Decimus Junius Juvenalis (Latin: [ˈdɛkɪmʊs ˈjuːnɪ.ʊs jʊwɛˈnaːlɪs]), known in English as Juvenal ( JOO-vən-əl), was a Roman poet active in the late first and early second century AD. He is the author of the collection of satirical poems known as the Satires. The details of the author's life are unclear, although references within his text to known persons of the late first and early second centuries AD fix his earliest date of composition. One recent scholar argues that his first book was published in 100 or 101. Because of a reference to a recent political figure, his fifth and final surviving book must date from after 127.

Property Value
dbo:abstract
 • جوفينال (بالإنجليزية: Juvenal) إسمه الكامل ديسيموس يونيوس يوفيناليوس (باللاتينية: Decimus Iūnius Iuvenālis) هو شاعر روماني قديم عاش في القرن الأول والثاني الميلادي، المعلومات عنه غير واضحة حيث أنه يرجح غالباً أنه عاش في أواخر القرن الأول وبدايات القرن الثاني الميلادي في أكينو، عرف بأشعاره الهزلية، أسلوبه كان شبيه بأسلوب الذي عاش قبل 200 سنة منه. (ar)
 • Juvenal (Decimus Iunius Iuvenalis) (Aquino, 55 – 60? – 127 o després) fou un poeta satíric. De les seves sàtires existeixen diverses versions. Era fill d'un llibert ric. En la seva joventut freqüentà les escoles dels gramàtics i les dels retòrics, i es va dedicar a la declamació i més tard a l'oratòria. Posteriorment va cultivar la poesia i va compondre diversos versos contra l'histrió Paris, favorit de Domicià, que van obtenir cert èxit i més tard van ser inclosos en les seves "Sàtires", escrites ja en temps de Trajà. Disgustat el govern amb aquests versos, Juvenal va ser enviat fora d'Itàlia amb el comandament d'una legió, probablement a Egipte o Calcedònia (Bitínia), en una espècie de desterrament encobert. Va morir l'any 127, sent dubtós si romania encara en el seu desterrament o ja havia tornat a Roma. En una de les seves sàtires hi ha la famosa frase panem et circenses. També és coneguda la frase Mens sana in corpore sano. (ca)
 • Decimus Iunius Iuvenalis, počeštěně Juvenál (kolem 60 Aquino – 140) byl římský satirik. O jeho životě se dochovalo poměrně malé množství informací. Pocházel z dost zámožné rodiny, v Římě studoval gramatiku a rétoriku. Později sloužil jako tribun v Británii. Konec svého života prožil ve vyhnanství, kde i zemřel. Není úplně jasné kde byl ve vyhnanství, některé prameny hovoří o Británii, ale z mnoha indicií lze usoudit, že se jednalo spíše o Egypt. Do vyhnanství se dostal za narážku na oblíbence císaře Hadriana. (cs)
 • Ο Δέκιμος Ιούνιος Γιουβενάλης (λατ.:Decimus Iunius Iuvenalis ή Ιουβενάλιος, περίπου 55-135 μ.Χ.) ήταν από τους σπουδαιότερους Ρωμαίους ποιητές σατιρικής ποίησης, στον οποίο μεταξύ άλλων οφείλεται η φράση (Σάτιρες, 10) άρτον και θεάματα, αλλά και η φράση προς τη Ρωμαϊκή Σύγκλητο «Ποιος φυλά τους φύλακες;» (Quis custodiet ipsos custodes?). Συγκαταλέγεται μαζί με τον Πετρώνιο, τον Τάκιτο και τον Λουκανό στην περίοδο ακμής της λογοτεχνικής παράδοσης της Ρώμης, που ονομάσθηκε Αργυρή εποχή (αγγ. Silver Age, λατ.: argentea Latinitas). (el)
 • Juvenalo (latine, Decius Junius Juvenalis) estis latina poeto de la malfrua 1-a kaj frua 2-a jarcentoj, kiu famas pro siaj satiroj. (eo)
