An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Parliamentary procedure is the body of ethics, rules, and customs governing meetings and other operations of clubs, organizations, legislative bodies, and other deliberative assemblies. In the United Kingdom, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa and other English-speaking countries it is often called chairmanship, chairing, the law of meetings, procedure at meetings or the conduct of meetings. In the United States, parliamentary procedure is also referred to as parliamentary law, parliamentary practice, legislative procedure or rules of order.

Property Value
dbo:abstract
 • الإجراء البرلماني (بالانجليزية: Parliamentary Procedure)، هو مجموعة القواعد والأخلاقيات والعادات التي تنظم الاجتماعات وغيرها من عمليات النوادي والمنظمات والهيئات التشريعية وغيرها من الجمعيات التداولية. في كل من المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وغيرها من البلدان الناطقة بالإنجليزية، كثيرًا ما تُسمى مثل هذه الإجراءات بالرئاسة أو الترأس أو قانون الاجتماعات أو إجراءات الاجتماعات أو إدارة الاجتماعات. في الولايات المتحدة، يُشار إلى الإجراءات البرلمانية أيضًا باسم القانون البرلماني أو الممارسة البرلمانية أو الإجراءات التشريعية أو النظام الداخلي. يتمثَّل الهدف من هذه الإجراءات في السماح بالتداول بشأن القضايا التي تهم المنظمة للتوصل إلى هدف الجمعية ورغبتها في طرح تلك القضايا. تتبع المنظمات المتمتعة بالحكم الذاتي الإجراء البرلماني للمناظرة حول قرارات الجماعة – عادةً ما يكون ذلك بالتصويت - مع أقل خلاف ممكن. تتألف القواعد النظامية من مجموعة من القواعد المكتوبة من قِبَل الهيئة نفسها (يُشار إليها غالبًا بالنظام الداخلي)، ولكن عادةً ما تُستكمل من قِبَل سلطة برلمانية مُعلنة اعتمدتها الهيئة. وغالبًا ما توجد قواعد نظامية شاملة مكتوبة تعمل من خلالها المجالس التشريعية الوطنية أو مجالس الولايات/المقاطعات أو غيرها من المجالس التشريعية الكاملة النطاق، في حين تقوم الهيئات غير التشريعية بكتابة واعتماد مجموعة محدودة من القواعد وتطبيقها عند الحاجة. (ar)
 • Jednací řád je soubor formálních pravidel, jimiž se řídí jednání tohoto orgánu, případně i jednání jeho výborů či jiných podskupin a jednotek. Jednací řády se používají jak v oblasti politiky (jednací řády parlamentů, vlád, politických stran atd.) a podnikání (jednání správních rad, představenstev, kolektivní vyjednávání atd.), tak i v oblasti soukromého života (jednání spolků, církevních staršovstev, rodičovských rad ve školách atd.). Moderní jednací řády zejména v anglosaských zemích jsou ovlivněny praxí, která se vyvinula během staletí v anglickém parlamentu, proto se zde často jednacímu řádu říká parliamentary law, doslova tedy „parlamentní zákon“. „Uplatnění jednacího řádu je nejlepší dosud navrženou metodou, jak umožnit shromážděním libovolné velikosti s náležitým respektem k názoru každého člena dospívat k obecné shodě v maximálním počtu otázek různé složitosti v minimálním čase při všech druzích vnitřního klimatu sahajících od úplné harmonie až k zatvrzelé či vášnivé rozdílosti názorů,“ říká úvod k populárnímu americkému pojednání o jednacím řádu (Robert's Rules of Order Newly Revised, 10. vydání, Introduction, S. xlviii). Jednací řád může být stanoven při vzniku grémia jeho zakladatelem nebo jej odhlasuje samo grémium po svém vzniku. V řadě případů není jednací řád explicitně sepsán a grémium se řídí tradičními zvyklostmi anebo pravidly přejatými z cizích jednacích řádů. Důležité je, aby jednací řád vyhovoval principům spravedlnosti a rovnoprávného zastoupení členů a aby jednajícímu grémiu umožňoval dosahovat rozhodnutí, tedy konat činnost, pro niž je určeno. Z právního hlediska jsou pro formální fungování kolektivních orgánů důležité především tyto zákony: jednací řád parlamentu a zákony upravující činnost orgánů samosprávy; shromažďovací a spolkové právo a zákony o politických stranách; zákony upravující činnost firem, družstev a společenství vlastníků domů. (cs)
