An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Developmental psychology is the scientific study of how and why human beings change over the course of their life. Originally concerned with infants and children, the field has expanded to include adolescence, adult development, aging, and the entire lifespan. Developmental psychologists aim to explain how thinking, feeling, and behaviors change throughout life. This field examines change across three major dimensions, which are physical development, cognitive development, and social emotional development. Within these three dimensions are a broad range of topics including motor skills, executive functions, moral understanding, language acquisition, social change, personality, emotional development, self-concept, and identity formation.

Property Value
dbo:abstract
 • علم النفس التنموي (Developmental psychology) هو الدراسة العلمية لكيفية وسبب تغير البشر على مدى حياتهم. اهتم هذا المجال أصلًا بالرضع والأطفال، ثم توسع ليشمل المراهقة ونمو البالغين والشيخوخة وكامل العمر. يهدف علماء النفس التنموي إلى شرح كيفية تغير التفكير والشعور والسلوكيات طوال الحياة. يدرس هذا المجال التغيرات بواسطة ثلاثة أبعاد رئيسية: النمو الجسدي، والنمو المعرفي، والنمو العاطفي الاجتماعي. توجد ضمن هذه الأبعاد الثلاثة مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل المهارات الحركية، والوظائف التنفيذية، والفهم الأخلاقي، واكتساب اللغة، والتغير الاجتماعي، والشخصية، والنمو العاطفي، ومفهوم الذات وتشكيل الهوية. يدرس علم النفس التنموي تأثيرات الطبيعة والتنشئة على عملية التنمية البشرية، وعمليات التغيير في السياق عبر الزمن. يهتم العديد من الباحثين بالتفاعلات بين الخصائص الشخصية والسلوك الفردي والعوامل البيئية، بما فيها السياق الاجتماعي والبيئة الحضرية. تشمل المناقشات الجارية المتعلقة بعلم النفس التنموي الماهوية البيولوجية مقابل اللدونة العصبية ومراحل النمو مقابل الأنظمة الديناميكية للنمو. يتضمن علم النفس التنموي مجموعة من المجالات، مثل علم النفس التربوي، وعلم النفس المرضي عند الأطفال، وعلم النفس التنموي الشرعي، وتنشئة الطفل، وعلم النفس المعرفي، وعلم النفس الإيكولوجي وعلم النفس الثقافي. يعد يوري برونفينبرينر، وإريك إريكسون، وسيغموند فرويد، وجان بياجيه، وباربرا روجوف، وإستر ثيلين، وليف فيغوتسكي من العلماء النفس التنموي المؤثرين في القرن العشرين. (ar)
 • Die Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie. Ihr Gegenstand ist die Beschreibung und Erklärung zeitlich überdauernder, aufeinander aufbauender Veränderungen menschlichen Erlebens und Verhaltens über die gesamte Lebensspanne (lifespan psychology). Diese Veränderungen führen zu einer Zunahme oder Abnahme von Fähigkeiten im nicht von Krankheit bestimmten, biologisch artgemäßen Verlauf des Lebens. Kein Gegenstand der Entwicklungspsychologie sind kurzfristige stimmungsabhängige oder reaktive, von plötzlichen äußeren Ereignissen verursachte Veränderungen. Die menschliche seelische Entwicklung ist ebenso ein Studiengebiet in den Erziehungswissenschaften und der Sozialen Arbeit, oft konzentriert in der Kinderpsychologie oder Jugendpsychologie. (de)
 • Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie. Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje. Sleduje ustavičné proměny, vznikání a zanikání, které probíhají u člověka od počátku jeho života. Studium změn chování a prožívání v určitém časovém průběhu je nejobecnějším předmětem široce chápané vývojové psychologie. Proces vznikání, proměn a zanikání se nazývá geneze ( z řec.genesisi = vznik). Vývoj jedince je zákonitý proces, který tvoří posloupnost na sebe navazujících fází, pořadí fází nelze měnit, ani některou z fází přeskočit. Tento vývoj je nezvratný, může být ale narušen nemocí, úrazem, šokem. Vývojový proces je celistvý, zahrnuje stránku tělesnou (somatickou) a