About: Accident

An Entity of Type: sports event, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An accident is an unintended, normally unwanted event that was not directly caused by humans. The term accident implies that nobody should be blamed, but the event may have been caused by unrecognized or unaddressed risks. Most researchers who study unintentional injury avoid using the term accident and focus on factors that increase risk of severe injury and that reduce injury incidence and severity. For example, when a tree falls down during a wind storm, its fall may not have been caused by humans, but the tree's type, size, health, location, or improper maintenance may have contributed to the result. Most car wrecks are not true accidents; however English speakers started using that word in the mid-20th century as a result of media manipulation by the US automobile industry.

Property Value
dbo:abstract
 • الحادث بصفة عامة أي واقعة أو حدث غير مخطط له مسبقاً يقع نتيجة لظروف غير سليمة ويتسبب في وقوع عطل أو حدوث خسارة . الحادِثِ لغة: حادث : فاعل من حَدَثَ من يَحدُث، حُدوثًا، فهو حادث، والمفعول مَحْدُوث عنهحدَث الأمرُ : وقع وحصَل . أو وُقوعِ أَمْرٍ طارئٍ . وَصَلَتِ الشُّرْطَةُ إلى مَكانِ الحادِثِ : الْمَكانُ الَّذي حَدَثَ فيهِ الحَدَثُ، الفِعْلُ، أَيْ جَريمَةٌ أوْ سَرِقَةٌ أَوِ اصْطِدامُ سَيَّارَةٍ. (ar)
 • Havárie je mimořádná událost, respektive člověkem zapříčiněná[zdroj?!] nehoda či katastrofa, jež vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, důležitého přístroje, budovy, technologického celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo hospodářským škodám apod. Zvláštním případem havárie je požár.[zdroj?!] Mezi havárie nepatří katastrofy způsobené přírodními silami a živly typu přírodních povodní, zemětřesení, tsunami, vichřic, tornád, sesuvů půdy, sněhových lavin, sopečných erupcí, kamenných lavin, přírodních požárů apod.[zdroj?!] (cs)
 • Un accident és un esdeveniment o circumstància incidental, innecessari i mai planificat ni intencionat. Sol implicar unes conseqüències negatives que es podrien haver evitat si, prèviament, hom hagués pogut identificar-ne les causes i les hagués corregit oportunament. La prevenció és el conjunt de mesures que s'orienten a intentar evitar els accidents (o disminuir-ne el risc, si més no). Els accidents de tipologia més comuna (automobilístic, aeri, laboral, nuclear, el risc d'incendi, etc.) s'investiguen per tal d'evitar-los tant com sigui possible en el futur. Aquesta mena d'anàlisis no serveix de res, tanmateix, en aquells accidents que s'esdevenen sense causes predictibles, sinó que poden ocórrer senzillament per atzar. (ca)
 • Ein Unfall ist ein plötzliches, zeitlich und örtlich bestimmbares und von außen einwirkendes Ereignis, bei dem eine natürliche Person unfreiwillig einen Körperschaden (bis hin zum Tod) erleidet (Personenschaden) oder eine Sache unbeabsichtigt beschädigt wird (Sachschaden). (de)
 • An accident is an unintended, normally unwanted event that was not directly caused by humans. The term accident implies that nobody should be blamed, but the event may have been caused by unrecognized or unaddressed risks. Most researchers who study unintentional injury avoid using the term accident and focus on factors that increase risk of severe injury and that reduce injury incidence and severity. For example, when a tree falls down during a wind storm, its fall may not have been caused by humans, but the tree's type, size, health, location, or improper maintenance may have contributed to the result. Most car wrecks are not true accidents; however English speakers started using that word in the mid-20th century as a result of media manipulation by the US automobile industry. (en)
