An Entity of Type: Artifact100021939, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Heavy equipment or heavy machinery refers to heavy-duty vehicles, specially designed for executing construction tasks, most frequently ones involving earthwork operations or other large construction tasks. Heavy equipment usually comprises five equipment systems: implementation, traction, structure, power train, control and information. Heavy equipment has been used since at least the 1st century BCE when the ancient Roman engineer Vitruvius described a crane in De architectura when it was powered via human or animal labor.

Property Value
dbo:abstract
 • المعدات الثقيلة وتشير إلى الآليات الثقيلة المعدة للاستخدام في الأعمال الإنشائية، وفي معظم الأحيان الأعمال التي فيها ويطلق عليها أيضاً آليات ثقيلة أو معدات هندسية أو آليات هندسية أو معدات البناء. معظم هذه المعدات تستخدم أنظمة القيادة الهيدروليكية. (ar)
 • La maquinària de construcció inclou un grup de màquines utilitzades en activitats de construcció amb la finalitat de remoure part de la capa del sòl, de manera de modificar el perfil de la terra segons els requeriments del projecte d'enginyeria específic. S'utilitzen màquines d'excavació per a remoure el terreny on s'assentaran les fundacions i bases d'edificis, torres, ponts. També per desplaçar sòls i conformar el terreny en la realització de camins, per excavar túnels, per a armar preses i treballs de mineria. Depenent de les característiques del sòl és el tipus de maquinària que resulta més adequada. Per exemple sòls molt durs com roques o arenes cimentades requereixen martells per a perforar la roca, fulles circulars de tall o retroexcavadores amb martell picador. D'altra banda sòls més tous permeten treballar amb una retroexcavadora o una . Totes les màquines utilitzades per realitzar processos d'excavació estan construïdes per fer front a les dures condicions a les quals se les sotmet durant la seva operació. En general totes estan proveïdes de sistemes de tracció en totes les seves rodes o sistemes de moviment per poder maniobrar en els terrenys agrests en què desenvolupen les seves tasques. Mentre que algunes tenen pneumàtics similars a les actuacions encara que de bandes de rodament molt més grans, altres tenen erugues metàl·liques similars a les dels tancs de guerra, en altres màquines les cobertes de cautxú estan recobertes de malles metàl·liques de manera de protegir la goma contra el dany que d'una altra manera li produirien les pedres filoses que excaven. (ca)
 • Bajo el nombre de maquinaria de construcción se incluyen un grupo de máquinas utilizadas en actividades de construcción con la finalidad de:​ * retirar parte de la capa del suelo, de forma de modificar el perfil de la tierra según los requerimientos del proyecto de ingeniería específico. * transportar materiales (áridos, agua, hormigón, elementos a incorporar en la construcción * cargar y descargar materiales de construcción * conformar el terreno Se utilizan máquinas de excavación para excavar el terreno donde se asentarán los cimientos y bases de edificios y otras estructuras. También para desplazar suelos y conformar el terreno en la realización de caminos, para excavar túneles, para armar presas y en trabajos de minería. Dependiendo de las características del suelo es el tipo de maquinaria que resulta más adecuada. Por ejemplo suelos muy duros como rocas o arenas cementadas requieren de martillos para perforar la roca, cuchillas circulares de corte o retroexcavadoras con martillo picador. Por otra parte suelos más blandos permiten trabajar con retroexcavadoras y motoniveladoras.​ (es)