duševní (psychickou). Vývoj lze charakterizovat jako postupnou proměnu od méně dokonalé úrovně k úrovni dokonalejší. Psychický vývoj nebývá zcela plynulý, střídají se období rychlejšího a pomalejšího vývoje. Proces vývoje je vždy individuálně specifický, je ovlivněn i prostředím a výchovou. Vývoj neprobíhá jen jako pokrok, ale mohou nastávat i fáze regrese. Pokud v některé z vývojových fází dojde k nesplnění nebo nedostatečnému splnění vývojového cíle tak, aby bylo možno plynule přejít do další fáze, z psychologického hlediska se může rozvinout porucha osobnosti nebo jiné více či méně závažné psychické poruchy. Podle časového měřítka je genezi možné chápat jako: • fylogeneze (z řeckého fylon -rod,národ,kmen), je vývoj celého lidského pokolení od jeho počátků až po dnešní stadium. Současná psychologie blíže specifikuje a fylogenezi chápe jako studium chování různých druhů živočichů na rozdílném stupni evoluční řady. • antropogeneze – vývoj duševna u lidí v různých historických etapách a civilizačních okruzích. • ontogeneze (z řeckého ontoz´= ten, který je, existuje) – stadium vývoje jednotlivce, tedy geneze individua. Vývoj a změny od početí až do smrti. • - vývoj psychických procesů např. při řešení problémů, v průběhu učení, osvojování speciálních dovedností a podobně. (cs)
 • Η αναπτυξιακή ψυχολογία είναι κλάδος της ψυχολογίας που μελετά τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, και ειδικότερα του παιδιού. Θεμελιωτής της ήταν ο γνωστός Ελβετός ψυχολόγος Ζαν Πιαζέ. Σύμφωνα με τη θεωρία του τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού είναι τέσσερα:αισθησιοκινητικο, προ-ενεργητικό,συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών και τυπικών νοητικών ενεργειών. (el)
 • Developmental psychology is the scientific study of how and why human beings change over the course of their life. Originally concerned with infants and children, the field has expanded to include adolescence, adult development, aging, and the entire lifespan. Developmental psychologists aim to explain how thinking, feeling, and behaviors change throughout life. This field examines change across three major dimensions, which are physical development, cognitive development, and social emotional development. Within these three dimensions are a broad range of topics including motor skills, executive functions, moral understanding, language acquisition, social change, personality, emotional development, self-concept, and identity formation. Developmental psychology examines the influences of nature and nurture on the process of human development, as well as processes of change in context across time. Many researchers are interested in the interactions among personal characteristics, the individual's behavior, and environmental factors. This includes the social context and the built environment. Ongoing debates in regards to developmental psychology include biological essentialism vs. neuroplasticity and stages of development vs. dynamic systems of development. Developmental psychology involves a range of fields, such as educational psychology, child psychopathology, forensic developmental psychology, child development, cognitive psychology, ecological psychology, and cultural psychology. Influential developmental psychologists from the 20th century include Urie Bronfenbrenner, Erik Erikson, Sigmund Freud, Anna Freud, Jean Piaget, Barbara Rogoff, Esther Thelen, and Lev Vygotsky. (en)
