The Sunday Times is a British newspaper whose circulation makes it the largest in the quality press market category. It is published by Times Newspapers Ltd, a subsidiary of News UK, which is in turn owned by News Corp. Times Newspapers also publishes The Times. The two papers were founded independently and have been under common ownership only since 1966. They were bought by News International in 1981.

Property Value
dbo:abstract
 • الصنداي تايمز هي أكثر جريدة وطنية بريطانية مبيعاً في سوق الصحافة. تنشرها شركة صحافة التايمز المحدودة، إحدى الشركات التابعة ، والتي تملكها شركة نيوز كورب. تنشر الشركة أيضاً صحيفة ذي تايمز، وقد أنشئت الصحيفتان بصورة مستقلة عن بعضهما لكنهما كانتا تحت ملكية مشتركة منذ عام 1966، ولقد بيعت الصحيفتان لشركة نيوز إنترناشيونال عام 1981. تحتل الصنداي تايمز مكانةً مهيمنة في سوق صحافة الأحد ذات الجودة؛ إذ يصل حجم تداولها الذي يقارب المليون نسخة مجموع نسخ منافساتها الرئيسيتان وذا أوبزرفر معاً. في حين أن بعض الصحف الوطنية الأخرى أصبحت صحف تابلويد (صغيرة الحجم) في أوائل عقد 2000، حافظت الصنداي تايمز على حجمها بالقطع الكبير ويقال أنها ستستمر بهذا الشكل. تبيع الصنداي تايمز أكثر من ضعف عدد نسخ مثيلاتها من الصحف الورقية مثل ذي تايمز التي تنشر من الاثنين حتى السبت. (ar)
 • The Sunday Times és un periòdic dominical de gran format (en anglès: broadsheet) distribuït al Regne Unit i la República d'Irlanda. Publicat per , subsidiària de News International, la qual també publica The Times, però els dos diaris van ser fundats independentment i pertanyen a la mateixa companyia només des de 1966. Rupert Murdoch va adquirir News International el 1981 i per tant tots dos diaris. Aquell any, the Sunday Times va començar a publicar anualment la llista de les persones més riques del món, en un intent d'incrementar les vendes. Mentre el seu diari germà, The Times, té una circulació substancialment inferior a la del diari de més circulació del Regne Unit, The Daily Telegraph, The Sunday Times, amb 1.202.235 exemplars, ocupa una posició dominant en el mercat del diumenge, i amb els seus gairebé 1.3 milions d'exemplars en circulació iguala la dels rotatius , The Observer i The Independent on Sunday junts. (ca)
 • The Sunday Times jsou nedělní noviny distribuované ve Velké Británii a Irské republice. Jejich jihoafrická varianta jsou nejprodávanější noviny v Jihoafrické republice. Na rozdíl od oblíbených mylných představ nemá irské vydání Sunday Times nic společného s novinami The Irish Times, které vycházejí v Dublinu od pondělí do soboty. The Sunday Times vydává společnost , pobočka , kterou vlastní . Times Newspapers vlastní rovněž The Times, ale oboje tyto noviny byly založeny nezávisle na sobě a pod společné vlastnictví se dostaly v roce 1966. V roce 1981 převzala noviny společnost News International Ruperta Murdocha. Každý rok zveřejňují Sunday Times - jehož záměrem je zvýšit prodej. Sesterské noviny The Times mají pravidelně méně výtisků než největší britský deník The Daily Telegraph, ale The Sunday Times zaujímá dominantní postavení na nedělním trhu; jeho 1,3 milionu výtisků se rovná výtiskům , The Observer a dohromady. Mají větší formát papíru. V září 2006 vzrostla jejich cena z 1,8 liber na 2 libry, což bylo druhé zvýšení ceny během dvou let, a to způsobilo mírný pokles v počtu čtenářů měsíc od měsíce a rok od roku. Byl to následek všeobecného úpadku v počtu čtenářů všech nedělních novin. Aby proti tomu bojovali, soupeři jako přistoupili v červnu 2007 detailněji k svému obsahu a dělení a The Observer vyšel v berlínském formátu s barevným tiskem ve všech sekcích. Nástup nových tiskáren v News International v létě 2008 umožňuje plné barvy na všech stránkách novin. (cs)
 • The Sunday Times ist im Vereinigten Königreich und in Irland die größte sonntägliche Zeitung, deren politische Orientierung als Mitte-rechts und somit konservativ angegeben wird. Sie hat eine Auflage von ungefähr 1,3 Millionen Exemplaren. Die Sunday Times wird von der Gesellschaft , die auch The Times publiziert, herausgegeben. Times Newspapers ist ein Tochterunternehmen der News Corporation. (de)
