About: Wetland

An Entity of Type: place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A wetland is a distinct ecosystem that is flooded or saturated by water, either permanently (for years or decades) or seasonally (for weeks or months). Flooding results in oxygen-free (anoxic) processes prevailing, especially in the soils. The primary factor that distinguishes wetlands from terrestrial land forms or water bodies is the characteristic vegetation of aquatic plants, adapted to the unique anoxic hydric soils. Wetlands are considered among the most biologically diverse of all ecosystems, serving as home to a wide range of plant and animal species. Methods for assessing wetland functions, wetland ecological health, and general wetland condition have been developed for many regions of the world. These methods have contributed to wetland conservation partly by raising public aware

Property Value
dbo:abstract
 • المناطق الرطبة هي كل وسط تغمره المياه كليا أو جزئيا، أو به نسبة من المياه أو رطوبة يكون ذلك خلال كامل السنة أو لفترة مؤقتة، هي أوسط حيوية جدا هامة لبعض الكائنات الحية يتعلق الأمر بالحيوانات والنباتات، وهي تستقطب خاصة الطيور المائية (الشتوية) المهاجرة التي تعبر القارات. والمنطقة الرطبة قد تكون طبيعية أو اصطناعية. (ar)
 • Mokřad je samostatný ekosystém, který je zaplaven nebo nasycen vodou, a to buď trvale (po léta nebo desetiletí), nebo sezónně (po týdny nebo měsíce). Při zaplavení převládají bezkyslíkaté (anaerobní) procesy, zejména v půdě. Hlavním faktorem, který mokřady odlišuje od suchozemských forem půdy nebo vodních ploch, je charakteristická vegetace vodních rostlin, přizpůsobená jedinečným anaerobním hydrickým půdám. Mokřady jsou považovány za jedny z biologicky nejrozmanitějších ekosystémů, které slouží jako domov široké škále rostlinných a živočišných druhů. Pro mnoho oblastí světa byly vyvinuty metody hodnocení funkcí mokřadů, jejich ekologického zdraví a celkového stavu. Tyto metody přispěly k ochraně mokřadů částečně tím, že zvýšily povědomí veřejnosti o funkcích, které některé mokřady plní. Mokřady se přirozeně vyskytují na všech kontinentech. Voda v mokřadech je buď sladkovodní, brakická, nebo slaná. Hlavní typy mokřadů se klasifikují na základě převládajících rostlin a/nebo zdroje vody. Například močály jsou mokřady, v nichž převládá , jako je rákos, ocún a ostřice; bažiny jsou mokřady, v nichž převládá dřevinná vegetace, jako jsou stromy a keře (ačkoli v Evropě převládá rákos, nikoli stromy). Příklady mokřadů klasifikovaných podle zdroje vody: přílivové mokřady (oceánský příliv), estuáry (smíšené přílivové a říční vody), záplavové oblasti (přebytečná voda z rozvodněných řek nebo jezer), prameniště, průsaky a slatiniště (podzemní voda vytéká na povrch), rašeliniště a efemerní (jarní) túně (srážková voda nebo voda z tání). V některé mokřadech se nachází více typů rostlin a jsou napájeny více zdroji vody, což znesnadňuje jejich klasifikaci. Mezi největší mokřady světa patří povodí Amazonky, Západosibiřská rovina, Pantanal v Jižní Americe a Sundarbans v deltě Gangy a Brahmaputry. Mokřady plní řadu funkcí, z nichž má člověk užitek. Nazývají se ekosystémové služby a patří mezi ně čištění vody, doplňování zásob podzemní vody, stabilizace pobřeží a ochrana před bouřemi, zadržování vody a ochrana před povodněmi, zpracování uhlíku (fixace, rozklad a uhlíku), dalších živin a znečišťujících látek a podpora rostlin a živočichů. Mokřady jsou zásobárnou biologické rozmanitosti a poskytují mokřadní produkty. Podle Hodnocení ekosystémů k miléniu tisíciletí OSN jsou mokřady postiženy zhoršováním životního prostředí více než kterýkoli jiný ekosystém na Zemi a jedná se o světově nejohroženější ekosystém. Mokřady mohou být významnými zdroji i propady uhlíku, v závislosti na konkrétním mokřadu, a proto budou hrát důležitou roli při globálním oteplování a je třeba je zohlednit při pokusech o zmírňování změny klimatu. Některé mokřady jsou však významným zdrojem emisí metanu a některé jsou také emitenty oxidu dusného. Kořenové čistírny odpadních vod (vybudované mokřady) se navrhují a budují za účelem čištění komunálních a průmyslových odpadních vod a také k odvádění dešťových vod. Vybudované mokřady mohou hrát roli také při navrhování městských staveb citlivých k vodě. (cs)
