About: Helix

An Entity of Type: album, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A helix (/ˈhiːlɪks/), plural helixes or helices (/ˈhɛlɪsiːz/), is a shape like a corkscrew or spiral staircase. It is a type of smooth space curve with tangent lines at a constant angle to a fixed axis. Helices are important in biology, as the DNA molecule is formed as two intertwined helices, and many proteins have helical substructures, known as alpha helices. The word helix comes from the Greek word ἕλιξ, "twisted, curved". A "filled-in" helix – for example, a "spiral" (helical) ramp – is called a helicoid.

Property Value
dbo:abstract
 • Šroubovice je trojrozměrná křivka, která má tu vlastnost, že tečny ve všech jejích bodech mají stejný úhel vzhledem k pevně dané přímce nazývané osa šroubovice. Odpovídá pohybu bodu, který se zároveň pohybuje rovnoměrně podél oné osy a zároveň ji rovnoměrně obíhá po kružnici. Úsek odpovídající jednomu oběhu kolem kružnice se přitom nazývá závit a vzdálenost jeho koncových bodů se nazývá výška závitu. Šroubovici lze popsat třemi parametry: poloměrem zmíněné kružnice, výškou závitu a tím, zda se jedná o šroubovici pravotočivou, nebo levotočivou. Zmíněný poloměr je zároveň poloměrem rotační válcové plochy, v které celá šroubovice leží. Šikmým průmětem šroubovice do roviny kolmé na její osu vzniká cykloida, kolmým průmětem do stejné roviny vzniká kružnice. (cs)
 • En geometria, una hèlix o hèlice (del llatí helix, -ĭcis, i aquest del grec ἕλιξ, -ικος, «espiral») és un tipus de corba suau en l'espai tridimensional. Es caracteritza pel fet que la tangent en qualsevol punt produeix un angle constant amb una línia fixa anomenada eix. Exemples d'hèlices són les molles i les baranes de les escales de cargol. Una hèlix "plena" (per exemple una rampa espiral) s'anomena helicoide. Les hèlices són importants en la biologia donat que la molècula de l'ADN està formada per una doble hèlix i moltes proteïnes tenen estructures helicoidals conegudes com a hèlixs alfa. (ca)
 • اللولب هو شكل ثلاثي الأبعاد مثل البرغي والمروجة والسلم الدوامي والحمض النووي. (ar)
 • Έλικα ονομάζεται μια καμπύλη. Όλα τα σημεία της καμπύλης απέχουν σταθερά από έναν άξονα, άρα είναι σημεία ενός κυλίνδρου. Η έλικα έχει σταθερό βήμα, δηλαδή αν τρία σημεία της καμπύλης είναι συνευθειακά και αν ανάμεσά τους δεν υπάρχουν άλλα συνευθειακά σημεία, τότε το ένα σημείο είναι το μέσο των δύο άλλων. Η παραμετρική εξίσωση έλικας ακτίνας ρ και βήματος α, σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων γύρω από τον άξονα z, είναι: Το σχήμα της έλικας έχουν μερικά ελατήρια και το τύλιγμα ορισμένων πηνίων. Το τμήμα μιας έλικας μεταξύ z0 και z0+α ονομάζεται και αντιστοιχεί σε γωνία 2π ακτίνια. Παραλλαγές της έλικας μπορούν να προκύψουν, αν αντί για κύλινδρο τεθεί ένας κώνος ή άλλο σχήμα εκ περιστροφής, αν αλλάζει το βήμα και άλλα. Η έλικα της παραπάνω παραμετρικής εξίσωσης έχει ως ορθή προβολή στο επίπεδο Oxz μια συνημιτονοειδή παράσταση και στο επίπεδο Οyz μια ημιτονοειδή παράσταση, ενώ η τρισδιάστατη γραφική παράσταση της μιγαδικής συνάρτησης f(x)=sinx+cosxi είναι έλικα με άξονα περιστροφής τον άξονα x'x. (el)
