Lua ( LOO-ə; from Portuguese: lua [ˈlu.(w)ɐ] meaning moon) is a lightweight, high-level, multi-paradigm programming language designed primarily for embedded use in applications. Lua is cross-platform, since the interpreter of compiled bytecode is written in ANSI C, and Lua has a relatively simple C API to embed it into applications.

Property Value
dbo:abstract
 • لُوا (Lua) هي لغة برمجة متعددة النمط، صممت لتعمل كلغة برمجة نصية، مع كون الدلالية الممتدة هدفاً رئيسياً. تعني لُوا "القمر" باللغة البرتغالية. تشتهر لوا بأن لها واجهة برمجة سي سهلة وقوية معا. أنشأ هذه اللغة فريق من المبرمجين البرازيليين سنة 1993. (ar)
 • Lua je odlehčený, reflexivní, imperativní a procedurální programovací jazyk navržený jako skriptovací jazyk s rozšiřitelnou sémantikou. Název je odvozen z portugalského slova pro měsíc. (cs)
 • Lua és un llenguatge de programació imperatiu, estructurat. És bastant lleuger i es va dissenyar com a llenguatge de script amb una semàntica extensible. El nom significa «lluna» en portuguès. (ca)
 • Η Lua είναι ελαφριά προστακτική γλώσσα προγραμματισμού, που σχεδιάστηκε ως γλώσσα σεναρίων με κύριο σκοπό τη δυνατότητα επέκτασης της σημασιολογίας της. Το όνομα προέρχεται από την πορτογαλική λέξη lua που σημαίνει "φεγγάρι". Η Lua έχει ένα σχετικά απλό C API σε σχέση με άλλες γλώσσες σεναρίων. Επειδή και η Lua και η JavaScript χρησιμοποιούν αντικείμενα βασισμένα στα πρωτότυπα, και επηρεάστηκαν από τη Scheme, έχουν αρκετά κοινή σημασιολογία, παρά τις σημαντικές διαφορές στη σύνταξη. Στη σχεδίασή της, η Lua μοιάζει επίσης με την Icon, ίσως επειδή και οι δύο επηρεάστηκαν από τη . Η Lua έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, εμπορικές και μη-εμπορικές, και ιδιαίτερα στη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών. (el)
 • Lua ( LOO-ə; from Portuguese: lua [ˈlu.(w)ɐ] meaning moon) is a lightweight, high-level, multi-paradigm programming language designed primarily for embedded use in applications. Lua is cross-platform, since the interpreter of compiled bytecode is written in ANSI C, and Lua has a relatively simple C API to embed it into applications. Lua was originally designed in 1993 as a language for extending software applications to meet the increasing demand for customization at the time. It provided the basic facilities of most procedural programming languages, but more complicated or domain-specific features were not included; rather, it included mechanisms for extending the language, allowing programmers to implement such features. As Lua was intended to be a general embeddable extension language, the designers of Lua focused on improving its speed, portability, extensibility, and ease-of-use in development. (en)
 • Lua estas programlingvo dinamika malpeza, refleksiva, ordonema kaj iom funkciema. La plej grava celo de ĉi tiu programlingvo estas ebligi ke aliaj programoj uzu ĝin kiel etendilon. Nuntempe, multaj komputilludoj uzas Lua-n, pro ĝia facileco, por difini dinamikajn aferojn de la ludo, ekzemple: artefaritan intelekton, poziciojn de ludantoj, ilojn en scenejoj, kaj tiel plu. Alia programlingvo, ekz. C++ pro ĝia rapideco, estas uzata por grafikaj funkcioj kaj la baza logiko de la ludo. Lua estis kreita en 1993 en Brazilo de Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo kaj Waldemar Celes. Ĝia nomo signifas luno en la portugala. (eo)
