An Entity of Type: university, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A Master of Arts (Latin: Magister Artium or Artium Magister; abbreviated MA, M.A., AM, or A.M.) is the holder of a master's degree awarded by universities in many countries. The degree is usually contrasted with that of Master of Science. Those admitted to the degree have typically studied subjects within the scope of the humanities and social sciences, such as history, literature, languages, linguistics, public administration, political science, communication studies, law or diplomacy; however, different universities have different conventions and may also offer the degree for fields typically considered within the natural sciences and mathematics. The degree can be conferred in respect of completing courses and passing examinations, research, or a combination of the two.

Property Value
dbo:abstract
 • ماجستير الآداب (بالإنجليزية: Master of Arts)‏ هي شهادة جامعية قائمة في العديد من البلدان وخاصة الأنجلوسكسونية، كما كان يتم الحصول عليها في البداية من طرف جامعة باريس، لتحذو حذوها باقي جامعات مجموعة من الدول، إلا أن تم استبدالها بتاريخ 26 أيار/مايو 1992 إلى شهادة دبلوم الدراسات الجامعية العامة. عموما، فالحصول على درجة الماجستير في الآداب كانت عادة يستلزم خمس سنوات كحد أدنى، حيث يدرس الطلاب في هذا التخصص مجموعة من المواد الفرعية والأساسية ولعل أبرزها العلوم الإنسانية. (ar)
 • Master of Arts (latinsky Magister Artium, ve zkratce M.A. či MA, příp. z lat. Artium Magister někdy též ve zkratce A.M. či AM) je titul magisterského stupně (master's degree) typický pro anglosaský svět. Udílen je ve světě na celé řadě univerzit či vysokých škol. Master of Arts obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Master of Science. Titul Master of Arts bývá většinou udělován v oblasti humanitních věd a též v oblasti společenských věd, různé univerzity a vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy. Získat jej lze v řadě zemí světa, např. ve Spojeném království, Spojených státech amerických nebo v Německu. Nejedná se o titul, který by byl výlučně spjat se studiem v umělecké oblasti na vysoké škole, ale vychází historicky z tzv. sedmi svobodných umění – magistr (svobodných) umění (např. se lze setkat s překladem magistr humanitních věd). Tento stupeň kvalifikace (titul) je udělován po úspěšném dokončení vysoké školy, obdobně jako je tomu v Česku. V Česku je obvyklým ekvivalentem magisterský studijní program (blíže ISCED). Nejčastěji se může jednat o magistra (zkratka Mgr.), zatímco pro Master of Science může být obvyklejším ekvivalentem inženýr (zkratka Ing.), nicméně existuje řada odlišných případů, například v oblasti ekonomie se v Česku uděluje inženýr, zatímco jinde ve světě může být typičtější magistr (Master of Arts), jinde ve světě může být pro různé oblasti opět odlišná tradice atd. V různých částech světa se dnes užívá různý zápis a pravopis zkratek titulu, např. ve Spojených státech amerických se tyto zkratky píší především s tečkami, zatímco ve Spojeném království, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu se často zkracuje bez teček, v jiných částech světa (např. Afrika) se zvyklosti mohou opět různit. Na školách ve světě nebo na zahraničních vysokých školách v Česku, či na jejich pobočkách, může být možné tento titul také získat a příp. jej v Česku i uznat (tzv. nostrifikovat). Držitel této kvalifikace může také usilovat i o doktorát (Ph.D.). Studium ve světě vedoucí k získání Master of Arts může být obvykle jednoleté až tříleté jako tomu bývá u magisterského studia v případě Česka. Předpokladem ke studiu vedoucímu k udělení titulu Master of Arts bývá úspěšné získání bakalářského vzdělání. Master of Arts (MA) spolu s Master of Science (MS) jsou základní graduální stupně kvalifikace ve Spojených státech amerických, Master of Arts může obvykle předcházet získání Bachelor of Arts (BA), respektive obdobně Bachelor of Science (BS). Pokud se zkratky těchto titulů užívají, píší se za jménem odděleny čárkou. Akademické tituly této kvalifikace – magisterské (i ty bakalářské), se však ve světě běžně neužívají, resp. nepíší, běžně tak bývají užívány až tituly vyšší – doktorské (akademicko-vědecké, tj. Ph.D., DSc apod.). (cs)
