An Entity of Type: Biomolecule, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

T-buněčný receptor (TCR, z anglického T-cell receptor) je molekula nacházející se na povrchu T-lymfocytů. Ve většině případů TCR rozpoznává antigenní peptidy prezentované na molekulách hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Signalizace přes TCR a s ním asociované molekuly (CD3 komplex, koreceptory) vede k aktivaci T-buňky a odpovědi na příslušný ligand.

Property Value
dbo:abstract
 • Els receptors de limfòcits T (TCR), igual que les immunoglobulines (Ig) o els anticossos, són receptors específics als antígens essencials per la resposta immunitària. Estan presents a la superfície externa dels limfòcits T (cèl·lules T), però difereixen de les immunoglobulines en diversos punts: 1. * Les immunoglobulines són tetràmers formats per quatre cadenes polipeptídiques (dues cadenes lleugeres i dues cadenes pesants) i posseeixen dos llocs de reconeixement d'antígens. Els receptors de limfòcits T són dímers i només posseeixen un sol lloc de reconeixement d'antígens. 2. * Les immunoglobulines poden estar ancorades a la superfície dels limfòcits B (cèl·lules B) o secretades en els fluids corporals, principalment al plasma sanguini. Els receptors de limfòcits T només existeixen en forma de proteïnes ancorades a la superfície externa del limfòcits T. 3. * Les immunoglobulines reconeixen antígens que hagin estat processats prèviament en pèptids, els quals han d'estar units a molècules de complex d'histocompatibilitat principal (MHC), a la superfície de les cèl·lula presentadora d'antigen (APC) (macròfags, monòcits, limfòcits B i cèl·lules dendrítiques). Aquest fenomen és anomenat de restricció-MHC. L'educació dels limfòcits T, fent-les aptes pel reconeixement de molècules MHC del propi cos (MHC propi) té lloc al tim. El receptor TCR convencional, o TCR alfa/beta, és expressat per la majoria dels limfòcits T i consisteix en dues cadenes polipeptídiques glicosilades (alfa i beta) mantenides unides per enllaços dissulfat. El TCR alfa/beta és al seu torn associat físicament (però no per un enllaç covalent) a una proteïna anomenada CD3, formant el complex funcional TCR-CD3 a la superfície dels limfòcits T. El TCR alfa/beta ha de discriminar els diferents pèptids no propis presentats per les molècules d'MHC a la superfície de les APCs. El TCR alfa/beta participa en la interacció pèptid-MHC i el CD3 en la transducció de senyals a l'interior dels limfòcits T. Els limfòcits T alfa/beta representen el 90-99% dels limfòcits T perifèrics madur en els humans, i inclouen dues poblacions de limfòcits: els T CD4+ (T col·laboradors o helpers) i els T CD8+ (supressors/citotòxics). Aquests limfòcits T alfa/beta estan implicats en el reconeixement d'antígens exògens com ara peptidis de microorganismes units a MHC de classe II, i són, en gran part, T CD4+ col·laboradors. Els limfòcits T alfa/beta CD8+ (aproximadament un 30% dels limfòcits T alfa/beta) reconeixen peptidis generats per processos endògens i units a molècules d'MHC de classe I. Són els anomenats limfòcits T citotòxics, i s'encarreguen de destruir les cèl·lules infectades i cèl·lules canceroses. La CD4 i la CD8 són molècules que interaccionen amb la regió no polimòrfica d'MHC de classe II i de classe I, respectivament. Els limfòcits T gamma/delta representen 1-10% dels limfòcits T perifèrics madurs humans, i expressen la proteïna CD3, però no la CD4 ni la CD8. Un segon tipus de TCR, anomenat TCR gamma/delta, es compon de les respectives cadenes polipeptídiques gamma i delta, també associades a la CD3, totes a la superfície externa de limfòcits T. Els limfòcits T gamma/delta CD4 i CD8 reconeixen antígens de manera independent d'MHC de classe I o de classe II. Aquestes cèl·lules estan implicades en el reconeixement de proteïnes induïdes per estrès per xoc tèrmic (típics de bacteris o de cèl·lules autòlogues) així com antígens de micobacteris. La funció dels limfòcits T gamma/delta és eliminar les cèl·lules del cos que es troben sota estrès, com ara les cèl·lules infectades o les que estan en procés de transformació tumoral. (ca)
