An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An electromagnetic field (also EM field or EMF) is a classical (i.e. non-quantum) field produced by accelerating electric charges. It is the field described by classical electrodynamics and is the classical counterpart to the quantized electromagnetic field tensor in quantum electrodynamics. The electromagnetic field propagates at the speed of light (in fact, this field can be identified as light) and interacts with charges and currents. Its quantum counterpart is one of the four fundamental forces of nature (the others are gravitation, weak interaction and strong interaction.)

Property Value
dbo:abstract
 • الحقل الكهرومغناطيسي أو المجال الكهرومغناطيسي (بالإنجليزية: Electromagnetic field)‏ هو حقل فيزيائي ينشأ بسبب الجسيمات المشحونة كهربائياً، بحيث أنّ أي شحنة تخترق، أو تمر من هذا المجال فإنها تتأثر بقوة مغناطسية يكون اتجاهها عموديا على اتجاه سرعتها، وتجاه المجال معاً، بالإضافة إلى قوة كهربائية يكون اتجاهها نفس تجاه المجال، ويمكن تسمية محصلة هاتين القوتين بقوة لورنتز. والقوة المغناطيسية المؤثرة في الشحنة المارة في المجال تعطى بهذه العلاقة: بينما القوة الكهربائية تعطى بالعلاقة التالية: فتكون قوة لورنتز مقداراً واتجاهاً عبارة عن بين القوتين. (ar)
 • El camp electromagnètic és un camp produït per la presència d'objectes carregats elèctricament. Aquest camp s'estén indefinidament a través de l'espai i afecta el comportament dels objectes. El camp electromagnètic, la base de l'electromagnetisme, és una de les quatre forces fonamentals de la natura (les altres són la força gravitatòria, la força nuclear forta i la força nuclear feble). Aquest camp pot ser vist com la combinació d'un camp elèctric amb un camp magnètic. El camp elèctric el produeixen les càrregues estacionàries i el camp magnètic les càrregues en moviment. La manera com les càrregues i els corrents (les càrregues en moviment) interaccionen amb el camp electromagnètic es descriu amb les equacions de Maxwell i la llei de la força de Lorentz. Des del punt de vista de l'electrodinàmica clàssica el camp electromagnètic seria un camp continu i uniforme que es propaga com una ona. En canvi, des del punt de vista de la mecànica quàntica el camp electromagnètic estaria compost per unitats discretes, els fotons. (ca)
 • Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které vyjadřuje působení elektrické a magnetické síly v prostoru. Skládá se tedy ze dvou fyzikálně propojených polí, elektrického pole a magnetického pole. Souvislost obou polí popisují Maxwellovy rovnice, z kterých plyne, že elektromagnetické pole je samo o sobě vlastním přenašečem elektrické energie, elektrický proud a elektrické napětí jsou jen vnější projevy tohoto pole, nikoliv přenašeče. Obecněji souvislost obou polí popisuje speciální teorie relativity, která obě pole popisuje pomocí jednoho čtyřrozměrného antisymetrického tenzoru elektromagnetického pole, kde je elektromagnetické pole popsáno šesti číselnými hodnotami v každém bodě. Elektromagnetická interakce je jedna ze základních interakcí, její zprostředkující částicí je foton. Jedná se o interakci dalekého dosahu. V mikrosvětě kvantové fyziky popisuje elektromagnetické pole kvantová elektrodynamika. Elektromagnetismus zahrnuje jevy jako např. elektromagnetická indukce nebo elektromagnetické záření. Speciálním případem elektrického a magnetického pole jsou stacionární elektrické pole a stacionární magnetické pole, jejichž makroskopické veličiny nezávisí na čase. Zatímco v případě elektrostatického pole jsou náboje v klidu, u stacionárního elektrického pole se náboje mohou pohybovat, avšak elektrický proud, který svým pohybem vyvolávají, je nezávislý na čase, tj. konstantní, buzený zdrojem konstantního elektrického napětí. Naproti tomu elektrodynamika popisuje jevy, kdy se náboje pohybují zrychleně. Pouze urychlovaný (zpomalovaný) elektrický náboj (tj. s nenulovým zrychlením) dokáže