The APG II system (Angiosperm Phylogeny Group II system) of plant classification is the second, now obsolete, version of a modern, mostly molecular-based, system of plant taxonomy that was published in April 2003 by the Angiosperm Phylogeny Group. It was a revision of the first APG system, published in 1998, and was superseded in 2009 by a further revision, the APG III system.

Property Value
dbo:abstract
 • Taxonomický systém APG II byl publikován v roce 2003 skupinou vědců zvanou Angiosperm Phylogeny Group. * Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. (Available online: Abstract | Full text (HTML) | Full text (PDF)) Systém APG II je vlastně aktualizací systému APG, který byl publikován v roce 1998. Oba systémy jsou založeny na rozsáhlé spolupráci mnoha vědců z mnoha institucí po celém světě. Hlavními skupinami systému jsou klady; klasické termíny jako "třída" nebo "podtřída" systém nepoužívá. * angiosperms :eudicots (cs)
 • APG II és un sistema modern de classificació de les plantes angiospermes publicat el 2003 per l'Angiosperm Phylogeny Group a Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the ordres and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. (Consultable en línia: Resum | Text sencer (HTML) | Text sencer (PDF)) El sistema de classificació APG II és el successor de l'anterior sistema APG de 1998. El desenvolupament i avenços del sistema APG II es pot seguir al web de l' APG . Aquest sistema de classificació es basa a l'anàlisi de la morfologia i de les seqüències d'ARN ribosòmic i d'alguns gens dels cloroplasts i trasllada al domini de les angiospermes els esforços que s'han fet en botànica sistemàtica per tal que el sistema de classificació dels éssers vius reflecteixi la realitat històrica dels lligams de parentiu o filogènesi entre les espècies actuals o extintes. A la delimitació dels ordres i famílies només es tenen en consideració els grups naturals estrictament monofilètics, aquests grups reben el nom de clade. Els clades són formats per famílies i ordres. Els ordres contenen famílies, alguns són molt petits, fins i tot amb una única família, mentre d'altres contenen una gran munió. Aquesta classificació ha canviat de manera important, fins i tot pel que fa a les famílies, les classificacions clàssiques. Per exemple, l'antiga família de les liliàcies s'ha disgregat i les espècies que en formaven part són ara a deu famílies diferents. Grups principals (clades): * angiospermes :magnoliidsmonocotscommelinidseudicotseudicots superiorsrosidseurosids Ieurosids IIasteridseuasterids Ieuasterids II * clade angiospermesfamília Amborellaceaefamília Chloranthaceaefamília Nymphaeaceae [+ família Cabombaceae]ordre Austrobaileyalesclade magnoliidsordre Canellalesordre Lauralesordre Magnolialesordre Piperalesclade monocotsfamília Petrosaviaceaeordre Acoralesordre Alismatalesordre Asparagalesordre Dioscorealesordre Lilialesordre Pandanalesclade commelinidsfamília Dasypogonaceaeordre Arecalesordre Commelinalesordre Poalesordre Zingiberalesordre Ceratophyllalesclade eudicotsfamília Buxaceae [+ família Didymelaceae]família Sabiaceaefamília Trochodendraceae [+ família Tetracentraceae]ordre Protealesordre Ranunculalesclade eudicots superiorsfamília Aextoxicaceaefamília Berberidopsidaceaefamília Dilleniaceaeordre Gunneralesordre Caryophyllalesordre Santalalesordre Saxifragalesclade rosidsfamília Aphloiaceaefamília Geissolomataceaefamília Ixerbaceaefamília Picramniaceaefamília Strasburgeriaceaefamília Vitaceaeordre Crossosomatalesordre Geranialesordre Myrtalesclade eurosids Ifamília Zygophyllaceae [+ família Krameriaceae]família Huaceaeordre Celastralesordre Cucurbitalesordre Fabalesordre Fagalesordre Malpighialesordre Oxalidalesordre Rosalesclade eurosids IIfamília Tapisciaceaeordre Brassicalesordre Malvalesordre Sapindalesclade asteridsordre Cornalesordre Ericalesclade euasterids Ifamília Boraginaceaefamília Icacinaceaefamília Oncothecaceaefamília Vahliaceaeordre Garryalesordre Gentianalesordre Lamialesordre Solanalesclade euasterids IIfamília Bruniaceaefamília Columelliaceae [+ família Desfontainiaceae]família Eremosynaceaefamília Escalloniaceaefamília Paracryphiaceaefamília Polyosmaceaefamília Sphenostemonaceaefamília Tribelaceaeordre Apialesordre Aquifolialesordre Asteralesordre Dipsacales Nota: "+ ..." = família separada opcional, pot separar-se de la família precedent. (ca)
