About: Drought

An Entity of Type: country, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A drought is an event of prolonged shortages in the water supply, whether atmospheric (below-average precipitation), surface water or ground water. A drought can last for months or years, or may be declared after as few as 15 days. It can have a substantial impact on the ecosystem and agriculture of the affected region and harm to the local economy. Annual dry seasons in the tropics significantly increase the chances of a drought developing and subsequent bush fires. Periods of heat can significantly worsen drought conditions by hastening evaporation of water vapour.

Property Value
dbo:abstract
 • Η ξηρασία ή ανομβρία είναι περίοδος μειωμένης βροχόπτωσης (κάτω του μέσου όρου) σε μια δεδομένη περιοχή, με αποτέλεσμα την παρατεταμένη έλλειψη νερού, είτε στη ατμοσφαιρική, την ή μορφή του. Η ξηρασία μπορεί να διαρκέσει επί μήνες ή χρόνια και μπορεί να καταγραφεί ως ξηρασία στο σύντομο χρονικό διάστημα των 15 ημερών. Είναι δυνατόν να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και τη γεωργία της πληγείσας περιοχής, καθώς και εντάσεις στην τοπική οικονομία. Οι ετήσιες ξηρές εποχές στις τροπικές ζώνες αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες της ξηρασίας και των επακόλουθων πυρκαγιών των θάμνων. Περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να επιδεινώσουν σημαντικά τις συνθήκες ξηρασίας, επιταχύνοντας την εξάτμιση των υδρατμών. Πολλά είδη φυτών, όπως εκείνα της οικογένειας Cactaceae (κάκτοι), έχουν προσαρμοσμένη κηρώδη επιφάνεια, προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αντέχουν σε συνθήκες ξηρασίας. Κάποιοι άλλα είδη φυτών επιβιώνουν στις ξηρές περιόδους, με θαμμένους σπόρους. Η ημιμόνιμη ξηρασία παράγει άγονα περιβάλλοντα, όπως ερήμους και λιβάδια. Παρατεταμένες ξηρασίες έχουν προκαλέσει μαζικές μεταναστεύσεις και . Τα περισσότερα άγονα οικοσυστήματα έχουν εγγενώς χαμηλή παραγωγικότητα. Η πλέον παρατεταμένη ξηρασία ποτέ στον κόσμο στην καταγραμμένη ιστορία συνέβη στην έρημο Ατακάμα στη Χιλή (400 χρόνια). Κατά την μετεωρολογία, όταν η περίοδος έλλειψης βροχοπτώσεων δεν ξεπερνάει τις λίγες εβδομάδες, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται «ανόμβριο διάλειμμα». Αντίθετα όταν η ανομβρία παρατείνεται για πολλούς μήνες τότε γίνεται λόγος για ξηρασία. Η Ανομβρία αντιμετωπίζεται κατά ένα μέρος με τεχνητή βροχή. (el)
 • Sucho je přírodní jev způsobený nedostatkem vláhy, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu. Pokud množství využitelných vodních zdrojů není dostatečné pro uspokojení požadavků společnosti, hovoříme o nedostatku vody. Sucho i nedostatek vody mohou způsobit hospodářské ztráty v klíčových odvětvích využívajících vodu a zároveň mohou mít environmentální dopady na biologickou rozmanitost, jakost vody, zhoršování stavu vodních útvarů, úbytek mokřadů, erozi půdy, degradaci a dezertifikaci půdy. Sucho se projevuje nedostatkem srážkové vody, podzemní vody anebo jejich kombinací. Důsledkem sucha dochází k odumírání rostlinstva v zasažené oblasti a k úhynu živočichů, či ke zhroucení celého ekosystému. Sucho může významně poškodit zemědělce, kteří vlivem nedostatku srážek v určitém časovém období nemají dostatek vody k zavlažování hospodářských rostlin. (cs)
