An Entity of Type: work, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A prescription, often abbreviated ℞ or Rx, is a formal communication from a physician or other registered health-care professional to a pharmacist, authorizing them to dispense a specific prescription drug for a specific patient. Historically, it was a physician's instruction to an apothecary listing the materials to be compounded into a treatment—the symbol ℞ (a capital letter R, crossed to indicate abbreviation) comes from the first word of a medieval prescription, Latin: Recipere (Take thou), that gave the list of the materials to be compounded.

Property Value
dbo:abstract
 • الوصفة طبية (℞) هي وثيقة الرعاية الصحية التي يحررها الطبيب في شكل تعليمات التي تحكم خطة رعاية المريض. قد تشمل الوصفات الطبية أوامر يجب أن يقوم بها المريض، أو توجيهات إلى الممرضة أو الصيدلي أو الطبيب المعالج الأخر. (ar)
 • La prescripció, en medicina, és l'acte professional del metge, odontòleg, podòleg i veterinari que consisteix a receptar una determinada medicació o indicar un determinat tractament a un pacient. (ca)
 • Lékařský předpis (běžně též recept, zastarale také recepis) je dokument, kterým lékař žádá lékárníka o vydání (případně též přípravu) léčivého přípravku pacientovi. Nejedná se však jen o právní dokument, ale zároveň slouží i jako účetní doklad k proplacení přípravku zdravotní pojišťovnou. (cs)
 • La receta médica es el documento legal por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico.​ Dicha prescripción es un proceso clínico individualizado y dinámico. A pesar de su carácter individual y único, los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas y/o promocionales. Es el documento que avala la dispensación bajo prescripción médica. (es)
 • Ein Rezept (von lateinisch recipere ‚nehmen‘, siehe Begriffsherkunft), auch Verordnung oder Verschreibung, ist in der Medizin und Pharmazie die schriftliche Verordnung von Arznei- oder Heilmitteln. Man unterscheidet verschreibungspflichtige (rezeptpflichtige) und verschreibungsfreie (rezeptfreie) Arzneimittel. Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen in der Apotheke nur bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts oder an ausgewiesene Ärzte abgegeben werden. In vielen Ländern sind bestimmte ärztliche Rezepte auch erforderlich, damit der Kaufpreis des Medikaments von einer Krankenversicherung erstattet wird. (de)
 • Dans l'exercice de la médecine, la prescription est l'acte par lequel un professionnel de la santé habilité ordonne des recommandations thérapeutiques auprès d'un patient. Traditionnellement, la prescription concerne l'application du plan thérapeutique proposé par un médecin, élaboré selon son diagnostic et les pratiques contemporaines de la médecine moderne. Lorsque la prescription met un jeu un autre membre du corps médical (radiologue, biologiste) ou un membre du corps pharmaceutique (pharmacien), celui-ci partage la responsabilité de la prescription avec le prescripteur. Les auxiliaires médicaux (infirmiers par exemple) ne sont pas responsables des prescriptions qui leur sont adressées. La prescription décline l'ensemble des actes de soins, thérapeutiques (médicamenteuses ou non), dispositifs médicaux, recommandations, et protocoles de soins qui sont adressés à un patient ou à un groupe de personnes. Dans le langage courant, la notion de prescription comme prescription d'un médicament[réf. nécessaire] est de plus en plus complétée par la prescription non médicamenteuse. Dans la culture anglo-saxonne, le symbole « ℞ » peut désigner la prescription. (fr)
