About: Water supply

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Water supply is the provision of water by public utilities, commercial organisations, community endeavors or by individuals, usually via a system of pumps and pipes. Public water supply systems are crucial to properly functioning societies. These systems are what supply drinking water to populations around the globe. Aspects of service quality include continuity of supply, water quality and water pressure. The institutional responsibility for water supply is arranged differently in different countries and regions (urban versus rural). It usually includes issues surrounding policy and regulation, service provision and standardization.

Property Value
dbo:abstract
 • L'abastament d'aigua és el subministrament d'aigua per part d'empreses públiques, organitzacions comercials, empreses comunitàries o particulars, normalment a través d'un sistema de bombes i canonades, en les condicions higiènico-sanitàries i de pressió que siguin les adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable. Els aspectes de la qualitat del servei inclouen la continuïtat del subministrament, la qualitat de l'aigua i la pressió de l'aigua. La responsabilitat institucional del subministrament d'aigua s'organitza de forma diferent en els diferents països i regions (urbanes o rurals). Sol incloure qüestions relacionades amb la política i la regulació, la prestació de serveis i la normalització. La qualitat de les aigües de consum està regulada en tots els països de la UE per una mateixa normativa comunitària, la Directiva (UE) 2020/2184. El cost del subministrament d'aigua consisteix, en gran manera, en costos fixos (costos de capital i costos de personal) i només en una petita part en costos variables que depenen de la quantitat d'aigua consumida (principalment energia i productes químics). Gairebé tots els proveïdors de serveis del món cobren tarifes per recuperar part dels seus costos. En el cost de l'aigua es reflecteixen el conjunt de processos i recursos necessaris per captar-la al medi natural, conduir-la a les estacions de tractament, transformar-la en aigua potable, analitzar la qualitat, distribuir-la a casa de l'abonat, conduir l'aigua utilitzada a les plantes depuradores, depurar-la i retornar-la al medi natural en el millor estat possible. El subministrament d'aigua és un tema diferent al del reg, la pràctica i els sistemes de subministrament d'aigua a major escala, per a una major varietat de finalitats, principalment l'agricultura. (ca)
 • Zásobování vodou se používá ve více významech. Zásobováním obyvatel pitnou vodou se rozumí užívání studní pro vlastní potřebu, využívání vodovodních sítí pro zásobování obcí, případně havarijní zásobovaní cisternami nebo balenou vodou. Zásobování průmyslových a energetických objektů spočívá obvykle v napojení na významný vodní tok a ve vybudování potrubí vedeného na delší vzdálenosti. Může se například jednat o dopravu vody pro chladicí systémy v jaderných nebo tepelných elektrárnách, pro chemické provozy nebo pro potravinářský průmysl. Součástí těchto potrubí jsou čerpací stanice, které při dopravě vody umožňují překonávat převýšení. Zásobování zemědělských provozů spočívá v zajištění vody pro zavlažování v oblastech s nedostatečnými přirozenými vodním srážkami. (cs)