 • T-buněčný receptor (TCR, z anglického T-cell receptor) je molekula nacházející se na povrchu T-lymfocytů. Ve většině případů TCR rozpoznává antigenní peptidy prezentované na molekulách hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Signalizace přes TCR a s ním asociované molekuly (CD3 komplex, koreceptory) vede k aktivaci T-buňky a odpovědi na příslušný ligand. (cs)
 • مستقبل خلية تائية (بالإنجليزية. T cell receptor أو TCR هو جزيء يوجد على سطح خلية تائية ومسؤول عن التعرف على أنتيجين يعرضه له معقد التوافق النسيجي الكبير (MHC). يكون الترابط بين مستقبل الخلية تي والأنتيجين ضعيفا، أي أن مستقبلات كثيرة للخلية التائية يمكنها التعرف على هذا الأنتيجين بعينه وعلى عدد كبير منها أيضا . يتكون مستقبل خلية تايئية من جزيئين من مسلسلات البروتين مختلفة : "هتيرومير" . وهو يوجد في نحو 95% من الخلايا تي ويتكون من مسلسلتين ألفا α وبيتا β ؛ بينما تتكون 5% من الخلايا تي من مما يسمى مسلسلات غاما/دلتا، تلك الخلايا توصف بأنها خلية تي ذات مستقبل غاما/دلتا. تلك النسبة بين الاعداد المختلفة من الخلايا تي تتغير أثناء تعرض الجسم لمرض . عندما يتعامل مستقبل خلية تي مع ببتيد (جزء بروتيني) من أحد مستضادات ومع جزيء MHC تنشط الخلية تي عن طريق عدة عمليات كيميائية حيوية تقوم بها إنزيمات معينة، وجزيئات متخصصة وتنشط الخلية وتطلق عوامل نسخ . يحدد تنشيط مستقبل خلية تي التطور التالي للخلية، فإما تتحول إلى خلية تي مساعدة أو إلى خلية تي قاتلة مما يؤدي إلى إفراز سيتوكينات يمكنها الفتك بخلية الجسم المصابة بانتيجين والقضاء عليها. (ar)
 • Reseptor sel T (bahasa Inggris: T-cell receptor, disingkat TCR) adalah molekul yang dapat ditemui pada permukaan sel T atau limfosit T, dan molekul ini bertugas mengenali antigen sebagai peptida yang terikat pada molekul-molekul major histocompatibility complex (MHC). TCR terdiri dari dua rantai protein yang berbeda. Pada manusia, TCR pada 95% sel T terdiri dari rantai alfa (α) dan beta (β), sementara pada 5% sel T terdapat rantai gamma dan delta (γ/δ). Rasio ini berubah selama ontogeni dan dalam keadaan sakit (seperti leukemia). (in)
 • T細胞受容体(ティーさいぼうじゅようたい)、以下TCR (T cell receptor) とはT細胞の細胞膜上に発現している抗原受容体分子である。構造的にB細胞の産生する抗体のFabフラグメントと非常に類似しており、MHC分子に結合した抗原分子を認識する。成熟T細胞の持つTCR遺伝子は遺伝子再編成を経ているため、一個体は多様性に富んだTCRを持ち、様々な抗原を認識することができる。 (ja)
 • Le récepteur des cellules T (en anglais T cell receptor ou TCR) est un complexe moléculaire qui se trouve sur la membrane des lymphocytes T (ou cellules T). Ce récepteur membranaire constitue un paratope et est responsable de la reconnaissance des complexes CMH-peptide du non soi. Il s’agit d’un hétérodimère composé d’une chaîne alpha et d’une chaîne bêta dans 95 % des cellules T, les 5 % restant possédant un TCR gamma/delta. La liaison du TCR avec son épitope de prédilection entraîne l’activation du lymphocyte par le biais d’une série d'événements impliquant des enzymes, des co-récepteurs et des molécules spécialisées. (fr)
 • Il recettore dei linfociti T (o TCR, da T cell receptor) è un recettore transmembrana che si trova sulla superficie dei linfociti T, responsabile del riconoscimento degli antigeni presentati dal complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Il legame tra TCR e il complesso MHC-antigene, associata ad altri segnali detti co-stimolatori, portano all'attivazione del linfocita T attraverso una caratteristica trasduzione del segnale di cui però il TCR non fa propriamente parte. Cloni di linfociti T che possiedono una diversa specificità esprimono TCR diversi. Il complesso del TCR è costituito dal TCR stesso e da proteine deputate alla trasduzione del segnale (principalmente CD3 e ς) che gli sono legate tramite legami non-covalenti. (it)
