About: Deception

An Entity of Type: Band, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Deception or falsehood is an act or statement that misleads, hides the truth, or promotes a belief, concept, or idea that is not true. It is often done for personal gain or advantage. Deception can involve dissimulation, propaganda and sleight of hand as well as distraction, camouflage or concealment. There is also self-deception, as in bad faith. It can also be called, with varying subjective implications, beguilement, deceit, bluff, mystification, ruse, or subterfuge.

Property Value
dbo:abstract
 • الخداع هو الترويج للاعتقاد بشيء غير حقيقي، أو ليس كل الحقيقة (كما في أنصاف الحقائق أو الإغفال). ويمكن أن يشمل التقية، البروباغندا، خفة اليد، الإلهاء، التمويه، أو الإخفاء. وهنالك أيضاً خداع النفس، كما في سوء النية. الخداع اعتداء كبير في العلاقات غالباً يؤدي إلى مشاعر الخيانة وعدم الثقة بين الشركاء. إنه ينتهك قواعد العلاقات، ويعتبر مخالفة سلبية للتوقعات. معظم الناس يتوقعون من الشركاء، وحتى الغرباء أن يكونوا صادقين أغلب الوقت. لو توقع الناس أن معظم المحادثات تكون غير صادقة، سيتطلب الحديث والتواصل مع الآخرين الإلهاء والتضليل للحصول على معلومات موثوق بها. كمية كبيرة من الخداع يحدث بين الأصحاب والشركاء الرومانسيين. الخداع والتضليل يمكن أيضا أن تشكل أساس التقاضي المدني في المسؤولية التقصيرية، أو قانون العقود (حيث تعرف بأنها تحريف أو تحريف احتيالي إن كانت متعمدة) أو تؤدي إلى الملاحقة الجنائية لأجل الاحتيال. (ar)
 • Mystifikace je úmyslné klamání, šíření nepravdivých zpráv, předstírání něčeho, rozšíření nepravdivé zprávy k oklamání veřejnosti. Slovo mystifikace pochází z řečtiny (mystikos) a původní význam pojmu byl tajuplný. (cs)
 • Durch Täuschung wird eine Fehlvorstellung (Irrtum) durch nicht der Wahrheit oder Wirklichkeit entsprechende Umstände oder Sinneswahrnehmungen hervorgerufen, die zu einer verkehrten Auffassung eines Sachverhalts führen. Dabei ist es gleichgültig, ob die Täuschung bewusst durch einen anderen herbeigeführt wird (jemand wird getäuscht) oder nicht (jemand täuscht sich). Im ersten Fall spricht man auch von Irreführung (oder umgangssprachlich Masche.). (de)
 • Deception or falsehood is an act or statement that misleads, hides the truth, or promotes a belief, concept, or idea that is not true. It is often done for personal gain or advantage. Deception can involve dissimulation, propaganda and sleight of hand as well as distraction, camouflage or concealment. There is also self-deception, as in bad faith. It can also be called, with varying subjective implications, beguilement, deceit, bluff, mystification, ruse, or subterfuge. Deception is a major relational transgression that often leads to feelings of betrayal and distrust between relational partners. Deception violates relational rules and is considered to be a negative violation of expectations. Most people expect friends, relational partners, and even strangers to be truthful most of the time. If people expected most conversations to be untruthful, talking and communicating with others would require distraction and misdirection to acquire reliable information. A significant amount of deception occurs between some romantic and relational partners. Deceit and dishonesty can also form grounds for civil litigation in tort, or contract law (where it is known as misrepresentation or fraudulent misrepresentation if deliberate), or give rise to criminal prosecution for fraud. It also forms a vital part of psychological warfare in denial and deception. (en)