 • Decimus Iunius Iuvenalis (deutsch Iuvenal oder Juvenal) war ein römischer Satirendichter des 1. und 2. Jahrhunderts. (de)
 • Décimo Junio Juvenal ​ (Aquino, 60-Roma, 128) fue un poeta romano, activo a finales del siglo I y comienzos del siglo II, autor de dieciséis sátiras. Los detalles de la vida del autor son confusos, aunque referencias dentro de su texto a personas conocidas a finales del siglo I y principios del II fijan su terminus post quem (fecha de composición más temprana). Conforme con el estilo vitriólico de Lucilio, creador del género de la sátira romana, y dentro de una tradición poética que también incluye a Horacio y Persio, Juvenal escribió al menos 16 poemas en hexámetro dactílico abarcando un conjunto enciclopédico de tópicos de todo el mundo romano. Mientras que las Sátiras son una fuente vital para el estudio de la Antigua Roma desde un vasto número de perspectivas, su forma de expresión cómica, hiperbólica hace, como mínimo, problemático el uso de las afirmaciones encontradas en ellos. A primera vista, las Sátiras pueden leerse como una crítica brutal de la Roma pagana, quizá por este motivo pervivió en los scriptoria monásticos cristianos, un cuello de botella en la conservación donde gran parte de los textos antiguos perecieron. (es)
 • Juvenal, latinez Decimus Iunius Iuvenalis, Erromako Inperioko I-II mendeetako olerkari bat izan zen, ezaguna idatzi zituen satirengatik. (eu)
 • Juvénal (en latin Decimus Iunius Iuvenalis) est un poète satirique romain de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle. Il est l'auteur de seize œuvres poétiques rassemblées dans un livre unique et composées entre 90 et 127, les Satires. Après un oubli de deux siècles, Juvénal a été très lu dès l'Antiquité tardive et au Moyen Âge — il existerait près de 500 manuscrits médiévaux des Satires. Sa vie est cependant très mal connue. Les biographes en sont réduits à des conjectures qui s'inspirent des événements, peut-être réels pour certains d'entre eux, dont il fait état dans les Satires. (fr)
 • Decimus Junius Juvenalis (Latin: [ˈdɛkɪmʊs ˈjuːnɪ.ʊs jʊwɛˈnaːlɪs]), known in English as Juvenal ( JOO-vən-əl), was a Roman poet active in the late first and early second century AD. He is the author of the collection of satirical poems known as the Satires. The details of the author's life are unclear, although references within his text to known persons of the late first and early second centuries AD fix his earliest date of composition. One recent scholar argues that his first book was published in 100 or 101. Because of a reference to a recent political figure, his fifth and final surviving book must date from after 127. Juvenal wrote at least 16 poems in the verse form dactylic hexameter. These poems cover a range of Roman topics. This follows Lucilius—the originator of the Roman satire genre, and it fits within a poetic tradition that also includes Horace and Persius. The Satires are a vital source for the study of ancient Rome from a number of perspectives, although their comic mode of expression makes it problematic to accept the content as strictly factual. At first glance the Satires could be read as a critique of pagan Rome. That critique may have ensured their survival in the Christian monastic scriptoria although the majority of ancient texts did not survive. (en)