 • Psicología evolutiva o del desarrollo humano. Estudia la forma en la que los seres humanos cambian a lo largo de su vida, comprende el estudio del ciclo vital, observa de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo y cómo este reacciona a un ambiente que también está en constante cambio. Los psicólogos denominan desarrollo al cambio psicológico sistemático que se da a lo largo de la vida. Durante este proceso la persona va accediendo a estados más complejos y "mejores" que los anteriores.​ Esta es una rama de la psicología que ya tiene más de cien años. La psicología del desarrollo está interesada en explicar los cambios que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, es decir, con la edad. A esta materia también se le conoce con el nombre de “psicología del ciclo vital”, ya que estudia los cambios psicológicos a lo largo de toda la vida de las personas. Ese sería, por tanto, el objeto de estudio de la psicología del desarrollo.Esos cambios que se dan en las personas a lo largo de la vida pueden ser explicados a través de unos factores que se encuentran enfrentados por parejas: la continuidad versus discontinuidad, la herencia versus el ambiente, y la normatividad versus la idiografía.​ También el contexto en el que se desarrollan los sujetos nos permiten comprender mejor su evolución, así es necesario destacar el contexto histórico, el socioeconómico, el cultural e incluso el étnico, por citar los más importantes. Finalmente, vale la pena resaltar que el desarrollo debe ser entendido como un proceso continuo, global y dotado de una gran flexibilidad.​ A lo largo del último siglo han sido varias las corrientes y los modelos teóricos que han aportado sus descubrimientos e investigaciones para explicar el fenómeno del cambio. En general cada uno de estos modelos tienen sus propias explicaciones, a veces contradictorias a las que se presentan desde otras teorías. Esa diversidad de paradigmas explicativos enriquecen la comprensión del fenómeno del desarrollo.​ Como más significativos entre estos modelos es necesario citar el psicoanálisis; la psicología genética de Jean Piaget; el modelo sociocultural de Lev Vygotski apoyado en la teoría de los espacios vacíos de Mercedes Chaves Jaime; las teorías del aprendizaje; el modelo del procesamiento de la información; y, más recientemente el modelo ecológico y el etológico. Según Erik Erikson, hay una serie de tareas implícitas en el desarrollo del ser humano, propias de las sucesivas etapas. Estas tareas son, en gran parte, impuestas por la sociedad y la cultura. A través del proceso de socialización, el cumplir estas tareas llega a convertirse en una aspiración del propio individuo, marcando definitivamente su proceder en determinados momentos de su vida. (es)
 • La psychologie du développement est une branche de la psychologie. Son objet est de comprendre d'une part, comment l'humain se développe, d'autre part, pourquoi il se développe : comment et pourquoi les processus mentaux, les comportements, les performances et capacités changent (se développent ou se perdent) au cours de sa vie humaine. Cette discipline embrasse tous les aspects du développement psychologique (aspects cognitifs, langagiers, affectifs et sociaux) et tous les âges du développement humain, du développement prénatal à la mort. La psychologie du développement a vu sa définition changer et évoluer au cours des décennies. Elle est plus théorique et moins appliquée que d'autres branches de la psychologie qui s'intéressent spécifiquement aux problèmes liés à un âge ou une période de la vie en particulier (ainsi, elle se distingue de la psychologie de l'enfant). La discipline s'est construite au début du XXe siècle (histoire de la psychologie). Les approches des théoriciens fondateurs de la psychologie qui ont influencé ou fondé la psychologie du développement (Skinner, Piaget, Bandura, Freud, Erikson, Vygotsky, Eleanor Gibson) ont été très différentes et parfois même opposées. Les approches actuelles continuent de différer en fonction des types de processus ou de pathologies qu'elles étudient et en fonction des méthodes qu'elles utilisent, qui vont des observations cliniques individuelles aux modélisations informatiques, en passant par l'imagerie cérébrale. La discipline est très productive, ayant de nombreux champs de recherche, journaux et sociétés dans le monde entier. Les thèmes d'étude et les méthodes de la psychologie du développement ne cessent de se multiplier et se diversifier. Les principaux débats et controverses de la discipline portent sur les périodes critiques ou périodes sensibles ; les interactions et l'importance respective de l'inné et de l'acquis ; les stades et leur modélisation (sérielles ou dynamiques). C'est une discipline hétérogène dans ses théories qui ne sont pas toutes intégrées entre elles. La psychologie du développement est liée à de nombreux autres champs de la psychologie, à la fois pour les concepts qu'elle emprunte (psychologie cognitive, psychodynamique, béhaviorisme, psychologie humaniste, psychologie interculturelle, psychologie sociale, etc.), les thèmes dont elle traite (développement psychomoteur du nourrisson, psychologie de l'enfant, psychogérontologie, psychopathologie, etc.), et les méthodes qu'elle utilise (psychologie expérimentale, éthologie, psychanalyse, neurosciences cognitives, imagerie cérébrale, épidémiologie, etc.). (fr)
 • Brainse den tsíceolaíocht ina ndéantar staidéar ar fhorbairt bhitheolaíoch, shóisialta is intleachtach haoine ón am roimh bhreith is i rith na beatha. Tugtar aird ar leith ar fhorbairt pháistí óga mar a mbíonn na hathruithe tuisceana an-soiléir. Leagtar béim ar fheidhm na forbartha, na hathruithe a bhíonn coitianta do gach duine ag staideanna éagsúla na beatha. (ga)
 • Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan, organisasi-industri, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. (in)
 • 発達心理学(はったつしんりがく、英: developmental psychology)は、人の加齢に伴う発達的変化を研究する心理学の一分野。 (ja)
 • 발달 심리학(發達 心理學, 영어: developmental psychology)은 사람의 출생부터 사망까지 일생 동안 연령 및 환경에 따른 정신과정과 행동상의 변화를 다루는 심리학의 한 분과이다. 개인의 지적·정서적·사회적 과정의 전개에 관심을 둔다. 발달 원리는 신체적·지적 변화가 급속히 이루어지고 행동 유형이 형성되는 생후 20세까지의 시기에 적용되는 것과 함께 이러한 발달의 향상적인 기간뿐만 아니라 이후 발달의 복합적이고 지속적인 면까지도 발달과정으로 보는 전생애적인 발달과정을 다루는 것이 발달심리학의 관심영역으로 확대되고 있다. 정체성, 인간관계, 창의력 등을 삶의 중요한 세 영역으로 본다. 심리학자 에릭 에릭슨은 인간의 발달을 8단계로 구분하고 각 단계별로 형성되는 특성을 설명하면서 각 시기마다 접하는 환경과 상황에 따라 자기 자신과 사회에 대한 인식이 결정된다고 보았다. 연구 영역은 신체적·지적·정의적(情意的)·사회적 발달로 나누기도 하고, 태아기·영아기·유년기·소년기·청년기·장년기·중년기·노년기로 나누기도 한다. 또는 어떤 특수 영역, 예를 들어 뇌의 발달, 양심의 발달, 성격의 발달 등으로도 나눌 수 있다. 운동능력의 발달, 인지발달, 성격 발달 등 심리학 분야의 다양한 연구방법과 주제를 포괄하기도 한다. 변화는 크게 질적 변화(구조적 변화, 단계적 변화)와 양적 변화(연속적 변화, 비단계적 변화)로 나눌 수 있다. 발달이 선천적인 영향을 많이 받는지, 후천적인 영향을 많이 받는지에 관해서는 이견이 분분했으나, 최근에는 반응의 범위 모형이 정설로 받아들여지고 있다. (ko)
 • De ontwikkelingspsychologie (vroeger ook wel , tegenwoordig door sommigen, levenslooppsychologie genoemd) bestudeert de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. De meeste aandacht van de onderzoekers gaat nog steeds uit naar de periode waarin de veranderingen elkaar het snelst opvolgen, die van de geboorte tot aan de vroege volwassenheid. (nl)