 • Engainua, iruzurra edo azpijokoa inolaz ere edo guztiz egiazkoak ez diren irudipenak sortu eta zabaltzeko ekintza da, maltzukeriaz, gehienetan etekina ateratzearren, gezurrak zabalduz. Entziklopediaren arabera, "engainatzea, edo engainatua gertatzea, eta horren ondorioa. (eu)
 • Une imposture est l'action délibérée de se faire passer pour ce qu'on n'est pas (quand on est un imposteur), ou de faire passer une chose pour ce qu'elle n'est pas (supercherie, mystification, escroquerie, voire canular). La nature d'une chose ou l'identité d'une personne se révèle en définitive différente de ce qu'elle laissait paraître ou croire. C'est une forme de tromperie. (fr)
 • Muslihat berarti daya upaya, siasat atau taktik yang digunakan untuk menjebak seseorang atau sekelompok orang. Dalam bahasa Inggris, muslihat dikenal dengan istilah deception yang berarti perbuatan atau pernyataan yang dapat menyesatkan, menyembunyikan kebenaran, atau bahkan menyebarluaskan dan membuat orang percaya terhadap kepercayaan, konsep, atau ide yang belum tentu benar. Muslihat biasa digunakan untuk keuntungan personal. Muslihat dapat menyebabkan orang merasa dikhianati dan menghilangkan rasa percaya terhadap sesama. (in)
 • La mistificazione, che può essere chiamata inganno, bluff, sotterfugio o falsità, è un atto o un'affermazione che fuorvia, nasconde la verità o promuove una convinzione, un concetto o un'idea che non è vera. L'inganno può comportare dissimulazione, propaganda e giochi di prestigio, nonché distrazione, mimetizzazione o occultamento. C'è anche l'autoinganno, come nella malafede. Consiste nella manipolazione e alterazione della realtà dei fatti in modo da farne suscitare un'interpretazione errata. L'inganno è una grave trasgressione relazionale che spesso porta a sentimenti di tradimento e sfiducia tra i partner relazionali. Inoltre, viola le regole relazionali ed è considerato una violazione negativa delle aspettative. La maggior parte delle persone si aspetta che amici, partner relazionali e persino estranei siano sinceri per la maggior parte del tempo. Se le persone si aspettassero che la maggior parte delle conversazioni non fosse veritiera, parlare e comunicare con gli altri richiederebbe distrazioni e indicazioni sbagliate per acquisire informazioni affidabili. Una quantità significativa di inganno si verifica tra alcuni partner romantici e relazionali. L'inganno e la disonestà possono anche costituire motivo di contenzioso civile per illecito civile, o diritto contrattuale (dove è noto come falsa dichiarazione o falsa testimonianza se deliberata), o dar luogo a un'azione penale per frode. Costituisce anche una parte vitale della guerra psicologica e nella negazione linguistica. (it)
 • Een mystificatie is een handig opgezette fopperij of vervalsing, voornamelijk gebruikt in literatuur, met meestal als doel de tekst te doen voorkomen als van een andere datum en/of van een andere auteur dan de werkelijke. Door heel doelbewust het publiek op het verkeerde been zetten, laat de schrijver zijn lezers kennismaken met een geïdealiseerd verleden. Mystificaties waren vooral populair tijdens de romantiek, toen de belangstelling voor allerlei literaire genres uit de Middeleeuwen zoals de ballade weer volop opleefde. De bekendste mystificatie is het door de Engelse onderwijzer James Macpherson bedachte personage 'Ossian'. Vanaf 1760 publiceerde de onderwijzer een