 • A prescription, often abbreviated ℞ or Rx, is a formal communication from a physician or other registered health-care professional to a pharmacist, authorizing them to dispense a specific prescription drug for a specific patient. Historically, it was a physician's instruction to an apothecary listing the materials to be compounded into a treatment—the symbol ℞ (a capital letter R, crossed to indicate abbreviation) comes from the first word of a medieval prescription, Latin: Recipere (Take thou), that gave the list of the materials to be compounded. (en)
 • Resep dokter (℞) adalah dokumen yang bersifat legal berisi permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker sebagai sarana untuk mempersiapkan atau memberikan obat kepada pasien sesuai hasil pemeriksaan. Resep harus dibuat berdasarkan kebutuhan pasien setelah dokter memutuskan hasil pemeriksaan medis atau diagnosis. Secara hukum, yang bisa mengeluarkan resep hanya dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Dalam resep, dokter akan menuliskan nama obat yang harus dibawa pulang, dosis konsumsi obat dan cara penggunaan secara spesifik. Selain itu, dokter juga pasti menulis banyaknya obat yang harus diresepkan untuk bisa ditebus kembali jika keluhan pasien masih berlanjut setelah obat habis. (in)
 • 처방전(處方篆, medical prescription)은 의사가 환자에게 투여할 약제의 내용을 기재한 문서이다. 환자의 성명과 연령, 약품의 명칭과 분류, 조제의 방법과 주의, 용약 방법과 날짜 및 의사 서명이 기재되어 있으나, 분업상 의사가 환자 상태에 따라 약제를 결정하여 한 후 처방전을 발급하면, 환자는 발급된 처방전을 가지고 약국에 가서 약사로부터 조제 받아 복용하게 된다. (ko)
 • Una prescrizione medica, o ricetta, a volte abbreviata ℞ o Rx, è un documento redatto da un medico, o altro operatore sanitario qualificato, sotto forma di istruzioni che regolano il piano assistenziale di un singolo paziente o animale. Il termine si riferisce spesso all'autorizzazione scritta di un operatore sanitario affinché un paziente acquisti un . Ogni ricetta contiene chi ha prescritto la prescrizione, per chi è valida e cosa è prescritto. Secondo alcune giurisdizioni, alcuni tipi di farmaci o gruppi di pazienti richiedono indicazioni aggiuntive. (it)
 • 処方箋(しょほうせん、英・仏: prescription、独: Rezept)とは、診療所や病院などの医療機関にて診察を受け、医師、歯科医師、獣医師が医薬品を処方するために、薬の種類とその服用量、投与方法などが記載された薬剤師が調剤に用いる文書である。一般に、処方箋医薬品はこの処方箋がなければ入手することはできない。 「箋」の字は2010年に常用漢字となった。そのため、改定前の法令では処方せんと表記される。 (ja)
 • Recepta – pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej lub felczera, a także farmaceuty dla farmaceuty i w mniejszym stopniu dla chorego dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu. W Polsce recepty wypisuje się stosując zarówno język polski jak i łaciński.Wystawianie recept reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745). Wzór recepty określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Wymiary recept nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości (§ 6 ust. 1 Rozporządzenia). Obecnie obowiązujący wzór recepty w formie papierowej został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2020 roku. Ważność poprzedniej formy recepty została przedłużona do 18 kwietnia 2020 roku na podstawie rozporządzenia z 17 kwietnia 2019 roku. (pl)
 • Een doktersrecept of doktersvoorschrift is een schriftelijk verzoek van een arts aan een apotheker voor de aflevering van geneesmiddelen aan een patiënt. Naast naam- en adresgegevens van de arts, de naam en (soms ook) adresgegevens van de patiënt, bevat het recept de gegevens over het gebruik, de hoeveelheid en sterkte van de af te leveren medicijnen. Veel medicijnen (in Nederland de UR-geneesmiddelen) zijn niet zonder doktersrecept verkrijgbaar. Het recept kan echter ook medicijnen vermelden die vrij verkrijgbaar zijn. Hierbij kan ook gedacht worden aan verband en andere medische hulpmiddelen en artikelen. In het laatste geval neigt het recept naar een boodschappenlijst, ofschoon het niet zozeer een geheugensteun betreft, doch een eenduidige instructie aan de patiënt. Een doktersrecept kan voor een gelimiteerde of ongelimiteerde periode geldig zijn. Gedurende die periode kan het