About: Ovule

An Entity of Type: building, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In seed plants, the ovule is the structure that gives rise to and contains the female reproductive cells. It consists of three parts: the integument, forming its outer layer, the nucellus (or remnant of the megasporangium), and the female gametophyte (formed from a haploid megaspore) in its center. The female gametophyte — specifically termed a megagametophyte— is also called the embryo sac in angiosperms. The megagametophyte produces an egg cell for the purpose of fertilization.

Property Value
dbo:abstract
 • في علم النبات، البويضة هي عضو يحتوي على الأمشاج الأنثوية، و هو عبارة عن كيس بوغي يشكل الحيوانات المنوية. كما تحتوي المشيجيات الأنثوية (الكيس الجنيني) على مشيج أنثوي يدعى المحيط. (ar)
 • Zárodečný vak (megagametofyt) je samičí gametofyt semenných rostlin, tedy rostlin nahosemenných a krytosemenných. Obsahuje samičí haploidní pohlavní buňku zvanou nebo oosféra. Megagametofyty nahosemenných a krytosemenných rostlin se liší, vyskytují se také drobnější odchylky v rámci nižších taxonů. Pro srovnání, samčí gametou je obsažená v mikrogametofytu. (cs)
 • El primordi seminal és un megasporangi (la nucel·la) embolcallat per un o més teguments, i que posteriorment a la fecundació es transforma en la llavor. També s'anomena rudiment seminal o òvul tot i que aquest últim terme es fa servir més en el món animal amb el significat de gàmeta femení. Generalment pren una forma ovoide i és unit a la placenta a través del funicle (petit peu) i la calaza (zona de transició entre funicle i nucel·la). Consta de fora a dins d'un o dos teguments, de la nucel·la i del sac embrionari, i presenta terminalment una obertura anomenada micròpil. A dintre seu, en el cas de les gimnospermes, l'única megàspora formada (sac embrionari) dóna lloc a un gametòfit femení pluricel·lular, que formarà generalment uns quants arquegonis molt simplificats, cadascun amb la seva ovocèl·lula. En canvi, a les angiospermes el nucli inicial del sac embrionari es divideix per a donar pocs nuclis fills, generalment 8, que es distribueixen en cèl·lules de situació i nom particulars. En general, hi ha 1 ovocèl·lula, 2 sinèrgides (a costat i costat de l'ovocèl·lula), 3 antípodes (basals), i la cèl·lula central binucleada anomenada nuclis polars o, si s'uneixen entre ells, nucli secundari del sac embrionari, que té una dotació cromosòmica 2n. Segons la posició del primordi seminal poden diferenciar: * Primordi seminal àtrop (o ortòtrop): quan està en posició erecta amb el funicle i el micròpil diametralment oposats * Primordi seminal anàtrop: quan està totalment capgirat amb el micròpil a tocar del funicle * Primordi seminal campilòtrop: quan està en entregirat 90 graus (ca)
 • El rudimento seminal, también llamado óvulo, es la célula reproductiva de la planta que se forma en el ovario y que contiene en el saco embrionario a la oosfera (o gameto femenino), las células sinérgidas, las células polares y las células antípodas. Además se encuentra la , usualmente dos tegumentos (exterior o primina, e interior o secundina), la calaza y un funículo que lo conecta con la placenta. (es)
 • En botanique, l'ovule est un organe qui contient le gamète femelle. Il s'agit du macrosporange des Spermaphytes. Il renferme le gamétophyte femelle (le sac embryonnaire) qui contient le gamète femelle. (fr)
 • An ghnéaschill bhaineann i síolphlandaí a dhéanann an síol tar éis a thoirchithe. I ngimnispeirmeacha, luíonn an t-ubhóirín nochtaithe ar an gcón baineann. I bplandaí bláfara, bíonn sé clúdaithe san ubhagán. (ga)
 • Bakal biji (bahasa Latin: ovulum, berarti "telur kecil") adalah struktur pada tumbuhan berbiji yang melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur (ovum). Bakal biji akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Bakal biji terlihat langsung ("telanjang") pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae/Pinophyta) atau terbungkus oleh (ovarium) pada kelompok tumbuhan berbunga (Anthophyta). (in)
