About: Case study

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A case study involves an up-close, in-depth, and detailed examination of a particular case or cases, within a real-world context. For example, case studies in medicine may focus on an individual patient or ailment; case studies in business might cover a particular firm's strategy or a broader market; similarly, case studies in politics can range from a narrow happening over time (e.g., a specific political campaign) to an enormous undertaking (e.g., a World War). Case study research has been extensively practiced in both the social and natural sciences.

Property Value
dbo:abstract
 • L'estudi de cas o anàlisi de cas és un instrument o mètode de recerca amb origen en la recerca mèdica i psicològica i que ha estat utilitzat en la sociologia per autors com Herbert Spencer, Max Weber, Robert Merton i Immanuel Wallerstein. Es segueix utilitzant en àrees de ciències socials com a mètode d'avaluació qualitativa. El psicòleg educatiu Robert I. Stake és pioner en la seva aplicació a l'avaluació educativa. Els estudis de casos inclouen una varietat de grups de pressió com a moviments de pau, moviments socials, drets de les dones, exiliats, tractats internacionals i grups extremistes de dreta. Els assumptes que s'aborden inclouen la relació dels espais públics i privats en el context de l'activitat política, la interrelació entre canvi social i canvi dins de la família, així com la relació entre generacions en termes de polítiques i de processos que ofereixen la motivació perquè un individu participi en moviments socials. Aquesta tècnica intenta contribuir al canvi de paradigma en la recerca dels moviments socials. Segons Daniel Diaz (1978), és un “examen complet o intens d'una faceta, una qüestió o potser els esdeveniments que tenen lloc en un marc geogràfic al llarg del temps”. Uns altres com Mcdonald i Walker (1977) parlen d'un examen d'un cas en acció. Molts altres ho defineixen també, però tots coincideixen que és una recerca processal, sistemàtica i profunda d'un cas en concret. Un cas pot ser una persona, organització, programa d'ensenyament, un esdeveniment, etc. En educació, pot ser un alumne, professor, aula, claustre, programació, col·legi… Destaquem a Merrian (1988), qui defineix l'estudi de cas com a particularista, descriptiu, heurístic i inductiu. És molt útil per estudiar problemes pràctics o situacions determinades. Al final de l'estudi de cas trobarem el registre del cas, on s'exposa aquest de forma descriptiva, amb quadres, imatges, recursos narratius, etc. Alguns consideren l'estudi de cas com un mètode, i uns altres com un disseny de la recerca qualitativa. Com diu Yin (1993), l'estudi de cas no té especificitat, podent ser utilitzat en qualsevol disciplina per donar resposta a preguntes de la recerca per la qual s'utilitzi. L'estudi de cas compta amb diferents categories: crònic, descriptiu, pedagògic, i per contrastar una teoria segons l'objectiu de la recerca i els tipus de l'estudi de cas: factual, interpretatiu i avaluatiu. També descara la classificació de Stake (1994), en estudis de cas intrínsecs (per comprendre millor el cas), instrumentals (per aprofundir un tema o afirmar una teoria) i col·lectius (l'interès radica en la indagació d'un fenomen, població… s'estudien diversos casos).Són moltes les classificacions d'estudi de cas. Destaca també la de Yin (1993). Segons aquest, trobem l'estudi de cas únic, que se centra en un sol cas, justificant les causes de l'estudi, de caràcter crític i únic, donada la peculiaritat del subjecte i objecte d'estudi, que fa que l'estudi sigui irrepetible, i el seu caràcter revelador, doncs permet mostrar a la comunitat científica un estudi que no hagués estat possible conèixer d'una altra forma. També trobem l'estudi de cas múltiple, on s'usen diversos casos alhora per estudiar i descriure una realitat. Ara, ja sigui l'estudi de cas únic o múltiple, a més pot tenir una o més unitats d'anàlisi, considerant la realitat que s'estudia de forma global o en subunitats d'estudi, independentment