vertaling van het werk van deze 'Keltische dichter uit de 3e eeuw'. Tot de 19e eeuw werd niet definitief bewezen dat het vervalsingen waren. Bekende Nederlandstalige mystificaties zijn (onder andere): * Het Oera Linda Boek (mede toegeschreven aan Piet Paaltjens, op zichzelf een mystificatie in het leven geroepen door François HaverSchmidt). * De Rijmkroniek van Klaas Kolijn (12e-eeuwse rijmkroniek, die kort voor 1700 geschreven is, waarschijnlijk door Reinier de Graaf jr. en in 1770 als vervalsing werd ontmaskerd door Balthazar Huydecoper). * De Nalatenschap van den Landjonker (E.J. Potgieter) * De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, vaak aangeduid als Sara Burgerhart ("uitgegeven" door Betje Wolff & Aagje Deken) * De Clapper der Calkoens (samengesteld door A. v. Steenbergen). * De Vermakelijke Slaa-tuintjes (anoniem uitgegeven door Schonck, 1775). * De Geestelijke Lustwarande van P. van Os Jr.. * That thusendigste jâr van Gerben Colmjon (Mouton & Co, Den Haag 1957). Oudsaksische kroniek met inleiding, aantekeningen en bibliografie. In anderstalige literatuur: * Historia Regum Britanniae * Ossian * In een aantal van de kritieken die Jorge Luis Borges in kranten publiceerde, beschreef hij boeken die hij had willen schrijven maar nooit geschreven had. Later trad de kritiek op een boek in de plaats van het schrijven van het boek. * De Franse huursoldaat (ca. 1693-1763 waarschijnlijk in de Provence) maakte iedereen, zelfs de vermaarde Londense Royal Society, wijs dat hij van het eiland Formosa afkomstig was. Hij trok in Londen veel aandacht, sprak een zelfverzonnen "Formosaans" en cultiveerde vreemde "Formosaanse" zeden en gewoonten zoals het dagelijks eten van rauw vlees. Hij gaf voordrachten over de cultuur van de Formosanen; daarbij vertelde hij dat de vrouwen niet minder dan zes ons tabak per dag rookten en na overspel door hun mannen werden opgegeten. Zelf was hij een zoon van de koning van Formosa en als jongen ontvoerd door de jezuïeten. Psalmanazar, die nooit buiten Europa was geweest, schreef een lijvig, van kaft tot kaft verzonnen boek dat in het Nederlands de titel "Beschryvinge van het eyland Formosa in Asia [...] uit de gedenkschriften van den Heer Georgius Psalmanaazaar Aldaar geboortig t’zamengestelt. Mitsgaders een breet, en net verhaal zijner reisen door verscheide landen van Europa [...] Door d’hr. N.F.D.B.R." meekreeg. Het verscheen in 1704. In Nederland verschenen ook Franstalige versies in 1705 en 1708. Psalmanazars fantastische "Formosaans-Engelse woordenboek" werd gebruikt om deze taal te leren spreken. Het moet voor reizigers een grote teleurstelling zijn geworden. (nl)
 • Mistyfikacja (z gr. mystikós „tajemny” od mýstēs „wtajemniczony”) – celowe wprowadzanie w błąd, udawanie kogoś innego, tworzenie pozorów lub aranżowanie fałszywych instytucji, sytuacji. Skłonność do tworzenia mistyfikacji lub doszukiwania się jej w banalnych sytuacjach może mieć podłoże w zaburzeniach osobowości i w psychozach lub stanowić świadomą intrygę w celu uzyskania korzyści. Formą mistyfikacji są falsyfikaty dzieł sztuki. Udane mistyfikacje i fałszerstwa naukowe nazywa się w języku angielskim słowem hoax. Jest też zwane blagą (z fr. blague w znaczeniu „farsa, żart, zmyślenie często dla efektu”) lub – humbug (z ang. „oszustwo, sprawa oszukańczo rozreklamowana”) albo fałszywką. (pl)
