About: Fathom

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A fathom is a unit of length in the imperial and the U.S. customary systems equal to 6 feet (1.8288 m), used especially for measuring the depth of water. The fathom is neither an International Standard (SI) unit, nor an internationally-accepted non-SI unit. Historically, however, it is the most frequently employed maritime measure of depth in the English-speaking world.

Property Value
dbo:abstract
 • القامة (بالإنجليزية: Fathom)‏وهي وحدة الطول المستخدمة في الولايات المتحدة، وتستخدم عادة لقياس أعماق المياه. وفي الجزيرة العربية، القامة: هي وحدة قياس طول الآبار ومقدارها طول قامة الرجل واقفا، وهي المسافة ما بين قدم الرجل إلى أعلى هامته. (ar)
 • Sáh je historická antropometrická délková míra odvozená od rozpětí rozpažených rukou dospělého člověka. (cs)
 • Der Nautische Faden (vom englischen: „fathom“, zu Deutsch: „Faden“, auch „Klafter“ genannt) ist eine nicht SI-konforme Maßeinheit der Länge, welche insbesondere noch in der englischsprachigen Schifffahrt – in der Nautik – für Tiefenangaben in Gebrauch ist. Ursprünglich handelt es sich bei dem Maß um die Spannweite der Arme eines ausgewachsenen Mannes, historisch sechs Fuß gleichgesetzt, dem Klafter. 1 fm = 2 yd = 6 ft = 72 in = 182,88 cm = 1,8288 m Gelegentlich wird auch eine neuere, nicht genormte Definition benutzt: 1 fm = 1/100 Kabellänge = 1/1000 Seemeile = 1,852 m In der EG-Richtlinie 80/181/EWG ist die erste Definition zugrundegelegt, jedoch der Zahlenwert zu 1,829 Meter gerundet. (de)
 • Η οργιά ή οργυιά είναι μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται στην μέτρηση βάθους (Βαθυμετρία) και ισούται με 6 πόδια ή 2 υάρδες ή 1,8288 μέτρα. Στην πραγματικότητα η ὀργυιά ή η ὄργυια είναι «ανθρωπομετρική μονάδα μήκους» και ορίζεται ως το μήκος ανοίγματος των χεριών ενός ενήλικα, δηλαδή περίπου 1,8 έως 1,95 μέτρα. Ορίζεται όμως και απλούστερα ώς 6 πόδια (αγγλ. fathom, διεθνές σύμβολο: fm, six feet, γαλλ. toise, γερμ. Klafter) ή 4 πήχεις. (el)
 • Una braça és una unitat de longitud nàutica, usada generalment per a amidar la profunditat de l'aigua. Es diu braça, perquè equival a la longitud d'un parell de braços estesos. Actualment és considerada arcaica i imprecisa. En diferents països la braça té valors distints: una braça espanyola equival a 1,6718 metres, mentre que una braça anglesa, anomenada fathom en anglès, equival a 1,8287 metres. (ca)
 • Una braza es una unidad de longitud náutica, usada generalmente para medir la profundidad del agua. Se llama braza porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos, aproximadamente dos metros, o 6 pies en el sistema de medición estadounidense. Actualmente es considerada arcaica e imprecisa. En diferentes países la braza tiene valores distintos: 1. * Una braza española vale 1,6718 metros. 2. * Una braza inglesa, llamada fathom en inglés, equivale a 1,8288 metros, 2 yardas (6 pies) o la altura máxima del humano (es)
 • A fathom is a unit of length in the imperial and the U.S. customary systems equal to 6 feet (1.8288 m), used especially for measuring the depth of water. The fathom is neither an International Standard (SI) unit, nor an internationally-accepted non-SI unit. Historically, however, it is the most frequently employed maritime measure of depth in the English-speaking world. There are two yards (6 feet) in an imperial fathom. Originally the span of a man's outstretched arms, the size of a fathom has varied slightly depending on whether it was defined as a thousandth of an (Admiralty) nautical mile or as a multiple of the imperial yard. Formerly, the term was used for any of several units of length varying around 5–5+1⁄2 feet (1.5–1.7 m). (en)
