About: Elite

An Entity of Type: Band, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In political and sociological theory, the elite (French: élite, from Latin: eligere, to select or to sort out) are a small group of powerful people who hold a disproportionate amount of wealth, privilege, political power, or skill in a group. Defined by the Cambridge Dictionary, the "elite" are "those people or organizations that are considered the best or most powerful compared to others of a similar type."

Property Value
dbo:abstract
 • Una elit és un grup social minoritari dins una societat que resulta privilegiat per la seva preminència en aspectes tan diversos com pot ser l'economia, la institucionalitat, la cultura… i que manté una situació de superioritat respecte a la resta de grups que formen part del col·lectiu. Dins d'una mateixa societat poden existir diferents elits, depenent dels interessos particulars de cadascuna d'elles. L'existència d'aquestes elits en plural es relaciona amb la creixent diferenciació de la societat. En la mesura que diferents camps socials es van fent cada vegada més autònoms (art, economia, ciència, política, etc.), Van emergint elits sectorials que defensen els seus propis punts de vista. Des d'aquest angle, un dels problemes centrals de les societats modernes és la integració horitzontal, és a dir, el manteniment de relacions mitjanament harmòniques entre diferents elits sectorials. D'altra banda, també presenten el desafiament de la integració vertical, és a dir, l'establiment d'un contacte fluid amb el comú de la població. A la història del pensament social aquest tema ha estat estudiat des de l'antiguitat, a partir de conceptes de saviesa i virtut. No obstant això, és cap a finals del segle xviii i principis del segle xix quan la noció d'elit cobra gran rellevància. L'aparició del terme elit en el francès està íntimament relacionat amb els ideals republicans, en tant el concepte simbolitza la demanda de què els qui exerceixen el poder han de ser escollits "per les seves virtuts i els seus mèrits" i no pel seu origen familiar. En termes analítics, els pares d'una teoria d'elits són i Vilfredo Pareto, encara que alguns també consideren la rellevància fundacional de Robert Michels, sobretot per la seva llei sobre la creixent oligarquizació dels partits polítics en particular i de les organitzacions socials en general. Un altre autor de gran rellevància és , ja que ell va encunyar el terme d'elit de poder. Amb aquest concepte es fa referència al nucli de poder que en els Estats Units es produeix entre les elits econòmiques, polítiques i militars. Actualment hi ha cert consens en què les elits són necessàries en la societat i que seria més aviat quimèric pensar en la seva inexistència. De fet, amb la caiguda dels socialisme real i l'ocàs de la utopia d'una societat sense classes, les elits tornen lentament a ocupar un lloc central en la teoria social. El propi d'una teoria d'elits és l'accent del conflicte entre diferents elits, i també la imputació de responsabilitat pel decurs que va adoptant la societat i, finalment, l'èmfasi en l'agència abans que en l'estructura. De fet, les elits poden ser concebudes com a actors claus per possibilitar o impedir el canvi d'una societat. (ca)
 • Elita (z francouzského élite = výkvět, elita) je společenskovědní termín, označující kategorie osob, které v určitém systému či subsystému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a to díky svým individuálním vlastnostem (osobnosti), profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení. Původně bylo tohoto termínu užíváno v souvislosti s předměty a výrobky vysoké kvality, až na přelomu 18. a 19. století jím začaly být označovány vysoce postavené společenské skupiny. (cs)