 • Nelle piante il termine ovulo indica il macrosporangio, cioè lo sporangio della linea femminile, che origina e contiene le cellule riproduttive femminili. Nelle gimnosperme (piante a seme che non sviluppano fiori o frutti) l'ovulo è costituito dal tegumento, dal macrosporangio e dal tessuto che unisce questo allo sporofito materno.Nelle angiosperme (piante a seme che sviluppano fiori e frutti) l'ovulo ed i semi vengono racchiusi in una foglia modificata denominata carpello (con funzione di protezione e per impedire l'autoimpollinazione). L'ovulo è rivestito da uno o due involucri, detti tegumenti, formati di uno o più strati di cellule; si distingue un tegumento esterno o primina e un tegumento interno o secondina. Nella porzione apicale dell'ovulo i tegumenti creano un canale, detto micropilo, attraverso il quale si inserisce il tubo pollinico. L'ovulo è collegato alla placenta all'interno dell'ovario mediante il funicolo. Il funicolo termina alla base dell'ovulo in una regione detta calaza ove si arrestano le ultime terminazioni del fascio vascolare. La parte interna dell'ovulo, da cui prende origine il sacco embrionale, viene definita nocella o nucella. All'interno della nocella, che è diploide (2n), una sola cellula (cellula madre della macrospora) subisce meiosi, originando quattro spore aploidi, di cui in genere tre degenerano e una soltanto resta vitale. Questa macrospora germina all'interno dell'ovulo dando origine ad un gametofito femminile (definito anche sacco embrionale) che si sviluppa interamente entro la parete della stessa macrospora chiusa nel macrosporangio. A seconda delle rispettive posizioni della nocella (1), della calaza (2) e del funicolo (3) si distinguono tre tipi di ovulo: ortotropo, anatropo e campilotropo. * Ovulo ortotropo * Ovulo anatropo * Ovulo campilotropo (it)
 • 胚珠(はいしゅ)とは種子植物の種子になる部分である。卵細胞を内蔵し、受粉の時は花粉から花粉管が胚珠の内部へと伸び、花粉内部の精細胞が胚珠内部の卵細胞と受精する。 (ja)
 • In seed plants, the ovule is the structure that gives rise to and contains the female reproductive cells. It consists of three parts: the integument, forming its outer layer, the nucellus (or remnant of the megasporangium), and the female gametophyte (formed from a haploid megaspore) in its center. The female gametophyte — specifically termed a megagametophyte— is also called the embryo sac in angiosperms. The megagametophyte produces an egg cell for the purpose of fertilization. (en)
 • De zaadknop (= zaadbeginsel = ovulum) is een door één of twee zaadvliezen (= integumenten) omgeven megasporangium (= nucellus) met slechts één functionele macrospore (= megaspore). Een zaadknop is een kenmerkend onderdeel van de zaadplanten (de zaadvarens, naaktzadigen en bedektzadigen). Bij de alleen fossiel bekende zaadvarens staan de zaadknoppen op fertiele bladen (macrofyllen). Ze zijn daar vaak omgeven door een beschuttende structuur, de cupula. Bij de naaktzadigen liggen de zaadknoppen vrij op in kegels staande schubben. Bij de bedektzadigen liggen de zaadknoppen beschermd in een vruchtbeginsel. Bij de rijping ontwikkelen de zaadknoppen zich tot zaden. (nl)
 • Zalążek – żeński organ rozmnażania występujący u roślin nasiennych, w którym rozwija się komórka jajowa i po jej zapłodnieniu – zarodek. Z zalążka powstaje nasiono. (pl)
 • O óvulo (ou rudimento seminal) é uma estrutura reprodutiva das plantas com semente (Spermatophyta) que dá origem e contém no seu interior as células reprodutivas femininas, e que, após a fecundação destas, origina a semente. A estrutura é constituída por três partes: (1) o tegumento, camada de protecção externa que envolve o óvulo; (2) a nucela, um tecido vegetal diploide remanescente do megasporângio que constitui o interior do óvulo, circundando o gametófito feminino; e (3) o megasporócito, o gametófito feminino formado a partir do megásporo haploide e que produz a oosfera destinado a ser fertilizado pelo pólen. Nas angiospérmicas, a estrutura está inserida no ovário e contém o saco embrionário (massa no centro do óvulo que contém a oosfera, isto é o gâmeta feminino, os núcleos polares, as células sinérgides e as ), a que se juntam a nucela, o tegumento (que neste grupo de plantas é geralmente duplo), terminando numa calaza que através de um funículo liga o óvulo com a placenta. Nas gimnospérmicas a estrutura é mais simples, com óvulos com um só tegumento directamente inseridos na superfície de uma escama ovulífera, o megasporófilo, que geralmente ocorre dentro de uma pinha (ou megastróbilo similar). (pt)