 • Les zones humides són zones de terreny inundades o amarades d'aigua, naturals o artificials, permanents o temporals, amb aigua estancada o fluent, dolça, salabrosa o salada. Són zones que es troben al límit entre les zones terrestres i aquàtiques, sent molt diferents d'aquestes zones però depenent-ne significativament. Aquestes zones humides tenen una biodiversitat molt gran i són un lloc d'emmagatzemament per l'aigua excessiva: durant les inundacions absorbeixen l'aigua excessiva, i durant les sequeres, deixen anar aigua, de manera que es compensa naturalment. A la conca mediterrània les zones humides són deltes de rius, albuferes, estanys, maresmes i oasis, i constitueixen l'hàbitat dels ocells aquàtics i migratoris, protegits pel Conveni de Ramsar. Hi ha algunes zones humides artificials amb valor ecològic (per exemple, les salines) o amb importants funcions hidrològiques (per exemple, embassaments d'aigua potable o per al control d'inundacions). El Dia Mundial de les Zones Humides se celebra cada 2 de febrer per commemorar la data d'adopció del Conveni Internacional sobre les Zones Humides (Conveni de Ramsar). A Catalunya hi ha 2.978 zones humides: 2.069 estanys alpins i 579 són molleres i torberes. Les restants 330, distribuïdes per tot Catalunya. Les zones humides de Catalunya estan identificades i delimitades a l'Inventari de zones humides de Catalunya. (ca)
 • Υγροβιότοπος (κατά την Βιολογία), ή αλλιώς υγρότοπος (κατά την εδαφολογία) ονομάζεται κάθε τόπος που καλύπτεται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά αλλά έχει υγρό υπόστρωμα για μεγάλο διάστημα του έτους. Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες τις εκτάσεις που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Ουσιώδη γνωρίσματα της μεταβατικής ζώνης που παρεμβάλλεται μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και των καθαρά χερσαίων περιοχών είναι η παρουσία υδροχαρούς βλάστησης και η ύπαρξη υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν ειδικά γνωρίσματα ως αποτέλεσμα της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού (Σύμβαση Ραμσάρ (Ramsar)). (el)
 • Per malsekejoj kutime komprenatas malsekaj paŝtejoj, marĉoj, lagetoj, torfejoj, lagunoj, ĉiaj akvosurfacoj naturaj aŭ artaj, konstantaj aŭ nedaŭraj, stagnaj aŭ fluaj, salaj, saletaj, aŭ nesalaj, inkluzive marajn spacojn, kies profundo dum malalta tajdo ne superas 6 metrojn. Ĉeesto de akvo foje stagna, kulo-riĉeco, ktp. kaŭzis, ke tiujn ĉirkaŭaĵojnoni longtempe konsideris malsanigaj. Tial efektiviĝis laboroj por sekigi, plenigi kaj do forigi tiujn «malutilejojn». Sed tiuj transiraj spacoj inter tero kaj akvo estas fundamentaj kaj nepraj stadioj de la akvo- kaj vivociklo. Ili utilas forspongante la superakvojn, reguligas akvofluon de riveroj, ili purigas la akvojn de la (France : bassin versant = ?) akvoprovizbasenoj kaj ties akvofluaĵoj konsumante la troaĵojn da organikaĵoj kaj agrotoksaĵoj. Krome ili estas neanstataŭeblaj, elstare originalaj kaj riĉaj naturaj medioj, kun apartaj faŭnoj kaj flaŭroj. Mondskale internacia traktato subskribita: la Ramsar-Interkonsento. (eo)
 • Ein Feuchtgebiet oder Feuchtbiotop ist ein Gebiet, das im Übergangsbereich von trockenen zu dauerhaft feuchten Ökosystemen liegt. Der Begriff des Feuchtgebiets umfasst verschiedene Lebensraumtypen der Flora und Fauna wie Aue, Bruchwald, Feuchtwiese, Moor, Ried, Sumpf und Marschland, die an den ganzjährigen Überschuss von Wasser angepasst sind. Feuchtgebiete haben eine hohe Bedeutung für Ökologie, Klimaschutz und Hochwasserschutz. Die von der UNESCO angestoßene Ramsar-Konvention soll eine internationale Zusammenarbeit beim Schutz von Feuchtgebieten gewährleisten. 74 Prozent der Feuchtgebiete sind gefährdet. Bedeutende noch existierende Feuchtgebiete sind beispielsweise das Pantanal, die Überschwemmungsebenen des Bahr Aouk und Salamat, die Everglades, das Okavango-Delta, die Bayous und das Wattenmeer. Mit der Annahme der UN-Resolution 75/317 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen im August 2021 den 2. Februar des Jahres als World Wetland Day ausgerufen ("Welttag der Feuchtgebiete"). (de)