 • Die Helix (von griechisch έλιξ „gekrümmt, gebogen“; Plural Helices oder Helizes), auch Schraube, Schraubenlinie, zylindrische Spirale oder Wendel genannt, ist eine Kurve, die sich mit konstanter Steigung um den Mantel eines Zylinders windet. (de)
 • Helico (de la helena έλιξ = turniĝo, tordiĝo) principe estas geometria linio, kiu estiĝas, kiam punkto cirkle rotacias ĉirkaŭ akso kaj samtempe moviĝas laŭlonge de ĝi.Ambaŭ moviĝoj havas konstantan rapidon. Matematike eblas diri, ke helico estas kurbo sur cilindro, kiu sekcas ĉiujn cirklojn, kiuj generas la cilindron, je egalaj anguloj. En pli vasta senco helico estas * surfaco generata de la ortanto de la menciita punkto al la akso, aŭ * objekto, kies surfaco similas al parto(j) de tia surfaco. (eo)
 • Una hélice, en geometría, es el nombre que recibe toda línea curva cuyas tangentes forman un ángulo constante (α) con una dirección fija en el espacio. (es)
 • A helix (/ˈhiːlɪks/), plural helixes or helices (/ˈhɛlɪsiːz/), is a shape like a corkscrew or spiral staircase. It is a type of smooth space curve with tangent lines at a constant angle to a fixed axis. Helices are important in biology, as the DNA molecule is formed as two intertwined helices, and many proteins have helical substructures, known as alpha helices. The word helix comes from the Greek word ἕλιξ, "twisted, curved". A "filled-in" helix – for example, a "spiral" (helical) ramp – is called a helicoid. (en)
 • Helizea, geometrian, bere tangenteek espazioan norabide finko bat jarraituz angelu konstante bat (α) osatzen duen kurba orok jasotzen duen izendapena da. * Datuak: Q201717 * Multimedia: Helices (eu)
 • Heliks dari kata Bahasa Yunani έλικας/έλιξ, adalah bentuk meliuk seperti sebuah pegas, sekrup atau tangga spiral. Heliks adalah penting di dalam ilmu hayat mengingat DNA berbentuk heliks dan banyak protein membunyai substruktur berbentuk gheliks dikenal sebagi Heliks dapat berputar ke kiri atau ke kanan, dengan sebuah tumpuan di tengah. Apabila gerakan searah jarum jam dari tumpuan heliks menjauh dari pengamat, maka heliks tersebut berputar ke kanan, dan apabila gerakan searah jarum jam dari tumpuan heliks mendekati pengamat maka heliks tersebut berputar ke kiri. Ketangan (atau Kiralitas) adalah properti dari heliks. Sebuah heliks yang berputar ke kanan tidak dapat diputar atau dibalik sehingga dia berputar ke kanan, kecuali apabila dilihat melalui kaca, dan sebaliknya. Kebanyakan baut (sekrup) perkakas berputar ke kanan. Heliks alfa di dalam ilmu hayat dan juga bentuk A dan B dari DNA juga adalah heliks yang berputar ke kanan. Bentuk Z dari DNA berputar ke kiri. Jarak ulir dari sebuah heliks adalah jarak dari sebuah putaran penuh dari Heliks diukur dari tumpuan heliks. (in)
 • In geometria un'elica (dal greco έλιξ, spira) è una curva nello spazio a tre dimensioni, rappresentata da una linea avvolta con un angolo costante attorno ad un cilindro. Una molla, la filettatura di una vite, una pompa elicoidale e il percorso di una scala a chiocciola seguono la forma dell'elica.In biologia questa forma si trova nel DNA e in alcune strutture delle proteine note come alfa eliche. In botanica l'elica viene utilizzata dai viticci di alcune piante rampicanti, anche se in questo caso si tratta spesso di un'elica conica (avvolta intorno a un cono e non a un cilindro). (it)