 • Семязача́ток, или семяпо́чка (лат. ovulum), — образование у семенных растений, из которого (обычно после оплодотворения) развивается семя. Представляет собой женский спорангий семенных растений. У покрытосеменных растений семяпочка расположена в полости завязи, у голосеменных — на поверхности семенных чешуек в женских шишках. В центральной части семяпочки (нуцеллусе) формируются в результате мейоза материнской клетки спор четыре , затем три из них гибнут, а из одной мегаспоры формируется женский гаметофит. У цветковых он называется зародышевым мешком, у голосеменных его иногда называют , так как в зрелом семени в нём запасаются питательные вещества. Снаружи семяпочка прикреплена семяножкой к плаценте. Если ось ядра семязачатка является продолжением семяножки, такой семязачаток называется атропным, или прямым. Если семяножка изогнута, семязачаток называется анатропным, или обратным. В том случае, когда изогнут сам семязачаток, он называется кампилотропным, или полуобращённым. (ru)
 • 胚珠是种子植物由一或二層珠被所包覆的,每個大孢子囊會形成一枚(鮮為二枚以上)的,並在稍後形成雌配子體或者發育成,且在受精後會發育成為一枚種子。(內含一個卵細胞) 裸子植物的胚珠是裸露的,如松柏目植物构成毬果的果鳞向轴面上有两个裸露的胚珠,受精后发育成具翅的种子。 被子植物的胚珠包被在雌蕊的子房内,一般呈球形,以珠柄着生于子房内壁的胎座上,数目因植物的种类而异;被子植物胚珠的结构,从胚珠的纵切面中,可分珠被和两部分。珠被一般分为内外两层,在胚珠顶部,珠被不完全连合,留有小孔称;珠心为一二层薄壁细胞,其内部为由大孢子发育而来的胚囊,胚囊内有一個卵细胞、二個、三個和一個大型的、內含兩個的,因此總共有七細胞八核;珠被和珠心的连合部位称合点。 依Sporne(1974)的定義:胚珠是具珠被、不開裂、僅含單一具功能大孢子(可受精而發育為種子)的大孢子囊。 (zh)
 • Насінний зачаток — жіночий орган у насінних рослин, в якому формується жіночий гаметофіт, відбувається запліднення, розвиток зародка і ендосперму із якого після запліднення розвивається насінина. Будова насінних зачатків квіткових рослин багато в чому схожа з будовою насінних зачатків голонасінних. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 535937 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14699 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024315145 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • في علم النبات، البويضة هي عضو يحتوي على الأمشاج الأنثوية، و هو عبارة عن كيس بوغي يشكل الحيوانات المنوية. كما تحتوي المشيجيات الأنثوية (الكيس الجنيني) على مشيج أنثوي يدعى المحيط. (ar)
 • Zárodečný vak (megagametofyt) je samičí gametofyt semenných rostlin, tedy rostlin nahosemenných a krytosemenných. Obsahuje samičí haploidní pohlavní buňku zvanou nebo oosféra. Megagametofyty nahosemenných a krytosemenných rostlin se liší, vyskytují se také drobnější odchylky v rámci nižších taxonů. Pro srovnání, samčí gametou je obsažená v mikrogametofytu. (cs)
 • El rudimento seminal, también llamado óvulo, es la célula reproductiva de la planta que se forma en el ovario y que contiene en el saco embrionario a la oosfera (o gameto femenino), las células sinérgidas, las células polares y las células antípodas. Además se encuentra la , usualmente dos tegumentos (exterior o primina, e interior o secundina), la calaza y un funículo que lo conecta con la placenta. (es)
 • En botanique, l'ovule est un organe qui contient le gamète femelle. Il s'agit du macrosporange des Spermaphytes. Il renferme le gamétophyte femelle (le sac embryonnaire) qui contient le gamète femelle. (fr)
 • An ghnéaschill bhaineann i síolphlandaí a dhéanann an síol tar éis a thoirchithe. I ngimnispeirmeacha, luíonn an t-ubhóirín nochtaithe ar an gcón baineann. I bplandaí bláfara, bíonn sé clúdaithe san ubhagán. (ga)
 • Bakal biji (bahasa Latin: ovulum, berarti "telur kecil") adalah struktur pada tumbuhan berbiji yang melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur (ovum). Bakal biji akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Bakal biji terlihat langsung ("telanjang") pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae/Pinophyta) atau terbungkus oleh (ovarium) pada kelompok tumbuhan berbunga (Anthophyta). (in)
 • 胚珠(はいしゅ)とは種子植物の種子になる部分である。卵細胞を内蔵し、受粉の時は花粉から花粉管が胚珠の内部へと伸び、花粉内部の精細胞が胚珠内部の卵細胞と受精する。 (ja)