 • النخبة مفردة جمعها (النخب) (بالإنجليزية: Elite)‏في النظريات السياسية والاجتماعية، النخبة هي مجموعة صغيرة من الأشخاص المسيطرين على موارد مالية ضخمة وقوة سياسية تأثيرية كبيرة. بشكل عام، النخبة تعني مجموعة من الأشخاص الأكثر قدرة من غيرهم. كما تدل كلمة نخبة أو صفوة في اللغة العربية معنى الخلاصة، فيقال صفوة الشيء خلاصته وخياره، ويقال اصطفاه أي اختاره ، والصفوة من الماء ونحوه، تعني القليل، وانتخب الشيء اختاره، والنخبة ما اختار منه، ونخبة القوم خيارهم، والانتخاب هو الاختيار والانتقاء، ومنه النخبة وهم جماعة تختار من الرجال. وتعبر كلمة النخبة عن طبقة معينة أو شريحة منقاة من أي نوع عام. كما أن هناك مصطلح في علم الأحياءوهي تعني أيضا الأقلية المنتخبة أو المنتقاة من مجموعة اجتماعية (مجتمع أو دولة أو طائفة دينية أو حزب سياسي أو إعلام) تمارس نفوذا غالبا في تلك المجموعة عادة بفضل مواهبها الفعلية أو الخاصة المفترضة. * لا يمكننا الحديث عن النخبة إلا في داخل أحد فروع النشاط: (لنضع إذن طبقة من الذين يتمتعون بالمؤشرات الأكثر ارتفاعاً في الفرع الذي يؤدون فيه نشاطهم ولنعط لهذه الطبقة اسم النخبة). ثمة إذن عدد من النخب بقدر ما يكون لدينا من فروع للنشاطات، وتدعى النخبة التي تمارس نفوذا في أي مجموعة بنخبة المجموعة (النخبة الاجتماعية، النخبة الدينية، النخبة السياسية،....) (ar)
 • Στην πολιτική και κοινωνιολογική θεωρία, η ελίτ (γαλλικά: élite, από τα λατινικά: eligere, επιλέγω ή ξεκαθαρίζω) είναι μια μικρή ομάδα ισχυρών ατόμων που κατέχουν ένα δυσανάλογο μερίδιο πλούτου, , ή ικανότητας σε μια κοινωνία. Ο αμερικανός κοινωνιολόγος γράφει ότι τα μέλη της ελίτ αναγνωρίζουν την υψηλή θέση των άλλων μελών της ελίτ στην κοινωνία. «Κατά κανόνα, αποδέχονται ο ένας τον άλλο, κατανοούν ο ένας τον άλλο, παντρεύονται ο ένας τον άλλο, τείνουν να εργάζονται και να σκέφτονται τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο αν όχι μαζί.» «Είναι μια καλορυθμισμένη ύπαρξη όπου η εκπαίδευση παίζει κρίσιμο ρόλο. Τα νεαρά μέλη της ανώτερης τάξης παρακολουθούν εξέχοντα προπαρασκευαστικά σχολεία, τα οποία όχι μόνο ανοίγουν πόρτες σε ελιτίστικα πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, το Κολούμπια, το Κολλέγιο Ντάρτμουθ, το πανεπιστήμιο Γέιλ και το πανεπιστήμιο Πρίνστον, αλλά και στους πανεπιστημιακούς συλλόγους με αυστηρά κριτήρια ένταξης. Αυτές οι συμμετοχές με τη σειρά τους στρώνουν τον δρόμο στους προεξέχοντες κοινωνικούς συλλόγους που βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις και υπηρετούν ως χώροι για σημαντικές επιχειρηματικές επαφές.» (el)
 • Elito estas minoritata grupo ene de socio kiu havas statuson superan al tiuj de la resto de membroj de la socio. Ene de sama socio povas ekzisti malsamaj elitoj, depende de la apartaj interesoj de ĉiuj el ili. La ekzisto de ĉi tiuj elitoj en pluralo rilatiĝas kun la kreskanta diferencigo de la socio. Laŭ malsamaj sociaj kampoj iĝas pli aŭtonomaj (arto, ekonomio, scienco, politiko, ktp.), ili konvertiĝas en sektoraj elitoj kiuj protektas siajn proprajn vidpunktojn. De ĉi tiu vidpunkto, unu el la centraj problemoj de la modernaj socioj estas la integriĝo horizontala, tio estas, la bontenado de rilatoj modere harmoniaj inter malsamaj sektoraj elitoj. Aliflanke, ili ankaŭ prezentas la defion de la vertikala integriĝo, ĉi tio estas, la starigo de flua kontakto kun la komuna loĝantaro. En la historio de la socia penso ĉi tiu temo estis studita de la antikva tempo, el konceptoj saĝo kaj virto. Tamen, estas je la finoj de la 18a jarcento kaj komencoj de la 19a jarcento kiam la nocio de elito ekludas gravan rolon. La apero de la termino "elito" en la franco estas intime rilatigita kun la idealoj respublikaj, dum la koncepto simbolas la peton ke kiuj praktikas la povon devas esti elektitaj "pro ties