 • La sequera o secada és un extens període que pot anar de pocs mesos a anys en el qual una zona experimenta una deficiència en el subministrament d'aigua. Generalment això succeeix quan una zona rep una precipitació meteorològica per sota de la mitjana del seu clima. Des del punt de vista humà, la secada no és simplement un fenomen físic, sinó sobretot un esdeveniment que senyala el trencament de l'equilibri entre la disponibilitat natural d'aigua i el consum que en fa l'activitat humana i que pot causar greus danys a l'ecosistema natural o a l'agricultura de la zona afectada. La sequera es diferencia de l'aridesa perquè aquesta descriu una zona geogràfica amb unes característiques climàtiques de baixa pluviometria relativa. A nivell agrícola en cas de secada es compleix l'equació: Da=P-ETP+RFU (On Da = Dèficit agrícola, P = Precipitació, ETP = Evapotranspiració RFU= Reserva fàcilment útil del sòl i disponible per a les plantes en mm La sequera pot tenir un impacte substancial sobre l'ecosistema i l'agricultura de la zona afectada. Malgrat que les secades poden persistir per diversos anys, fins i tot una curta secada pot causar un dany significatiu i afectar negativament l'economia. Aquest fenomen global té un ampli impacte en l'agricultura. L'ONU estima que cada any es perd per la secada, la desforestació i inestabilitat climàtica una superfície de sòl fèrtil de la mida d'Ucraïna. Els llargs períodes de sequera han estat històricament un factor iimportant d'emigracions humanes massives o han originat crisis de subsistència al Sahel i Est d'Àfrica.. La secada és el risc natural l'anàlisi del qual resulta més complex. Per a caracteritzar la sequera s'ha de tenir en compte els seus aspectes físics (reducció de les precipitacions i humans (manca d'abastiment d'aigua. Amb el desenvolupament econòmic hi ha hagut un augment constant de la demanda d'aigua amb la qual cosa ha augmentat de fet la incidència de la secada. (ca)
 • Dürre ist ein extremer, über einen längeren Zeitraum vorherrschender Zustand, in dem weniger Wasser oder Niederschlag verfügbar ist als erforderlich. Dürre ist nicht nur ein physikalisches Phänomen, sondern auch ein Wechselspiel zwischen der Verfügbarkeit und dem Wasserbedarf von Organismen. Dürre tritt oft in Gegenden auf, wo Kontinentalklima herrscht. (de)
 • القحط أو الجفاف أو الجدب معاناة منطقة معينة من نقص ما في الموارد المائية. ويرجع ذلك لانخفاض هطول المطر عن المعدل الطبيعي له - وقد يكون بسبب تدني مستويات مياه الأنهار لعدم هطول الأمطار عند منابعه. (ar)
 • Trosekeco (arideco, sekego, sekegeco) estas ekstrema stato, en kiu la disponebla akvo estas sub la statistika neceso de iu areo. Oni tipigas la trosekecojn: * meteorologia trosekeco estiĝas, se dum longa periodo, la precipitaĵo estas sub la averaĝa valoro; * agrikultura trosekeco okazas, se ekzistas tro malmulta akvo por averaĝa agrikultura produktado de plantaj agrarvaroj; * hidrologia trosekeco okazas, se la akvo en lago, akvokolekta areo aŭ falas sub la averaĝon. (eo)
 • Lehortea, leku jakin batean, denbora luzeko ur eskasia da. Gehienean prezipitazioa batezbestekoa baino txikiagoa denean gertatzen da. Eragin handia izan dezake eskualdeko ekosistemetan, nekazaritzan edo ur hornikuntzan. Lehorte batzuek zenbait urtez iraun badezakete ere, lehorte labur baino indartsu batek ere kalte handia egiten ahal dio bertako ekonomiari. Lehorteen ondorioz migrazio handiak ere izan dira, hala nola Afrikako Adarra eta Sahelen izandako lehorteen ondorioz. Klimaren berezko gorabeherak (hala nola, El niño fenomeno global klimatikoa) nahiz gizakiaren jarduerak (deforestazioa eta akuiferoen gehiegizko ustiapena, esaterako) izan daitezke lehortearen arrazoiak. Munduan zehar aldiroko lehorte larriak gertatzen dira Sahelen, Afrikako Adarrean, Txina, India eta inguruko herrialdeak eta Australian. Amazonian aspaldiko lehorte larriena izan zen 2005 urtean, zantzu guztien arabera deforestazioak eraginda adituen arabera. (eu)
 • Tréimhse fhada aimsire tirime, i gcomhar de ghnáth le frithchioclón bacainneach ina mbíonn an t-imghalú níos mó ná an fhrasaíocht, a chuireann tús le heasnamh fliuchrais san ithir. Claonadh ag réigiúin áirithe, tailte loiscneacha is leathloiscneacha go príomha, go dtarlóidh triomach iontu, agus bíonn ganntanas bia is fulaingt uafásach dhaonna ansin. (ga)