 • Лжи́вость — форма поведения, характеризуемая систематическим сознательным стремлением создать у других неправильное впечатление о фактах и событиях для извлечения выгод или для предотвращения негативных последствий. Лживость противоречит общечеловеческим нормам, следующим из необходимости иметь верное представление об окружающей действительности. Не являются лживостью искажённые представления, связанные с недостатком навыков мышления или с его недостаточным развитием Лживость, закреплённая как привычная модель поведения, может трансформироваться в качество личности. Лживость противопоставляется честности и правдивости. Также лживость обозначает степень ложности чего-либо. Лживость может быть присуща общественным группам в ситуациях взаимной враждебности, подозрительности, а также конкуренции. Лживость изучается психологами, философами, социологами, юристами. Психологами отмечены гендерные отличия лживости: в выборке у мужчин лживость проявлялась в высказываниях собственного мнения, стремлении предстать в лучшем свете, искажении эмоциональных реакций; у женщин лживость акцентирована на достижении общественно значимого результата и более дифференцирована, чем мужская. (ru)
 • Брехливість — індивідуально-психологічна особливість поведінки, що виражається в свідомому спотворенню дійсного стану речей, прагненні створити неправильне враження про факти і події для досягнення особистих цілей. Брехливість суперечить загальнолюдським вимогам, що випливають з потреб людей мати правильне уявлення про суспільство, в якому вони живуть, про вчинки оточуючих, що вони повинні оцінювати, про життєві обставини, в які вони потрапляють. Від брехні слід відрізняти спотворені уявлення, що є наслідком недорозвитку мислення, невміння розмежувати бажане і дійсне (у дітей — «уявна брехливість»). Особливий випадок становить патологічна брехливість, звичайно сполучена з некритичної вірою в реальність вигаданого. Здатність до подібної поведінки може бути виявлена у деяких видів тварин, наприклад, у шимпанзе, які в природних умовах демонструють обманні дії. У людини подібні дії, що здійснюються в дитячому віці, досить часто набувають стабільний характер і стають якістю особистості. Формуванню брехні як особистісної риси сприяють занадто численні заборони та нездійсненні вимоги, адресовані дитині. У цих умовах поява дитячої брехливості пов'язано з переживанням почуття сорому за свій вчинок, страху перед покаранням, а також з прагненням до , коли брехливість спрямована на залучення до себе уваги оточуючих. Як суспільне явище брехливість звичайно спостерігається в обстановці взаємної ворожості, конкуренції і підозрілості між людьми. Диференціація брехні і оцінка її конкретних проявів можливі за умови правильного розуміння мотивів і причин цього явища. Як тип відносин і психологічна риса брехливість долається в результаті виховання, заснованого на довірі між вихованцями та вихователями. (uk)
 • 欺騙(英語:Deception)是一種誤導他人、隱瞞真相,或者推廣假的想法、概念或信念的一種行為或陳述。欺騙常被用以取得個人利益或優勢。欺騙常被用於掩飾、宣傳、花招、隱瞞、分散注意、偽裝等情境中;此外欺騙尚有自我欺騙和欺騙等的區別;在中文中,欺騙他人的人又叫做騙子(但“骗子”一词常特指诈骗犯),而被欺騙的狀況又叫做上當。 欺騙是親倫違俗(relational transgression)的一種主要形式,而這種狀況常會導致受到背叛的感覺和親友間的彼此不信賴。欺騙違背人際規範且是對期望的負向背離,而多數人都希望自己的朋友、伴侶甚至陌生人等在多數時候都是真誠可信的。如果人們認為多數的對話是不信實的,那在交談時,就可能會用上分散注意力或誤導等手段來獲取可信的資訊;另外在一些伴侶之間,大量的欺騙出現於有著戀愛或親密關係的伴侶之間。 欺騙和不誠實行為也可導致侵權行為或合約方面的民事訴訟,或甚至會讓一個人受到詐騙之類的刑事指控。在(Denial and deception)中,欺騙也是心理戰的必要部分。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 151604 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 47108 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1104976398 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Mystifikace je úmyslné klamání, šíření nepravdivých zpráv, předstírání něčeho, rozšíření nepravdivé zprávy k oklamání veřejnosti. Slovo mystifikace pochází z řečtiny (mystikos) a původní význam pojmu byl tajuplný. (cs)