 • Akcidento estas ĝenerale okazaĵo ne antaŭvidita, ne planita aŭ ne esenca. Filozofie, akcidento estas eco de aĵo, kiu ne apartenas al ĝia difino, t. e, okaza, abstraktebla eco de objekto aŭ fenomeno, kiuj povas konservi sian esencon ankaŭ sen ĝi. En ĉiutaga lingvaĵo, akcidento estas malfeliĉa okazaĵo, kaŭzanta materiajn aŭ korpajn damaĝojn. Tio okazas pro iu abrupta neatendita, nekutima kaj senintenca evento. Oni povas dividi la akcidentojn laŭ la okaza medio . Akcidentoj kun tre gravaj sekvoj nomiĝas katastrofoj. Pro asekura celo ekzistas pli malvasta senco de akcidento (legu: ). (eo)
 • Se define como accidente (del latín accĭdens, -entis), en otras palabras, un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Para tomar esta definición, se debe entender que los daños se dividen en accidentales e intencionales (o dolosos y culposos) (Robertson, 2015). El accidente es la consecuencia de una negligencia al tomar en cuenta los factores de riesgo o las posibles consecuencias de una acción tomada. La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente que los diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter imprevisible e incontrolable. El sentido más común de la palabra hace referencia a acciones involuntarias que dañan a seres humanos. En este sentido, el grupo que genera mayor mortalidad es el de los accidente de tránsito. (es)
 • Istripua edo ezbeharra ustekabeko eta aurreikusi ez den gertaera puntuala da, ondorio kaltegarriak dituena. Egoera jakin batean istripua izango den aurreikusi ezin izaten bada ere, arriskuak aztertuz eta prebentzio neurriak hartuz istripuak izateko probabilitatea nabarmen murriz daiteke gehienetan. Egoera batean gerta daitezkeen kalteak saihestu edo gutxitzeko neurriak hartzen ez direnean, istripua arduragabekeriaren ondorioa da. (eu)
 • Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. Perkataan kecelakaan diambil dari kata dasar celaka. Penambahan imbuhan "ke"... dan ..."an" menunjukkan nasib buruk yang terjadi atau menimpa. Secara teknis, "kecelakaan" tidak termasuk dalam kejadian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang, contohnya jika dia lengah dan gagal mengambil langkah berjaga-jaga. Jika yang akan terjadi diketahui akibat kelengahannya, peristiwa itu bukanlah "kecelakaan" pada peringkat itu, dan orang yang lengah tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian dan kecelakaan orang lain. Dalam "kecelakaan" yang sebenarnya, tak satupun pihak yang dapat dipersalahkan, karena peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan atau kemungkinan terjadinya amat rendah. Contohnya, seorang ahli farmasi salah memberi label obat dan pasien yang memakannya keracunan. (in)
 • Un accident est un événement, généralement non souhaité, aléatoire et fortuit, qui apparaît ponctuellement dans l'espace et dans le temps, à la suite d'une ou plusieurs causes, et qui entraîne des dommages vis-à-vis des personnes, des biens ou de l’environnement. Sa définition semble avoir évolué au XXe siècle : selon le grand Robert, la notion d'accident renvoie à « ce qui advient fortuitement, de façon imprévisible », alors que dans le langage courant on parle aussi d'accident pour des évènements statistiquement prévisibles (accidents de la route par exemple). Un accident grave, avec blessure ou mort d'homme, ou ayant entraîné des dégâts matériels et/ou humains coûteux entraîne le plus souvent une recherche de responsabilité (civile et/ou pénale) Un accident survient parce qu'il existe au moins un objet ou une activité présentant un danger, pour lequel les scénarios d'action ou de coexistence mis en œuvre présentent un risque insuffisamment maîtrisé. Les sciences du danger sont les cindyniques. Des systèmes d'assurance visent à prémunir l'individu ou la société assurés contre certaines des conséquences économiques, sociales des accidents pouvant potentiellement survenir. La prévention et la précaution visent à diminuer l'exposition au risque d'accident. En France, on parle aussi d'accident de la vie courante. (fr)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 사고 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 사고(事故, 영어: accident)는 뜻밖에 불행한 사건을 의미한다. 사고의 가장 흔한 원인은 설계 오류, 결함, 재료 결함, 환경 조건 등이 있다. (ko)