 • Decimo Giunio Giovenale (in latino: Decimus Iunius Iuvenalis; Aquino, tra il 50 e il 60 – Roma, dopo il 127) è stato un poeta e retore romano. (it)
 • デキムス・ユニウス・ユウェナリス(Decimus Junius Juvenalis, 60年 - 128年)は、古代ローマ時代の風刺詩人、弁護士である。彼が残した詩は痛烈で、現実を些か誇張し歪曲した表現がよく用いられている。 代表作は、16篇からなる『風刺詩集 (Satvrae) 』。その中で「健全なる精神は健全なる身体(しんたい)に宿る」(後述)や「パンとサーカス」などの言葉が用いられている。 (ja)
 • 데키무스 유니우스 유베날리스(라틴어: Decimus Iunius Iuvenalis 데키무스 유니우스 유웨날리스[*], 영어: Juvenal, 55년 ~ 140년)는 1세기 후반에서 2세기 초반에 활동한 고대 로마의 시인이다. 도미티아누스 황제를 비롯해 수많은 황제들과 로마의 귀족들, 당시의 사회상에 대한 통렬하지만 유쾌한 풍자시로 유명하며 당시의 라틴 문학은 물론 후대의 풍자작가들에 많은 영향을 끼쳤다. (ko)
 • Juvenalis of Decimus Iunius Iuvenalis (Aquinum (Latium), ca. 60 - † ?, tussen 133 en 140) was een groot Romeins dichter, de laatste van de Latijnse satiredichters, die tevens aan de satire haar definitieve vorm heeft gegeven. De bekende uitdrukkingen Brood en spelen en Mens sana in corpore sano komen uit zijn pen. (nl)
 • Decimus Iunius Iuvenalis, Juwenalis z Akwinum (60–130) – poeta satyryczny. (pl)
 • Décimo Júnio Juvenal (em latim Decimus Iunius Iuvenalis; Aquino, entre 55 e 60 – Roma, depois de 127), foi um poeta e retórico romano, autor das Sátiras. Os detalhes da vida do autor são obscuros, embora referências aos seus textos feitas no final do século I e começo do século II fixem as datas mais remotas de seus textos. De acordo com o poeta Lucílio - o criador do gênero satírico romano - e também de tradições poéticas que incluem Horácio e Pérsio, Juvenal escreveu pelo menos 16 poemas em hexâmetro dactílico cobrindo de forma enciclopédica os fatos do mundo romano. Apesar de as Sátiras serem uma fonte vital para o estudo da Roma Antiga a partir de um vasto conjunto de perspectivas, as suas hipérboles e a sua maneira sarcástica de se expressar fazem com que a utilização de suas declarações seja um fato problemático, para dizer o mínimo. À primeira vista, a obra poderia ser entendida como uma crítica ao paganismo de Roma, talvez tentando garantir sua sobrevivência dentro da monástica cristã - um estrangulamento na preservação dos textos antigos, onde a maioria dos textos antigos foi perdida. O livro de Juvenal inspirou muitos autores, incluindo Samuel Johnson, que modelou seus poemas "London" (1738) na terceira Sátira e "The Vanity of Human Wishes (1749), na décima. As Sátiras também são a fonte de muitas máximas filosóficas bem conhecidas, incluindo: * Sobre os romanos, que antes eram tão poderosos, tornaram-se escravos de prazeres corruptores e só precisam de pão e circo (panem et circenses 10.81; i.e. comida e diversão) * Que - em vez de riqueza, poder, ou crianças - os homens devem orar por uma "mente sã num corpo sadio" (mens sana in corpore sano 10.356), * Uma mulher valorosa como as sabinas é uma ave tão rara quanto um cisne negro ( Rara avis in terris nigroque simillima cycno 6.165) E propõe a questão de quem pode ser confiável, considerando a ideia de manter as esposas trancadas e sob vigilância: * E quem vai vigiar os vigias? (Sed quis custodiet ipsos Custodes? 