An Entity of Type: Food, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A classifier (abbreviated clf or cl) is a word or affix that accompanies nouns and can be considered to "classify" a noun depending on the type of its referent. It is also sometimes called a measure word or counter word. Classifiers play an important role in certain languages, especially East Asian languages, including Chinese, Korean, Japanese, and Vietnamese. Classifiers are absent or marginal in European languages. An example of a possible classifier in English is piece in phrases like "three pieces of paper".

Property Value
dbo:abstract
 • A classifier (abbreviated clf or cl) is a word or affix that accompanies nouns and can be considered to "classify" a noun depending on the type of its referent. It is also sometimes called a measure word or counter word. Classifiers play an important role in certain languages, especially East Asian languages, including Chinese, Korean, Japanese, and Vietnamese. Classifiers are absent or marginal in European languages. An example of a possible classifier in English is piece in phrases like "three pieces of paper". In languages that have classifiers, they are often used when the noun is being counted, that is, when it appears with a numeral. In such languages, a phrase such as "three people" is often required to be expressed as "three X (of) people", where X is a classifier appropriate to the noun for "people". Classifiers sometimes have other functions too; in Chinese, they are commonly used when a noun is preceded by a demonstrative (word meaning "this" or "that"). Chinese classifiers are also commonly called measure words, although some writers make a distinction between the two terms. In American Sign Language, particular classifier handshapes represent a noun's orientation in space. There are similarities between classifier systems and noun classes, although there are . Languages with classifiers may have up to several hundred different classifiers. Languages with noun classes (or in particular, genders) tend to have a smaller number of classes. Noun classes are not always dependent on the nouns' meaning but they have a variety of grammatical consequences. (en)
 • Das Zählwort (auch: Zähleinheitswort, Kategoriewort, Zahlklassifikator, Numeralklassifikator, Klassifikator, Zählklassenwort, Zähleinheiten- oder Messeinheitenwort) ist ein in einigen Sprachen obligatorischer Zusatz zu Zahlen, der bei der Bildung von Mengenangaben als Zähleinheit und auch allgemein zur Bildung des Plurals verwendet wird. Sprachen, in denen Zählwörter obligatorisch sind, also bei jeder Mengenangabe verwendet werden müssen, sind unter anderem die sinotibetischen Sprachen (zum Beispiel Chinesisch) und die Kam-Tai-Sprachen (beispielsweise Thai). Dort bilden Zahl und Zählwort zusammen ein Zahlwort. Abhängig von der Bedeutung des gezählten Begriffs (lange Gegenstände, flache Gegenstände, Tiere, Menschen, Buchseiten, Berge usw.) ist ein passendes Zählwort zu wählen. Das Japanische hat viele Zählwörter aus dem Chinesischen übernommen. Im Deutschen finden sich noch Reste früher üblicher Bildungen: zwei Laib Brot, zwei Glas Milch (statt zwei Gläser Milch), zwei Stück Vieh. Weitere Beispiele im Deutschen sind Blatt, Bund, Mann, Paar, Sack, Schuss, sowie Maßeinheiten wie Gramm, Kilo(gramm), Meter, Pfund. (de)
 • Un clasificador, llamado a veces palabra de medida o especificativo, en lingüística, es una palabra o morfema que se usa en determinadas lenguas y contextos para clasificar el referente de un sustantivo contable de acuerdo con su significado. En las lenguas que tienen clasificadores, se usan a menudo cuando el sustantivo está siendo contado o especificado, es decir, cuando aparece con un numeral o un demostrativo. Los clasificadores son comunes en los idiomas de Asia oriental, como el idioma chino o el idioma japonés. Los sistemas clasificadores no deberían confundirse con las clases de sustantivos que, a menudo, los