 • Durch Täuschung wird eine Fehlvorstellung (Irrtum) durch nicht der Wahrheit oder Wirklichkeit entsprechende Umstände oder Sinneswahrnehmungen hervorgerufen, die zu einer verkehrten Auffassung eines Sachverhalts führen. Dabei ist es gleichgültig, ob die Täuschung bewusst durch einen anderen herbeigeführt wird (jemand wird getäuscht) oder nicht (jemand täuscht sich). Im ersten Fall spricht man auch von Irreführung (oder umgangssprachlich Masche.). (de)
 • Engainua, iruzurra edo azpijokoa inolaz ere edo guztiz egiazkoak ez diren irudipenak sortu eta zabaltzeko ekintza da, maltzukeriaz, gehienetan etekina ateratzearren, gezurrak zabalduz. Entziklopediaren arabera, "engainatzea, edo engainatua gertatzea, eta horren ondorioa. (eu)
 • Une imposture est l'action délibérée de se faire passer pour ce qu'on n'est pas (quand on est un imposteur), ou de faire passer une chose pour ce qu'elle n'est pas (supercherie, mystification, escroquerie, voire canular). La nature d'une chose ou l'identité d'une personne se révèle en définitive différente de ce qu'elle laissait paraître ou croire. C'est une forme de tromperie. (fr)
 • Muslihat berarti daya upaya, siasat atau taktik yang digunakan untuk menjebak seseorang atau sekelompok orang. Dalam bahasa Inggris, muslihat dikenal dengan istilah deception yang berarti perbuatan atau pernyataan yang dapat menyesatkan, menyembunyikan kebenaran, atau bahkan menyebarluaskan dan membuat orang percaya terhadap kepercayaan, konsep, atau ide yang belum tentu benar. Muslihat biasa digunakan untuk keuntungan personal. Muslihat dapat menyebabkan orang merasa dikhianati dan menghilangkan rasa percaya terhadap sesama. (in)
 • Mistyfikacja (z gr. mystikós „tajemny” od mýstēs „wtajemniczony”) – celowe wprowadzanie w błąd, udawanie kogoś innego, tworzenie pozorów lub aranżowanie fałszywych instytucji, sytuacji. Skłonność do tworzenia mistyfikacji lub doszukiwania się jej w banalnych sytuacjach może mieć podłoże w zaburzeniach osobowości i w psychozach lub stanowić świadomą intrygę w celu uzyskania korzyści. Formą mistyfikacji są falsyfikaty dzieł sztuki. Udane mistyfikacje i fałszerstwa naukowe nazywa się w języku angielskim słowem hoax. Jest też zwane blagą (z fr. blague w znaczeniu „farsa, żart, zmyślenie często dla efektu”) lub – humbug (z ang. „oszustwo, sprawa oszukańczo rozreklamowana”) albo fałszywką. (pl)
 • 欺騙(英語:Deception)是一種誤導他人、隱瞞真相,或者推廣假的想法、概念或信念的一種行為或陳述。欺騙常被用以取得個人利益或優勢。欺騙常被用於掩飾、宣傳、花招、隱瞞、分散注意、偽裝等情境中;此外欺騙尚有自我欺騙和欺騙等的區別;在中文中,欺騙他人的人又叫做騙子(但“骗子”一词常特指诈骗犯),而被欺騙的狀況又叫做上當。 欺騙是親倫違俗(relational transgression)的一種主要形式,而這種狀況常會導致受到背叛的感覺和親友間的彼此不信賴。欺騙違背人際規範且是對期望的負向背離,而多數人都希望自己的朋友、伴侶甚至陌生人等在多數時候都是真誠可信的。如果人們認為多數的對話是不信實的,那在交談時,就可能會用上分散注意力或誤導等手段來獲取可信的資訊;另外在一些伴侶之間,大量的欺騙出現於有著戀愛或親密關係的伴侶之間。 欺騙和不誠實行為也可導致侵權行為或合約方面的民事訴訟,或甚至會讓一個人受到詐騙之類的刑事指控。在(Denial and deception)中,欺騙也是心理戰的必要部分。 (zh)
 • الخداع هو الترويج للاعتقاد بشيء غير حقيقي، أو ليس كل الحقيقة (كما في أنصاف الحقائق أو الإغفال). ويمكن أن يشمل التقية، البروباغندا، خفة اليد، الإلهاء، التمويه، أو الإخفاء. وهنالك أيضاً خداع النفس، كما في سوء النية. الخداع والتضليل يمكن أيضا أن تشكل أساس التقاضي المدني في المسؤولية التقصيرية، أو قانون العقود (حيث تعرف بأنها تحريف أو تحريف احتيالي إن كانت متعمدة) أو تؤدي إلى الملاحقة الجنائية لأجل الاحتيال. (ar)