 • Fatom, vadem, atau depa (bahasa Inggris: fathom) adalah satuan panjang dalam sistem satuan imperial dan satuan setempat di Amerika Serikat yang setara dengan 6 kaki (1,8288 m), yang khususnya digunakan untuk mengukur kedalaman air. Satu fatom imperial setara dengan dua yard (6 kaki). Awalnya fatom didefinisikan sebagai panjang kedua lengan pria dewasa yang direntangkan. Panjang fatom dapat sedikit berubah jika ditentukan sebagai seperseribu mil laut atau sebagai kelipatan dari yard imperial. Sebelumnya, istilah ini digunakan sebagai satuan panjang yang bervariasi antara 5–5 1⁄2 kaki (1,5–1,7 m). Satu fatom juga setara dengan empat hasta. (in)
 • Le fathom est une unité anglaise impériale de profondeur. Elle est l'équivalent anglo-saxon de la brasse. Sa longueur exacte varie selon le contexte (fathom international, fathom de la marine de guerre britannique, fathoms utilisés dans la marine marchande ou sur les flottes de pêche). (fr)
 • La brasse est une mesure équivalant à 1,8288 mètre, correspondant à l'envergure des bras, de l'extrémité des doigts d'une main à l'autre. Jadis omnipotente, cette unité de mesure n'est plus usitée que dans la marine, permettant de mesurer les cordages, les filins ainsi que la profondeur des fonds marins. (fr)
 • Il braccio, da non confondersi con l'omonima (ingl:fathom unità di misura del Sistema imperiale equivalente a 1,828 metri, corrispondenti all'apertura massima delle braccia di un uomo e che viene talvolta ancora usata per misurare le profondità marine, era un'unità di misura di lunghezza utilizzata, In Italia e all'estero, prima dell'introduzione del metro. Variava da città a città. Le prime attestazioni in Italia risalgono all'undicesimo secolo. (it)
 • ファゾム(fathom)は、ヤード・ポンド法における長さの単位である。元々は、両手を左右にいっぱい伸ばしたときの幅に由来するである。特に水深の単位としてよく用いられている。 ここから派生して、英語でfathomは「測る」(measure)という意味の動詞としても用いられ、さらに「真相を究明する」(get to the bottom of)や、「理解する」(understand)といった意味にもなる。 尺貫法の尋に相当する単位であることから、日本語では「尋」と訳されることがある。 中国語ではかつて「噚」と書かれることがあったが、現在は「英尋」と呼ぶ。 (ja)
 • Een vadem of vaam is een oude lengtemaat, die vooral werd en wordt gebruikt om de waterdiepte aan te duiden. Het eenheidssymbool is ftm, van het Engelse fathom. Een vadem is de spanwijdte van de armen van een niet te kleine volwassen man, thans gestandaardiseerd op 6 voet, dus 1,8288 meter. Ook is bekend de Rijnlandse vadem van 1,88 meter. De vadem is een zeer oude maat. Reeds in Handelingen 27:28 wordt hij gebruikt om de waterdiepte te meten. Dat is begrijpelijk als men bedenkt hoe de diepte gemeten werd. Men liet lood aan een touw in het water zakken en daarna werd het touw tussen de uitgestrekte armen afgepast ("opvamen"). Dat leverde direct de diepte in vadems.Op sommige Admiraltykaarten wordt de diepte nog steeds in vadems uitgedrukt. (nl)
 • Sążeń – niemetryczna, antropometryczna jednostka długości. Miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny. Pochodną sążnia jest sąg – jako sześcienna miara drewna. W Polsce sążeń (lub inaczej siąg) zmieniał się na przestrzeni wieków, oscylując w granicach 2 metrów: * sążeń staropolski – 1,786 m (według konstytucji 1764), * sążeń nowopolski – 1,728 m = 3 łokcie = 6 stóp = 72 cale = 864 linie (obowiązywał w Królestwie Polskim 1819-1848), w Imperium Rosyjskim (w tym w zaborze rosyjskim wprowadzono od 1849 roku): * – 2,133561 m = 1/500 wiorsty = 3 arszyny = 48 werszków. w zaborze austriackim 1 sążeń (niem. klaster) był równy 1,8965 m (kwadrat o boku 40 sążni stanowił 1 morgę). W Wielkiej Brytanii sążeń (ang. fathom, symbol fm) używany był, a w USA jest, używany do określania głębokości morza na brytyjskich mapach nawigacyjnych: 1 fm = 6 ft = 1,8288 m. Na Litwie sążeń litewski wynosił 1,940 m. We Francji sążeń francuski (toise, wym. tuaz) wynosił 1,949 m. W starożytnej Grecji odpowiednikiem sążnia była orgyia (ὀργυιά), równa 6 stóp. W zależności od długości stopy stanowiło to od 1,764 (dla stopy attyckiej) do 2,1 m (dla stopy pergamońskiej). (pl)
