About: Italic type

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In typography, italic type is a cursive font based on a stylised form of calligraphic handwriting. Owing to the influence from calligraphy, italics normally slant slightly to the right. Italics are a way to emphasise key points in a printed text, to identify many types of creative works, to cite foreign words or phrases, or, when quoting a speaker, a way to show which words they stressed. One manual of English usage described italics as "the print equivalent of underlining"; in other words, underscore in a manuscript directs a typesetter to use italic.

Property Value
dbo:abstract
 • الكتابة المائلة والخط الإيطاليقي (الإنجليزية: italic / backhand) هو محرف نسخي على أساس نموذج مبسط من خط الكتابة اليدوية. نظرا لتأثير الخط، فإن المحارف تكون مائلة قليلا في كثير من الأحيان إلى اليمين. تستخدم أيضا أشكال مختلفة من الشكل الروماني عادة لإضافة تأثير آخر الخط. لذا فإنه يختلف عن الكتابة المائلة التي هي مجرد تشويه للخط في الاتجاه المائل. (ar)
 • La cursiva o itàlica és un estil de tipus de lletra —altres estils són la rodona, la negreta, la versaleta…— que té els traços inclinats cap a la dreta, a la manera de l'escriptura manual. També és anomenada aldina per haver estat Aldo Manuzio el primer impressor a fer-la servir; la mateixa raó va fer que fos coneguda a Europa com a lletra itàlica, perquè era pròpia dels llibres italians de la impremta aldina. En les proves dels textos que s'han d'editar, els fragments de text que han d'anar en cursiva es marquen amb subratllat o bé encerclant-los i anotant al marge l'abreviatura curs. o cva. Es diu que la cursiva té una funció diacrítica, és a dir, que distingeix el fragment de text marcat de la resta del text en què està inclòs. Els usos de la cursiva se solen definir al costat dels usos de les cometes, però això no vol dir que les cometes també tinguin funció diacrítica. En resum, les cometes s'utilitzen per mostrar que la paraula o fragment de text es fa servir amb un significat especial o una connotació inhabitual. En canvi, la cursiva no indica cap canvi de significat, sinó que emfasitza o diferencia la paraula o fragment de text. Els usos principals són els següents: 1. * Ús metalingüístic.Exemple: En català el dígraf ny no se separa mai a final de ratlla. 2. * Els mots clau, que es destaquen perquè el lector vegi ràpidament quins són els conceptes fonamentals que s'estan tractant.Exemple: Un procediment alternatiu de processament del llenguatge natural és realitzar una anàlisi morfològica de cada terme per extreure'n la forma base. 3. * Les paraules o expressions escrites en una llengua altra que la del text.Exemple: Darrere meu venia un cotxe de lloguer de l'època —amb el cotxer roig i apoplèctic en el pescant, el barret de copa de llauna, el macfarlan i la manta roja sobre les cames. El fiacre se m'anà acostant i en el moment de passar-me vaig sentir el cotxer que em deia, sarcàstic:—À la Rivière, prince? (Josep Pla, Vida de Manolo, 3a edició. Barcelona: Editorial Selecta, 1953, pàg. 149). 4. * Quan es tracta d'un mot o una expressió diem que és un estrangerisme. Exemple: Molts museus han implantat les audioguies, però aquests gadgets, certament incòmodes, sovint interfereixen la contemplació de les obres. 