 • 事故(じこ、英: accident)とは、思いがけず起こった悪いできごと。よくないことが起こること。予期せず、意図せずに発生する不幸な出来事で、典型的には損傷または傷害をもたらすもの(Oxford Lexicoの説明)。 (ja)
 • Un incidente indica ad un fatto che viene improvvisamente a interrompere il procedere regolare di un'azione; più precisamente si tratta di un fatto imprevedibile, che ha gravi conseguenze e non a carattere intenzionale. (it)
 • Een ongeval of ongeluk is iets dat mis gaat en waarbij (meestal) schade optreedt. Meestal wordt letselschade en materiële schade onderscheiden. Een ongeluk is een ongunstige loop der omstandigheden, tegenspoed. Een ongeval is het feit of omstandigheid dat er iets onverwachts gebeurt dat schade of letsel veroorzaakt. Zie: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Vaak spreekt men van ongevallen in combinatie met een ander woord: skiongeval, auto-ongeval, spoorwegongeval, luchtvaartongeval. Van een ramp is sprake als er (zeer) grote schade is en/of veel (dodelijke) slachtoffers. Oorzaken kunnen zijn: * menselijke fouten; * organisatorische gebreken; * onderdeelgebreken; * systeemgebreken. (nl)
 • Awaria − stan niesprawności obiektu uniemożliwiający jego funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie. Stwierdzenie tego stanu na ogół nie wymaga użycia aparatury badawczej. Moment wystąpienia awarii nie jest możliwy do określenia z góry, przeważnie nie sposób przewidzieć również jej zasięgu. Niekiedy można jednak stwierdzić oznaki zapowiadające awarię. Najczęstsze przyczyny awarii to: * błąd projektowy; * wada produkcyjna − wykonania, montażu; * wada materiału; * niewłaściwa eksploatacja; * zużycie, zestarzenie; * wyjątkowe warunki otoczenia. Podatność na awarie to awaryjność. (pl)
 • Olycka, olyckshändelse eller våda, innebär att något går fel utan att någon menade det, till exempel bilar krockar på vägen, båtar sjunker i havet, flygplan havererar eller hus brinner upp sedan någon glömt släcka stearinljus. Ibland resulterar olyckor i skador och dödsfall, ibland inte. Olyckor kan förebyggas på olika sätt, till exempel att ha skyltar där det står till exempel "Glöm inte att släcka ljusen", installera alkolås i bilen etc. Tekniskt sett räknas en händelse inte som olycka om någon medvetet orsakat den, till exempel om terrorister före starten mixtrat med motorn i ett flygplan så att det havererar. Då rör det sig istället om attentat eller sabotage. (sv)
 • Ава́рия — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте,непредвиденный выход из строя оборудования или механизмов, разрушение зданий или инфраструктуры в результате которых становится невозможным дальнейшее функционирование объекта. Неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. (ru)
 • Аварія (від італ. avaria, з араб. авар‎), ушко́да, пошко́дження — значне пошкодження або вихід з ладу обладнання (машини, аґреґату, апарата, свердловини, трубопроводу тощо), гірничих виробок, споруд, що супроводжується тривалим порушенням виробничого процесу, роботи дільниці чи підприємства в цілому: * небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб'єкта господарювання загрозу життю або здоров'ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на довкілля; * небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю (стаття 1 Закону України від 14.12.1999 № 1281-XIV «Про аварійно-рятувальні служби»); * пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин; * відмова мережі, споруди водопостачання й каналізації (ВК) або їх конструктивних елементів, у зв'язку з якими порушується працездатність