 • Hezeguneak, etengabe edo aldizka, urak hartuta egoten diren eremu lauak dira, bai lehorrekoak (aintzirak, zingirak, zohikaztegiak) nola itsabazterrekoak (padurak, mangladiak). Ingurune hauek garrantzi handiko onurak eskaintzen dizkiote gizarteari, hala nola, ura araztea, uholdeen kalteak arintzea eta itsasertza egonkortzea. Horrez gainera, aniztasun biologiko handiko ekosistemak dira, eta landare eta animalia askoren bizilekua. Hezeguneak mundu osoan arriskuan daude. Beren kontserbazioa eta zentzuzko erabilpena sustatzeko, 1971ko otsailaren 2an Ramsarko hitzarmena sinatu zen. Euskal Herriko zortzi eremu daude hitzarmen horren barruan baina, jakina, hezeguneen katalogoa askoz handiagoa da. Hitzarmena sinatu zenetik, urtero, otsailaren 2an Hezeguneen Mundu Eguna ospatzen da. (eu)
 • Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente.​ Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y da lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. Considerando que el concepto fundamental de un humedal, chucua​, o zona húmeda no es el agua como tal sino la "humedad", se puede hablar de "ecosistemas húmedos" interdependientes de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas. La categoría biológica de humedal comprende zonas de propiedades geológicas diversas como ciénagas, esteros, marismas, pantanos, turberas, así como las zonas de costa marítima que presentan anegación periódica por el régimen de mareas (manglares).​ El Día Mundial de los Humedales se celebra cada 2 de febrero, desde que en 1971 se llevara a cabo la Convención de Ramsar. Desde el año 1700, la humanidad ha destruido el 87% de los humedales del planeta.​ Desde el año 1900, la humanidad ha destruido el 64% de los humedales.​ (es)
 • Une zone humide, ou milieu humide, dénomination dérivant du terme anglais wetland, est une région où le principal facteur d'influence du biotope et de sa biocénose est l'eau. Elles jouent un rôle majeur en ce qui concerne le cycle de l'eau et le cycle du carbone. La flore des zones humides d'eau douce est dite hélophyte. Selon l'article premier de la Convention de Ramsar (1971), « les zones humides sont des étendues de marais, de , de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. Cette définition de droit international s'impose aux États plus qu'aux particuliers, sauf si une clause particulière précise l’effet direct du texte pour ces derniers. » La valeur économique des zones humides intérieures a été estimée cinq fois plus élevée que celle des forêts tropicales ; 1/7e de la population mondiale en dépend et 40 % des espèces y vivent ou s'y reproduisent. En 2018, il en reste 12,1 millions de kilomètres carrés. Selon l'IPBES, du XVIIIe siècle à 2000, 87 % des zones humides ont disparu dans le monde et selon RAMSAR le déclin s'est accéléré : -35 % de 1970 à 2015, soit une perte trois fois plus rapide que pour les forêts, et la situation empire depuis 2000, pour des causes climatiques, consuméristes, démographiques et d'urbanisation, de drainage des deltas, de changement d'usage ou d'artificialisation des berges, littoraux et sols). La valeur des services écosystémiques qu'elles fournissent dépasse largement celle des écosystèmes terrestres. Le drainage agricole, la conversion en terres agricoles mais aussi d'autres activités humaines comme l'établissement d'ouvrages hydrauliques — canaux et barrages —, mines aussi, etc. sont souvent en cause. La perte estimée est de 50 % pour les États-Unis, et de 90 % pour la Nouvelle-Zélande. Les pertes à l'échelle mondiale seraient de 50 %. Plus d'un quart des espèces de zones humides sont en danger d’extinction et moins de 20 % des zones humides mondiales sont protégées. Selon le rapport de l'ONU sur la biodiversité (6 mai 2019), 85 % des zones humides mondiales risquent de disparaitre. En France, selon l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » Les zones humides abritent en France métropolitaine environ 25 % de la biodiversité, mais comptent parmi les habitats écologiques qui ont le plus régressé (-67 % en France métropolitaine au XXe siècle), selon le ministère chargé de l'environnement. Ces zones humides continuent globalement à se dégrader selon l'observatoire de la biodiversité. (fr)