 • Lua (portugiesisch für Mond) ist eine imperative und erweiterbare Skriptsprache zum Einbinden in Programme, um diese leichter weiterentwickeln und warten zu können. Eine der besonderen Eigenschaften von Lua ist die geringe Größe des kompilierten Skript-Interpreters. Lua-Programme sind meist plattformunabhängig und werden vor der Ausführung in Bytecode übersetzt. Obwohl man mit Lua auch eigenständige Programme schreiben kann, ist sie vorrangig als eingebettete Skriptsprache für andere Programme konzipiert. In dieser Hinsicht ist sie mit Tcl vergleichbar. Vorteile von Lua sind die geringe Größe von 120 kB, die Erweiterbarkeit und die hohe Geschwindigkeit, verglichen mit anderen Skriptsprachen. Der Lua-Interpreter kann über eine C-Bibliothek angesprochen werden, die auch ein API für die Laufzeitumgebung des Interpreters für Aufrufe vom C-Programm aus enthält. Mittels des API können verschiedene Teile des Programmes in C und Lua geschrieben werden, während Variablen und Funktionen in beiden Richtungen erreichbar bleiben (d. h. eine Funktion in Lua kann eine Funktion in C aufrufen und umgekehrt). Es gibt auch einen freien JIT-Compiler namens LuaJIT, der die Revision 5.1 der Sprache unterstützt. Lua ist in ANSI-C implementiert und unterstützt imperative und funktionale Programmierung. Implementiert man jedoch selbst Objekte mittels Metatables, wird auch objektorientierte Programmierung möglich. (de)
 • Lua es un lenguaje de programación , estructurado y bastante ligero que fue diseñado como un lenguaje interpretado con una semántica extendible. El nombre significa «luna» en portugués. (es)
 • Lua programazio lengoaia interpretatutako lengoaia inperatibo, eta arina da. Portugesez Lua-k ilargia esan nahi du. Lua multiplataforma da, -n idatzita dagoelako, eta C API erlatiboki sinple bat dauka. Hasieran Lua software aplikazioetan handitzen zihoan pertsonalizazio eskaerak betetzeko diseinatua izan zen. Programazio lengoaia gehienen oinarrizko funtzioak bete ahal zituen, baina beste funtzionalitate zailagoak edota ezaugarriak ez zeuden bere barne. Bestalde, lengoaia handitzeko mekanismoak zituen, funtzionalitate hauek gehitzeko ahalbidetzen zutenak. Lua sistema integratuentzat diseinatuta zegoenez, bere garatzaileek abiadura, eramangarritasuna, hedapena eta garapenean erraztasuna hobetzean fokatu ziren. (eu)
 • Lua ( LOO-ə; dari bahasa Portugis: lua yang berarti "bulan") merupakan bahasa pemrograman ringkas yang dirancang sebagai bahasa pemrograman dinamis berbasis skrip dengan semantik yang dapat dikembangkan atau ditambahkan. Sebagai bahasa skrip, Lua memiliki API dalam bahasa C yang relatif lebih sederhana dibandingkan bahasa skrip lainnya. (in)
 • Lua est un langage de script libre, réflexif et impératif. Créé en 1993, il est conçu de manière à pouvoir être embarqué au sein d'autres applications afin d'étendre celles-ci. Lua (du portugais : Lua [ˈlu.ɐ], au Brésil : [ˈlu.a], signifiant « Lune ») a été développé par , (en) et , membres du groupe de recherche TeCGraf, de l'université pontificale catholique de Rio de Janeiro au Brésil. L'interpréteur Lua est écrit en langage C ANSI strict, et de ce fait est compilable sur une grande variété de systèmes. Il est également très compact, la version 5.0.2 n'occupant que 95 ko à 185 ko selon le compilateur utilisé et le système cible. Il est souvent utilisé dans des systèmes embarqués tels qu'OpenWrt où cette compacité est très appréciée. Il profite de la compatibilité que possède le langage C avec un grand nombre de langages pour s'intégrer facilement dans la plupart des projets. Il est particulièrement apprécié pour l'embarqué, le développement réseau et les jeux vidéo. Le Lua est utilisé dans des jeux vidéo comme : Transformice, World Of Warcraft (addons), roblox, garrysmod, computercraft mod., Multi Theft Auto (mod multijoueur de GTA: San Andreas), ainsi que les moteurs de jeu vidéo tels que CryENGINE, LÖVE, ou encore les Fantasy consoles. Il est également utilisé au niveau réseau comme hook sur Apache, Lighttpd (par défaut), Nginx (via ), dans les routeurs Cisco, dans l'analyseur de paquets Wireshark, l'antispam Rspamd, l'autocommutateur téléphonique privé Asterisk (optionnel), pour les scripts de MediaWiki. (fr)
 • Lua è un linguaggio di programmazione dinamico, riflessivo, imperativo e procedurale, utilizzato come linguaggio di scripting di uso generico. (it)