об'єкта. * значне пошкодження або вихід з ладу обладнання (машини, агрегату, апарата, свердловини, трубопроводу тощо), гірничих виробок, споруд, що супроводжується тривалим порушенням виробничого процесу, роботи дільниці чи підприємства в цілому. Для гірничих підприємств найхарактерніші: завали гірничих виробок, вибухи газу та пилу, поломка обладнання і устаткування, раптові прориви пливунів, води або пульпи з підземних водоносних горизонтів, затоплення вироблених просторів або водоймищ і водотоків на поверхні, раптові викиди газів, вугілля або породи; гірничі удари, пожежі, прориви дамб, мулонакопичувачів та відстійників, зсуви або обвалення бортів кар'єрів, загорання електричних кабелів і електроапаратури, загорання конвеєрних стрічок (внаслідок тертя), обвалення естакад та інших інженерних споруд, зіткнення рухомого складу, пориви стрічок на магістральних конвеєрах у похилих стовбурах, відкрите фонтанування нафти і газових свердловин, поломка, обрив, прихват бурильного інструменту, насосно-компресорних труб, припинення циркуляції бурового розчину, поломки обсадної колони, порушення герметичності нафтогазопроводів або продуктопроводів (вуглепроводів), ємностей для нафти і газу, неконтрольований перетік нафти або газу, води з одних пластів в інші внаслідок негерметичності стовбура свердловини та інш. В основному А. — наслідок неправильних дій персоналу підприємств: порушення (в процесі експлуатації) режимів, норм і параметрів, встановлених правилами технічної експлуатації, правилами безпеки, інструкціями, нормативними документами, невчасне проведення оглядів, ремонтів. Разом з цим А. виникають через конструктивні недоліки обладнання, недостатню його надійність, невідповідність обладнання і матеріалів вимогам державних стандартів, а також недосконалість обладнання. Причиною А. можуть бути також стихійні природні явища (землетруси, лавини, повені, селі та ін.). Морське право під аварією розуміє не саму катастрофу, а пов'язані з нею збитки учасників перевезення. Залежно від характеру цих збитків вони поділяються на «загальну аварію» та «окрему аварію». Таке розподілення було властиво ще французькому законодавству XVII століття, яке розрізняло велику або загальну аварію (avarie grosse) та окрему або особливу аварію (avarie particuliere). Російське законодавство XVIII століття також розрізняло загальну аварію та окрему аварію (аварія взаємної шкоди) (uk)
 • 意外事故是指一件在指定時間和地點不經常發生的事件,對事件中的當事人而言是沒有預計過的,而且這事件會為主角及其身邊的人帶來某種後果,而後果多數來說都是負面的。 意外是很大程度上由外在的原因所引發,因此對人來說是難以預計及避免。以塞車為例,塞車這事件可能是因為有交通事故發生,對於受塞車影響的人是無法控制的,有人可能會認為只要提早出門或是乘坐鐵路系統就可以避免塞車。但事實上,提早出門或是乘坐鐵路系統只是避免了塞車所引致的後果,對於塞車這事件而言,這事件是依然存在的。 意外事故以「事故傷害」之名列為中華民國十大死因之一。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 24462937 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13245 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119319000 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الحادث بصفة عامة أي واقعة أو حدث غير مخطط له مسبقاً يقع نتيجة لظروف غير سليمة ويتسبب في وقوع عطل أو حدوث خسارة . الحادِثِ لغة: حادث : فاعل من حَدَثَ من يَحدُث، حُدوثًا، فهو حادث، والمفعول مَحْدُوث عنهحدَث الأمرُ : وقع وحصَل . أو وُقوعِ أَمْرٍ طارئٍ . وَصَلَتِ الشُّرْطَةُ إلى مَكانِ الحادِثِ : الْمَكانُ الَّذي حَدَثَ فيهِ الحَدَثُ، الفِعْلُ، أَيْ جَريمَةٌ أوْ سَرِقَةٌ أَوِ اصْطِدامُ سَيَّارَةٍ. (ar)
 • Havárie je mimořádná událost, respektive člověkem zapříčiněná[zdroj?!] nehoda či katastrofa, jež vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, důležitého přístroje, budovy, technologického celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo hospodářským škodám apod. Zvláštním případem havárie je požár.[zdroj?!] Mezi havárie nepatří katastrofy způsobené přírodními silami a živly typu přírodních povodní, zemětřesení, tsunami, vichřic, tornád, sesuvů půdy, sněhových lavin, sopečných erupcí, kamenných lavin, přírodních požárů apod.[zdroj?!] (cs)