 • Lahan basah atau wetland (Ingg.) adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini, di antaranya, adalah rawa-rawa (termasuk rawa bakau), paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau atau asin. Lahan basah merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem. Di atas lahan basah tumbuh berbagai macam tipe vegetasi (masyarakat tetumbuhan), seperti hutan rawa air tawar, , hutan bakau, paya rumput dan lain-lain. Margasatwa penghuni lahan basah juga tidak kalah beragamnya, mulai dari yang khas lahan basah seperti buaya, kura-kura, biawak, ular, aneka jenis kodok, dan pelbagai macam ikan; hingga ke ratusan jenis burung dan mamalia, termasuk pula harimau dan gajah. Pada sisi yang lain, banyak kawasan lahan basah yang merupakan lahan yang subur, sehingga kerap dibuka, dikeringkan dan di menjadi lahan-lahan pertanian. Baik sebagai lahan persawahan, lokasi pertambakan, maupun—di Indonesia—sebagai wilayah transmigrasi. Mengingat nilainya yang tinggi itu, di banyak negara lahan-lahan basah ini diawasi dengan ketat penggunaannya serta dimasukkan ke dalam program-program konservasi dan rancangan pelestarian keanekaragaman hayati semisal . (in)
 • Per zona umida si intende genericamente qualsiasi tipo di ambiente naturale caratterizzato in qualche modo dalla compresenza di terreno e acqua. (it)
 • A wetland is a distinct ecosystem that is flooded or saturated by water, either permanently (for years or decades) or seasonally (for weeks or months). Flooding results in oxygen-free (anoxic) processes prevailing, especially in the soils. The primary factor that distinguishes wetlands from terrestrial land forms or water bodies is the characteristic vegetation of aquatic plants, adapted to the unique anoxic hydric soils. Wetlands are considered among the most biologically diverse of all ecosystems, serving as home to a wide range of plant and animal species. Methods for assessing wetland functions, wetland ecological health, and general wetland condition have been developed for many regions of the world. These methods have contributed to wetland conservation partly by raising public awareness of the functions some wetlands provide. Wetlands occur naturally on every continent. The water in wetlands is either freshwater, brackish or saltwater. The main wetland types are classified based on the dominant plants and/or the source of the water. For example, marshes are wetlands dominated by emergent vegetation such as reeds, cattails and sedges; swamps are ones dominated by woody vegetation such as trees and shrubs (although reed swamps in Europe are dominated by reeds, not trees). Examples of wetlands classified by their sources of water include tidal wetlands (oceanic tides), estuaries (mixed tidal and river waters), floodplains (excess water from overflowed rivers or lakes), springs, seeps and fens (groundwater discharge out onto the surface), and bogs and vernal ponds (rainfall or meltwater). Some wetlands have multiple types of plants and are fed by multiple sources of water, making them difficult to classify. The world's largest wetlands include the Amazon River basin, the West Siberian Plain, the Pantanal in South America, and the Sundarbans in the Ganges-Brahmaputra delta. Wetlands contribute a number of functions that benefit people. These are called ecosystem services and include water purification, groundwater replenishment, stabilization of shorelines and storm protection, water storage and flood control, processing of carbon (carbon fixation, decomposition and sequestration), other nutrients and pollutants, and support of plants and animals. Wetlands are reservoirs of biodiversity and provide wetland products. According to the UN Millennium Ecosystem Assessment, wetlands are more affected by environmental degradation than any other ecosystem on Earth. Wetlands can be important sources and sinks of carbon, depending on the specific wetland, and thus will play an important role in climate change and need to be considered in attempts to mitigate climate change. However, some wetlands are a significant source of methane emissions and some are also emitters of nitrous oxide. Constructed wetlands are designed and built to treat municipal and industrial wastewater as well as to divert stormwater runoff. Constructed wetlands may also play a role in water-sensitive urban design. (en)
 • 湿地(しっち、英語:wetland)は、淡水や海水によって冠水する、あるいは定期的に覆われる低地のことである。生物、特に水生生物やそれを餌とする鳥類の重要な生育・生息場所となる。英語の音写でウェットランドとも呼ばれる。湿地の特徴によって他と区別される地域一帯は、湿地帯(しっちたい)と呼ばれる。 (ja)