 • Lua(ルア)は、の、主としてDepartment of Computer Science(コンピュータ科学科)and・or Computer Graphics Technology Group (Tecgraf) に属する、Roberto Ierusalimschy, Waldemar Celes, Luiz Henrique de Figueiredo らによって設計開発されたスクリプト言語およびその処理系の実装である。 手続き型言語として、また、プロトタイプベースのオブジェクト指向言語としても利用することができ、関数型言語、データ駆動型としての要素も併せ持っている。 Luaという名前は、ポルトガル語の月に由来する。 (ja)
 • 루아(Lua) 프로그래밍 언어는 가벼운 명령형/절차적 언어로, 로 쓰일 수 있는 스크립팅 언어를 주 목적으로 설계되었다. 그러나 알고리즘적 설계(테이블 등)가 많이 내재되어 있고 인터프리터(언어 실행기)로만 코드뭉치를 실행할 수 있으므로, 선언형 언어로도 볼 수 있다. 루아는 "달"을 의미하는 포르투갈어 단어이다. (ko)
 • Lua (LOE-ah, maan in het Portugees) is een dynamisch getypeerde imperatieve scripttaal die veel als geïntegreerde scripttaal in applicaties gebruikt wordt, maar ook los gebruikt kan worden. De scripts worden uitgevoerd op een virtuele machine met garbage collection. De taal heeft een eenvoudige syntaxis met enkele primitieve types (zoals booleans, en strings) en tabellen, in essentie associatieve arrays, waarmee de bekende datastructuren zoals arrays, lijsten en hashmaps geconstrueerd kunnen worden. De taal is ontwikkeld door Roberto Ierusalimschy, Waldemar Celes en Luiz Henrique de Figueiredo aan de te Rio de Janeiro, Brazilië. De versies tot versie 5.0 zijn uitgebracht onder een licentie die vergelijkbaar is met de BSD-licentie. Vanaf versie 5.0 is Lua uitgebracht onder de MIT-licentie. (nl)
 • Lua é uma linguagem de programação interpretada, de script em alto nível, com tipagem dinâmica e multiparadigma, reflexiva e leve, projetada por Tecgraf da PUC-Rio em 1993 para expandir aplicações em geral, de forma extensível (que une partes de um programa feitas em mais de uma linguagem), para prototipagem e para ser embarcada em softwares complexos, como jogos. Assemelha-se com Python, Ruby e Icon, entre outras. Lua foi criada por um time de desenvolvedores do Tecgraf da PUC-Rio, a princípio, para ser usada em um projeto da Petrobras. Devido à sua eficiência, clareza e facilidade de aprendizado, passou a ser usada em diversos ramos da programação, como no desenvolvimento de jogos (a Blizzard Entertainment, por exemplo, usou a linguagem no jogo World of Warcraft), controle de robôs, processamento de texto, etc. Também é frequentemente usada como uma linguagem de propósito geral. Lua combina programação procedural com poderosas construções para descrição de dados, baseadas em tabelas associativas e semântica extensível. É tipada dinamicamente, interpretada a partir de bytecodes, e tem gerenciamento automático de memória com coleta de lixo. Essas características fazem de Lua uma linguagem ideal para configuração, automação (scripting) e prototipagem rápida. (pt)
 • Lua − język skryptowy pierwotnie zaprojektowany dla rozszerzenia funkcjonalności różnych aplikacji, jednak często używany jako samodzielny język. Lua wiąże w sobie prostą składnię procedury (podobną do Pascala) z konstrukcjami opisu danych opartymi na tablicach asocjacyjnych i rozszerzalnej semantyce. Język ten zaimplementowany jest jako mała biblioteka języka C, napisana według standardu ANSI C. Celami implementacji są: prostota, wydajność i przenośność kodu. Istnieje wiele modyfikacji i nakładek na Lua, do najpopularniejszych należy m.in. LuaBind. (pl)
 • Lua (лу́а, с порт. — «луна») — скриптовый язык программирования, разработанный в подразделении Tecgraf (Computer Graphics Technology Group) (Бразилия). Интерпретатор языка является свободно распространяемым, с открытыми исходными текстами на языке Си. По идеологии и реализации язык Lua ближе всего к JavaScript, в частности, он также реализует прототипную модель ООП, но отличается Паскале-подобным синтаксисом и более мощными и гибкими конструкциями. Характерной особенностью Lua является реализация большого числа программных сущностей минимумом синтаксических средств. Так, все составные пользовательские