de si es tracta d'un o més casos. Quant als objectius de l'estudi de cas, tracta: * Produir un raonament inductiu. A partir de l'estudi, l'observació i recol·lecció de dades estableix hipòtesis o teories. * Pot produir nous coneixements al lector, o confirmar teories que ja se sabien. * Fer una crònica, un registre del que va succeint al llarg de l'estudi. * Descriure situacions o fets concrets * Proporcionar ajuda, coneixement o instrucció al cas estudiat * Comprovar o contrastar fenòmens, situacions o fets. * Pretén elaborar hipòtesi * És a dir, l'estudi de cas pretén explorar, descriure, explicar, avaluar i/o transformar. Per a la selecció d'un cas, pot atendre's al caràcter representatiu d'un cas concret, encara que la intenció de l'estudi de cas no sigui precisament la de generalitzar dades (pot ser que la intenció sigui transformar aquesta realitat, i no generalitzar a altres casos). (ca)
 • دراسة الحالة (Case study) هي الإطار الذي ينظم فيه الأخصائي الإكلينيكي كل المعلومات والنتائج التي يحصل عليها من الفرد، وذلك عن طريق: الملاحظة والمقابلة، والتاريخ الاجتماعي، والخبرة الشخصية، والاختبارات السيكولوجية، والفحوص الطبية. ولقد أخذ علم النفس الإكلينيكي الطب النفسي والعقلي وعمم استخدام هذا المصطلح على الرغم من اعتراض البعض على استخدام كلمة "الحالة" في الإشارة إلى كائن إنساني يعاني من اضطراب بدني أو انفعالي. ودراسة الحالة وسيلة هامة لجمع وتلخيص أكبر عدد ممكن من المعلومات عن الحالة موضوع الدراسة والحالة قد تكون فردا أو أسرة أو جماعة. يدرس فيها الباحث الحالات بهدف علاجها مستخدما في ذلك مجموعة من الأجهزة والآلات الخاصة للكشف على تلك الحالات التي تواجهه، بالإضافة إلى مايستخدمه من طرق خاصة كتطبيق بعض الأسئلة أو إجراء الاستفتاءات من أجل جمع المعلومات اللازمة لمساعدة هؤلاء الأفراد على التخلص من المشاكل النفسية التي يعانون منهاوفي هذه الطريقة يتم فهم شامل لتاريخ حالة الفرد أي تحديد التطور الذي مر به الفرد في محيطه الثقافي مع توضيح جميع المؤثرات التي أثرت في تكوين اتجاهاته وفلسفته والخبرات التي اكتسبها والأزمات والمشاكل الثي أثرت في تكوين شخصيته واتجاهاته وفلسفتهويحصل الباحث على المعلومات من الفرد ذاته أو من محيطه (ar)
 • Případová studie (též kazuistika, anglicky case study) je jednou z metod kvalitativního výzkumu. Stručně bývá charakterizována jako detailní studium jednoho či několika málo případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění případům obdobným. Je považována za způsob sociologické analýzy a uváděna jako synonymum monografie, či monografické procedury. (cs)
 • Η μελέτη περίπτωσης ή περιπτωσιολογική μελέτη, είναι η μια μεθοδολογία έρευνας, η οποία αναπτύσσεται σε βάθος και επεξηγεί ή περιγράφει ένα στιγμιότυπο ενός προβλήματος, δηλαδή μια περίπτωση. Επίσης, μελέτη περίπτωσης ως διδακτική μέθοδος, είναι η ίδια μεθοδολογία έρευνας προσαρμοσμένη στο αντικείμενο του μαθήματος και στις ανάγκες της σχολικής τάξης. (el)
 • Kasu azterketa bereziki gizarte zientzietan erabiltzen den ikerketa-metodoa da, non pertsona, talde edo gertaera bat zehaztasunez aztertzen den, egoerari buruzko hipotesiak frogatu edo teoriak eratzeko. (eu)
 • A case study involves an up-close, in-depth, and detailed examination of a particular case or cases, within a real-world context. For example, case studies in medicine may focus on an individual patient or ailment; case studies in business might cover a particular firm's strategy or a broader market; similarly, case studies in politics can range from a narrow happening over time (e.g., a specific political campaign) to an enormous undertaking (e.g., a World War). Generally, a case study can highlight nearly any individual, group, organization, event, belief system, or action. A case study does not necessarily have to be one observation (N=1), but may include many observations (one or multiple individuals and entities across multiple time periods, all within the same case study). Research projects involving numerous cases are frequently called cross-case research, whereas a study of a single case is called within-case research. Case study research has been extensively practiced in both the social and natural sciences. (en)