 • The Sunday Times estas konservativisma dimanĉa tutlanda gazeto eldonata en Britio depost la jaro 1821, la unuan jaron je la nomo The New Observer. The Sunday Times kaj ties gazetfrato The Times estas eldonataj de la firmao Times Newspapers Limited, filio de News International. News International estas entute posedata de la grupo News Corporation, estrata de Rupert Murdoch. Ĉefredaktoro laŭ la stato de somero 2011 estas John Witherow, kaj la ĉiudimanĉo eldankvanto laŭ tiu stato estas proksimume 1 300 000 ekzempleroj. (eo)
 • The Sunday Times es un periódico de gran formato dominical distribuido en el Reino Unido y la República de Irlanda. Publicado por , subsidiaria de , la cual también publica The Times, pero los dos periódicos fueron fundados independientemente y solo pertenecen a la misma compañía desde 1966. Rupert Murdoch adquirió News International en 1981 y por lo tanto controla ambos periódicos. Ese año, The Sunday Times publicó la lista de los más ricos, en un intento de incrementar las ventas. Mientras su periódico hermano, The Times, tiene una circulación substancialmente menor que el periódico de más circulación del Reino Unido (The Daily Telegraph), The Sunday Times ocupa una posición dominante en el mercado dominical. (es)
 • The Sunday Times is a British newspaper whose circulation makes it the largest in the quality press market category. It is published by Times Newspapers Ltd, a subsidiary of News UK, which is in turn owned by News Corp. Times Newspapers also publishes The Times. The two papers were founded independently and have been under common ownership only since 1966. They were bought by News International in 1981. The Sunday Times has a circulation of just over 650,000 which exceeds that of its main rivals, including The Sunday Telegraph and The Observer, combined. While some other national newspapers moved to a tabloid format in the early 2000s, The Sunday Times has retained the larger broadsheet format and has said that it will continue to do so. As of December 2019, it sells 75% more copies than its sister paper, The Times, which is published Monday to Saturday. The Sunday Times has acquired a reputation for the strength of its investigative reporting – much of it by its Insight team – and also for its wide-ranging foreign coverage. It has a number of popular writers, columnists and commentators including Jeremy Clarkson and Bryan Appleyard. A. A. Gill was a prominent columnist for many years. It was Britain's first multi-section newspaper and remains substantially larger than its rivals. A typical edition contains the equivalent of 450 to 500 tabloid pages. Besides the main news section, it has standalone News Review, Business, Sport, Money and Appointments sections – all broadsheet. There are three magazines (The Sunday Times Magazine, Culture, and Style) and two tabloid supplements (Travel and Home). It has a website and separate digital editions configured for both the iOS operating system for the Apple iPad and the Android operating system for such devices as the Google Nexus, all of which offer video clips, extra features and multimedia and other material not found in the printed version of the newspaper. The paper publishes The Sunday Times Rich List, an annual survey of the wealthiest people in Britain and Ireland, equivalent to the Forbes 400 list in the United States, and a series of league tables with reviews of private British companies, in particular The Sunday Times Fast Track 100. The paper also produces an annual league table of the best-performing state and independent schools at both junior and senior level across the United Kingdom, entitled Parent Power (with additional information available online), and an annual league table of British universities and a similar one for Irish universities. It publishes The Sunday Times Bestseller List of books in Britain, and a list of the "100 Best Companies to Work For", focusing on UK companies. It also organises The Sunday Times Oxford Literary Festival, held annually, and The Sunday Times Festival of Education, which takes place every year at Wellington College. (en)