zijn dat de patiënt meerdere malen dezelfde geneesmiddelen nodig heeft. In dit geval wordt van "herhaalrecept" gesproken. Een herhaalrecept wordt vooral toegepast bij medicijnen zoals de anticonceptiepil en medicijnen tegen bijvoorbeeld: * hoge bloeddruk * diabetes * astma * allergie * eczeem * reumatoïde artritis Een recept begint doorgaans met de afkorting "R/" (van het Latijnse "recipe" oftewel "neem") hetgeen gevolgd wordt door de naam van het medicijn met daarachter de dosering, vaak in milligram (het gramteken wordt vaak achterwege gelaten). Aangezien de meeste medicijnen tegenwoordig bij de apotheek uit voorraad en op de juiste dosering leverbaar zijn, wordt nog zelden een bereidingswijze vermeld. Daaronder volgt het vereiste gebruik van het medicijn en datgene wat op het etiket moet verschijnen hetgeen voorafgegaan wordt door "S." (van het Latijnse Signa oftewel "schrijf" (op het etiket)). Hierbij wordt wederom gestandaardiseerde vaktaal gebezigd (veelal in Latijn). De hoeveelheid wordt vermeld als aantal (pillen, dragees, poeders enz.) en gewicht per stuk (veelal in milligram, waarbij het gramteken achterwege worden gelaten). Uiteindelijk wordt door de apotheek een aantal gegevens over het te leveren medicijn op een etiket geplaatst ten behoeve van de patiënt. Een apotheker mag niet zonder overleg met de arts of specialist van de patiënt die het medicijn voorgeschreven krijgt, van het recept afwijken. Indien van het recept afgeweken moet worden, dan dient hij eerst de betreffende (huis)arts of specialist te raadplegen alvorens tot verstrekking over te gaan. Van een apotheker wordt verlangd dat hij bekend is met de werking van het medicijn en dat hij het recept op juistheid kan beoordelen, zodat bij gerede twijfel altijd de juiste beslissing genomen wordt. In België werd op 1 januari 2017 het elektronisch voorschrift ingevoerd. Hierbij wordt het voorschrift op een computer ingegeven, en wordt een barcode afgedrukt. Met deze barcode kan de patiënt het recept in de apotheek afhalen. Vanaf 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrift verplicht en mogen er geen medicijnen meer voorgeschreven worden op een briefje, met uitzondering van huisbezoeken of in geval van overmacht. Dit elektronisch medisch voorschrift kan evenwel niet in de andere Europese landen gebruikt worden, wat wel met het papieren voorschrift mogelijk was. Om het recept in het buitenland te kunnen gebruiken moet men dit vooraf aan de voorschrijvende arts melden, die dan alsnog een papieren voorschrift kan opmaken. Een kopie van het elektronische voorschrift is niet mogelijk omdat dan in feite twee voorschriften zouden bestaan, die elk apart kunnen opgehaald worden, wat niet de bedoeling kan zijn. (nl)
 • Реце́пт (от лат. receptum — взятое, принятое, от лат. recipio — принимаю, получаю) — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам. Простой рецепт — рецепт, выписанный на одно лекарственное вещество, сложный — если лекарство состоит из двух и более действующих веществ. Рецепт является юридическим документом, так как позволяет проверить правильность изготовления лекарств. Указание на отпуск лекарственного препарата по рецепту или без него содержится в инструкции к препарату в графе "условия отпуска". Инструкция утверждается на стадии государственной регистрации препарата. В древности на латыни рецепты назывались Formula remediorum (remedium — лекарственное средство) или Formula medicinalis. В настоящее время в России регулирование выписки рецептов осуществляется приказом Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения", а порядок отпуска аптечной организацией - приказом Минздрава России от 11.07.2017 N 403 "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность". Следует отметить, что кроме рецепта, назначение может иметь форму требования-накладной, которая используется для отпуска лекарственных препаратов аптечной организацией, являющейся структурным подразделением медицинской организации. (ru)
