An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Consumer behavior is the study of individuals, groups, or organizations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services. Consumer behaviour consists of how the consumer's emotions, attitudes, and preferences affect buying behaviour. Consumer behaviour emerged in the 1940–1950s as a distinct sub-discipline of marketing, but has become an interdisciplinary social science that blends elements from psychology, sociology, social anthropology, anthropology, ethnography, ethnology, marketing, and economics (especially behavioural economics).

Property Value
dbo:abstract
 • Chování spotřebitele Studie chování zákazníků je založena na chování spotřebitele při nákupu, kde zákazník hraje různé role – iniciátor, ovlivňovatel, rozhodovatel, kupující a uživatel. Výzkum ukázal, že chování spotřebitelů je obtížné předpovědět i pro odborníky v daném oboru. Relationship marketing je velkým přínosem pro analýzu chování zákazníků, protože má velký zájem o opětovné objevení skutečného významu marketingu přes opětovné potvrzení důležitosti zákazníka nebo kupujícího. Větší důraz je také kladen na udržení spotřebitele, řízení vztahů se zákazníky, na personalizaci, přizpůsobení a one-to-one marketingu. Sociální funkce lze rozdělit do společenského výběru a funkce prosperity. Každá metoda pro sčítání hlasů se předpokládá jako společenské funkce, ale pokud se použije Arrowa věta možností pro sociální funkci, je dosažena funkce prosperity. Některé specifikace společenských funkcí jsou rozhodnost, neutralita, anonymita, monotónnost, jednomyslnost, homogenita a slabé a silné Pareto optimality. Žádná sociální funkce nesplňuje tyto požadavky současně. Nejdůležitější charakteristikou společenské funkce je identifikace interaktivního účinku alternativ a vytváření logický vztahů. Marketing poskytuje služby za účelem uspokojení zákazníků. S tím na mysli spotřebitel je považován za produktivní systém od počátku, na úrovni produkce, až ke konci životního cyklu produktu, (Kioumarsi et al., 2009). (cs)
 • سلوك المستهلك: هو علم يُعنى بدراسة ؛ كيف يشتري الأفراد، وماذا يشترون ومن أين، ولماذا يقومون بالشراء. هذا العلم – على الرغم من أنهُ الآن أحد مجالات علم التسويق – إلا أنه استمد أساسياته من علم النفس والاجتماع وعلم الأجناس البشرية (أنثروبولوجيا) والاقتصاد.تهدف دراسة سلوك المستهلك إلي فهم قرارات الشراء التي يتخذها المستهلك ، وكذلك المراحل التي يتم بها هذا القرار. وتدرس لذلك الخصائص الفردية للمستهلك والشخصية والاجتماعية والثقافية. حيث أن أي عملية تسويقية تبداً بدراسة الفرص المتاحة للمنتوج المراد طرحه في السوق والتي تقتضي تحليل ودراسة خصائص الزبائن المستهدفين، تعتبر دراسة سلوك المستهلك هي نقطة البداية لعملية إدارة التسويق كما يصفها أب التسويق فيليب كوتلر. (ar)
 • Η συμπεριφορά καταναλωτή είναι η μελέτη για το πώς, πού, πότε και γιατί αγοράζουν ή δεν αγοράζουν οι άνθρωποι ένα προϊόν. Συνδυάζει στοιχεία από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τα οικονομικά. Προσπαθεί να καταλάβει την διαδικασία λήψης απόφασης των αγοραστών και χωριστά και κατά ομάδες. Μελετά τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων καταναλωτών, όπως τα δημογραφικά και οι μεταβλητές συμπεριφοράς, σε μια προσπάθεια κατανόησης των επιθυμιών τους. Προσπαθεί επίσης να αξιολογήσει τις επιρροές που δέχεται ο