 • El Sistema de clasificación APG II es un sistema para la clasificación de angiospermas según criterios filogenéticos, publicado en 2003 por un vasto grupo de investigadores que se autodenominó en conjunto «APG II» (del inglés Angiosperm Phylogeny Group, Grupo para la Filogenia de las Angiospermas). Es sucesor del Sistema de clasificación APG de 1998, y fue sucedido por el Sistema de clasificación APG III de 2009. Este sistema de clasificación de plantas es marcadamente diferente de los anteriores tradicionales, basados en criterios morfológicos. El sistema está en pleno desarrollo y evolución, siendo revisado constantemente, pues muchos nodos de la filogenia son de conocimiento muy reciente (por ejemplo, que Amborella es la angiosperma basal) y otros no tienen un posicionamiento cladístico concreto. Este sistema sólo abarca categorías taxonómicas desde las especies hasta los órdenes, y no categoriza los taxones por encima del orden. Siguiendo esta línea, a los grupos de categoría superior a orden se los llama con nombres «informales» (no sujetos al Código Internacional de Nomenclatura Botánica), por lo que es más apropiado llamarlos «clados» en lugar de «taxones». (es)
 • The APG II system (Angiosperm Phylogeny Group II system) of plant classification is the second, now obsolete, version of a modern, mostly molecular-based, system of plant taxonomy that was published in April 2003 by the Angiosperm Phylogeny Group. It was a revision of the first APG system, published in 1998, and was superseded in 2009 by a further revision, the APG III system. (en)
 • Dalam taksonomi tumbuhan, sistem klasifikasi APG II adalah sistem klasifikasi terbaru untuk tumbuhan berbunga yang dirilis oleh (Angiosperm Phylogeny Group) pada tahun 2003: An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436.) Versi ini adalah revisi dari pendahulunya, yang dikeluarkan pada tahun 1998. Sistem ini memperlihatkan konsensus dari sejumlah pakar sistematika tumbuhan yang bekerja di berbagai lembaga di seluruh dunia sehingga banyak diterima dan berpengaruh. Sejumlah pustaka telah menggunakan pula sebagai Referensi, kadang-kadang dengan sedikit modifikasi. Karena hanya berfokus pada takson bangsa dan suku, sistem ini tidak berpretensi untuk mengubah atau menetapkan takson baru. Alih-alih, mereka menyebut tingkat selain bangsa dan suku sebagai klad. Klad dimaksudkan sebagai kelompok hipotetis dan dapat diubah sewaktu-waktu. Sistem ini sekarang diadopsi oleh dan berbagai modifikasi setelah penerbitan pada tahun 2003 dimasukkan ke dalamnya (lihat Pranala luar). Sebagai pelanjut dari sistem ini, sejak 2009 telah dirilis Sistem Klasifikasi APG III oleh Angiosperm Phylogeny Group untuk menampung berbagai hasil-hasil penelitian terbaru yang dipublikasi setelah dirilisnya sistem APG II. (in)
 • La classification APG II (2003), ou classification phylogénétique, est une classification botanique des angiospermes établie selon les travaux de l'Angiosperm Phylogeny Group. APG II est la deuxième classification publiée par ce groupe, après la classification APG, la troisième étant la classification phylogénétique APG III (2009). À la différence de la classification classique -qui s'appuie principalement sur des similarités morphologiques et physiologiques, notamment sexuelles, des êtres vivants-, APG II est construite à la base de deux gènes chloroplastiques et un gène nucléaire de ribosome, mais ces données sont complétées dans quelques cas par d'autres données[réf. nécessaire]. Les groupes principaux établis par cette classification sont les clades monophylétiques suivants, qui n'ont pas été remis en cause par APG III : * Angiospermes :MagnoliidéesMonocotylédonesCommelinidéesDicotylédones vraiesNoyau des Dicotylédones vraiesRosidéesFabidéesMalvidéesAstéridéesLamiidéesCampanulidées (fr)