 • El Derecho Parlamentario es la parte del Derecho Constitucional que regula la institución del Parlamento y sus instituciones, como por ejemplo el defensor del pueblo. Aunque hay autores que consideran al derecho parlamentario un derecho autónomo, no es posible entender este derecho fuera de la constitución. (es)
 • Le droit parlementaire est le droit du Parlement et de la pratique parlementaire. Selon la définition qu'en donne le constitutionnaliste Marcel Prélot, c'est « cette partie du droit constitutionnel qui traite des règles suivies dans l'organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement des assemblées politiques ». (fr)
 • Con diritto parlamentare si fa riferimento al complesso di norme che disciplinano la composizione del Parlamento, la sua organizzazione interna, l'esercizio delle sue funzioni e i suoi rapporti con gli altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e con i soggetti terzi. (it)
 • 議院規則(ぎいんきそく)は、議会の各議院が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則をいう。 (ja)
 • Parliamentary procedure is the body of ethics, rules, and customs governing meetings and other operations of clubs, organizations, legislative bodies, and other deliberative assemblies. In the United Kingdom, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa and other English-speaking countries it is often called chairmanship, chairing, the law of meetings, procedure at meetings or the conduct of meetings. In the United States, parliamentary procedure is also referred to as parliamentary law, parliamentary practice, legislative procedure or rules of order. At its heart is the rule of the majority with respect for the minority. Its object is to allow deliberation upon questions of interest to the organization and to arrive at the sense or the will of the assembly upon these questions. Self-governing organizations follow parliamentary procedure to debate and reach group decisions—usually by vote—with the least possible friction. Rules of order consist of rules written by the body itself (often referred to as bylaws), but also usually supplemented by a published parliamentary authority adopted by the body. Typically, national, state/provincial and other full-scale legislative assemblies have extensive internally written rules of order, whereas non-legislative bodies write and adopt a limited set of specific rules as the need arises. (en)
 • Een reglement van orde is een document waarin een vergadering, met name van een politiek orgaan, zijn vergaderorde regelt. In een dergelijk reglement is veelal geregeld: * Begin en einde van het lidmaatschap * Voorzitterschap * Onderverdeling (in bijvoorbeeld fracties) * Het woord voeren * Het indienen en wijzigen van voorstellen * Het stellen van vragen aan bestuurders * Het bijeenroepen van een vergadering * Verslaglegging * Vertrouwelijkheid en openbaarheid In de meeste gevallen stelt een instelling zijn eigen reglement van orde vast binnen kaders die bij wet of door een hoger orgaan zijn gesteld. (nl)