 • Heavy equipment or heavy machinery refers to heavy-duty vehicles, specially designed for executing construction tasks, most frequently ones involving earthwork operations or other large construction tasks. Heavy equipment usually comprises five equipment systems: implementation, traction, structure, power train, control and information. Heavy equipment has been used since at least the 1st century BCE when the ancient Roman engineer Vitruvius described a crane in De architectura when it was powered via human or animal labor. Heavy equipment functions through the mechanical advantage of a simple machine, the ratio between input force applied and force exerted is multiplied, making tasks which could take hundreds of people and weeks of labor without heavy equipment far less intensive in nature. Some equipment uses hydraulic drives as a primary source of motion. The term "plant" is used to refer to any mobile type of heavy machinery. (en)
 • Un engin de chantier ou engin de génie civil est un engin utilisé sur les chantiers pour effectuer différents travaux de terrassement. Il en existe de différentes sortes : * la grue pour soulever et maintenir en suspension des matériaux extrêmement lourds ; * la bétonnière pour faire préparer du béton de ciment ; * le bulldozer pour araser une surface non plate ; * la pelle mécanique hydraulique pour creuser des tranchées et charger des matériaux ; * la décapeuse, aussi appelée scraper ou motor-scraper ; * la niveleuse, aussi appelée grader ; * le camion de chantier ou tombereau utilisé pour transporter sur routes les fournitures nécessaires au chantier ; * etc. (fr)
 • Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (earthworking) dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya (power train), serta sistem kendali. Pemanfaatan alat berat telah dilakukan sejak zaman Romawi. Vitruvius dalam bukunya De architectura tercatat menggunakan derek sederhana. Definisi alat berat tidak hanya pada pekerjaan konstruksi. Dalam pertanian, truk pengangkut, traktor dan sebagainya juga disebut sebagat alat berat. Dalam bidang teknik sipil alat-alat berat digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan atau pengilahan tanah. Saat ini alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala yang besar. (in)
 • Con il termine macchine movimento terra si indicano i macchinari industriali usati per eseguire tutte le operazioni che richiedono un movimento di terra, ovvero la modellazione dei terreni, generalmente a scopi costruttivi o di gestione del territorio, per la realizzazione di scavi e rilevati. (it)
 • 建設機械(けんせつきかい、英語: construction equipment)は、土木・建築の作業(工事)に使われる機械の総称である。省略して建機(けんき)、または重機(じゅうき、heavy equipment)や土工機(どこうき。土木工事機械の略)とも呼称される。人力で施工することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。 高度経済成長期に、高層建築物や道路整備やダム建設で、建設機械が日本のインフラストラクチャー整備に果たした実績は大きい。20世紀末から21世紀現在では、公共事業費の削減が叫ばれており、建設機械にはさらなる作業効率化の役割が求められる。 日本での建設機械需要の60%強は、レンタル機の活用に移ってきている。建設業者の経営合理化に向け、機械経費削減のために、この流れは加速している。 (ja)
 • 건설기계(建設機械, 영어: Construction Equipment) 또는 중장비(重裝備, 영어: Heavy Equipment)는 건설 공사에 사용되는 기계를 말한다. 또한 건설기계는 일반적으로 대량의 토사를 처리하기 위해서 튼튼하고 강력하게 만들어져 있다. 그리고 각종 작업 기계는 (油壓裝置)에 의해서 조작되는 일이 많다. 강력하고 제어가 용이한 유압 계통의 기술의 발전이 이들 건설기계의 출현에 크게 공헌하였다. 특히 강한 충격을 받는 부분 (버켓(Bucket)) 혹은 블레이드(Blade)의 굴착 부분) 혹은 마모가 제일 심한 부분에는 고장력강(高張力鋼)이나 특수합금(特殊合金) 및 내마모합금(耐磨耗合金)이 쓰이고 있다. 이들은 제2차 세계대전 후 눈부시게 진보하여 대형 고능률의 것, 기동성이 높은 것 등이 속속 출현하였다. 그 결과 공법이 바뀌고 공사 기간이 단축되었으며 공사의 내용이 비약적으로 향상되었다. 대한민국에서의 에 따르면, "건설기계"라 함은 건설공사에 사용할 수 있는 기계로서 대통령령이 정하는 것을 말한다. (ko)
 • Het begrip bouwmachines houdt alle voertuigen en in, die ingezet worden in of rondom de bouw. Zulke voertuigen kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld grondwerken, sloopwerken, wegenwerken en waterwerken. Voorbeelden van zulke voertuigen zijn de wiellader ofwel shovel genoemd, graafmachine, scraper, bulldozer, dumper en . Binnen deze categorieën is wederom onderscheid te maken tussen verschillende types. Dit hangt af van de specifieke taak die uit te voeren is. (nl)