 • The Sunday Times est un journal du dimanche distribué au Royaume-Uni et en Irlande, publié par (en). Times Newspaper appartient à The Times. Les deux journaux ont été fondés indépendamment et appartiennent au même propriétaire seulement depuis 1966. Rupert Murdoch détient les deux journaux depuis 1981. Chaque année, le Sunday Times publie une liste des personnalités les plus riches. Avec The Sunday Telegraph, le Sunday Times occupe une place dominante sur le marché des journaux du dimanche. Il est d'orientation conservatrice. (fr)
 • Il Sunday Times è un giornale distribuito nel Regno Unito e in Irlanda, pubblicato dalla , che fa parte della News International, che è a sua volta controllata da News Corporation. Anche il Times appartiene alla Times Newspapers, ma i due quotidiani furono fondati indipendentemente e divennero "fratelli" solo negli anni '60. La News International di Rupert Murdoch acquistò il giornale nel 1981. Il giornale è stato fondato nel 1821. (it)
 • サンデー・タイムズ (The Sunday Times) は、英国の英語の保守系高級紙タイムズの日曜版である。ニューズ・コーポレーション傘下の企業が発行している。 1821年にThe New Observerとして創刊。翌1822年にタイムズの日曜版として現在に至っている。2006年9月現在1部2ポンドで、スコットランドは1.90ポンド、アイルランドは2.50ユーロで販売されている。 (ja)
 • 《선데이 타임스》(The Sunday Times)는 영국 타임스의 일요일 판이다. (ko)
 • The Sunday Times is een wekelijkse Britse broadsheet-krant die uitgebracht wordt door Times Newspapers Ltd, een dochteronderneming van News International dat ook The Times uitgeeft en op zijn beurt deel uitmaakt van News Corporation. In september 2006 ging de prijs omhoog van £1.80 naar £2, waarna het aantal lezers iets is gedaald (hetzelfde geldt voor andere Britse zondagskranten). (nl)
 • „The Sunday Times” – brytyjski tygodnik o profilu społeczno-politycznym, ukazujący się w niedziele, wydawany przez (część News Corp), siostrzana gazeta dziennika „The Times”. Gazeta wydawana jest w formacie i prezentuje umiarkowanie konserwatywne poglądy. (pl)
 • The Sunday Times é o jornal dominical britânico de circulação nacional mais vendido, sendo distribuído no Reino Unido e na Irlanda. É publicado em formato broadsheet pela Times Newspapers Ltd., uma subsidiária da , que, por sua vez, é controlada pela News Corp. A Times Newspapers também publica The Times. Os dois jornais foram fundadas independentemente, ficando sob propriedade comum somente a partir de 1966. Foram comprados pela News International em 1981. The Sunday Times ocupa uma posição dominante no mercado dominical dos chamados "jornais de qualidade" do Reino Unido. Em janeiro de 2012, a sua circulação, de pouco menos de um milhão de exemplares, correspondia à soma da circulação dos seus principais concorrentes - The Sunday Telegraph, The Observer e The Independent (edição dominical). Enquanto alguns outros jornais de circulação nacional mudaram para o formato tablóide no início de 2000, The Sunday Times manteve o formato maior (broadsheet) e declara que continuará assim. O jornal vende mais que o dobro de cópias do seu coirmão, The Times, que circula de segunda a sábado. Foi o primeiro jornal com vários seções da Grã-Bretanha e permanece substancialmente mais denso do que seus rivais. Uma edição normal contém o equivalente a 450-500 páginas de um tablóide. O jornal adquiriu reputação pela força de sua reportagens investigativas - em grande parte devida à sua premiada equipe Insight - e também pela ampla cobertura internacional. Em seu quadro de colaboradores, tem vários escritores conhecidos, colunistas e comentaristas, incluindo Jeremy Clarkson, A. A. Gill e Bryan Appleyard. O jornal tem, também, três revistas (The Sunday Times Magazine, Culture e Style) e três suplementos em formato tabloide (Travel, Home e Driving). (pt)
 • «Сандей таймс» (англ. The Sunday Times, переводится как «Воскресное время») — воскресная широкоформатная газета, выходит в Соединённом Королевстве. «Санди таймс» издается «», дочерней компанией «», которой, в свою очередь, владеет News Corporation. «Times Newspapers» также владеет The Times, однако обе эти газеты были основаны независимо друг от друга и стали принадлежать одному владельцу только в 1966 году. «News International» Руперта Мёрдока приобрела обе газеты в 1981 году. Каждый год «Санди таймс» публикует «Список богатых», который бьёт рекорды продаж. В то время как «The Times» имеет гораздо меньший тираж, чем «The Daily Telegraph», самая многотиражная в Соединенном Королевстве серьёзная ежедневная газета, «Санди таймс» занимает доминирующую позицию на рынке качественных воскресных изданий; тираж в 1,3 млн экземпляров равен тиражу «», «The Observer» и «», вместе взятых. (ru)
