About: Badge

An Entity of Type: device, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A badge is a device or accessory, often containing the insignia of an organization, which is presented or displayed to indicate some feat of service, a special accomplishment, a symbol of authority granted by taking an oath (e.g., police and fire), a sign of legitimate employment or student status, or as a simple means of identification. They are also used in advertising, publicity, and for branding purposes. Police badges date back to medieval times when knights wore a coat of arms representing their allegiances and loyalty.

Property Value
dbo:abstract
 • شارة التعريف هي وسيلة للتعريف عن الشخص وعن الهيئة أو المنظمة التي يعمل بها أو يمثلها؛ ويمكن أن تكون على شكل بطاقة تعريفية أو على شكل مجسم معين. تصنع شارات التعريف أن تصنع من المعدن أو اللدائن أو الجلد أو القماش أو غير ذلك. تستخدم شارات التعريف أيضاً في المؤتمرات والمعارض كوسيلة للتعريف عن النفس. (ar)
 • Odznak je drobný symbolický předmět, který se nejčastěji nosí na šatech, na čepici nebo na klobouku a kterým se nositel určuje nebo identifikuje. Může vyjadřovat jeho odbornost, služební postavení, zásluhy, ale také příslušnost ke státu, k náboženské společnosti, k městu nebo spolku. Nositelé vyznamenání nosí příslušné odznaky nebo stužky, vojáci a policisté nosí na uniformě hodnostní odznak, někdy i odznak své zbraně nebo útvaru. Nošení některých odznaků je zákonem vyhrazeno určitým osobám, zejména pokud je s odznakem spojena nějaká pravomoc (policista, revizor atd.) Odznak ac sparta praha a esperanto. Odznak může být z látky nebo kůže a pak se na oděv našívá (např. skautské odznaky ve formě nášivek), nebo je kovový či plastikový a je opatřen jehlou či špendlíkem, aby se dal k oděvu připíchnout. (cs)
 • Der oder das Badge (deutsch in der Heraldik Bilddevise, ansonsten (Dienst-)Abzeichen oder auch Erkennungsmarke, kurz Marke) ist eine englische Bezeichnung für verschiedene und Abzeichen. (de)
 • A badge is a device or accessory, often containing the insignia of an organization, which is presented or displayed to indicate some feat of service, a special accomplishment, a symbol of authority granted by taking an oath (e.g., police and fire), a sign of legitimate employment or student status, or as a simple means of identification. They are also used in advertising, publicity, and for branding purposes. Police badges date back to medieval times when knights wore a coat of arms representing their allegiances and loyalty. Badges can be made from metal, plastic, leather, textile, rubber, etc., and they are commonly attached to clothing, bags, footwear, vehicles, home electrical equipment, etc. Textile badges or patches can be either woven or embroidered, and can be attached by gluing, ironing-on, sewing or applique. Badges have become highly collectable: in the UK, for example, the Badge Collectors' Circle has been in existence since 1980. In the military, badges are used to denote the unit or arm to which the wearer belongs, and also qualifications received through military training, rank, etc. Similarly, youth organizations such as scouting and guiding use them to show group membership, awards and rank. (en)
 • Un badge désigne différentes sortes d’insignes, macarons, écussons et objets d’identification que l’on affiche sur soi. Un ou une badge est le morceau de tissu cousu sur l’uniforme d'un scout qui indique une de ses compétences ou une distinction. (fr)
