Remix culture, sometimes read-write culture, is a society that allows and encourages derivative works by combining or editing existing materials to produce a new creative work or product. A remix culture would be, by default, permissive of efforts to improve upon, change, integrate, or otherwise remix the work of copyright holders. While combining elements has always been a common practice of artists of all domains throughout human history, the growth of exclusive copyright restrictions in the last several decades limits this practice more and more by the legal chilling effect. In reaction, Harvard law professor Lawrence Lessig who considers remixing a desirable concept for human creativity has worked since the early 2000s on a transfer of the remixing concept into the digital age. Lessig

Property Value
dbo:abstract
 • Cultura remix és un terme usat per descriure una societat que permet i encoratja les obres derivades. Remix es defineix com la combinació dels materials existents o d'edició per a produir un nou producte. Cultura remix és un mot impulsat per Lawrence Lessig, amb l'objectiu de reduir les barreres legals per compartir els treballs creatius. Permet a la societat fer treballs derivats, és a dir, partint d'una idea existent se li dóna una interpretació personal i se'n crea una de nova inspirada en l'existent. «If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas»—George Bernard Shaw En el seu llibre de 2008, Remix, Lawrence Lessig presenta això com un ideal desitjable i sosté, entre altres coses, que la salut, el progrés i la creació de riquesa d'una cultura està fonamentalment lligada a aquest procés participatiu remix. (ca)
 • Remix culture, sometimes read-write culture, is a society that allows and encourages derivative works by combining or editing existing materials to produce a new creative work or product. A remix culture would be, by default, permissive of efforts to improve upon, change, integrate, or otherwise remix the work of copyright holders. While combining elements has always been a common practice of artists of all domains throughout human history, the growth of exclusive copyright restrictions in the last several decades limits this practice more and more by the legal chilling effect. In reaction, Harvard law professor Lawrence Lessig who considers remixing a desirable concept for human creativity has worked since the early 2000s on a transfer of the remixing concept into the digital age. Lessig founded the Creative Commons in 2001 which released Licenses as tools to enable remix culture again, as remixing is legally prevented by the default exclusive copyright regime applied currently on intellectual property. The remix culture for cultural works is related to and inspired by the earlier Free and open-source software for software movement, which encourages the reuse and remixing of software works. (en)
 • La culture remix est une société qui permet et encourage les œuvres dérivées en combinant ou en modifiant du matériel existant pour produire un nouveau travail ou produit créatif. Une culture remix serait, par défaut, le moyen d'essayer d'améliorer, de modifier, d'intégrer ou de remixer de toute autre manière le travail des détenteurs du droit d'auteur. Bien que pratique commune aux artistes de tous les domaines tout au long de l’histoire, le développement des restrictions exclusives du droit d’auteur au cours des dernières décennies limite de plus en plus cette pratique par juridiction dissuasive. Lawrence Lessig, professeur de droit à Harvard, qui considère le remixage comme un concept souhaitable pour la créativité humaine, travaille depuis le début des années 2000 au transfert du concept de remixage à l' (en). Il fonde Creative Commons en 2001, qui propose des licences en tant qu'outils permettant de réactiver la culture remix. (fr)
 • Cultura remix es una sociedad que permite y fomenta las obras derivadas mediante la combinación o edición de materiales existentes para generar un nuevo producto.​ Una cultura remix sería, en principio, permisiva hacia los esfuerzos de mejorar, cambiar, integrar o, dicho de otra forma, remezclar obras sobre las cuales haya derechos de autor. En su libro "Remix", Lawrence Lessig (profesor de derecho de Harvard y co-fundador de la organización Creative Commons) presenta esto como una idea deseable. El progreso y la creación de riqueza de una cultura está fundamentalmente ligada a la remezcla. (es)
