Polyethylene or polythene (abbreviated PE; IUPAC name polyethene or poly(methylene)) is the most common plastic in use today. It is a linear, man-made, addition, homo-polymer, primarily used for packaging (plastic bags, plastic films, geomembranes, containers including bottles, etc.). As of 2017, over 100 million tonnes of polyethylene resins are being produced annually, accounting for 34% of the total plastics market.

Property Value
dbo:abstract
 • . البولي إثيلين هو منتج استهلاكي يصنف تحت المنتجات البلاستيكية ذات تلدن حراري. ينتج منه سنوياً أكثر من 60 مليون طن في جميع أنحاء العالم. (ar)
 • El polietilè és químicament el polímer més simple. Es representa amb la seva unitat repetitiva (CH2-CH2)n. El polietilè forma part del grup dels termoplàstics. Per la seva alta producció mundial (aproximadament 60 milions de tones són produïdes anualment (2005) al voltant del món) és també el més barat, sent un dels plàstics més comuns. És químicament inert. S'obté de la polimerització de l'etilè (de fórmula química CH2=CH2 i anomenat etè per la IUPAC), del qual deriva el seu nom. Aquest polímer pot ser produït per diferents reaccions de polimerització, com per exemple: * , * , * o * . Cadascun d'aquests mecanismes de reacció produeix un tipus deferent de polietilè. El polietilè és un polímer de cadena lineal no ramificada. Encara que les ramificacions són comunes en els productes comercials. Les cadenes de polietilè s'arreglen baixant de la temperatura d'estovament Tg en regions amorfes i semi-cristal·lines. (ca)
 • Polyethylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. (cs)
 • Πολυαιθυλένιο (συντόμευση στα αγγλικά PE) ή πολυαιθένιο (όνομα κατά IUPAC πολυαιθένιο ή πολυ(μεθυλένιο)) είναι το πιο κοινό πλαστικό. Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή είναι περίπου 80 εκατομμύρια τόνοι. Η βασική του χρήση είναι στη συσκευασία (πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες, γεωμεμβράνες, σε περιέκτες όπως φιάλες, κλπ.). Πολλά είδη πολυαιθυλενίου είναι γνωστά, με τα περισσότερα να έχουν τον χημικό τύπο (C2H4)nH2. Συνεπώς το PE είναι συνήθως ένα μείγμα παρόμοιων οργανικών ενώσεων που διαφέρουν στην τιμή του n. (el)
 • Polyethylene or polythene (abbreviated PE; IUPAC name polyethene or poly(methylene)) is the most common plastic in use today. It is a linear, man-made, addition, homo-polymer, primarily used for packaging (plastic bags, plastic films, geomembranes, containers including bottles, etc.). As of 2017, over 100 million tonnes of polyethylene resins are being produced annually, accounting for 34% of the total plastics market. Many kinds of polyethylene are known, with most having the chemical formula (C2H4)n. PE is usually a mixture of similar polymers of ethylene, with various values of n. It can be low density or high density: low density polyethylene is extruded using high pressure (1000-5000 atm) and high temperature (520 Kelvin), while high density polyethylene is extruded using low pressure (6-7 atm) and low temperature (333-343 Kelvin). Polyethylene is usually thermoplastic, however it can be modified to become thermosetting instead, for example in cross-linked polyethylene. (en)
 • El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación, lo que genera una producción de aproximadamente 80 millones de toneladas anuales en todo el mundo.​ Es químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno (de fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por la IUPAC), del que deriva su nombre. Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de polimerización, como por ejemplo: Polimerización por radicales libres, polimerización aniónica, o polimerización catiónica. Cada uno de estos mecanismos de reacción produce un tipo diferente de polietileno. Es un polímero de cadena lineal no ramificada. Aunque las ramificaciones son comunes en los productos comerciales. Las cadenas de polietileno se disponen bajo la temperatura de reblandecimiento Tg en regiones amorfas y semicristalinas. (es)