 • La classificazione APG II, o sistema APG II, è la classificazione scientifica delle angiosperme basata sugli aggiornamenti più recenti (2003) dell'Angiosperm Phylogeny Group. (it)
 • APG II 식물 분류 체계는 2003년 속씨식물 계통연구 그룹에 의해 발표된 근대적 이다. APG II 분류 체계는 APG 분류 체계를 계승했다. 수많은 식물 분류학자들의 광범위한 총의를 대표하는 이들 분류 체계는 각각, 전 세계의 여러 학회에서 활동하는 APG로 통합되었다. APG II 분류 체계는 APG 분류 체계보다 5개 이상 많은 45개 목(目)을 인정했다. 또한 APG 분류 체계보다 5개 적은 457개 과를 인정하고 있다. APG II 분류 체계 중 39개 과는 어느 목으로도 분류하지 않았다. 그렇지만 39개 과 중의 36개 과는 목(目) 위의 상목 분류로 속씨식물 분류군 안에 포함시켰다. 나머지 3개 과는 분류학적 위치가 불확실한 과로 남겨두었다. APG II 분류 체계는 영향력이 입증되었고, 수많은 최근 참고 문헌의 전체 혹은 일부에서(때로는 개정되어) 채택되었다. 2009년 10월 APG III 분류 체계가 발표되어 이를 대체하였다. (ko)
 • APG II は、APG植物分類体系の、2003年に発表された第2版である。 (ja)
 • APG II – Akronim drugiej wersji systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group w roku 2003 jako zrewidowana wersja systemu APG I. System APG II (2003) jest następcą systemu APG I (1998). Taksonomowie śledzący postępy w zakresie badań molekularnych aktualizują i uszczegóławiają na bieżąco system. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Angiosperm Phylogeny Website. W 2009 opublikowana została zmieniona wersja systemu oznaczona jako system APG III. (pl)
 • Het APG II-systeem is een door de Angiosperm Phylogeny Group in 2003 gepubliceerd APG-systeem in de plantentaxonomie. Het is gepubliceerd door de Angiosperm Phylogeny Group, als de opvolger van het APG I-systeem uit 1998. Evenals dat APG-systeem beperkt het APG II-systeem zich tot de bedektzadigen. De APG-systemen zijn niet gebaseerd zijn op hoofdzakelijk morfologische en biochemische kenmerken, maar uitsluitend op de volgorde van basen in het DNA (desoxyribonucleïnezuur), zogenoemde "moleculaire data". Er zijn echter veel andere morfologische en biochemische kenmerken van de planten gevonden die de genetische verwantschappen ondersteunen. Zo wordt bijvoorbeeld de splitsing in hoofdgroepen gesteund door de morfologie van het stuifmeel. In afwijking van andere systemen kent APG II geen botanische namen toe boven de rang van orde. In de rang van orde en daaronder, dus voor de meest gangbare groepen, gebruikt APG wel botanische namen. De drie belangrijkste clades (hoofdgroepen) die in APG II worden onderscheiden zijn de magnoliids, de monocots en de eudicots. De gehele groep van bedektzadigen heet bij APG angiosperms. Deze Engelse namen zijn in het meervoud en worden niet noodzakelijkerwijs met een hoofdletter geschreven en worden niet gecursiveerd. Het APG II-systeem is in 2009 opgevolgd door het APG III-systeem. Daarna is in 2016 het APG IV-systeem voor classificatie van de bedektzadigen gepubliceerd. De 23ste editie van de Heukels volgt het APG II-systeem, en vertaalt daarbij de gebruikte Engelse namen van clades (zie onder). De Heukels kent nu de klasse van de zaadplanten (Spermatopsida), met daarin de "naaktzadigen" en de "bedektzadigen". (nl)
 • O Sistema de classificação APG II, sucessor do Sistema APG de 1998, foi um sistema para a classificação das angiospermas – segundo critérios filogenéticos -, publicado em 2003 por um vasto grupo de pesquisadores que se autodenominou "APG II" (do inglês Angiosperm Phylogeny Group, Grupo para a Filogenia das Angiospermas). Este sistema de classificação das angiospermas é marcadamente diferente dos anteriores, "tradicionais" e baseados em critérios morfológicos. O sistema ainda está em pleno desenvolvimento e evolução, sendo revisado constantemente, pois muitos nodos da filogenia são de conhecimento muito recente (por exemplo, que Amborella é