 • O receptor de células T (em inglês T-cell receptor, sigla TCR) é uma molécula encontrada na superfície das células T, ou linfócitos T, responsável pelo reconhecimento de fragmentos de antígeno como peptídeos ligados a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC). (pt)
 • T-cellsreceptorn (TCR) är en receptor som finns på ytan av T-celler. T-cellsreceptorn är ansvarig för igenkänning av antigener bundna till MHC-molekyler (major histocompatibility complex) på antigenpresenterande celler. T-cellsreceptorn består av två proteinkedjor, α- och β-kedjan, som i sin tur är uppbyggda av två domäner vardera, en konstant (närmast cellen) och en variabel (längst bort från cellen). Det är längst ut på de variabla domänerna som andra cellers MHC-molekyler med bundet antigen binds in. Denna bindningsyta består av tre CDR-loopar på vardera kedja. CDR2 och CDR3 binder till själva MHC-molekylen och CDR1 binder till antigenet. CDR1 är det CDR-protein som har högst variabilitet, detta för att kunna slumpa fram en kombination som för eller senare blir den rätta för det aktuella antigenet som presenteras. Runtom T-cellsreceptorn sitter som hjälper T-cellsreceptorn att skicka vidare signaler in i cellen. Tillsammans bildar T-cellsreceptorn och CD3-komplexet T-cellsreceptorkomplexet. (sv)
 • Т-клеточный рецептор (ТКР, англ. TCR) — поверхностный белковый комплекс Т-лимфоцитов, ответственный за распознавание процессированных антигенов, связанных с молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ, англ. MHC) на поверхности антигенпредставляющих клеток. ТКР состоит из двух субъединиц, заякоренных в клеточной мембране, и ассоциирован с мультисубъединичным комплексом CD3. Взаимодействие ТКР с молекулами ГКГ и связанным с ними антигеном ведёт к активации Т-лимфоцитов и является ключевой точкой в запуске иммунного ответа. (ru)
 • T细胞受体(T cell receptor, TCR)是T细胞表面的特异性受体,负责识别由主要组织相容性复合体(MHC)所呈递的抗原,它与B细胞受体不同,并不能识别游离的抗原。通常情况下,T细胞受体与抗原间拥有较低的亲和力,因而同一抗原可能被不同的T细胞受体所识别,某一受体也可能识别许多种抗原。 T细胞受体是异源二聚体,由两个不同的亚基所构成。95%的T细胞的受体由α亚基和β亚基构成,另外5%的受体由γ亚基和δ亚基构成。这个比例会因为个体发育或是疾病而变化。 T细胞受体与MHC所呈递的多肽的特异性结合会引发一系列生化反应,并通过众多的、酶和转录因子激活T细胞,促进其分裂与分化。 (zh)
 • Els receptors de limfòcits T (TCR), igual que les immunoglobulines (Ig) o els anticossos, són receptors específics als antígens essencials per la resposta immunitària. Estan presents a la superfície externa dels limfòcits T (cèl·lules T), però difereixen de les immunoglobulines en diversos punts: 1. * Les immunoglobulines són tetràmers formats per quatre cadenes polipeptídiques (dues cadenes lleugeres i dues cadenes pesants) i posseeixen dos llocs de reconeixement d'antígens. Els receptors de limfòcits T són dímers i només posseeixen un sol lloc de reconeixement d'antígens. 2. * Les immunoglobulines poden estar ancorades a la superfície dels limfòcits B (cèl·lules B) o secretades en els fluids corporals, principalment al plasma sanguini. Els receptors de limfòcits T només existeixen en forma de proteïnes ancorades a la superfície externa del limfòcits T. 3. * Les immunoglobulines reconeixen antígens que hagin estat processats prèviament en pèptids, els quals han d'estar units a molècules de complex d'histocompatibilitat principal (MHC), a la superfície de les cèl·lula presentadora d'antigen (APC) (macròfags, monòcits, limfòcits B i cèl·lules dendrítiques). Aquest fenomen és anomenat de restricció-MHC. L'educació dels limfòcits T, fent-les aptes pel reconeixement de molècules MHC del propi cos (MHC propi) té lloc al tim. El receptor TCR convencional, o TCR alfa/beta, és expressat per la majoria dels limfòcits T i consisteix en dues cadenes polipeptídiques glicosilades (alfa i beta) mantenides unides per enllaços dissulfat. El TCR alfa/beta és al seu torn associat físicament (però no per un enllaç covalent) a una proteïna anomenada CD3, formant el complex funcional TCR-CD3 a la superfície dels limfòcits T. El TCR alfa/beta ha de discriminar els diferents pèptids no propis presentats per les molècules d'MHC a la superfície de les APCs. El TCR