 • A psicologia do desenvolvimento é o estudo científico de como e por que os seres humanos mudam ao longo da vida. Preocupado originalmente com bebês e crianças, o campo se expandiu para incluir a adolescência, o desenvolvimento adulto, o envelhecimento e toda a vida. Os psicólogos do desenvolvimento visam explicar como o pensamento, o sentimento e os comportamentos mudam ao longo da vida. Este campo examina a mudança em três dimensões principais: desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento social e emocional . Dentro dessas três dimensões está uma ampla gama de tópicos, incluindo habilidades motoras, funções executivas, compreensão moral, aquisição de linguagem, mudança social, personalidade, desenvolvimento emocional, autoconceito e formação de identidade . A psicologia do desenvolvimento examina as influências da natureza e da criação no processo de desenvolvimento humano e nos processos de mudança no contexto ao longo do tempo. Muitos pesquisadores estão interessados nas interações entre as características pessoais, o comportamento do indivíduo e os fatores ambientais, incluindo o contexto social e o ambiente construído . Os debates em curso em relação à psicologia do desenvolvimento incluem essencialismo biológico versus neuroplasticidade e estágios de desenvolvimento versus sistemas dinâmicos de desenvolvimento. A psicologia do desenvolvimento envolve uma variedade de campos, como psicologia educacional, psicopatologia infantil, psicologia forense do desenvolvimento, desenvolvimento infantil, psicologia cognitiva, psicologia ecológica e psicologia cultural . Psicólogos influentes do desenvolvimento do século XX incluem Urie Bronfenbrenner, Erik Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Barbara Rogoff, Esther Thelen e Lev Vygotsky . (pt)
 • Psychologia rozwoju – jedna z subdyscyplin psychologii. Zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci. Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia. Psychologowie rozwojowi w zakresie zainteresowania badawczego wykraczają poza okres dorastania i podejmują zagadnienia związane z dorosłością i wiekiem podeszłym. Psychologia rozwoju posiada dwa zasadnicze cele badawcze: * cel opisowy kategoryzowanych etapów rozwoju, * cel teleologiczny procesów rozwojowych. (pl)
 • Utvecklingspsykologi är vetenskapen om människans kognitiva och sociala utveckling och behandlar i första hand människans psykologiska utveckling under barndomen och ungdomsåren. Man delar upp utvecklingen i faser eller steg, detta dels för att underlätta pedagogiskt, men också för att det finns en överensstämmelse mellan dessa steg och den neurala utvecklingen. Inom psykodynamisk tradition kopplar man samman barnets utveckling och "tidiga störningar" med hur den vuxna individen mår. Vilka faserna är och när man träder in i de olika finns det olika tankar kring; Jean Piaget (1896-1980) talade mycket om barnets kognitiva utveckling och delade upp den i fyra stadier. Exempel på delsteg i utvecklingen är "Objektskonstans" och förmågan till hypotetiskt tänkande (Passer & Smith, 2002). Sigmund Freud (1856-1939) fokuserade istället på människans psykosexuella utveckling. Människan genomgår en utveckling i fem faser. Enkelt uttryckt kan man säga att hos barnet finns medfött en drift libido att uppnå lustförnimmelser och det som skiljer faserna åt är sätten att uppnå detta på. De tre första faserna kallas de och utgör i kronologisk ordning , den anala fasen (som Freud även benämnde "den sadistiskt-anala") och den . Dessa tre följs sedan av en som i sin tur följs av den . Störningar under de pregenitala faserna menade Freud är orsaken till flertalet psykiska problem hos den vuxne, då särskilt olika typer av neuros.Erik H. Erikson (1902-1994) utgick från Freuds tankar men ställde upp livet i åtta åldrar, från födsel till död, där människan i varje steg ställs inför en konflikt mellan två poler (Martin Levander, 2003), till exempel "Identitet kontra splittring". Margaret Mahler (1897-1985) studerade spädbarns utveckling och skapade den så kallade objektrelationsteorin som beskriver "barnets psykiska födelse" fram till treårsåldern. I Sverige var professor Stina Sandels (1908-1990) den första, som forskade kring utvecklingen hos barn i åldrarna 1,5 till 8,5 år. I utvecklingspsykologi kan man även intressera sig för den neurologiska utvecklingen i hjärnan, men det hamnar oftast under rubriken neuropsykologi. (sv)