 • Парла́ментская процеду́ра — это комплекс процедурных, этических и традиционных правил, используемых при проведении митингов и в повседневной работе общественных организаций, политических партий, клубов, религиозных общин, законодательных собраний и других общественных собраний. Парламентская процедура — это отрасль обычного права, берущая начало в практиках работы Палаты общин Парламента Соединённого королевства. В США и Европе помимо термина парламентская процедура используются термины парламентский закон, правила собраний, правила распорядка. Наиболее устоявшимся выражением в России, по-видимому, является регламент собрания.Сердцевиной парламентской процедуры является принцип власти большинства при уважении прав меньшинства. Основной инструмент парламентской процедуры — это всестороннее обсуждение вопросов, интересующих организацию, с целью выработать разумное решение собрания по этим вопросам. Самоуправляемые организации используют парламентскую процедуру для обсуждения, выработки и воплощения взаимно приемлемых решений с наименьшим сопротивлением. Правила парламентской процедуры составляются из нескольких источников. Во-первых это правила, выработанные и принятые самой организацией исходя из своей специфики. Эти правила, специфичные для конкретной организации, как правило, дополняются стандартным : одним из принятых в обществе наборов правил, регулирующих ведение собрания. Организация выбирает один из таких сборников и принимает его как дополнение к собственным правилам. Как правило, законодательные собрания демократических стран и самоуправляемых территорий имеют подробнейшие процедурные правила работы, накопленные за историю существования законодательного органа. Общественные организации, как правило, ограничиваются небольшим набором правил, отражающим специфику организации, основная часть правил берётся из типового процедурного сборника. (ru)
 • 議事程序(parliamentary procedure),又稱議事法、會議規範等,是在民主、平等、自由、法治精神下,為幫助合議性團體與會者以有效率的方法做出決策,而設定的基本會議規則。研究議事程序的學問,稱為「議事學」;研究議事程序,並編寫為規範的書籍,稱為。現代議事程序的基本內涵,是成員發言權利自由平等、主席(議長)公正中立、服從多數且尊重少數的原則上;以此精神,建立公認的議事程序,幫助團體有效率地做出決策。 從各國國會、地方議會、行政部門會議、國際會議(例如聯合國大會),到一般民間團體、組織、公司的會議,都自有一套帶有地方特色或組織屬性的議事程序;但其程序規則來源,大致上有七種:憲法規定、法律規定、議定規則、司法判例、議事學著作、會議規範、習慣與慣例。其中,民間組織、團體及公司通常採用後三者,即使用已編定之會議規則,或奉行該組織既有的會議習慣;而政府單位及立法機構,則大多有法律或行政命令規範如何議事。 帶有民主主義、自由主義和法治精神的議事程序,最初始於英國國會,而後普及全球。現代英國國會建立前,雖有古希臘的雅典民主、羅馬共和國的人民大會,或各種基於皇權或王權統治需要而召開的國政會議,例如古中國的;但其內涵皆與現代民主、自由、平等、法治精神相去甚遠。1801年,美國第三任總統湯瑪斯·傑佛遜任美國參議院院長時,參考英美兩國議事慣例,撰寫《》,首開成文議事規範濫觴,受歷屆美國國會用為程序;75年後,1876年,美國陸軍准將亨利·馬丁·羅伯特整理編寫美國眾議院議事規則與慣例,出版《羅伯特議事規則》,提供民間團體使用,成為通行現代議事程序的國家、地區中,最廣為使用的民間議事規範。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 70935 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15649 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025900931 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • El Derecho Parlamentario es la parte del Derecho Constitucional que regula la institución del Parlamento y sus instituciones, como por ejemplo el defensor del pueblo. Aunque hay autores que consideran al derecho parlamentario un derecho autónomo, no es posible entender este derecho fuera de la constitución. (es)
 • Le droit parlementaire est le droit du Parlement et de la pratique parlementaire. Selon la définition qu'en donne le constitutionnaliste Marcel Prélot, c'est « cette partie du droit constitutionnel qui traite des règles suivies dans l'organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement des assemblées politiques ». (fr)
 • Con diritto parlamentare si fa riferimento al complesso di norme che disciplinano la composizione del Parlamento, la sua organizzazione interna, l'esercizio delle sue funzioni e i suoi rapporti con gli altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e con i soggetti terzi. (it)
 • 議院規則(ぎいんきそく)は、議会の各議院が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則をいう。 (ja)