 • A drought is an event of prolonged shortages in the water supply, whether atmospheric (below-average precipitation), surface water or ground water. A drought can last for months or years, or may be declared after as few as 15 days. It can have a substantial impact on the ecosystem and agriculture of the affected region and harm to the local economy. Annual dry seasons in the tropics significantly increase the chances of a drought developing and subsequent bush fires. Periods of heat can significantly worsen drought conditions by hastening evaporation of water vapour. Drought is a recurring feature of the climate in most parts of the world. However, these regular droughts have become more extreme and more unpredictable due to climate change. In fact studies based on dendrochronology, or tree rings dating, confirm that drought affected by global warming goes back to 1900. Many plant species, such as those in the family Cactaceae (or cacti), have drought tolerance adaptations like reduced leaf area and waxy cuticles to enhance their ability to tolerate drought. Some others survive dry periods as buried seeds. Semi-permanent drought produces arid biomes such as deserts and grasslands. Prolonged droughts have caused mass migrations and humanitarian crisis. Most arid ecosystems have inherently low productivity. The most prolonged drought ever in the world in recorded history occurred in the Atacama Desert in Chile (400 Years). Throughout history, humans have usually viewed droughts as "disasters" due to the impact on food availability and the rest of society. Humans have often tried to explain droughts as either a natural disaster, caused by humans, or the result of supernatural forces. It is among the earliest documented climatic events, present in the Epic of Gilgamesh and tied to the Biblical story of Joseph's arrival in and the later Exodus from Ancient Egypt. Hunter-gatherer migrations in 9,500 BC Chile have been linked to the phenomenon, as has the exodus of early humans out of Africa and into the rest of the world around 135,000 years ago. Rituals exist to prevent or avert drought, rainmaking could go from dances to scapegoating to human sacrifices. Nowadays, those ancient practices are for the most part relegated to folklore and replaced by more rational water management. (en)
 • Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga batasan kekeringan dalam setiap bidang dapat berbeda-beda. Namun, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan. PBB memperhitungkan bahwa setiap tahun wilayah lahan subur seluas Ukraina hilang akibat kekeringan, pembabatan hutan, dan ketidakteraturan iklim. Akibat yang dapat ditimbulkan oleh kekeringan dalam demografi adalah migrasi massal, sebagaimana yang terjadi di wilayah Tanduk Afrika dan Sahel. (in)
 • 가뭄은 “가물다”에서 파생한 명사로 수개월, 수년에 걸쳐 물 공급이 부족한 시기를 일컫는다. 가물, 한발(旱魃), 한재(旱災)라고도 한다. 일반적으로 평균 이하의 강수량이 지속적으로 보이는 지역에서 이 현상이 나타난다. 가뭄은 여러가지 기준에 의해 정의되며, 크게 기상학적, 기후학적, 수문학적, 농업적, 사회경제적 가뭄으로 분류할 수 있다. 영향을 받는 지역에서는 생태계와 농업에 실질적인 충격이 있다. 가뭄이 여러 해에 걸쳐 존속할 수도 있지만 짧고 강한 가뭄이 상당한 피해를 가져올 수 있고 지역 경제에 해를 미칠 수 있다. 유엔에 따르면 우크라이나의 비옥한 땅은 해마다 가뭄, 산림 개척, 기후 불안정이라는 요인 때문에 잃고 있다고 한다. (ko)