5. * L'ús de la cursiva per marcar els estrangerismes és difícil d'establir de manera coherent, perquè totes les llengües tenen estrangerismes —adaptats o sense adaptar— incorporats als seus diccionaris. Termes com byte, croissant, stop, rock, foie gras, western, lied… surten als diccionaris, la qual cosa vol dir que es consideren incorporats al repertori lèxic de cada llengua. Al costat d'aquests termes n'hi ha del tipus de ral·li, espagueti, escúter, gurmet, etc., que han estat adaptats i que, lògicament, no cal posar en cursiva. 6. * Per tant, el criteri general és posar en cursiva els estrangerismes no adaptats i que no apareguin als diccionaris de la llengua del text. 7. * S'ha de saber que alguns diccionaris els publiquen editorials amb uns criteris lexicogràfics propis, i que per això la llista d'estrangerismes inclosos en un diccionari o un altre pot ser notablement diferent. 8. * Títols d'obres de creació: llibres, obres de teatre, pel·lícules, obres musicals, serials de televisió, escultures, pintures...Exemple: No es pot comparar Seven amb El col·leccionista d'ossos.Excepcions notables: 9. * Els noms o títols de cançons, parts o episodis d'una obra: la cançó «L'estaca», de Lluís Llach...; el programa 60 minuts ofereix el reportatge «Guillem: la forja d'un futur rei». 10. * Els títols de llibres sagrats o d'una de les seves parts: la Bíblia; l'Alcorà; el Nou Testament; l'Evangeli. 11. * Títols de revistes, diaris, còmics, programes de televisió i altres obres periòdiques.Exemple: Uns quants vam créixer amb el Cavall Fort. 12. * Quan hom cita un article d'una revista, d'un compendi, d'un diccionari, un capítol d'un llibre, l'article s'escriu entre cometes en format estàndard, i el títol de l'obra sencera, en cursiva, per tal de distingir la jerarquia:Exemple: «Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta», Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra, 2005. 13. * Per raons tipogràfiques, segons un criteri generalitzat, els signes de puntuació simples fixats a les paraules en cursiva s'escriuen també en cursiva. Aquests signes de puntuació poden ser els següents: , : ; ! ?Exemple: «Has llegit Tirant lo Blanc?» seria l'ús preferible, mentre que: «Has llegit Tirant lo Blanc?» seria menys usual.Este ús no s'aplica s'aplica als signes amb obertura i tancament (com ara ¿...? ¡...! (...), etc.). En aquest cas, els dos elements mantenen el mateix estil. (ca)
 • Kurziva (variantně i -zí- a -si-, též polokurziva, či italika) je v typografii řez písma, písmo vyznačující se mírným sklonem doprava a drobnými změnami podoby u některých písmen oproti základnímu typu písma, bližší psacímu písmu. Typické je zejména tzv. kurzivní – jednobříškové – a, vznik obloučků či dotažených smyček na dřících písmen. První kurzíva byla vytvořena v dílně Alda Manutia na přelomu 15. a 16. století (poprvé se objevuje v tisku z roku 1501) rytcem a tvarově vychází z psané . Toto písmo má poněkud nižší čitelnost než základní antikva. Počítačová sazba také umožňuje vytváření falešné kurzivy (slanted type nebo oblique), což je pouhé naklonění písma. (cs)