 • Una Maestría en Artes (en inglés: Master of Arts, en latín: Magister Artium o Artium Magister; abreviado MA o AM) es un título de maestría otorgado por universidades en muchos países. El grado generalmente se contrasta con el de Maestría en Ciencias. Los admitidos en el grado han estudiado típicamente materias dentro del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, como historia, literatura, idiomas, lingüística, administración pública, ciencias políticas, estudios de comunicación o diplomacia; sin embargo, diferentes universidades tienen diferentes convenciones y también pueden ofrecer el título para campos que normalmente se consideran dentro de las ciencias naturales y las matemáticas. El título se puede conferir con respecto a completar cursos y aprobar exámenes, investigación o una combinación de los dos. El título de Master of Arts tiene sus orígenes en la licencia de enseñanza o Licentia docendi de la Universidad de París, diseñada para producir "maestros" que eran profesores graduados de sus materias.​ (es)
 • A Master of Arts (Latin: Magister Artium or Artium Magister; abbreviated MA, M.A., AM, or A.M.) is the holder of a master's degree awarded by universities in many countries. The degree is usually contrasted with that of Master of Science. Those admitted to the degree have typically studied subjects within the scope of the humanities and social sciences, such as history, literature, languages, linguistics, public administration, political science, communication studies, law or diplomacy; however, different universities have different conventions and may also offer the degree for fields typically considered within the natural sciences and mathematics. The degree can be conferred in respect of completing courses and passing examinations, research, or a combination of the two. The degree of Master of Arts traces its origins to the teaching license or Licentia docendi of the University of Paris, designed to produce "masters" who were graduate teachers of their subjects. (en)
 • Le Master of Arts est un grade universitaire existant dans de nombreux de tradition universitaire anglo-saxonne. Le titulaire d'une Master of Arts porte le titre de maitre (abrégé MA, on peut également trouver l'abréviation AM qui vient de l'expression latine Magister Artium). Ce Master existe dans les domaines tels que les matières relevant des humanités et des sciences sociales, l'histoire, la littérature, les langues, la linguistique, administration publique, science politique, communication, droit ou diplomatie ; cependant, différentes universités ont des conventions différentes et peuvent également offrir le diplôme pour des domaines généralement considérés dans les sciences naturelles et les mathématiques. (fr)
 • Master of Arts (afkorting: MA, Latijn: Magister Artium, vrije vertaling: 'meester in de kunsten') is een academische graad in de bachelor-masterstructuur, maar de graad kan ook door sommige andere instellingen voor hoger onderwijs worden gegeven. De graad Master met specificatie of Arts wordt hier gebruikt om aan te geven dat men aan een universiteit een wetenschappelijk of academisch georiënteerde initiële masteropleiding heeft afgerond in de geesteswetenschappen (letteren, theologie of filosofie) of in de kunsten. De graad kan ook verleend worden aan afgestudeerden van bepaalde hogescholen die daarvoor toestemming hebben van de NVAO. De masteropleiding volgt na een drie of vier jaar durende bachelor-fase van