 • La sécheresse ou sècheresse \sɛʃ.ʁɛs\ définit l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau significativement long et important pour qu'il ait des impacts sur la flore (naturelle ou cultivée), la faune (sauvage ou d'élevage) et les sociétés. Sécheresse ne doit pas être confondu avec aridité. Une région aride peut connaître des épisodes de sécheresse. Le déficit hydrique est une situation naturelle du point de vue de la variabilité climatique (par exemple, les périodes glaciaires/interglaciaires du Quaternaire, les cycles El Niño / La Niña, etc.) mais, selon certains climatologues certaines situations de déficit hydrique sont amplifiées (durée, extension spatiale, intensité) par l'émission humaine de gaz à effet de serre. Il fait suite à un déficit pluviométrique, sur de longues périodes durant lesquelles les précipitations sont anormalement faibles ou insuffisantes pour maintenir l'humidité du sol et l'hygrométrie normale de l'air. Il peut être aggravé ou expliqué par des pompages, une baisse du niveau de la nappe phréatique, l'érosion et la dégradation des sols (l'humus favorise la rétention de l'eau, la coupe à blanc de zones forestières dans la région de l'Amazonie, par exemple, entraîne rapidement la perte de cet humus essentiel à la rétention de l'eau et cause une désertification accélérée d'origine anthropique), une augmentation de l'évapotranspiration induite par des plantations consommatrices d'eau (peupliers, maïs). La sécheresse peut détruire les récoltes (partiellement ou totalement) et tuer les animaux d'élevage, et parfois sauvages. Elle devient alors un facteur de famine régionale et d'exode, souvent accompagnée de troubles sociaux voire de conflits armés en particulier dans les régions de peu de ressources économiques. La sécheresse n'est donc pas qu'un phénomène physique ou climatique objectif. C'est aussi une notion relative qui reflète l'écart entre la disponibilité de l'eau et la demande en eau de l'homme (savoir les applications agricoles – agriculture, du bétail – industrielles, domestiques de l'eau – hygiène, alimentation, lavage – dont certains usages d'une nécessité secondaire – piscine, arrosage des gazons, lavage de voiture – , etc.). Ceci rend toute définition de la sécheresse relative au contexte géopolitique et sociologique ; l'état « normal » de disponibilité de l'eau change selon les zones biogéographiques et les besoins réels ou ressentis des individus et des sociétés. La sécheresse s'initie par une sécheresse météorologique se produisent généralement lorsqu'un anticyclone s'installe durablement au-dessus d'une région à cause d'une situation de blocage. Les hautes pressions persistantes empêchent donc toute intrusion d'une perturbation atmosphérique et peuvent alors mener la région surplombée par celles-ci à une longue période de beau temps et donc avec un peu voire sans précipitations. (fr)
 • Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen, waardoor het watertekort snel toeneemt. Ook de voorgeschiedenis is van belang: als het ook eerder in het jaar droog was, loopt het tekort op. Landbouw vult dit op veel plaatsen aan door kunstmatige beregening, wat gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van water. Wanneer de vraag naar water het natuurlijke aanbod overstijgt, ontstaat waterschaarste. Langdurige droogte kan grote gevolgen hebben en heeft in de geschiedenis zijn sporen nagelaten. De neergang van het Akkadische Rijk is een van de vroegste voorbeelden van een bekende beschaving. Droogte speelde mogelijk ook een rol bij de ineenstorting van het Maya-rijk, de neergang van de Pueblocultuur, de Fremontcultuur en Cahokia tijdens de megadroogtes in het westen van Noord-Amerika en de neergang van Angkor. Met een in complexiteit groeiende samenleving, kan droogte ook in de moderne tijd ontwrichtend werken. Landbouw met zijn grote waterbehoefte is een belangrijke sector die grote schade van droogte ondervindt, zoals jaarlijks gemiddeld tussen de 6 en 8 miljard dollar in de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld in 1988 oplopend naar 40 miljard directe