 • Η επισεσυρμένη γραφή είναι σύμφωνα με την ελληνική παλαιογραφία ο γενικός γραφικός χαρακτήρας των χειρογράφων στον οποίον είναι γραμμένα διάφορα κείμενα της καθημερινής γραπτής επικοινωνίας. Συναντάται σε όλες τις περιόδους της ελληνικής χειρόγραφης γραφής και είναι, μαζί με την φιλολογική γραφή των βιβλίων, το ένα από τα δύο βασικά είδη γραφής που χρησιμοποιούνται παράλληλα. Η επισεσυρμένη γραφή ήταν γενικά πιο αποδοτική αφού περιόριζε την ανάγκη του γραφέα να σηκώνει συνεχώς τη πένα και του επέτρεπε να γράφει πιο γρήγορα. Έτσι η επισεσυρμένη γραφή ήταν απαραίτητη σε χρονοβόρες διαδικασίες όπως η αντιγραφή χειρογράφων και κειμένων κατά τον Μεσαίωνα. Το όνομα της γραφής συναντάται ήδη στους Εταιρικούς διαλόγους του Λουκιανού, όπου διαβάζουμε το εξής: «τα γράμματα ου πάνυ σαφώς, αλλά επισεσυρμένα δηλούντα έπειξίν τινά του γεγραφόντος.» (el)
 • Kursivschrift (Kursivdruck) bzw. kursiv gesetzter Text (von mittellateinisch lateinisch cursivus ‚fließend, geläufig‘, gebildet zu lateinisch cursare ‚immer weiterlaufen‘, dieses wurde wiederum gebildet zu lateinisch currere ‚eilen, laufen‘) ist in der Typografie eine Schriftauszeichnung für Satzschriften, bei der die Schriftzeichen in Schreibrichtung schräg geneigt sind. Sie dient vor allem zur Hervorhebung von Textstellen und ‑passagen. Der englische Begriff ist italics bzw. italic (Adjektiv), letztes wird häufig in Software verwendet. Für diese Art der Schriftauszeichnung wird in aller Regel ein eigens dafür vorgesehener Schriftschnitt verwendet. In einer Schriftfamilie ist der kursive Schnitt auf den normalen Schnitt abgestimmt, so dass bei der Schriftmischung, also der gemischten Verwendung beider Schnitte in einem Text, ein harmonisches Schriftbild entsteht. (de)
 • Kursivo estas tipara fasono, en kiu la signobildoj de la literoj estas klinitaj dekstren (proksimume je 15°) kaj havas la formon inspiritan de manskribaj literoj renesancaj, ofte uzata por emfazo aŭ citaĵoj (por apartigi verkotitolon, fremdajn vortojn en teksto ktp). Paleografie kursivo kontrastas kun la stilo gotika (frakturo, ŝvabaĥo ktp) kaj kun la stilo antikve-roma («antikva» en la terminaro germana-rusa, «roma» en la terminaro angla), rekta serifa skribo inspirita de la romaj monumentaj surskriboj. En la moderna tipografio kursivo estas unu el la tiparaj fasonoj, kiun normlale posedas plena tipara familio. Tiusence ĝi kontrastas kun la tiparo rekta (kutime uzata kiel la ĉefa fasono) kaj tipara fasono rekta-grasa (plenaj familioj tamen disponigas ankoraŭ tiparojn grase-kursivajn). Veran kursivon karakterizas ne nur la oblikveco, sed ankaŭ specifa dizajno de la signobildoj. Tamen iuj tiparaj familioj, precipe iom «geometriaj», disponigas por tiu rolo tiparon kiu diferencas de la rekta per nura oblikvigo (fakte, tiaj tiparoj povas esti iom prilaboritaj, por plibonigi la glatigon kaj la ĝeneralan aspekton). Iuj tiparoj disponigas kaj veran kursivon, kaj oblikvan fasonon. Ekz-e en la tradicio de TeX oni uzas kursivon en formuloj matematikaj, kaj la oblikvan tiparon por proza emfazo. Kvankam kursivo estiĝis el renesanca manskribo, oni ne konfuzu ĝin kun la modernaj tiparoj skribeskaj (imitantaj manskribon). Ilia dizajno havas aliajn principojn (ekz-e kontinua skribo; aŭ rezigno pri oblikvigo ktp). (eo)
 • La bastardilla es un estilo de tipografía en el que todos los caracteres están inclinados. El término bastardilla se utiliza más en el ámbito de la tipografía, ya que no es usual en el habla popular ni en la académica; en su lugar, se emplean los términos cursiva​ o itálica. Existen tres tipos de letra cursiva: oblicua, la letra romana (también llamada normal, redonda o blanca[cita requerida]) inclinada, sin rediseño; itálica, más caligráfica y con el ductus (trazo de la pluma) interrumpido; y manuscrita (o cursiva propiamente dicha),​ extensión del estilo de escritura cursiva, aún más caligráfico que la itálica debido a su ductus continuo. Así, la bastardilla se puede denominar bastarda de imprenta, itálica, cursiva de imprenta o grifa. (es)
