About: Century

An Entity of Type: year, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A century is a period of 100 years. Centuries are numbered ordinally in English and many other languages. The word century comes from the Latin centum, meaning one hundred. Century is sometimes abbreviated as c. A centennial or centenary is a hundredth anniversary, or a celebration of this, typically the remembrance of an event which took place a hundred years earlier.

Property Value
dbo:abstract
 • يُعرف القرن أنه مدة زمنية مقدارها 100 سنة. (ar)
 • Un segle és un període de cent anys. Aquesta pàgina conté els enllaços als diferents segles. En català, els segles (igual que els mil·lennis) s'escriuen en xifres romanes, i mai en xifres aràbigues. Un altre error comú, que en aquest cas no és de caràcter lingüístic, és creure que els segles comencen un any abans del que realment comencen, car els segles comencen a l'any xx01 i no pas a l'any xx00. Així doncs, el segle xxi no va començar l'1 de gener del 2000, sinó l'1 de gener del 2001. Els segles anteriors al segle i porten el sufix aC ("abans de Crist"). Igual que no hi ha cap any 0, tampoc no existeix cap segle 0, i es passa directament del segle i aC al segle i. En els casos en què hi pugui haver confusió, els segles posteriors a Crist poden portar el sufix dC ("després de Crist"), per tal d'evitar ambigüitats. En història de l'art, els segles posteriors al segle xi també es poden denominar pel seu nom en italià, que sovint es fa servir com a metàfora per referir-se a l'estil artístic que es va desenvolupar en aquella època: el , el Trecento, el Quattrocento, etc. (ca)
 • Století v obecném smyslu je sto po sobě jdoucích let (např. 1850–1949), avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století našeho letopočtu začíná rokem v zápise končícím na číslici jedna (tj. první rok daného století) a končí stým rokem století (v zápise končícím na číslici nula). Století před naším letopočtem začíná rokem v zápise končícím na číslici nula (první rok daného století) a končí rokem v zápise končícím na číslici jedna (poslední rok daného století). I století je popisováno jako řadová číslovka, tudíž například „osmnácté století“ (přesněji osmnácté století našeho letopočtu) neboli 18. století odpovídá pořadovým rokům letopočtu 1701 až 1800 (začátek až konec), 19. století (1801–1900), 20. století (1901–2000) atd. Osmnácté století před naším letopočtem odpovídá pořadovým rokům letopočtu 1800 před n. l. až 1701 před n. l. (začátek až konec). (cs)
 • Als Jahrhundert (abgekürzt Jh.) (auch: Zentennium, Centennium, oder Hektode von griechisch ἑκατόν hekatón „ hundert“) bezeichnet man die Zeitspanne von einhundert Jahren. Zehn Jahrhunderte bilden ein Jahrtausend. Ein Jahrhundert beginnt mit dem 1. Januar des Jahres 1 – und endet mit dem 31. Dezember des Jahres 100. Es wird benannt nach den Hunderter-Ziffern des letzten Jahres. Beispiel: das 20. Jahrhundert umfasst die Jahre von 1901 bis 2000. (de)
 • Ως αιώνας ή αιών ορίζεται η χρονική περίοδος 100 ετών. Λέγεται αλλιώς και εκατονταετία. Σημαίνει, εναλλακτικά, τη χρονική περίοδο με αυτοτελή ιστορική ταυτότητα που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων ή προσωπικοτήτων. Παράδειγμα χρήσης: Ο 20ός αιώνας περιλαμβάνει τα χρόνια 1901 έως 2000, ομοίως ο 15ος αιώνας περιλαμβάνει τα χρόνια 1401 έως 1500 κ.ο.κ. (el)
 • Mendea edo gizaldia, 100 urteko (36525 egun) denbora unitatea da. Mendearen definiziotik ikusten da I. mendea 100. urteko abenduaren 31n bukatu zela eta, beraz, XX. mendea 2000.eko abenduaren 31n. Gaur egun XXI. mendean gaude, 2001eko urtarrilaren 1ean hasi zen mendea. Mendeak adierazteko, euskaraz, zenbaki erromatarrak erabiltzen ditugu. (eu)