virtoj kaj ties valoroj" kaj ne pro ties familia origino. Elitismo estas la kredo aŭ nocio ke individuoj kiuj formas eliton — nome elektita grupo de personoj perceptitaj kiel havantaj esencan kvaliton, altan intelekton, riĉon, specialajn kapablojn, aŭ spertojn — estas pli pretaj konstrui socion kiel tuto, kaj tial ili meritas influon aŭ aŭtoritato pli grandan ol tiu de aliuloj. En analizaj terminoj, la patroj de la estas kaj Vilfredo Pareto, kvankam iuj ankaŭ konsideras la bazan gravecon de , ĉefe pro ilia leĝo pri la kreskanta oligarkio de la politikaj partioj aparte kaj de sociaj organizoj ĝenerale. Alia aŭtoro kun granda graveco estas , ĉar li kreis la esprimon "potenca elito". Ĉi tiu koncepto rilatas al la kerno de potenco, kiu okazas en Usono inter la ekonomiaj, politikaj kaj militaj elitoj. (eo)
 • In political and sociological theory, the elite (French: élite, from Latin: eligere, to select or to sort out) are a small group of powerful people who hold a disproportionate amount of wealth, privilege, political power, or skill in a group. Defined by the Cambridge Dictionary, the "elite" are "those people or organizations that are considered the best or most powerful compared to others of a similar type." American sociologist C. Wright Mills states that members of the elite accept their fellows' position of importance in society. "As a rule, 'they accept one another, understand one another, marry one another, tend to work, and to think, if not together at least alike'." "It is a well-regulated existence where education plays a critical role. (en)
 • Elite (urspr. vom lateinischen eligere bzw. exlegere, „auslesen“) bezeichnet soziologisch eine Gruppierung (tatsächlich oder mutmaßlich) überdurchschnittlich qualifizierter Personen (Leistungseliten, Funktionseliten) oder die herrschenden bzw. einflussreichen Kreise (Machteliten, ökonomische, juristische Eliten) einer Gesellschaft. Konkret bezieht sich der Begriff meist auf näher definierte Personenkreise, wie z. B. die Positionselite, CEOs oder die Bildungselite. Laut Michael Hartmann tendiert die Elite dazu, sich ihre eigenen Werte zu schaffen, die die Moral der Gesamtgesellschaft ignorieren, was sich etwa in der mangelnden Bereitschaft zeige, angemessene Steuern zu entrichten, und in der Praxis, demokratische Strukturen zu beeinflussen und/oder zu übergehen. Die Struktur von Eliten könne in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel sei der Zugang von unten (z. B. aus Arbeiterfamilien) gegenwärtig in Großbritannien einfacher als etwa in Frankreich. Das liege auch an den Veränderungen der englischen Elite durch Zuwanderung und durch den Erwerb von Eigentum durch fremdes Kapital in den letzten Jahrzehnten. Die Strukturen von Eliten in einem bestimmten Land werden im Wesentlichen determiniert durch ein privilegiertes (z. B. überaus kostspieliges) Bildungssystem des nicht-öffentlichen Bereichs und durch die Art der Auswahl von Kandidaten (Bewerbern für Führungsposten) durch Vertreter der Elite. Das privilegierte Bildungssystem sei aber in Deutschland wesentlich weniger ausgeprägt als in Frankreich, den USA oder in England; deshalb erfolge hier die Aufnahme in elitäre Kreise überwiegend erst ab den ersten Berufsjahren. Gleichzeitig seien die Strukturen der Eliten in der Regel national orientiert. Der Hintergrund dafür seien vor allem die Studienorte und nationalen Orientierungen der Top-Manager, die trotz der internationalen Verflechtung des Kapitals ausgeprägt national orientiert seien. Insofern spricht Michael Hartmann deshalb von einer Mär von den kosmopolitischen Eliten. Der Elite gegenüber stehe die „Masse“ oder der „Durchschnitt“ („Normalbürger“). Als Elitarismus bezeichnet man die Ideologie, die vom Bewusstsein getragen wird, einer Elite anzugehören. (de)