 • In typography, italic type is a cursive font based on a stylised form of calligraphic handwriting. Owing to the influence from calligraphy, italics normally slant slightly to the right. Italics are a way to emphasise key points in a printed text, to identify many types of creative works, to cite foreign words or phrases, or, when quoting a speaker, a way to show which words they stressed. One manual of English usage described italics as "the print equivalent of underlining"; in other words, underscore in a manuscript directs a typesetter to use italic. The name comes from the fact that calligraphy-inspired typefaces were first designed in Italy, to replace documents traditionally written in a handwriting style called chancery hand. Aldus Manutius and Ludovico Arrighi (both between the 15th and 16th centuries) were the main type designers involved in this process at the time. Along with blackletter and Roman type, it served as one of the major typefaces in the history of Western typography. Different glyph shapes from Roman type are usually used – another influence from calligraphy – and upper-case letters may have swashes, flourishes inspired by ornate calligraphy. An alternative is oblique type, in which the type is slanted but the letterforms do not change shape: this less elaborate approach is used by many sans-serif typefaces. (en)
 • In tipografia il corsivo, detto anche aldino (dall'ideatore Aldo Manuzio), è uno stile di carattere contraddistinto da una leggera inclinazione delle lettere verso destra. Nasce per imitazione della scrittura a mano. In francese è chiamato italique, in inglese italic, mentre in tedesco è reso col termine Kursivschrift. Un insieme di caratteri tipografici comprende generalmente tre stili: il tondo, il grassetto e il corsivo. (it)
 • L’italique est le nom de la graphie cursive inclinée vers la droite. Elle s’oppose à la graphie en romain dont les caractères sont droits. (fr)
 • イタリック体(イタリックたい、英: italic type)とは、アルファベットの書体の一つである。筆記体 (cursive)に似た字形を持つ(特に小文字)。 ほとんどの場合に上部が右に傾いているので、しばしば斜体と混同ないし同一視されるが、正確には両者は異なる概念である。を参照。 もともとは15世紀のイタリア・ヴェネツィアで聖書の紙面スペースを節約するために考案されたのが「イタリック」の由来である。当初は手書き(筆記体)の本文用書体であった。16世紀に金属活字となって普及した。しかし17世紀以降は本文はもっぱら立体(正立した書体)を用いることが一般的になった。 現在では立体などと共にフォントの属性を成し、文章の中で語を強調したり周囲と区別したりするなどの補助的な用途に用いられることが多い。他言語の単語であることを示すためにも使われる。 (ja)
 • 이탤릭체는 타이포그래피에서 손글씨를 기반으로 흘려 쓰는 자형을 일컫는다. 와 가 1501년에 처음 만들어냈으며, 로부터 영향을 받아 오른쪽으로 조금 기운 것을 볼 수 있다. 종종 기울임 글꼴과 이탤릭체를 동일시하기도 하지만, 고전적인 영문 이탤릭체의 경우 기울임 이외의 차이를 보인다. 일반 로마체와 비교했을 때, 소문자 f, k 등이 일반 자형과 두드러진 차이를 보이는 것이 특징이다. (ko)
 • Een cursief, schuine letter of (zeldzaam) italiek is een letter die enigszins naar rechts helt en waarvan de vorm soms het handgeschreven schrift benadert. Een rechtopstaande letter is een romein. De cursieve lettervormen zijn gebaseerd op het in een beweging schrijven van een letter met een pen, terwijl de romein de vorm vaak te danken heeft aan het schrijven in verschillende stroken met een brede of spitse pen. Daarom ook heeft de cursief geen schreven, enkel aan- en afzetten. (nl)