 • Deception or falsehood is an act or statement that misleads, hides the truth, or promotes a belief, concept, or idea that is not true. It is often done for personal gain or advantage. Deception can involve dissimulation, propaganda and sleight of hand as well as distraction, camouflage or concealment. There is also self-deception, as in bad faith. It can also be called, with varying subjective implications, beguilement, deceit, bluff, mystification, ruse, or subterfuge. (en)
 • La mistificazione, che può essere chiamata inganno, bluff, sotterfugio o falsità, è un atto o un'affermazione che fuorvia, nasconde la verità o promuove una convinzione, un concetto o un'idea che non è vera. L'inganno può comportare dissimulazione, propaganda e giochi di prestigio, nonché distrazione, mimetizzazione o occultamento. C'è anche l'autoinganno, come nella malafede. Consiste nella manipolazione e alterazione della realtà dei fatti in modo da farne suscitare un'interpretazione errata. (it)
 • Een mystificatie is een handig opgezette fopperij of vervalsing, voornamelijk gebruikt in literatuur, met meestal als doel de tekst te doen voorkomen als van een andere datum en/of van een andere auteur dan de werkelijke. Door heel doelbewust het publiek op het verkeerde been zetten, laat de schrijver zijn lezers kennismaken met een geïdealiseerd verleden. Mystificaties waren vooral populair tijdens de romantiek, toen de belangstelling voor allerlei literaire genres uit de Middeleeuwen zoals de ballade weer volop opleefde. Bekende Nederlandstalige mystificaties zijn (onder andere): (nl)
 • Лжи́вость — форма поведения, характеризуемая систематическим сознательным стремлением создать у других неправильное впечатление о фактах и событиях для извлечения выгод или для предотвращения негативных последствий. Лживость противоречит общечеловеческим нормам, следующим из необходимости иметь верное представление об окружающей действительности. Не являются лживостью искажённые представления, связанные с недостатком навыков мышления или с его недостаточным развитием Лживость может быть присуща общественным группам в ситуациях взаимной враждебности, подозрительности, а также конкуренции. (ru)
 • Брехливість — індивідуально-психологічна особливість поведінки, що виражається в свідомому спотворенню дійсного стану речей, прагненні створити неправильне враження про факти і події для досягнення особистих цілей. Як суспільне явище брехливість звичайно спостерігається в обстановці взаємної ворожості, конкуренції і підозрілості між людьми. Диференціація брехні і оцінка її конкретних проявів можливі за умови правильного розуміння мотивів і причин цього явища. Як тип відносин і психологічна риса брехливість долається в результаті виховання, заснованого на довірі між вихованцями та вихователями. (uk)
rdfs:label
 • Deception (en)
 • خداع (ar)
 • Mystifikace (cs)
 • Täuschung (de)
 • Engainu (eu)
 • Imposture (fr)
 • Muslihat (in)
 • Mistificazione (it)
 • Mystificatie (nl)
 • Mistyfikacja (pl)
 • Лживость (ru)
 • Брехливість (uk)
 • 欺騙 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:literaryGenre of
is dbo:symptom of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:conviction of
is dbp:genre of
is dbp:skills of
is dbp:subject of
is dbp:system of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License