 • ( 자가 습지(習之)인 인물에 대해서는 안성 (1344년) 문서를 참고하십시오.) 습지(濕地, wetland)는 물에 따라 동식물의 생활과 주변 환경이 결정되는 곳이며, 일년의 일정기간 이상 물에 잠겨 있거나 젖어 있는 지역으로, 담수, 기수 또는 염수가 영구적 또는 일시적으로 그 표면을 덮고 있다. 건조시에 수심의 6미터를 넘지 않는 해역을 포함한다. 크게 내륙습지와 연안습지로 나뉜다. 습지는 지구 전체 지표면적의 약 6%에 해당하는 지역이다. 이 습지에 지구상의 생물 중 약 2%가 생존해 있고 해양생물의 약 60%가 산란하거나 서식한다. 또한 어업활동의 90%가 직·간접적으로 이 습지에 의존하고 있다. 육지와 물을 이어주는 중간단계의 생태적 환경특성은 높은 ‘종 다양성’을 보인다. 습지는 오랜 세월동안 많은 양의 퇴적물이 쌓이고 쌓여 대규모 수생식물들이 자랄 수 있는 여건을 만들며, 이들 식물을 시작으로, 절지동물, 양서류, 파충류 등 먹이사슬이 잘 형성되어 있다. 또, 습지에 사는 많은 식물들은 물에 포함된 질소, 인 등 여러 가지의 영양물질을 흡수해 물을 깨끗하게 만드는 작용을 한다. 일부 국가에서는 습지의 시스템을 응용해 실제 생활에 소규모 정화시설을 만들고 있다. 비가 온 뒤 습지는 늘어난 유량의 여유 분을 저장하는 저수지 역할을 하며 늪지의 식물들은 물의 흐름을 지연시켜서 유량의 극심한 변화를 막아 홍수발생을 완화시키기는 역할도 한다. 자연습지는 댐이나 저수지, 관개시설을 줄이는 경제적인 효과가 있으며 습지의 물은 곧 생활용수나 농업용수 등으로 이용되고 있다. 이밖에도 습지는 어패류 양식장, 수상놀이, 심미적인 기능, 국지적인 기후조절 기능 등도 갖고 있다. 최근에는 개발로 인해 습지가 사라지고 있다. (ko)
 • Drasland (Engels: wetland) is laagland dat permanent of tijdelijk verzadigd is/wordt door opkomend water. Het is dus een gebied op de grens tussen landelijk en waterrijk gebied, gebied dat zeer verschillend doch zeer afhankelijk is van beide. Drasland vertoont hierdoor een karakteristieke vegetatie, een zeer grote biodiversiteit, aangepast aan deze wisselende omstandigheden. Het gebied dient veelal in de eerste plaats als opslag voor overtollig water. Bij overstroming neemt het gebied het teveel aan water op en bij droogte geeft het dat water af en bewaart zo het natuurlijk evenwicht. Een drasland verschilt van een moeras, dat meestal alleen extreem drassige grond betreft, terwijl een drasland een afwisseling van droog en nat kan zijn. In Nederland is de Waddenzee een voorbeeld van een drasland. Vroeger bestond Nederland veelal uit veen. Door de vele soorten biotopen vlak bij elkaar is er een breed scala aan leven, wat natuurlijk weer veel vogels en andere roofdieren aantrekt. Wereldwijd worden veel draslanden beschermd onder de Conventie van Ramsar en het AEWA-verdrag. (nl)
 • Mokradło (teren podmokły, bagno, błoto, moczary, trzęsawisko, , grzęzawisko, topiel, ) – obszar łączący cechy siedliska lądowego i wodnego. (pl)
 • Zonas úmidas (português brasileiro) ou zonas húmidas (português europeu), também chamadas no Brasil de áreas úmidas são áreas de pântanos, charcos, pauis, sapais, turfas — permanentes ou temporários —, que normalmente albergam uma grande biodiversidade, tanto em termos de plantas como de animais aquáticos, ou os que se alimentam daqueles. Podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, como os mangais e recifes de coral. Podem ser alimentados por água subterrânea, por rios ou por outras zonas húmidas e podem estar secos durante uma parte do ano, mas o período em que se encontram inundadas é suficiente para manter o ecossistema vivo. As áreas úmidas apresentam dificuldades em sua definição, devido tanto à diversidade de ambientes com estas características, como pela dificuldade de estabelecer sua delimitação, uma vez que são ambientes extremamente dinâmicos. O conceito de zona úmida surgiu em 1971, durante a Convenção de Ramsar, no Irã, quando foi celebrado um tratado intergovernamental com o objetivo de promover ações nacionais e internacionais para promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das zonas úmidas. Esta convenção instituiu o dia 2 de fevereiro como o Dia Mundial das Zonas Úmidas. Hoje são 150 países que aderiram ao tratado. (pt)
 • Våtmark, även sankmark och sumpmark, är enligt den svenska våtmarksinventeringens definition sådan mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50 procent av vegetationen ska vara hydrofil för att man ska kalla ett område för våtmark. Huvudindelningen av våtmarker i typer grundar sig på vattnets ursprung och om marken är torvbildande eller ej. Begreppet innefattar en mängd olika naturtyper såsom myrar, stränder, kärr och mossar. Även träsk är en benämning som kan avse en typ av våtmark. Exempel på stora våtmarksområden i världen är Sudd, Pantanal, Everglades och Camargue. (sv)