přenášet změnu silových účinků v prostoru na jiný náboj. Zatímco v případě magnetostatického pole jsou volné proudy nulové, u stacionárního magnetického pole mohou být tyto proudy nenulové, avšak musí být konstantní. Volné proudy se tedy nemění v čase (takové proudy vznikají např. při rovnoměrném přímočarém pohybu elektrických nábojů). Stacionární magnetické pole se tedy vyskytuje v okolí vodičů s konstantním proudem a nepohybujících permanentních magnetů. Nestacionární magnetické pole je magnetické pole, jehož charakteristické veličiny (magnetická indukce či magnetický indukční tok) se mění s časem. Jeho zdrojem může být nepohybující se vodič s časově proměnným elektrickým proudem, pohybující se vodič s konstantním nebo časově proměnným elektrickým proudem či pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet. Nestacionární magnetické pole je vzhledem k elektromagnetické indukci nutné nahlížet vždy v souvislosti s nestacionárním elektrickým polem, tedy jako nestacionární elektromagnetické pole. Speciálním případem je kvazistacionární magnetické pole. Rozumí se tím nestacionární magnetické pole v přiblížení, kdy časové změny prostorového rozložení nábojů jsou vždy natolik pomalé, že elektrické proudy, které jsou zdrojem pole, lze stále považovat za uzavřené. Nestacionární magnetické pole se v praxi používá například u elektrických strojů poháněných střídavým proudem. (cs)
 • Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι σύνθετο πεδίο που προκύπτει από την ταυτόχρονη παρουσία στον χώρο ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επεκτείνεται επ' άπειρον στο χώρο και περιγράφει τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Είναι μια από τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις στη φύση (οι άλλες είναι η βαρύτητα, η ασθενής αλληλεπίδραση και η ισχυρή αλληλεπίδραση). Το πεδίο μπορεί να εκφραστεί ως ο συνδυασμός ενός ηλεκτρικού πεδίου και ενός μαγνητικού πεδίου. Το ηλεκτρικό πεδίο παράγεται από στατικά φορτία, και το μαγνητικό από κινούμενα φορτία (ρεύματα). Αυτά τα δύο περιγράφονται συνήθως ως οι πηγές του φορτίου. Ο τρόπος με τον οποίο φορτία και ρεύματα αλληλεπιδρούν με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο περιγράφεται από τις εξισώσεις Μάξουελ και το Νόμο της δύναμης Λόρεντζ. Από την πλευρά της κλασικής φυσικής, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο παρατηρείται ως ένα συνεχές πεδίο, που προωθείται με κυματοειδή τρόπο, ενώ από την πλευρά της κβαντομηχανικής, το πεδίο είναι κβαντισμένο και αποτελείται από φωτόνια. (el)
 • Elektromagneta kampo - fizika kampo, stato de spaco en kiu sur fizika objekto havanta elektran ŝargon agas forto. Elektromagneta kampo konsistas de du kampoj elektra kampo kaj magneta kampo (unue oni malkovris kaj studis ĉiun sendepende). Ĉi tiuj kampoj estas kunplektata kaj percepto ilin dependas de observanto. Reciproka rilato de kampoj priskirbas ekvacioj de Maxwell. Ecoj de elektromagneta kampo, kaj ĝia ago kun materio studas elektrodinamiko. En kvanta meĥaniko elektromagneta kampo estas kiel virtualaj fotonoj (eo)
 • Das elektromagnetische Feld entsteht aufgrund von beschleunigten Ladungen. Es setzt sich zusammen aus dem elektrischen Feld und dem magnetischen Feld, wobei beide über die Maxwell-Gleichungen verknüpft sind. Ein elektromagnetisches Feld wird auch als elektromagnetische Welle bezeichnet, die sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. (de)