 • Uma prescrição é uma rotina de cuidados com a saúde, implementadas por um médico ou outro profissional de saúde qualificado, voltadas para um paciente em específico. O termo geralmente se refere à autorização por escrito de um médico para um paciente comprar um medicamento de um farmacêutico. Prescrições não-médicas incluem outros profissionais no auxílio de competências de outras grandes áreas: nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas ou médicos veterinários e compete aos farmacêuticos, às prescrições envolvendo fármacos obrigatoriamente a manipulação e dispensação, onde efetuarão neste ato a fiscalização da prescrição e orientação ao paciente. (pt)
 • Recept är en läkares, tandläkares, veterinärs, distriktssköterskas, barnmorskas eller tandhygienists anvisning till apotek om typ av läkemedel samt dosering. Receptet skrivs ut och lämnas till patienten, rings in eller e-postas direkt till apoteket. Receptblanketten är fastställd av Läkemedelsverket genom en föreskrift. Det finns flera olika typer av recept såsom recept för humanläkemedel, recept för kontrolläkemedel (narkotikaklassade läkemedel), faxrecept, recept för veterinärläkemedel. Om det finns likvärdiga preparat med samma verksamma ämne, som det preparat läkaren förskrivit, men som är billigare, ska enligt lag det billigaste preparatet expedieras. Detta har betydelse för belastningen på det högkostnadsskydd och frikort som patienten eventuellt är berättigad till. Expediering av det dyrare alternativet kan dock göras i följande fall: * Det finns någon medicinsk anledning till att exakt det på receptet angivna preparatet måste expedieras, och att förskrivaren angivit detta på receptet * Patient som har högkostnadsskydd eller frikort är beredd att själv stå för prisskillnaden mellan det billigaste preparatet och det preparat som angivits på receptet Föreskriften om billigaste alternativ har även betydelse för statens kostnader (d.v.s. skattemedel) för de förmåner högkostnadsskydd och frikort innebär. (sv)
 • Реце́пт (від лат. receptum — взяте, прийняте, від лат. recipio — приймаю, одержую) — письмове / електронне звернення лікаря або фельдшера до працівників аптек про виготовлення і продаж ліків або виробів медичного призначення, яке також містить вказівки для пацієнта, як ними користуватися. (uk)
 • 處方(英語:Medical prescription),通常用℞或是Rx縮寫的形式來表示,是醫生或其他註冊醫療衛生專業人員與藥劑師之間的書面溝通方式,讓藥劑師得到授權,為特定的患者調配特定的處方藥。寫處方而交付調劑的單張,稱為處方箋(jiān)。 在古代歷史的資料,這是醫生指示,根據列出的材料調製成治療藥品——℞這個符號(一個R的大寫字母 ,在右下角加個交叉,表示是個縮寫的字)出自中世紀拉丁語:Recipere (Take thou ),是第一個用來表達處方(採用材料清單,用來調製,做治療之用)的字。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 304263 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 39723 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1072434411 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • May 2020 (en)
dbp:reason
 • Which of them? (en)
dbp:sign
 • (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الوصفة طبية (℞) هي وثيقة الرعاية الصحية التي يحررها الطبيب في شكل تعليمات التي تحكم خطة رعاية المريض. قد تشمل الوصفات الطبية أوامر يجب أن يقوم بها المريض، أو توجيهات إلى الممرضة أو الصيدلي أو الطبيب المعالج الأخر. (ar)
 • La prescripció, en medicina, és l'acte professional del metge, odontòleg, podòleg i veterinari que consisteix a receptar una determinada medicació o indicar un determinat tractament a un pacient. (ca)
 • Lékařský předpis (běžně též recept, zastarale také recepis) je dokument, kterým lékař žádá lékárníka o vydání (případně též přípravu) léčivého přípravku pacientovi. Nejedná se však jen o právní dokument, ale zároveň slouží i jako účetní doklad k proplacení přípravku zdravotní pojišťovnou. (cs)