типы данных (массивы, структуры, множества, очереди, списки) реализуются через механизм таблиц, а механизмы объектно-ориентированного программирования, включая множественное наследование — с использованием метатаблиц, которые также отвечают за перегрузку операций и ряд других возможностей. Lua предназначен для пользователей, не являющихся профессиональными программистами, вследствие чего большое внимание уделено простоте дизайна и лёгкости обучения. Язык широко используется для создания тиражируемого программного обеспечения (например, на нём написан графический интерфейс пакета Adobe Lightroom). Также получил известность как язык программирования уровней и расширений во многих играх (в том числе World of Warcraft). (ru)
 • Lua är ett lättviktigt, reflektivt, procedurellt och imperativt programspråk, designat som ett skriptspråk med utökningsbar semantik som primärt mål. (sv)
 • Lua ([лу́а], порт. місяць) — швидка і компактна скриптова мова програмування, розроблена підрозділом Tecgraf Католицького університету Ріо-де-Жанейро (Computer Graphics Technology Group of Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro in Brazil). Є вільно-поширюваною, з відкритим сирцевим кодом на мові Сі. За можливостями, ідеологією і реалізацією, мова найближча до JavaScript, проте Lua відрізняється могутнішими і набагато гнучкішими конструкціями, спроектованими з метою «не плодити сутності понад необхідне». Хоча Lua не містить поняття класу і об'єкта в явному вигляді, механізми об'єктно-орієнтованого програмування з підтримкою прототипів (включаючи множинне успадкування) легко реалізуються з використанням метатаблиць, які також дозволяють перевантаження операцій, тощо. Реалізована модель ООП (як і в JavaScript) — прототипна. Lua отримала велике поширення в ролі вбудованої в інші проекти мови сценаріїв (наприклад, для визначення конфігурації або для написання розширень). Lua комбінує простий процедурний синтаксис з потужними можливостями опису даних через використання асоціативних масивів і розширюваної семантики мови. У Lua використовується динамічна типізація, мовні конструкції перетворюються на байт-код, який виконується поверх регістрової віртуальної машини з автоматичним збирачем сміття. Сам інтерпретатор оформлений у вигляді бібліотеки, легко інтегрованої в проекти на мовах Сі та Сі++. Код інтерпретатора Lua написаний на мові Сі і розповсюджується під ліцензією MIT. (uk)
 • Lua(發音: /ˈluːə/)是一个简洁、轻量、可扩展的脚本语言。Lua在葡萄牙语中的意思是月亮。 (zh)
dbo:designer
dbo:influenced
dbo:influencedBy
dbo:latestReleaseDate
 • 2020-06-29 (xsd:date)
dbo:latestReleaseVersion
 • 5.4.0
dbo:license
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 46150 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 41427 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985685602 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:b
 • Lua Programming (en)
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:commons
 • no (en)
dbp:date
 • June 2020 (en)
dbp:designer
dbp:dialects
dbp:display
 • Lua (en)
dbp:fileExt
 • .lua (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:implementations
dbp:influenced
 • GameMonkey, Io, JavaScript, Julia, MiniD, Red, Ring, Ruby, Squirrel, MoonScript, C-- (en)
dbp:influencedBy
dbp:latestPreviewDate
 • 2020-06-18 (xsd:date)
dbp:latestPreviewVersion
 • 5.400000 (xsd:double)
dbp:latestReleaseDate
 • 2020-10-09 (xsd:date)
dbp:latestReleaseVersion
 • 5.400000 (xsd:double)
dbp:license
dbp:logo
 • 128 (xsd:integer)
dbp:name
 • Lua (en)
dbp:operatingSystem
dbp:paradigm
 • Multi-paradigm: scripting, imperative , functional (en)
dbp:programmingLanguage
dbp:q
 • no (en)
dbp:s
 • no (en)
dbp:typing
dbp:v
 • Lua (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikt
 • no (en)