 • The Sunday Times är namnet på flera söndagstidningar i olika länder varav den mest kända är den brittiska versionen som distribueras i Storbritannien och Irland och har huvudredaktion i London. Tidningen är systertidning till The Times och båda har samma ägare men tidningarna grundades oberoende av varandra och kom inte under samma ägarskap förrän 1966. The Sunday Times är Storbritanniens dominerande kvalitetstidning på söndagarna och den trycks i omkring 1,3 miljoner exemplar vilket är ungefär lika många som , The Observer och tillsammans. (sv)
 • «The Sunday Times» (укр. «Санді Таймс», або «Санди Таймс») — британський тижневик видавництва , дочірньою компанією , яка, у свою чергу, належить американській корпорації «News Corporation». Також видає щоденну якісну газету «The Times». Ці дві газети були засновані незалежно одна від одної, і стали належати одному власнику лише з 1966 року. придбала газети у 1981 році. The Sunday Times займає провідну роль серед недільної якісної преси. Її наклад значно більший ніж у , «The Observer» и «The Independent on Sunday». Поки інші національні видання на початку 2000-х перейшли у формат таблоїдів, «The Sunday Times» залишається широкоформатною газетою і продає у два рази більше копій, ніж «The Times», що видається з понеділка по суботу. У газеті друкується ряд популярних письменників, публіцистів, коментаторів, серед яких Джеремі Кларксон, та . «The Sunday Times» стала першою у Великій Британії газетою з великою кількістю рубрик, таких як огляд новин, бізнес, спорт, гроші та інші; журналами: «The Sunday Times Magazine», «Culture», «Style», а також додатками у форматі таблоїдів: «Travel», «Home», «Driving». Вона має сайт та окремі електронні видання, що налаштовані як для операційних систем iOS та Android, так і для Google Nexus, які допомагають знайти матеріали, які не містить друковане видання. Щороку газета публікує , огляд найбагатших людей Британії та Ірландії, на манеру «Forbes 400 list» у США, і ряд рейтингів з оглядом приватних британських компаній у публікації . Також газета щорічно видає турнірну таблицю найкращих державних та приватних шкіл молодшого та старшого ступенів у всьому Об'єднаному Королівстві, що має назву «Parent Power», а також турнірну таблицю британських університетів і аналогічну для університетів Ірландії.Більше того, газета публікує — список бестселерів року Великої Британії, і список , орієнтований на компанії Об'єднаного Королівства. Також газета організовує щорічний літературний фестиваль та освітній фестиваль , що проходить щорічно у коледжі Веллінгтона. (uk)
 • 《星期日泰晤士報》(英語:The Sunday Times),英國的一份於每周日出刊的報紙。 《星期日泰晤士報》也有出版愛爾蘭共和國的版本,不過其與《愛爾蘭時報》沒有直接關聯。《星期日泰晤士報》由(Times Newspapers Ltd)出版,而該公司又是新聞集團的下屬企業。 (zh)
dbo:circulation
 • 659699 (xsd:integer)
dbo:editor
dbo:format
dbo:foundingDate
 • 1821-02-18 (xsd:date)
dbo:headquarter
dbo:owner
dbo:sisterNewspaper
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 2313472 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 51088 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985811131 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • The Sunday Times cover (en)
dbp:circulation
 • 659699 (xsd:integer)
dbp:circulationDate
 • September 2019 (en)
dbp:editor
dbp:format
dbp:foundation
 • 1821-02-18 (xsd:date)
dbp:founder
 • Henry White (en)
dbp:headquarters
dbp:issn
 • 956 (xsd:integer)
dbp:name
 • The Sunday Times (en)
dbp:owners
dbp:political
dbp:sisterNewspapers
 • The Times (en)
dbp:type