 • Психологія розвитку або вікова психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя. Психологія розвитку вивчає стадії розвитку, закономірності їх зміни, періодизацію психічного розвитку та розвитку особистості, залежність психічного розвитку від культурно-історичних і соціальних умов тощо. (uk)
 • 發展心理學,是心理學的分支之一。主要是研究人類不同年齡時的心理轉變,意指從胎兒階段到年老死亡所發生的有系統性之持續變化。這當中包括了兒童的心理與成人的差異、兒童的心理發展過程,以及當兒童有心理障礙時應當如何處理。 過去的學者把兒童心理學等同於發展心理學,根據(Santrock, 2004)的理論,在當時的心理學家的角度來看,一般人的心理發展在成年以後就不再改變,所以,當時的發展心理學只著重兒童的心理發展;不過後來心理學家開始發現人類在成年以後,心理狀況亦會繼續發展,所以,有關成年人及老年人心理發展的研究開始如雨後春笋般的發表。之後,不少人開始以整全的角度來觀看人生的心理發展,成為了今日的畢生發展心理学。 “發展”是指個體自受胎至死亡的一生期間,其行為產生連續性與擴展性改變的歷程,在此之中,個體行為不斷充實,由簡單至複雜,由粗略至精細,由分立至調和,由分化至統整。 一般學界的共識認為,先天與後天的因素,都對心理發展有影響,有時甚至也難以區分;且在後天因素中,父母教養的影響是不容否認的,父母的教養方式,對子女的將來,無庸置疑地有重要的影響,研究支持教養會對子女的未來,造成強烈的影響,尤其負面的經驗更會對子女的發展造成影響。研究一般認為,不論其他先天與後天的因素,教養本身對子女將來的成就有20%至50%的影響;另外,所有的家長都有自己的教養方式,根據(Kimberly Kopko)的定義,教養方式可以「由兩個層面來定義:控制與溫暖。控制指的是家長對子女行為的管理程度;而溫暖指的是家長對子女行為的接受和回應程度。」 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9014 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 107539 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073671975 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • developmental psychology (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Die Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie. Ihr Gegenstand ist die Beschreibung und Erklärung zeitlich überdauernder, aufeinander aufbauender Veränderungen menschlichen Erlebens und Verhaltens über die gesamte Lebensspanne (lifespan psychology). Diese Veränderungen führen zu einer Zunahme oder Abnahme von Fähigkeiten im nicht von Krankheit bestimmten, biologisch artgemäßen Verlauf des Lebens. Kein Gegenstand der Entwicklungspsychologie sind kurzfristige stimmungsabhängige oder reaktive, von plötzlichen äußeren Ereignissen verursachte Veränderungen. Die menschliche seelische Entwicklung ist ebenso ein Studiengebiet in den Erziehungswissenschaften und der Sozialen Arbeit, oft konzentriert in der Kinderpsychologie oder Jugendpsychologie. (de)
 • Η αναπτυξιακή ψυχολογία είναι κλάδος της ψυχολογίας που μελετά τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, και ειδικότερα του παιδιού. Θεμελιωτής της ήταν ο γνωστός Ελβετός ψυχολόγος Ζαν Πιαζέ. Σύμφωνα με τη θεωρία του τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού είναι τέσσερα:αισθησιοκινητικο, προ-ενεργητικό,συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών και τυπικών νοητικών ενεργειών. (el)
 • Brainse den tsíceolaíocht ina ndéantar staidéar ar fhorbairt bhitheolaíoch, shóisialta is intleachtach haoine ón am roimh bhreith is i rith na beatha. Tugtar aird ar leith ar fhorbairt pháistí óga mar a mbíonn na hathruithe tuisceana an-soiléir. Leagtar béim ar fheidhm na forbartha, na hathruithe a bhíonn coitianta do gach duine ag staideanna éagsúla na beatha. (ga)
 • Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan, organisasi-industri, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. (in)
 • 発達心理学(はったつしんりがく、英: developmental psychology)は、人の加齢に伴う発達的変化を研究する心理学の一分野。 (ja)
 • De ontwikkelingspsychologie (vroeger ook wel , tegenwoordig door sommigen, levenslooppsychologie genoemd) bestudeert de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. De meeste aandacht van de onderzoekers gaat nog steeds uit naar de periode waarin de veranderingen elkaar het snelst opvolgen, die van de geboorte tot aan de vroege volwassenheid. (nl)