6.347-48). As informações precisas sobre a vida do autor não podem ser seguramente reconstruídas com base em evidências atualmente disponíveis. O Vita Iuvenalis (Vida de Juvenal), uma biografia do autor, que foi associada com seus manuscritos, o mais tardar no Século X, é pouco ou nada mais do que uma extrapolação das Sátiras. É esse o texto que dá ao autor o tria nomina (nome completo romano) de Decimus Iunius Iuvenalis e é a melhor fonte da ideia de que Juvenal foi exilado em algum momento para o Egito ou para a Britânia. No livro III, a personagem Umbricius promete ouvir as Sátiras se o narrador voltar de Roma para o seu Aquino (3.318-22). No século 19, uma inscrição dedicatória teria sido encontrada em Aquino com o texto: (pt)
 • Decimus Junius Juvenalis, född omkring 60 i Aquinum, död omkring 130, var en romersk tänkare och satirdiktare. Juvenalis skrev frispråkigt om Roms moraliska förfall samt ofta med utfall mot greker, romerska patricier och transvestiter. Detta uppskattades inte alltid av dåtidens kejsare – Hadrianus och Marcus Aurelius. Hans verk omfattar 16 satirer, cirka 4 000 verser, i fem böcker. Flera av hans formuleringar har blivit talesätt, till exempel bröd och skådespel, en sund själ i en sund kropp. (sv)
 • Де́цим Ю́ний Ювена́л (лат. Decimus Iunius Iuvenalis), часто просто Ювена́л (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик. (ru)
 • Ювенал (також Децим Юній Ювенал, лат. Decimus Junius Juvenalis; близько 60 — бл. 132) — римський поет-сатирик. (uk)
 • 尤维纳利斯(拉丁語:Decimus Iunius Iuvenalis,英语常记为 Juvenal),生活于1-2世纪的古罗马诗人,作品常讽刺罗马社会的腐化和人类的愚蠢。 尤维纳利斯是一個與古羅馬人物相關的小作品。你可以通过編輯或修訂擴充其內容。 (zh)
dbo:birthPlace
dbo:genre
dbo:nationality
dbo:occupation
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 7499245 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20560 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 969044694 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:birthDate
 • 1 (xsd:integer)
dbp:birthPlace
dbp:by
 • yes (en)
dbp:caption
dbp:deathDate
 • 2 (xsd:integer)
dbp:genre
 • Roman Satire (en)
dbp:label
 • Juvenal (en)
dbp:name
 • Juvenal (en)
dbp:nationality
dbp:occupation
dbp:onlinebooks
 • yes (en)
dbp:others
 • yes (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • جوفينال (بالإنجليزية: Juvenal) إسمه الكامل ديسيموس يونيوس يوفيناليوس (باللاتينية: Decimus Iūnius Iuvenālis) هو شاعر روماني قديم عاش في القرن الأول والثاني الميلادي، المعلومات عنه غير واضحة حيث أنه يرجح غالباً أنه عاش في أواخر القرن الأول وبدايات القرن الثاني الميلادي في أكينو، عرف بأشعاره الهزلية، أسلوبه كان شبيه بأسلوب الذي عاش قبل 200 سنة منه. (ar)
 • Decimus Iunius Iuvenalis, počeštěně Juvenál (kolem 60 Aquino – 140) byl římský satirik. O jeho životě se dochovalo poměrně malé množství informací. Pocházel z dost zámožné rodiny, v Římě studoval gramatiku a rétoriku. Později sloužil jako tribun v Británii. Konec svého života prožil ve vyhnanství, kde i zemřel. Není úplně jasné kde byl ve vyhnanství, některé prameny hovoří o Británii, ale z mnoha indicií lze usoudit, že se jednalo spíše o Egypt. Do vyhnanství se dostal za narážku na oblíbence císaře Hadriana. (cs)