 • Maszyna do robót ziemnych – maszyna robocza, z reguły służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez: * oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem * usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał * załadunek urobku * przesuwanie urobku * zasypywanie urobkiem * zagęszczanie urobku Podział maszyn do robót ziemnych ze względu na sposób urabiania gruntu: * maszyny do odspajania i usuwania urobku (koparki) * maszyny do ładowania i usuwania urobku (ładowarki) * maszyny do odspajania i przesuwania urobku (spycharki, zrywarki, równiarki, zgarniarki) * maszyny do zagęszczania urobku (walce i ) Podział ze względu na ciągłość ruchu: * maszyny jednonaczyniowe (ruch przerywany) * maszyny wielonaczyniowe (ruch ciągły) Ze względu na rodzaj podwozia: * gąsienicowe (ciągniki gąsienicowe) * kołowe (ciągniki kołowe, podwozia samochodowe) * szynowe * kroczące * pontonowe Ze względu na użycie ciągnika: * maszyny uciągowe (proces urabiania odbywa się przy udziale uciągu podwozia) * spycharki, zrywarki, zgarniarki, równiarki, ładowarki, , zagęszczarki walcowe * maszyny bezuciągowe (osprzętowe) * koparki jednonaczyniowe, wiertnice i młoty, koparki z osprzętem chwytakowym, zgarniakowym, ładowarkowym, układarki rur z osprzętem zgarniakowym lub ubijarkowym * maszyny ciągnione (przyczepowe) Odrębną kategorię maszyn stanowią koparki wielonaczyniowe odkrywkowe, sprzęt pomocniczy taki jak wywrotki terenowe (wozidła terenowe). Maszyny ciągnikowe można również wyposażyć w osprzęt nie przeznaczony do robót ziemnych: * osprzęt dźwigowy (pl)
 • Землеройно-транспортные машины — самоходные машины на пневмоколёсном или гусеничном ходу, предназначенные для профилирования земляных насыпей, перемещения и разравнивания грунтов, отделения горной массы от массива и её транспортирования. (ru)
 • En anläggningsmaskin är ett motordrivet fordon eller en maskin som används för markarbeten, vägunderhåll, byggen, rivning, jordbruk eller godshantering. De brukar klassas som traktorer eller motorredskap. Eftersom denna typ av maskiner ofta ägs och brukas av företag som utför uppdrag på entreprenad används också begreppet entreprenadmaskin. Anläggningsmaskiner är ofta, särskilt om de är användbara för vägunderhåll, utrustade med varningslampor och lackerade i gult eller orange. (sv)
 • Землери́йні маши́ни (рос. землеройные машины, англ. earthmoving machine, нім. Erdbaugeräte n pl, Erdbewegungsgeräte n pl, Bagger m, Erdausheber m, Bodenbearbeitungsmaschinen f pl) — машини, що виконують земляні роботи по переміщенню ґрунту при видобутку корисних копалин, будівництві автомобільних доріг та залізниць, гідротехнічних споруд, прокладанні підземних комунікацій тощо. Землерийні машини розробляють породи всіх категорій, в тому числі мерзлі і скельні. Розрізняють такі землерийні машини: * виїмно-навантажувальні (екскаватори, шнеково-бурові, обвало-навантажувальні), * виїмно-транспортні (бульдозери, скрепери, ґрейдери, ґрейдер-елеватори, струги), * підготовчі (розпушувачі та ін.), * спеціальні плавучі землерийні машини (землесосні і землечерпальні снаряди, драги та інші). (uk)
 • 重機械和工程機械是一種採用液壓工作的重型運輸設備,經過壓縮的液體通過以極高的壓力被傳送到設備中的執行機件。而壓力泵由發動機或者电动机驅動,通過操縱各種液壓控制閥控制液體以獲得所需的壓力或者流量,各液壓元件則通過液壓管道相連接。 作業運用的範圍遍及農業、採礦業、伐木業、軍事、土木、建築、公共服務等領域;根據工作難度的不同可分為固定式、履帶式、半履帶式和輪式幾種。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 491658 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24842 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1020638016 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المعدات الثقيلة وتشير إلى الآليات الثقيلة المعدة للاستخدام في الأعمال الإنشائية، وفي معظم الأحيان الأعمال التي فيها ويطلق عليها أيضاً آليات ثقيلة أو معدات هندسية أو آليات هندسية أو معدات البناء. معظم هذه المعدات تستخدم أنظمة القيادة الهيدروليكية. (ar)
