About: Peasant

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A peasant is a pre-industrial agricultural laborer or a farmer with limited land-ownership, especially one living in the Middle Ages under feudalism and paying rent, tax, fees, or services to a landlord. In Europe, three classes of peasants existed: slave, serf, and free tenant. Peasants may hold title to land either in fee simple or by any of several forms of land tenure, among them socage, quit-rent, leasehold, and copyhold.

Property Value
dbo:abstract
 • القروي هو عضو في طبقة الفلاحين التقليدية، سواء كعمال أو ملاك مزارع صغيرة. يستخدم المصطلح لوصف سكان أوروبا خلال العصور الوسطى تحت الحكم الاقطاعي، أو لوصف جميع المجتمعات ما قبل الصناعية بشكل عام. أستخدمت الكلمة ولا زالت تستخدم في سياق تحقيري للإشارة إلى المزارعين والعمال الفقراء الذين لا يملكون أرضا، وخاصة في البلدان الأكثر فقرا في العالم حيث يشكل القرويون نسبة كبيرة من السكان. غالباً ما ينطوي المصطلح على حكم بجهل، وسوء تعليم وعدم تآلف مع السلوكيات المتحضرة لسكان المدن. (ar)
 • Sedlák (latinsky rusticus, německy Bauer) je dnes příliš neužívané označení pro většího zemědělce vlastnícího statek (obytný dům s hospodářským zázemím). Podle tradičního rozčlenění českých zemědělců (nepočítáno šlechtický velkostatek) byl sedlák největším zemědělcem ve vsi, menšími byli chalupníci, zahradníci a nejmenšími majiteli nemovitostí byli domkaři, baráčníci. Zejména s prosazováním emfyteutického práva se ustálilo dělení vesnice na lány – lán byly polnosti, které obhospodařoval jeden zemědělec (sedlák). Odsud se také odvíjí názvy tříd jednotlivých zemědělců (když se později ucelené statky rozdrobovaly): celoláník byl celosedlák, později se objevovali půlláníci (poloviční sedláci), čtvrtláníci (čtvrtníci). Čtvrtina lánu se někdy udává jako hranice mezi sedlákem a chalupníkem apod. Sedlák se obecně jako označení začal používat v 16. století v tzv. selských řádech vydávaných vrchností (tj. oznámení vrchnosti jak a v čem se zachovat na daném panství, kde byl řád vydán). (cs)
 • Le paysan est une personne vivant à la campagne d'une activité agricole lui permettant d'assurer sa subsistance , notamment par l'autoconsommation, et éventuellement de vendre un surplus. Il peut adopter ou subir cette économie de subsistance. Il peut être amené à se déplacer d'une manière saisonnière dans d'autres « pays » par exemple vers des pâturages qui font défaut à ses bêtes. Il façonne son environnement et le paysage par ses différents prélèvements, apports, aménagements, plantations, etc. Ses activités sont souvent multiples : élevage, cultures, maçonnerie, artisanat et, éventuellement, commercialisation de ses excédents de production. Depuis la préhistoire le paysan sédentaire a cependant souvent été opposé au chasseur-cueilleur nomade ou à l'éleveur nomade. Depuis le début des grandes civilisations, il faut aussi distinguer les paysans sans terres et sans droits de leurs propriétaires ou patrons dont certains sont aussi de petits paysans mais d'autres de grands seigneurs latifundiaires avec tous les intermédiaires possibles. Depuis l'ère industrielle, on oppose l'agriculteur ou l'exploitant agricole moderne au paysan supposé traditionnel et routinier. On ne peut pas parler aujourd'hui de « métier de paysan » au sens administratif du terme, le terme ne figurant jamais dans les listes des métiers de la terre. Toutefois, de nombreux paysans à travers le monde et notamment en France revendiquent d'être des paysans dans un sens positif souvent lié à un souci environnemental et le rôle de ces paysans est remis en valeur. Depuis Virgile, lui-même fils de petit paysan, les paysans et leurs modes de vie sont l'objet d'un nombre incalculable d'œuvres de littérature ou d'art, d'études économiques ou sociologiques. La condition paysanne a donc énormément varié selon les pays et l'époque. En France le sens (ou les sens) du mot paysan sont liés à une longue histoire et évoluent encore. (fr)
 • El campesino o paisano (en femenino, la campesina o la paisana) es aquella persona productora que vive de la producción para el autoconsumo y que, en caso de tener excesos en su cosecha, los puede comercializar, sin ser esta su finalidad.​ El campesinado es la base histórica de un pueblo y su herencia productiva. (es)
 • 農民 (のうみん、英語: peasant)は、農業労働者、特に中世封建社会・において、領主に年貢や地代、その他さまざまな税や労働を提供していた人々を指す。ヨーロッパ史上の農民は、その人間の地位によって、完全に領主の個人的資産として扱われた農業奴隷、家庭や住居、農具など最低限の財産所有権はあるものの土地と領主に縛られ隷属する農奴、自ら土地を所有し農業事業の自営が可能な独立自営農民の3階級に分けられる。さらに細かく見れば、農民の地位は、、借地権、など様々な義務と権利で規定された。 長きにわたり、農民(peasant)という語は、貧しく土地を持たない農業従事者に対して、「無学な」、「無知な」、「都会の洗練からは程遠い」などといった意を含んで軽蔑的に用いられてきた。また現代においても、開発途上国で人口の大部分を占めるような農業従事者に対して若干侮蔑的なニュアンスを含んで使われることがある。 (ja)