 • Un accident és un esdeveniment o circumstància incidental, innecessari i mai planificat ni intencionat. Sol implicar unes conseqüències negatives que es podrien haver evitat si, prèviament, hom hagués pogut identificar-ne les causes i les hagués corregit oportunament. La prevenció és el conjunt de mesures que s'orienten a intentar evitar els accidents (o disminuir-ne el risc, si més no). Els accidents de tipologia més comuna (automobilístic, aeri, laboral, nuclear, el risc d'incendi, etc.) s'investiguen per tal d'evitar-los tant com sigui possible en el futur. Aquesta mena d'anàlisis no serveix de res, tanmateix, en aquells accidents que s'esdevenen sense causes predictibles, sinó que poden ocórrer senzillament per atzar. (ca)
 • Ein Unfall ist ein plötzliches, zeitlich und örtlich bestimmbares und von außen einwirkendes Ereignis, bei dem eine natürliche Person unfreiwillig einen Körperschaden (bis hin zum Tod) erleidet (Personenschaden) oder eine Sache unbeabsichtigt beschädigt wird (Sachschaden). (de)
 • An accident is an unintended, normally unwanted event that was not directly caused by humans. The term accident implies that nobody should be blamed, but the event may have been caused by unrecognized or unaddressed risks. Most researchers who study unintentional injury avoid using the term accident and focus on factors that increase risk of severe injury and that reduce injury incidence and severity. For example, when a tree falls down during a wind storm, its fall may not have been caused by humans, but the tree's type, size, health, location, or improper maintenance may have contributed to the result. Most car wrecks are not true accidents; however English speakers started using that word in the mid-20th century as a result of media manipulation by the US automobile industry. (en)
 • Istripua edo ezbeharra ustekabeko eta aurreikusi ez den gertaera puntuala da, ondorio kaltegarriak dituena. Egoera jakin batean istripua izango den aurreikusi ezin izaten bada ere, arriskuak aztertuz eta prebentzio neurriak hartuz istripuak izateko probabilitatea nabarmen murriz daiteke gehienetan. Egoera batean gerta daitezkeen kalteak saihestu edo gutxitzeko neurriak hartzen ez direnean, istripua arduragabekeriaren ondorioa da. (eu)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 사고 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 사고(事故, 영어: accident)는 뜻밖에 불행한 사건을 의미한다. 사고의 가장 흔한 원인은 설계 오류, 결함, 재료 결함, 환경 조건 등이 있다. (ko)
 • 事故(じこ、英: accident)とは、思いがけず起こった悪いできごと。よくないことが起こること。予期せず、意図せずに発生する不幸な出来事で、典型的には損傷または傷害をもたらすもの(Oxford Lexicoの説明)。 (ja)
 • Un incidente indica ad un fatto che viene improvvisamente a interrompere il procedere regolare di un'azione; più precisamente si tratta di un fatto imprevedibile, che ha gravi conseguenze e non a carattere intenzionale. (it)
 • Ава́рия — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте,непредвиденный выход из строя оборудования или механизмов, разрушение зданий или инфраструктуры в результате которых становится невозможным дальнейшее функционирование объекта. Неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. (ru)
 • 意外事故是指一件在指定時間和地點不經常發生的事件,對事件中的當事人而言是沒有預計過的,而且這事件會為主角及其身邊的人帶來某種後果,而後果多數來說都是負面的。 意外是很大程度上由外在的原因所引發,因此對人來說是難以預計及避免。以塞車為例,塞車這事件可能是因為有交通事故發生,對於受塞車影響的人是無法控制的,有人可能會認為只要提早出門或是乘坐鐵路系統就可以避免塞車。但事實上,提早出門或是乘坐鐵路系統只是避免了塞車所引致的後果,對於塞車這事件而言,這事件是依然存在的。 意外事故以「事故傷害」之名列為中華民國十大死因之一。 (zh)
 • Akcidento estas ĝenerale okazaĵo ne antaŭvidita, ne planita aŭ ne esenca. Filozofie, akcidento estas eco de aĵo, kiu ne apartenas al ĝia difino, t. e, okaza, abstraktebla eco de objekto aŭ fenomeno, kiuj povas konservi sian esencon ankaŭ sen ĝi. En ĉiutaga lingvaĵo, akcidento estas malfeliĉa okazaĵo, kaŭzanta materiajn aŭ korpajn damaĝojn. Tio okazas pro iu abrupta neatendita, nekutima kaj senintenca evento. Oni povas dividi la akcidentojn laŭ la okaza medio . Akcidentoj kun tre gravaj sekvoj nomiĝas katastrofoj. (eo)