 • Un engin de chantier ou engin de génie civil est un engin utilisé sur les chantiers pour effectuer différents travaux de terrassement. Il en existe de différentes sortes : * la grue pour soulever et maintenir en suspension des matériaux extrêmement lourds ; * la bétonnière pour faire préparer du béton de ciment ; * le bulldozer pour araser une surface non plate ; * la pelle mécanique hydraulique pour creuser des tranchées et charger des matériaux ; * la décapeuse, aussi appelée scraper ou motor-scraper ; * la niveleuse, aussi appelée grader ; * le camion de chantier ou tombereau utilisé pour transporter sur routes les fournitures nécessaires au chantier ; * etc. (fr)
 • Con il termine macchine movimento terra si indicano i macchinari industriali usati per eseguire tutte le operazioni che richiedono un movimento di terra, ovvero la modellazione dei terreni, generalmente a scopi costruttivi o di gestione del territorio, per la realizzazione di scavi e rilevati. (it)
 • 建設機械(けんせつきかい、英語: construction equipment)は、土木・建築の作業(工事)に使われる機械の総称である。省略して建機(けんき)、または重機(じゅうき、heavy equipment)や土工機(どこうき。土木工事機械の略)とも呼称される。人力で施工することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。 高度経済成長期に、高層建築物や道路整備やダム建設で、建設機械が日本のインフラストラクチャー整備に果たした実績は大きい。20世紀末から21世紀現在では、公共事業費の削減が叫ばれており、建設機械にはさらなる作業効率化の役割が求められる。 日本での建設機械需要の60%強は、レンタル機の活用に移ってきている。建設業者の経営合理化に向け、機械経費削減のために、この流れは加速している。 (ja)
 • 건설기계(建設機械, 영어: Construction Equipment) 또는 중장비(重裝備, 영어: Heavy Equipment)는 건설 공사에 사용되는 기계를 말한다. 또한 건설기계는 일반적으로 대량의 토사를 처리하기 위해서 튼튼하고 강력하게 만들어져 있다. 그리고 각종 작업 기계는 (油壓裝置)에 의해서 조작되는 일이 많다. 강력하고 제어가 용이한 유압 계통의 기술의 발전이 이들 건설기계의 출현에 크게 공헌하였다. 특히 강한 충격을 받는 부분 (버켓(Bucket)) 혹은 블레이드(Blade)의 굴착 부분) 혹은 마모가 제일 심한 부분에는 고장력강(高張力鋼)이나 특수합금(特殊合金) 및 내마모합금(耐磨耗合金)이 쓰이고 있다. 이들은 제2차 세계대전 후 눈부시게 진보하여 대형 고능률의 것, 기동성이 높은 것 등이 속속 출현하였다. 그 결과 공법이 바뀌고 공사 기간이 단축되었으며 공사의 내용이 비약적으로 향상되었다. 대한민국에서의 에 따르면, "건설기계"라 함은 건설공사에 사용할 수 있는 기계로서 대통령령이 정하는 것을 말한다. (ko)
 • Het begrip bouwmachines houdt alle voertuigen en in, die ingezet worden in of rondom de bouw. Zulke voertuigen kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld grondwerken, sloopwerken, wegenwerken en waterwerken. Voorbeelden van zulke voertuigen zijn de wiellader ofwel shovel genoemd, graafmachine, scraper, bulldozer, dumper en . Binnen deze categorieën is wederom onderscheid te maken tussen verschillende types. Dit hangt af van de specifieke taak die uit te voeren is. (nl)
 • Землеройно-транспортные машины — самоходные машины на пневмоколёсном или гусеничном ходу, предназначенные для профилирования земляных насыпей, перемещения и разравнивания грунтов, отделения горной массы от массива и её транспортирования. (ru)
 • En anläggningsmaskin är ett motordrivet fordon eller en maskin som används för markarbeten, vägunderhåll, byggen, rivning, jordbruk eller godshantering. De brukar klassas som traktorer eller motorredskap. Eftersom denna typ av maskiner ofta ägs och brukas av företag som utför uppdrag på entreprenad används också begreppet entreprenadmaskin. Anläggningsmaskiner är ofta, särskilt om de är användbara för vägunderhåll, utrustade med varningslampor och lackerade i gult eller orange. (sv)
 • 重機械和工程機械是一種採用液壓工作的重型運輸設備,經過壓縮的液體通過以極高的壓力被傳送到設備中的執行機件。而壓力泵由發動機或者电动机驅動,通過操縱各種液壓控制閥控制液體以獲得所需的壓力或者流量,各液壓元件則通過液壓管道相連接。 作業運用的範圍遍及農業、採礦業、伐木業、軍事、土木、建築、公共服務等領域;根據工作難度的不同可分為固定式、履帶式、半履帶式和輪式幾種。 (zh)