 • Polyethylen (Kurzzeichen PE) ist ein durch Kettenpolymerisation vom petrochemisch erzeugten Ethen (CH2=CH2) hergestellter thermoplastischer Kunststoff mit der vereinfachten Strukturformel . Polyethylen gehört zur Gruppe der Polyolefine und ist teilkristallin und unpolar. Es ist der weltweit mit Abstand am häufigsten verwendete (Standard)-Kunststoff und wird in erster Linie für Verpackungen verwendet. Es gibt mehrere Polyethylen-Typen, wie High-Density-Polyethylen (PE-HD), Linear-Low-Density-Polyethylen (PE-LLD) und Low-Density-Polyethylen (PE-LD). Alle zeichnen sich durch hohe chemische Beständigkeit, gute elektrische Isolationsfähigkeit und ein gutes Gleitverhalten aus; die mechanischen Eigenschaften sind jedoch im Vergleich zu anderen Kunststoffen nur mäßig. (de)
 • Polietilenoa kimikoki polimero simpleena da. Honela irudikatzen da: (CH2-CH2)n. Haren munduko ekoizpen altuagatik (60 milioiren tona gutxi gorabehera urtero gertatzen dira (2005a) mundutik zehar) merkeena da, gainera plastiko arrunt bat da. Kimikoki inertea da. Lortzen du polimerizazioa etilenoa (formula kimikoaren CH2=CH2 eteno deiturikoa). (eu)
 • Clann teirmeaplaisteach de nádúr céiriúil a dhéantar trí eitiléin a chur faoi bhrú ard ag teocht mheasartha. Tugtar poilitéin uirthi freisin. Rinneadh ar bhonn trádálach den chéad uair i 1939 í. Inslitheoir maith, ar furasta í a oibriú ina soithigh fhrithcheimiceacha. Tábhachtach i bhforbairt an radair. (ga)
 • Polietilena (disingkat PE) (IUPAC: Polietena) adalah termoplastik yang digunakan secara luas oleh konsumen produk sebagai kantong plastik. Sekitar 80 juta metrik ton plastik ini diproduksi setiap tahunnya. Polietilena adalah polimer yang terdiri dari rantai panjang monomer etilena (IUPAC: etena). Di industri polimer, polietilena ditulis dengan singkatan PE, perlakuan yang sama yang dilakukan oleh Polistirena (PS) dan Polipropilena (PP). Molekul etena C2H4 adalah CH2=CH2. Dua bersatu dengan ikatan ganda. Polietilena dibentuk melalui proses polimerisasi dari etena. Polietilena bisa diproduksi melalu proses , , , atau . Setiap metode menghasilkan tipe polietilena yang berbeda. (in)
 • Le polyéthylène (sigle générique PE), ou polyéthène, désigne les polymères d'éthylène. Simples et peu chers à fabriquer, les PE constituent la matière plastique la plus commune, représentant avec 100 millions de tonnes, environ un tiers de l'ensemble des plastiques produits en 2018 et la moitié des emballages. Le PE qui appartient à la famille des polyoléfines est un important polymère de synthèse de la pétrochimie avec le polypropylène (PP), le PVC et le polystyrène (PS). Sa température de transition vitreuse est très basse (voisine de −110 °C) et son point de fusion peut selon les grades atteindre 140 °C, mais sa résistance mécanique fléchit nettement dès 75 à 90 °C. Contrairement au polypropylène, la température d'utilisation ne peut excéder le point d'ébullition de l'eau. Sa nature paraffinique explique sa grande inertie chimique. Il existe différents types de polyéthylènes dont les homopolymères à basse densité (LDPE) et à haute densité (HDPE), et des copolymères (LLDPE, plastomères, par exemple). Sa combustion dégage différents gaz (plus de 200, potentiellement, dont certains sont toxiques : furanes, acétaldéhyde, hydrocarbures insaturés ou aromatique (benzène), acide acétique ou propanoïque, mais aussi monoxyde d'azote, monoxyde de carbone et CO2, considérés comme des polluants atmosphériques. (fr)