alfa/beta participa en la interacció pèptid-MHC i el CD3 en la transducció de senyals a l'interior dels limfòcits T. Els limfòcits T alfa/beta representen el 90-99% dels limfòcits T perifèrics madur en els humans, i inclouen dues poblacions de limfòcits: els T CD4+ (T col·laboradors o helpers) i els T CD8+ (supressors/citotòxics). Aquests limfòcits T alfa/beta estan implicats en el reconeixement d'antígens exògens com ara peptidis de microorganismes units a MHC de classe II, i són, en gran part, T CD4+ col·laboradors. Els limfòcits T alfa/beta CD8+ (aproximadament un 30% dels limfòcits T alfa/beta) reconeixen peptidis generats per processos endògens i units a molècules d'MHC de classe I. Són els anomenats limfòcits T citotòxics, i s'encarreguen de destruir les cèl·lules infectades i cèl·lules canceroses. La CD4 i la CD8 són molècules que interaccionen amb la regió no polimòrfica d'MHC de classe II i de classe I, respectivament. Els limfòcits T gamma/delta representen 1-10% dels limfòcits T perifèrics madurs humans, i expressen la proteïna CD3, però no la CD4 ni la CD8. Un segon tipus de TCR, anomenat TCR gamma/delta, es compon de les respectives cadenes polipeptídiques gamma i delta, també associades a la CD3, totes a la superfície externa de limfòcits T. Els limfòcits T gamma/delta CD4 i CD8 reconeixen antígens de manera independent d'MHC de classe I o de classe II. Aquestes cèl·lules estan implicades en el reconeixement de proteïnes induïdes per estrès per xoc tèrmic (típics de bacteris o de cèl·lules autòlogues) així com antígens de micobacteris. La funció dels limfòcits T gamma/delta és eliminar les cèl·lules del cos que es troben sota estrès, com ara les cèl·lules infectades o les que estan en procés de transformació tumoral. (ca)
 • T-buněčný receptor (TCR, z anglického T-cell receptor) je molekula nacházející se na povrchu T-lymfocytů. Ve většině případů TCR rozpoznává antigenní peptidy prezentované na molekulách hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Signalizace přes TCR a s ním asociované molekuly (CD3 komplex, koreceptory) vede k aktivaci T-buňky a odpovědi na příslušný ligand. (cs)
 • مستقبل خلية تائية (بالإنجليزية. T cell receptor أو TCR هو جزيء يوجد على سطح خلية تائية ومسؤول عن التعرف على أنتيجين يعرضه له معقد التوافق النسيجي الكبير (MHC). يكون الترابط بين مستقبل الخلية تي والأنتيجين ضعيفا، أي أن مستقبلات كثيرة للخلية التائية يمكنها التعرف على هذا الأنتيجين بعينه وعلى عدد كبير منها أيضا . يتكون مستقبل خلية تايئية من جزيئين من مسلسلات البروتين مختلفة : "هتيرومير" . وهو يوجد في نحو 95% من الخلايا تي ويتكون من مسلسلتين ألفا α وبيتا β ؛ بينما تتكون 5% من الخلايا تي من مما يسمى مسلسلات غاما/دلتا، تلك الخلايا توصف بأنها خلية تي ذات مستقبل غاما/دلتا. تلك النسبة بين الاعداد المختلفة من الخلايا تي تتغير أثناء تعرض الجسم لمرض . عندما يتعامل مستقبل خلية تي مع ببتيد (جزء بروتيني) من أحد مستضادات ومع جزيء MHC تنشط الخلية تي عن طريق عدة عمليات كيميائية حيوية تقوم بها إنزيمات معينة، وجزيئات متخصصة وتنشط الخلية وتطلق عوامل نسخ . يحدد تنشيط مستقبل خلية تي التطور التالي للخلية، فإما تتحول إلى خلية تي مساعدة أو إلى خلية تي قاتلة مما يؤدي إلى إفراز سيتوكينات يمكنها الفتك بخلية الجسم المصابة بانتيجين والقضاء عليها. (ar)
 • Reseptor sel T (bahasa Inggris: T-cell receptor, disingkat TCR) adalah molekul yang dapat ditemui pada permukaan sel T atau limfosit T, dan molekul ini bertugas mengenali antigen sebagai peptida yang terikat pada molekul-molekul major histocompatibility complex (MHC). TCR terdiri dari dua rantai protein yang berbeda. Pada manusia, TCR pada 95% sel T terdiri dari rantai alfa (α) dan beta (β), sementara pada 5% sel T terdapat rantai gamma dan delta (γ/δ). Rasio ini berubah selama ontogeni dan dalam keadaan sakit (seperti leukemia). (in)
 • T細胞受容体(ティーさいぼうじゅようたい)、以下TCR (T cell receptor) とはT細胞の細胞膜上に発現している抗原受容体分子である。構造的にB細胞の産生する抗体のFabフラグメントと非常に類似しており、MHC分子に結合した抗原分子を認識する。成熟T細胞の持つTCR遺伝子は遺伝子再編成を経ているため、一個体は多様性に富んだTCRを持ち、様々な抗原を認識することができる。 (ja)