 • Водно-болотные угодья, или влажные земли (англ. Wetlands) — участки местности, почва которых является аквифером с постоянной или сезонной влажностью. Такие участки местности могут быть частично или полностью заняты водоёмами. Водно-болотными угодьями являются мелководные озёра и участки морских побережий, верховые и низовые болота, также некоторые другие. Вода в водно-болотных угодьях может быть пресной, морской и солоноватой. Крупнейшие водно-болотные угодья в мире — Пантанал, они расположены в Бразилии, Боливии и Парагвае. В 1971 году принята международная Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц — Рамсарская конвенция. В число наиболее известных из 35 водно-болотных угодий России, охраняемых Рамсарской конвенцией, входят дельта Волги, озеро Ханка, Кандалакшский залив, озеро Чаны, озеро Маныч-Гудило, Мшинское болото. (ru)
 • Во́дно-болотні угі́ддя (англ. wetlands) — ділянки місцевості, ґрунт яких є аквіфером з постійною або сезонною вологістю. Такі ділянки місцевості можуть бути частково або повністю зайняті водоймищами. Водно-болотними угіддями є мілководні озера чи ділянки морського узбережжя, верхові та низові болота, також деякі інші. Вода у водно-болотних угіддях може бути прісною, морською і солонуватою. Найбільші водно-болотні угіддя у світі — Пантанал, вони розташовані в Бразилії, Болівії та Парагваї. (uk)
 • 濕地(wetland)是永久或季節性被较浅的水(少于6米的淡水、半咸水或海水)掩蓋的獨特自然环境,是一種許多缺氧過程具有優勢的生態系統,也是陸地生態系統和水域生態系統之間的過渡性地帶。有許多水生植物生長在土壤长期被水体浸泡的特定濕地環境中,這些能夠適應獨特水土環境的水生植物也常是區分濕地與其他地形、水體的特徵植被。溼地廣泛分佈於世界各地,擁有眾多野生動植物資源,是很多珍稀水禽的繁殖和遷徙離不開溼地提供的栖息地和生態系統,因此被稱為「鳥類的樂園」。溼地有強大的生態淨化作用,可以改善河流水质,因而又有「地球之腎」的美名。 在人口数量急剧增加和經濟快速發展的雙重壓力下,19世紀中後期大量溼地被改造成農田,加上過度的資源開發和污染,溼地面積大幅度縮小,溼地物種受到嚴重破壞。為保護溼地,保護溼地中的豐富物種,1971年2月2日建立了全球政府間保護公約溼地公約。到2014年1月為止已有168個締約國,2170塊溼地列入國際重要溼地名錄。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 102024 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 117454 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124329327 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:alt
 • Peat bogs are freshwater wetlands that develop in areas with standing water and low soil fertility. (en)
 • Freshwater swamp forest in Bangladesh (en)
 • Mount Polley wetlands in British Columbia, Canada (en)
 • Upland vs. wetland vs. lacustrine zones (en)
dbp:footer
 • Wetlands come in different sizes, types, and locations. Clockwise from top left: Upland vs. wetland vs. lacustrine zones; Freshwater swamp forest in Bangladesh; A freshwater cattail marsh that develops with standing water and high soil fertility; Peat bogs are freshwater wetlands that develop in areas with standing water and low soil fertility. (en)
dbp:image
 • Tourbière 03 - Parc de Frontenac - Juillet 2008.jpg (en)
 • Remediated wetlands at the Mount Polley mine.jpg (en)
 • USGS_image_cropped.jpg (en)
 • Freshwater swamp forest in Gowainghat Sylhet Bangladesh photo taken in July 2016.jpg (en)
dbp:perrow
 • 2 (xsd:integer)
dbp:totalWidth
 • 400 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المناطق الرطبة هي كل وسط تغمره المياه كليا أو جزئيا، أو به نسبة من المياه أو رطوبة يكون ذلك خلال كامل السنة أو لفترة مؤقتة، هي أوسط حيوية جدا هامة لبعض الكائنات الحية يتعلق الأمر بالحيوانات والنباتات، وهي تستقطب خاصة الطيور المائية (الشتوية) المهاجرة التي تعبر القارات. والمنطقة الرطبة قد تكون طبيعية أو اصطناعية. (ar)
 • Per zona umida si intende genericamente qualsiasi tipo di ambiente naturale caratterizzato in qualche modo dalla compresenza di terreno e acqua. (it)
 • 湿地(しっち、英語:wetland)は、淡水や海水によって冠水する、あるいは定期的に覆われる低地のことである。生物、特に水生生物やそれを餌とする鳥類の重要な生育・生息場所となる。英語の音写でウェットランドとも呼ばれる。湿地の特徴によって他と区別される地域一帯は、湿地帯(しっちたい)と呼ばれる。 (ja)
 • Mokradło (teren podmokły, bagno, błoto, moczary, trzęsawisko, , grzęzawisko, topiel, ) – obszar łączący cechy siedliska lądowego i wodnego. (pl)
 • Во́дно-болотні угі́ддя (англ. wetlands) — ділянки місцевості, ґрунт яких є аквіфером з постійною або сезонною вологістю. Такі ділянки місцевості можуть бути частково або повністю зайняті водоймищами. Водно-болотними угіддями є мілководні озера чи ділянки морського узбережжя, верхові та низові болота, також деякі інші. Вода у водно-болотних угіддях може бути прісною, морською і солонуватою. Найбільші водно-болотні угіддя у світі — Пантанал, вони розташовані в Бразилії, Болівії та Парагваї. (uk)
 • 濕地(wetland)是永久或季節性被较浅的水(少于6米的淡水、半咸水或海水)掩蓋的獨特自然环境,是一種許多缺氧過程具有優勢的生態系統,也是陸地生態系統和水域生態系統之間的過渡性地帶。有許多水生植物生長在土壤长期被水体浸泡的特定濕地環境中,這些能夠適應獨特水土環境的水生植物也常是區分濕地與其他地形、水體的特徵植被。溼地廣泛分佈於世界各地,擁有眾多野生動植物資源,是很多珍稀水禽的繁殖和遷徙離不開溼地提供的栖息地和生態系統,因此被稱為「鳥類的樂園」。溼地有強大的生態淨化作用,可以改善河流水质,因而又有「地球之腎」的美名。 在人口数量急剧增加和經濟快速發展的雙重壓力下,19世紀中後期大量溼地被改造成農田,加上過度的資源開發和污染,溼地面積大幅度縮小,溼地物種受到嚴重破壞。為保護溼地,保護溼地中的豐富物種,1971年2月2日建立了全球政府間保護公約溼地公約。到2014年1月為止已有168個締約國,2170塊溼地列入國際重要溼地名錄。 (zh)