 • Il polietilene (noto anche come politene) è il più semplice dei polimeri sintetici ed è la più comune fra le materie plastiche. Viene spesso indicato con la sigla "PE", così come ad esempio si usa "PS" per il polistirene o "PVC" per il polivinilcloruro o "PET" per il polietilentereftalato. Ha formula chimica (-C2H4-)n dove il grado di polimerizzazione n può arrivare fino ad alcuni milioni. Le catene possono essere di lunghezza variabile e più o meno ramificate. Il polietilene è una resina termoplastica, si presenta come un solido trasparente (forma amorfa) o bianco (forma cristallina) con ottime proprietà isolanti e di stabilità chimica, è un materiale molto versatile e una delle materie plastiche più economiche; gli usi più comuni sono come isolante per cavi elettrici, film per l'agricoltura, borse e buste di plastica, contenitori di vario tipo, tubazioni, strato interno di contenitori asettici per liquidi alimentari e molti altri. (it)
 • ポリエチレン(米: polyethylene、英: polyethene)、略称PEは、エチレンが重合した構造を持つ高分子である。最も単純な構造をもつ高分子であり、容器や包装用フィルムをはじめ、様々な用途に利用されている。 基本的にはメチレン(-CH2-)のくり返しのみで構成されているが、重合法によって平均分子量や分枝数、に違いが生じ、密度や、機械特性などもそれに応じて異なる。 一般に酸やアルカリに安定。低分子量のものは炭化水素系溶剤に膨潤するが、高分子量のものは耐薬性に非常に優れる。濡れ性は低い。絶縁性が高く、静電気を帯びやすい。 (ja)
 • 폴리에틸렌(영어: polyethylene)은 열가소성 플라스틱의 하나로 가볍고 유연하며, 왁스와 같은 느낌이 난다. 공업 재료부터 일용 잡화까지, 생활의 구석구석에서 사용되고 있는 범용 플라스틱으로, 병·포장재·전기절연체로 많이 사용된다. 석유화학공업의 인기품으로, 범용 플라스틱의 대표적인 존재로 각광을 받게 되었다. (ko)
 • Het polymeer polyetheen is een veel gebruikt materiaal. Het is de meest gebruikte kunststof (plastic). Ook de oudere naam polyethyleen wordt gebruikt, en is in feite nog de meest courante benaming bij de producenten en verbruikers van deze kunststof.Vroeger werd het ook wel als polymethyleen aangeduid omdat het ook gezien kan worden als een keten van aaneengeschakelde methyleengroepen.Omdat het tegenwoordig gemaakt wordt door etheen te koppelen in ketens, is de naam nu polyetheen. (nl)
 • Polietylen – polimer etenu. Symbol przemysłowy: PE. (pl)
 • O polietileno (ou polieteno, de acordo com a denominação oficial da IUPAC) é quimicamente o polímero mais simples. É representado pela cadeia: (CH2-CH2)n. Devido à sua alta produção mundial, é também o mais barato, sendo um dos tipos de plástico mais comuns. É quimicamente inerte. Obtém-se pela polimerização do etileno (de fórmula química CH2=CH2, e chamado de eteno pela IUPAC), de que deriva seu nome. Este polímero pode ser produzido por diferentes reações de polimerização, como por exemplo a , , ou . Cada um destes mecanismos de reação produz um tipo diferente de polietileno. É um polímero de cadeia linear não ramificada, embora as ramificações sejam comuns nos produtos comerciais. As cadeias de polietileno se rompem sob a temperatura de arrefecimento Tg em regiões amorfas e semicristalinas. (pt)
 • Полиэтиле́н — термопластичный полимер этилена, относится к классу полиолефинов. Является органическим соединением и имеет длинные молекулы …—CH2—CH2—CH2—CH2—…, где «—» обозначает ковалентные связи между атомами углерода. Представляет собой массу белого цвета (тонкие листы прозрачны и бесцветны). Химически стоек, диэлектрик, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), адгезия (прилипание) — чрезвычайно низкая. Часто неверно называется целлофаном. (ru)