 • Elitea (frantsesez: élite) kulturalki, politikoki edo ekonomikoki pribilegiatua den gizarte-gutxiengoa da. Gizarte beraren barruan elite ezberdinak egon daitezke, bakoitzaren interes partikularren arabera. Elite horiek pluralean egotea gizartearen gero eta bereizketa handiagoarekin lotzen da. Hainbat gizarte-arlo gero eta autonomoago bihurtzen ari diren heinean (artea, ekonomia, zientzia, politika, etab.), beren ikuspuntu propioak defendatzen dituzten elite sektorialak azaleratzen ari dira. Ikuspegi horretatik, gizarte modernoen arazo nagusietako bat integrazio horizontala da, hau da, sektore-eliteen arteko harreman harmoniatsuak mantentzea. Bestalde, integrazio bertikalaren erronka ere aurkezten dute, hau da, populazio komunarekin kontaktu arina ezartzea. Pentsamendu sozialaren historian gai hori antzinatik aztertu izan da, jakinduria eta bertute kontzeptuetatik abiatuta. Hala ere, XVIII. mendearen amaieran eta XIX. mendearen hasieran, elitearen nozioak garrantzi handia hartu zuen. Elite terminoa frantsesean agertzeak lotura estua du ideal errepublikanoekin; izan ere, kontzeptuak sinbolizatzen du boterea dutenak "beren bertute eta merituengatik" hautatu behar direla, eta ez beren familia-jatorriagatik. (eu)
 • La élite o elite (del francés élite ‘minoría selecta o rectora’)​ es un grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto de las personas de la sociedad.​ Frank W. Elwell la ha definido así: «Hombres y mujeres situados en las más altas posiciones de las instituciones dominantes de una sociedad y que, en consecuencia, ostentan un enorme poder».​ Dentro de una misma sociedad pueden existir distintas élites, dependiendo de los intereses particulares de cada una de ellas. La existencia de estas élites en plural se relaciona con la creciente diferenciación de la sociedad. En la medida que distintos campos sociales se van haciendo cada vez más autónomos (arte, economía, ciencia, política, etc.), van emergiendo élites sectoriales que defienden sus propios puntos de vista. Desde este ángulo, uno de los problemas centrales de las sociedades modernas es la integración horizontal, es decir, el mantenimiento de relaciones medianamente armónicas entre distintas élites sectoriales. Por otra parte, también presentan el desafío de la integración vertical, esto es, el establecimiento de un contacto fluido con el común de la población. (es)
 • Is dream beag cumhachtacha iad an scothaicme (nó éilít) a bhfuil méid díréireach saibhris agus pribhléidí áirithe (Fraincis: élite, ón Laidin 'eligere', a roghnú nó a chur in ord). Baineann siad leas as a stádas gustalach chun a gcúis a chur chun cinn. Uaireanta is aicme bheag chumhachtach. lucht an rachmais b'fhéidir, an scothaicme a bhfuil fabhar acu a ritheann an tír. (ga)
 • Dalam teori politik dan sosiologi, elite adalah sekelompok kecil orang-orang berkuasa, misalnya oligarki, yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat jelata dan hak yang lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya. (in)
 • L'élite est d'une part ce qu'il y a de meilleur parmi un ensemble de choses ou de personnes ou, de l'autre, la minorité qui dans toute société exerce le pouvoir et concentre les ressources matérielles et symboliques. Dans son acception première, le terme d’élite superpose les notions de meilleur et d'élection. Elle est la discrimination d'une partie au sein d'un tout en raison de qualités intrinsèques jugées supérieures. Dans son sens second, l'élite est la minorité d'individus qui dans une société donnée exerce le pouvoir quelles que soient ses