 • Se define como accidente (del latín accĭdens, -entis), en otras palabras, un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Para tomar esta definición, se debe entender que los daños se dividen en accidentales e intencionales (o dolosos y culposos) (Robertson, 2015). El accidente es la consecuencia de una negligencia al tomar en cuenta los factores de riesgo o las posibles consecuencias de una acción tomada. (es)
 • Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. Perkataan kecelakaan diambil dari kata dasar celaka. Penambahan imbuhan "ke"... dan ..."an" menunjukkan nasib buruk yang terjadi atau menimpa. (in)
 • Un accident est un événement, généralement non souhaité, aléatoire et fortuit, qui apparaît ponctuellement dans l'espace et dans le temps, à la suite d'une ou plusieurs causes, et qui entraîne des dommages vis-à-vis des personnes, des biens ou de l’environnement. Sa définition semble avoir évolué au XXe siècle : selon le grand Robert, la notion d'accident renvoie à « ce qui advient fortuitement, de façon imprévisible », alors que dans le langage courant on parle aussi d'accident pour des évènements statistiquement prévisibles (accidents de la route par exemple). (fr)
 • Een ongeval of ongeluk is iets dat mis gaat en waarbij (meestal) schade optreedt. Meestal wordt letselschade en materiële schade onderscheiden. Een ongeluk is een ongunstige loop der omstandigheden, tegenspoed. Een ongeval is het feit of omstandigheid dat er iets onverwachts gebeurt dat schade of letsel veroorzaakt. Zie: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Vaak spreekt men van ongevallen in combinatie met een ander woord: skiongeval, auto-ongeval, spoorwegongeval, luchtvaartongeval. Van een ramp is sprake als er (zeer) grote schade is en/of veel (dodelijke) slachtoffers. (nl)
 • Awaria − stan niesprawności obiektu uniemożliwiający jego funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie. Stwierdzenie tego stanu na ogół nie wymaga użycia aparatury badawczej. Moment wystąpienia awarii nie jest możliwy do określenia z góry, przeważnie nie sposób przewidzieć również jej zasięgu. Niekiedy można jednak stwierdzić oznaki zapowiadające awarię. Najczęstsze przyczyny awarii to: Podatność na awarie to awaryjność. (pl)
 • Olycka, olyckshändelse eller våda, innebär att något går fel utan att någon menade det, till exempel bilar krockar på vägen, båtar sjunker i havet, flygplan havererar eller hus brinner upp sedan någon glömt släcka stearinljus. Ibland resulterar olyckor i skador och dödsfall, ibland inte. Olyckor kan förebyggas på olika sätt, till exempel att ha skyltar där det står till exempel "Glöm inte att släcka ljusen", installera alkolås i bilen etc. (sv)
 • Аварія (від італ. avaria, з араб. авар‎), ушко́да, пошко́дження — значне пошкодження або вихід з ладу обладнання (машини, аґреґату, апарата, свердловини, трубопроводу тощо), гірничих виробок, споруд, що супроводжується тривалим порушенням виробничого процесу, роботи дільниці чи підприємства в цілому: (uk)
rdfs:label
 • Accident (en)
 • حادث (ar)
 • Accident (ca)
 • Havárie (cs)
 • Unfall (de)
 • Akcidento (eo)
 • Istripu (eu)
 • Accidente (es)
 • Asiden (in)
 • Accident (fr)
 • Incidente (it)
 • 사고 (ko)
 • 事故 (ja)
 • Awaria (technika) (pl)
 • Ongeval (nl)
 • Acidente (pt)
 • Olycka (sv)
 • Авария (ru)
 • Аварія (uk)
 • 意外事故 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
skos:narrower
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:deathCause of
is dbo:medicalCause of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:causes of
is dbp:deathCause of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License