 • Polyeten, PE, eller etenplast, är en delkristallin termoplast med den kemiska formeln (C2H4)n. Polyeten har hög elasticitet för temperaturer ned till -60 grader C. Polyeten förekommer med olika densitet och hårdhet och tillverkas bland annat som PEM (PE med mediumdensitet) och PEH (PE med hög densitet). Polyeten framställs genom polymerisering av eten i närvaro av en katalysator. Eftersom den bara består av kolväten är den lämplig att förbränna. I Sverige tillverkas polyeten av Borealis i deras anläggning i Stenungsund. Naturskyddsföreningen avråder från användning av polyeten tillsammans med varma livsmedel. (sv)
 • 聚乙烯(polyethylene,縮寫:PE)是日常生活中最常用的高分子材料之一,是塑料的一種,大量用于制造塑料袋,塑料薄膜,牛奶桶的产品,也是白色污染的主要原因。 (zh)
 • Поліетиле́н (-СН2–СН2-)n — карбоцепний полімер аліфатичного органічного вуглеводня олефінового ряду етилену. Термопластичний насичений полімерний вуглеводень; твердий, безколірний, жирний на дотик матеріал. Легший за воду, горить повільно синюватим полум'ям без кіптяви. Є одним із найпоширеніших пластиків у світі, загальне річне виробництво станом на 2008 рік становило близько 80 мільйонів тон. Використовується для виробництва матеріалів і виробів для пакування — плівки і пластикових пакетів з неї, ємностей (пляшок, каністр тощо). Також використовується для виробництва труб, як ізолюючий матеріал в електротехнічній та радіоелектронній промисловості, при виробництві кабелів, матеріалів для гідроізоляції (). (uk)
dbo:alternativeName
 • Polyethene (en)
dbo:iupacName
 • Polyethene or poly(ethylene) (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 77385 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 56483 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983809595 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:alt
 • ethylene 3D model (en)
 • ethylene skeleton (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:footer
 • Ethylene (en)
dbp:image
 • Ethylene-3D-vdW.png (en)
 • Ethylene.svg (en)
dbp:imagefile
 • Polyethylene balls1.jpg (en)
 • Polyethylene-3D-vdW.png (en)
 • Polyethylene_repeat_unit.svg (en)
dbp:imagename
 • Sample of granulated polyethylene (en)
 • Skeletal formula of a ris monomer (en)
 • Spacefill model of polyethylene (en)
dbp:imagesize
 • 100 (xsd:integer)
dbp:iupacname
 • Polyethene or poly (en)
dbp:othernames
 • Polyethene (en)
 • Polythene (en)
dbp:width
 • 140 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • . البولي إثيلين هو منتج استهلاكي يصنف تحت المنتجات البلاستيكية ذات تلدن حراري. ينتج منه سنوياً أكثر من 60 مليون طن في جميع أنحاء العالم. (ar)
 • Polyethylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. (cs)
 • Πολυαιθυλένιο (συντόμευση στα αγγλικά PE) ή πολυαιθένιο (όνομα κατά IUPAC πολυαιθένιο ή πολυ(μεθυλένιο)) είναι το πιο κοινό πλαστικό. Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή είναι περίπου 80 εκατομμύρια τόνοι. Η βασική του χρήση είναι στη συσκευασία (πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες, γεωμεμβράνες, σε περιέκτες όπως φιάλες, κλπ.). Πολλά είδη πολυαιθυλενίου είναι γνωστά, με τα περισσότερα να έχουν τον χημικό τύπο (C2H4)nH2. Συνεπώς το PE είναι συνήθως ένα μείγμα παρόμοιων οργανικών ενώσεων που διαφέρουν στην τιμή του n. (el)
 • Polyethylen (Kurzzeichen PE) ist ein durch Kettenpolymerisation vom petrochemisch erzeugten Ethen (CH2=CH2) hergestellter thermoplastischer Kunststoff mit der vereinfachten Strukturformel . Polyethylen gehört zur Gruppe der Polyolefine und ist teilkristallin und unpolar. Es ist der weltweit mit Abstand am häufigsten verwendete (Standard)-Kunststoff und wird in erster Linie für Verpackungen verwendet. Es gibt mehrere Polyethylen-Typen, wie High-Density-Polyethylen (PE-HD), Linear-Low-Density-Polyethylen (PE-LLD) und Low-Density-Polyethylen (PE-LD). Alle zeichnen sich durch hohe chemische Beständigkeit, gute elektrische Isolationsfähigkeit und ein gutes Gleitverhalten aus; die mechanischen Eigenschaften sind jedoch im Vergleich zu anderen Kunststoffen nur mäßig. (de)