 • Психологія розвитку або вікова психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя. Психологія розвитку вивчає стадії розвитку, закономірності їх зміни, періодизацію психічного розвитку та розвитку особистості, залежність психічного розвитку від культурно-історичних і соціальних умов тощо. (uk)
 • علم النفس التنموي (Developmental psychology) هو الدراسة العلمية لكيفية وسبب تغير البشر على مدى حياتهم. اهتم هذا المجال أصلًا بالرضع والأطفال، ثم توسع ليشمل المراهقة ونمو البالغين والشيخوخة وكامل العمر. يهدف علماء النفس التنموي إلى شرح كيفية تغير التفكير والشعور والسلوكيات طوال الحياة. يدرس هذا المجال التغيرات بواسطة ثلاثة أبعاد رئيسية: النمو الجسدي، والنمو المعرفي، والنمو العاطفي الاجتماعي. توجد ضمن هذه الأبعاد الثلاثة مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل المهارات الحركية، والوظائف التنفيذية، والفهم الأخلاقي، واكتساب اللغة، والتغير الاجتماعي، والشخصية، والنمو العاطفي، ومفهوم الذات وتشكيل الهوية. (ar)
 • Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie. Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje. Sleduje ustavičné proměny, vznikání a zanikání, které probíhají u člověka od počátku jeho života. Studium změn chování a prožívání v určitém časovém průběhu je nejobecnějším předmětem široce chápané vývojové psychologie. Proces vznikání, proměn a zanikání se nazývá geneze ( z řec.genesisi = vznik). (cs)
 • Developmental psychology is the scientific study of how and why human beings change over the course of their life. Originally concerned with infants and children, the field has expanded to include adolescence, adult development, aging, and the entire lifespan. Developmental psychologists aim to explain how thinking, feeling, and behaviors change throughout life. This field examines change across three major dimensions, which are physical development, cognitive development, and social emotional development. Within these three dimensions are a broad range of topics including motor skills, executive functions, moral understanding, language acquisition, social change, personality, emotional development, self-concept, and identity formation. (en)
 • Psicología evolutiva o del desarrollo humano. Estudia la forma en la que los seres humanos cambian a lo largo de su vida, comprende el estudio del ciclo vital, observa de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo y cómo este reacciona a un ambiente que también está en constante cambio. Los psicólogos denominan desarrollo al cambio psicológico sistemático que se da a lo largo de la vida. Durante este proceso la persona va accediendo a estados más complejos y "mejores" que los anteriores.​ Esta es una rama de la psicología que ya tiene más de cien años. La psicología del desarrollo está interesada en explicar los cambios que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, es decir, con la edad. A esta materia también se le conoce con el nombre de “psicología del cicl (es)
 • La psychologie du développement est une branche de la psychologie. Son objet est de comprendre d'une part, comment l'humain se développe, d'autre part, pourquoi il se développe : comment et pourquoi les processus mentaux, les comportements, les performances et capacités changent (se développent ou se perdent) au cours de sa vie humaine. Cette discipline embrasse tous les aspects du développement psychologique (aspects cognitifs, langagiers, affectifs et sociaux) et tous les âges du développement humain, du développement prénatal à la mort. (fr)