 • A century is a period of 100 years. Centuries are numbered ordinally in English and many other languages. The word century comes from the Latin centum, meaning one hundred. Century is sometimes abbreviated as c. A centennial or centenary is a hundredth anniversary, or a celebration of this, typically the remembrance of an event which took place a hundred years earlier. (en)
 • Un siglo o centuria es una unidad de tiempo equivalente a un periodo de 100 años. De la propia definición de siglo se deduce que el siglo I terminó el 31 de diciembre del año 100, y el siglo XX acabó el 31 de diciembre del año 2000. Por ello el siglo XXI se inició el 1 de enero de 2001. Actualmente los siglos se representan con números romanos debido a la gran influencia de este gran imperio que creó uno de los primeros calendarios. (es)
 • An rud atá i gceist leis an bhfocal aois ná céad bliana (100). De gnáth céad bliana i ndiaidh a chéile. Cuirtear ainm ar gach aois do Ré na Chríostaíocht (C.E. nó A.D.) mar sin: * 0-99: an Chéad Aois * 100-199: an Dara Aois * 200-299: an Tríú Aois * ...is ar eile (ga)
 • Un siècle est une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, qui signifiait « race », « génération ». Il a ensuite indiqué la durée d'une génération humaine et faisait 33 ans 4 mois. Très rapidement, le siècle a désigné une durée de 100 ans. Dix siècles forment un millénaire. Le Ier siècle commence le 1er janvier de l'an 1, car il n'existe pas d'an 0 dans le calendrier grégorien ni dans le calendrier julien. Le IIe siècle commence le 1er janvier 101, puisque 1 + 100 = 101, et ainsi de suite jusqu'au XXIe siècle, qui commence le 1er janvier 2001 (2001 = 1 + 20 × 100). En français, les numéros des siècles se notent habituellement en chiffres romains et petites majuscules. (fr)
 • Abad adalah sebutan untuk jangka waktu seratus tahun. Satu abad bersamaan dengan sepuluh dekade. Abad ini, abad ke-21, bermula pada tahun 2001 hingga tahun 2100. (in)
 • Un secolo (simbolo: sec) è un periodo di tempo la cui durata è di 100 anni consecutivi. Un secolo è lungo 10 decenni o 20 lustri. Dieci secoli formano un millennio, ecc. Il simbolo del secolo, sec, spesso è usato impropriamente per indicare i secondi, i quali vanno indicati con il simbolo s; in ogni caso le unità di misura non vanno abbreviate col punto (esempio comune: sec.). (it)
 • 世紀(せいき)とは、西暦を100年単位で区切った範囲に対しての呼称である。百年紀。“century”(英 /ˈsenʧɚi/ センチュリー)の訳語(語源はラテン語で「百」を意味する"centum")である。「世紀」を「C」という略記号で表すことがある(例えば、“20C ”は20世紀を表す)。 世紀は紀元後については、西暦元年(1年)から100年区切りごとに一単位として数える序数で表現される。また紀元前の世紀についても、紀元前1年から遡って100年区切りごとに数える()。このため、紀元0年が存在しないことと同様に、「0世紀」というものは存在しない。例えば、21世紀は英語で“The 21st (twenty-first) century ”と表現される「21番目の世紀」「第21世紀」という意味である。 また、天文学では時間的な「量」の単位としてユリウス世紀(= 36 525日)が用いられる()。この他、世紀は様々な表現に使用されており、本項ではこれらの表現についても解説する。 (ja)
 • 세기(世紀, 영어: century)는 서력에서 100년 단위로 연도를 끊은 것을 말한다. 1세기는 1년부터 100년까지를, 2세기는 101년부터 200년까지를 뜻한다. 기원전 1세기는 기원전 100년부터 기원전 1년까지를 말한다. 따라서 올해 2021년은 21세기에 속한다. 21세기는 2001년부터 2100년까지이다. 윤년은 21세기에 총 2004년부터 2096년까지 24개가 있으며(2004년, 2008년, 2012년, 2016년, 2020년, 2024년, 2028년, 2032년, 2036년, 2040년, 2044년, 2048년, 2052년, 2056년, 2060년, 2064년, 2068년, 2072년, 2076년, 2080년, 2084년, 2088년, 2092년, 2096년이 있다. 2100년은 21세기에 속하나, 윤년은 아니다.) 1901년부터 2000년까지는 20세기, 2001년부터 2100년까지는 21세기, 2101년부터 2200년까지는 22세기에 속한다. (ko)
 • Een eeuw of centennium is een aaneengesloten periode van honderd jaar. Zo was het op 18 juni 1915 bijvoorbeeld precies een eeuw geleden dat de Slag bij Waterloo plaatsvond. In een meer specifieke betekenis is een eeuw een van de perioden van honderd jaren waarin de jaartelling de tijd regelmatig indeelt. (nl)