 • Kursywa – odmiana pisma, zazwyczaj pochyła, o charakterze bardziej płynnym niż antykwa, choć nawiązująca do niej stylem. Wywodzi się z odręcznego pisma karolińskiego i rozwinęła się w XV-wiecznych Włoszech. Większość kursyw (choć nie wszystkie) jest pochylona w prawo pod kątem ok. 2–20 stopni. Zazwyczaj kursywa jest jedną z trzech podstawowych odmian kroju pisma, obok odmiany prostej (antykwy) i pogrubionej. W najbardziej potocznym rozumieniu mianem kursywy określa się każde pismo pochyłe, istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy pismem prostym mechanicznie pochylonym w programie do edycji tekstu (ang. oblique) a kursywą specjalnie zaprojektowaną dla danego kroju (ang. italic). Obecnie, za sprawą wpływu terminologii angielskiej, synonimem kursywy w potocznej polszczyźnie stał się również wyraz „italik” w odniesieniu do każdego użycia kroju pisma w odmianie pochyłej. Fachowo rozumiany italik jest jedynie rodzajem kursywy (w artykule italik znajduje się szersze opisanie tego problemu terminologicznego). (pl)
 • Em tipografia, os tipos itálicos são fontes cursivas cujo desenho das letras minúsculas baseia-se numa estilizada forma caligráfica. Devido à influência da caligrafia, esses tipos podem inclinar-se ligeiramente para a direita. A forma das letras difere da forma das letras romanas. Itálicos verdadeiros são distintos dos tipos oblíquos, em que a fonte romana é ligeiramente inclinada. Por outro lado, as letras maiúsculas de fontes itálicas geralmente se baseiam no desenho das maiúsculas romanas, porém inclinadas. (pt)
 • Kursiv (av medeltidslat. cursivus, av lat. curro ’löpa’) är en högerlutande bokstavsform inom såväl typografi som paleografi. (sv)
 • Курси́в (через нем. kursiv из лат. cursiva littera — «беглый почерк»): * в палеографии — обычно то же, что скоропись: беглый связный почерк латинского и греческого письма на мягком материале, возникший в I—II вв. н. э., а также аналогичные почерки некоторых других письменностей (еврейской, глаголической и др.); применительно же к рукописной кириллице, старые (XIV — начала XIX вв.) подобные почерки обычно принято называть не курсивом, а скорописью, новые же (с середины XVIII в. до наших дней) стандартного названия не имеют и именуются описательно и в разных источниках по-разному: «гражданское письмо», «новый (или русский) письменный тип кириллицы», «письменный тип гражданской кириллицы», «русское рукописное письмо» и т. п.; * в типографике — печатный шрифт с наклоном основных штрихов приблизительно в 15° и скруглёнными формами штрихов и их соединений, несколько напоминающий рукописный; используется большей частью как вид выделительного начертания для письменностей, в которых основные штрихи ориентированы преимущественно вертикально. Типографский курсив на практике нередко называют италиком — под влиянием иностранных языков, а также ради того, чтобы четко отделить значение термина от простой рукописи (для которой термин курсив нередко используется как в русском языке, так и тем более в иностранных). Не следует путать курсив и наклонный шрифт, также используемый для смыслового выделения в тексте. Если курсив представляет собой специально спроектированный шрифтовой набор, имеющий лишь отдалённое сходство с соответствующим прямым шрифтом, то наклонный (по-английски он называется oblique, или slanted) представляет собой лишь слегка модифицированный прямой, слегка «заваленный» вправо. (ru)