 • الإجراء البرلماني (بالانجليزية: Parliamentary Procedure)، هو مجموعة القواعد والأخلاقيات والعادات التي تنظم الاجتماعات وغيرها من عمليات النوادي والمنظمات والهيئات التشريعية وغيرها من الجمعيات التداولية. في كل من المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وغيرها من البلدان الناطقة بالإنجليزية، كثيرًا ما تُسمى مثل هذه الإجراءات بالرئاسة أو الترأس أو قانون الاجتماعات أو إجراءات الاجتماعات أو إدارة الاجتماعات. في الولايات المتحدة، يُشار إلى الإجراءات البرلمانية أيضًا باسم القانون البرلماني أو الممارسة البرلمانية أو الإجراءات التشريعية أو النظام الداخلي. (ar)
 • Jednací řád je soubor formálních pravidel, jimiž se řídí jednání tohoto orgánu, případně i jednání jeho výborů či jiných podskupin a jednotek. Jednací řády se používají jak v oblasti politiky (jednací řády parlamentů, vlád, politických stran atd.) a podnikání (jednání správních rad, představenstev, kolektivní vyjednávání atd.), tak i v oblasti soukromého života (jednání spolků, církevních staršovstev, rodičovských rad ve školách atd.). Moderní jednací řády zejména v anglosaských zemích jsou ovlivněny praxí, která se vyvinula během staletí v anglickém parlamentu, proto se zde často jednacímu řádu říká parliamentary law, doslova tedy „parlamentní zákon“. „Uplatnění jednacího řádu je nejlepší dosud navrženou metodou, jak umožnit shromážděním libovolné velikosti s náležitým respektem k názoru (cs)
 • Parliamentary procedure is the body of ethics, rules, and customs governing meetings and other operations of clubs, organizations, legislative bodies, and other deliberative assemblies. In the United Kingdom, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa and other English-speaking countries it is often called chairmanship, chairing, the law of meetings, procedure at meetings or the conduct of meetings. In the United States, parliamentary procedure is also referred to as parliamentary law, parliamentary practice, legislative procedure or rules of order. (en)
 • Een reglement van orde is een document waarin een vergadering, met name van een politiek orgaan, zijn vergaderorde regelt. In een dergelijk reglement is veelal geregeld: * Begin en einde van het lidmaatschap * Voorzitterschap * Onderverdeling (in bijvoorbeeld fracties) * Het woord voeren * Het indienen en wijzigen van voorstellen * Het stellen van vragen aan bestuurders * Het bijeenroepen van een vergadering * Verslaglegging * Vertrouwelijkheid en openbaarheid (nl)
 • Парла́ментская процеду́ра — это комплекс процедурных, этических и традиционных правил, используемых при проведении митингов и в повседневной работе общественных организаций, политических партий, клубов, религиозных общин, законодательных собраний и других общественных собраний. Парламентская процедура — это отрасль обычного права, берущая начало в практиках работы Палаты общин Парламента Соединённого королевства. (ru)
 • 議事程序(parliamentary procedure),又稱議事法、會議規範等,是在民主、平等、自由、法治精神下,為幫助合議性團體與會者以有效率的方法做出決策,而設定的基本會議規則。研究議事程序的學問,稱為「議事學」;研究議事程序,並編寫為規範的書籍,稱為。現代議事程序的基本內涵,是成員發言權利自由平等、主席(議長)公正中立、服從多數且尊重少數的原則上;以此精神,建立公認的議事程序,幫助團體有效率地做出決策。 從各國國會、地方議會、行政部門會議、國際會議(例如聯合國大會),到一般民間團體、組織、公司的會議,都自有一套帶有地方特色或組織屬性的議事程序;但其程序規則來源,大致上有七種:憲法規定、法律規定、議定規則、司法判例、議事學著作、會議規範、習慣與慣例。其中,民間組織、團體及公司通常採用後三者,即使用已編定之會議規則,或奉行該組織既有的會議習慣;而政府單位及立法機構,則大多有法律或行政命令規範如何議事。 (zh)
rdfs:label
 • Parliamentary procedure (en)
 • إجراء برلماني (ar)
 • Jednací řád (cs)
 • Geschäftsordnung (de)
 • Procedura regularo (eo)
 • Droit parlementaire (fr)
 • Derecho parlamentario (es)
 • Diritto parlamentare (it)
 • 議院規則 (ja)
 • Reglement van orde (nl)
 • Regras de ordem (pt)
 • Парламентская процедура (ru)
 • 議事程序 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License