 • Le récepteur des cellules T (en anglais T cell receptor ou TCR) est un complexe moléculaire qui se trouve sur la membrane des lymphocytes T (ou cellules T). Ce récepteur membranaire constitue un paratope et est responsable de la reconnaissance des complexes CMH-peptide du non soi. Il s’agit d’un hétérodimère composé d’une chaîne alpha et d’une chaîne bêta dans 95 % des cellules T, les 5 % restant possédant un TCR gamma/delta. La liaison du TCR avec son épitope de prédilection entraîne l’activation du lymphocyte par le biais d’une série d'événements impliquant des enzymes, des co-récepteurs et des molécules spécialisées. (fr)
 • Il recettore dei linfociti T (o TCR, da T cell receptor) è un recettore transmembrana che si trova sulla superficie dei linfociti T, responsabile del riconoscimento degli antigeni presentati dal complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Il legame tra TCR e il complesso MHC-antigene, associata ad altri segnali detti co-stimolatori, portano all'attivazione del linfocita T attraverso una caratteristica trasduzione del segnale di cui però il TCR non fa propriamente parte. Cloni di linfociti T che possiedono una diversa specificità esprimono TCR diversi. Il complesso del TCR è costituito dal TCR stesso e da proteine deputate alla trasduzione del segnale (principalmente CD3 e ς) che gli sono legate tramite legami non-covalenti. (it)
 • O receptor de células T (em inglês T-cell receptor, sigla TCR) é uma molécula encontrada na superfície das células T, ou linfócitos T, responsável pelo reconhecimento de fragmentos de antígeno como peptídeos ligados a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC). (pt)
 • T-cellsreceptorn (TCR) är en receptor som finns på ytan av T-celler. T-cellsreceptorn är ansvarig för igenkänning av antigener bundna till MHC-molekyler (major histocompatibility complex) på antigenpresenterande celler. T-cellsreceptorn består av två proteinkedjor, α- och β-kedjan, som i sin tur är uppbyggda av två domäner vardera, en konstant (närmast cellen) och en variabel (längst bort från cellen). Det är längst ut på de variabla domänerna som andra cellers MHC-molekyler med bundet antigen binds in. Denna bindningsyta består av tre CDR-loopar på vardera kedja. CDR2 och CDR3 binder till själva MHC-molekylen och CDR1 binder till antigenet. CDR1 är det CDR-protein som har högst variabilitet, detta för att kunna slumpa fram en kombination som för eller senare blir den rätta för det aktuella antigenet som presenteras. Runtom T-cellsreceptorn sitter som hjälper T-cellsreceptorn att skicka vidare signaler in i cellen. Tillsammans bildar T-cellsreceptorn och CD3-komplexet T-cellsreceptorkomplexet. (sv)
 • Т-клеточный рецептор (ТКР, англ. TCR) — поверхностный белковый комплекс Т-лимфоцитов, ответственный за распознавание процессированных антигенов, связанных с молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ, англ. MHC) на поверхности антигенпредставляющих клеток. ТКР состоит из двух субъединиц, заякоренных в клеточной мембране, и ассоциирован с мультисубъединичным комплексом CD3. Взаимодействие ТКР с молекулами ГКГ и связанным с ними антигеном ведёт к активации Т-лимфоцитов и является ключевой точкой в запуске иммунного ответа. (ru)
 • T细胞受体(T cell receptor, TCR)是T细胞表面的特异性受体,负责识别由主要组织相容性复合体(MHC)所呈递的抗原,它与B细胞受体不同,并不能识别游离的抗原。通常情况下,T细胞受体与抗原间拥有较低的亲和力,因而同一抗原可能被不同的T细胞受体所识别,某一受体也可能识别许多种抗原。 T细胞受体是异源二聚体,由两个不同的亚基所构成。95%的T细胞的受体由α亚基和β亚基构成,另外5%的受体由γ亚基和δ亚基构成。这个比例会因为个体发育或是疾病而变化。 T细胞受体与MHC所呈递的多肽的特异性结合会引发一系列生化反应,并通过众多的、酶和转录因子激活T细胞,促进其分裂与分化。 (zh)
dbo:arm
 • p
 • q
dbo:band
 • 14
 • 34
 • 11.2
dbo:chromosome
 • 14
 • 7
dbo:entrezgene
 • 6965
 • 6957
 • 6955
 • 6964
dbo:hgncid
 • 12027
 • 12155
 • 12252
 • 12271
dbo:omim
 • 186880 (xsd:integer)
 • 186930 (xsd:integer)
dbo:symbol
 • TRA
 • TRB
 • TCRA, TRA@
 • TCRB, TRB@
 • TCRD, TRD@, TCRDV1
 • TCRG, TRG@
 • TCR_zetazeta