 • El estudio de caso o análisis de caso (en inglés: case study) es un instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica, psicológica y educativa, que se enfoca en un caso en específico de una sola persona o grupo, el cual es exclusivo y particular de esa persona o grupo,​ y que se ha utilizado en la sociología por autores como Herbert Spencer, Max Weber, Robert Merton, e Immanuel Wallerstein.​ Actualmente se sigue utilizando en las ciencias sociales como método de evaluación cualitativa. El psicólogo educativo Robert E. Stake es pionero en su aplicación a la evaluación educativa. (es)
 • L’étude de cas est une méthode utilisée dans les études qualitatives en sciences humaines et sociales, en psychologie ou en psychanalyse, mais elle peut être utilisée dans les études pour se pencher sur un cas en particulier. Elle vise l'étude approfondie d'un cas spécifié, qu'il soit une personne, un groupe ou un sujet spécifique. Elle peut être considérée à juste titre comme l’une des plus stimulantes d’entre elles tant par ce qu’elle comporte d’exigences pour le chercheur, que par les défis théoriques et méthodologiques qu’elle pose et enfin, par les connaissances du social qu’elle permet d’élaborer. En effet, l’étude de cas compte parmi les rares démarches de recherche qui conjugue l’observation directe (participante ou non) et différentes sources documentaires relatives aux pratiques et aux discours pertinents à l’objet d’étude. La construction et l’analyse de ces données ont comme visées de saisir l’objet à l’étude dans ses dimensions de temps et d’espace tels qu’ils s’élaborent dans un milieu social donné. Par ses particularités, l’étude de cas pose avec acuité les spécificités de la production de la connaissance dans le domaine des sciences sociales en général et en sociologie, en particulier. Dans le cadre des entretiens de recrutement des cabinets de conseil en général et en particulier des cabinets de conseil en stratégie, l’étude de cas est la pierre angulaire du processus de sélection. Le candidat consultant est mis en situation sur une problématique d'entreprise spécifique afin de démontrer ses capacités d'analyse, d'adaptation et de restitution. (fr)
 • Studi kasus adalah salah satu dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Pendapat lain menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuatitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Seperti halnya pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu ‘kasus’. Berkaitan dengan hal tersebut, Yin (2003a, 2009) menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekadar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekadar menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (what) objek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why) objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metode penelitian lain cenderung menjawab pertanyaan siapa (who), apa (what), dimana (where), berapa (how many) dan seberapa besar (how much). (in)
 • Il caso di studio (oppure caso studio) è un metodo di ricerca utilizzato, nell'ambito di questioni complesse, per estendere l'esperienza o rafforzare ciò che è già noto da precedenti ricerche. Viene impiegato in diverse aree della scienza, in particolare se ne fa ampio uso nelle scienze sociali, e permette di porre enfasi sull'analisi contestuale dettagliata di un numero limitato di eventi o condizioni e le loro relazioni. (it)
 • ケーススタディー(英: case study)は、日本語に訳すと事例研究となる。社会科学では、すべての事象を網羅することができない場合に一つまたは複数の事例を取り上げて、推論が当てはまっているか、傾向が確認できるかを確かめる。人文科学でも、すべての事象を網羅することができない場合に、一つまたは複数の事例を取り上げる。ある仮説が成り立たないことを示すには、反例一つでよいが、仮説が成り立つことを示す場合に、どれだけの事例を示せばよいかは対象領域の制約条件による。 (ja)
 • Een gevalsstudie of gevalstudie (soms ook casestudy naar het Engelse case study) kan als onderwijzende methode en als onderzoeksmethode gebruikt worden.Als onderwijsmethode wordt bij een gevalsstudie aan de studenten een casus voorgelegd die een (meestal fictieve of historische) probleemsituatie uitbeeldt. De opgave is dan een oplossing voor het probleem uit te werken. Als onderzoeksmethode is een gevalsstudie een vorm van empirisch onderzoek, waarbij een onderzoeksonderwerp wordt bestudeerd in de natuurlijke omgeving. Deze methode wordt bijvoorbeeld in de sociale of medische wetenschappen aangewend. (nl)
