Home automation or domotics is building automation for a home, called a smart home or smart house. A home automation system will control lighting, climate, entertainment systems, and appliances. It may also include home security such as access control and alarm systems. When connected with the Internet, home devices are an important constituent of the Internet of Things ("IoT"). The home automation market was worth US$5.77 billion in 2013, predicted to reach a market value of US$12.81 billion by the year 2020.

Property Value
dbo:abstract
 • أتمتة المنزل هو ربط مختلف الأجهزة والأنظمة في المنزل معاً بحيث يمكن التحكم فيها جميعاً من أي مكان، وإحداث التفاعل المطلوب فيما بينها.فالنظام الذكي يتحكم في أمور مثل الاضاءه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والامن والأمان والموسيقى وتوفير الطاقة والتحكم عن بعد بواسطة الرسائل القصيرة. (ar)
 • Inteligentní dům (nebo Chytrý dům) je takový dům, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Inteligentní dům reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Často se také používají termíny jako "digitální domácnost", "digitální dům" nebo "chytrý dům". Realizace inteligentního domu začíná , který definuje rozsah celého řešení, které je vždy . Srdcem inteligentního domu je centrální systém, který díky potřebné centrální a jednotlivých aktivních prvků pomáhá automatizovat provoz domu. Ovládání a řízení celého systému je velmi jednoduché a intuitivní. Inteligentní dům se samozřejmě také stará o zabezpečení domácnosti a poskytuje vám kdykoliv a kdekoliv přehled o jejím aktuálním stavu. Důležitým faktorem je optimální a efektivní ovládání tepelné techniky, díky čemuž se dosahuje velkých finančních úspor a systém je tím šetrný životnímu prostředí. Samozřejmostí je napojení veškerého osvětlení do centrálního systému a navázání na vaše činnosti. Inteligentní dům umožňuje velmi komfortní komunikaci mezi členy domácnosti a v neposlední řadě se stará i o zábavu. (cs)
 • La domòtica és la branca de l'arquitectura i l'enginyeria que s'ocupa d'habitatges i edificis automàtics amb la finalitat de millorar-ne la gestió energètica i la qualitat de vida dels seus habitants. Les instal·lacions de domòtica evolucionen cap a la integració de tots els sistemes de control en una única xarxa de comandament, creant el que s'anomena llar digital. Un habitatge o edifici domòtic és aquell dotat d'automatismes amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen, tot reduint el treball domèstic, augmentant la seva seguretat, racionalitzant els diferents consums i optimitzant els recursos. Un sistema domòtic ha de tenir la ubiqüitat suficient en el seu control, mitjançant control remot per telèfon, PDA, Internet, pantalla tàctil o altres. En un edifici domòtic, durant l'hivern, les persianes podrien pujar durant el dia i durant la nit baixarien soles, els tendals a la inversa, per aprofitar la llum i l'escalfor del sol durant el dia, ajudant a optimitzar el consum energètic de l'habitatge, i això és un exemple bàsic, encara que un bon sistema domòtic ha d'oferir infinites possibilitats de control d'una forma senzilla i implementant noves aplicacions. (ca)
 • Domotiko estas la domajno de doma elektroniko. La vorto "domotiko" estas kuntiriĝo de la vorto domo kaj tiko kio venas de informadiko, telematiko kaj robotiko. La difino de domotiko estas: La integriĝo de teknologio kaj servoj, favore al pli bona kvalito de loĝado kaj vivado. Ĉe domotiko la nodo ne nur estas la integriĝo de tekniko kaj priservo en la domo, sed ankaŭ pri la servodono de ekstere al la domo. Domotiko enhavas ke garantias la funkciigon de pere de procesoro, regilo aŭ komputilo. Domotiko estas la eblecoj de la industria kompani-aŭtomatigo aplikita je la domo. (eo)