en indirecte kosten. In Europa werd in 2007 geschat dat over de dertig jaar daarvoor de schade op zo'n 100 miljard euro lag, waarbij gemiddeld 11% van de bevolking en 17% van het oppervlak betrokken was. Een uitschieter was 2003 waarin de schade op zo'n 11 miljard euro lag. In China werd de schade van de droogte van 2001 geschat op 6,4 miljard dollar. Het grote belang van water kan ook leiden tot . Een recent voorbeeld is het conflict in Darfur waarbij droogte er aan bijdroeg dat de Baggara met hun vee steeds zuidelijker trokken op zoek naar water. (nl)
 • 旱魃/干魃(かんばつ)とは、雨が降らないなどの原因である地域に起こる長期間の水不足の状態である。旱は「ひでり」、魃は「ひでりの神」の意味である。 旱魃の被害を総じて旱害(かんがい)と呼ぶ。干害とも書き、これは旱害の書き換え語でもある(従前から存在する同音同義語であり、新しい表記ではない)。 旱魃はその地域の水資源の存在量と人間の水需要がアンバランスになることによって発生するため、純粋な物理現象とはいえない。 (ja)
 • Il termine siccità (dal latino siccus, col significato di secco, arido indica la prolungata mancanza d'acqua, in genere per insufficienti precipitazioni atmosferiche, intendendo anche l'aridità del terreno che ne consegue. Dal punto di vista umano, la siccità non è semplicemente un fenomeno fisico, ma piuttosto un evento che segna la rottura dell'equilibrio tra la naturale disponibilità d'acqua e il consumo che ne fanno le attività umane e che può causare gravi danni sia all'ecosistema naturale sia alle attività agricole delle zone colpite. Un periodo di siccità può durare anche diversi anni, benché anche un breve ma intenso episodio possa essere altrettanto devastante. In molte regioni del pianeta, la siccità è un evento periodico e, con adeguate strategie, parzialmente contrastabile. L'intensità della siccità viene spesso rappresentata per mezzo di indici tra i quali è molto conosciuto l' che però ormai è ampiamente superato. L'indice di siccità più comunemente usato attualmente si chiama SPI (Standardized Precipitation Index. (it)
 • seca ou estiagem é um fenómeno climático causado pela insuficiência de precipitação pluviométrica, ou chuva, numa determinada região por um período de tempo muito grande . Existe uma pequena diferença entre seca e estiagem pois estiagem é o fenômeno que ocorre num intervalo de tempo, ou seja, a estiagem não é permanente, já a seca é permanente. Este fenômeno provoca desequilíbrios hidrológicos importantes. Normalmente a ocorrência da seca se dá quando a evapotranspiração ultrapassa por um período de tempo a precipitação de chuvas. A diminuição do volume de água no Mar de Aral é considerado um dos maiores desastres ambientais e humanos da história, que produziram uma situação de seca. (pt)
 • Torka är en ihållande period med reducerad vattentillgång i jämförelse med normalt inom ett hydrologiskt system. Det är ett återkommande fenomen som kan uppstå i samtliga klimatzoner och kan pågå under flera månader eller över flera år. Torka förknippas ofta med längre perioder med lägre nederbördsmängder än normalt för ett givet område. Även andra parametrar såsom temperatur, starka vindar, låg relativ luftfuktighet, tidpunkt och karaktär hos regnskurar (såsom intensitet och varaktighet samt mänskliga påverkansfaktorer (exempelvis markanvänding & grundvattenuttag påverkar uppkomsten och förekomsten av torka. Torka kan uppstå vid olika årstider, men framförallt på sommaren kan torka uppstå vid ovanligt varmt väder och när det inte regnar tillräckligt. Många områden påverkas av torka. Torka kan ge effekter inom jordbruk (skada och förstöra skördar, skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft, industri och genom missväxt orsaka matbrist och hungersnöd. Torka ökar risken för skogs- och gräsbränder samt jorderosion. Torka är ett stort problem på stora områden på jorden, framförallt i Afrika, men kan även ge stora problem lokalt och regionalt i Sverige. Torka skapar stora problem som sjukdomar, svält, missväxt, fattigdom och ökenspridning. Problemen med torka förväntas förvärras på grund av den globala uppvärmningen. (sv)