 • Wiek, stulecie (skrót: w.) – jednostka miary czasu równa 100 latom, liczona od roku kończącego się cyframi "01" do najbliższego roku kończącego się dwoma zerami, np. od 1501 do 1600 to wiek XVI. W odniesieniu do lat przed naszą erą (p.n.e.) wiek zaczyna się rokiem z dwoma zerami, a kończy cyframi "01", np. od 500 p.n.e. do 401 p.n.e. to wiek V wiek p.n.e. Numery wieków w języku polskim zapisuje się zwyczajowo cyframi rzymskimi. (pl)
 • Sekel (århundrade, centennium) är en sammanhängande period av 100 år. Ordet sekel, som kommer från latinets saeculum ('hundraårsperiod'), syftar vanligen på perioden mellan två sekelskiften. Sekelskiftet definieras i allmänt språk som tidpunkten då hundraårssiffran i kalendern byts, men i historiska texter syftar i regel bytet på när år XXX1 inträder. (sv)
 • Um século é uma unidade de tempo que equivale a cem anos. Logo, meio século equivale a 50 anos e 10 séculos equivalem a 1 000 anos, ou seja, um milênio. É fundamental se observar que um século começa no início de um ano 01 e termina no 00 — por exemplo, o século XX começou em 1º de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000 e o século XXI (atual) começou em 1º de janeiro de 2001 e terminará em 31 de dezembro de 2100. Os séculos na História são numerados com algarismos romanos e nomeados com ordinais do I até o X (primeiro, segundo, terceiro,..., décimo) e com cardinais do XI em diante (onze, doze, treze...) (pt)
 • Век (столетие) — внесистемная единица измерения времени, равная 100 годам. Десять веков составляют тысячелетие. В Российской Федерации единица век допущена для использования наряду с единицами времени Международной системы единиц (СИ). Её наименование и обозначение с дольными и кратными приставками СИ не применяются. В более узком смысле веком называют не вообще столетний интервал времени, а конкретный, номерной отрезок, повторяющийся каждые 100 лет, исходная точка зависит от используемого календаря (способа летосчисления). (ru)
 • Столі́ття, сторі́ччя, вік — проміжок часу, дорівнює ста рокам. Згідно з сучасним літочисленням (від «Різдва Христового»), століття починається «першим» роком, а закінчується кратним сотні. Наприклад, двадцяте сторіччя почалося 1 січня 1901 року, а закінчилося 31 грудня 2000 року. (uk)
 • 一个世纪代表一千年,通常是指连续的一百年。当用来计算日子时,世纪通常从可以被100整除的年代或此后一年开始,例如2000年或2001年。这种奇数的纪年法来自于耶稣纪元后,其中的1年通常表示“吾主之年”(year of our lord),因此一世纪从公元1年到公元100年,而二十世纪则从公元1901年到公元2000年,因此2001年是二十一世纪的第一年。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5881 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7867 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025464353 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • يُعرف القرن أنه مدة زمنية مقدارها 100 سنة. (ar)
 • Als Jahrhundert (abgekürzt Jh.) (auch: Zentennium, Centennium, oder Hektode von griechisch ἑκατόν hekatón „ hundert“) bezeichnet man die Zeitspanne von einhundert Jahren. Zehn Jahrhunderte bilden ein Jahrtausend. Ein Jahrhundert beginnt mit dem 1. Januar des Jahres 1 – und endet mit dem 31. Dezember des Jahres 100. Es wird benannt nach den Hunderter-Ziffern des letzten Jahres. Beispiel: das 20. Jahrhundert umfasst die Jahre von 1901 bis 2000. (de)
 • Ως αιώνας ή αιών ορίζεται η χρονική περίοδος 100 ετών. Λέγεται αλλιώς και εκατονταετία. Σημαίνει, εναλλακτικά, τη χρονική περίοδο με αυτοτελή ιστορική ταυτότητα που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων ή προσωπικοτήτων. Παράδειγμα χρήσης: Ο 20ός αιώνας περιλαμβάνει τα χρόνια 1901 έως 2000, ομοίως ο 15ος αιώνας περιλαμβάνει τα χρόνια 1401 έως 1500 κ.ο.κ. (el)