 • Home automation or domotics is building automation for a home, called a smart home or smart house. A home automation system will control lighting, climate, entertainment systems, and appliances. It may also include home security such as access control and alarm systems. When connected with the Internet, home devices are an important constituent of the Internet of Things ("IoT"). A home automation system typically connects controlled devices to a central hub or "gateway". The user interface for control of the system uses either wall-mounted terminals, tablet or desktop computers, a mobile phone application, or a Web interface, that may also be accessible off-site through the Internet. While there are many competing vendors, there are very few worldwide accepted industry standards and the smart home space is heavily fragmented. Manufacturers often prevent independent implementations by withholding documentation and by litigation. The home automation market was worth US$5.77 billion in 2013, predicted to reach a market value of US$12.81 billion by the year 2020. (en)
 • Se llama domótica a los sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) y autónomo (del griego: αὐτόνομος; “que se gobierna a sí mismo”). (es)
 • Smart Home dient als Oberbegriff für technische Verfahren und Systeme in Wohnräumen und -häusern, in deren Mittelpunkt eine Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit und effizienter Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installationen sowie automatisierbarer Abläufe steht. Unter diesen Begriff fällt sowohl die Vernetzung von Haustechnik und Haushaltsgeräten (zum Beispiel Lichtquellen, Jalousien, Heizung, aber auch Herd, Kühlschrank und Waschmaschine), als auch die Vernetzung von Komponenten der Unterhaltungselektronik (etwa die zentrale Speicherung und heimweite Nutzung von Video- und Audio-Inhalten). Von einem Smart Home spricht man insbesondere, wenn sämtliche im Haus verwendeten Leuchten, Taster und Geräte untereinander vernetzt sind, Geräte Daten speichern und eine eigene Logik abbilden können. Geräte sind teilweise auch getaggt, was bedeutet, dass zu den Geräten im Smart Home Informationen zum Beispiel über Hersteller, Produktnamen und Leistung hinterlegt sind. Dabei besitzt das Smart Home eine eigene Programmierschnittstelle, die gegebenenfalls auch via Internet angesprochen und über im Smart Home integrierte Webserver oder erweiterbare Anwendungssoftware und Mobile Apps gesteuert werden kann. Eng verwandt mit diesen Verfahren und Systemen sind solche des Smart Metering, bei denen der Schwerpunkt auf dem Messen und einer intelligenten Regulierung des Energieverbrauchs liegt. Neben „Smart Home“ haben sich Begriffe wie Intelligentes Wohnen (siehe auch Ambient Assisted Living), „eHome“, „Smart Living“ und weitere Bezeichnungen etabliert, die sich teils nur in Bedeutungsschattierungen unterscheiden. Zudem verwenden Hersteller von Smart-Home-Anlagen und -komponenten weitere, speziell auf deren individuelles Marketing abgestimmte Begriffe. (de)
 • Domotika etxebizitzen tresnak eta sistema bakar batean biltzean datza, energiaren kudeaketa, segurtasuna, ongizatea eta komunikazio zerbitzuak hobetzeko asmoz. Hortaz, esan daiteke etxebizitza domotikoa etxebizitza adimenduna dela. (eu)
 • Teach a bhfuil gach cuid de ceangailte le cáblaí ionas gur féidir cumarsáid gutha, físe is sonraí a dhéanamh idir na seomraí is na codanna éagsúla. Is féidir a leithéid de chóras a úsáid chun monatóiriú leanúnach a dhéanamh ar an teach agus deimhin a dhéanamh go bhfuil an teocht, an soilsiú is an timpeallacht de réir mar a socraíodh. Bíonn fearais go léir an teaghlaigh, aon mhéadair is rabhaidh, ceangailte leis an ríomhaire lárnach chun gur féidir iad a chianmhonatóiriú is a chianrialú. (ga)