een soortgelijke opleiding (BA). De graad Master of Arts wordt internationaal erkend en is qua niveau vergelijkbaar met de oude Nederlandse titel doctorandus (drs.) en de Belgische titel licentiaat (lic.). Volgens artikel 7.20 in de Nederlandse Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is de MA gerechtigd om de titel doctorandus (drs.) te voeren, mits het een WO master is. Een HBO master mag dit niet. Hiervoor geldt uitsluitend de vermelding van de graad MA, achter de naam. Het is echter niet toegestaan om zowel de graad als de titel tegelijk te voeren, tenzij daarvoor daadwerkelijk meerdere opleidingen zijn afgerond. Met deze veranderde regels omtrent academische graden is de instelling waaraan men gestudeerd heeft belangrijker geworden dan de graad die men voert. Bij het voeren van de graad wordt deze achter de naam gezet, bijvoorbeeld "P. Jansen, MA". (nl)
 • Il Master of Arts (M.A., MA, A.M., o AM), dal latino medievale Magister Artium, è un titolo di studio universitario corrispondente alla laurea magistrale rilasciata dalle università italiane. Al fine del suo ottenimento, il corso usualmente comprende inglese, storia, geografia e altre discipline umanistiche, filosofiche, sociali, belle arti o (in alcune università) assistenza infermieristica o teologia. Il diploma può essere conferito dopo aver passato un esame, aver effettuato una ricerca o con una combinazione dei due. Al Master of Arts, fa da contraltare il Master of Science (M.S. o M.Sc.). Le sue origini risalgono alla licenza di insegnamento o licentia docendi dell'Università di Parigi. (it)
 • Master of Arts, skrótowiec MA („mistrz sztuk”, w domyśle „wyzwolonych”) – jeden z anglosaskich tytułów zawodowych, należący do grupy master's degree, nadawany w naukach humanistycznych, ekonomicznych i w zakresie teoretycznym nauk ścisłych i przyrodniczych. Przyznawany jest osobom, które ukończyły studia świadczące o biegłości w jakiejś dyscyplinie naukowej na poziomie wyższym niż wymagany od osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia (czyli uzyskały bachelor’s degree). Tytuł ten co do zasady świadczy o wysokim poziomie wiedzy kierunkowej, w tym o umiejętności dokonywania samodzielnej analizy, krytycznej oceny zjawisk lub ich praktycznego zastosowania, rozwiązywania złożonych problemów analitycznych oraz zdolności prowadzenia poprawnego wywodu naukowego. Zbliżony jest do polskiego tytułu magistra. Jego odpowiednikiem w naukach ścisłych i przyrodniczych (zakres praktyczny) jest Master of Science, a w naukach prawniczych Master of Laws. (pl)
 • Магистр искусств (лат. Magister Artium или лат. Artium Magister; сокращённо MA или AM) — обладатель степени магистра, присуждаемой университетами многих стран. Степень обычно противопоставляется степени . Для получения этой степени обычно изучаются предметы в рамках гуманитарных и общественных наук, такие как история, литература, языки, лингвистика, государственное управление, политология, или дипломатия; однако разные университеты имеют разные соглашения и могут также предлагать эту степень в областях, обычно связываемых с естественными науками и математикой. Степень может быть присуждена в связи с окончанием курсов и сдачей экзаменов, по результатам исследований, или по совокупности этих двух факторов. Степень магистра искусств берёт своё начало от лицензии на преподавание (лат. Licentia docendi) Парижского университета, предназначенной для подготовки «мастеров», которые были бы дипломированными преподавателями своих предметов. (ru)