 • Mendea edo gizaldia, 100 urteko (36525 egun) denbora unitatea da. Mendearen definiziotik ikusten da I. mendea 100. urteko abenduaren 31n bukatu zela eta, beraz, XX. mendea 2000.eko abenduaren 31n. Gaur egun XXI. mendean gaude, 2001eko urtarrilaren 1ean hasi zen mendea. Mendeak adierazteko, euskaraz, zenbaki erromatarrak erabiltzen ditugu. (eu)
 • A century is a period of 100 years. Centuries are numbered ordinally in English and many other languages. The word century comes from the Latin centum, meaning one hundred. Century is sometimes abbreviated as c. A centennial or centenary is a hundredth anniversary, or a celebration of this, typically the remembrance of an event which took place a hundred years earlier. (en)
 • Un siglo o centuria es una unidad de tiempo equivalente a un periodo de 100 años. De la propia definición de siglo se deduce que el siglo I terminó el 31 de diciembre del año 100, y el siglo XX acabó el 31 de diciembre del año 2000. Por ello el siglo XXI se inició el 1 de enero de 2001. Actualmente los siglos se representan con números romanos debido a la gran influencia de este gran imperio que creó uno de los primeros calendarios. (es)
 • An rud atá i gceist leis an bhfocal aois ná céad bliana (100). De gnáth céad bliana i ndiaidh a chéile. Cuirtear ainm ar gach aois do Ré na Chríostaíocht (C.E. nó A.D.) mar sin: * 0-99: an Chéad Aois * 100-199: an Dara Aois * 200-299: an Tríú Aois * ...is ar eile (ga)
 • Abad adalah sebutan untuk jangka waktu seratus tahun. Satu abad bersamaan dengan sepuluh dekade. Abad ini, abad ke-21, bermula pada tahun 2001 hingga tahun 2100. (in)
 • Un secolo (simbolo: sec) è un periodo di tempo la cui durata è di 100 anni consecutivi. Un secolo è lungo 10 decenni o 20 lustri. Dieci secoli formano un millennio, ecc. Il simbolo del secolo, sec, spesso è usato impropriamente per indicare i secondi, i quali vanno indicati con il simbolo s; in ogni caso le unità di misura non vanno abbreviate col punto (esempio comune: sec.). (it)
 • 世紀(せいき)とは、西暦を100年単位で区切った範囲に対しての呼称である。百年紀。“century”(英 /ˈsenʧɚi/ センチュリー)の訳語(語源はラテン語で「百」を意味する"centum")である。「世紀」を「C」という略記号で表すことがある(例えば、“20C ”は20世紀を表す)。 世紀は紀元後については、西暦元年(1年)から100年区切りごとに一単位として数える序数で表現される。また紀元前の世紀についても、紀元前1年から遡って100年区切りごとに数える()。このため、紀元0年が存在しないことと同様に、「0世紀」というものは存在しない。例えば、21世紀は英語で“The 21st (twenty-first) century ”と表現される「21番目の世紀」「第21世紀」という意味である。 また、天文学では時間的な「量」の単位としてユリウス世紀(= 36 525日)が用いられる()。この他、世紀は様々な表現に使用されており、本項ではこれらの表現についても解説する。 (ja)
 • 세기(世紀, 영어: century)는 서력에서 100년 단위로 연도를 끊은 것을 말한다. 1세기는 1년부터 100년까지를, 2세기는 101년부터 200년까지를 뜻한다. 기원전 1세기는 기원전 100년부터 기원전 1년까지를 말한다. 따라서 올해 2021년은 21세기에 속한다. 21세기는 2001년부터 2100년까지이다. 윤년은 21세기에 총 2004년부터 2096년까지 24개가 있으며(2004년, 2008년, 2012년, 2016년, 2020년, 2024년, 2028년, 2032년, 2036년, 2040년, 2044년, 2048년, 2052년, 2056년, 2060년, 2064년, 2068년, 2072년, 2076년, 2080년, 2084년, 2088년, 2092년, 2096년이 있다. 2100년은 21세기에 속하나, 윤년은 아니다.) 1901년부터 2000년까지는 20세기, 2001년부터 2100년까지는 21세기, 2101년부터 2200년까지는 22세기에 속한다. (ko)
 • Een eeuw of centennium is een aaneengesloten periode van honderd jaar. Zo was het op 18 juni 1915 bijvoorbeeld precies een eeuw geleden dat de Slag bij Waterloo plaatsvond. In een meer specifieke betekenis is een eeuw een van de perioden van honderd jaren waarin de jaartelling de tijd regelmatig indeelt. (nl)
 • Wiek, stulecie (skrót: w.) – jednostka miary czasu równa 100 latom, liczona od roku kończącego się cyframi "01" do najbliższego roku kończącego się dwoma zerami, np. od 1501 do 1600 to wiek XVI. W odniesieniu do lat przed naszą erą (p.n.e.) wiek zaczyna się rokiem z dwoma zerami, a kończy cyframi "01", np. od 500 p.n.e. do 401 p.n.e. to wiek V wiek p.n.e. Numery wieków w języku polskim zapisuje się zwyczajowo cyframi rzymskimi. (pl)