 • Case study (analiza przypadku, studium przypadku) – analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. Wykorzystywane jest w kształceniu jak i w praktyce biznesowej (m.in. analizy przygotowywane przez zleceniobiorców, np. firmy konsultingowe, dla klienta, kursy na temat metod wychowywania, itd.). (pl)
 • Caso de estudo ou estudo de caso são expressões sinônimas que designam um de investigação em ciências sociais simples ou aplicadas. Consiste na utilização de um ou mais de recolha de informação e não segue uma linha rígida de investigação. Caracteriza-se por descrever um evento ou caso de uma forma longitudinal. O caso consiste geralmente no estudo aprofundado de uma unidade individual, tal como: uma pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição, um evento cultural, etc. Quanto ao tipo de casos estudo, estes podem ser exploratórios, descritivos, ou explanatórios (Yin, 1993). A designação dada a este tipo de estudo aprofundado transitou posteriormente das ciências sociais para o domínio das ciências aplicadas, sob a designação de caso de estudo. Efetivamente, o termo estudo de caso é usado quase exclusivamente para designar a análise de informação e a sua discussão em ciências sociais como a sociologia, a psicologia ou as ciências da educação, enquanto o termo caso de estudo é preferido para designar os casos de aplicação de metodologias ou técnicas nas ciências aplicadas, como os vários ramos da engenharia, medicina, ou economia. Inicialmente esta metodologia nasceu da necessidade de transmitir na íntegra a complexidade de situações reais com as quais nos confrontamos todos os dias. A aplicação inicial deu-se nas áreas da medicina, onde é impossível abraçar a totalidade dos fatores que podem influir sobre determinada situação e que obrigam a vários avanços e recuos na forma como dirigimos a resolução do problema que é colocado. (pt)
 • Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.[källa behövs] Ofta fokuserar man på ett enda (eller några få) fall, som man sedan undersöker ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper än vad man kan få vid till exempel en surveyundersökning. Fallstudien som metod kan användas både inom samhällsvetenskap och inom naturvetenskap, det som framförallt skiljer dem är sättet att mäta olika parametrar och variabler. Fallstudien förekommer dock oftast inom samhällsvetenskaperna. Fallstudier i samhällsvetenskap fokuserar ofta på sociala relationer och processer som pågår inom ramen för det (de) fall man undersöker, detta eftersom den detaljerade kunskapen kan visa på hur komplexa sammanhang såsom sociala relationer och processer fungerar.[källa behövs] Fallstudien bedrivs empiriskt ute i verkligheten och är till skillnad från t.ex. statistisk analys nära det som studeras. I en fallstudie kan man kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper såsom intervjuer och observationer. Detta gynnar kvalitén i själva fallstudien och analysen. Fallstudie förväxlas ofta med casemetodik som är en pedagogisk undervisningsmetodik och alltså något helt annat. (sv)
 • Case study включає пильну, поглиблену та детальну експертизу конкретної справи чи справ у контексті реального світу. Наприклад, case study в медицині можуть зосередитись на окремо взятому пацієнті чи на нездужанні; case study в бізнесі можуть охоплювати стратегію певної фірми або ширший ринок; аналогічно, case study в політиці можуть варіюватися від вузьких явищ з часом (наприклад, конкретна політична кампанія) до величезних починань (наприклад, Світова війна). Як правило, case study може висвітлити майже будь-яку особу, групу, організацію, подію, систему переконань або дії. Case study не обов'язково повинно бути одним спостереженням (N = 1), але може включати багато спостережень (одне або декілька фізичних та юридичних осіб протягом декількох проміжків часу, все в рамках одного і того ж конкретного дослідження). Case study широко практикуються як у соціальних, так і в природничих науках. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 304471 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 36471 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1026026812 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Případová studie (též kazuistika, anglicky case study) je jednou z metod kvalitativního výzkumu. Stručně bývá charakterizována jako detailní studium jednoho či několika málo případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění případům obdobným. Je považována za způsob sociologické analýzy a uváděna jako synonymum monografie, či monografické procedury. (cs)
 • Η μελέτη περίπτωσης ή περιπτωσιολογική μελέτη, είναι η μια μεθοδολογία έρευνας, η οποία αναπτύσσεται σε βάθος και επεξηγεί ή περιγράφει ένα στιγμιότυπο ενός προβλήματος, δηλαδή μια περίπτωση. Επίσης, μελέτη περίπτωσης ως διδακτική μέθοδος, είναι η ίδια μεθοδολογία έρευνας προσαρμοσμένη στο αντικείμενο του μαθήματος και στις ανάγκες της σχολικής τάξης. (el)
 • Kasu azterketa bereziki gizarte zientzietan erabiltzen den ikerketa-metodoa da, non pertsona, talde edo gertaera bat zehaztasunez aztertzen den, egoerari buruzko hipotesiak frogatu edo teoriak eratzeko. (eu)
 • El estudio de caso o análisis de caso (en inglés: case study) es un instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica, psicológica y educativa, que se enfoca en un caso en específico de una sola persona o grupo, el cual es exclusivo y particular de esa persona o grupo,​ y que se ha utilizado en la sociología por autores como Herbert Spencer, Max Weber, Robert Merton, e Immanuel Wallerstein.​ Actualmente se sigue utilizando en las ciencias sociales como método de evaluación cualitativa. El psicólogo educativo Robert E. Stake es pionero en su aplicación a la evaluación educativa. (es)
 • Il caso di studio (oppure caso studio) è un metodo di ricerca utilizzato, nell'ambito di questioni complesse, per estendere l'esperienza o rafforzare ciò che è già noto da precedenti ricerche. Viene impiegato in diverse aree della scienza, in particolare se ne fa ampio uso nelle scienze sociali, e permette di porre enfasi sull'analisi contestuale dettagliata di un numero limitato di eventi o condizioni e le loro relazioni. (it)
 • ケーススタディー(英: case study)は、日本語に訳すと事例研究となる。社会科学では、すべての事象を網羅することができない場合に一つまたは複数の事例を取り上げて、推論が当てはまっているか、傾向が確認できるかを確かめる。人文科学でも、すべての事象を網羅することができない場合に、一つまたは複数の事例を取り上げる。ある仮説が成り立たないことを示すには、反例一つでよいが、仮説が成り立つことを示す場合に、どれだけの事例を示せばよいかは対象領域の制約条件による。 (ja)
 • Een gevalsstudie of gevalstudie (soms ook casestudy naar het Engelse case study) kan als onderwijzende methode en als onderzoeksmethode gebruikt worden.Als onderwijsmethode wordt bij een gevalsstudie aan de studenten een casus voorgelegd die een (meestal fictieve of historische) probleemsituatie uitbeeldt. De opgave is dan een oplossing voor het probleem uit te werken. Als onderzoeksmethode is een gevalsstudie een vorm van empirisch onderzoek, waarbij een onderzoeksonderwerp wordt bestudeerd in de natuurlijke omgeving. Deze methode wordt bijvoorbeeld in de sociale of medische wetenschappen aangewend. (nl)
 • Case study (analiza przypadku, studium przypadku) – analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. Wykorzystywane jest w kształceniu jak i w praktyce biznesowej (m.in. analizy przygotowywane przez zleceniobiorców, np. firmy konsultingowe, dla klienta, kursy na temat metod wychowywania, itd.). (pl)
 • L'estudi de cas o anàlisi de cas és un instrument o mètode de recerca amb origen en la recerca mèdica i psicològica i que ha estat utilitzat en la sociologia per autors com Herbert Spencer, Max Weber, Robert Merton i Immanuel Wallerstein. Es segueix utilitzant en àrees de ciències socials com a mètode d'avaluació qualitativa. El psicòleg educatiu Robert I. Stake és pioner en la seva aplicació a l'avaluació educativa. Un cas pot ser una persona, organització, programa d'ensenyament, un esdeveniment, etc. En educació, pot ser un alumne, professor, aula, claustre, programació, col·legi… (ca)