 • Морска́я са́жень (саже́нь) (англ. fathom, фатом, фадом, фэсом) — единица длины в английской системе мер и производных от неё, равная 6 футам. (ru)
 • Braça é uma antiga medida de comprimento equivalente a 2,20 metros linearmente. Apesar de antiga, atualmente ainda é usada e compreendida por muitos trabalhadores rurais e outras pessoas envolvidas com o meio rural. Ao conjunto de 3 000 braças se dá o nome de légua. Por courela diz-se uma unidade de área de 100 braças de comprimento por 10 de largura. (pt)
 • Famn är ett gammalt längdmått. Enheten har i Sverige främst använts till sjöss som mått på vattendjup, fastställt genom lodning. Ursprungligen har den betecknat avståndet mellan en mans utsträckta händer och har passat för att mäta längden hos rep, till exempel vattendjup som mätts med rep. En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter. Famn har även använts som ytmått (1 kvadratfamn = 3,17 m² och som rymdmått (1 kubikfamn = 5,65 m³ = 6×6×6 fot. För ved har dessutom enheterna skogsfamn (2,83 m³ = 6×6×3 fot och storfamn (3,77 m³ = 8×6×3 fot använts. Ett snarlikt amerikanskt mått för ved är cord = 4×4×8 engelska fot = 3,62 m³. Många sjökort var brittiska och därför användes även i svenska fartyg de engelska måtten famn och fot, vars storlekar inte överensstämde med de svenska, som användes på land. 1 engelsk famn = 1,829 meter och 1 engelsk fot = 0,3048 meter. (sv)
 • 英寻是一种英美长度单位,1英寻为6英尺,约合1.8288米;不属于国际单位制。英寻(英语:Fathom)来自古英语“Fæthm”,表示“伸展开的双臂”,因而一英寻也就是两臂之长。如今这个单位的使用被严格限制在海洋测量中,特别是使用准绳测量水体深度的情况下。从前英语国家的海图普遍使用“英寻”作为深度的单位,然而现在这种情况也在逐渐改变,甚至在美国也开始使用公制作为单位。 (zh)
 • Фа́том, фа́дом або морський сажень (англ. fathom) — британська міра довжини, яка дорівнює 6 футам. * 1 фатом = 6 футів (1 фут приблизно дорівнює 0,1667 фатома) * 1 фатом = 2 ярди (1 ярд дорівнює 0,5 фатома) * 1 фатом = 1,8288 метра (1 метр приблизно дорівнює 0,5468 фатома) * 1 фатом = 72 дюйми (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 154456 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16732 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1036024961 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Excerpt of a 1920 map centred at , a notable focal bank of the South China Sea, with depths in whole fathoms only. The Hydrographic Office highlights hazardous depth shallows with dashed lines. Click for broader map and to enable varied magnification. (en)
dbp:float
 • right (en)
dbp:height
 • 250 (xsd:integer)
dbp:imageLeft
 • -600 (xsd:integer)
dbp:imageTop
 • -500 (xsd:integer)
dbp:imageWidth
 • 1500 (xsd:integer)
dbp:inunits
 • 6.0
dbp:units
dbp:width
 • 300 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
georss:point
 • 16.0 114.5
rdf:type
rdfs:comment
 • القامة (بالإنجليزية: Fathom)‏وهي وحدة الطول المستخدمة في الولايات المتحدة، وتستخدم عادة لقياس أعماق المياه. وفي الجزيرة العربية، القامة: هي وحدة قياس طول الآبار ومقدارها طول قامة الرجل واقفا، وهي المسافة ما بين قدم الرجل إلى أعلى هامته. (ar)
 • Sáh je historická antropometrická délková míra odvozená od rozpětí rozpažených rukou dospělého člověka. (cs)