qualités propres. L'élite est alors associée à l'idée de privilège et symbolise le caractère profondément inégalitaire, au sens d’injuste, des sociétés contemporaines. Avec un sens critique, on nomme parfois l'élite occidentale establishment, à comparer à la notion de nomenklatura dans l'ancien bloc communiste. Le terme « élite » est souvent confondu avec les expressions « classe dominante », « classe dirigeante », « couche supérieure », qui pourtant ressortent de traditions de pensées différentes. (fr)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 엘리트 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 엘리트(Elite)는 사회의 각 분야에서 그 분야의 동향에 결정적인 영향력을 갖고, 또 한 나라의 운명을 좌우하는 영향력을 갖는 비교적 소수의 사람들을 말한다. 원래 귀족주의적인 개념으로서 발생하였다. 절대다수 사회성원 스스로의 운명을 결정할 수 없다는 불만은 특히 사회적 결함이 심화·불안·동요할 때 표면화한다. 이러한 때 기존체제를 옹호하고 위기를 극복하고자 지배자 측에서 먼저 나서는 게 통례이다. 사회에는 소수의 정치적·지적 자질이 뛰어난 자가 있다는 설득적인 논거가 엘리트란 말 속에 함축되어 있다. 이러한 함축성 있는 의미에서 지배계급이 극단적으로 문화를 전유(專有)하고 있는 상태를 기본으로 하면, 지배계급=인텔리겐치아=엘리트로 되고 이러한 의미에서 엘리트는 인텔리겐치아와 개념적으로 관련된다. 그러나 현대사회에서는 이와 같은 관련은 통용되지 않는다. 특히 독일 나치즘의 엘리트론으로 쓰라린 경험을 맛본 이후 엘리트에는 이미 하나의 의미가 더해졌다. 그것은 지적 자질의 우수성이라기보다도 권모(權謀)·술책(術策) 기타 반인간적·반사회적인 것에 있어서의 탁월성을 뜻한다. 밀스(C. W. Mills, 1916-1962)의 '파워 엘리트'(Power elite)는 이러한 것의 하나이고, 이 경우에는 인텔리겐치아의 개념과는 무관하게 된다. 고전적 엘리트 개념과 현대적 엘리트 개념의 공통점은 대중을 무력한 존재로 보고 있다는 점이다. (ko)
 • Il termine élite definisce un gruppo di persone, spesso una minoranza, in possesso di autorità, potere e influenza sociale e politica. (it)
 • Elite (Frans: élite uit Latijn eligere = uitkiezen) is een kleine groep in een maatschappij, met buitengewone of privileges, waardoor zij op een bepaald vlak de hoogste positie inneemt. Zo kan er sprake zijn van onder meer politieke, militaire, economische en culturele elites. Volledig egalitaire samenlevingen komen niet voor, doordat er altijd wel sprake is van enige sociale ongelijkheid. Deze kan gebaseerd zijn op zaken als aanzien, macht, geboorte, bezit, verkiezing, kennis en ervaring. In het geval dat geboorte een rol speelt, kan een bovenklasse ontstaan. Doordat elites zich aan de bovenkant van de maatschappij bevinden, kunnen deze selectiecriteria zich onttrekken aan controle vanuit de rest van de maatschappij. Dit geldt vooral voor totalitaire systemen, maar ook in een bureaucratie, of meritocratie kunnen de criteria onduidelijk zijn. (nl)
 • エリート(フランス語: élite、英語: elite)は、社会や集団の中で優秀とされる人間や集団。あるいは社会や集団などで、指導的、支配的な役割を受け持つ層。日本語訳は選良、精鋭など。 (ja)
 • Elita – kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę oraz na kształtowanie się postaw i idei w społeczeństwie. Wśród socjologów nie ma zgody co do tego, czy elita jest grupą społeczną. Współczesne podejścia skłaniają się raczej ku stanowisku, że elicie brak takich cech grupy jak wewnętrzna organizacja, odrębność czy więź. Elitą są więc różnorodne zbiory utworzone przez ludzi wyróżniających się w rozmaitych dziedzinach. W XVIII wieku terminem „elita” określano dobra szczególnej jakości. (pl)
 • En elit (franska élite, från latinets eligere) är inom sociologi och statsvetenskap en begränsad grupp, som utövar ett oproportionellt inflytande i förhållande till en större grupp som den interagerar med. (sv)
 • Эли́та (фр. élite — «лучшее; отборное», от лат. eligo — «выбираю») в социологии и политологии — по мнению некоторых[кого?], совокупность людей, занимающих высокие руководящие должности в управлении государством, союзом государств и экономике. Элита представляет собой устойчивую общность с глубокими связями входящих в неё людей, имеющих общие интересы и доступ к рычагам реальной власти. Всякая элита осуществляет функции управления социумом, а также регламентирует выработку новых моделей (стереотипов) поведения в условиях смены парадигм общественной жизни, что позволяет данному социуму адаптироваться к изменениям в окружающей среде либо в этническом ландшафте. При этом структурно элита может быть открытой для влияния извне (демократия) или же оказаться полностью закрытой от постороннего вмешательства (авторитарное общество). (ru)