καταναλωτής από διάφορες ομάδες, όπως η οικογένεια, οι φίλοι και η κοινωνία γενικότερα. Η μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή είναι βασισμένη στην αγοραστική συμπεριφορά, με τον καταναλωτή να διαδραματίζει τους τρεις ευδιάκριτους ρόλους: του ατόμου που χρησιμοποιεί το προϊόν, αυτού που το πληρώνει και αυτού που το αγοράζει. Μεγάλη σημασία δίνεται στη διαχείριση σχέσης πελατών, την εξατομίκευση και την προσαρμογή. Οι κοινωνικές λειτουργίες μπορούν να ταξινομηθούν στις κοινωνικές λειτουργίες επιλογής και ευημερίας. Μερικές προδιαγραφές των κοινωνικών λειτουργιών είναι η , η ουδετερότητα, η , η ομοφωνία και η ομοιογένεια. Καμία κοινωνική λειτουργία επιλογής δεν καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις σε μια τακτική κλίμακα ταυτόχρονα. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό μιας κοινωνικής λειτουργίας είναι ο προσδιορισμός διαλογικής επίδρασης των εναλλακτικών λύσεων και της δημιουργίας μιας λογικής σχέσης μεταξύ των τάξεων. Το μάρκετινγκ παρέχει τις υπηρεσίες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πελάτες. Με αυτό το σκεπτικό, το παραγωγικό σύστημα εξετάζεται από την αρχή του στο επίπεδο παραγωγής μέχρι και το τέλος του κύκλου, τον καταναλωτή. (el)
 • Unter dem Kaufverhalten oder Konsumverhalten (auch Käuferverhalten, Konsumentenverhalten oder Kundenverhalten) versteht man das Verhalten des Käufers in Bezug auf den Wareneinkauf oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. (de)
 • Consumer behavior is the study of individuals, groups, or organizations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services. Consumer behaviour consists of how the consumer's emotions, attitudes, and preferences affect buying behaviour. Consumer behaviour emerged in the 1940–1950s as a distinct sub-discipline of marketing, but has become an interdisciplinary social science that blends elements from psychology, sociology, social anthropology, anthropology, ethnography, ethnology, marketing, and economics (especially behavioural economics). The study of consumer behaviour formally investigates individual qualities such as demographics, personality lifestyles, and behavioural variables (such as usage rates, usage occasion, loyalty, brand advocacy, and willingness to provide referrals), in an attempt to understand people's wants and consumption patterns. Consumer behaviour also investigates on the influences on the consumer, from social groups such as family, friends, sports, and reference groups, to society in general (brand-influencers, opinion leaders). Research has shown that consumer behaviour is difficult to predict, even for experts in the field; however, new research methods, such as ethnography, consumer neuroscience, and machine learning are shedding new light on how consumers make decisions. In addition, customer relationship management (CRM) databases have become an asset for the analysis of customer behaviour. The extensive data produced by these databases enables detailed examination of behavioural factors that contribute to customer re-purchase intentions, consumer retention, loyalty, and other behavioural intentions such as the willingness to provide positive referrals, become brand advocates, or engage in customer citizenship activities. Databases also assist in market segmentation, especially behavioural segmentation such as developing loyalty segments, which can be used to develop tightly targeted customized marketing strategies on a one-to-one basis. (Also see relationship marketing). (en)