 • Master of Arts, significando mestre de artes ou mestrado em artes, do latim Magister Artium, é um grau acadêmico de pós-graduação de mestre concedido por universidades em um grande número de países. Este grau é tipicamente outorgado nas áreas de Belas Artes, Ciências Humanas, Ciências Sociais ou Teologia e pode ter ênfase apenas na educação, na pesquisa ou uma combinação dos dois. Na Universidade de Oxford, na de Cambridge e Dublin, entretanto, é concedida sem examinação mais adicional àquelas que são intituladas ao grau de graduação de Bachelor of Arts , e nas é concedido como um aos graduados. Originou-se numa licenciatura, ou Licentia docendi, pela Universidade de Paris. (pt)
 • 文學碩士(拉丁語:Magister Artium,英語:Master of Arts,簡稱M.A.)是一個被許多國家的大學授予的碩士學位,在口語中,該學位也被命名為藝術碩士。該學位通常與理學碩士形成對比。獲得該學位的學生通常學習语言学、歷史學、传播学、外交學、公共管理學、政治学或人文學科和社会科学範圍內的其他學科;然而,不同的大學有不同的傳統慣例,也可能提供自然科學和數學中通常考慮的領域的學位。該學位的授予,是以完成指定課程和通過考試,發表研究成果;或兩者(修課+研究)的組合。文學碩士的起源可追溯到巴黎大學的教學許可證(法文:Licentia docendi)。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 4126896 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16379 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122405987 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • ماجستير الآداب (بالإنجليزية: Master of Arts)‏ هي شهادة جامعية قائمة في العديد من البلدان وخاصة الأنجلوسكسونية، كما كان يتم الحصول عليها في البداية من طرف جامعة باريس، لتحذو حذوها باقي جامعات مجموعة من الدول، إلا أن تم استبدالها بتاريخ 26 أيار/مايو 1992 إلى شهادة دبلوم الدراسات الجامعية العامة. عموما، فالحصول على درجة الماجستير في الآداب كانت عادة يستلزم خمس سنوات كحد أدنى، حيث يدرس الطلاب في هذا التخصص مجموعة من المواد الفرعية والأساسية ولعل أبرزها العلوم الإنسانية. (ar)
 • 文學碩士(拉丁語:Magister Artium,英語:Master of Arts,簡稱M.A.)是一個被許多國家的大學授予的碩士學位,在口語中,該學位也被命名為藝術碩士。該學位通常與理學碩士形成對比。獲得該學位的學生通常學習语言学、歷史學、传播学、外交學、公共管理學、政治学或人文學科和社会科学範圍內的其他學科;然而,不同的大學有不同的傳統慣例,也可能提供自然科學和數學中通常考慮的領域的學位。該學位的授予,是以完成指定課程和通過考試,發表研究成果;或兩者(修課+研究)的組合。文學碩士的起源可追溯到巴黎大學的教學許可證(法文:Licentia docendi)。 (zh)
 • Master of Arts (latinsky Magister Artium, ve zkratce M.A. či MA, příp. z lat. Artium Magister někdy též ve zkratce A.M. či AM) je titul magisterského stupně (master's degree) typický pro anglosaský svět. Udílen je ve světě na celé řadě univerzit či vysokých škol. Master of Arts obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Master of Science. Titul Master of Arts bývá většinou udělován v oblasti humanitních věd a též v oblasti společenských věd, různé univerzity a vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy. Získat jej lze v řadě zemí světa, např. ve Spojeném království, Spojených státech amerických nebo v Německu. (cs)
 • A Master of Arts (Latin: Magister Artium or Artium Magister; abbreviated MA, M.A., AM, or A.M.) is the holder of a master's degree awarded by universities in many countries. The degree is usually contrasted with that of Master of Science. Those admitted to the degree have typically studied subjects within the scope of the humanities and social sciences, such as history, literature, languages, linguistics, public administration, political science, communication studies, law or diplomacy; however, different universities have different conventions and may also offer the degree for fields typically considered within the natural sciences and mathematics. The degree can be conferred in respect of completing courses and passing examinations, research, or a combination of the two. (en)
 • Una Maestría en Artes (en inglés: Master of Arts, en latín: Magister Artium o Artium Magister; abreviado MA o AM) es un título de maestría otorgado por universidades en muchos países. El grado generalmente se contrasta con el de Maestría en Ciencias. Los admitidos en el grado han estudiado típicamente materias dentro del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, como historia, literatura, idiomas, lingüística, administración pública, ciencias políticas, estudios de comunicación o diplomacia; sin embargo, diferentes universidades tienen diferentes convenciones y también pueden ofrecer el título para campos que normalmente se consideran dentro de las ciencias naturales y las matemáticas. El título se puede conferir con respecto a completar cursos y aprobar exámenes, investigación o (es)