 • La domotique est l'ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments, plus ou moins « interopérables » et permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l'entreprise (chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d'entrée, prises électriques, etc.). La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d'énergie, optimisation de l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans les maisons, les hôtels, les lieux publics, etc. (fr)
 • La domotica, dall'unione del termine domus, che in latino significa "casa", e del suffisso greco ticos, che indica le discipline di applicazione, è la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie adatte a migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli ambienti antropizzati. Questa area fortemente interdisciplinare richiede l'apporto di molte tecnologie e professionalità, tra le quali ingegneria edile, architettura, ingegneria energetica, ingegneria gestionale, automazione, elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni, informatica e design. (it)
 • ホームオートメーション(英: Home automation)とは、個人の住宅におけるオートメーション化のこと。英語ではDomotics(ドモティクス)とも呼ばれる。 (ja)
 • 가정 자동화(영어: home automation 또는 domotics) 또는 스마트 홈(smart home), 스마트 하우스(smart house)는 자동화를 지원하는 개인 주택을 말한다. 가정 자동화에서는 Wi-Fi가 주로 원격 모니터링 및 제어에 사용된다. 가정 자동화 기기는 인터넷을 통해 원격으로 모니터링되고 제어되는 사물 인터넷(IOT)의 중요한 구성요소이다. 현대의 가정 자동화 시스템은 일반적으로 사용자 인터페이스로 제어되는 "게이트웨이"라는 중앙 허브에 연결된 스위치와 센서로 구성되며, 이 포트는 주로 벽걸이형 터미널, 휴대폰 소프트웨어, 태블릿 컴퓨터 또는 웹 인터페이스와 상호작용하며 종종 인터넷 클라우드 서비스를 통해 이뤄진다. 가정 자동화 관련 업계에는 경쟁 업체가 많지만 업계 표준에 인정되는 업체는 거의 없으며 서로 분열되어 있다. 제품에 대한 대중적인 통신 프로토콜에는 X10, 이더넷, RS-485, 6LoWPAN, Bluetooth LE(BLE), ZigBee 및 Z-Wave 또는 기타 독점 프로토콜등이 있고 이들은 서로 호환되지 않는다. 가정 자동화 시장은 2013년 57억 7000만 달러의 가치가 있었고 2020년까지 시장가치는 128억 달러에 달할 것으로 예측된다. (ko)
 • Automatyka domowa – możliwość wszechstronnego sterowania urządzeniami domowymi. Poza tym urządzenia można zaprogramować, by w odpowiedni sposób komunikowały się między sobą, co powoduje, że ingerencja człowieka staje się niepotrzebna lub ograniczona. Stosowanie automatyki domowej ma na celu zwiększenie komfortu mieszkańców domu, ich bezpieczeństwa, a także ograniczenie zużycia energii. Systemy automatyki domowej stanowią duże ułatwienie zwłaszcza w domach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Sterowanie możliwe jest za pomocą przycisków, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, komunikatów głosowych, a nawet myśli. Większość systemów automatyki domowej umożliwia sterowanie poprzez internet. (pl)
 • Domotica (ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd) is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om een woning, een kantoor of een klein bedrijf. Het woord "domotica" is een samentrekking van domus (huis in het Latijn) en het achtervoegsel -tica dat lijkt te duiden op 'toegepaste wetenschap'. Men komt het achtervoegsel ook tegen in de hedendaagse begrippen informatica, telematica en robotica. Een definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning. (nl)