 • El comportamiento del consumidor es el estudio del comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades. Se enfoca en la forma que los individuos toman decisiones para gastar sus (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo.​ (es)
 • Perilaku konsumen adalah proses dan ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, , serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan . Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah (low-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan , sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan yang matang. (in)
 • Il comportamento d'acquisto è l'insieme delle motivazioni che spingono il consumatore all'acquisto di un prodotto e/o servizio offerto da un'impresa. Esso induce uno o più consumatori ad orientare le loro scelte su un prodotto più che su un altro o su prodotti succedanei o alternativi ed è fortemente influenzato dalle disponibilità economiche dei consumatori che sono disponibili ad acquistare un certo prodotto in un dato mercato. (it)
 • 소비자 행동은 개인, 그룹 또는 조직과 상품 및 서비스 의 구매, 사용 및 폐기와 관련된 모든 활동에 대한 연구이다. 소비자 행동은 소비자 의 감정, 태도 및 선호도가 구매 행동에 미치는 영향으로 구성된다. 소비자 행동은 1940-1950년대에 마케팅의 별개의 하위 분야로 등장했지만 심리학, 사회학, 사회 인류학, 인류학, 민족지학, 마케팅 및 경제학 (특히 행동경제학)의 요소를 혼합하는 학제 간 사회 과학이 되었다. 소비자 행동에 대한 연구는 사람들의 욕구 와 소비 패턴을 이해하기 위해 인구 통계, 성격 생활 방식 및 행동 변수(예: 사용률, 사용 빈도, 충성도, 브랜드 지지, 추천 제공 의지)와 같은 개별 특성을 공식적으로 조사한다. . 소비자 행동은 또한 가족, 친구, 스포츠 및 참조 그룹과 같은 사회적 그룹에서 일반 사회( 브랜드 영향력, 오피니언 리더 )에 이르기까지 소비자에 대한 영향을 조사한다. 연구에 따르면 소비자 행동은 해당 분야의 전문가라도 예측하기 어렵다. 그러나 민족지학, 소비자 신경과학, 기계 학습과 같은 새로운 연구 방법은 소비자가 결정을 내리는 방식에 대해 새로운 시각을 제공하고 있다. 또한 CRM( 고객 관계 관리 ) 데이터베이스는 고객 행동 분석을 위한 자산이 되었다. 이러한 데이터베이스에서 생성된 광범위한 데이터 를 통해 고객 재구매 의도, 소비자 유지, 충성도 및 기타 행동 의도(예: 긍정적 추천 제공, 브랜드 옹호자 또는 고객 시민 활동 참여 의지)에 기여하는 행동 요인을 자세히 조사할 수 있다. . 데이터베이스는 또한 시장 세분화, 특히 충성도 세그먼트 개발과 같은 행동 세분화를 지원한다. 이는 일대일 기반으로 밀접하게 타겟팅된 맞춤형 마케팅 전략을 개발하는 데 사용할 수 있다. (또한 관계 마케팅 참조). (ko)
 • 消費者心理(しょうひしゃしんり)とは経営学用語の一つ。消費者が商品やサービスの購入を検討する際に、直接的あるいは間接的に決定に影響を及ぼすような心理的要因のことを言う。 これには消費者の個人的な欲求に加えて、社会的な評価や価値観や、流行などといった社会情勢に対する態度なども含まれている。また同じ商品を購入する場合であっても、それに対する消費者心理とは時と場所によって異なるという性質がある。たとえば高価な宝飾品を買う場合であっても、それは恋人へのプレゼントであるがゆえに大金を支払う場合と、それが蓄財の手段となりうるがゆえに大金を支払うといった具合に意思決定に至る判断が異なる。またマーケティングの分野では、消費者による購入行為におけるリスクをどう位置付けているかもしばしば論じられる。企業にとっては新たな需要を引き出すためにも、消費者心理を研究して、購入への心理的な要因を解明するという努力が求められる。 (ja)
 • Consumentengedrag is de beschrijving van hoe mensen kopen, wat ze kopen, waar ze kopen, wanneer ze kopen en waarom ze kopen. Het is daarmee een onderdeel van marketing met duidelijke kruisverbanden met psychologie, sociologie, antropologie en economie. Het doel van de studie naar consumentengedrag is het besluitvormingsproces rond aankopen van zowel individuen als groepen te begrijpen. Daarbij probeert ze tevens de invloed van familie, vrienden, referentiegroepen en de maatschappij in het algemeen op de koper, in kaart te brengen. (nl)