 • Les zones humides són zones de terreny inundades o amarades d'aigua, naturals o artificials, permanents o temporals, amb aigua estancada o fluent, dolça, salabrosa o salada. Són zones que es troben al límit entre les zones terrestres i aquàtiques, sent molt diferents d'aquestes zones però depenent-ne significativament. Aquestes zones humides tenen una biodiversitat molt gran i són un lloc d'emmagatzemament per l'aigua excessiva: durant les inundacions absorbeixen l'aigua excessiva, i durant les sequeres, deixen anar aigua, de manera que es compensa naturalment. (ca)
 • Mokřad je samostatný ekosystém, který je zaplaven nebo nasycen vodou, a to buď trvale (po léta nebo desetiletí), nebo sezónně (po týdny nebo měsíce). Při zaplavení převládají bezkyslíkaté (anaerobní) procesy, zejména v půdě. Hlavním faktorem, který mokřady odlišuje od suchozemských forem půdy nebo vodních ploch, je charakteristická vegetace vodních rostlin, přizpůsobená jedinečným anaerobním hydrickým půdám. Mokřady jsou považovány za jedny z biologicky nejrozmanitějších ekosystémů, které slouží jako domov široké škále rostlinných a živočišných druhů. Pro mnoho oblastí světa byly vyvinuty metody hodnocení funkcí mokřadů, jejich ekologického zdraví a celkového stavu. Tyto metody přispěly k ochraně mokřadů částečně tím, že zvýšily povědomí veřejnosti o funkcích, které některé mokřady plní. (cs)
 • Υγροβιότοπος (κατά την Βιολογία), ή αλλιώς υγρότοπος (κατά την εδαφολογία) ονομάζεται κάθε τόπος που καλύπτεται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά αλλά έχει υγρό υπόστρωμα για μεγάλο διάστημα του έτους. (el)
 • Ein Feuchtgebiet oder Feuchtbiotop ist ein Gebiet, das im Übergangsbereich von trockenen zu dauerhaft feuchten Ökosystemen liegt. Der Begriff des Feuchtgebiets umfasst verschiedene Lebensraumtypen der Flora und Fauna wie Aue, Bruchwald, Feuchtwiese, Moor, Ried, Sumpf und Marschland, die an den ganzjährigen Überschuss von Wasser angepasst sind. Mit der Annahme der UN-Resolution 75/317 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen im August 2021 den 2. Februar des Jahres als World Wetland Day ausgerufen ("Welttag der Feuchtgebiete"). (de)
 • Per malsekejoj kutime komprenatas malsekaj paŝtejoj, marĉoj, lagetoj, torfejoj, lagunoj, ĉiaj akvosurfacoj naturaj aŭ artaj, konstantaj aŭ nedaŭraj, stagnaj aŭ fluaj, salaj, saletaj, aŭ nesalaj, inkluzive marajn spacojn, kies profundo dum malalta tajdo ne superas 6 metrojn. Ĉeesto de akvo foje stagna, kulo-riĉeco, ktp. kaŭzis, ke tiujn ĉirkaŭaĵojnoni longtempe konsideris malsanigaj. Tial efektiviĝis laboroj por sekigi, plenigi kaj do forigi tiujn «malutilejojn». Krome ili estas neanstataŭeblaj, elstare originalaj kaj riĉaj naturaj medioj, kun apartaj faŭnoj kaj flaŭroj. (eo)
 • Hezeguneak, etengabe edo aldizka, urak hartuta egoten diren eremu lauak dira, bai lehorrekoak (aintzirak, zingirak, zohikaztegiak) nola itsabazterrekoak (padurak, mangladiak). Ingurune hauek garrantzi handiko onurak eskaintzen dizkiote gizarteari, hala nola, ura araztea, uholdeen kalteak arintzea eta itsasertza egonkortzea. Horrez gainera, aniztasun biologiko handiko ekosistemak dira, eta landare eta animalia askoren bizilekua. (eu)
 • Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente.​ Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y da lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. Considerando que el concepto fundamental de un humedal, chucua​, o zona húmeda no es el agua como tal sino la "humedad", se puede hablar de "ecosistemas húmedos" interdependientes de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas. (es)
 • Lahan basah atau wetland (Ingg.) adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini, di antaranya, adalah rawa-rawa (termasuk rawa bakau), paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau atau asin. (in)
 • A wetland is a distinct ecosystem that is flooded or saturated by water, either permanently (for years or decades) or seasonally (for weeks or months). Flooding results in oxygen-free (anoxic) processes prevailing, especially in the soils. The primary factor that distinguishes wetlands from terrestrial land forms or water bodies is the characteristic vegetation of aquatic plants, adapted to the unique anoxic hydric soils. Wetlands are considered among the most biologically diverse of all ecosystems, serving as home to a wide range of plant and animal species. Methods for assessing wetland functions, wetland ecological health, and general wetland condition have been developed for many regions of the world. These methods have contributed to wetland conservation partly by raising public aware (en)