 • Polietilenoa kimikoki polimero simpleena da. Honela irudikatzen da: (CH2-CH2)n. Haren munduko ekoizpen altuagatik (60 milioiren tona gutxi gorabehera urtero gertatzen dira (2005a) mundutik zehar) merkeena da, gainera plastiko arrunt bat da. Kimikoki inertea da. Lortzen du polimerizazioa etilenoa (formula kimikoaren CH2=CH2 eteno deiturikoa). (eu)
 • Clann teirmeaplaisteach de nádúr céiriúil a dhéantar trí eitiléin a chur faoi bhrú ard ag teocht mheasartha. Tugtar poilitéin uirthi freisin. Rinneadh ar bhonn trádálach den chéad uair i 1939 í. Inslitheoir maith, ar furasta í a oibriú ina soithigh fhrithcheimiceacha. Tábhachtach i bhforbairt an radair. (ga)
 • ポリエチレン(米: polyethylene、英: polyethene)、略称PEは、エチレンが重合した構造を持つ高分子である。最も単純な構造をもつ高分子であり、容器や包装用フィルムをはじめ、様々な用途に利用されている。 基本的にはメチレン(-CH2-)のくり返しのみで構成されているが、重合法によって平均分子量や分枝数、に違いが生じ、密度や、機械特性などもそれに応じて異なる。 一般に酸やアルカリに安定。低分子量のものは炭化水素系溶剤に膨潤するが、高分子量のものは耐薬性に非常に優れる。濡れ性は低い。絶縁性が高く、静電気を帯びやすい。 (ja)
 • 폴리에틸렌(영어: polyethylene)은 열가소성 플라스틱의 하나로 가볍고 유연하며, 왁스와 같은 느낌이 난다. 공업 재료부터 일용 잡화까지, 생활의 구석구석에서 사용되고 있는 범용 플라스틱으로, 병·포장재·전기절연체로 많이 사용된다. 석유화학공업의 인기품으로, 범용 플라스틱의 대표적인 존재로 각광을 받게 되었다. (ko)
 • Het polymeer polyetheen is een veel gebruikt materiaal. Het is de meest gebruikte kunststof (plastic). Ook de oudere naam polyethyleen wordt gebruikt, en is in feite nog de meest courante benaming bij de producenten en verbruikers van deze kunststof.Vroeger werd het ook wel als polymethyleen aangeduid omdat het ook gezien kan worden als een keten van aaneengeschakelde methyleengroepen.Omdat het tegenwoordig gemaakt wordt door etheen te koppelen in ketens, is de naam nu polyetheen. (nl)
 • Polietylen – polimer etenu. Symbol przemysłowy: PE. (pl)
 • Полиэтиле́н — термопластичный полимер этилена, относится к классу полиолефинов. Является органическим соединением и имеет длинные молекулы …—CH2—CH2—CH2—CH2—…, где «—» обозначает ковалентные связи между атомами углерода. Представляет собой массу белого цвета (тонкие листы прозрачны и бесцветны). Химически стоек, диэлектрик, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), адгезия (прилипание) — чрезвычайно низкая. Часто неверно называется целлофаном. (ru)
 • 聚乙烯(polyethylene,縮寫:PE)是日常生活中最常用的高分子材料之一,是塑料的一種,大量用于制造塑料袋,塑料薄膜,牛奶桶的产品,也是白色污染的主要原因。 (zh)
 • El polietilè és químicament el polímer més simple. Es representa amb la seva unitat repetitiva (CH2-CH2)n. El polietilè forma part del grup dels termoplàstics. Per la seva alta producció mundial (aproximadament 60 milions de tones són produïdes anualment (2005) al voltant del món) és també el més barat, sent un dels plàstics més comuns. És químicament inert. S'obté de la polimerització de l'etilè (de fórmula química CH2=CH2 i anomenat etè per la IUPAC), del qual deriva el seu nom. Aquest polímer pot ser produït per diferents reaccions de polimerització, com per exemple: * , * , * o * . (ca)
 • Polyethylene or polythene (abbreviated PE; IUPAC name polyethene or poly(methylene)) is the most common plastic in use today. It is a linear, man-made, addition, homo-polymer, primarily used for packaging (plastic bags, plastic films, geomembranes, containers including bottles, etc.). As of 2017, over 100 million tonnes of polyethylene resins are being produced annually, accounting for 34% of the total plastics market. (en)