 • A peasant is a pre-industrial agricultural laborer or a farmer with limited land-ownership, especially one living in the Middle Ages under feudalism and paying rent, tax, fees, or services to a landlord. In Europe, three classes of peasants existed: slave, serf, and free tenant. Peasants may hold title to land either in fee simple or by any of several forms of land tenure, among them socage, quit-rent, leasehold, and copyhold. In a colloquial sense, "peasant" often has a pejorative meaning that is therefore seen as insulting and controversial in some circles, even when referring to farm laborers in the developing world. As early as in 13th-century Germany, the concept of "peasant" also could imply "rustic", or "robber", as the English term villain/villein In 21st-century English, the word "peasant" may include the pejorative sense of "an ignorant, rude, or unsophisticated person".The word rose to renewed popularity in the 1940s–1960s as a collective term, often referring to rural populations of developing countries in general, as the "semantic successor to 'native', incorporating all its condescending and racial overtones". The word peasantry is commonly used in a non-pejorative sense as a collective noun for the rural population in the poor and developing countries of the world. Via Campesina, an organization claiming to represent the rights of about 200 million farm-workers around the world, self-defines as an "International Peasant's Movement" as of 2019. The United Nations and its Human Rights Council prominently uses the term "peasant" in a non-pejorative sense, as in the UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas adopted in 2018. In general English-language literature, the use of the word "peasant" has steadily declined since about 1970. More precise terms that describe current farm-laborers without land ownership include farmworker or campesino, tenant farmer, and sharecropper. Those owning and farming land may be called farmers - or, in the context of specialization, dairy farmers, sheep farmers, pig farmers, etc. (en)
 • De boerenstand bestaat uit een aantal sociale lagen in de agrarische wereld die voortkomen uit de economische waarde van het bedrijf. (nl)
 • Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedindustrialnych, zajmująca się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym oraz uzależnienie procesu produkcji od warunków naturalnych. (pl)
 • Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель) — сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой. Неотъемлемые признаки крестьянина: работа на земле, проживание в деревне или селе. Земледелие появилось в неолите. Класс крестьян (первоначально свободных земледельцев) пережил в эпоху средних веков до конца XVIII века во всех странах Европы, кроме Швеции и Норвегии, период зависимых отношений к землевладельцу и прикрепления к земле. Отличие крестьянина от фермера в том, что крестьянин бо́льшую часть произведённой продукции не продаёт, а потребляет в своей семье. (ru)
 • Campesinato é o conjunto de grupos sociais de base familiar que se dedica a atividades agrícolas, com graus diversos de autonomia. Caracteriza-se pelo trabalho familiar (eventualmente empregando trabalhadores assalariados), por ter a propriedade dos instrumentos de trabalho, pela autonomia total ou parcial na gestão da atividade e por ser proprietário de uma parte ou da totalidade da produção. Muitas vezes o trabalho ocorre em economia de subsistência, com autonomia total ou parcial na gestão da propriedade rural. Definido como uma forma social de produção, ao campesinato corresponde um modo de vida e uma cultura. (pt)
 • Allmoge (av fornnordiskans all mōghe, som betyder hela högen, hela hopen eller allt folket) är en benämning på alla människor från ett visst område. Efterhand skiftade betydelsen till att betyda de ofrälse, eller bönder och ståndslösa människor i det förmoderna samhället med i huvudsak bondehushållning. (sv)
 • Селя́ни — жителі сіл і сільських місцевостей, а також люди, чиїм джерелом існування є праця на землі, зайнятість в фермерському господарстві; представники класу фермерів, або працівників або власників невеликих господарств, особливо в середні століття при феодалізмі; або, більшість населення в будь-якому доіндустріальному суспільстві. (див.: історичний суспільний стан, або прошарок — «Селянство») (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 68282 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 26835 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1019143527 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • القروي هو عضو في طبقة الفلاحين التقليدية، سواء كعمال أو ملاك مزارع صغيرة. يستخدم المصطلح لوصف سكان أوروبا خلال العصور الوسطى تحت الحكم الاقطاعي، أو لوصف جميع المجتمعات ما قبل الصناعية بشكل عام. أستخدمت الكلمة ولا زالت تستخدم في سياق تحقيري للإشارة إلى المزارعين والعمال الفقراء الذين لا يملكون أرضا، وخاصة في البلدان الأكثر فقرا في العالم حيث يشكل القرويون نسبة كبيرة من السكان. غالباً ما ينطوي المصطلح على حكم بجهل، وسوء تعليم وعدم تآلف مع السلوكيات المتحضرة لسكان المدن. (ar)