 • Поведение потребителей (от англ. consumer behavior) — это исследование отдельных лиц, групп или организаций и всех видов деятельности, связанных с покупкой, использованием и распоряжением товарами и услугами, включая эмоциональные, психические и поведенческие реакции потребителя, которые предшествуют или следуют за этими действиями. Поведение потребителей появилось в 1940-х и 50-х годах как отдельная дисциплина в области маркетинга. Поведение потребителей - это междисциплинарная социальная наука, которая сочетает в себе элементы психологии, социологии, социальной антропологии, антропологии, этнографии, маркетинга и экономики (особенно поведенческой). Эта наука исследует, как эмоции, отношения и предпочтения влияют на покупательское поведение. Изучение поведения потребителей связано со всеми аспектами покупательского поведения - от действий до покупки до потребления, оценки и утилизации после покупки. Оно также касается всех лиц, прямо или косвенно участвующих в принятии решений о покупке и потреблении, включая лиц, влияющих на бренд, и лидеров общественного мнения. Исследования показали, что поведение потребителей сложно предсказать даже для специалистов в этой области. Однако новые методы исследования, такие как этнография и нейробиология потребителей, проливают новый свет на то, как потребители принимают решения. Базы данных управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) стали активом для анализа поведения клиентов. Обширная информация, полученная из этих баз данных, позволяет детально изучить поведенческие факторы, которые способствуют намерениям повторных покупок, удержанию потребителей, лояльности и другим поведенческим намерениям, таким как готовность предоставить положительные рекомендации, стать защитниками бренда или участвовать в действиях по гражданству клиента. Базы данных также помогают в сегментации рынка, особенно в поведенческой сегментации, такой как развитие сегментов лояльности, которые можно использовать для разработки целенаправленных, персонализированных маркетинговых стратегий на индивидуальной основе. (ru)
 • Comportamento do consumidor é o estudo do quando, porquê, como e onde as pessoas decidem comprar ou não um produto. Combina elementos da psicologia, sociologia, economia e antropologia social. Tenta compreender o processo de tomada de decisão do comprador, tanto individualmente como em grupo. Estuda as características dos consumidores individuais, através de variáveis demográficas e comportamentais, numa tentativa de compreender os desejos das pessoas. Também tenta avaliar a influência de grupos sobre o consumidor, tais como a família, os amigos, grupos de referência e a sociedade em geral. (pt)
 • 消費行為(英語:Consumer Behavior)又稱消費者行為,硏究對象是個人、家庭、團體或組織:他們去選擇、保存,使用和處置產品、服務,經驗或想法,以滿足需求,而這些過程對消費者和社會有所影響。它融合了心理學、社會學、社會人類學,市場學和經濟學的元素,試圖了解買方的決策過程,包括個人及團體:例如情緒如何影響購買行為。它研究個體消費者的特徵,如人口結構及行為變數,以了解人們的需求,還試圖評估家庭、朋友、運動,參照群體和一般社會群體對消費者的影響 。 消费者行为的研究涉及购买行为的所有方面,从购买前的活动到购买后的消费、评价和处理活动。它还涉及直接或间接参与购买决定和消费活动的所有人,包括品牌影响者和意见领袖。研究表明,即使是该领域的专家,消费者行为也很难预测。 黑盒子模型(英語:Black box model)假設有一個黑色的盒子,無法打開以「看看裡面」是如何運作的,在一切將有可能發生的基礎上,發生了什麼事(輸入),經過裡面的運作,可以產生什麼的結果(輸出)。它顯示消費者的特點、刺激因素,決策過程及消費者反應的相互作用。 黑盒子模型考慮到買方的反應是:有意識的、理性的,並假定買方已經意識到一個問題,透過一個決策過程可達到消費的目標。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 754957 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 160243 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122274599 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Unter dem Kaufverhalten oder Konsumverhalten (auch Käuferverhalten, Konsumentenverhalten oder Kundenverhalten) versteht man das Verhalten des Käufers in Bezug auf den Wareneinkauf oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. (de)