 • موارد المياه أو إمدادات المياه هي موارد مائية احتياطية تحت السيطرة الذاتية أو السيطرة من قبل أطراف ثالثة في تقديم المياه للجمهور، التي عادة ما تكون مصلحة عامة للموارد المائية تقدم الخدمات لمختلف المستخدمين. ولكن يتم تناول الري بشكل منفصل. تهتم كل شبكات إمدادات المياه في المناطق الحضرية بالاعمال التي ترتبط بتوفير أطراف ثالثة من . التنمية المستدامة مصدر معروف يتضمن العدبد من القضايا.بالتالي فإن هذا المفهوم سيطور في إمدادات المياه في المناطق الحضرية. (ar)
 • Η ύδρευση είναι ο εφοδιασμός με νερό μέσω δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, εμπορικούς οργανισμούς, κοινωφελείς προσπάθειες ή άτομα, συνήθως μέσω συστήματος αντλιών και αγωγών νερού. Η άρδευση καλύπτεται ξεχωριστά (el)
 • Wasserversorgung ist die Erschließung und Bereitstellung von Trinkwasser und Betriebswasser. (de)
 • Akvoliverado estas la havigo de akvo fare de publikaj vorkoj, komercaj organizaĵoj, komunumaj klopodoj aŭ fare de unuopuloj, kutime pere de sistemo de pumpiloj kaj de tuboj. Irigacio estas konsiderata separate. (eo)
 • El abastecimiento hídrico, también denominado reservas de agua, suministro de agua o fuentes de agua, es el suministro de agua por parte de organizaciones comerciales de servicios públicos, esfuerzos de la comunidad o por parte de individuos, generalmente a través de un sistema de bombas y tuberías. El riego se cubre por separado. (es)
 • L’alimentation en eau potable (sigle : AEP) est l’ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. On considère quatre étapes distinctes dans cette alimentation : * prélèvements - captages (eau de surface ou eau souterraine) ; * traitement pour potabiliser l'eau ; * adduction (transport et stockage) ; * distribution au consommateur. (fr)
 • Penyediaan air adalah penyediaan air oleh fasilitas umum, organisasi komersial, upaya masyarakat atau perorangan, yang mana biasanya dilakukan melalui suatu sistem pompa dan pipa. Irigasi dibahas secara terpisah dari topik ini. (in)
 • 상수도(上水道)는 먹는 물이나 생활 용수 따위를 보내 주는 배관이다. 도시나 마을에 깨끗한 물을 제공하는 과학은 현대 위생공학과 마찬가지로 토목공학의 주요 하위분야이다. 현대 사회에서 깨끗한 상수도를 제공하는 것은 정수 시설, 용수로, 우물, 지상이나 지하의 물 저장 탱크나 급수탑, 지하 터널, 배관, 펌프와 같은 와 토목 기사를 관리하는 건설 회사에 의해 고안되고 건설되는 시설들을 포함하는 거대한 체계로 이루어진다. 깨끗한 상수도의 유용성은 혜택을 가져다주며, 보통 폐수를 제거하거나 정제하는 것은 상수도를 제공하는 것을 관리하는, '정부 기관'에 책임이 있다. (ko)
 • Water supply is the provision of water by public utilities, commercial organisations, community endeavors or by individuals, usually via a system of pumps and pipes. Public water supply systems are crucial to properly functioning societies. These systems are what supply drinking water to populations around the globe. Aspects of service quality include continuity of supply, water quality and water pressure. The institutional responsibility for water supply is arranged differently in different countries and regions (urban versus rural). It usually includes issues surrounding policy and regulation, service provision and standardization. The cost of supplying water consists, to a very large extent, of fixed costs (capital costs and personnel costs) and only to a small extent of variable costs that depend on the amount of water consumed (mainly energy and chemicals). Almost all service providers in the world charge tariffs to recover part of their costs. Water supply is a separate topic from irrigation, the practice and systems of water supply on a larger scale, for a wider variety of purposes, primarily agriculture. (en)
 • 上水道(じょうすいどう)とは、一般に飲用可能な水の公共的な供給設備一般を指す。上水道には単に「水道」という呼び方もあり、下水道や中水道などとの区別を強調する場合に上水道と呼ばれることが多い。水道水の用途には、飲用、洗濯、調理、トイレの水洗などがある。屋内水道水は、古くから存在していたが、19世紀後半に現在の先進国で普及し始めるまで、ごく少数の人々しか利用できなかった「屋内配管」を通じて配水されている。水道水は20世紀に多くの地域で一般的になり、現在では主に貧困層で不足している。 (ja)