 • Susza – długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Prowadzi do znacznego wyczerpania zasobów wodnych w dorzeczu. Susza powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin alimentacyjnych (a co za tym idzie klęski głodu), zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów. (pl)
 • Посу́ха чи за́суха, а також су́ша (бездо́жджя, бездощі́в'я, літо без дощів — сухолі́ття) — нестача чи відсутність опадів протягом тривалого періоду часу за підвищених температур і зниженої вологості повітря, внаслідок чого зникають запаси вологи в ґрунті. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням надає таке визначення: посуха (англ. drought) означає природне явище, що виникає, коли кількість опадів є значно нижчою від звичайних зафіксованих рівнів, що спричиняє серйозне порушення гідрологічної рівноваги, яке несприятливо відображається на продуктивності земельних ресурсів. (uk)
 • 干旱指某一地区长期无雨或少雨,使空氣及土壤的水分缺乏。而干旱发生主要与或周期性的降水减少有关。从人的因素上来考虑,人为活动导致干旱发生的原因主要有以下四个方面:一是人口增加,导致有限的水资源逐渐短缺。二是森林植物被人类破坏,植物的蓄水作用丧失,便抽取地下水,导致地下水和土壤水减少。三是人类活动造成大量水污染,使可用水资源减少。四是用水浪费。干旱是对人类社会影响最为严重的之一,它具有出现频率高、持续时间长、波及范围广的特点。干旱的频繁发生和长期持续,不但会给社会经济,特别是农业生产带来巨大的损失,还会造成水资源短缺、荒漠化加剧、沙尘暴频发等诸多生态和环境方面的不利影响。 (zh)
 • За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами или может быть объявлена уже через 15 дней. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 37335 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 52400 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1039002126 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Dürre ist ein extremer, über einen längeren Zeitraum vorherrschender Zustand, in dem weniger Wasser oder Niederschlag verfügbar ist als erforderlich. Dürre ist nicht nur ein physikalisches Phänomen, sondern auch ein Wechselspiel zwischen der Verfügbarkeit und dem Wasserbedarf von Organismen. Dürre tritt oft in Gegenden auf, wo Kontinentalklima herrscht. (de)
 • القحط أو الجفاف أو الجدب معاناة منطقة معينة من نقص ما في الموارد المائية. ويرجع ذلك لانخفاض هطول المطر عن المعدل الطبيعي له - وقد يكون بسبب تدني مستويات مياه الأنهار لعدم هطول الأمطار عند منابعه. (ar)
 • Trosekeco (arideco, sekego, sekegeco) estas ekstrema stato, en kiu la disponebla akvo estas sub la statistika neceso de iu areo. Oni tipigas la trosekecojn: * meteorologia trosekeco estiĝas, se dum longa periodo, la precipitaĵo estas sub la averaĝa valoro; * agrikultura trosekeco okazas, se ekzistas tro malmulta akvo por averaĝa agrikultura produktado de plantaj agrarvaroj; * hidrologia trosekeco okazas, se la akvo en lago, akvokolekta areo aŭ falas sub la averaĝon. (eo)
 • Tréimhse fhada aimsire tirime, i gcomhar de ghnáth le frithchioclón bacainneach ina mbíonn an t-imghalú níos mó ná an fhrasaíocht, a chuireann tús le heasnamh fliuchrais san ithir. Claonadh ag réigiúin áirithe, tailte loiscneacha is leathloiscneacha go príomha, go dtarlóidh triomach iontu, agus bíonn ganntanas bia is fulaingt uafásach dhaonna ansin. (ga)
 • 가뭄은 “가물다”에서 파생한 명사로 수개월, 수년에 걸쳐 물 공급이 부족한 시기를 일컫는다. 가물, 한발(旱魃), 한재(旱災)라고도 한다. 일반적으로 평균 이하의 강수량이 지속적으로 보이는 지역에서 이 현상이 나타난다. 가뭄은 여러가지 기준에 의해 정의되며, 크게 기상학적, 기후학적, 수문학적, 농업적, 사회경제적 가뭄으로 분류할 수 있다. 영향을 받는 지역에서는 생태계와 농업에 실질적인 충격이 있다. 가뭄이 여러 해에 걸쳐 존속할 수도 있지만 짧고 강한 가뭄이 상당한 피해를 가져올 수 있고 지역 경제에 해를 미칠 수 있다. 유엔에 따르면 우크라이나의 비옥한 땅은 해마다 가뭄, 산림 개척, 기후 불안정이라는 요인 때문에 잃고 있다고 한다. (ko)
 • 旱魃/干魃(かんばつ)とは、雨が降らないなどの原因である地域に起こる長期間の水不足の状態である。旱は「ひでり」、魃は「ひでりの神」の意味である。 旱魃の被害を総じて旱害(かんがい)と呼ぶ。干害とも書き、これは旱害の書き換え語でもある(従前から存在する同音同義語であり、新しい表記ではない)。 旱魃はその地域の水資源の存在量と人間の水需要がアンバランスになることによって発生するため、純粋な物理現象とはいえない。 (ja)