categorizan independientemente de su significado, como por ejemplo, en función de su morfología. Las clases de un sustantivo son definidas generalmente, entre otras, por sus características semánticas (por ejemplo, la forma del objeto). Los sistemas de clasificadores pueden utilizar hasta varios centenares de clasificadores distintos. No todos los sustantivos tienen necesidad de clasificadores, y a la inversa, muchos sustantivos pueden tener más de un clasificador. Los clasificadores se colocan siempre en el mismo grupo nominal que el sustantivo al que califican. Nunca forman una unidad morfológica con el sustantivo y no existe concordancia gramatical con el verbo. Existen clasificadores especialmente en el chino, japonés, coreano, tailandés, vietnamita, birmano y más ampliamente en las lenguas sino-tibetanas como el karen. También son una característica típica de las lenguas bantúes o de la lengua de signos. (es)
 • Kata penggolong atau penjodoh (bahasa Inggris: classifier) adalah kata yang menandai kelas atau kategori kata atau bentuk lain yang ada di dekatnya. Kata penggolong digunakan untuk menggolongkan nomina dan biasanya terletak di belakang numeralia. Contoh penggolong dalam bahasa Indonesia adalah buah (untuk bermacam-macam benda), orang (untuk manusia), dan ekor (untuk binatang). (in)
 • Un classificatore (in inglese classifier oppure measure word) è una parola o un morfema che viene usato in alcune lingue per accompagnare i nomi in certi contesti grammaticali, e possono spesso essere considerati per "classificare" il nome in base al tipo del suo referente - nomi che rappresentano diversi tipi di cose spesso hanno classificatori diversi. Nelle lingue in cui ci sono i classificatori, essi sono spesso usati quando il nome viene contato o specificato, ovvero, quando è accompagnato da un numerale o da un dimostrativo. I classificatori sono un'importante caratteristica di alcune lingue est-asiatiche, tra cui il cinese, il coreano e il giapponese. In questo tipo di lingue, una frase come "tre persone" viene spesso realizzata come "tre X persone", dove X è il classificatore appropriato per il nome "persone". (it)
 • 類別詞(るいべつし、Classifier)とは、名詞の種類(具体的な対象の種類や形状など)に応じてそれを表すために用いられる語または接辞。 (ja)
 • Klasyfikator (ang. classifier, counting suffix) – morfem, słowo lub sufiks pośredniczące pomiędzy liczebnikiem a wyrazem określanym. Konstrukcja taka wygląda następująco: * liczebnik dotyczy bezpośrednio klasyfikatora * grupa liczebnik + klasyfikator dotyczy wyrazu określanego Klasyfikatory występują w wielu językach. W angielskim i polskim istnieje klasa „rzeczowników niepoliczalnych”, łącząca się z różnymi klasyfikatorami. W polskim klasyfikatory są przeważnie opcjonalne. Po polsku można powiedzieć „jedno masło” czy „dwa piwa”. Przykładowa konstrukcja: five (5) bottles (rzeczownik butelki w funkcji klasyfikatora) of (morfem łączący) beer (piwo) Użycie odpowiedniego klasyfikatora (sufiksu klasyfikującego) jest dość trudne, gdyż jest zależne od typu, przeznaczenia czy kształtu rzeczy liczonej, jak np. w języku japońskim (類別詞 ruibetsushi), gdzie istnieje kilkadziesiąt klasyfikatorów. Niektóre z nich to: * -nin (人) – ludzie * -hiki (匹) – małe zwierzęta * -ko (個) – wszystko poza ludźmi i zwierzętami, spełnia rolę klasyfikatora „uniwersalnego” * -tō (頭) – duże zwierzęta * -wa (羽) – ptaki * -satsu (冊) – książki, magazyny ilustrowane, gazety * -hon (本) – przedmioty cechujące się długością, może to być równie dobrze sznurek, jak i film czy butelka piwa * -do (度) – wystąpienia (odpowiednik polskiego licznika „raz” w: 1 raz, 2 razy, ile razy) * -kai (回) – powtórzenia * -hai (杯) – szklanki, filiżanki, naczynia z zawartością płynu * -mai (枚) – płaskie, cienkie przedmioty * -dai (台) – pojazdy Przykładowa konstrukcja: go-nin no Nihonjin → „pięciu Japończyków” → go (5) nin (klasyfikator ludzi) no (partykuła dzierżawcza) Nihonjin (Japończyk) W językach posiadających bogaty zakres klasyfikatorów, niektóre można stosować w danym kontekście wymiennie (np. japońskiego -do można używać zamiast -kai), nie są to podziały tak sztywne, jak w przypadku rodzajów gramatycznych. W języku chińskim klasyfikator jest obowiązkowym elementem pojawiającym się między liczebnikiem a rzeczownikiem. Przypisanie klasyfikatorów do kategorii (czasami wcale nieoczywistych) jest w chińszczyźnie sztywne. (pl)