 • Водопостача́ння — стала система постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо, у певній державі. За прогнозами експертів до 2050 року 3,5 – 4,4 мільярда людей будуть відчувати нестачу питної води, з них близько мільярда – мешканці міст (uk)
 • Os itens a seguir descrevem os parâmetros de qualidade e os padrões estipulados pela Portaria 518 do Ministério da Saúde. (pt)
 • Vattenförsörjning är de system som används för att förse ett samhälle med vatten. I sin enklaste form består vattenförsörjning av en öppen vattentäkt som en flod, eller av en brunn varifrån vatten kan hämtas och bäras. Många samhällen har kranvatten, som utvinns av vattenverk och överförs med vattenledningar. Det kan finnas separata system för bevattning. Förbrukning av kranvatten kan mätas med vattenmätare. Parallellt med vattenledningar finns ofta avlopp, som leder ut till ett reningsverk. (sv)
 • Водоснабжéние — подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом. (ru)
 • 供水是指通过公共设施、商业组织、社区努力或个人提供水资源,水的输送通常是通过水泵和管道。灌溉也包括在其中。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 684928 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 45837 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122639742 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • موارد المياه أو إمدادات المياه هي موارد مائية احتياطية تحت السيطرة الذاتية أو السيطرة من قبل أطراف ثالثة في تقديم المياه للجمهور، التي عادة ما تكون مصلحة عامة للموارد المائية تقدم الخدمات لمختلف المستخدمين. ولكن يتم تناول الري بشكل منفصل. تهتم كل شبكات إمدادات المياه في المناطق الحضرية بالاعمال التي ترتبط بتوفير أطراف ثالثة من . التنمية المستدامة مصدر معروف يتضمن العدبد من القضايا.بالتالي فإن هذا المفهوم سيطور في إمدادات المياه في المناطق الحضرية. (ar)
 • Η ύδρευση είναι ο εφοδιασμός με νερό μέσω δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, εμπορικούς οργανισμούς, κοινωφελείς προσπάθειες ή άτομα, συνήθως μέσω συστήματος αντλιών και αγωγών νερού. Η άρδευση καλύπτεται ξεχωριστά (el)
 • Wasserversorgung ist die Erschließung und Bereitstellung von Trinkwasser und Betriebswasser. (de)
 • Akvoliverado estas la havigo de akvo fare de publikaj vorkoj, komercaj organizaĵoj, komunumaj klopodoj aŭ fare de unuopuloj, kutime pere de sistemo de pumpiloj kaj de tuboj. Irigacio estas konsiderata separate. (eo)
 • El abastecimiento hídrico, también denominado reservas de agua, suministro de agua o fuentes de agua, es el suministro de agua por parte de organizaciones comerciales de servicios públicos, esfuerzos de la comunidad o por parte de individuos, generalmente a través de un sistema de bombas y tuberías. El riego se cubre por separado. (es)
 • L’alimentation en eau potable (sigle : AEP) est l’ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. On considère quatre étapes distinctes dans cette alimentation : * prélèvements - captages (eau de surface ou eau souterraine) ; * traitement pour potabiliser l'eau ; * adduction (transport et stockage) ; * distribution au consommateur. (fr)
 • Penyediaan air adalah penyediaan air oleh fasilitas umum, organisasi komersial, upaya masyarakat atau perorangan, yang mana biasanya dilakukan melalui suatu sistem pompa dan pipa. Irigasi dibahas secara terpisah dari topik ini. (in)
 • 상수도(上水道)는 먹는 물이나 생활 용수 따위를 보내 주는 배관이다. 도시나 마을에 깨끗한 물을 제공하는 과학은 현대 위생공학과 마찬가지로 토목공학의 주요 하위분야이다. 현대 사회에서 깨끗한 상수도를 제공하는 것은 정수 시설, 용수로, 우물, 지상이나 지하의 물 저장 탱크나 급수탑, 지하 터널, 배관, 펌프와 같은 와 토목 기사를 관리하는 건설 회사에 의해 고안되고 건설되는 시설들을 포함하는 거대한 체계로 이루어진다. 깨끗한 상수도의 유용성은 혜택을 가져다주며, 보통 폐수를 제거하거나 정제하는 것은 상수도를 제공하는 것을 관리하는, '정부 기관'에 책임이 있다. (ko)