 • Domótica (controle automatizado de algo, do francês Domotique, da junção Domus "casa" com Imotique "automático") termo usado na “Robótica”, definida como integração dos mecanismos automáticos de um espaço, simplificando o cotidiano das pessoas, satisfazendo necessidades de comunicação, de conforto e segurança. Termo surgiu (com os primeiros edifícios, nos anos 80 na França) pretendia-se controlar a iluminação, climatização, a segurança, interligando esses elementos. Atualmente, a ideia base é a mesma, a diferença é o contexto para o qual o sistema está pensado: já não um contexto militar ou industrial, mas doméstico. Apesar de ainda ser pouco conhecida e divulgada, mas pelo conforto e comodidade que pode proporcionar, a domótica promete vir a ter muitos adeptos. Desta forma permite o uso de dispositivos para automatizar as rotinas e de uma casa. Normalmente são feitos controles de temperatura ambiente, iluminação e som, distinguindo dos controles normais por ter uma central que comanda tudo, que às vezes é acoplada a um computador e/ou internet. O projeto de automação prevê todos os pontos de comunicação (Internet, telefone e TV), todos os pontos de áudio (som ambiente e home theater), todas as cargas que deverão ser controladas (luzes, cortinas, etc.), a posição de todos os quadros de controle, lógicos e de automação, a posição de todas as tomadas e da central de aspiração, entre muitos outros itens que são estabelecidos com base na pesquisa de interesses realizada com sua família antes da execução do projeto. (pt)
 • Hemautomation är förlängningen av "fastighetsautomation" till bostäder avsedda som privata hem. Det är automatisering av hem, hushållsarbete- eller aktivitet. Hemautomation kan inkludera centraliserad styrning av belysning, VVS (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering), apparater och andra system, för att underlätta, förbättra bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet. Hemautomation för gamla och funktionshindrade kan ge ökad livskvalitet för personer som annars skulle behöva personlig assistans eller institutionsvård. (sv)
 • Домашняя автоматизация (англ. home automation), или умный дом (англ. smart home) — система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определённые повседневные задачи без участия человека. Домашняя автоматизация рассматривается как частный случай интернета вещей, она включает доступные через интернет домашние устройства, в то время как интернет вещей включает любые связанные через интернет устройства в принципе. Наиболее распространенные примеры автоматических действий в «умном доме» — автоматическое включение и выключение света, автоматическая коррекция работы отопительной системы или кондиционера и автоматическое уведомление о вторжении, возгорании или протечке воды. Домашняя автоматизация в современных условиях — чрезвычайно гибкая система, которую пользователь конструирует и настраивает самостоятельно в зависимости от собственных потребностей. Это предполагает, что каждый владелец умного дома самостоятельно определяет, какие устройства куда установить и какие задачи они будут исполнять. (ru)
 • 家庭自動化(Home automation),是指家庭中的建築自動化,也被稱作智能家庭(smart home)。在英文中也有 Domotics 的稱呼。家庭自動化系統能夠控制燈光、窗戶、溫濕度、影音設備以及家電等,他也可能同時包含家庭保全,例如出入控制或者是警報器。當連上了網際網路後,家庭設備變成智能網中重要的成分。 一個典型的家庭自動化系統透過中心化的Hub或者是匣道器(Gateway)進行連接。 使用牆壁上的終端、平板、智慧型電腦、行動電話APP或者是網頁介面來當作控制系統的使用者介面,他們也有可能透過網路來達成遠端(Off-site)操作。 雖然目前有很多競爭廠商,然而卻沒有多少世界共通的工業標準,智慧家庭空間嚴重的被碎片化。 製造商有時會透過扣留文件以及訴訟來阻止獨立的實作。 2013年家庭自動化的市場市值約57.7億美元,預測將在2020年達到128.1億美元。 (zh)
 • Розумний дім (розумний будинок/ smart home, digital house) — система домашніх пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі людини. Функціонально пов'язуються між собою усі електроприлади будівлі, якими можна керувати централізовано — з пульта-дисплею. Прилади можуть бути під'єднані до комп'ютерної мережі, що дозволяє керувати ними за допомогою ПК та надає віддалений доступ до них через Інтернет. Завдяки інтеграції інформаційних технологій у домашні умови, усі системи та прилади узгоджують виконання функцій між собою, порівнюючи задані програми та зовнішні показники (обстановки). Для визначення високо-технологічних