 • Lencana adalah suatu perangkat atau aksesori yang umumnya berupa medali terkait lembaga tertentu, yang ditampilkan untuk menunjukkan beberapa prestasi layanan, prestasi khusus, atau simbol otoritas yang diberikan dengan mengambil sumpah (misalnya, polisi dan pemadam kebakaran), juga sebuah tanda pekerjaan yang sah atau status pelajar, atau sebagai alat identifikasi sederhana. Lencana juga digunakan untuk tujuan periklanan, publisitas, dan penjenamaan. Lencana kepolisian berasal dari abad pertengahan ketika para kesatria mengenakan lambang untuk mewakili kepatuhan dan kesetiaan mereka. Lencana dapat terbuat dari logam, plastik, kulit, kain, karet, dll., dan umumnya melekat pada pakaian, tas, alas kaki, kendaraan, peralatan listrik rumah, dll. Lencana atau emblem tampal dapat berupa anyaman atau bordiran, dan dapat disematkan dengan menempelkan, menyetrika, atau menjahit pada kain baju. Lencana kemudian menjadi barang koleksi: di Inggris, misalnya, Badge Collectors' Circle telah ada sejak 1980. Dalam dunia militer, lencana digunakan untuk menunjukkan kesatuan, angkatan, kontingen atau laskar tempat pemakainya berasal, dan juga jenjang yang diterima melalui pelatihan militer, pangkat, dll. Demikian pula, organisasi pemuda seperti kepanduan dan kepramukaan menggunakannya untuk menunjukkan maklumat tentang keanggotaan, penghargaan, dan peringkat kelompok. (in)
 • バッジ(英語: badge)は、 * 所属組織などを示すために身につける、図や言葉を伴った、金属・布・樹脂などの小片。所属、職位、階級、資格、経歴、功績などを、図や言葉により表しているもの。もともと欧米のものであり、日本語に訳すときは「○○章」と「章」の字の前に他の漢字を配している。「徽章」の「徽」の字は常用漢字表外字であるため「き章」と表記されることもある。 * 他と区別するのに使える物体やエンブレムなど。 * 質がある段階に達していることを示すしるし。 本来のバッジは上で辞書の定義を挙げたようなものであるが、それ以外にも、企業のキャンペーンの景品、イベントの記念品、おもちゃ等々として作られているバッジもある。本記事では、まず本来の所属や階級を示すバッジから解説し、次にエンブレム、最後に、所属や階級や品質を示さない景品やおもちゃの類のバッジを解説する。 なお、バッチと表記するのは誤りである(全く別の意味になってしまう)。 (ja)
 • 배지(Badge, 문화어: 빠찌)은 주로 옷 칼라 부분 또는 가슴 부분에 매는 장신구로, 자격, 직위, 계급, 경력 등을 나타내기도 한다. 알루미늄 등 금형을 사용해 만든 캔 배지와 바늘 등을 꽂아 사용하는 핀 뱃지로 나뉜다. 컴퓨팅에서 뱃지는 실력을 증명하기 위해 사용된다. 교육에서 디지털 뱃지는 맥아서 재단의 평생교육 배지 이니셔티브에 쓰이는 것과 비슷한 자격증의 대안으로서 사용된다. 올림픽에서는 사용자의 소속이나 올림픽 기념 등을 주제로 한 핀 뱃지를 트레이딩하는 이른바 핀 트레이드가 활성화되어 있다. 이는 베를린 올림픽에서 나치의 홍보수단으로 시작된 것이나, 현재도 이어지고 있다. 평창 동계올림픽에서는 코카콜라가 트레이딩 룸을 마련하고, 기업 부스에서 기념품으로 뱃지를 배포하는 등 기업도 홍보수단으로 뱃지를 활용하는 경우가 늘고 있다. (ko)
 • Un distintivo è un segno di riconoscimento che viene esibito o mostrato per indicare un simbolo di autorità (es. polizia) o l'esercizio di un'attività lavorativa; può anche indicare lo stato di studente o essere un semplice mezzo di identificazione. I distintivi possono essere in metallo, stoffa, cuoio, gomma o plastica; a volte anche in cartoncino ed inseriti in appositi porta distintivo. Di solito vengono applicati a vestiti, borse o veicoli. Sono utilizzate nelle organizzazioni sociali o statali; ad esempio nelle forze armate i distintivi sono spesso usati per indicare il grado o le qualificazioni ricevute con l'addestramento militare. Anche le organizzazioni giovanili come gli scout li usano per indicare l'appartenenza all'associazione e il grado. (it)
 • Een ereteken is een onderscheiding. In de faleristiek worden ridderorden, erekruisen, frontstrepen, kruisen van verdienste, sterren, gespen en medailles onderscheiden. Als onderscheiding staat een ereteken gewoonlijk minder hoog aangeschreven dan een ridderorde. De naam komt van pas wanneer men om politieke of religieuze gronden geen kruis wil instellen. De Nederlandse regering en de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië hebben in de loop der jaren meerdere eretekens ingesteld. In Nederland werd ook het begrip "Onderscheidingsteken" gebruikt zoals bij het Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst. * Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. * Het Ereteken voor Orde en Vrede. * Het Ereteken voor Verdienste werd op 16 april 1987 door de Nederlandse Minister van Defensie ingesteld. * Het Algemeen Ereteken van het Groothertogdom Saksen. (nl)