 • An electromagnetic field (also EM field or EMF) is a classical (i.e. non-quantum) field produced by accelerating electric charges. It is the field described by classical electrodynamics and is the classical counterpart to the quantized electromagnetic field tensor in quantum electrodynamics. The electromagnetic field propagates at the speed of light (in fact, this field can be identified as light) and interacts with charges and currents. Its quantum counterpart is one of the four fundamental forces of nature (the others are gravitation, weak interaction and strong interaction.) The field can be viewed as the combination of an electric field and a magnetic field. The electric field is produced by stationary charges, and the magnetic field by moving charges (currents); these two are often described as the sources of the field. The way in which charges and currents interact with the electromagnetic field is described by Maxwell's equations and the Lorentz force law. From a classical perspective in the history of electromagnetism, the electromagnetic field can be regarded as a smooth, continuous field, propagated in a wavelike manner. By contrast, from the perspective of quantum field theory, this field is seen as quantized; meaning that the free quantum field (i.e. non-interacting field) can be expressed as the Fourier sum of creation and annihilation operators in energy-momentum space while the effects of the interacting quantum field may be analyzed in perturbation theory via the S-matrix with the aid of a whole host of mathematical techniques such as the Dyson series, Wick's theorem, correlation functions, time-evolution operators, Feynman diagrams etc. Note that the quantized field is still spatially continuous; its energy states however are discrete (the field's energy states must not be confused with its energy values, which are continuous; the quantum field's creation operators create multiple discrete states of energy called photons.) (en)
 • Eremu elektromagnetikoa espazioaren propietatea da, karga elektriko mugikorren abiadura-aldaketak eragindakoa. Karga elektriko batek, geldirik dagoela, eremu elektriko bat sorrarazten du bere inguruko espazioan. Karga mugitzen bada, eremu magnetiko bat ere sorraraziko du. Baina, bestalde, eremu magnetiko aldakor batek eremu elektriko bat ere sorrarazten du. Hala, esan daiteke eremu elektrikoaren eta magnetikoaren arteko elkarrekintzaren emaitza dela eremu elektromagnetikoa. Karga elektrikoa duten partikulen abiadura —adibidez, elektroiak— aldatzen denean (abiadura azkartzen edo moteltzen denean), eremu elektromagnetiko bat sortzen da. Eremu elektromagnetikoa espazioan existitzen dela kontsideratu, eta hura sorrarazten duten karga edo korronte elektrikoetatik aparte aztertu ohi da. Zenbait kondiziotan, eremu elektromagnetikoa energia elektromagnetikoa garraiatzen duen uhin gisa ere deskriba daiteke (uhin elektromagnetikoa). Eremu elektromagnetikoa bi eremu bektorialez osatua deskribitzen da: eremu elektrikoa eta eremu magnetikoa. Horrek esan nahi du eremu horiek adierazten dituzten bi bektoreetako bakoitzak espazioaren puntu bakoitzean eta une bakoitzean balio jakin bat duela. Eremu elektromagnetikoaren jokabidea Maxwellen ekuazioen bidez deskribitzen da Fisika klasikoan. (eu)
 • Un champ électromagnétique ou Champ EM (en anglais, electromagnetic field ou EMF) est la représentation dans l'espace de la force électromagnétique qu'exercent des particules chargées. Concept important de l'électromagnétisme, ce champ représente l'ensemble des composantes de la force électromagnétique s'appliquant sur une particule chargée se déplaçant dans un référentiel galiléen. Une particule de charge q et de vecteur vitesse subit une force qui s'exprime par : où est le champ électrique et est le champ magnétique. Le champ électromagnétique est l'ensemble . Le champ électromagnétique est en effet la composition de deux champs vectoriels que l'on peut mesurer indépendamment. Néanmoins ces deux entités sont indissociables : * la séparation en composante magnétique et électrique n'est qu'un point de vue dépendant du référentiel d'étude ; * les équations de Maxwell régissant les deux composantes électrique et magnétique sont couplées, si bien que toute variation de l'une induit une variation de l'autre. Le comportement des champs électromagnétiques est décrit de façon classique par les équations de Maxwell et de manière plus générale par l'électrodynamique quantique. La façon la plus générale de définir le champ électromagnétique est celle du tenseur électromagnétique de la relativité restreinte. (fr)