 • Susza – długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Prowadzi do znacznego wyczerpania zasobów wodnych w dorzeczu. Susza powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin alimentacyjnych (a co za tym idzie klęski głodu), zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów. (pl)
 • Посу́ха чи за́суха, а також су́ша (бездо́жджя, бездощі́в'я, літо без дощів — сухолі́ття) — нестача чи відсутність опадів протягом тривалого періоду часу за підвищених температур і зниженої вологості повітря, внаслідок чого зникають запаси вологи в ґрунті. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням надає таке визначення: посуха (англ. drought) означає природне явище, що виникає, коли кількість опадів є значно нижчою від звичайних зафіксованих рівнів, що спричиняє серйозне порушення гідрологічної рівноваги, яке несприятливо відображається на продуктивності земельних ресурсів. (uk)
 • 干旱指某一地区长期无雨或少雨,使空氣及土壤的水分缺乏。而干旱发生主要与或周期性的降水减少有关。从人的因素上来考虑,人为活动导致干旱发生的原因主要有以下四个方面:一是人口增加,导致有限的水资源逐渐短缺。二是森林植物被人类破坏,植物的蓄水作用丧失,便抽取地下水,导致地下水和土壤水减少。三是人类活动造成大量水污染,使可用水资源减少。四是用水浪费。干旱是对人类社会影响最为严重的之一,它具有出现频率高、持续时间长、波及范围广的特点。干旱的频繁发生和长期持续,不但会给社会经济,特别是农业生产带来巨大的损失,还会造成水资源短缺、荒漠化加剧、沙尘暴频发等诸多生态和环境方面的不利影响。 (zh)
 • За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами или может быть объявлена уже через 15 дней. (ru)
 • La sequera o secada és un extens període que pot anar de pocs mesos a anys en el qual una zona experimenta una deficiència en el subministrament d'aigua. Generalment això succeeix quan una zona rep una precipitació meteorològica per sota de la mitjana del seu clima. Des del punt de vista humà, la secada no és simplement un fenomen físic, sinó sobretot un esdeveniment que senyala el trencament de l'equilibri entre la disponibilitat natural d'aigua i el consum que en fa l'activitat humana i que pot causar greus danys a l'ecosistema natural o a l'agricultura de la zona afectada. (ca)
 • Sucho je přírodní jev způsobený nedostatkem vláhy, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu. Pokud množství využitelných vodních zdrojů není dostatečné pro uspokojení požadavků společnosti, hovoříme o nedostatku vody. Sucho i nedostatek vody mohou způsobit hospodářské ztráty v klíčových odvětvích využívajících vodu a zároveň mohou mít environmentální dopady na biologickou rozmanitost, jakost vody, zhoršování stavu vodních útvarů, úbytek mokřadů, erozi půdy, degradaci a dezertifikaci půdy. (cs)
 • Η ξηρασία ή ανομβρία είναι περίοδος μειωμένης βροχόπτωσης (κάτω του μέσου όρου) σε μια δεδομένη περιοχή, με αποτέλεσμα την παρατεταμένη έλλειψη νερού, είτε στη ατμοσφαιρική, την ή μορφή του. Η ξηρασία μπορεί να διαρκέσει επί μήνες ή χρόνια και μπορεί να καταγραφεί ως ξηρασία στο σύντομο χρονικό διάστημα των 15 ημερών. Είναι δυνατόν να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και τη γεωργία της πληγείσας περιοχής, καθώς και εντάσεις στην τοπική οικονομία. Οι ετήσιες ξηρές εποχές στις τροπικές ζώνες αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες της ξηρασίας και των επακόλουθων πυρκαγιών των θάμνων. Περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να επιδεινώσουν σημαντικά τις συνθήκες ξηρασίας, επιταχύνοντας την εξάτμιση των υδρατμών. (el)
 • A drought is an event of prolonged shortages in the water supply, whether atmospheric (below-average precipitation), surface water or ground water. A drought can last for months or years, or may be declared after as few as 15 days. It can have a substantial impact on the ecosystem and agriculture of the affected region and harm to the local economy. Annual dry seasons in the tropics significantly increase the chances of a drought developing and subsequent bush fires. Periods of heat can significantly worsen drought conditions by hastening evaporation of water vapour. (en)