 • El campesino o paisano (en femenino, la campesina o la paisana) es aquella persona productora que vive de la producción para el autoconsumo y que, en caso de tener excesos en su cosecha, los puede comercializar, sin ser esta su finalidad.​ El campesinado es la base histórica de un pueblo y su herencia productiva. (es)
 • 農民 (のうみん、英語: peasant)は、農業労働者、特に中世封建社会・において、領主に年貢や地代、その他さまざまな税や労働を提供していた人々を指す。ヨーロッパ史上の農民は、その人間の地位によって、完全に領主の個人的資産として扱われた農業奴隷、家庭や住居、農具など最低限の財産所有権はあるものの土地と領主に縛られ隷属する農奴、自ら土地を所有し農業事業の自営が可能な独立自営農民の3階級に分けられる。さらに細かく見れば、農民の地位は、、借地権、など様々な義務と権利で規定された。 長きにわたり、農民(peasant)という語は、貧しく土地を持たない農業従事者に対して、「無学な」、「無知な」、「都会の洗練からは程遠い」などといった意を含んで軽蔑的に用いられてきた。また現代においても、開発途上国で人口の大部分を占めるような農業従事者に対して若干侮蔑的なニュアンスを含んで使われることがある。 (ja)
 • De boerenstand bestaat uit een aantal sociale lagen in de agrarische wereld die voortkomen uit de economische waarde van het bedrijf. (nl)
 • Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedindustrialnych, zajmująca się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym oraz uzależnienie procesu produkcji od warunków naturalnych. (pl)
 • Allmoge (av fornnordiskans all mōghe, som betyder hela högen, hela hopen eller allt folket) är en benämning på alla människor från ett visst område. Efterhand skiftade betydelsen till att betyda de ofrälse, eller bönder och ståndslösa människor i det förmoderna samhället med i huvudsak bondehushållning. (sv)
 • Селя́ни — жителі сіл і сільських місцевостей, а також люди, чиїм джерелом існування є праця на землі, зайнятість в фермерському господарстві; представники класу фермерів, або працівників або власників невеликих господарств, особливо в середні століття при феодалізмі; або, більшість населення в будь-якому доіндустріальному суспільстві. (див.: історичний суспільний стан, або прошарок — «Селянство») (uk)
 • Sedlák (latinsky rusticus, německy Bauer) je dnes příliš neužívané označení pro většího zemědělce vlastnícího statek (obytný dům s hospodářským zázemím). Podle tradičního rozčlenění českých zemědělců (nepočítáno šlechtický velkostatek) byl sedlák největším zemědělcem ve vsi, menšími byli chalupníci, zahradníci a nejmenšími majiteli nemovitostí byli domkaři, baráčníci. Sedlák se obecně jako označení začal používat v 16. století v tzv. selských řádech vydávaných vrchností (tj. oznámení vrchnosti jak a v čem se zachovat na daném panství, kde byl řád vydán). (cs)
 • Le paysan est une personne vivant à la campagne d'une activité agricole lui permettant d'assurer sa subsistance , notamment par l'autoconsommation, et éventuellement de vendre un surplus. Il peut adopter ou subir cette économie de subsistance. Il peut être amené à se déplacer d'une manière saisonnière dans d'autres « pays » par exemple vers des pâturages qui font défaut à ses bêtes. Il façonne son environnement et le paysage par ses différents prélèvements, apports, aménagements, plantations, etc. Ses activités sont souvent multiples : élevage, cultures, maçonnerie, artisanat et, éventuellement, commercialisation de ses excédents de production. (fr)
 • A peasant is a pre-industrial agricultural laborer or a farmer with limited land-ownership, especially one living in the Middle Ages under feudalism and paying rent, tax, fees, or services to a landlord. In Europe, three classes of peasants existed: slave, serf, and free tenant. Peasants may hold title to land either in fee simple or by any of several forms of land tenure, among them socage, quit-rent, leasehold, and copyhold. (en)
 • Campesinato é o conjunto de grupos sociais de base familiar que se dedica a atividades agrícolas, com graus diversos de autonomia. Caracteriza-se pelo trabalho familiar (eventualmente empregando trabalhadores assalariados), por ter a propriedade dos instrumentos de trabalho, pela autonomia total ou parcial na gestão da atividade e por ser proprietário de uma parte ou da totalidade da produção. Muitas vezes o trabalho ocorre em economia de subsistência, com autonomia total ou parcial na gestão da propriedade rural. (pt)
 • Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель) — сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой. Неотъемлемые признаки крестьянина: работа на земле, проживание в деревне или селе. Земледелие появилось в неолите. Класс крестьян (первоначально свободных земледельцев) пережил в эпоху средних веков до конца XVIII века во всех странах Европы, кроме Швеции и Норвегии, период зависимых отношений к землевладельцу и прикрепления к земле. (ru)
rdfs:label
 • قروي (ar)
 • Sedlák (cs)
 • Bauernstand (de)
 • Peasant (en)
 • Kamparano (eo)
 • Campesino (es)
 • Paysan (fr)
 • 農民 (ja)
 • 농민 (ko)
 • Chłopi (pl)
 • Boerenstand (nl)
 • Campesinato (pt)
 • Крестьянин (ru)
 • Allmoge (sv)
 • Селянин (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:occupation of
is gold:hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License