 • Un campo electromagnético es un campo físico, de tipo tensorial, producido por aquellos elementos cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga eléctrica.​ Convencionalmente, dado un sistema de referencia, el campo electromagnético se divide en una "parte eléctrica" y en una "parte magnética". Sin embargo, esta distinción no puede ser universal sino dependiente del observador. Así un observador en movimiento relativo respecto al sistema de referencia medirá efectos eléctricos y magnéticos diferentes, que un observador en reposo respecto a dicho sistema. Esto ilustra la relatividad de lo que se denomina "parte eléctrica" y "parte magnética" del campo electromagnético. Como consecuencia de lo anterior tenemos que ni el "vector" campo eléctrico ni el "vector" de inducción magnética se comportan genuinamente como magnitudes físicas de tipo vectorial, sino que juntos constituyen un tensor para el que sí existen leyes de transformación físicamente esperables. El campo puede verse como la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es producido por cargas estacionarias y el campo magnético por cargas en movimiento (corrientes); estos dos se describen a menudo como las fuentes del campo. La forma en que las cargas y las corrientes interactúan con el campo electromagnético se describe mediante las ecuaciones de Maxwell y la ley de fuerza de Lorentz.​ (es)
 • Dalam fisika elektromagnetisme, sebuah medan elektromagnetik adalah sebuah medan terdiri dari dua medan vektor yang berhubungan: medan listrik dan medan magnet. Ketika dibilang medan elektromagnetik, medan tersebut dibayangkan mencakup seluruh ruang; biasanya medan elektromagnetik hanya terbatas di sebuah daerah kecil di sekitar objek dalam ruang. Vektor (E dan B) yang merupakan karakter medan masing-masing memiliki sebuah nilai yang didefinisikan pada setiap titik ruang dan waktu. Bila hanya medan listrik (E) bukan nol, dan konstan dalam waktu, medan ini dikatak sebuah . E dan B (medan magnet) dihubungkan dengan persamaan Maxwell. Medan elektromagnetik dapat dijelaskan dengan sebuah dasar kuantum oleh elektrodinamika kuantum. (in)
 • In fisica il campo elettromagnetico è il campo che descrive l'interazione elettromagnetica. È costituito dalla combinazione del campo elettrico e del campo magnetico ed è generato localmente da qualunque distribuzione di carica elettrica e corrente elettrica variabili nel tempo, propagandosi nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche. In elettrodinamica classica è descritto come un campo tensoriale; in elettrodinamica quantistica l'interazione è vista come lo scambio di particelle a massa nulla, i fotoni. (it)
 • 전자기장(電磁氣場, electromagnetic field, 약자 EMF)은 벡터장인 전기장과 자기장을 총칭하여 이르는 말이다. 전기장의 힘, 전속밀도와 자기장의 힘, 자속밀도가 시간의 흐름에 따라 변화하는 경우에는 서로 상호작용에 의해서 한층 더 변화해 가므로 이 둘을 아울러 전자기장으로 정리해 부르며, 특수 상대성 이론에서는 전자기장 텐서라는 하나의 객체로서 나타내어진다. 전자기장의 변동이 파동으로서 공간을 통해 전파되는 현상을 전자파라고 한다. 전자기장의 시간 변화는 맥스웰 방정식 및 양자전기역학을 통해 계산할 수 있다. (ko)
 • Het elektromagnetische veld is een veld dat heel de ruimte beslaat. Het bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld. De elektrische veldsterkte en de magnetische fluxdichtheid (of de magnetische veldsterkte ) hangen af van de plaats en van de tijd. Een lading met snelheid ondervindt in een elektromagnetisch veld een lorentzkracht, + . Het is een van de vier fundamentele natuurkrachten. Een elektrisch veld (geproduceerd door niet-bewegende elektrische lading) en een magnetisch veld (geproduceerd door de beweging van elektrische ladingen, elektrische stroom) zijn zo sterk verbonden, dat men vaak spreekt over 'het