 • TRD
 • TRG
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2060539 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 42923 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1036148150 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:altsymbols
 • TCRA, TRA@ (en)
 • TCRB, TRB@ (en)
 • TCRD, TRD@, TCRDV1 (en)
 • TCRG, TRG@ (en)
dbp:arm
 • p (en)
 • q (en)
dbp:band
 • 11.200000 (xsd:double)
 • 14 (xsd:integer)
 • 34 (xsd:integer)
dbp:caption
 • The T-cell receptor complex with TCR-α and TCR-β chains, CD3 and ζ-chain accessory molecules. (en)
dbp:chromosome
 • 7 (xsd:integer)
 • 14 (xsd:integer)
dbp:entrezgene
 • 6955 (xsd:integer)
 • 6957 (xsd:integer)
 • 6964 (xsd:integer)
 • 6965 (xsd:integer)
dbp:hgncid
 • 12027 (xsd:integer)
 • 12155 (xsd:integer)
 • 12252 (xsd:integer)
 • 12271 (xsd:integer)
dbp:interpro
 • IPR021663 (en)
dbp:membranomeSuperfamily
 • 26 (xsd:integer)
dbp:name
 • CD3 zeta chain and FCER1G family (en)
 • T-cell receptor alpha locus (en)
 • T-cell receptor beta locus (en)
 • T-cell receptor delta locus (en)
 • T-cell receptor gamma locus (en)
dbp:omim
 • 186880 (xsd:integer)
 • 186930 (xsd:integer)
dbp:opmFamily
 • 166 (xsd:integer)
dbp:opmProtein
 • 2 (xsd:integer)
dbp:pfam
 • PF11628 (en)
dbp:symbol
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • T-buněčný receptor (TCR, z anglického T-cell receptor) je molekula nacházející se na povrchu T-lymfocytů. Ve většině případů TCR rozpoznává antigenní peptidy prezentované na molekulách hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Signalizace přes TCR a s ním asociované molekuly (CD3 komplex, koreceptory) vede k aktivaci T-buňky a odpovědi na příslušný ligand. (cs)
 • Reseptor sel T (bahasa Inggris: T-cell receptor, disingkat TCR) adalah molekul yang dapat ditemui pada permukaan sel T atau limfosit T, dan molekul ini bertugas mengenali antigen sebagai peptida yang terikat pada molekul-molekul major histocompatibility complex (MHC). TCR terdiri dari dua rantai protein yang berbeda. Pada manusia, TCR pada 95% sel T terdiri dari rantai alfa (α) dan beta (β), sementara pada 5% sel T terdapat rantai gamma dan delta (γ/δ). Rasio ini berubah selama ontogeni dan dalam keadaan sakit (seperti leukemia). (in)
 • T細胞受容体(ティーさいぼうじゅようたい)、以下TCR (T cell receptor) とはT細胞の細胞膜上に発現している抗原受容体分子である。構造的にB細胞の産生する抗体のFabフラグメントと非常に類似しており、MHC分子に結合した抗原分子を認識する。成熟T細胞の持つTCR遺伝子は遺伝子再編成を経ているため、一個体は多様性に富んだTCRを持ち、様々な抗原を認識することができる。 (ja)
 • Le récepteur des cellules T (en anglais T cell receptor ou TCR) est un complexe moléculaire qui se trouve sur la membrane des lymphocytes T (ou cellules T). Ce récepteur membranaire constitue un paratope et est responsable de la reconnaissance des complexes CMH-peptide du non soi. Il s’agit d’un hétérodimère composé d’une chaîne alpha et d’une chaîne bêta dans 95 % des cellules T, les 5 % restant possédant un TCR gamma/delta. La liaison du TCR avec son épitope de prédilection entraîne l’activation du lymphocyte par le biais d’une série d'événements impliquant des enzymes, des co-récepteurs et des molécules spécialisées. (fr)
 • Il recettore dei linfociti T (o TCR, da T cell receptor) è un recettore transmembrana che si trova sulla superficie dei linfociti T, responsabile del riconoscimento degli antigeni presentati dal complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Il legame tra TCR e il complesso MHC-antigene, associata ad altri segnali detti co-stimolatori, portano all'attivazione del linfocita T attraverso una caratteristica trasduzione del segnale di cui però il TCR non fa propriamente parte. Cloni di linfociti T che possiedono una diversa specificità esprimono TCR diversi. Il complesso del TCR è costituito dal TCR stesso e da proteine deputate alla trasduzione del segnale (principalmente CD3 e ς) che gli sono legate tramite legami non-covalenti. (it)