 • 나선(螺旋, 문화어: 라선)은 3차원 공간의 곡선과 같이, 매끄러운 곡선의 일종이다. 이는 물체의 겉모양이 빙빙 비틀린 형태를 지닌다. 나선의 영어 낱말 helix(헬릭스)는 "꺾인, 굽은"을 뜻하는 그리스어 낱말 ἕλιξ에서 왔다. (ko)
 • 螺旋(らせん、羅: helice, 英: helix)とは、の一種で、回転しながら回転面に垂直成分のある方向へ移動(上昇または下降)する曲線である。螺線(らせん)とも。英語の helix はギリシャ語の ἕλιξ が語源で、ラテン語の helice(ヘリケー)を経由して英語に導入された。「螺」は「ラ」「にし」と読み、タニシ(田螺)やサザエ(栄螺)のような巻き貝の貝殻を意味する。 2次元曲線の渦巻も螺旋・螺線と呼ぶことがある。渦巻と区別するために、3次元曲線の螺旋を弦巻線または蔓巻線(つるまきせん)と呼ぶことがある。 日本の数学界では、慣用的に螺旋を弦巻線、螺線を渦巻線の意味で使っている。 以下では弦巻線(ヘリックス)について述べる。 (ja)
 • Een helix (meervoud helices; van het Oudgrieks ἕλιξ, gedraaid) of schroeflijn is een drie-dimensionale kromme met constante straal en constante spoed. Er bestaan rechts- en linksdraaiende helices. De helix is rechtsdraaiend als een verplaatsing langs de helix met de klok mee gepaard gaat met een beweging van de waarnemer af, zoals bij een kurkentrekker en de meestvoorkomende schroefdraad ( zie linker- en rechterhandregels). (nl)
 • Na geometria, a hélice ou hélix (plural: hélices) (do grego έλικας/έλιξ, hélix) é uma forma tridimensional que pode ser encontrada em molas e na chamada 'rosca' de parafusos e porcas. Na natureza, pode ser encontrada em alguns vegetais, sob a forma de gavinha, e no DNA. Em matemática, a hélice é descrita como uma curva no espaço tridimensional que combina um movimento de rotação em torno de um ponto com um movimento de translação deste ponto. As três equações a seguir definem uma hélice em coordenadas retangulares: Em coordenadas cilíndricas (r, , h), a mesma hélice é descrita por: Uma hélice circular é definida quando os parâmetros de x(t) e y(t), para coordenadas retangulares, possuem a mesma frequência angular e são multiplicadas pela mesma constante. Dessa forma, a função no eixo x e no eixo y, devem formar uma projeção de um círculo no plano xy. A função no eixo z descreve o sentido que a hélice se orienta, "subindo" ou "descendo". Caso a constante que multiplica a variável t seja positiva, a hélice "sobe" ao longo do tempo, e caso seja negativa, a hélice " desce" ao longo do tempo. O passo de uma hélice pode ser calculado como a constante c multiplicada por 2π, a distância entre duas voltas consecutivas. Para exemplificar, iremos utilizar a função paramétrica abaixo: (pt)
 • Linia śrubowa, helisa – krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi. Wzór helisy położonej na powierzchni bocznej walca ma we współrzędnych kartezjańskich postać: gdzie jest promieniem walca, a ilorazem prędkości ruchu punktu po tworzącej oraz prędkości kątowej obrotu walca. Jeśli linia jest prawoskrętna; jeśli linia jest lewoskrętna. (pl)
 • Гвинтова лінія — тип тривимірної лінії. Типовими прикладами є форма різьби на гвинті, гвинтових сходів, пружини. Така ж форма зустрічається у природі. Зазвичай гвинтова лінія поділяється на два типи: циліндричну та конічну, хоча циліндрична гвинтова лінія може бути уявлена як окремий випадок конічної гвинтової лінії із нескінченно віддаленою вершиною. В декартовій системі координат циліндрична гвинтова лінія визначається параметричною формулою: (uk)