 • Lehortea, leku jakin batean, denbora luzeko ur eskasia da. Gehienean prezipitazioa batezbestekoa baino txikiagoa denean gertatzen da. Eragin handia izan dezake eskualdeko ekosistemetan, nekazaritzan edo ur hornikuntzan. Lehorte batzuek zenbait urtez iraun badezakete ere, lehorte labur baino indartsu batek ere kalte handia egiten ahal dio bertako ekonomiari. Lehorteen ondorioz migrazio handiak ere izan dira, hala nola Afrikako Adarra eta Sahelen izandako lehorteen ondorioz. (eu)
 • Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. PBB memperhitungkan bahwa setiap tahun wilayah lahan subur seluas Ukraina hilang akibat kekeringan, pembabatan hutan, dan ketidakteraturan iklim. (in)
 • La sécheresse ou sècheresse \sɛʃ.ʁɛs\ définit l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau significativement long et important pour qu'il ait des impacts sur la flore (naturelle ou cultivée), la faune (sauvage ou d'élevage) et les sociétés. Sécheresse ne doit pas être confondu avec aridité. Une région aride peut connaître des épisodes de sécheresse. (fr)
 • Il termine siccità (dal latino siccus, col significato di secco, arido indica la prolungata mancanza d'acqua, in genere per insufficienti precipitazioni atmosferiche, intendendo anche l'aridità del terreno che ne consegue. L'intensità della siccità viene spesso rappresentata per mezzo di indici tra i quali è molto conosciuto l' che però ormai è ampiamente superato. L'indice di siccità più comunemente usato attualmente si chiama SPI (Standardized Precipitation Index. (it)
 • Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen, waardoor het watertekort snel toeneemt. Ook de voorgeschiedenis is van belang: als het ook eerder in het jaar droog was, loopt het tekort op. Landbouw vult dit op veel plaatsen aan door kunstmatige beregening, wat gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van water. Wanneer de vraag naar water het natuurlijke aanbod overstijgt, ontstaat waterschaarste. (nl)
 • seca ou estiagem é um fenómeno climático causado pela insuficiência de precipitação pluviométrica, ou chuva, numa determinada região por um período de tempo muito grande . Existe uma pequena diferença entre seca e estiagem pois estiagem é o fenômeno que ocorre num intervalo de tempo, ou seja, a estiagem não é permanente, já a seca é permanente. Este fenômeno provoca desequilíbrios hidrológicos importantes. Normalmente a ocorrência da seca se dá quando a evapotranspiração ultrapassa por um período de tempo a precipitação de chuvas. (pt)
 • Torka är en ihållande period med reducerad vattentillgång i jämförelse med normalt inom ett hydrologiskt system. Det är ett återkommande fenomen som kan uppstå i samtliga klimatzoner och kan pågå under flera månader eller över flera år. Torka förknippas ofta med längre perioder med lägre nederbördsmängder än normalt för ett givet område. Även andra parametrar såsom temperatur, starka vindar, låg relativ luftfuktighet, tidpunkt och karaktär hos regnskurar (såsom intensitet och varaktighet samt mänskliga påverkansfaktorer (exempelvis markanvänding & grundvattenuttag påverkar uppkomsten och förekomsten av torka. (sv)
rdfs:label
 • Drought (en)
 • قحط (ar)
 • Sequera (ca)
 • Sucho (cs)
 • Ξηρασία (el)
 • Dürre (de)
 • Trosekeco (eo)
 • Lehorte (eu)
 • Sequía (es)
 • Triomach (ga)
 • Kekeringan (in)
 • Sécheresse (fr)
 • Siccità (it)
 • 旱魃 (ja)
 • 가뭄 (ko)
 • Droogte (nl)
 • Susza (pl)
 • Seca (pt)
 • Torka (sv)
 • Засуха (ru)
 • Посуха (uk)
 • 干旱 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:cause of
is dbp:data of
is dbp:hazards of
is dbp:observations of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License