 • La receta médica es el documento legal por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico.​ Dicha prescripción es un proceso clínico individualizado y dinámico. A pesar de su carácter individual y único, los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas y/o promocionales. Es el documento que avala la dispensación bajo prescripción médica. (es)
 • Ein Rezept (von lateinisch recipere ‚nehmen‘, siehe Begriffsherkunft), auch Verordnung oder Verschreibung, ist in der Medizin und Pharmazie die schriftliche Verordnung von Arznei- oder Heilmitteln. Man unterscheidet verschreibungspflichtige (rezeptpflichtige) und verschreibungsfreie (rezeptfreie) Arzneimittel. Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen in der Apotheke nur bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts oder an ausgewiesene Ärzte abgegeben werden. In vielen Ländern sind bestimmte ärztliche Rezepte auch erforderlich, damit der Kaufpreis des Medikaments von einer Krankenversicherung erstattet wird. (de)
 • A prescription, often abbreviated ℞ or Rx, is a formal communication from a physician or other registered health-care professional to a pharmacist, authorizing them to dispense a specific prescription drug for a specific patient. Historically, it was a physician's instruction to an apothecary listing the materials to be compounded into a treatment—the symbol ℞ (a capital letter R, crossed to indicate abbreviation) comes from the first word of a medieval prescription, Latin: Recipere (Take thou), that gave the list of the materials to be compounded. (en)
 • Resep dokter (℞) adalah dokumen yang bersifat legal berisi permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker sebagai sarana untuk mempersiapkan atau memberikan obat kepada pasien sesuai hasil pemeriksaan. Resep harus dibuat berdasarkan kebutuhan pasien setelah dokter memutuskan hasil pemeriksaan medis atau diagnosis. Secara hukum, yang bisa mengeluarkan resep hanya dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Dalam resep, dokter akan menuliskan nama obat yang harus dibawa pulang, dosis konsumsi obat dan cara penggunaan secara spesifik. Selain itu, dokter juga pasti menulis banyaknya obat yang harus diresepkan untuk bisa ditebus kembali jika keluhan pasien masih berlanjut setelah obat habis. (in)
 • 처방전(處方篆, medical prescription)은 의사가 환자에게 투여할 약제의 내용을 기재한 문서이다. 환자의 성명과 연령, 약품의 명칭과 분류, 조제의 방법과 주의, 용약 방법과 날짜 및 의사 서명이 기재되어 있으나, 분업상 의사가 환자 상태에 따라 약제를 결정하여 한 후 처방전을 발급하면, 환자는 발급된 처방전을 가지고 약국에 가서 약사로부터 조제 받아 복용하게 된다. (ko)
 • Una prescrizione medica, o ricetta, a volte abbreviata ℞ o Rx, è un documento redatto da un medico, o altro operatore sanitario qualificato, sotto forma di istruzioni che regolano il piano assistenziale di un singolo paziente o animale. Il termine si riferisce spesso all'autorizzazione scritta di un operatore sanitario affinché un paziente acquisti un . Ogni ricetta contiene chi ha prescritto la prescrizione, per chi è valida e cosa è prescritto. Secondo alcune giurisdizioni, alcuni tipi di farmaci o gruppi di pazienti richiedono indicazioni aggiuntive. (it)
 • 処方箋(しょほうせん、英・仏: prescription、独: Rezept)とは、診療所や病院などの医療機関にて診察を受け、医師、歯科医師、獣医師が医薬品を処方するために、薬の種類とその服用量、投与方法などが記載された薬剤師が調剤に用いる文書である。一般に、処方箋医薬品はこの処方箋がなければ入手することはできない。 「箋」の字は2010年に常用漢字となった。そのため、改定前の法令では処方せんと表記される。 (ja)
 • Реце́пт (від лат. receptum — взяте, прийняте, від лат. recipio — приймаю, одержую) — письмове / електронне звернення лікаря або фельдшера до працівників аптек про виготовлення і продаж ліків або виробів медичного призначення, яке також містить вказівки для пацієнта, як ними користуватися. (uk)
 • 處方(英語:Medical prescription),通常用℞或是Rx縮寫的形式來表示,是醫生或其他註冊醫療衛生專業人員與藥劑師之間的書面溝通方式,讓藥劑師得到授權,為特定的患者調配特定的處方藥。寫處方而交付調劑的單張,稱為處方箋(jiān)。 在古代歷史的資料,這是醫生指示,根據列出的材料調製成治療藥品——℞這個符號(一個R的大寫字母 ,在右下角加個交叉,表示是個縮寫的字)出自中世紀拉丁語:Recipere (Take thou ),是第一個用來表達處方(採用材料清單,用來調製,做治療之用)的字。 (zh)