 • Sekel (århundrade, centennium) är en sammanhängande period av 100 år. Ordet sekel, som kommer från latinets saeculum ('hundraårsperiod'), syftar vanligen på perioden mellan två sekelskiften. Sekelskiftet definieras i allmänt språk som tidpunkten då hundraårssiffran i kalendern byts, men i historiska texter syftar i regel bytet på när år XXX1 inträder. (sv)
 • Век (столетие) — внесистемная единица измерения времени, равная 100 годам. Десять веков составляют тысячелетие. В Российской Федерации единица век допущена для использования наряду с единицами времени Международной системы единиц (СИ). Её наименование и обозначение с дольными и кратными приставками СИ не применяются. В более узком смысле веком называют не вообще столетний интервал времени, а конкретный, номерной отрезок, повторяющийся каждые 100 лет, исходная точка зависит от используемого календаря (способа летосчисления). (ru)
 • Столі́ття, сторі́ччя, вік — проміжок часу, дорівнює ста рокам. Згідно з сучасним літочисленням (від «Різдва Христового»), століття починається «першим» роком, а закінчується кратним сотні. Наприклад, двадцяте сторіччя почалося 1 січня 1901 року, а закінчилося 31 грудня 2000 року. (uk)
 • 一个世纪代表一千年,通常是指连续的一百年。当用来计算日子时,世纪通常从可以被100整除的年代或此后一年开始,例如2000年或2001年。这种奇数的纪年法来自于耶稣纪元后,其中的1年通常表示“吾主之年”(year of our lord),因此一世纪从公元1年到公元100年,而二十世纪则从公元1901年到公元2000年,因此2001年是二十一世纪的第一年。 (zh)
 • Un segle és un període de cent anys. Aquesta pàgina conté els enllaços als diferents segles. En català, els segles (igual que els mil·lennis) s'escriuen en xifres romanes, i mai en xifres aràbigues. Un altre error comú, que en aquest cas no és de caràcter lingüístic, és creure que els segles comencen un any abans del que realment comencen, car els segles comencen a l'any xx01 i no pas a l'any xx00. Així doncs, el segle xxi no va començar l'1 de gener del 2000, sinó l'1 de gener del 2001. (ca)
 • Století v obecném smyslu je sto po sobě jdoucích let (např. 1850–1949), avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století našeho letopočtu začíná rokem v zápise končícím na číslici jedna (tj. první rok daného století) a končí stým rokem století (v zápise končícím na číslici nula). Století před naším letopočtem začíná rokem v zápise končícím na číslici nula (první rok daného století) a končí rokem v zápise končícím na číslici jedna (poslední rok daného století). (cs)
 • Un siècle est une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, qui signifiait « race », « génération ». Il a ensuite indiqué la durée d'une génération humaine et faisait 33 ans 4 mois. Très rapidement, le siècle a désigné une durée de 100 ans. Dix siècles forment un millénaire. Le Ier siècle commence le 1er janvier de l'an 1, car il n'existe pas d'an 0 dans le calendrier grégorien ni dans le calendrier julien. Le IIe siècle commence le 1er janvier 101, puisque 1 + 100 = 101, et ainsi de suite jusqu'au XXIe siècle, qui commence le 1er janvier 2001 (2001 = 1 + 20 × 100). (fr)
 • Um século é uma unidade de tempo que equivale a cem anos. Logo, meio século equivale a 50 anos e 10 séculos equivalem a 1 000 anos, ou seja, um milênio. É fundamental se observar que um século começa no início de um ano 01 e termina no 00 — por exemplo, o século XX começou em 1º de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000 e o século XXI (atual) começou em 1º de janeiro de 2001 e terminará em 31 de dezembro de 2100. (pt)
rdfs:label
 • Century (en)
 • قرن (زمن) (ar)
 • Segle (ca)
 • Století (cs)
 • Jahrhundert (de)
 • Αιώνας (el)
 • Jarcento (eo)
 • Mende (eu)
 • Siglo (es)
 • Céad bliain (ga)
 • Siècle (fr)
 • Abad (in)
 • Secolo (it)
 • 世紀 (ja)
 • 세기 (ko)
 • Eeuw (nl)
 • Wiek (pl)
 • Século (pt)
 • Век (ru)
 • Sekel (sv)
 • Століття (uk)
 • 世纪 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License