 • Segundo Thomas Bottomore, elite (do francês élite, substantivação do antigo particípio passado eslit, de élire 'escolher, eleger', este do latim vulgar exlegere, do latim clássico eligere, 'escolher') era um termo usado durante o século XVIII para designar produtos de qualidade excepcional. Posteriormente, o seu emprego foi expandido abrangendo grupos sociais; designando um grupo dominante na sociedade ou um grupo localizado em uma camada hierárquica superior, em uma dada estratificação social - tais como as unidades militares de primeira linha ou os elementos mais altos da nobreza. (pt)
 • 在政治哲學和社會學中,精英(英語:elite),又作菁英、選良,是社會中的一小群人,他們擁有比一般人更優越的地位,控制了超過比例的財富以及政治權力。一般來說,精英是指具有強大社會力量的一個小群體。相對於社會中的其他人,精英群體中的成員,擁有更優秀的品質、能力、財富或是特權。在傳統社會中的貴族及專業人士就被視為是一種精英。 美國社會學家賴特·米爾斯指出,權力精英成員承認其他成員在社會中的相互崇高地位。通常他們彼此接受,彼此理解,彼此結婚,傾向於共同工作和思考。 (zh)
 • Елі́та (від лат. eligo — вибираю) — група осіб, яка займає провідне або керівне становище в будь-якій галузі людської діяльності: політичній, економічній, військовій, науковій, управлінській, культурній, інтелектуальній, спортивній тощо. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2222376 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17667 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123578505 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Elita (z francouzského élite = výkvět, elita) je společenskovědní termín, označující kategorie osob, které v určitém systému či subsystému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a to díky svým individuálním vlastnostem (osobnosti), profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení. Původně bylo tohoto termínu užíváno v souvislosti s předměty a výrobky vysoké kvality, až na přelomu 18. a 19. století jím začaly být označovány vysoce postavené společenské skupiny. (cs)
 • Is dream beag cumhachtacha iad an scothaicme (nó éilít) a bhfuil méid díréireach saibhris agus pribhléidí áirithe (Fraincis: élite, ón Laidin 'eligere', a roghnú nó a chur in ord). Baineann siad leas as a stádas gustalach chun a gcúis a chur chun cinn. Uaireanta is aicme bheag chumhachtach. lucht an rachmais b'fhéidir, an scothaicme a bhfuil fabhar acu a ritheann an tír. (ga)
 • Dalam teori politik dan sosiologi, elite adalah sekelompok kecil orang-orang berkuasa, misalnya oligarki, yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat jelata dan hak yang lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya. (in)
 • Il termine élite definisce un gruppo di persone, spesso una minoranza, in possesso di autorità, potere e influenza sociale e politica. (it)
 • エリート(フランス語: élite、英語: elite)は、社会や集団の中で優秀とされる人間や集団。あるいは社会や集団などで、指導的、支配的な役割を受け持つ層。日本語訳は選良、精鋭など。 (ja)
 • En elit (franska élite, från latinets eligere) är inom sociologi och statsvetenskap en begränsad grupp, som utövar ett oproportionellt inflytande i förhållande till en större grupp som den interagerar med. (sv)
 • Segundo Thomas Bottomore, elite (do francês élite, substantivação do antigo particípio passado eslit, de élire 'escolher, eleger', este do latim vulgar exlegere, do latim clássico eligere, 'escolher') era um termo usado durante o século XVIII para designar produtos de qualidade excepcional. Posteriormente, o seu emprego foi expandido abrangendo grupos sociais; designando um grupo dominante na sociedade ou um grupo localizado em uma camada hierárquica superior, em uma dada estratificação social - tais como as unidades militares de primeira linha ou os elementos mais altos da nobreza. (pt)