 • Um classificador nominal é uma palavra ou morfema usado em algumas línguas em conjunto com um numeral para indicar uma quantidade de algum substantivo. Em línguas que tem classificadores numerais, estes são frequentemente utilizados quando o substantivo está sendo contado ou especificado. Classificadores não são utilizados em inglês nem em português (por exemplo, "pessoa" é um substantivo, e para dizer "três pessoas" nenhuma palavra extra é necessária), mas é comum nas línguas asiáticas a utilização de outra palavra, onde o equivalente a "três pessoas" é frequentemente "três [classificador nominal] pessoas" (pt)
 • Met een classificeerder of maatwoord wordt een woord of gebonden morfeem bedoeld dat in sommige talen wordt gebruikt om de hoeveelheid van de referent van een zelfstandig naamwoord nader te specificeren. (nl)
 • Классифика́тор в лингвистике — слово или морфема, используемые в некоторых языках для того, чтобы классифицировать объект классификатора, исходя из требуемого контекста. Системы классификаторов не следует путать с именными классами: если классификаторов в языке может быть несколько сот, число именных классов обычно ограничено, причём классы зачастую характеризуют слово без учёта его смысла (например, исходя из морфологических соображений) и имеют грамматические последствия. Классификаторы несколько схожи с детерминативами, однако последние не произносятся, а используются только на письме. Чаще всего употребляется в значении счётных слов во вьетнамском, китайском, кхмерском, японском и других языках. Развитая система классификаторов присутствует в языке туюка, где зафиксировано более 90 классификаторов неодушевлённых предметов, и в других туканских языках. В лейпцигской системе правил глоссирования классификаторы обозначаются сокращением CLF. (ru)
 • 量詞(英語:measure word),學術名稱分類詞(classifier),是一种存在于某些语言中的词语或语素,用来区分由可数名词指代的不同事物。在存在分类词的语言中,分类词常常用于名词被计数或者特指的情况(例如和数词或指示词连用的时候)。东亚语言一般必須使用分類詞,例如中文裡“三个人”的“个”,“两头牛”的“头”;而一些语言则不使用或很少使用分类词,例如英语中的“three people”就不需要使用任何分类词。 分类词不应与名词类别混淆。后者通常不是根据词的含义分类,而是根据诸如词法来分类。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1138165 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46466 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1054153984 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Kata penggolong atau penjodoh (bahasa Inggris: classifier) adalah kata yang menandai kelas atau kategori kata atau bentuk lain yang ada di dekatnya. Kata penggolong digunakan untuk menggolongkan nomina dan biasanya terletak di belakang numeralia. Contoh penggolong dalam bahasa Indonesia adalah buah (untuk bermacam-macam benda), orang (untuk manusia), dan ekor (untuk binatang). (in)
 • 類別詞(るいべつし、Classifier)とは、名詞の種類(具体的な対象の種類や形状など)に応じてそれを表すために用いられる語または接辞。 (ja)
 • Um classificador nominal é uma palavra ou morfema usado em algumas línguas em conjunto com um numeral para indicar uma quantidade de algum substantivo. Em línguas que tem classificadores numerais, estes são frequentemente utilizados quando o substantivo está sendo contado ou especificado. Classificadores não são utilizados em inglês nem em português (por exemplo, "pessoa" é um substantivo, e para dizer "três pessoas" nenhuma palavra extra é necessária), mas é comum nas línguas asiáticas a utilização de outra palavra, onde o equivalente a "três pessoas" é frequentemente "três [classificador nominal] pessoas" (pt)
 • Met een classificeerder of maatwoord wordt een woord of gebonden morfeem bedoeld dat in sommige talen wordt gebruikt om de hoeveelheid van de referent van een zelfstandig naamwoord nader te specificeren. (nl)