 • 在拉丁字母的字體排印學中,義大利體(英語:Italic type)是一種手寫體印刷字形,是斜体的一種。因為受到手寫書法的影響,義大利體的字形微向右傾斜,其字母寫法也接近於手寫體,成為其主要特徵。這種字形起源於文藝復興時代的義大利,並因此得名。義大利體與羅馬體是拉丁字母印刷時最主要的兩種主流字體。 (zh)
 • Курси́в (через нім. Kursiv, фр. cursive від лат. cursiva (littera) — «швидке письмо, скоропис»), також письмі́вка; курсивне написання шрифту — написання шрифту, коли основні штрихи нахилені справа наліво зверху донизу. Написання шрифту курсивне використовується для акцентуації невеликих фрагментів тексту (до 1500 знаків прозового тексту), а також для набору, що базується на характерних ознаках вишуканого письма від руки. Першу книгу курсивним шрифтом віддрукував 1501 року венеціанець Альд Мануцій (1447/49–1515). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 265914 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 47916 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1107730967 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:authorlink
 • Frederick W. Hamilton (en)
dbp:first
 • Frederick W. (en)
dbp:id
 • 4 (xsd:integer)
dbp:last
 • Hamilton (en)
dbp:no
 • 24829 (xsd:integer)
dbp:title
 • The Essential Italic (en)
 • The Uses of Italic: A Primer of Information Regarding the Origin and Uses of Italic Letters (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:year
 • 1918 (xsd:integer)
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الكتابة المائلة والخط الإيطاليقي (الإنجليزية: italic / backhand) هو محرف نسخي على أساس نموذج مبسط من خط الكتابة اليدوية. نظرا لتأثير الخط، فإن المحارف تكون مائلة قليلا في كثير من الأحيان إلى اليمين. تستخدم أيضا أشكال مختلفة من الشكل الروماني عادة لإضافة تأثير آخر الخط. لذا فإنه يختلف عن الكتابة المائلة التي هي مجرد تشويه للخط في الاتجاه المائل. (ar)
 • Kurziva (variantně i -zí- a -si-, též polokurziva, či italika) je v typografii řez písma, písmo vyznačující se mírným sklonem doprava a drobnými změnami podoby u některých písmen oproti základnímu typu písma, bližší psacímu písmu. Typické je zejména tzv. kurzivní – jednobříškové – a, vznik obloučků či dotažených smyček na dřících písmen. První kurzíva byla vytvořena v dílně Alda Manutia na přelomu 15. a 16. století (poprvé se objevuje v tisku z roku 1501) rytcem a tvarově vychází z psané . Toto písmo má poněkud nižší čitelnost než základní antikva. Počítačová sazba také umožňuje vytváření falešné kurzivy (slanted type nebo oblique), což je pouhé naklonění písma. (cs)
 • In tipografia il corsivo, detto anche aldino (dall'ideatore Aldo Manuzio), è uno stile di carattere contraddistinto da una leggera inclinazione delle lettere verso destra. Nasce per imitazione della scrittura a mano. In francese è chiamato italique, in inglese italic, mentre in tedesco è reso col termine Kursivschrift. Un insieme di caratteri tipografici comprende generalmente tre stili: il tondo, il grassetto e il corsivo. (it)
 • L’italique est le nom de la graphie cursive inclinée vers la droite. Elle s’oppose à la graphie en romain dont les caractères sont droits. (fr)
 • イタリック体(イタリックたい、英: italic type)とは、アルファベットの書体の一つである。筆記体 (cursive)に似た字形を持つ(特に小文字)。 ほとんどの場合に上部が右に傾いているので、しばしば斜体と混同ないし同一視されるが、正確には両者は異なる概念である。を参照。 もともとは15世紀のイタリア・ヴェネツィアで聖書の紙面スペースを節約するために考案されたのが「イタリック」の由来である。当初は手書き(筆記体)の本文用書体であった。16世紀に金属活字となって普及した。しかし17世紀以降は本文はもっぱら立体(正立した書体)を用いることが一般的になった。 現在では立体などと共にフォントの属性を成し、文章の中で語を強調したり周囲と区別したりするなどの補助的な用途に用いられることが多い。他言語の単語であることを示すためにも使われる。 (ja)
 • 이탤릭체는 타이포그래피에서 손글씨를 기반으로 흘려 쓰는 자형을 일컫는다. 와 가 1501년에 처음 만들어냈으며, 로부터 영향을 받아 오른쪽으로 조금 기운 것을 볼 수 있다. 종종 기울임 글꼴과 이탤릭체를 동일시하기도 하지만, 고전적인 영문 이탤릭체의 경우 기울임 이외의 차이를 보인다. 일반 로마체와 비교했을 때, 소문자 f, k 등이 일반 자형과 두드러진 차이를 보이는 것이 특징이다. (ko)