 • El comportamiento del consumidor es el estudio del comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades. Se enfoca en la forma que los individuos toman decisiones para gastar sus (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo.​ (es)
 • Perilaku konsumen adalah proses dan ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, , serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan . Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah (low-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan , sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan yang matang. (in)
 • Il comportamento d'acquisto è l'insieme delle motivazioni che spingono il consumatore all'acquisto di un prodotto e/o servizio offerto da un'impresa. Esso induce uno o più consumatori ad orientare le loro scelte su un prodotto più che su un altro o su prodotti succedanei o alternativi ed è fortemente influenzato dalle disponibilità economiche dei consumatori che sono disponibili ad acquistare un certo prodotto in un dato mercato. (it)
 • 消費者心理(しょうひしゃしんり)とは経営学用語の一つ。消費者が商品やサービスの購入を検討する際に、直接的あるいは間接的に決定に影響を及ぼすような心理的要因のことを言う。 これには消費者の個人的な欲求に加えて、社会的な評価や価値観や、流行などといった社会情勢に対する態度なども含まれている。また同じ商品を購入する場合であっても、それに対する消費者心理とは時と場所によって異なるという性質がある。たとえば高価な宝飾品を買う場合であっても、それは恋人へのプレゼントであるがゆえに大金を支払う場合と、それが蓄財の手段となりうるがゆえに大金を支払うといった具合に意思決定に至る判断が異なる。またマーケティングの分野では、消費者による購入行為におけるリスクをどう位置付けているかもしばしば論じられる。企業にとっては新たな需要を引き出すためにも、消費者心理を研究して、購入への心理的な要因を解明するという努力が求められる。 (ja)
 • Consumentengedrag is de beschrijving van hoe mensen kopen, wat ze kopen, waar ze kopen, wanneer ze kopen en waarom ze kopen. Het is daarmee een onderdeel van marketing met duidelijke kruisverbanden met psychologie, sociologie, antropologie en economie. Het doel van de studie naar consumentengedrag is het besluitvormingsproces rond aankopen van zowel individuen als groepen te begrijpen. Daarbij probeert ze tevens de invloed van familie, vrienden, referentiegroepen en de maatschappij in het algemeen op de koper, in kaart te brengen. (nl)
 • Comportamento do consumidor é o estudo do quando, porquê, como e onde as pessoas decidem comprar ou não um produto. Combina elementos da psicologia, sociologia, economia e antropologia social. Tenta compreender o processo de tomada de decisão do comprador, tanto individualmente como em grupo. Estuda as características dos consumidores individuais, através de variáveis demográficas e comportamentais, numa tentativa de compreender os desejos das pessoas. Também tenta avaliar a influência de grupos sobre o consumidor, tais como a família, os amigos, grupos de referência e a sociedade em geral. (pt)
 • 消費行為(英語:Consumer Behavior)又稱消費者行為,硏究對象是個人、家庭、團體或組織:他們去選擇、保存,使用和處置產品、服務,經驗或想法,以滿足需求,而這些過程對消費者和社會有所影響。它融合了心理學、社會學、社會人類學,市場學和經濟學的元素,試圖了解買方的決策過程,包括個人及團體:例如情緒如何影響購買行為。它研究個體消費者的特徵,如人口結構及行為變數,以了解人們的需求,還試圖評估家庭、朋友、運動,參照群體和一般社會群體對消費者的影響 。 消费者行为的研究涉及购买行为的所有方面,从购买前的活动到购买后的消费、评价和处理活动。它还涉及直接或间接参与购买决定和消费活动的所有人,包括品牌影响者和意见领袖。研究表明,即使是该领域的专家,消费者行为也很难预测。 黑盒子模型(英語:Black box model)假設有一個黑色的盒子,無法打開以「看看裡面」是如何運作的,在一切將有可能發生的基礎上,發生了什麼事(輸入),經過裡面的運作,可以產生什麼的結果(輸出)。它顯示消費者的特點、刺激因素,決策過程及消費者反應的相互作用。 黑盒子模型考慮到買方的反應是:有意識的、理性的,並假定買方已經意識到一個問題,透過一個決策過程可達到消費的目標。 (zh)