 • 在政治哲學和社會學中,精英(英語:elite),又作菁英、選良,是社會中的一小群人,他們擁有比一般人更優越的地位,控制了超過比例的財富以及政治權力。一般來說,精英是指具有強大社會力量的一個小群體。相對於社會中的其他人,精英群體中的成員,擁有更優秀的品質、能力、財富或是特權。在傳統社會中的貴族及專業人士就被視為是一種精英。 美國社會學家賴特·米爾斯指出,權力精英成員承認其他成員在社會中的相互崇高地位。通常他們彼此接受,彼此理解,彼此結婚,傾向於共同工作和思考。 (zh)
 • Елі́та (від лат. eligo — вибираю) — група осіб, яка займає провідне або керівне становище в будь-якій галузі людської діяльності: політичній, економічній, військовій, науковій, управлінській, культурній, інтелектуальній, спортивній тощо. (uk)
 • النخبة مفردة جمعها (النخب) (بالإنجليزية: Elite)‏في النظريات السياسية والاجتماعية، النخبة هي مجموعة صغيرة من الأشخاص المسيطرين على موارد مالية ضخمة وقوة سياسية تأثيرية كبيرة. بشكل عام، النخبة تعني مجموعة من الأشخاص الأكثر قدرة من غيرهم. كما تدل كلمة نخبة أو صفوة في اللغة العربية معنى الخلاصة، فيقال صفوة الشيء خلاصته وخياره، ويقال اصطفاه أي اختاره ، والصفوة من الماء ونحوه، تعني القليل، وانتخب الشيء اختاره، والنخبة ما اختار منه، ونخبة القوم خيارهم، والانتخاب هو الاختيار والانتقاء، ومنه النخبة وهم جماعة تختار من الرجال. (ar)
 • Una elit és un grup social minoritari dins una societat que resulta privilegiat per la seva preminència en aspectes tan diversos com pot ser l'economia, la institucionalitat, la cultura… i que manté una situació de superioritat respecte a la resta de grups que formen part del col·lectiu. (ca)
 • Στην πολιτική και κοινωνιολογική θεωρία, η ελίτ (γαλλικά: élite, από τα λατινικά: eligere, επιλέγω ή ξεκαθαρίζω) είναι μια μικρή ομάδα ισχυρών ατόμων που κατέχουν ένα δυσανάλογο μερίδιο πλούτου, , ή ικανότητας σε μια κοινωνία. (el)
 • Elito estas minoritata grupo ene de socio kiu havas statuson superan al tiuj de la resto de membroj de la socio. Ene de sama socio povas ekzisti malsamaj elitoj, depende de la apartaj interesoj de ĉiuj el ili. La ekzisto de ĉi tiuj elitoj en pluralo rilatiĝas kun la kreskanta diferencigo de la socio. Laŭ malsamaj sociaj kampoj iĝas pli aŭtonomaj (arto, ekonomio, scienco, politiko, ktp.), ili konvertiĝas en sektoraj elitoj kiuj protektas siajn proprajn vidpunktojn. De ĉi tiu vidpunkto, unu el la centraj problemoj de la modernaj socioj estas la integriĝo horizontala, tio estas, la bontenado de rilatoj modere harmoniaj inter malsamaj sektoraj elitoj. Aliflanke, ili ankaŭ prezentas la defion de la vertikala integriĝo, ĉi tio estas, la starigo de flua kontakto kun la komuna loĝantaro. (eo)
 • Elite (urspr. vom lateinischen eligere bzw. exlegere, „auslesen“) bezeichnet soziologisch eine Gruppierung (tatsächlich oder mutmaßlich) überdurchschnittlich qualifizierter Personen (Leistungseliten, Funktionseliten) oder die herrschenden bzw. einflussreichen Kreise (Machteliten, ökonomische, juristische Eliten) einer Gesellschaft. Konkret bezieht sich der Begriff meist auf näher definierte Personenkreise, wie z. B. die Positionselite, CEOs oder die Bildungselite. Laut Michael Hartmann tendiert die Elite dazu, sich ihre eigenen Werte zu schaffen, die die Moral der Gesamtgesellschaft ignorieren, was sich etwa in der mangelnden Bereitschaft zeige, angemessene Steuern zu entrichten, und in der Praxis, demokratische Strukturen zu beeinflussen und/oder zu übergehen. (de)
 • In political and sociological theory, the elite (French: élite, from Latin: eligere, to select or to sort out) are a small group of powerful people who hold a disproportionate amount of wealth, privilege, political power, or skill in a group. Defined by the Cambridge Dictionary, the "elite" are "those people or organizations that are considered the best or most powerful compared to others of a similar type." (en)