 • Винтовая ли́ния — кривая в трёхмерном пространстве, расположенная на круглом цилиндре или круглом конусе и пересекающая образующие под одинаковым углом. Цилиндрическая винтовая линия задаётся в прямоугольных координатах параметрическими уравнениями вида: , или в иной записи: , где — вещественные константы, не равные нулю. Проекция цилиндрической винтовой линии на плоскость представляет собой окружность. Коническая винтовая линия (также спирально-винтовая линия), определяется параметрическими уравнениями вида: , или: . Проекция спирально-винтовой линии на плоскость — спираль Архимеда. Тело, имеющее форму винтовой линии, в разговорной речи часто называют спиралью, что не совсем корректно, так как в математике спиралями называют некоторый класс плоских кривых. (ru)
 • 螺旋是一種像螺線及螺絲的扭紋曲線,為一種在生物學上常見的形狀,例如在DNA及多種蛋白質均可發現這種結構。 螺旋分為左旋和右旋。從螺旋中心沿軸線望去,如果螺旋由近至远為逆時針方向,便是左旋,相反則是右旋。大部份螺絲的螺旋是右旋,但在生物結構上左旋和右旋均常見。判斷左旋右旋可以用手比對:握拳豎起的大拇指指向軸線方向,假想螺旋是沿着四指方向環繞軸線的,若螺旋延伸的方向和左手大拇指一致則螺旋爲左手螺旋,反之爲右手螺旋。 兩個螺旋交纏在一起稱為雙股螺旋。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 179924 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10752 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1041795504 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • En geometria, una hèlix o hèlice (del llatí helix, -ĭcis, i aquest del grec ἕλιξ, -ικος, «espiral») és un tipus de corba suau en l'espai tridimensional. Es caracteritza pel fet que la tangent en qualsevol punt produeix un angle constant amb una línia fixa anomenada eix. Exemples d'hèlices són les molles i les baranes de les escales de cargol. Una hèlix "plena" (per exemple una rampa espiral) s'anomena helicoide. Les hèlices són importants en la biologia donat que la molècula de l'ADN està formada per una doble hèlix i moltes proteïnes tenen estructures helicoidals conegudes com a hèlixs alfa. (ca)
 • اللولب هو شكل ثلاثي الأبعاد مثل البرغي والمروجة والسلم الدوامي والحمض النووي. (ar)
 • Die Helix (von griechisch έλιξ „gekrümmt, gebogen“; Plural Helices oder Helizes), auch Schraube, Schraubenlinie, zylindrische Spirale oder Wendel genannt, ist eine Kurve, die sich mit konstanter Steigung um den Mantel eines Zylinders windet. (de)
 • Helico (de la helena έλιξ = turniĝo, tordiĝo) principe estas geometria linio, kiu estiĝas, kiam punkto cirkle rotacias ĉirkaŭ akso kaj samtempe moviĝas laŭlonge de ĝi.Ambaŭ moviĝoj havas konstantan rapidon. Matematike eblas diri, ke helico estas kurbo sur cilindro, kiu sekcas ĉiujn cirklojn, kiuj generas la cilindron, je egalaj anguloj. En pli vasta senco helico estas * surfaco generata de la ortanto de la menciita punkto al la akso, aŭ * objekto, kies surfaco similas al parto(j) de tia surfaco. (eo)
 • Una hélice, en geometría, es el nombre que recibe toda línea curva cuyas tangentes forman un ángulo constante (α) con una dirección fija en el espacio. (es)
 • A helix (/ˈhiːlɪks/), plural helixes or helices (/ˈhɛlɪsiːz/), is a shape like a corkscrew or spiral staircase. It is a type of smooth space curve with tangent lines at a constant angle to a fixed axis. Helices are important in biology, as the DNA molecule is formed as two intertwined helices, and many proteins have helical substructures, known as alpha helices. The word helix comes from the Greek word ἕλιξ, "twisted, curved". A "filled-in" helix – for example, a "spiral" (helical) ramp – is called a helicoid. (en)