 • Dans l'exercice de la médecine, la prescription est l'acte par lequel un professionnel de la santé habilité ordonne des recommandations thérapeutiques auprès d'un patient. Traditionnellement, la prescription concerne l'application du plan thérapeutique proposé par un médecin, élaboré selon son diagnostic et les pratiques contemporaines de la médecine moderne. Lorsque la prescription met un jeu un autre membre du corps médical (radiologue, biologiste) ou un membre du corps pharmaceutique (pharmacien), celui-ci partage la responsabilité de la prescription avec le prescripteur. Les auxiliaires médicaux (infirmiers par exemple) ne sont pas responsables des prescriptions qui leur sont adressées. (fr)
 • Recepta – pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej lub felczera, a także farmaceuty dla farmaceuty i w mniejszym stopniu dla chorego dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu. W Polsce recepty wypisuje się stosując zarówno język polski jak i łaciński.Wystawianie recept reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745). Wzór recepty określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Wymiary recept nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości (§ 6 ust. 1 Rozporządzenia). (pl)
 • Een doktersrecept of doktersvoorschrift is een schriftelijk verzoek van een arts aan een apotheker voor de aflevering van geneesmiddelen aan een patiënt. Naast naam- en adresgegevens van de arts, de naam en (soms ook) adresgegevens van de patiënt, bevat het recept de gegevens over het gebruik, de hoeveelheid en sterkte van de af te leveren medicijnen. Een doktersrecept kan voor een gelimiteerde of ongelimiteerde periode geldig zijn. Gedurende die periode kan het zijn dat de patiënt meerdere malen dezelfde geneesmiddelen nodig heeft. In dit geval wordt van "herhaalrecept" gesproken. (nl)
 • Uma prescrição é uma rotina de cuidados com a saúde, implementadas por um médico ou outro profissional de saúde qualificado, voltadas para um paciente em específico. O termo geralmente se refere à autorização por escrito de um médico para um paciente comprar um medicamento de um farmacêutico. (pt)
 • Recept är en läkares, tandläkares, veterinärs, distriktssköterskas, barnmorskas eller tandhygienists anvisning till apotek om typ av läkemedel samt dosering. Receptet skrivs ut och lämnas till patienten, rings in eller e-postas direkt till apoteket. Receptblanketten är fastställd av Läkemedelsverket genom en föreskrift. Det finns flera olika typer av recept såsom recept för humanläkemedel, recept för kontrolläkemedel (narkotikaklassade läkemedel), faxrecept, recept för veterinärläkemedel. Expediering av det dyrare alternativet kan dock göras i följande fall: (sv)
 • Реце́пт (от лат. receptum — взятое, принятое, от лат. recipio — принимаю, получаю) — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам. Простой рецепт — рецепт, выписанный на одно лекарственное вещество, сложный — если лекарство состоит из двух и более действующих веществ. Рецепт является юридическим документом, так как позволяет проверить правильность изготовления лекарств. (ru)
rdfs:label
 • وصفة طبية (ar)
 • Prescripció (medicina) (ca)
 • Lékařský předpis (cs)
 • Rezept (Medizin) (de)
 • Receta médica (es)
 • Medical prescription (en)
 • Prescription (médecine) (fr)
 • Resep dokter (in)
 • 処方箋 (ja)
 • Ricetta (medicina) (it)
 • 처방전 (ko)
 • Doktersrecept (nl)
 • Recepta (pl)
 • Prescrição médica (pt)
 • Рецепт (uk)
 • Recept (läkemedel) (sv)
 • Рецепт (ru)
 • 处方 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:callsignMeaning of
is dbp:legalStatus of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License