 • La élite o elite (del francés élite ‘minoría selecta o rectora’)​ es un grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto de las personas de la sociedad.​ Frank W. Elwell la ha definido así: «Hombres y mujeres situados en las más altas posiciones de las instituciones dominantes de una sociedad y que, en consecuencia, ostentan un enorme poder».​ (es)
 • Elitea (frantsesez: élite) kulturalki, politikoki edo ekonomikoki pribilegiatua den gizarte-gutxiengoa da. Gizarte beraren barruan elite ezberdinak egon daitezke, bakoitzaren interes partikularren arabera. Elite horiek pluralean egotea gizartearen gero eta bereizketa handiagoarekin lotzen da. Hainbat gizarte-arlo gero eta autonomoago bihurtzen ari diren heinean (artea, ekonomia, zientzia, politika, etab.), beren ikuspuntu propioak defendatzen dituzten elite sektorialak azaleratzen ari dira. Ikuspegi horretatik, gizarte modernoen arazo nagusietako bat integrazio horizontala da, hau da, sektore-eliteen arteko harreman harmoniatsuak mantentzea. Bestalde, integrazio bertikalaren erronka ere aurkezten dute, hau da, populazio komunarekin kontaktu arina ezartzea. (eu)
 • L'élite est d'une part ce qu'il y a de meilleur parmi un ensemble de choses ou de personnes ou, de l'autre, la minorité qui dans toute société exerce le pouvoir et concentre les ressources matérielles et symboliques. Dans son acception première, le terme d’élite superpose les notions de meilleur et d'élection. Elle est la discrimination d'une partie au sein d'un tout en raison de qualités intrinsèques jugées supérieures. (fr)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 엘리트 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 엘리트(Elite)는 사회의 각 분야에서 그 분야의 동향에 결정적인 영향력을 갖고, 또 한 나라의 운명을 좌우하는 영향력을 갖는 비교적 소수의 사람들을 말한다. 원래 귀족주의적인 개념으로서 발생하였다. 절대다수 사회성원 스스로의 운명을 결정할 수 없다는 불만은 특히 사회적 결함이 심화·불안·동요할 때 표면화한다. 이러한 때 기존체제를 옹호하고 위기를 극복하고자 지배자 측에서 먼저 나서는 게 통례이다. 사회에는 소수의 정치적·지적 자질이 뛰어난 자가 있다는 설득적인 논거가 엘리트란 말 속에 함축되어 있다. 고전적 엘리트 개념과 현대적 엘리트 개념의 공통점은 대중을 무력한 존재로 보고 있다는 점이다. (ko)
 • Elite (Frans: élite uit Latijn eligere = uitkiezen) is een kleine groep in een maatschappij, met buitengewone of privileges, waardoor zij op een bepaald vlak de hoogste positie inneemt. Zo kan er sprake zijn van onder meer politieke, militaire, economische en culturele elites. Volledig egalitaire samenlevingen komen niet voor, doordat er altijd wel sprake is van enige sociale ongelijkheid. Deze kan gebaseerd zijn op zaken als aanzien, macht, geboorte, bezit, verkiezing, kennis en ervaring. In het geval dat geboorte een rol speelt, kan een bovenklasse ontstaan. (nl)
 • Elita – kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę oraz na kształtowanie się postaw i idei w społeczeństwie. Wśród socjologów nie ma zgody co do tego, czy elita jest grupą społeczną. Współczesne podejścia skłaniają się raczej ku stanowisku, że elicie brak takich cech grupy jak wewnętrzna organizacja, odrębność czy więź. Elitą są więc różnorodne zbiory utworzone przez ludzi wyróżniających się w rozmaitych dziedzinach. (pl)
 • Эли́та (фр. élite — «лучшее; отборное», от лат. eligo — «выбираю») в социологии и политологии — по мнению некоторых[кого?], совокупность людей, занимающих высокие руководящие должности в управлении государством, союзом государств и экономике. (ru)
rdfs:label
 • Elite (en)
 • نخبة (ar)
 • Elit (ca)
 • Elita (cs)
 • Elite (de)
 • Ελίτ (el)
 • Elito (eo)
 • Elite (eu)
 • Élite (es)
 • Scothaicme (ga)
 • Elite (in)
 • Élite (sociologia) (it)
 • Élite (fr)
 • エリート (ja)
 • 엘리트 (ko)
 • Elite (nl)
 • Elita (pl)
 • Elite (pt)
 • Элита (ru)
 • Elit (sv)
 • 精英 (zh)
 • Еліта (uk)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License