 • سلوك المستهلك: هو علم يُعنى بدراسة ؛ كيف يشتري الأفراد، وماذا يشترون ومن أين، ولماذا يقومون بالشراء. هذا العلم – على الرغم من أنهُ الآن أحد مجالات علم التسويق – إلا أنه استمد أساسياته من علم النفس والاجتماع وعلم الأجناس البشرية (أنثروبولوجيا) والاقتصاد.تهدف دراسة سلوك المستهلك إلي فهم قرارات الشراء التي يتخذها المستهلك ، وكذلك المراحل التي يتم بها هذا القرار. وتدرس لذلك الخصائص الفردية للمستهلك والشخصية والاجتماعية والثقافية. (ar)
 • Chování spotřebitele Studie chování zákazníků je založena na chování spotřebitele při nákupu, kde zákazník hraje různé role – iniciátor, ovlivňovatel, rozhodovatel, kupující a uživatel. Výzkum ukázal, že chování spotřebitelů je obtížné předpovědět i pro odborníky v daném oboru. Relationship marketing je velkým přínosem pro analýzu chování zákazníků, protože má velký zájem o opětovné objevení skutečného významu marketingu přes opětovné potvrzení důležitosti zákazníka nebo kupujícího. Větší důraz je také kladen na udržení spotřebitele, řízení vztahů se zákazníky, na personalizaci, přizpůsobení a one-to-one marketingu. Sociální funkce lze rozdělit do společenského výběru a funkce prosperity. (cs)
 • Η συμπεριφορά καταναλωτή είναι η μελέτη για το πώς, πού, πότε και γιατί αγοράζουν ή δεν αγοράζουν οι άνθρωποι ένα προϊόν. Συνδυάζει στοιχεία από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τα οικονομικά. Η μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή είναι βασισμένη στην αγοραστική συμπεριφορά, με τον καταναλωτή να διαδραματίζει τους τρεις ευδιάκριτους ρόλους: του ατόμου που χρησιμοποιεί το προϊόν, αυτού που το πληρώνει και αυτού που το αγοράζει. Μεγάλη σημασία δίνεται στη διαχείριση σχέσης πελατών, την εξατομίκευση και την προσαρμογή. (el)
 • Consumer behavior is the study of individuals, groups, or organizations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services. Consumer behaviour consists of how the consumer's emotions, attitudes, and preferences affect buying behaviour. Consumer behaviour emerged in the 1940–1950s as a distinct sub-discipline of marketing, but has become an interdisciplinary social science that blends elements from psychology, sociology, social anthropology, anthropology, ethnography, ethnology, marketing, and economics (especially behavioural economics). (en)
 • Поведение потребителей (от англ. consumer behavior) — это исследование отдельных лиц, групп или организаций и всех видов деятельности, связанных с покупкой, использованием и распоряжением товарами и услугами, включая эмоциональные, психические и поведенческие реакции потребителя, которые предшествуют или следуют за этими действиями. Поведение потребителей появилось в 1940-х и 50-х годах как отдельная дисциплина в области маркетинга. (ru)
rdfs:label
 • Consumer behaviour (en)
 • سلوك المستهلك (ar)
 • Chování spotřebitele (cs)
 • Kaufverhalten (de)
 • Συμπεριφορά καταναλωτή (el)
 • Comportamiento del consumidor (es)
 • Perilaku konsumen (in)
 • Comportamento d'acquisto (it)
 • 消費者心理 (ja)
 • 소비자 행동 (ko)
 • Consumentengedrag (nl)
 • Comportamento do consumidor (pt)
 • Поведение потребителей (ru)
 • 消費行為 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License