 • O receptor de células T (em inglês T-cell receptor, sigla TCR) é uma molécula encontrada na superfície das células T, ou linfócitos T, responsável pelo reconhecimento de fragmentos de antígeno como peptídeos ligados a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC). (pt)
 • Т-клеточный рецептор (ТКР, англ. TCR) — поверхностный белковый комплекс Т-лимфоцитов, ответственный за распознавание процессированных антигенов, связанных с молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ, англ. MHC) на поверхности антигенпредставляющих клеток. ТКР состоит из двух субъединиц, заякоренных в клеточной мембране, и ассоциирован с мультисубъединичным комплексом CD3. Взаимодействие ТКР с молекулами ГКГ и связанным с ними антигеном ведёт к активации Т-лимфоцитов и является ключевой точкой в запуске иммунного ответа. (ru)
 • T细胞受体(T cell receptor, TCR)是T细胞表面的特异性受体,负责识别由主要组织相容性复合体(MHC)所呈递的抗原,它与B细胞受体不同,并不能识别游离的抗原。通常情况下,T细胞受体与抗原间拥有较低的亲和力,因而同一抗原可能被不同的T细胞受体所识别,某一受体也可能识别许多种抗原。 T细胞受体是异源二聚体,由两个不同的亚基所构成。95%的T细胞的受体由α亚基和β亚基构成,另外5%的受体由γ亚基和δ亚基构成。这个比例会因为个体发育或是疾病而变化。 T细胞受体与MHC所呈递的多肽的特异性结合会引发一系列生化反应,并通过众多的、酶和转录因子激活T细胞,促进其分裂与分化。 (zh)
 • مستقبل خلية تائية (بالإنجليزية. T cell receptor أو TCR هو جزيء يوجد على سطح خلية تائية ومسؤول عن التعرف على أنتيجين يعرضه له معقد التوافق النسيجي الكبير (MHC). يكون الترابط بين مستقبل الخلية تي والأنتيجين ضعيفا، أي أن مستقبلات كثيرة للخلية التائية يمكنها التعرف على هذا الأنتيجين بعينه وعلى عدد كبير منها أيضا . عندما يتعامل مستقبل خلية تي مع ببتيد (جزء بروتيني) من أحد مستضادات ومع جزيء MHC تنشط الخلية تي عن طريق عدة عمليات كيميائية حيوية تقوم بها إنزيمات معينة، وجزيئات متخصصة وتنشط الخلية وتطلق عوامل نسخ . (ar)
 • Els receptors de limfòcits T (TCR), igual que les immunoglobulines (Ig) o els anticossos, són receptors específics als antígens essencials per la resposta immunitària. Estan presents a la superfície externa dels limfòcits T (cèl·lules T), però difereixen de les immunoglobulines en diversos punts: Aquest fenomen és anomenat de restricció-MHC. L'educació dels limfòcits T, fent-les aptes pel reconeixement de molècules MHC del propi cos (MHC propi) té lloc al tim. (ca)
 • T-cellsreceptorn (TCR) är en receptor som finns på ytan av T-celler. T-cellsreceptorn är ansvarig för igenkänning av antigener bundna till MHC-molekyler (major histocompatibility complex) på antigenpresenterande celler. (sv)
 • T-buněčný receptor (TCR, z anglického T-cell receptor) je molekula nacházející se na povrchu T-lymfocytů. Ve většině případů TCR rozpoznává antigenní peptidy prezentované na molekulách hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Signalizace přes TCR a s ním asociované molekuly (CD3 komplex, koreceptory) vede k aktivaci T-buňky a odpovědi na příslušný ligand. (cs)
 • Reseptor sel T (bahasa Inggris: T-cell receptor, disingkat TCR) adalah molekul yang dapat ditemui pada permukaan sel T atau limfosit T, dan molekul ini bertugas mengenali antigen sebagai peptida yang terikat pada molekul-molekul major histocompatibility complex (MHC). TCR terdiri dari dua rantai protein yang berbeda. Pada manusia, TCR pada 95% sel T terdiri dari rantai alfa (α) dan beta (β), sementara pada 5% sel T terdapat rantai gamma dan delta (γ/δ). Rasio ini berubah selama ontogeni dan dalam keadaan sakit (seperti leukemia). (in)
 • T細胞受容体(ティーさいぼうじゅようたい)、以下TCR (T cell receptor) とはT細胞の細胞膜上に発現している抗原受容体分子である。構造的にB細胞の産生する抗体のFabフラグメントと非常に類似しており、MHC分子に結合した抗原分子を認識する。成熟T細胞の持つTCR遺伝子は遺伝子再編成を経ているため、一個体は多様性に富んだTCRを持ち、様々な抗原を認識することができる。 (ja)
 • Le récepteur des cellules T (en anglais T cell receptor ou TCR) est un complexe moléculaire qui se trouve sur la membrane des lymphocytes T (ou cellules T). Ce récepteur membranaire constitue un paratope et est responsable de la reconnaissance des complexes CMH-peptide du non soi. Il s’agit d’un hétérodimère composé d’une chaîne alpha et d’une chaîne bêta dans 95 % des cellules T, les 5 % restant possédant un TCR gamma/delta. La liaison du TCR avec son épitope de prédilection entraîne l’activation du lymphocyte par le biais d’une série d'événements impliquant des enzymes, des co-récepteurs et des molécules spécialisées. (fr)