 • リミックス文化 (リミックスぶんか、英: Remix culture、または読み取り・書き込み文化〈read-write culture〉とも)は、既存の素材を組み合わせたり編集したりして新しい創造的な作品や製品を作成することにより、派生作品を許可および奨励する社会文化である 。当初の段階から、リミックス文化は著作権者の作品を改善、変更、統合、またはリミックスする努力を許容している。人類の歴史を通じてすべての分野の芸術家にとっては一般的な慣行であるが 、過去数十年間の独占的な著作権制限の増加は、法的な萎縮効果によりこの慣行をますます制限している。これに反応して、人間の創造性にとって望ましい外縁のリミックスを検討しているハーバード大学教授ローレンス・レッシグは、リミックスの概念をデジタル時代に移行するために2000年代初期から取り組んできた。2001年にレッシグはクリエイティブ・コモンズを設立した。知的財産権に現在適用されている排他的な著作権制度によってリミックスが法的に妨害されているため、クリエイティブ・コモズは再びリミックス文化を可能とするための道具として複数のライセンスを発表した。文化作品についてのリミックス文化は、それより以前のソフトウェア運動のためのフリーでオープンソースのソフトウェアと関連し、それに触発されている。 (ja)
 • Kultura remiksu – termin zaproponowany przez Lawrence'a Lessiga polegający na wykorzystaniu istniejących już utworów (muzyka, literatura itp.) i połączenie ich w taki sposób, aby powstał całkowicie nowy utwór. (pl)
 • Cultura do remix é um termo criado da Teoria da Comunicação o que representa uma sociedade acostumada a compartilhar, transformar e editar obras previamente conhecidas e protegidas por direitos autorais. A prática não é só presente na música, mas também na produção audiovisual e literária, utilizando da popularização dos recursos de produção de conteúdo e da facilidade de divulgá-los através das plataformas na internet. O livro "Remix", de Lawrence Lessig, publicado em 2008, descreve o processo como uma evolução em relação à cultura do "read only", em que um pequeno grupo de produtores (gravadoras, estúdios, emissoras, etc) é responsável pelo consumo da massa, ou seja, uma evolução da cultura de massa. O mundo do remix tem como principal diferença a diminuição ou a ausência da permissão do autor original para consumir e modificar o produto cultural. (pt)
 • Культура ремиксов (англ. Remix culture), иногда «культура чтения-записи» — это сообщество, которое позволяет и поощряет производные работы путем объединения или редактирования существующих материалов для производства нового продукта. Культура ремиксов по умолчанию допускает усилия по улучшению, изменению, интеграции, или иным образом изменения и ремикса на исходную работу владельцев авторских прав. С начала 2000-х годов и в своей книге 2008 года «Ремикс» профессор права из Гарварда Лоуренс Лессиг представляет эту идею как желательную для цифрового века. Лессиг также основал Creative Commons в 2001 году, который выпустил лицензии в качестве инструментов, позволяющих делать ремиксы, так как ремиксы юридически предотвращали исключительный режим авторского права, который по умолчанию применяется в настоящее время в области интеллектуальной собственности. Культура ремиксов к произведениям культуры связана и вдохновлена свободным и открытым исходным кодом для программного обеспечения, которое поощряет повторное использование и ремиксы кода. (ru)
 • Remixkultur (från engelskans Remix culture och ibland read-write culture) är ett samhälle eller en kultur som tillåter och uppmuntrar bearbetning av konstverk och andra verk genom att kombinera eller modifiera befintligt material för att skapa en ny produkt. En remixkultur är tillåtande mot förbättringar, förändringar, sammanslagningar och andra ändringar av verk som är skyddade av upphovsrätten. Sedan tidigt 2000-tal, och i sin bok Remix från 2008, har Lawrence Lessig, professor i juridik vid Harvard University, menat att det är önskvärt i en digital tidsålder. 2001 var Lessig en av grundarna av Creative Commons som föreslog standardiserade licenser som åter möjliggjorde remixer av nyskapade verk, vilket inte är tillåtet med det skydd av verk som omfattas av upphovsrätten. Remixkulturen inspirerades av rörelsen för fri programvara och öppen källkod som uppmuntrar till användning och ändringar av mjukvara. (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2033759 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 58061 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982030486 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Cultura remix es una sociedad que permite y fomenta las obras derivadas mediante la combinación o edición de materiales existentes para generar un nuevo producto.​ Una cultura remix sería, en principio, permisiva hacia los esfuerzos de mejorar, cambiar, integrar o, dicho de otra forma, remezclar obras sobre las cuales haya derechos de autor. En su libro "Remix", Lawrence Lessig (profesor de derecho de Harvard y co-fundador de la organización Creative Commons) presenta esto como una idea deseable. El progreso y la creación de riqueza de una cultura está fundamentalmente ligada a la remezcla. (es)