 • Een cursief, schuine letter of (zeldzaam) italiek is een letter die enigszins naar rechts helt en waarvan de vorm soms het handgeschreven schrift benadert. Een rechtopstaande letter is een romein. De cursieve lettervormen zijn gebaseerd op het in een beweging schrijven van een letter met een pen, terwijl de romein de vorm vaak te danken heeft aan het schrijven in verschillende stroken met een brede of spitse pen. Daarom ook heeft de cursief geen schreven, enkel aan- en afzetten. (nl)
 • Em tipografia, os tipos itálicos são fontes cursivas cujo desenho das letras minúsculas baseia-se numa estilizada forma caligráfica. Devido à influência da caligrafia, esses tipos podem inclinar-se ligeiramente para a direita. A forma das letras difere da forma das letras romanas. Itálicos verdadeiros são distintos dos tipos oblíquos, em que a fonte romana é ligeiramente inclinada. Por outro lado, as letras maiúsculas de fontes itálicas geralmente se baseiam no desenho das maiúsculas romanas, porém inclinadas. (pt)
 • Kursiv (av medeltidslat. cursivus, av lat. curro ’löpa’) är en högerlutande bokstavsform inom såväl typografi som paleografi. (sv)
 • 在拉丁字母的字體排印學中,義大利體(英語:Italic type)是一種手寫體印刷字形,是斜体的一種。因為受到手寫書法的影響,義大利體的字形微向右傾斜,其字母寫法也接近於手寫體,成為其主要特徵。這種字形起源於文藝復興時代的義大利,並因此得名。義大利體與羅馬體是拉丁字母印刷時最主要的兩種主流字體。 (zh)
 • Курси́в (через нім. Kursiv, фр. cursive від лат. cursiva (littera) — «швидке письмо, скоропис»), також письмі́вка; курсивне написання шрифту — написання шрифту, коли основні штрихи нахилені справа наліво зверху донизу. Написання шрифту курсивне використовується для акцентуації невеликих фрагментів тексту (до 1500 знаків прозового тексту), а також для набору, що базується на характерних ознаках вишуканого письма від руки. Першу книгу курсивним шрифтом віддрукував 1501 року венеціанець Альд Мануцій (1447/49–1515). (uk)
 • La cursiva o itàlica és un estil de tipus de lletra —altres estils són la rodona, la negreta, la versaleta…— que té els traços inclinats cap a la dreta, a la manera de l'escriptura manual. També és anomenada aldina per haver estat Aldo Manuzio el primer impressor a fer-la servir; la mateixa raó va fer que fos coneguda a Europa com a lletra itàlica, perquè era pròpia dels llibres italians de la impremta aldina. En les proves dels textos que s'han d'editar, els fragments de text que han d'anar en cursiva es marquen amb subratllat o bé encerclant-los i anotant al marge l'abreviatura curs. o cva. (ca)
 • Η επισεσυρμένη γραφή είναι σύμφωνα με την ελληνική παλαιογραφία ο γενικός γραφικός χαρακτήρας των χειρογράφων στον οποίον είναι γραμμένα διάφορα κείμενα της καθημερινής γραπτής επικοινωνίας. Συναντάται σε όλες τις περιόδους της ελληνικής χειρόγραφης γραφής και είναι, μαζί με την φιλολογική γραφή των βιβλίων, το ένα από τα δύο βασικά είδη γραφής που χρησιμοποιούνται παράλληλα. Η επισεσυρμένη γραφή ήταν γενικά πιο αποδοτική αφού περιόριζε την ανάγκη του γραφέα να σηκώνει συνεχώς τη πένα και του επέτρεπε να γράφει πιο γρήγορα. Έτσι η επισεσυρμένη γραφή ήταν απαραίτητη σε χρονοβόρες διαδικασίες όπως η αντιγραφή χειρογράφων και κειμένων κατά τον Μεσαίωνα. (el)