 • Le polyéthylène (sigle générique PE), ou polyéthène, désigne les polymères d'éthylène. Simples et peu chers à fabriquer, les PE constituent la matière plastique la plus commune, représentant avec 100 millions de tonnes, environ un tiers de l'ensemble des plastiques produits en 2018 et la moitié des emballages. (fr)
 • El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación, lo que genera una producción de aproximadamente 80 millones de toneladas anuales en todo el mundo.​ Es químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno (de fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por la IUPAC), del que deriva su nombre. (es)
 • Polietilena (disingkat PE) (IUPAC: Polietena) adalah termoplastik yang digunakan secara luas oleh konsumen produk sebagai kantong plastik. Sekitar 80 juta metrik ton plastik ini diproduksi setiap tahunnya. Polietilena adalah polimer yang terdiri dari rantai panjang monomer etilena (IUPAC: etena). Di industri polimer, polietilena ditulis dengan singkatan PE, perlakuan yang sama yang dilakukan oleh Polistirena (PS) dan Polipropilena (PP). (in)
 • Il polietilene (noto anche come politene) è il più semplice dei polimeri sintetici ed è la più comune fra le materie plastiche. Viene spesso indicato con la sigla "PE", così come ad esempio si usa "PS" per il polistirene o "PVC" per il polivinilcloruro o "PET" per il polietilentereftalato. Ha formula chimica (-C2H4-)n dove il grado di polimerizzazione n può arrivare fino ad alcuni milioni. Le catene possono essere di lunghezza variabile e più o meno ramificate. (it)
 • O polietileno (ou polieteno, de acordo com a denominação oficial da IUPAC) é quimicamente o polímero mais simples. É representado pela cadeia: (CH2-CH2)n. Devido à sua alta produção mundial, é também o mais barato, sendo um dos tipos de plástico mais comuns. É quimicamente inerte. Obtém-se pela polimerização do etileno (de fórmula química CH2=CH2, e chamado de eteno pela IUPAC), de que deriva seu nome. Este polímero pode ser produzido por diferentes reações de polimerização, como por exemplo a , , ou . Cada um destes mecanismos de reação produz um tipo diferente de polietileno. (pt)
 • Поліетиле́н (-СН2–СН2-)n — карбоцепний полімер аліфатичного органічного вуглеводня олефінового ряду етилену. Термопластичний насичений полімерний вуглеводень; твердий, безколірний, жирний на дотик матеріал. Легший за воду, горить повільно синюватим полум'ям без кіптяви. Є одним із найпоширеніших пластиків у світі, загальне річне виробництво станом на 2008 рік становило близько 80 мільйонів тон. (uk)
 • Polyeten, PE, eller etenplast, är en delkristallin termoplast med den kemiska formeln (C2H4)n. Polyeten har hög elasticitet för temperaturer ned till -60 grader C. Polyeten förekommer med olika densitet och hårdhet och tillverkas bland annat som PEM (PE med mediumdensitet) och PEH (PE med hög densitet). Polyeten framställs genom polymerisering av eten i närvaro av en katalysator. Eftersom den bara består av kolväten är den lämplig att förbränna. I Sverige tillverkas polyeten av Borealis i deras anläggning i Stenungsund. (sv)
rdfs:label
 • متعدد الإيثيلين (ar)
 • Polietilè (ca)
 • Polyethylen (cs)
 • Polyethylen (de)
 • Polyethylene (en)
 • Πολυαιθυλένιο (el)
 • Polietileno (es)
 • Polietileno (eu)
 • Polyéthylène (fr)
 • Poileitiléin (ga)
 • Polietilena (in)
 • Polietilene (it)
 • ポリエチレン (ja)
 • 폴리에틸렌 (ko)
 • Polyetheen (nl)
 • Polietylen (pl)
 • Polietileno (pt)
 • Полиэтилен (ru)
 • Polyeten (sv)
 • Поліетилен (uk)
 • 聚乙烯 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:construction of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of