 • リミックス文化 (リミックスぶんか、英: Remix culture、または読み取り・書き込み文化〈read-write culture〉とも)は、既存の素材を組み合わせたり編集したりして新しい創造的な作品や製品を作成することにより、派生作品を許可および奨励する社会文化である 。当初の段階から、リミックス文化は著作権者の作品を改善、変更、統合、またはリミックスする努力を許容している。人類の歴史を通じてすべての分野の芸術家にとっては一般的な慣行であるが 、過去数十年間の独占的な著作権制限の増加は、法的な萎縮効果によりこの慣行をますます制限している。これに反応して、人間の創造性にとって望ましい外縁のリミックスを検討しているハーバード大学教授ローレンス・レッシグは、リミックスの概念をデジタル時代に移行するために2000年代初期から取り組んできた。2001年にレッシグはクリエイティブ・コモンズを設立した。知的財産権に現在適用されている排他的な著作権制度によってリミックスが法的に妨害されているため、クリエイティブ・コモズは再びリミックス文化を可能とするための道具として複数のライセンスを発表した。文化作品についてのリミックス文化は、それより以前のソフトウェア運動のためのフリーでオープンソースのソフトウェアと関連し、それに触発されている。 (ja)
 • Kultura remiksu – termin zaproponowany przez Lawrence'a Lessiga polegający na wykorzystaniu istniejących już utworów (muzyka, literatura itp.) i połączenie ich w taki sposób, aby powstał całkowicie nowy utwór. (pl)
 • Cultura remix és un terme usat per descriure una societat que permet i encoratja les obres derivades. Remix es defineix com la combinació dels materials existents o d'edició per a produir un nou producte. Cultura remix és un mot impulsat per Lawrence Lessig, amb l'objectiu de reduir les barreres legals per compartir els treballs creatius. Permet a la societat fer treballs derivats, és a dir, partint d'una idea existent se li dóna una interpretació personal i se'n crea una de nova inspirada en l'existent. (ca)
 • Remix culture, sometimes read-write culture, is a society that allows and encourages derivative works by combining or editing existing materials to produce a new creative work or product. A remix culture would be, by default, permissive of efforts to improve upon, change, integrate, or otherwise remix the work of copyright holders. While combining elements has always been a common practice of artists of all domains throughout human history, the growth of exclusive copyright restrictions in the last several decades limits this practice more and more by the legal chilling effect. In reaction, Harvard law professor Lawrence Lessig who considers remixing a desirable concept for human creativity has worked since the early 2000s on a transfer of the remixing concept into the digital age. Lessig (en)
 • La culture remix est une société qui permet et encourage les œuvres dérivées en combinant ou en modifiant du matériel existant pour produire un nouveau travail ou produit créatif. Une culture remix serait, par défaut, le moyen d'essayer d'améliorer, de modifier, d'intégrer ou de remixer de toute autre manière le travail des détenteurs du droit d'auteur. Bien que pratique commune aux artistes de tous les domaines tout au long de l’histoire, le développement des restrictions exclusives du droit d’auteur au cours des dernières décennies limite de plus en plus cette pratique par juridiction dissuasive. (fr)
 • Cultura do remix é um termo criado da Teoria da Comunicação o que representa uma sociedade acostumada a compartilhar, transformar e editar obras previamente conhecidas e protegidas por direitos autorais. A prática não é só presente na música, mas também na produção audiovisual e literária, utilizando da popularização dos recursos de produção de conteúdo e da facilidade de divulgá-los através das plataformas na internet. (pt)
 • Культура ремиксов (англ. Remix culture), иногда «культура чтения-записи» — это сообщество, которое позволяет и поощряет производные работы путем объединения или редактирования существующих материалов для производства нового продукта. Культура ремиксов по умолчанию допускает усилия по улучшению, изменению, интеграции, или иным образом изменения и ремикса на исходную работу владельцев авторских прав. С начала 2000-х годов и в своей книге 2008 года «Ремикс» профессор права из Гарварда Лоуренс Лессиг представляет эту идею как желательную для цифрового века. Лессиг также основал Creative Commons в 2001 году, который выпустил лицензии в качестве инструментов, позволяющих делать ремиксы, так как ремиксы юридически предотвращали исключительный режим авторского права, который по умолчанию применяет (ru)
 • Remixkultur (från engelskans Remix culture och ibland read-write culture) är ett samhälle eller en kultur som tillåter och uppmuntrar bearbetning av konstverk och andra verk genom att kombinera eller modifiera befintligt material för att skapa en ny produkt. En remixkultur är tillåtande mot förbättringar, förändringar, sammanslagningar och andra ändringar av verk som är skyddade av upphovsrätten. Remixkulturen inspirerades av rörelsen för fri programvara och öppen källkod som uppmuntrar till användning och ändringar av mjukvara. (sv)
rdfs:label
 • Cultura remix (ca)
 • Cultura remix (es)
 • Remix culture (en)
 • Culture remix (fr)
 • リミックス文化 (ja)
 • Kultura remiksu (pl)
 • Cultura do remix (pt)
 • Remixkultur (sv)
 • Культура ремиксов (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:style of
is foaf:primaryTopic of