особливостей приміщення також вживають терміни: intelligent building, smart-house, digital home. Розумний дім створюється за допомогою професійного проектування та програмування компаніями, що займаються розробкою проектів smart-home. Програми, що вводяться до алгоритмів multi-room розумного дому, розраховані на певні потреби мешканців та ситуації, пов'язані із зміною середовища або безпекою. Особливістю smart-home є керування з пульта, на котрому людина може натиснути одну-єдину клавішу з метою створення певної обстановки. При цьому, сама система мульти-рум аналізує навколишню ситуацію та параметри усередині приміщення, та, керуючись власними висновками, виконує задані користувачем команди із відповідними налаштуваннями. Окрім того, електронні побутові прилади, встановлені у розумному будинку, можуть бути об'єднані у домашню Universal Plug'n'Play — мережу із виходом в Інтернет. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 184978 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18626 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986371575 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:manufacture
 • yes (en)
dbp:materials
 • yes (en)
dbp:robotics
 • yes (en)
dbp:topics
 • yes (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • أتمتة المنزل هو ربط مختلف الأجهزة والأنظمة في المنزل معاً بحيث يمكن التحكم فيها جميعاً من أي مكان، وإحداث التفاعل المطلوب فيما بينها.فالنظام الذكي يتحكم في أمور مثل الاضاءه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والامن والأمان والموسيقى وتوفير الطاقة والتحكم عن بعد بواسطة الرسائل القصيرة. (ar)
 • Domotiko estas la domajno de doma elektroniko. La vorto "domotiko" estas kuntiriĝo de la vorto domo kaj tiko kio venas de informadiko, telematiko kaj robotiko. La difino de domotiko estas: La integriĝo de teknologio kaj servoj, favore al pli bona kvalito de loĝado kaj vivado. Ĉe domotiko la nodo ne nur estas la integriĝo de tekniko kaj priservo en la domo, sed ankaŭ pri la servodono de ekstere al la domo. Domotiko enhavas ke garantias la funkciigon de pere de procesoro, regilo aŭ komputilo. Domotiko estas la eblecoj de la industria kompani-aŭtomatigo aplikita je la domo. (eo)
 • Domotika etxebizitzen tresnak eta sistema bakar batean biltzean datza, energiaren kudeaketa, segurtasuna, ongizatea eta komunikazio zerbitzuak hobetzeko asmoz. Hortaz, esan daiteke etxebizitza domotikoa etxebizitza adimenduna dela. (eu)
 • Teach a bhfuil gach cuid de ceangailte le cáblaí ionas gur féidir cumarsáid gutha, físe is sonraí a dhéanamh idir na seomraí is na codanna éagsúla. Is féidir a leithéid de chóras a úsáid chun monatóiriú leanúnach a dhéanamh ar an teach agus deimhin a dhéanamh go bhfuil an teocht, an soilsiú is an timpeallacht de réir mar a socraíodh. Bíonn fearais go léir an teaghlaigh, aon mhéadair is rabhaidh, ceangailte leis an ríomhaire lárnach chun gur féidir iad a chianmhonatóiriú is a chianrialú. (ga)
 • La domotique est l'ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments, plus ou moins « interopérables » et permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l'entreprise (chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d'entrée, prises électriques, etc.). La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d'énergie, optimisation de l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans les maisons, les hôtels, les lieux publics, etc. (fr)