 • 발달 심리학(發達 心理學, 영어: developmental psychology)은 사람의 출생부터 사망까지 일생 동안 연령 및 환경에 따른 정신과정과 행동상의 변화를 다루는 심리학의 한 분과이다. 개인의 지적·정서적·사회적 과정의 전개에 관심을 둔다. 발달 원리는 신체적·지적 변화가 급속히 이루어지고 행동 유형이 형성되는 생후 20세까지의 시기에 적용되는 것과 함께 이러한 발달의 향상적인 기간뿐만 아니라 이후 발달의 복합적이고 지속적인 면까지도 발달과정으로 보는 전생애적인 발달과정을 다루는 것이 발달심리학의 관심영역으로 확대되고 있다. 정체성, 인간관계, 창의력 등을 삶의 중요한 세 영역으로 본다. 심리학자 에릭 에릭슨은 인간의 발달을 8단계로 구분하고 각 단계별로 형성되는 특성을 설명하면서 각 시기마다 접하는 환경과 상황에 따라 자기 자신과 사회에 대한 인식이 결정된다고 보았다. 연구 영역은 신체적·지적·정의적(情意的)·사회적 발달로 나누기도 하고, 태아기·영아기·유년기·소년기·청년기·장년기·중년기·노년기로 나누기도 한다. 또는 어떤 특수 영역, 예를 들어 뇌의 발달, 양심의 발달, 성격의 발달 등으로도 나눌 수 있다. (ko)
 • Psychologia rozwoju – jedna z subdyscyplin psychologii. Zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci. Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia. Psychologowie rozwojowi w zakresie zainteresowania badawczego wykraczają poza okres dorastania i podejmują zagadnienia związane z dorosłością i wiekiem podeszłym. Psychologia rozwoju posiada dwa zasadnicze cele badawcze: (pl)
 • A psicologia do desenvolvimento é o estudo científico de como e por que os seres humanos mudam ao longo da vida. Preocupado originalmente com bebês e crianças, o campo se expandiu para incluir a adolescência, o desenvolvimento adulto, o envelhecimento e toda a vida. Os psicólogos do desenvolvimento visam explicar como o pensamento, o sentimento e os comportamentos mudam ao longo da vida. Este campo examina a mudança em três dimensões principais: desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento social e emocional . Dentro dessas três dimensões está uma ampla gama de tópicos, incluindo habilidades motoras, funções executivas, compreensão moral, aquisição de linguagem, mudança social, personalidade, desenvolvimento emocional, autoconceito e formação de identidade . (pt)
 • Utvecklingspsykologi är vetenskapen om människans kognitiva och sociala utveckling och behandlar i första hand människans psykologiska utveckling under barndomen och ungdomsåren. Man delar upp utvecklingen i faser eller steg, detta dels för att underlätta pedagogiskt, men också för att det finns en överensstämmelse mellan dessa steg och den neurala utvecklingen. Inom psykodynamisk tradition kopplar man samman barnets utveckling och "tidiga störningar" med hur den vuxna individen mår. (sv)
 • 發展心理學,是心理學的分支之一。主要是研究人類不同年齡時的心理轉變,意指從胎兒階段到年老死亡所發生的有系統性之持續變化。這當中包括了兒童的心理與成人的差異、兒童的心理發展過程,以及當兒童有心理障礙時應當如何處理。 過去的學者把兒童心理學等同於發展心理學,根據(Santrock, 2004)的理論,在當時的心理學家的角度來看,一般人的心理發展在成年以後就不再改變,所以,當時的發展心理學只著重兒童的心理發展;不過後來心理學家開始發現人類在成年以後,心理狀況亦會繼續發展,所以,有關成年人及老年人心理發展的研究開始如雨後春笋般的發表。之後,不少人開始以整全的角度來觀看人生的心理發展,成為了今日的畢生發展心理学。 “發展”是指個體自受胎至死亡的一生期間,其行為產生連續性與擴展性改變的歷程,在此之中,個體行為不斷充實,由簡單至複雜,由粗略至精細,由分立至調和,由分化至統整。 (zh)
rdfs:label
 • Developmental psychology (en)
 • علم النفس التنموي (ar)
 • Vývojová psychologie (cs)
 • Psicologia del desenvolupament (ca)
 • Αναπτυξιακή ψυχολογία (el)
 • Entwicklungspsychologie (de)
 • Psicología del desarrollo (es)
 • Psychologie du développement (fr)
 • Síceolaíocht forbartha (ga)
 • Psikologi perkembangan (in)
 • 発達心理学 (ja)
 • Psicologia dello sviluppo (it)
 • 발달심리학 (ko)
 • Ontwikkelingspsychologie (nl)
 • Psychologia rozwoju człowieka (pl)
 • Psicologia do desenvolvimento (pt)
 • Психология развития (ru)
 • Utvecklingspsykologi (sv)
 • Психологія розвитку (uk)
 • 发展心理学 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:influenced of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:philosophicalSchool of
is dbo:training of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:influenced of
is dbp:knownFor of
is dbp:occupation of
is dbp:schoolTradition of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:subject of
is dbp:training of
is dbp:type of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License