 • Le Master of Arts est un grade universitaire existant dans de nombreux de tradition universitaire anglo-saxonne. Le titulaire d'une Master of Arts porte le titre de maitre (abrégé MA, on peut également trouver l'abréviation AM qui vient de l'expression latine Magister Artium). (fr)
 • Il Master of Arts (M.A., MA, A.M., o AM), dal latino medievale Magister Artium, è un titolo di studio universitario corrispondente alla laurea magistrale rilasciata dalle università italiane. Al fine del suo ottenimento, il corso usualmente comprende inglese, storia, geografia e altre discipline umanistiche, filosofiche, sociali, belle arti o (in alcune università) assistenza infermieristica o teologia. Il diploma può essere conferito dopo aver passato un esame, aver effettuato una ricerca o con una combinazione dei due. Al Master of Arts, fa da contraltare il Master of Science (M.S. o M.Sc.). (it)
 • Master of Arts (afkorting: MA, Latijn: Magister Artium, vrije vertaling: 'meester in de kunsten') is een academische graad in de bachelor-masterstructuur, maar de graad kan ook door sommige andere instellingen voor hoger onderwijs worden gegeven. Bij het voeren van de graad wordt deze achter de naam gezet, bijvoorbeeld "P. Jansen, MA". (nl)
 • Master of Arts, skrótowiec MA („mistrz sztuk”, w domyśle „wyzwolonych”) – jeden z anglosaskich tytułów zawodowych, należący do grupy master's degree, nadawany w naukach humanistycznych, ekonomicznych i w zakresie teoretycznym nauk ścisłych i przyrodniczych. (pl)
 • Master of Arts, significando mestre de artes ou mestrado em artes, do latim Magister Artium, é um grau acadêmico de pós-graduação de mestre concedido por universidades em um grande número de países. Este grau é tipicamente outorgado nas áreas de Belas Artes, Ciências Humanas, Ciências Sociais ou Teologia e pode ter ênfase apenas na educação, na pesquisa ou uma combinação dos dois. Na Universidade de Oxford, na de Cambridge e Dublin, entretanto, é concedida sem examinação mais adicional àquelas que são intituladas ao grau de graduação de Bachelor of Arts , e nas é concedido como um aos graduados. (pt)
 • Магистр искусств (лат. Magister Artium или лат. Artium Magister; сокращённо MA или AM) — обладатель степени магистра, присуждаемой университетами многих стран. Степень обычно противопоставляется степени . Для получения этой степени обычно изучаются предметы в рамках гуманитарных и общественных наук, такие как история, литература, языки, лингвистика, государственное управление, политология, или дипломатия; однако разные университеты имеют разные соглашения и могут также предлагать эту степень в областях, обычно связываемых с естественными науками и математикой. Степень может быть присуждена в связи с окончанием курсов и сдачей экзаменов, по результатам исследований, или по совокупности этих двух факторов. (ru)
rdfs:label
 • Master of Arts (en)
 • ماجستير الآداب (ar)
 • Master of Arts (cs)
 • Maestría en Artes (es)
 • Master of Arts (it)
 • Master of Arts (fr)
 • Master of Arts (nl)
 • Master of Arts (pl)
 • Master of Arts (pt)
 • Магистр искусств (ru)
 • 文學碩士 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:almaMater of
is dbo:award of
is dbo:editor of
is dbo:education of
is dbo:head of
is dbo:institution of
is dbo:keyPerson of
is dbo:occupation of
is dbo:politician of
is dbo:predecessor of
is dbo:president of
is dbo:principal of
is dbo:residence of
is dbo:successor of
is dbo:training of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:almaMater of
is dbp:education of
is dbp:head of
is dbp:honorificPrefix of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:list of
is dbp:name of
is dbp:postgrad of
is dbp:predecessor of
is dbp:title of
is dbp:year of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License