 • Ο Δέκιμος Ιούνιος Γιουβενάλης (λατ.:Decimus Iunius Iuvenalis ή Ιουβενάλιος, περίπου 55-135 μ.Χ.) ήταν από τους σπουδαιότερους Ρωμαίους ποιητές σατιρικής ποίησης, στον οποίο μεταξύ άλλων οφείλεται η φράση (Σάτιρες, 10) άρτον και θεάματα, αλλά και η φράση προς τη Ρωμαϊκή Σύγκλητο «Ποιος φυλά τους φύλακες;» (Quis custodiet ipsos custodes?). Συγκαταλέγεται μαζί με τον Πετρώνιο, τον Τάκιτο και τον Λουκανό στην περίοδο ακμής της λογοτεχνικής παράδοσης της Ρώμης, που ονομάσθηκε Αργυρή εποχή (αγγ. Silver Age, λατ.: argentea Latinitas). (el)
 • Juvenalo (latine, Decius Junius Juvenalis) estis latina poeto de la malfrua 1-a kaj frua 2-a jarcentoj, kiu famas pro siaj satiroj. (eo)
 • Decimus Iunius Iuvenalis (deutsch Iuvenal oder Juvenal) war ein römischer Satirendichter des 1. und 2. Jahrhunderts. (de)
 • Juvenal, latinez Decimus Iunius Iuvenalis, Erromako Inperioko I-II mendeetako olerkari bat izan zen, ezaguna idatzi zituen satirengatik. (eu)
 • Juvénal (en latin Decimus Iunius Iuvenalis) est un poète satirique romain de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle. Il est l'auteur de seize œuvres poétiques rassemblées dans un livre unique et composées entre 90 et 127, les Satires. Après un oubli de deux siècles, Juvénal a été très lu dès l'Antiquité tardive et au Moyen Âge — il existerait près de 500 manuscrits médiévaux des Satires. Sa vie est cependant très mal connue. Les biographes en sont réduits à des conjectures qui s'inspirent des événements, peut-être réels pour certains d'entre eux, dont il fait état dans les Satires. (fr)
 • Decimo Giunio Giovenale (in latino: Decimus Iunius Iuvenalis; Aquino, tra il 50 e il 60 – Roma, dopo il 127) è stato un poeta e retore romano. (it)
 • デキムス・ユニウス・ユウェナリス(Decimus Junius Juvenalis, 60年 - 128年)は、古代ローマ時代の風刺詩人、弁護士である。彼が残した詩は痛烈で、現実を些か誇張し歪曲した表現がよく用いられている。 代表作は、16篇からなる『風刺詩集 (Satvrae) 』。その中で「健全なる精神は健全なる身体(しんたい)に宿る」(後述)や「パンとサーカス」などの言葉が用いられている。 (ja)
 • 데키무스 유니우스 유베날리스(라틴어: Decimus Iunius Iuvenalis 데키무스 유니우스 유웨날리스[*], 영어: Juvenal, 55년 ~ 140년)는 1세기 후반에서 2세기 초반에 활동한 고대 로마의 시인이다. 도미티아누스 황제를 비롯해 수많은 황제들과 로마의 귀족들, 당시의 사회상에 대한 통렬하지만 유쾌한 풍자시로 유명하며 당시의 라틴 문학은 물론 후대의 풍자작가들에 많은 영향을 끼쳤다. (ko)
 • Juvenalis of Decimus Iunius Iuvenalis (Aquinum (Latium), ca. 60 - † ?, tussen 133 en 140) was een groot Romeins dichter, de laatste van de Latijnse satiredichters, die tevens aan de satire haar definitieve vorm heeft gegeven. De bekende uitdrukkingen Brood en spelen en Mens sana in corpore sano komen uit zijn pen. (nl)
 • Decimus Iunius Iuvenalis, Juwenalis z Akwinum (60–130) – poeta satyryczny. (pl)
 • Decimus Junius Juvenalis, född omkring 60 i Aquinum, död omkring 130, var en romersk tänkare och satirdiktare. Juvenalis skrev frispråkigt om Roms moraliska förfall samt ofta med utfall mot greker, romerska patricier och transvestiter. Detta uppskattades inte alltid av dåtidens kejsare – Hadrianus och Marcus Aurelius. Hans verk omfattar 16 satirer, cirka 4 000 verser, i fem böcker. Flera av hans formuleringar har blivit talesätt, till exempel bröd och skådespel, en sund själ i en sund kropp. (sv)
 • Де́цим Ю́ний Ювена́л (лат. Decimus Iunius Iuvenalis), часто просто Ювена́л (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик. (ru)
 • Ювенал (також Децим Юній Ювенал, лат. Decimus Junius Juvenalis; близько 60 — бл. 132) — римський поет-сатирик. (uk)
 • 尤维纳利斯(拉丁語:Decimus Iunius Iuvenalis,英语常记为 Juvenal),生活于1-2世纪的古罗马诗人,作品常讽刺罗马社会的腐化和人类的愚蠢。 尤维纳利斯是一個與古羅馬人物相關的小作品。你可以通过編輯或修訂擴充其內容。 (zh)