 • Sunday newspaper (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • The Sunday Times ist im Vereinigten Königreich und in Irland die größte sonntägliche Zeitung, deren politische Orientierung als Mitte-rechts und somit konservativ angegeben wird. Sie hat eine Auflage von ungefähr 1,3 Millionen Exemplaren. Die Sunday Times wird von der Gesellschaft , die auch The Times publiziert, herausgegeben. Times Newspapers ist ein Tochterunternehmen der News Corporation. (de)
 • The Sunday Times estas konservativisma dimanĉa tutlanda gazeto eldonata en Britio depost la jaro 1821, la unuan jaron je la nomo The New Observer. The Sunday Times kaj ties gazetfrato The Times estas eldonataj de la firmao Times Newspapers Limited, filio de News International. News International estas entute posedata de la grupo News Corporation, estrata de Rupert Murdoch. Ĉefredaktoro laŭ la stato de somero 2011 estas John Witherow, kaj la ĉiudimanĉo eldankvanto laŭ tiu stato estas proksimume 1 300 000 ekzempleroj. (eo)
 • The Sunday Times est un journal du dimanche distribué au Royaume-Uni et en Irlande, publié par (en). Times Newspaper appartient à The Times. Les deux journaux ont été fondés indépendamment et appartiennent au même propriétaire seulement depuis 1966. Rupert Murdoch détient les deux journaux depuis 1981. Chaque année, le Sunday Times publie une liste des personnalités les plus riches. Avec The Sunday Telegraph, le Sunday Times occupe une place dominante sur le marché des journaux du dimanche. Il est d'orientation conservatrice. (fr)
 • Il Sunday Times è un giornale distribuito nel Regno Unito e in Irlanda, pubblicato dalla , che fa parte della News International, che è a sua volta controllata da News Corporation. Anche il Times appartiene alla Times Newspapers, ma i due quotidiani furono fondati indipendentemente e divennero "fratelli" solo negli anni '60. La News International di Rupert Murdoch acquistò il giornale nel 1981. Il giornale è stato fondato nel 1821. (it)
 • サンデー・タイムズ (The Sunday Times) は、英国の英語の保守系高級紙タイムズの日曜版である。ニューズ・コーポレーション傘下の企業が発行している。 1821年にThe New Observerとして創刊。翌1822年にタイムズの日曜版として現在に至っている。2006年9月現在1部2ポンドで、スコットランドは1.90ポンド、アイルランドは2.50ユーロで販売されている。 (ja)
 • 《선데이 타임스》(The Sunday Times)는 영국 타임스의 일요일 판이다. (ko)
 • The Sunday Times is een wekelijkse Britse broadsheet-krant die uitgebracht wordt door Times Newspapers Ltd, een dochteronderneming van News International dat ook The Times uitgeeft en op zijn beurt deel uitmaakt van News Corporation. In september 2006 ging de prijs omhoog van £1.80 naar £2, waarna het aantal lezers iets is gedaald (hetzelfde geldt voor andere Britse zondagskranten). (nl)
 • „The Sunday Times” – brytyjski tygodnik o profilu społeczno-politycznym, ukazujący się w niedziele, wydawany przez (część News Corp), siostrzana gazeta dziennika „The Times”. Gazeta wydawana jest w formacie i prezentuje umiarkowanie konserwatywne poglądy. (pl)
 • The Sunday Times är namnet på flera söndagstidningar i olika länder varav den mest kända är den brittiska versionen som distribueras i Storbritannien och Irland och har huvudredaktion i London. Tidningen är systertidning till The Times och båda har samma ägare men tidningarna grundades oberoende av varandra och kom inte under samma ägarskap förrän 1966. The Sunday Times är Storbritanniens dominerande kvalitetstidning på söndagarna och den trycks i omkring 1,3 miljoner exemplar vilket är ungefär lika många som , The Observer och tillsammans. (sv)
 • 《星期日泰晤士報》(英語:The Sunday Times),英國的一份於每周日出刊的報紙。 《星期日泰晤士報》也有出版愛爾蘭共和國的版本,不過其與《愛爾蘭時報》沒有直接關聯。《星期日泰晤士報》由(Times Newspapers Ltd)出版,而該公司又是新聞集團的下屬企業。 (zh)
 • الصنداي تايمز هي أكثر جريدة وطنية بريطانية مبيعاً في سوق الصحافة. تنشرها شركة صحافة التايمز المحدودة، إحدى الشركات التابعة ، والتي تملكها شركة نيوز كورب. تنشر الشركة أيضاً صحيفة ذي تايمز، وقد أنشئت الصحيفتان بصورة مستقلة عن بعضهما لكنهما كانتا تحت ملكية مشتركة منذ عام 1966، ولقد بيعت الصحيفتان لشركة نيوز إنترناشيونال عام 1981. (ar)
 • The Sunday Times és un periòdic dominical de gran format (en anglès: broadsheet) distribuït al Regne Unit i la República d'Irlanda. Publicat per , subsidiària de News International, la qual també publica The Times, però els dos diaris van ser fundats independentment i pertanyen a la mateixa companyia només des de 1966. Rupert Murdoch va adquirir News International el 1981 i per tant tots dos diaris. Aquell any, the Sunday Times va començar a publicar anualment la llista de les persones més riques del món, en un intent d'incrementar les vendes. (ca)