 • La maquinària de construcció inclou un grup de màquines utilitzades en activitats de construcció amb la finalitat de remoure part de la capa del sòl, de manera de modificar el perfil de la terra segons els requeriments del projecte d'enginyeria específic. S'utilitzen màquines d'excavació per a remoure el terreny on s'assentaran les fundacions i bases d'edificis, torres, ponts. També per desplaçar sòls i conformar el terreny en la realització de camins, per excavar túnels, per a armar preses i treballs de mineria. Depenent de les característiques del sòl és el tipus de maquinària que resulta més adequada. Per exemple sòls molt durs com roques o arenes cimentades requereixen martells per a perforar la roca, fulles circulars de tall o retroexcavadores amb martell picador. D'altra banda sòls m (ca)
 • Bajo el nombre de maquinaria de construcción se incluyen un grupo de máquinas utilizadas en actividades de construcción con la finalidad de:​ * retirar parte de la capa del suelo, de forma de modificar el perfil de la tierra según los requerimientos del proyecto de ingeniería específico. * transportar materiales (áridos, agua, hormigón, elementos a incorporar en la construcción * cargar y descargar materiales de construcción * conformar el terreno (es)
 • Heavy equipment or heavy machinery refers to heavy-duty vehicles, specially designed for executing construction tasks, most frequently ones involving earthwork operations or other large construction tasks. Heavy equipment usually comprises five equipment systems: implementation, traction, structure, power train, control and information. Heavy equipment has been used since at least the 1st century BCE when the ancient Roman engineer Vitruvius described a crane in De architectura when it was powered via human or animal labor. (en)
 • Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (earthworking) dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya (power train), serta sistem kendali. Pemanfaatan alat berat telah dilakukan sejak zaman Romawi. Vitruvius dalam bukunya De architectura tercatat menggunakan derek sederhana. (in)
 • Maszyna do robót ziemnych – maszyna robocza, z reguły służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez: * oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem * usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał * załadunek urobku * przesuwanie urobku * zasypywanie urobkiem * zagęszczanie urobku Podział maszyn do robót ziemnych ze względu na sposób urabiania gruntu: Podział ze względu na ciągłość ruchu: * maszyny jednonaczyniowe (ruch przerywany) * maszyny wielonaczyniowe (ruch ciągły) Ze względu na rodzaj podwozia: Ze względu na użycie ciągnika: (pl)
 • Землери́йні маши́ни (рос. землеройные машины, англ. earthmoving machine, нім. Erdbaugeräte n pl, Erdbewegungsgeräte n pl, Bagger m, Erdausheber m, Bodenbearbeitungsmaschinen f pl) — машини, що виконують земляні роботи по переміщенню ґрунту при видобутку корисних копалин, будівництві автомобільних доріг та залізниць, гідротехнічних споруд, прокладанні підземних комунікацій тощо. Землерийні машини розробляють породи всіх категорій, в тому числі мерзлі і скельні. Розрізняють такі землерийні машини: (uk)
rdfs:label
 • Heavy equipment (en)
 • معدات ثقيلة (ar)
 • Maquinària de construcció (ca)
 • Liste von Baumaschinen und Baugeräten (de)
 • Maquinaria de construcción (es)
 • Engin de chantier (fr)
 • Alat berat (in)
 • Macchine movimento terra (it)
 • 建設機械 (ja)
 • 건설기계 (ko)
 • Bouwmachines (nl)
 • Maszyna do robót ziemnych (pl)
 • Anläggningsmaskin (sv)
 • Землеройно-транспортные машины (ru)
 • Землерийні машини (uk)
 • 重型動力機械 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:equipment of
is dbp:industries of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License