 • Helizea, geometrian, bere tangenteek espazioan norabide finko bat jarraituz angelu konstante bat (α) osatzen duen kurba orok jasotzen duen izendapena da. * Datuak: Q201717 * Multimedia: Helices (eu)
 • In geometria un'elica (dal greco έλιξ, spira) è una curva nello spazio a tre dimensioni, rappresentata da una linea avvolta con un angolo costante attorno ad un cilindro. Una molla, la filettatura di una vite, una pompa elicoidale e il percorso di una scala a chiocciola seguono la forma dell'elica.In biologia questa forma si trova nel DNA e in alcune strutture delle proteine note come alfa eliche. In botanica l'elica viene utilizzata dai viticci di alcune piante rampicanti, anche se in questo caso si tratta spesso di un'elica conica (avvolta intorno a un cono e non a un cilindro). (it)
 • 나선(螺旋, 문화어: 라선)은 3차원 공간의 곡선과 같이, 매끄러운 곡선의 일종이다. 이는 물체의 겉모양이 빙빙 비틀린 형태를 지닌다. 나선의 영어 낱말 helix(헬릭스)는 "꺾인, 굽은"을 뜻하는 그리스어 낱말 ἕλιξ에서 왔다. (ko)
 • 螺旋(らせん、羅: helice, 英: helix)とは、の一種で、回転しながら回転面に垂直成分のある方向へ移動(上昇または下降)する曲線である。螺線(らせん)とも。英語の helix はギリシャ語の ἕλιξ が語源で、ラテン語の helice(ヘリケー)を経由して英語に導入された。「螺」は「ラ」「にし」と読み、タニシ(田螺)やサザエ(栄螺)のような巻き貝の貝殻を意味する。 2次元曲線の渦巻も螺旋・螺線と呼ぶことがある。渦巻と区別するために、3次元曲線の螺旋を弦巻線または蔓巻線(つるまきせん)と呼ぶことがある。 日本の数学界では、慣用的に螺旋を弦巻線、螺線を渦巻線の意味で使っている。 以下では弦巻線(ヘリックス)について述べる。 (ja)
 • Een helix (meervoud helices; van het Oudgrieks ἕλιξ, gedraaid) of schroeflijn is een drie-dimensionale kromme met constante straal en constante spoed. Er bestaan rechts- en linksdraaiende helices. De helix is rechtsdraaiend als een verplaatsing langs de helix met de klok mee gepaard gaat met een beweging van de waarnemer af, zoals bij een kurkentrekker en de meestvoorkomende schroefdraad ( zie linker- en rechterhandregels). (nl)
 • Linia śrubowa, helisa – krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi. Wzór helisy położonej na powierzchni bocznej walca ma we współrzędnych kartezjańskich postać: gdzie jest promieniem walca, a ilorazem prędkości ruchu punktu po tworzącej oraz prędkości kątowej obrotu walca. Jeśli linia jest prawoskrętna; jeśli linia jest lewoskrętna. (pl)
 • Гвинтова лінія — тип тривимірної лінії. Типовими прикладами є форма різьби на гвинті, гвинтових сходів, пружини. Така ж форма зустрічається у природі. Зазвичай гвинтова лінія поділяється на два типи: циліндричну та конічну, хоча циліндрична гвинтова лінія може бути уявлена як окремий випадок конічної гвинтової лінії із нескінченно віддаленою вершиною. В декартовій системі координат циліндрична гвинтова лінія визначається параметричною формулою: (uk)
 • 螺旋是一種像螺線及螺絲的扭紋曲線,為一種在生物學上常見的形狀,例如在DNA及多種蛋白質均可發現這種結構。 螺旋分為左旋和右旋。從螺旋中心沿軸線望去,如果螺旋由近至远為逆時針方向,便是左旋,相反則是右旋。大部份螺絲的螺旋是右旋,但在生物結構上左旋和右旋均常見。判斷左旋右旋可以用手比對:握拳豎起的大拇指指向軸線方向,假想螺旋是沿着四指方向環繞軸線的,若螺旋延伸的方向和左手大拇指一致則螺旋爲左手螺旋,反之爲右手螺旋。 兩個螺旋交纏在一起稱為雙股螺旋。 (zh)
 • Šroubovice je trojrozměrná křivka, která má tu vlastnost, že tečny ve všech jejích bodech mají stejný úhel vzhledem k pevně dané přímce nazývané osa šroubovice. Odpovídá pohybu bodu, který se zároveň pohybuje rovnoměrně podél oné osy a zároveň ji rovnoměrně obíhá po kružnici. Úsek odpovídající jednomu oběhu kolem kružnice se přitom nazývá závit a vzdálenost jeho koncových bodů se nazývá výška závitu. Šroubovici lze popsat třemi parametry: poloměrem zmíněné kružnice, výškou závitu a tím, zda se jedná o šroubovici pravotočivou, nebo levotočivou. Zmíněný poloměr je zároveň poloměrem rotační válcové plochy, v které celá šroubovice leží. (cs)