 • Kursivschrift (Kursivdruck) bzw. kursiv gesetzter Text (von mittellateinisch lateinisch cursivus ‚fließend, geläufig‘, gebildet zu lateinisch cursare ‚immer weiterlaufen‘, dieses wurde wiederum gebildet zu lateinisch currere ‚eilen, laufen‘) ist in der Typografie eine Schriftauszeichnung für Satzschriften, bei der die Schriftzeichen in Schreibrichtung schräg geneigt sind. Sie dient vor allem zur Hervorhebung von Textstellen und ‑passagen. Der englische Begriff ist italics bzw. italic (Adjektiv), letztes wird häufig in Software verwendet. (de)
 • Kursivo estas tipara fasono, en kiu la signobildoj de la literoj estas klinitaj dekstren (proksimume je 15°) kaj havas la formon inspiritan de manskribaj literoj renesancaj, ofte uzata por emfazo aŭ citaĵoj (por apartigi verkotitolon, fremdajn vortojn en teksto ktp). Paleografie kursivo kontrastas kun la stilo gotika (frakturo, ŝvabaĥo ktp) kaj kun la stilo antikve-roma («antikva» en la terminaro germana-rusa, «roma» en la terminaro angla), rekta serifa skribo inspirita de la romaj monumentaj surskriboj. (eo)
 • In typography, italic type is a cursive font based on a stylised form of calligraphic handwriting. Owing to the influence from calligraphy, italics normally slant slightly to the right. Italics are a way to emphasise key points in a printed text, to identify many types of creative works, to cite foreign words or phrases, or, when quoting a speaker, a way to show which words they stressed. One manual of English usage described italics as "the print equivalent of underlining"; in other words, underscore in a manuscript directs a typesetter to use italic. (en)
 • La bastardilla es un estilo de tipografía en el que todos los caracteres están inclinados. El término bastardilla se utiliza más en el ámbito de la tipografía, ya que no es usual en el habla popular ni en la académica; en su lugar, se emplean los términos cursiva​ o itálica. (es)
 • Kursywa – odmiana pisma, zazwyczaj pochyła, o charakterze bardziej płynnym niż antykwa, choć nawiązująca do niej stylem. Wywodzi się z odręcznego pisma karolińskiego i rozwinęła się w XV-wiecznych Włoszech. Większość kursyw (choć nie wszystkie) jest pochylona w prawo pod kątem ok. 2–20 stopni. Zazwyczaj kursywa jest jedną z trzech podstawowych odmian kroju pisma, obok odmiany prostej (antykwy) i pogrubionej. (pl)
 • Курси́в (через нем. kursiv из лат. cursiva littera — «беглый почерк»): * в палеографии — обычно то же, что скоропись: беглый связный почерк латинского и греческого письма на мягком материале, возникший в I—II вв. н. э., а также аналогичные почерки некоторых других письменностей (еврейской, глаголической и др.); применительно же к рукописной кириллице, старые (XIV — начала XIX вв.) подобные почерки обычно принято называть не курсивом, а скорописью, новые же (с середины XVIII в. до наших дней) стандартного названия не имеют и именуются описательно и в разных источниках по-разному: «гражданское письмо», «новый (или русский) письменный тип кириллицы», «письменный тип гражданской кириллицы», «русское рукописное письмо» и т. п.; * в типографике — печатный шрифт с наклоном основных штрихов приб (ru)
rdfs:label
 • كتابة مائلة (ar)
 • Cursiva (ca)
 • Kurziva (cs)
 • Επισεσυρμένη γραφή (el)
 • Kursivschrift (de)
 • Kursivo (eo)
 • Bastardilla (es)
 • Italic type (en)
 • Italique (typographie) (fr)
 • Corsivo (it)
 • イタリック体 (ja)
 • 이탤릭체 (ko)
 • Cursief (nl)
 • Itálico (pt)
 • Kursywa (pl)
 • Курсив (ru)
 • Kursiv (sv)
 • Курсив (uk)
 • 意大利体 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License