 • Odznaka – graficzny symbol lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, , medalu bądź innych. Może być nadawana zarówno przez władze państwowe, jak i instytucje społeczne i naukowe oraz powstałe w tym celu komisje nadawcze. Oznaki (znaki) nie mają charakteru odznaczeniowego i służą wyłącznie do oznaczania posiadanych odznaczeń, przynależności organizacyjnej (oznaki organizacyjne), posiadanej specjalności itp. Na przykład oznaki rozpoznawcze jednostek wojskowych sił zbrojnych. (pl)
 • Um distintivo é um ornamento, insígnia honorífica ou acessório que é apresentado ou exibido para indicar alguma realização notável em serviço; um símbolo de autoridade concedido através de um juramento (por exemplo, entre algumas corporações policiais e corpos de bombeiros); uma indicação de exercício legítimo de cargo ou de status estudantil ou como simples meio de identificação (ver crachá). Também são usados em propaganda e publicidade. Distintivos podem ser feitos de uma ampla gama de materiais, tais como metal, plástico, borracha, couro e tecido (emblemas). Distintivos de tecido, por exemplo, podem ser costurados ou bordados na roupa. Segundo a lei federal brasileira, a comercialização de uniformes, distintivos e insígnias utilizados pelas Forças Armadas, pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais, inclusive corporações de bombeiros militares, e pelas guardas municipais far-se-á exclusivamente em postos e estabelecimentos credenciados pelo respectivo órgão público. (pt)
 • Ett tjänstetecken är ett insignium som intygar att en person har ett visst ämbete. Den kan vara utformad som en bricka eller ett märke som sitter på kläderna. En polisbricka är exempelvis ett tjänstetecken med vilken en polisman som inte bär uniform kan vid behov styrka sin tjänsteställning. Polisbrickan utgöres av en metallbricka på vilken finnes polisemblemet på ena sidan och på den andra polisdistriktets namn med mera. Den som olovligen bär tjänstetecken kan dömas för föregivande av allmän ställning, ifall handling som kräver speciell behörighet eller som kan liknas vid myndighetsutövning samtidigt utföres. Ett tjänstekort är en identitetshandling som också fungerar som tjänstetecken. (sv)
 • Нагрудний знак — узагальнена назва для невеликих за розміром знаків з металу, пластика, скла, порцеляни (кераміки), композиційних матеріалів, інших матеріалів з нанесеним зображенням і (або) написом, призначений для носіння на грудях. Нагрудні знаки відрізняються за призначенням. * Нагрудний знак «Відмінник РСЧА». 1939 * Нагрудний знак Народного артиста СРСР * Нагрудний знак Вермахту за поранення в золоті. 1939 * Нагрудний знак парашутиста Люфтваффе * Нагрудний знак піхотинця-учасника бою армії США * Ідентифікаційний нагрудний знак офіцера Об'єднаного Комітету Начальників Штабів ЗС США * Нагрудний знак спортивного товариства «Динамо» * Нагрудний знак «За наукові досягнення» * Нагрудний знак «Відмінник освіти України» * Нагрудний знак «Гвардія» (Україна) * Нагрудний знак вищої технічної освіти СРСР * Нагрудний знак шерифа США * Знак миру («пацифік»), з’явившийся у середині 60-х років ХХ століття як символ паціфізму * Нагрудний знак члена руху молоді (Китай) * Нагрудний знак "Почесний краєзнавець України" (uk)
 • Нагру́дный знак (знак) — небольшой знак из металла, пластика, стекла, фарфора (керамики), композиций из этих материалов, других материалов с нанесённым изображением и (или) надписью, предназначенный для ношения на груди одежды человека. Нагрудный знак обычно обозначают принадлежность к какой-либо группе людей или посвящены какому-либо событию или месту. Знаки могут создаваться как государством, организациями, так и частными предприятиями или физическими лицами. Знаки являются предметом изучения особой науки — фалеристики. Так же называется и соответствующий вид коллекционирования. Иногда называются значками, медальками. (ru)