 • Η οργιά ή οργυιά είναι μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται στην μέτρηση βάθους (Βαθυμετρία) και ισούται με 6 πόδια ή 2 υάρδες ή 1,8288 μέτρα. Στην πραγματικότητα η ὀργυιά ή η ὄργυια είναι «ανθρωπομετρική μονάδα μήκους» και ορίζεται ως το μήκος ανοίγματος των χεριών ενός ενήλικα, δηλαδή περίπου 1,8 έως 1,95 μέτρα. Ορίζεται όμως και απλούστερα ώς 6 πόδια (αγγλ. fathom, διεθνές σύμβολο: fm, six feet, γαλλ. toise, γερμ. Klafter) ή 4 πήχεις. (el)
 • Una braça és una unitat de longitud nàutica, usada generalment per a amidar la profunditat de l'aigua. Es diu braça, perquè equival a la longitud d'un parell de braços estesos. Actualment és considerada arcaica i imprecisa. En diferents països la braça té valors distints: una braça espanyola equival a 1,6718 metres, mentre que una braça anglesa, anomenada fathom en anglès, equival a 1,8287 metres. (ca)
 • Una braza es una unidad de longitud náutica, usada generalmente para medir la profundidad del agua. Se llama braza porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos, aproximadamente dos metros, o 6 pies en el sistema de medición estadounidense. Actualmente es considerada arcaica e imprecisa. En diferentes países la braza tiene valores distintos: 1. * Una braza española vale 1,6718 metros. 2. * Una braza inglesa, llamada fathom en inglés, equivale a 1,8288 metros, 2 yardas (6 pies) o la altura máxima del humano (es)
 • Le fathom est une unité anglaise impériale de profondeur. Elle est l'équivalent anglo-saxon de la brasse. Sa longueur exacte varie selon le contexte (fathom international, fathom de la marine de guerre britannique, fathoms utilisés dans la marine marchande ou sur les flottes de pêche). (fr)
 • La brasse est une mesure équivalant à 1,8288 mètre, correspondant à l'envergure des bras, de l'extrémité des doigts d'une main à l'autre. Jadis omnipotente, cette unité de mesure n'est plus usitée que dans la marine, permettant de mesurer les cordages, les filins ainsi que la profondeur des fonds marins. (fr)
 • Il braccio, da non confondersi con l'omonima (ingl:fathom unità di misura del Sistema imperiale equivalente a 1,828 metri, corrispondenti all'apertura massima delle braccia di un uomo e che viene talvolta ancora usata per misurare le profondità marine, era un'unità di misura di lunghezza utilizzata, In Italia e all'estero, prima dell'introduzione del metro. Variava da città a città. Le prime attestazioni in Italia risalgono all'undicesimo secolo. (it)
 • ファゾム(fathom)は、ヤード・ポンド法における長さの単位である。元々は、両手を左右にいっぱい伸ばしたときの幅に由来するである。特に水深の単位としてよく用いられている。 ここから派生して、英語でfathomは「測る」(measure)という意味の動詞としても用いられ、さらに「真相を究明する」(get to the bottom of)や、「理解する」(understand)といった意味にもなる。 尺貫法の尋に相当する単位であることから、日本語では「尋」と訳されることがある。 中国語ではかつて「噚」と書かれることがあったが、現在は「英尋」と呼ぶ。 (ja)
 • Морска́я са́жень (саже́нь) (англ. fathom, фатом, фадом, фэсом) — единица длины в английской системе мер и производных от неё, равная 6 футам. (ru)
 • Braça é uma antiga medida de comprimento equivalente a 2,20 metros linearmente. Apesar de antiga, atualmente ainda é usada e compreendida por muitos trabalhadores rurais e outras pessoas envolvidas com o meio rural. Ao conjunto de 3 000 braças se dá o nome de légua. Por courela diz-se uma unidade de área de 100 braças de comprimento por 10 de largura. (pt)
 • 英寻是一种英美长度单位,1英寻为6英尺,约合1.8288米;不属于国际单位制。英寻(英语:Fathom)来自古英语“Fæthm”,表示“伸展开的双臂”,因而一英寻也就是两臂之长。如今这个单位的使用被严格限制在海洋测量中,特别是使用准绳测量水体深度的情况下。从前英语国家的海图普遍使用“英寻”作为深度的单位,然而现在这种情况也在逐渐改变,甚至在美国也开始使用公制作为单位。 (zh)