 • Juvenal (Decimus Iunius Iuvenalis) (Aquino, 55 – 60? – 127 o després) fou un poeta satíric. De les seves sàtires existeixen diverses versions. Era fill d'un llibert ric. En la seva joventut freqüentà les escoles dels gramàtics i les dels retòrics, i es va dedicar a la declamació i més tard a l'oratòria. Posteriorment va cultivar la poesia i va compondre diversos versos contra l'histrió Paris, favorit de Domicià, que van obtenir cert èxit i més tard van ser inclosos en les seves "Sàtires", escrites ja en temps de Trajà. Disgustat el govern amb aquests versos, Juvenal va ser enviat fora d'Itàlia amb el comandament d'una legió, probablement a Egipte o Calcedònia (Bitínia), en una espècie de desterrament encobert. Va morir l'any 127, sent dubtós si romania encara en el seu desterrament o ja ha (ca)
 • Decimus Junius Juvenalis (Latin: [ˈdɛkɪmʊs ˈjuːnɪ.ʊs jʊwɛˈnaːlɪs]), known in English as Juvenal ( JOO-vən-əl), was a Roman poet active in the late first and early second century AD. He is the author of the collection of satirical poems known as the Satires. The details of the author's life are unclear, although references within his text to known persons of the late first and early second centuries AD fix his earliest date of composition. One recent scholar argues that his first book was published in 100 or 101. Because of a reference to a recent political figure, his fifth and final surviving book must date from after 127. (en)
 • Décimo Junio Juvenal ​ (Aquino, 60-Roma, 128) fue un poeta romano, activo a finales del siglo I y comienzos del siglo II, autor de dieciséis sátiras. Los detalles de la vida del autor son confusos, aunque referencias dentro de su texto a personas conocidas a finales del siglo I y principios del II fijan su terminus post quem (fecha de composición más temprana). (es)
 • Décimo Júnio Juvenal (em latim Decimus Iunius Iuvenalis; Aquino, entre 55 e 60 – Roma, depois de 127), foi um poeta e retórico romano, autor das Sátiras. Os detalhes da vida do autor são obscuros, embora referências aos seus textos feitas no final do século I e começo do século II fixem as datas mais remotas de seus textos. De acordo com o poeta Lucílio - o criador do gênero satírico romano - e também de tradições poéticas que incluem Horácio e Pérsio, Juvenal escreveu pelo menos 16 poemas em hexâmetro dactílico cobrindo de forma enciclopédica os fatos do mundo romano. Apesar de as Sátiras serem uma fonte vital para o estudo da Roma Antiga a partir de um vasto conjunto de perspectivas, as suas hipérboles e a sua maneira sarcástica de se expressar fazem com que a utilização de suas declaraç (pt)
rdfs:label
 • Juvenal (en)
 • جوفينال (ar)
 • Juvenal (ca)
 • Juvenalis (cs)
 • Juvenal (de)
 • Γιουβενάλης (el)
 • Juvenalo (eo)
 • Juvenal (es)
 • Juvenal (eu)
 • Juvénal (fr)
 • ユウェナリス (ja)
 • Decimo Giunio Giovenale (it)
 • 데키무스 유니우스 유베날리스 (ko)
 • Juwenalis (pl)
 • Juvenalis (nl)
 • Децим Юний Ювенал (ru)
 • Juvenal (pt)
 • Juvenalis (sv)
 • Ювенал (uk)
 • 尤维纳利斯 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Juvenal (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:shipNamesake of
is foaf:primaryTopic of