 • 量詞(英語:measure word),學術名稱分類詞(classifier),是一种存在于某些语言中的词语或语素,用来区分由可数名词指代的不同事物。在存在分类词的语言中,分类词常常用于名词被计数或者特指的情况(例如和数词或指示词连用的时候)。东亚语言一般必須使用分類詞,例如中文裡“三个人”的“个”,“两头牛”的“头”;而一些语言则不使用或很少使用分类词,例如英语中的“three people”就不需要使用任何分类词。 分类词不应与名词类别混淆。后者通常不是根据词的含义分类,而是根据诸如词法来分类。 (zh)
 • A classifier (abbreviated clf or cl) is a word or affix that accompanies nouns and can be considered to "classify" a noun depending on the type of its referent. It is also sometimes called a measure word or counter word. Classifiers play an important role in certain languages, especially East Asian languages, including Chinese, Korean, Japanese, and Vietnamese. Classifiers are absent or marginal in European languages. An example of a possible classifier in English is piece in phrases like "three pieces of paper". (en)
 • Das Zählwort (auch: Zähleinheitswort, Kategoriewort, Zahlklassifikator, Numeralklassifikator, Klassifikator, Zählklassenwort, Zähleinheiten- oder Messeinheitenwort) ist ein in einigen Sprachen obligatorischer Zusatz zu Zahlen, der bei der Bildung von Mengenangaben als Zähleinheit und auch allgemein zur Bildung des Plurals verwendet wird. (de)
 • Un clasificador, llamado a veces palabra de medida o especificativo, en lingüística, es una palabra o morfema que se usa en determinadas lenguas y contextos para clasificar el referente de un sustantivo contable de acuerdo con su significado. En las lenguas que tienen clasificadores, se usan a menudo cuando el sustantivo está siendo contado o especificado, es decir, cuando aparece con un numeral o un demostrativo. Los clasificadores son comunes en los idiomas de Asia oriental, como el idioma chino o el idioma japonés. (es)
 • Un classificatore (in inglese classifier oppure measure word) è una parola o un morfema che viene usato in alcune lingue per accompagnare i nomi in certi contesti grammaticali, e possono spesso essere considerati per "classificare" il nome in base al tipo del suo referente - nomi che rappresentano diversi tipi di cose spesso hanno classificatori diversi. Nelle lingue in cui ci sono i classificatori, essi sono spesso usati quando il nome viene contato o specificato, ovvero, quando è accompagnato da un numerale o da un dimostrativo. I classificatori sono un'importante caratteristica di alcune lingue est-asiatiche, tra cui il cinese, il coreano e il giapponese. In questo tipo di lingue, una frase come "tre persone" viene spesso realizzata come "tre X persone", dove X è il classificatore appro (it)
 • Klasyfikator (ang. classifier, counting suffix) – morfem, słowo lub sufiks pośredniczące pomiędzy liczebnikiem a wyrazem określanym. Konstrukcja taka wygląda następująco: * liczebnik dotyczy bezpośrednio klasyfikatora * grupa liczebnik + klasyfikator dotyczy wyrazu określanego Klasyfikatory występują w wielu językach. W angielskim i polskim istnieje klasa „rzeczowników niepoliczalnych”, łącząca się z różnymi klasyfikatorami. W polskim klasyfikatory są przeważnie opcjonalne. Po polsku można powiedzieć „jedno masło” czy „dwa piwa”. (pl)
 • Классифика́тор в лингвистике — слово или морфема, используемые в некоторых языках для того, чтобы классифицировать объект классификатора, исходя из требуемого контекста. Системы классификаторов не следует путать с именными классами: если классификаторов в языке может быть несколько сот, число именных классов обычно ограничено, причём классы зачастую характеризуют слово без учёта его смысла (например, исходя из морфологических соображений) и имеют грамматические последствия. Классификаторы несколько схожи с детерминативами, однако последние не произносятся, а используются только на письме. (ru)
rdfs:label
 • Zählwort (de)
 • Classifier (linguistics) (en)
 • Clasificador (lingüística) (es)
 • Penggolong (tata bahasa) (in)
 • Classificatore (linguistica) (it)
 • Classificateur (fr)
 • 類別詞 (ja)
 • Classificeerder (nl)
 • Klasyfikator (językoznawstwo) (pl)
 • Classificador nominal (pt)
 • Классификатор (лингвистика) (ru)
 • 量词 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License