 • La domotica, dall'unione del termine domus, che in latino significa "casa", e del suffisso greco ticos, che indica le discipline di applicazione, è la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie adatte a migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli ambienti antropizzati. Questa area fortemente interdisciplinare richiede l'apporto di molte tecnologie e professionalità, tra le quali ingegneria edile, architettura, ingegneria energetica, ingegneria gestionale, automazione, elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni, informatica e design. (it)
 • ホームオートメーション(英: Home automation)とは、個人の住宅におけるオートメーション化のこと。英語ではDomotics(ドモティクス)とも呼ばれる。 (ja)
 • 가정 자동화(영어: home automation 또는 domotics) 또는 스마트 홈(smart home), 스마트 하우스(smart house)는 자동화를 지원하는 개인 주택을 말한다. 가정 자동화에서는 Wi-Fi가 주로 원격 모니터링 및 제어에 사용된다. 가정 자동화 기기는 인터넷을 통해 원격으로 모니터링되고 제어되는 사물 인터넷(IOT)의 중요한 구성요소이다. 현대의 가정 자동화 시스템은 일반적으로 사용자 인터페이스로 제어되는 "게이트웨이"라는 중앙 허브에 연결된 스위치와 센서로 구성되며, 이 포트는 주로 벽걸이형 터미널, 휴대폰 소프트웨어, 태블릿 컴퓨터 또는 웹 인터페이스와 상호작용하며 종종 인터넷 클라우드 서비스를 통해 이뤄진다. 가정 자동화 관련 업계에는 경쟁 업체가 많지만 업계 표준에 인정되는 업체는 거의 없으며 서로 분열되어 있다. 제품에 대한 대중적인 통신 프로토콜에는 X10, 이더넷, RS-485, 6LoWPAN, Bluetooth LE(BLE), ZigBee 및 Z-Wave 또는 기타 독점 프로토콜등이 있고 이들은 서로 호환되지 않는다. 가정 자동화 시장은 2013년 57억 7000만 달러의 가치가 있었고 2020년까지 시장가치는 128억 달러에 달할 것으로 예측된다. (ko)
 • Automatyka domowa – możliwość wszechstronnego sterowania urządzeniami domowymi. Poza tym urządzenia można zaprogramować, by w odpowiedni sposób komunikowały się między sobą, co powoduje, że ingerencja człowieka staje się niepotrzebna lub ograniczona. Stosowanie automatyki domowej ma na celu zwiększenie komfortu mieszkańców domu, ich bezpieczeństwa, a także ograniczenie zużycia energii. Systemy automatyki domowej stanowią duże ułatwienie zwłaszcza w domach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Sterowanie możliwe jest za pomocą przycisków, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, komunikatów głosowych, a nawet myśli. Większość systemów automatyki domowej umożliwia sterowanie poprzez internet. (pl)
 • Hemautomation är förlängningen av "fastighetsautomation" till bostäder avsedda som privata hem. Det är automatisering av hem, hushållsarbete- eller aktivitet. Hemautomation kan inkludera centraliserad styrning av belysning, VVS (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering), apparater och andra system, för att underlätta, förbättra bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet. Hemautomation för gamla och funktionshindrade kan ge ökad livskvalitet för personer som annars skulle behöva personlig assistans eller institutionsvård. (sv)
 • 家庭自動化(Home automation),是指家庭中的建築自動化,也被稱作智能家庭(smart home)。在英文中也有 Domotics 的稱呼。家庭自動化系統能夠控制燈光、窗戶、溫濕度、影音設備以及家電等,他也可能同時包含家庭保全,例如出入控制或者是警報器。當連上了網際網路後,家庭設備變成智能網中重要的成分。 一個典型的家庭自動化系統透過中心化的Hub或者是匣道器(Gateway)進行連接。 使用牆壁上的終端、平板、智慧型電腦、行動電話APP或者是網頁介面來當作控制系統的使用者介面,他們也有可能透過網路來達成遠端(Off-site)操作。 雖然目前有很多競爭廠商,然而卻沒有多少世界共通的工業標準,智慧家庭空間嚴重的被碎片化。 製造商有時會透過扣留文件以及訴訟來阻止獨立的實作。 2013年家庭自動化的市場市值約57.7億美元,預測將在2020年達到128.1億美元。 (zh)
 • La domòtica és la branca de l'arquitectura i l'enginyeria que s'ocupa d'habitatges i edificis automàtics amb la finalitat de millorar-ne la gestió energètica i la qualitat de vida dels seus habitants. Les instal·lacions de domòtica evolucionen cap a la integració de tots els sistemes de control en una única xarxa de comandament, creant el que s'anomena llar digital. Un habitatge o edifici domòtic és aquell dotat d'automatismes amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen, tot reduint el treball domèstic, augmentant la seva seguretat, racionalitzant els diferents consums i optimitzant els recursos. Un sistema domòtic ha de tenir la ubiqüitat suficient en el seu control, mitjançant control remot per telèfon, PDA, Internet, pantalla tàctil o altres. (ca)
 • Inteligentní dům (nebo Chytrý dům) je takový dům, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Inteligentní dům reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Často se také používají termíny jako "digitální domácnost", "digitální dům" nebo "chytrý dům". (cs)