uma angiosperma basal) e outros não apresentam ainda um posicionamento cladístico concreto. Como particularidade, este sistema só engloba categorias taxonômicas desde as espécies até as ordens, e não caracteriza táxons acima da ordem. Os grupos considerados "categoricamente superiores" são denominados com nomes "informais" (não sujeitos ao Código Internacional de Nomenclatura Botânica), sendo mais apropriado denominá-los de clados em vez de "taxons". Os grupos principais de clados (não táxons) são os seguintes: * angiospermas:magnoliídeasmonocotiledôneascommelinídeaseudicotiledôneasNúcleo eudicotiledôneasrosídeaseurosídeas Ieurosídeas IIasterídeaseuasterídeas Ieuasterídeas II (pt)
 • Система APG II — таксономическая система классификации цветковых растений, разработанная «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group) и опубликованная в 2003 году в статье «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II». (ru)
 • Detta är en lista över växtfamiljer indelade i växtordningar. Klassificeringen för gömfröväxter följer Angiosperm Phylogeny Groups publicering APG II från 2003. Familjer inom hakparenteser med plustecken framför namnet är acceptabla monofyletiska alternativ. Ett exempel är Cabombaceae som antingen kan anses ingå i Nymphaeceae (närmaste familjen ovanför) eller vara en fristående systerfamilj till denna. (sv)
 • 《被子植物APG II分类法(修订版)》是由被子植物种系发生学组(APG)于2003年發表的,基于1998年所發表的《被子植物APG分类法》之修訂版,在吸收了全世界大部分植物分类学家的意见,2009年發表《被子植物APG III分类法》。目前已经在现代的参考文献中占很重要的地位。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4067401 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6995 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 905511898 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • The APG II system (Angiosperm Phylogeny Group II system) of plant classification is the second, now obsolete, version of a modern, mostly molecular-based, system of plant taxonomy that was published in April 2003 by the Angiosperm Phylogeny Group. It was a revision of the first APG system, published in 1998, and was superseded in 2009 by a further revision, the APG III system. (en)
 • La classificazione APG II, o sistema APG II, è la classificazione scientifica delle angiosperme basata sugli aggiornamenti più recenti (2003) dell'Angiosperm Phylogeny Group. (it)
 • APG II 식물 분류 체계는 2003년 속씨식물 계통연구 그룹에 의해 발표된 근대적 이다. APG II 분류 체계는 APG 분류 체계를 계승했다. 수많은 식물 분류학자들의 광범위한 총의를 대표하는 이들 분류 체계는 각각, 전 세계의 여러 학회에서 활동하는 APG로 통합되었다. APG II 분류 체계는 APG 분류 체계보다 5개 이상 많은 45개 목(目)을 인정했다. 또한 APG 분류 체계보다 5개 적은 457개 과를 인정하고 있다. APG II 분류 체계 중 39개 과는 어느 목으로도 분류하지 않았다. 그렇지만 39개 과 중의 36개 과는 목(目) 위의 상목 분류로 속씨식물 분류군 안에 포함시켰다. 나머지 3개 과는 분류학적 위치가 불확실한 과로 남겨두었다. APG II 분류 체계는 영향력이 입증되었고, 수많은 최근 참고 문헌의 전체 혹은 일부에서(때로는 개정되어) 채택되었다. 2009년 10월 APG III 분류 체계가 발표되어 이를 대체하였다. (ko)
 • APG II は、APG植物分類体系の、2003年に発表された第2版である。 (ja)
 • APG II – Akronim drugiej wersji systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group w roku 2003 jako zrewidowana wersja systemu APG I. System APG II (2003) jest następcą systemu APG I (1998). Taksonomowie śledzący postępy w zakresie badań molekularnych aktualizują i uszczegóławiają na bieżąco system. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Angiosperm Phylogeny Website. W 2009 opublikowana została zmieniona wersja systemu oznaczona jako system APG III. (pl)
 • Система APG II — таксономическая система классификации цветковых растений, разработанная «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group) и опубликованная в 2003 году в статье «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II». (ru)
 • Detta är en lista över växtfamiljer indelade i växtordningar. Klassificeringen för gömfröväxter följer Angiosperm Phylogeny Groups publicering APG II från 2003. Familjer inom hakparenteser med plustecken framför namnet är acceptabla monofyletiska alternativ. Ett exempel är Cabombaceae som antingen kan anses ingå i Nymphaeceae (närmaste familjen ovanför) eller vara en fristående systerfamilj till denna. (sv)