 • The Sunday Times jsou nedělní noviny distribuované ve Velké Británii a Irské republice. Jejich jihoafrická varianta jsou nejprodávanější noviny v Jihoafrické republice. Na rozdíl od oblíbených mylných představ nemá irské vydání Sunday Times nic společného s novinami The Irish Times, které vycházejí v Dublinu od pondělí do soboty. The Sunday Times vydává společnost , pobočka , kterou vlastní . Times Newspapers vlastní rovněž The Times, ale oboje tyto noviny byly založeny nezávisle na sobě a pod společné vlastnictví se dostaly v roce 1966. V roce 1981 převzala noviny společnost News International Ruperta Murdocha. Každý rok zveřejňují Sunday Times - jehož záměrem je zvýšit prodej. (cs)
 • The Sunday Times is a British newspaper whose circulation makes it the largest in the quality press market category. It is published by Times Newspapers Ltd, a subsidiary of News UK, which is in turn owned by News Corp. Times Newspapers also publishes The Times. The two papers were founded independently and have been under common ownership only since 1966. They were bought by News International in 1981. (en)
 • The Sunday Times es un periódico de gran formato dominical distribuido en el Reino Unido y la República de Irlanda. Publicado por , subsidiaria de , la cual también publica The Times, pero los dos periódicos fueron fundados independientemente y solo pertenecen a la misma compañía desde 1966. Rupert Murdoch adquirió News International en 1981 y por lo tanto controla ambos periódicos. Ese año, The Sunday Times publicó la lista de los más ricos, en un intento de incrementar las ventas. (es)
 • «Сандей таймс» (англ. The Sunday Times, переводится как «Воскресное время») — воскресная широкоформатная газета, выходит в Соединённом Королевстве. «Санди таймс» издается «», дочерней компанией «», которой, в свою очередь, владеет News Corporation. «Times Newspapers» также владеет The Times, однако обе эти газеты были основаны независимо друг от друга и стали принадлежать одному владельцу только в 1966 году. «News International» Руперта Мёрдока приобрела обе газеты в 1981 году. Каждый год «Санди таймс» публикует «Список богатых», который бьёт рекорды продаж. (ru)
 • The Sunday Times é o jornal dominical britânico de circulação nacional mais vendido, sendo distribuído no Reino Unido e na Irlanda. É publicado em formato broadsheet pela Times Newspapers Ltd., uma subsidiária da , que, por sua vez, é controlada pela News Corp. A Times Newspapers também publica The Times. Os dois jornais foram fundadas independentemente, ficando sob propriedade comum somente a partir de 1966. Foram comprados pela News International em 1981. (pt)
 • «The Sunday Times» (укр. «Санді Таймс», або «Санди Таймс») — британський тижневик видавництва , дочірньою компанією , яка, у свою чергу, належить американській корпорації «News Corporation». Також видає щоденну якісну газету «The Times». Ці дві газети були засновані незалежно одна від одної, і стали належати одному власнику лише з 1966 року. придбала газети у 1981 році. The Sunday Times займає провідну роль серед недільної якісної преси. Її наклад значно більший ніж у , «The Observer» и «The Independent on Sunday». (uk)
rdfs:label
 • The Sunday Times (en)
 • الصنداي تايمز (ar)
 • The Sunday Times (ca)
 • The Sunday Times (cs)
 • The Sunday Times (Vereinigtes Königreich) (de)
 • The Sunday Times (eo)
 • The Sunday Times (es)
 • The Sunday Times (Royaume-Uni) (fr)
 • The Sunday Times (it)
 • サンデー・タイムズ (ja)
 • 선데이 타임스 (ko)
 • The Sunday Times (pl)
 • The Sunday Times (nl)
 • The Sunday Times (ru)
 • The Sunday Times (pt)
 • The Sunday Times (sv)
 • Санді таймс (uk)
 • 星期日泰晤士報 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • The Sunday Times (en)
is dbo:employer of
is dbo:institution of
is dbo:knownFor of
is dbo:sisterNewspaper of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:credits of
is dbp:rev of
is dbp:sisterNewspapers of
is foaf:primaryTopic of