 • 徽章,又稱別章,是指佩帶式的標誌或紋章,以表示佩戴者或装置物的身分地位、所屬組織或榮譽等等。徽章一般带有图案,甚至会带有解释性文字或表达意义的词句。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 795184 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9783 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120631061 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • شارة التعريف هي وسيلة للتعريف عن الشخص وعن الهيئة أو المنظمة التي يعمل بها أو يمثلها؛ ويمكن أن تكون على شكل بطاقة تعريفية أو على شكل مجسم معين. تصنع شارات التعريف أن تصنع من المعدن أو اللدائن أو الجلد أو القماش أو غير ذلك. تستخدم شارات التعريف أيضاً في المؤتمرات والمعارض كوسيلة للتعريف عن النفس. (ar)
 • Der oder das Badge (deutsch in der Heraldik Bilddevise, ansonsten (Dienst-)Abzeichen oder auch Erkennungsmarke, kurz Marke) ist eine englische Bezeichnung für verschiedene und Abzeichen. (de)
 • Un badge désigne différentes sortes d’insignes, macarons, écussons et objets d’identification que l’on affiche sur soi. Un ou une badge est le morceau de tissu cousu sur l’uniforme d'un scout qui indique une de ses compétences ou une distinction. (fr)
 • バッジ(英語: badge)は、 * 所属組織などを示すために身につける、図や言葉を伴った、金属・布・樹脂などの小片。所属、職位、階級、資格、経歴、功績などを、図や言葉により表しているもの。もともと欧米のものであり、日本語に訳すときは「○○章」と「章」の字の前に他の漢字を配している。「徽章」の「徽」の字は常用漢字表外字であるため「き章」と表記されることもある。 * 他と区別するのに使える物体やエンブレムなど。 * 質がある段階に達していることを示すしるし。 本来のバッジは上で辞書の定義を挙げたようなものであるが、それ以外にも、企業のキャンペーンの景品、イベントの記念品、おもちゃ等々として作られているバッジもある。本記事では、まず本来の所属や階級を示すバッジから解説し、次にエンブレム、最後に、所属や階級や品質を示さない景品やおもちゃの類のバッジを解説する。 なお、バッチと表記するのは誤りである(全く別の意味になってしまう)。 (ja)
 • 배지(Badge, 문화어: 빠찌)은 주로 옷 칼라 부분 또는 가슴 부분에 매는 장신구로, 자격, 직위, 계급, 경력 등을 나타내기도 한다. 알루미늄 등 금형을 사용해 만든 캔 배지와 바늘 등을 꽂아 사용하는 핀 뱃지로 나뉜다. 컴퓨팅에서 뱃지는 실력을 증명하기 위해 사용된다. 교육에서 디지털 뱃지는 맥아서 재단의 평생교육 배지 이니셔티브에 쓰이는 것과 비슷한 자격증의 대안으로서 사용된다. 올림픽에서는 사용자의 소속이나 올림픽 기념 등을 주제로 한 핀 뱃지를 트레이딩하는 이른바 핀 트레이드가 활성화되어 있다. 이는 베를린 올림픽에서 나치의 홍보수단으로 시작된 것이나, 현재도 이어지고 있다. 평창 동계올림픽에서는 코카콜라가 트레이딩 룸을 마련하고, 기업 부스에서 기념품으로 뱃지를 배포하는 등 기업도 홍보수단으로 뱃지를 활용하는 경우가 늘고 있다. (ko)
 • Ett tjänstetecken är ett insignium som intygar att en person har ett visst ämbete. Den kan vara utformad som en bricka eller ett märke som sitter på kläderna. En polisbricka är exempelvis ett tjänstetecken med vilken en polisman som inte bär uniform kan vid behov styrka sin tjänsteställning. Polisbrickan utgöres av en metallbricka på vilken finnes polisemblemet på ena sidan och på den andra polisdistriktets namn med mera. Den som olovligen bär tjänstetecken kan dömas för föregivande av allmän ställning, ifall handling som kräver speciell behörighet eller som kan liknas vid myndighetsutövning samtidigt utföres. Ett tjänstekort är en identitetshandling som också fungerar som tjänstetecken. (sv)
 • 徽章,又稱別章,是指佩帶式的標誌或紋章,以表示佩戴者或装置物的身分地位、所屬組織或榮譽等等。徽章一般带有图案,甚至会带有解释性文字或表达意义的词句。 (zh)
 • Odznak je drobný symbolický předmět, který se nejčastěji nosí na šatech, na čepici nebo na klobouku a kterým se nositel určuje nebo identifikuje. Může vyjadřovat jeho odbornost, služební postavení, zásluhy, ale také příslušnost ke státu, k náboženské společnosti, k městu nebo spolku. Nositelé vyznamenání nosí příslušné odznaky nebo stužky, vojáci a policisté nosí na uniformě hodnostní odznak, někdy i odznak své zbraně nebo útvaru. Nošení některých odznaků je zákonem vyhrazeno určitým osobám, zejména pokud je s odznakem spojena nějaká pravomoc (policista, revizor atd.) (cs)