 • Smart Home dient als Oberbegriff für technische Verfahren und Systeme in Wohnräumen und -häusern, in deren Mittelpunkt eine Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit und effizienter Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installationen sowie automatisierbarer Abläufe steht. Eng verwandt mit diesen Verfahren und Systemen sind solche des Smart Metering, bei denen der Schwerpunkt auf dem Messen und einer intelligenten Regulierung des Energieverbrauchs liegt. (de)
 • Home automation or domotics is building automation for a home, called a smart home or smart house. A home automation system will control lighting, climate, entertainment systems, and appliances. It may also include home security such as access control and alarm systems. When connected with the Internet, home devices are an important constituent of the Internet of Things ("IoT"). The home automation market was worth US$5.77 billion in 2013, predicted to reach a market value of US$12.81 billion by the year 2020. (en)
 • Se llama domótica a los sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. (es)
 • Domotica (ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd) is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om een woning, een kantoor of een klein bedrijf. Het woord "domotica" is een samentrekking van domus (huis in het Latijn) en het achtervoegsel -tica dat lijkt te duiden op 'toegepaste wetenschap'. Men komt het achtervoegsel ook tegen in de hedendaagse begrippen informatica, telematica en robotica. (nl)
 • Домашняя автоматизация (англ. home automation), или умный дом (англ. smart home) — система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определённые повседневные задачи без участия человека. Домашняя автоматизация рассматривается как частный случай интернета вещей, она включает доступные через интернет домашние устройства, в то время как интернет вещей включает любые связанные через интернет устройства в принципе. (ru)
 • Domótica (controle automatizado de algo, do francês Domotique, da junção Domus "casa" com Imotique "automático") termo usado na “Robótica”, definida como integração dos mecanismos automáticos de um espaço, simplificando o cotidiano das pessoas, satisfazendo necessidades de comunicação, de conforto e segurança. Termo surgiu (com os primeiros edifícios, nos anos 80 na França) pretendia-se controlar a iluminação, climatização, a segurança, interligando esses elementos. (pt)
 • Розумний дім (розумний будинок/ smart home, digital house) — система домашніх пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі людини. Функціонально пов'язуються між собою усі електроприлади будівлі, якими можна керувати централізовано — з пульта-дисплею. Прилади можуть бути під'єднані до комп'ютерної мережі, що дозволяє керувати ними за допомогою ПК та надає віддалений доступ до них через Інтернет. Завдяки інтеграції інформаційних технологій у домашні умови, усі системи та прилади узгоджують виконання функцій між собою, порівнюючи задані програми та зовнішні показники (обстановки). (uk)
rdfs:label
 • Home automation (en)
 • أتمتة المنزل (ar)
 • Domòtica (ca)
 • Inteligentní dům (cs)
 • Smart Home (de)
 • Domotiko (eo)
 • Domótica (es)
 • Domotika (eu)
 • Domotique (fr)
 • Teach cliste (ga)
 • Domotica (it)
 • ホームオートメーション (ja)
 • 가정 자동화 (ko)
 • Domotica (nl)
 • Automatyka domowa (pl)
 • Domótica (pt)
 • Домашняя автоматизация (ru)
 • Hemautomation (sv)
 • Розумний дім (uk)
 • 智慧家庭 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is dbp:producttype of
is dbp:services of
is foaf:primaryTopic of