 • Фа́том, фа́дом або морський сажень (англ. fathom) — британська міра довжини, яка дорівнює 6 футам. * 1 фатом = 6 футів (1 фут приблизно дорівнює 0,1667 фатома) * 1 фатом = 2 ярди (1 ярд дорівнює 0,5 фатома) * 1 фатом = 1,8288 метра (1 метр приблизно дорівнює 0,5468 фатома) * 1 фатом = 72 дюйми (uk)
 • Der Nautische Faden (vom englischen: „fathom“, zu Deutsch: „Faden“, auch „Klafter“ genannt) ist eine nicht SI-konforme Maßeinheit der Länge, welche insbesondere noch in der englischsprachigen Schifffahrt – in der Nautik – für Tiefenangaben in Gebrauch ist. Ursprünglich handelt es sich bei dem Maß um die Spannweite der Arme eines ausgewachsenen Mannes, historisch sechs Fuß gleichgesetzt, dem Klafter. 1 fm = 2 yd = 6 ft = 72 in = 182,88 cm = 1,8288 m Gelegentlich wird auch eine neuere, nicht genormte Definition benutzt: 1 fm = 1/100 Kabellänge = 1/1000 Seemeile = 1,852 m (de)
 • A fathom is a unit of length in the imperial and the U.S. customary systems equal to 6 feet (1.8288 m), used especially for measuring the depth of water. The fathom is neither an International Standard (SI) unit, nor an internationally-accepted non-SI unit. Historically, however, it is the most frequently employed maritime measure of depth in the English-speaking world. (en)
 • Fatom, vadem, atau depa (bahasa Inggris: fathom) adalah satuan panjang dalam sistem satuan imperial dan satuan setempat di Amerika Serikat yang setara dengan 6 kaki (1,8288 m), yang khususnya digunakan untuk mengukur kedalaman air. Satu fatom juga setara dengan empat hasta. (in)
 • Een vadem of vaam is een oude lengtemaat, die vooral werd en wordt gebruikt om de waterdiepte aan te duiden. Het eenheidssymbool is ftm, van het Engelse fathom. Een vadem is de spanwijdte van de armen van een niet te kleine volwassen man, thans gestandaardiseerd op 6 voet, dus 1,8288 meter. Ook is bekend de Rijnlandse vadem van 1,88 meter. (nl)
 • Famn är ett gammalt längdmått. Enheten har i Sverige främst använts till sjöss som mått på vattendjup, fastställt genom lodning. Ursprungligen har den betecknat avståndet mellan en mans utsträckta händer och har passat för att mäta längden hos rep, till exempel vattendjup som mätts med rep. Många sjökort var brittiska och därför användes även i svenska fartyg de engelska måtten famn och fot, vars storlekar inte överensstämde med de svenska, som användes på land. 1 engelsk famn = 1,829 meter och 1 engelsk fot = 0,3048 meter. (sv)
 • Sążeń – niemetryczna, antropometryczna jednostka długości. Miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny. Pochodną sążnia jest sąg – jako sześcienna miara drewna. W Polsce sążeń (lub inaczej siąg) zmieniał się na przestrzeni wieków, oscylując w granicach 2 metrów: * sążeń staropolski – 1,786 m (według konstytucji 1764), * sążeń nowopolski – 1,728 m = 3 łokcie = 6 stóp = 72 cale = 864 linie (obowiązywał w Królestwie Polskim 1819-1848), w Imperium Rosyjskim (w tym w zaborze rosyjskim wprowadzono od 1849 roku): * – 2,133561 m = 1/500 wiorsty = 3 arszyny = 48 werszków. (pl)
rdfs:label
 • Fathom (en)
 • قامة (ar)
 • Braça (mesura) (ca)
 • Sáh (cs)
 • Οργυιά (el)
 • Nautischer Faden (de)
 • Braza (unidad) (es)
 • Fathom (unité de mesure) (fr)
 • Brasse (unité) (fr)
 • Fatom (in)
 • ファゾム (ja)
 • Braccio (unità di misura) (it)
 • Vaam (nl)
 • Vadem (nl)
 • Sążeń (pl)
 • Braça (pt)
 • Морская сажень (ru)
 • Famn (sv)
 • Фатом (uk)
 • 英尋 (zh)
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(114.5 16)
geo:lat
 • 16.000000 (xsd:float)
geo:long
 • 114.500000 (xsd:float)
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License