 • 上水道(じょうすいどう)とは、一般に飲用可能な水の公共的な供給設備一般を指す。上水道には単に「水道」という呼び方もあり、下水道や中水道などとの区別を強調する場合に上水道と呼ばれることが多い。水道水の用途には、飲用、洗濯、調理、トイレの水洗などがある。屋内水道水は、古くから存在していたが、19世紀後半に現在の先進国で普及し始めるまで、ごく少数の人々しか利用できなかった「屋内配管」を通じて配水されている。水道水は20世紀に多くの地域で一般的になり、現在では主に貧困層で不足している。 (ja)
 • Водопостача́ння — стала система постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо, у певній державі. За прогнозами експертів до 2050 року 3,5 – 4,4 мільярда людей будуть відчувати нестачу питної води, з них близько мільярда – мешканці міст (uk)
 • Os itens a seguir descrevem os parâmetros de qualidade e os padrões estipulados pela Portaria 518 do Ministério da Saúde. (pt)
 • Vattenförsörjning är de system som används för att förse ett samhälle med vatten. I sin enklaste form består vattenförsörjning av en öppen vattentäkt som en flod, eller av en brunn varifrån vatten kan hämtas och bäras. Många samhällen har kranvatten, som utvinns av vattenverk och överförs med vattenledningar. Det kan finnas separata system för bevattning. Förbrukning av kranvatten kan mätas med vattenmätare. Parallellt med vattenledningar finns ofta avlopp, som leder ut till ett reningsverk. (sv)
 • Водоснабжéние — подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом. (ru)
 • 供水是指通过公共设施、商业组织、社区努力或个人提供水资源,水的输送通常是通过水泵和管道。灌溉也包括在其中。 (zh)
 • L'abastament d'aigua és el subministrament d'aigua per part d'empreses públiques, organitzacions comercials, empreses comunitàries o particulars, normalment a través d'un sistema de bombes i canonades, en les condicions higiènico-sanitàries i de pressió que siguin les adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable. El subministrament d'aigua és un tema diferent al del reg, la pràctica i els sistemes de subministrament d'aigua a major escala, per a una major varietat de finalitats, principalment l'agricultura. (ca)
 • Zásobování vodou se používá ve více významech. Zásobováním obyvatel pitnou vodou se rozumí užívání studní pro vlastní potřebu, využívání vodovodních sítí pro zásobování obcí, případně havarijní zásobovaní cisternami nebo balenou vodou. Zásobování zemědělských provozů spočívá v zajištění vody pro zavlažování v oblastech s nedostatečnými přirozenými vodním srážkami. (cs)
 • Water supply is the provision of water by public utilities, commercial organisations, community endeavors or by individuals, usually via a system of pumps and pipes. Public water supply systems are crucial to properly functioning societies. These systems are what supply drinking water to populations around the globe. Aspects of service quality include continuity of supply, water quality and water pressure. The institutional responsibility for water supply is arranged differently in different countries and regions (urban versus rural). It usually includes issues surrounding policy and regulation, service provision and standardization. (en)
rdfs:label
 • Water supply (en)
 • إمداد المياه (ar)
 • Abastament d'aigua (ca)
 • Zásobování vodou (cs)
 • Wasserversorgung (de)
 • Ύδρευση (el)
 • Akvoliverado (eo)
 • Abastecimiento hídrico (es)
 • Alimentation en eau potable (fr)
 • Penyediaan air (in)
 • 상수도 (ko)
 • 上水道 (ja)
 • Abastecimento público de água (pt)
 • Водоснабжение (ru)
 • Vattenförsörjning (sv)
 • Водопостачання (uk)
 • 供水 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:buildingType of
is dbp:focus of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is dbp:purpose of
is dbp:resName of
is dbp:services of
is dbp:space of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License