 • 《被子植物APG II分类法(修订版)》是由被子植物种系发生学组(APG)于2003年發表的,基于1998年所發表的《被子植物APG分类法》之修訂版,在吸收了全世界大部分植物分类学家的意见,2009年發表《被子植物APG III分类法》。目前已经在现代的参考文献中占很重要的地位。 (zh)
 • APG II és un sistema modern de classificació de les plantes angiospermes publicat el 2003 per l'Angiosperm Phylogeny Group a Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the ordres and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. (Consultable en línia: Resum | Text sencer (HTML) | Text sencer (PDF)) El sistema de classificació APG II és el successor de l'anterior sistema APG de 1998. El desenvolupament i avenços del sistema APG II es pot seguir al web de l' APG . Grups principals (clades): (ca)
 • Taxonomický systém APG II byl publikován v roce 2003 skupinou vědců zvanou Angiosperm Phylogeny Group. * Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. (Available online: Abstract | Full text (HTML) | Full text (PDF)) Systém APG II je vlastně aktualizací systému APG, který byl publikován v roce 1998. Oba systémy jsou založeny na rozsáhlé spolupráci mnoha vědců z mnoha institucí po celém světě. * angiosperms :eudicots (cs)
 • La classification APG II (2003), ou classification phylogénétique, est une classification botanique des angiospermes établie selon les travaux de l'Angiosperm Phylogeny Group. APG II est la deuxième classification publiée par ce groupe, après la classification APG, la troisième étant la classification phylogénétique APG III (2009). Les groupes principaux établis par cette classification sont les clades monophylétiques suivants, qui n'ont pas été remis en cause par APG III : (fr)
 • El Sistema de clasificación APG II es un sistema para la clasificación de angiospermas según criterios filogenéticos, publicado en 2003 por un vasto grupo de investigadores que se autodenominó en conjunto «APG II» (del inglés Angiosperm Phylogeny Group, Grupo para la Filogenia de las Angiospermas). Es sucesor del Sistema de clasificación APG de 1998, y fue sucedido por el Sistema de clasificación APG III de 2009. (es)
 • Dalam taksonomi tumbuhan, sistem klasifikasi APG II adalah sistem klasifikasi terbaru untuk tumbuhan berbunga yang dirilis oleh (Angiosperm Phylogeny Group) pada tahun 2003: An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436.) Versi ini adalah revisi dari pendahulunya, yang dikeluarkan pada tahun 1998. (in)
 • Het APG II-systeem is een door de Angiosperm Phylogeny Group in 2003 gepubliceerd APG-systeem in de plantentaxonomie. Het is gepubliceerd door de Angiosperm Phylogeny Group, als de opvolger van het APG I-systeem uit 1998. Evenals dat APG-systeem beperkt het APG II-systeem zich tot de bedektzadigen. Het APG II-systeem is in 2009 opgevolgd door het APG III-systeem. Daarna is in 2016 het APG IV-systeem voor classificatie van de bedektzadigen gepubliceerd. (nl)
 • O Sistema de classificação APG II, sucessor do Sistema APG de 1998, foi um sistema para a classificação das angiospermas – segundo critérios filogenéticos -, publicado em 2003 por um vasto grupo de pesquisadores que se autodenominou "APG II" (do inglês Angiosperm Phylogeny Group, Grupo para a Filogenia das Angiospermas). Os grupos principais de clados (não táxons) são os seguintes: * angiospermas:magnoliídeasmonocotiledôneascommelinídeaseudicotiledôneasNúcleo eudicotiledôneasrosídeaseurosídeas Ieurosídeas IIasterídeaseuasterídeas Ieuasterídeas II (pt)
rdfs:label
 • APG II (ca)
 • Systém APG II (cs)
 • APG II system (en)
 • Sistema de clasificación APG II (es)
 • Classification APG II (fr)
 • Sistem klasifikasi APG II (in)
 • APG II (ja)
 • Classificazione APG II (it)
 • APG II 분류 체계 (ko)
 • APG II-systeem (nl)
 • System APG II (pl)
 • Sistema APG II (pt)
 • Система APG II (ru)
 • Lista över växtfamiljer efter ordning (sv)
 • 被子植物APG II分类法 (修订版) (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of