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • لُوا (Lua) هي لغة برمجة متعددة النمط، صممت لتعمل كلغة برمجة نصية، مع كون الدلالية الممتدة هدفاً رئيسياً. تعني لُوا "القمر" باللغة البرتغالية. تشتهر لوا بأن لها واجهة برمجة سي سهلة وقوية معا. أنشأ هذه اللغة فريق من المبرمجين البرازيليين سنة 1993. (ar)
 • Lua je odlehčený, reflexivní, imperativní a procedurální programovací jazyk navržený jako skriptovací jazyk s rozšiřitelnou sémantikou. Název je odvozen z portugalského slova pro měsíc. (cs)
 • Lua és un llenguatge de programació imperatiu, estructurat. És bastant lleuger i es va dissenyar com a llenguatge de script amb una semàntica extensible. El nom significa «lluna» en portuguès. (ca)
 • Lua es un lenguaje de programación , estructurado y bastante ligero que fue diseñado como un lenguaje interpretado con una semántica extendible. El nombre significa «luna» en portugués. (es)
 • Lua ( LOO-ə; dari bahasa Portugis: lua yang berarti "bulan") merupakan bahasa pemrograman ringkas yang dirancang sebagai bahasa pemrograman dinamis berbasis skrip dengan semantik yang dapat dikembangkan atau ditambahkan. Sebagai bahasa skrip, Lua memiliki API dalam bahasa C yang relatif lebih sederhana dibandingkan bahasa skrip lainnya. (in)
 • Lua è un linguaggio di programmazione dinamico, riflessivo, imperativo e procedurale, utilizzato come linguaggio di scripting di uso generico. (it)
 • Lua(ルア)は、の、主としてDepartment of Computer Science(コンピュータ科学科)and・or Computer Graphics Technology Group (Tecgraf) に属する、Roberto Ierusalimschy, Waldemar Celes, Luiz Henrique de Figueiredo らによって設計開発されたスクリプト言語およびその処理系の実装である。 手続き型言語として、また、プロトタイプベースのオブジェクト指向言語としても利用することができ、関数型言語、データ駆動型としての要素も併せ持っている。 Luaという名前は、ポルトガル語の月に由来する。 (ja)
 • 루아(Lua) 프로그래밍 언어는 가벼운 명령형/절차적 언어로, 로 쓰일 수 있는 스크립팅 언어를 주 목적으로 설계되었다. 그러나 알고리즘적 설계(테이블 등)가 많이 내재되어 있고 인터프리터(언어 실행기)로만 코드뭉치를 실행할 수 있으므로, 선언형 언어로도 볼 수 있다. 루아는 "달"을 의미하는 포르투갈어 단어이다. (ko)
 • Lua − język skryptowy pierwotnie zaprojektowany dla rozszerzenia funkcjonalności różnych aplikacji, jednak często używany jako samodzielny język. Lua wiąże w sobie prostą składnię procedury (podobną do Pascala) z konstrukcjami opisu danych opartymi na tablicach asocjacyjnych i rozszerzalnej semantyce. Język ten zaimplementowany jest jako mała biblioteka języka C, napisana według standardu ANSI C. Celami implementacji są: prostota, wydajność i przenośność kodu. Istnieje wiele modyfikacji i nakładek na Lua, do najpopularniejszych należy m.in. LuaBind. (pl)
 • Lua är ett lättviktigt, reflektivt, procedurellt och imperativt programspråk, designat som ett skriptspråk med utökningsbar semantik som primärt mål. (sv)
 • Lua(發音: /ˈluːə/)是一个简洁、轻量、可扩展的脚本语言。Lua在葡萄牙语中的意思是月亮。 (zh)
 • Lua (portugiesisch für Mond) ist eine imperative und erweiterbare Skriptsprache zum Einbinden in Programme, um diese leichter weiterentwickeln und warten zu können. Eine der besonderen Eigenschaften von Lua ist die geringe Größe des kompilierten Skript-Interpreters. Es gibt auch einen freien JIT-Compiler namens LuaJIT, der die Revision 5.1 der Sprache unterstützt. Lua ist in ANSI-C implementiert und unterstützt imperative und funktionale Programmierung. Implementiert man jedoch selbst Objekte mittels Metatables, wird auch objektorientierte Programmierung möglich. (de)
 • Η Lua είναι ελαφριά προστακτική γλώσσα προγραμματισμού, που σχεδιάστηκε ως γλώσσα σεναρίων με κύριο σκοπό τη δυνατότητα επέκτασης της σημασιολογίας της. Το όνομα προέρχεται από την πορτογαλική λέξη lua που σημαίνει "φεγγάρι". Η Lua έχει ένα σχετικά απλό C API σε σχέση με άλλες γλώσσες σεναρίων. Επειδή και η Lua και η JavaScript χρησιμοποιούν αντικείμενα βασισμένα στα πρωτότυπα, και επηρεάστηκαν από τη Scheme, έχουν αρκετά κοινή σημασιολογία, παρά τις σημαντικές διαφορές στη σύνταξη. Στη σχεδίασή της, η Lua μοιάζει επίσης με την Icon, ίσως επειδή και οι δύο επηρεάστηκαν από τη . (el)