 • In seed plants, the ovule is the structure that gives rise to and contains the female reproductive cells. It consists of three parts: the integument, forming its outer layer, the nucellus (or remnant of the megasporangium), and the female gametophyte (formed from a haploid megaspore) in its center. The female gametophyte — specifically termed a megagametophyte— is also called the embryo sac in angiosperms. The megagametophyte produces an egg cell for the purpose of fertilization. (en)
 • Zalążek – żeński organ rozmnażania występujący u roślin nasiennych, w którym rozwija się komórka jajowa i po jej zapłodnieniu – zarodek. Z zalążka powstaje nasiono. (pl)
 • 胚珠是种子植物由一或二層珠被所包覆的,每個大孢子囊會形成一枚(鮮為二枚以上)的,並在稍後形成雌配子體或者發育成,且在受精後會發育成為一枚種子。(內含一個卵細胞) 裸子植物的胚珠是裸露的,如松柏目植物构成毬果的果鳞向轴面上有两个裸露的胚珠,受精后发育成具翅的种子。 被子植物的胚珠包被在雌蕊的子房内,一般呈球形,以珠柄着生于子房内壁的胎座上,数目因植物的种类而异;被子植物胚珠的结构,从胚珠的纵切面中,可分珠被和两部分。珠被一般分为内外两层,在胚珠顶部,珠被不完全连合,留有小孔称;珠心为一二层薄壁细胞,其内部为由大孢子发育而来的胚囊,胚囊内有一個卵细胞、二個、三個和一個大型的、內含兩個的,因此總共有七細胞八核;珠被和珠心的连合部位称合点。 依Sporne(1974)的定義:胚珠是具珠被、不開裂、僅含單一具功能大孢子(可受精而發育為種子)的大孢子囊。 (zh)
 • Насінний зачаток — жіночий орган у насінних рослин, в якому формується жіночий гаметофіт, відбувається запліднення, розвиток зародка і ендосперму із якого після запліднення розвивається насінина. Будова насінних зачатків квіткових рослин багато в чому схожа з будовою насінних зачатків голонасінних. (uk)
 • El primordi seminal és un megasporangi (la nucel·la) embolcallat per un o més teguments, i que posteriorment a la fecundació es transforma en la llavor. També s'anomena rudiment seminal o òvul tot i que aquest últim terme es fa servir més en el món animal amb el significat de gàmeta femení. Segons la posició del primordi seminal poden diferenciar: (ca)
 • Nelle piante il termine ovulo indica il macrosporangio, cioè lo sporangio della linea femminile, che origina e contiene le cellule riproduttive femminili. Nelle gimnosperme (piante a seme che non sviluppano fiori o frutti) l'ovulo è costituito dal tegumento, dal macrosporangio e dal tessuto che unisce questo allo sporofito materno.Nelle angiosperme (piante a seme che sviluppano fiori e frutti) l'ovulo ed i semi vengono racchiusi in una foglia modificata denominata carpello (con funzione di protezione e per impedire l'autoimpollinazione). * Ovulo ortotropo * Ovulo anatropo * Ovulo campilotropo (it)
 • De zaadknop (= zaadbeginsel = ovulum) is een door één of twee zaadvliezen (= integumenten) omgeven megasporangium (= nucellus) met slechts één functionele macrospore (= megaspore). Een zaadknop is een kenmerkend onderdeel van de zaadplanten (de zaadvarens, naaktzadigen en bedektzadigen). Bij de alleen fossiel bekende zaadvarens staan de zaadknoppen op fertiele bladen (macrofyllen). Ze zijn daar vaak omgeven door een beschuttende structuur, de cupula. Bij de naaktzadigen liggen de zaadknoppen vrij op in kegels staande schubben. (nl)
 • Семязача́ток, или семяпо́чка (лат. ovulum), — образование у семенных растений, из которого (обычно после оплодотворения) развивается семя. Представляет собой женский спорангий семенных растений. У покрытосеменных растений семяпочка расположена в полости завязи, у голосеменных — на поверхности семенных чешуек в женских шишках. (ru)
 • O óvulo (ou rudimento seminal) é uma estrutura reprodutiva das plantas com semente (Spermatophyta) que dá origem e contém no seu interior as células reprodutivas femininas, e que, após a fecundação destas, origina a semente. A estrutura é constituída por três partes: (1) o tegumento, camada de protecção externa que envolve o óvulo; (2) a nucela, um tecido vegetal diploide remanescente do megasporângio que constitui o interior do óvulo, circundando o gametófito feminino; e (3) o megasporócito, o gametófito feminino formado a partir do megásporo haploide e que produz a oosfera destinado a ser fertilizado pelo pólen. (pt)
rdfs:label
 • بويضة نباتية (ar)
 • Primordi seminal (ca)
 • Zárodečný vak (cs)
 • Samenanlage (de)
 • Ovule (en)
 • Ovolo (plantoscienco) (eo)
 • Óvulo (botánica) (es)
 • Ubhúlach (ga)
 • Bakal biji (in)
 • Ovule (botanique) (fr)
 • 胚珠 (ja)
 • Ovulo (botanica) (it)
 • Zaadknop (nl)
 • Óvulo (botânica) (pt)
 • Zalążek (pl)
 • Семязачаток (ru)
 • Насінний зачаток (uk)
 • 胚珠 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License