 • دراسة الحالة (Case study) هي الإطار الذي ينظم فيه الأخصائي الإكلينيكي كل المعلومات والنتائج التي يحصل عليها من الفرد، وذلك عن طريق: الملاحظة والمقابلة، والتاريخ الاجتماعي، والخبرة الشخصية، والاختبارات السيكولوجية، والفحوص الطبية. ولقد أخذ علم النفس الإكلينيكي الطب النفسي والعقلي وعمم استخدام هذا المصطلح على الرغم من اعتراض البعض على استخدام كلمة "الحالة" في الإشارة إلى كائن إنساني يعاني من اضطراب بدني أو انفعالي. (ar)
 • A case study involves an up-close, in-depth, and detailed examination of a particular case or cases, within a real-world context. For example, case studies in medicine may focus on an individual patient or ailment; case studies in business might cover a particular firm's strategy or a broader market; similarly, case studies in politics can range from a narrow happening over time (e.g., a specific political campaign) to an enormous undertaking (e.g., a World War). Case study research has been extensively practiced in both the social and natural sciences. (en)
 • L’étude de cas est une méthode utilisée dans les études qualitatives en sciences humaines et sociales, en psychologie ou en psychanalyse, mais elle peut être utilisée dans les études pour se pencher sur un cas en particulier. Elle vise l'étude approfondie d'un cas spécifié, qu'il soit une personne, un groupe ou un sujet spécifique. En effet, l’étude de cas compte parmi les rares démarches de recherche qui conjugue l’observation directe (participante ou non) et différentes sources documentaires relatives aux pratiques et aux discours pertinents à l’objet d’étude. (fr)
 • Studi kasus adalah salah satu dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. (in)
 • Caso de estudo ou estudo de caso são expressões sinônimas que designam um de investigação em ciências sociais simples ou aplicadas. Consiste na utilização de um ou mais de recolha de informação e não segue uma linha rígida de investigação. Caracteriza-se por descrever um evento ou caso de uma forma longitudinal. O caso consiste geralmente no estudo aprofundado de uma unidade individual, tal como: uma pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição, um evento cultural, etc. Quanto ao tipo de casos estudo, estes podem ser exploratórios, descritivos, ou explanatórios (Yin, 1993). A designação dada a este tipo de estudo aprofundado transitou posteriormente das ciências sociais para o domínio das ciências aplicadas, sob a designação de caso de estudo. Efetivamente, o termo estudo de caso é usado (pt)
 • Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.[källa behövs] Ofta fokuserar man på ett enda (eller några få) fall, som man sedan undersöker ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper än vad man kan få vid till exempel en surveyundersökning. Fallstudien som metod kan användas både inom samhällsvetenskap och inom naturvetenskap, det som framförallt skiljer dem är sättet att mäta olika parametrar och variabler. Fallstudien förekommer dock oftast inom samhällsvetenskaperna. Fallstudier i samhällsvetenskap fokuserar ofta på (sv)
 • Case study включає пильну, поглиблену та детальну експертизу конкретної справи чи справ у контексті реального світу. Наприклад, case study в медицині можуть зосередитись на окремо взятому пацієнті чи на нездужанні; case study в бізнесі можуть охоплювати стратегію певної фірми або ширший ринок; аналогічно, case study в політиці можуть варіюватися від вузьких явищ з часом (наприклад, конкретна політична кампанія) до величезних починань (наприклад, Світова війна). Case study широко практикуються як у соціальних, так і в природничих науках. (uk)
rdfs:label
 • دراسة حالة (ar)
 • Estudi de cas (ca)
 • Případová studie (cs)
 • Fallstudie (de)
 • Μελέτη περίπτωσης (el)
 • Case study (en)
 • Kasu azterketa (eu)
 • Estudio de caso (es)
 • Étude de cas (fr)
 • Studi kasus (in)
 • Caso di studio (it)
 • ケーススタディー (ja)
 • 사례 연구 (ko)
 • Case study (pl)
 • Gevalsstudie (nl)
 • Caso de estudo (pt)
 • Fallstudie (sv)
 • Case study (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:literaryGenre of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License