 • Έλικα ονομάζεται μια καμπύλη. Όλα τα σημεία της καμπύλης απέχουν σταθερά από έναν άξονα, άρα είναι σημεία ενός κυλίνδρου. Η έλικα έχει σταθερό βήμα, δηλαδή αν τρία σημεία της καμπύλης είναι συνευθειακά και αν ανάμεσά τους δεν υπάρχουν άλλα συνευθειακά σημεία, τότε το ένα σημείο είναι το μέσο των δύο άλλων. Η παραμετρική εξίσωση έλικας ακτίνας ρ και βήματος α, σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων γύρω από τον άξονα z, είναι: Το σχήμα της έλικας έχουν μερικά ελατήρια και το τύλιγμα ορισμένων πηνίων. Το τμήμα μιας έλικας μεταξύ z0 και z0+α ονομάζεται και αντιστοιχεί σε γωνία 2π ακτίνια. (el)
 • Heliks dari kata Bahasa Yunani έλικας/έλιξ, adalah bentuk meliuk seperti sebuah pegas, sekrup atau tangga spiral. Heliks adalah penting di dalam ilmu hayat mengingat DNA berbentuk heliks dan banyak protein membunyai substruktur berbentuk gheliks dikenal sebagi Kebanyakan baut (sekrup) perkakas berputar ke kanan. Heliks alfa di dalam ilmu hayat dan juga bentuk A dan B dari DNA juga adalah heliks yang berputar ke kanan. Bentuk Z dari DNA berputar ke kiri. Jarak ulir dari sebuah heliks adalah jarak dari sebuah putaran penuh dari Heliks diukur dari tumpuan heliks. (in)
 • Na geometria, a hélice ou hélix (plural: hélices) (do grego έλικας/έλιξ, hélix) é uma forma tridimensional que pode ser encontrada em molas e na chamada 'rosca' de parafusos e porcas. Na natureza, pode ser encontrada em alguns vegetais, sob a forma de gavinha, e no DNA. Em matemática, a hélice é descrita como uma curva no espaço tridimensional que combina um movimento de rotação em torno de um ponto com um movimento de translação deste ponto. As três equações a seguir definem uma hélice em coordenadas retangulares: Em coordenadas cilíndricas (r, , h), a mesma hélice é descrita por: (pt)
 • Винтовая ли́ния — кривая в трёхмерном пространстве, расположенная на круглом цилиндре или круглом конусе и пересекающая образующие под одинаковым углом. Цилиндрическая винтовая линия задаётся в прямоугольных координатах параметрическими уравнениями вида: , или в иной записи: , где — вещественные константы, не равные нулю. Проекция цилиндрической винтовой линии на плоскость представляет собой окружность. Коническая винтовая линия (также спирально-винтовая линия), определяется параметрическими уравнениями вида: , или: . Проекция спирально-винтовой линии на плоскость — спираль Архимеда. (ru)
rdfs:label
 • Helix (en)
 • لولب (رياضيات) (ar)
 • Hèlix (geometria) (ca)
 • Šroubovice (cs)
 • Helix (de)
 • Έλικα (el)
 • Helico (matematiko) (eo)
 • Hélice (geometría) (es)
 • Helize (geometria) (eu)
 • Hélice (géométrie) (fr)
 • Heliks (in)
 • Elica (geometria) (it)
 • 螺旋 (ja)
 • 나선 (ko)
 • Linia śrubowa (pl)
 • Helix (wiskunde) (nl)
 • Винтовая линия (ru)
 • Hélice (geometria) (pt)
 • Helix (sv)
 • Гвинтова лінія (uk)
 • 螺旋 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:from of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License