 • Une zone humide, ou milieu humide, dénomination dérivant du terme anglais wetland, est une région où le principal facteur d'influence du biotope et de sa biocénose est l'eau. Elles jouent un rôle majeur en ce qui concerne le cycle de l'eau et le cycle du carbone. La flore des zones humides d'eau douce est dite hélophyte. Plus d'un quart des espèces de zones humides sont en danger d’extinction et moins de 20 % des zones humides mondiales sont protégées. Selon le rapport de l'ONU sur la biodiversité (6 mai 2019), 85 % des zones humides mondiales risquent de disparaitre. (fr)
 • ( 자가 습지(習之)인 인물에 대해서는 안성 (1344년) 문서를 참고하십시오.) 습지(濕地, wetland)는 물에 따라 동식물의 생활과 주변 환경이 결정되는 곳이며, 일년의 일정기간 이상 물에 잠겨 있거나 젖어 있는 지역으로, 담수, 기수 또는 염수가 영구적 또는 일시적으로 그 표면을 덮고 있다. 건조시에 수심의 6미터를 넘지 않는 해역을 포함한다. 크게 내륙습지와 연안습지로 나뉜다. 습지는 지구 전체 지표면적의 약 6%에 해당하는 지역이다. 이 습지에 지구상의 생물 중 약 2%가 생존해 있고 해양생물의 약 60%가 산란하거나 서식한다. 또한 어업활동의 90%가 직·간접적으로 이 습지에 의존하고 있다. 육지와 물을 이어주는 중간단계의 생태적 환경특성은 높은 ‘종 다양성’을 보인다. 습지는 오랜 세월동안 많은 양의 퇴적물이 쌓이고 쌓여 대규모 수생식물들이 자랄 수 있는 여건을 만들며, 이들 식물을 시작으로, 절지동물, 양서류, 파충류 등 먹이사슬이 잘 형성되어 있다. (ko)
 • Drasland (Engels: wetland) is laagland dat permanent of tijdelijk verzadigd is/wordt door opkomend water. Het is dus een gebied op de grens tussen landelijk en waterrijk gebied, gebied dat zeer verschillend doch zeer afhankelijk is van beide. Drasland vertoont hierdoor een karakteristieke vegetatie, een zeer grote biodiversiteit, aangepast aan deze wisselende omstandigheden. Het gebied dient veelal in de eerste plaats als opslag voor overtollig water. Bij overstroming neemt het gebied het teveel aan water op en bij droogte geeft het dat water af en bewaart zo het natuurlijk evenwicht. Een drasland verschilt van een moeras, dat meestal alleen extreem drassige grond betreft, terwijl een drasland een afwisseling van droog en nat kan zijn. In Nederland is de Waddenzee een voorbeeld van een dra (nl)
 • Zonas úmidas (português brasileiro) ou zonas húmidas (português europeu), também chamadas no Brasil de áreas úmidas são áreas de pântanos, charcos, pauis, sapais, turfas — permanentes ou temporários —, que normalmente albergam uma grande biodiversidade, tanto em termos de plantas como de animais aquáticos, ou os que se alimentam daqueles. (pt)
 • Våtmark, även sankmark och sumpmark, är enligt den svenska våtmarksinventeringens definition sådan mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50 procent av vegetationen ska vara hydrofil för att man ska kalla ett område för våtmark. Huvudindelningen av våtmarker i typer grundar sig på vattnets ursprung och om marken är torvbildande eller ej. Begreppet innefattar en mängd olika naturtyper såsom myrar, stränder, kärr och mossar. Även träsk är en benämning som kan avse en typ av våtmark. (sv)
 • Водно-болотные угодья, или влажные земли (англ. Wetlands) — участки местности, почва которых является аквифером с постоянной или сезонной влажностью. Такие участки местности могут быть частично или полностью заняты водоёмами. Водно-болотными угодьями являются мелководные озёра и участки морских побережий, верховые и низовые болота, также некоторые другие. Вода в водно-болотных угодьях может быть пресной, морской и солоноватой. Крупнейшие водно-болотные угодья в мире — Пантанал, они расположены в Бразилии, Боливии и Парагвае. (ru)
rdfs:label
 • Wetland (en)
 • منطقة رطبة (ar)
 • Zona humida (ca)
 • Mokřad (cs)
 • Feuchtgebiet (de)
 • Υγροβιότοπος (el)
 • Malsekejo (eo)
 • Hezegune (eu)
 • Humedal (es)
 • Zone humide (fr)
 • Lahan basah (in)
 • Zona umida (it)
 • 습지 (ko)
 • 湿地 (ja)
 • Mokradło (pl)
 • Drasland (nl)
 • Zona úmida (pt)
 • Водно-болотные угодья (ru)
 • Våtmark (sv)
 • Водно-болотні угіддя (uk)
 • 湿地 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:broadMatch
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:lakeType of
is dbp:source of
is dbp:terrain of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License