 • Il recettore dei linfociti T (o TCR, da T cell receptor) è un recettore transmembrana che si trova sulla superficie dei linfociti T, responsabile del riconoscimento degli antigeni presentati dal complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Il legame tra TCR e il complesso MHC-antigene, associata ad altri segnali detti co-stimolatori, portano all'attivazione del linfocita T attraverso una caratteristica trasduzione del segnale di cui però il TCR non fa propriamente parte. Cloni di linfociti T che possiedono una diversa specificità esprimono TCR diversi. Il complesso del TCR è costituito dal TCR stesso e da proteine deputate alla trasduzione del segnale (principalmente CD3 e ς) che gli sono legate tramite legami non-covalenti. (it)
 • O receptor de células T (em inglês T-cell receptor, sigla TCR) é uma molécula encontrada na superfície das células T, ou linfócitos T, responsável pelo reconhecimento de fragmentos de antígeno como peptídeos ligados a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC). (pt)
 • Т-клеточный рецептор (ТКР, англ. TCR) — поверхностный белковый комплекс Т-лимфоцитов, ответственный за распознавание процессированных антигенов, связанных с молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ, англ. MHC) на поверхности антигенпредставляющих клеток. ТКР состоит из двух субъединиц, заякоренных в клеточной мембране, и ассоциирован с мультисубъединичным комплексом CD3. Взаимодействие ТКР с молекулами ГКГ и связанным с ними антигеном ведёт к активации Т-лимфоцитов и является ключевой точкой в запуске иммунного ответа. (ru)
 • T细胞受体(T cell receptor, TCR)是T细胞表面的特异性受体,负责识别由主要组织相容性复合体(MHC)所呈递的抗原,它与B细胞受体不同,并不能识别游离的抗原。通常情况下,T细胞受体与抗原间拥有较低的亲和力,因而同一抗原可能被不同的T细胞受体所识别,某一受体也可能识别许多种抗原。 T细胞受体是异源二聚体,由两个不同的亚基所构成。95%的T细胞的受体由α亚基和β亚基构成,另外5%的受体由γ亚基和δ亚基构成。这个比例会因为个体发育或是疾病而变化。 T细胞受体与MHC所呈递的多肽的特异性结合会引发一系列生化反应,并通过众多的、酶和转录因子激活T细胞,促进其分裂与分化。 (zh)
 • مستقبل خلية تائية (بالإنجليزية. T cell receptor أو TCR هو جزيء يوجد على سطح خلية تائية ومسؤول عن التعرف على أنتيجين يعرضه له معقد التوافق النسيجي الكبير (MHC). يكون الترابط بين مستقبل الخلية تي والأنتيجين ضعيفا، أي أن مستقبلات كثيرة للخلية التائية يمكنها التعرف على هذا الأنتيجين بعينه وعلى عدد كبير منها أيضا . عندما يتعامل مستقبل خلية تي مع ببتيد (جزء بروتيني) من أحد مستضادات ومع جزيء MHC تنشط الخلية تي عن طريق عدة عمليات كيميائية حيوية تقوم بها إنزيمات معينة، وجزيئات متخصصة وتنشط الخلية وتطلق عوامل نسخ . (ar)
 • Els receptors de limfòcits T (TCR), igual que les immunoglobulines (Ig) o els anticossos, són receptors específics als antígens essencials per la resposta immunitària. Estan presents a la superfície externa dels limfòcits T (cèl·lules T), però difereixen de les immunoglobulines en diversos punts: Aquest fenomen és anomenat de restricció-MHC. L'educació dels limfòcits T, fent-les aptes pel reconeixement de molècules MHC del propi cos (MHC propi) té lloc al tim. (ca)
 • T-cellsreceptorn (TCR) är en receptor som finns på ytan av T-celler. T-cellsreceptorn är ansvarig för igenkänning av antigener bundna till MHC-molekyler (major histocompatibility complex) på antigenpresenterande celler. (sv)
rdfs:label
 • مستقبل خلية تي (ar)
 • Receptor dels limfòcits T (ca)
 • T-buněčný receptor (cs)
 • T-Zell-Rezeptor (de)
 • Receptor de linfocitos T (es)
 • Reseptor sel T (in)
 • T-cell receptor (en)
 • Récepteur des cellules T (fr)
 • T-cell receptor (it)
 • T細胞受容体 (ja)
 • T세포 수용체 (ko)
 • Receptor limfocytu T (pl)
 • Receptor de células T (pt)
 • T-cellsreceptor (sv)
 • Т-клеточный рецептор (ru)
 • T细胞受体 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • T-cell receptor alpha locus (en)
 • T-cell receptor beta locus (en)
 • T-cell receptor delta locus (en)
 • T-cell receptor gamma locus (en)
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License