 • Lua ( LOO-ə; from Portuguese: lua [ˈlu.(w)ɐ] meaning moon) is a lightweight, high-level, multi-paradigm programming language designed primarily for embedded use in applications. Lua is cross-platform, since the interpreter of compiled bytecode is written in ANSI C, and Lua has a relatively simple C API to embed it into applications. (en)
 • Lua estas programlingvo dinamika malpeza, refleksiva, ordonema kaj iom funkciema. La plej grava celo de ĉi tiu programlingvo estas ebligi ke aliaj programoj uzu ĝin kiel etendilon. Nuntempe, multaj komputilludoj uzas Lua-n, pro ĝia facileco, por difini dinamikajn aferojn de la ludo, ekzemple: artefaritan intelekton, poziciojn de ludantoj, ilojn en scenejoj, kaj tiel plu. Alia programlingvo, ekz. C++ pro ĝia rapideco, estas uzata por grafikaj funkcioj kaj la baza logiko de la ludo. (eo)
 • Lua programazio lengoaia interpretatutako lengoaia inperatibo, eta arina da. Portugesez Lua-k ilargia esan nahi du. Lua multiplataforma da, -n idatzita dagoelako, eta C API erlatiboki sinple bat dauka. (eu)
 • Lua est un langage de script libre, réflexif et impératif. Créé en 1993, il est conçu de manière à pouvoir être embarqué au sein d'autres applications afin d'étendre celles-ci. Lua (du portugais : Lua [ˈlu.ɐ], au Brésil : [ˈlu.a], signifiant « Lune ») a été développé par , (en) et , membres du groupe de recherche TeCGraf, de l'université pontificale catholique de Rio de Janeiro au Brésil. Il est particulièrement apprécié pour l'embarqué, le développement réseau et les jeux vidéo. (fr)
 • Lua (LOE-ah, maan in het Portugees) is een dynamisch getypeerde imperatieve scripttaal die veel als geïntegreerde scripttaal in applicaties gebruikt wordt, maar ook los gebruikt kan worden. De scripts worden uitgevoerd op een virtuele machine met garbage collection. De taal heeft een eenvoudige syntaxis met enkele primitieve types (zoals booleans, en strings) en tabellen, in essentie associatieve arrays, waarmee de bekende datastructuren zoals arrays, lijsten en hashmaps geconstrueerd kunnen worden. (nl)
 • Lua é uma linguagem de programação interpretada, de script em alto nível, com tipagem dinâmica e multiparadigma, reflexiva e leve, projetada por Tecgraf da PUC-Rio em 1993 para expandir aplicações em geral, de forma extensível (que une partes de um programa feitas em mais de uma linguagem), para prototipagem e para ser embarcada em softwares complexos, como jogos. Assemelha-se com Python, Ruby e Icon, entre outras. (pt)
 • Lua (лу́а, с порт. — «луна») — скриптовый язык программирования, разработанный в подразделении Tecgraf (Computer Graphics Technology Group) (Бразилия). Интерпретатор языка является свободно распространяемым, с открытыми исходными текстами на языке Си. (ru)
 • Lua ([лу́а], порт. місяць) — швидка і компактна скриптова мова програмування, розроблена підрозділом Tecgraf Католицького університету Ріо-де-Жанейро (Computer Graphics Technology Group of Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro in Brazil). Є вільно-поширюваною, з відкритим сирцевим кодом на мові Сі. (uk)
rdfs:label
 • Lua (programming language) (en)
 • لوا (لغة برمجة) (ar)
 • Lua (ca)
 • Lua (cs)
 • Lua (de)
 • Lua (el)
 • Lua (eo)
 • Lua (es)
 • Lua (programazio lengoaia) (eu)
 • Lua (fr)
 • Lua (bahasa pemrograman) (in)
 • Lua (it)
 • Lua (ja)
 • 루아 (프로그래밍 언어) (ko)
 • Lua (pl)
 • Lua (programmeertaal) (nl)
 • Lua (linguagem de programação) (pt)
 • Lua (ru)
 • Lua (sv)
 • Lua (uk)
 • Lua (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Lua (en)
is dbo:influenced of
is dbo:influencedBy of
is dbo:knownFor of
is dbo:language of
is dbo:programmingLanguage of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:dialectOf of
is dbp:influenced of
is dbp:influencedBy of
is dbp:knownFor of
is dbp:language of
is dbp:progLang of
is dbp:progLanguage of
is dbp:programmingLanguage of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of