 • A badge is a device or accessory, often containing the insignia of an organization, which is presented or displayed to indicate some feat of service, a special accomplishment, a symbol of authority granted by taking an oath (e.g., police and fire), a sign of legitimate employment or student status, or as a simple means of identification. They are also used in advertising, publicity, and for branding purposes. Police badges date back to medieval times when knights wore a coat of arms representing their allegiances and loyalty. (en)
 • Lencana adalah suatu perangkat atau aksesori yang umumnya berupa medali terkait lembaga tertentu, yang ditampilkan untuk menunjukkan beberapa prestasi layanan, prestasi khusus, atau simbol otoritas yang diberikan dengan mengambil sumpah (misalnya, polisi dan pemadam kebakaran), juga sebuah tanda pekerjaan yang sah atau status pelajar, atau sebagai alat identifikasi sederhana. Lencana juga digunakan untuk tujuan periklanan, publisitas, dan penjenamaan. Lencana kepolisian berasal dari abad pertengahan ketika para kesatria mengenakan lambang untuk mewakili kepatuhan dan kesetiaan mereka. (in)
 • Un distintivo è un segno di riconoscimento che viene esibito o mostrato per indicare un simbolo di autorità (es. polizia) o l'esercizio di un'attività lavorativa; può anche indicare lo stato di studente o essere un semplice mezzo di identificazione. I distintivi possono essere in metallo, stoffa, cuoio, gomma o plastica; a volte anche in cartoncino ed inseriti in appositi porta distintivo. Di solito vengono applicati a vestiti, borse o veicoli. (it)
 • Een ereteken is een onderscheiding. In de faleristiek worden ridderorden, erekruisen, frontstrepen, kruisen van verdienste, sterren, gespen en medailles onderscheiden. Als onderscheiding staat een ereteken gewoonlijk minder hoog aangeschreven dan een ridderorde. De naam komt van pas wanneer men om politieke of religieuze gronden geen kruis wil instellen. (nl)
 • Odznaka – graficzny symbol lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, , medalu bądź innych. Może być nadawana zarówno przez władze państwowe, jak i instytucje społeczne i naukowe oraz powstałe w tym celu komisje nadawcze. (pl)
 • Um distintivo é um ornamento, insígnia honorífica ou acessório que é apresentado ou exibido para indicar alguma realização notável em serviço; um símbolo de autoridade concedido através de um juramento (por exemplo, entre algumas corporações policiais e corpos de bombeiros); uma indicação de exercício legítimo de cargo ou de status estudantil ou como simples meio de identificação (ver crachá). Também são usados em propaganda e publicidade. (pt)
 • Нагрудний знак — узагальнена назва для невеликих за розміром знаків з металу, пластика, скла, порцеляни (кераміки), композиційних матеріалів, інших матеріалів з нанесеним зображенням і (або) написом, призначений для носіння на грудях. Нагрудні знаки відрізняються за призначенням. * Нагрудний знак «Відмінник РСЧА». 1939 * Нагрудний знак Народного артиста СРСР * Нагрудний знак Вермахту за поранення в золоті. 1939 * Нагрудний знак парашутиста Люфтваффе * Нагрудний знак піхотинця-учасника бою армії США * Ідентифікаційний нагрудний знак офіцера Об'єднаного Комітету Начальників Штабів ЗС США * * * * * * (uk)
 • Нагру́дный знак (знак) — небольшой знак из металла, пластика, стекла, фарфора (керамики), композиций из этих материалов, других материалов с нанесённым изображением и (или) надписью, предназначенный для ношения на груди одежды человека. (ru)
rdfs:label
 • Badge (en)
 • شارة تعريف (ar)
 • Odznak (cs)
 • Badge (de)
 • Lencana (in)
 • Badge (fr)
 • Distintivo (it)
 • バッジ (ja)
 • 배지 (장신구) (ko)
 • Ereteken (nl)
 • Odznaka (pl)
 • Distintivo (pt)
 • Нагрудный знак (ru)
 • Tjänstetecken (sv)
 • 徽章 (zh)
 • Нагрудний знак (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:freeLabel of
is dbp:identificationSymbolLabel of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License