elektromagnetisch veld' en elektromagnetisme. Inderdaad, uit de relativiteitstheorie volgt dat elektriciteit en magnetisme in feite hetzelfde verschijnsel zijn. Een waarnemer die even snel beweegt als de lading die al bewegend een magnetisch veld opwekt, ziet in zijn assenstelsel een stilstaande lading en dus een elektrisch veld. Een elektrisch veld kan een magnetisch veld veroorzaken zoals in een elektromagneet. Omgekeerd kan ook een magnetisch veld een elektrisch veld veroorzaken zoals in een generator. Het feit dat en vectoren zijn, betekent in praktijk dat elektromagnetische golven polariseerbaar zijn en dat polarisatie voorkomt. Elektromagnetische golven zijn transversaal : het veld trilt dwars op de voortplantingsrichting. en staan dus loodrecht op elkaar en loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf. Alle gedragingen van elektromagnetische velden zijn samengevat in de vergelijkingen van Maxwell. Dit zijn lineaire partiële differentiaalvergelijkingen, waarin de vectoren en voorkomen. Voor praktisch gebruik zijn er een aantal meer vereenvoudigde vergelijkingen om veel voorkomende bijzondere gevallen vlotter te berekenen. Zo zijn er vereenvoudigingen voor een vaste frequentie, voor tijdsonafhankelijke problemen, oftewel een lage frequentie, beschreven door elektrostatica en magnetostatica en voor een hoge frequentie, optica. De kwantumelektrodynamica (QED) beschrijft een elektromagnetisch veld met fotonen. (nl)
 • 電磁場(でんじば, 英語: electromagnetic field, EMF)、あるいは電磁界(でんじかい)は、電場(電界)と磁場(磁界)の総称。 電場と磁場は時間的に変化しないような静的な場合を除いて必ず同時に存在し、マクスウェル方程式で関連づけられる。電場、磁場が時間的に一定で 0 でない場合、それぞれは分離され、静電場、静磁場として別々に扱われる。 電磁場の変動が波動として空間中を伝播するとき、これを電磁波という。 (ja)
 • Pole elektromagnetyczne – pole fizyczne, stan przestrzeni, w której na obiekt fizyczny mający ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej. Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pola te są wzajemnie związane, a postrzeganie ich zależy też od obserwatora, wzajemną relację pól opisują równania Maxwella. Własności pola elektromagnetycznego, jego oddziaływanie z materią bada dział fizyki zwany elektrodynamiką. W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne jest postrzegane jako wirtualne fotony. (pl)
 • Электромагни́тное по́ле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых условиях, порождать друг друга, а по сути являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля. Электромагнитное поле (и его изменение со временем) описывается в электродинамике в классическом приближении посредством системы уравнений Максвелла. При переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой электрическое и магнитное поле в новой системе отсчёта — каждое зависит от обоих — электрического и магнитного — в старой, и это ещё одна из причин, заставляющая рассматривать электрическое и магнитное поля как проявления единого электромагнитного поля. В современной формулировке электромагнитное поле представлено тензором электромагнитного поля, компонентами которого являются три компоненты напряжённости электрического поля и три компоненты напряжённости магнитного поля (или — магнитной индукции), а также четырёхмерным электромагнитным потенциалом — в определённом отношении ещё более важным. Действие электромагнитного поля на заряженные тела описывается в классическом приближении посредством силы Лоренца. Квантовые свойства электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными частицами (а также квантовые поправки к классическому приближению) — предмет квантовой электродинамики, хотя часть квантовых свойств электромагнитного поля более или менее удовлетворительно описывается упрощённой квантовой теорией, исторически возникшей заметно раньше. Возмущение электромагнитного поля, распространяющееся в пространстве, называется электромагнитной волной (электромагнитными волнами). Любая электромагнитная волна распространяется в пустом пространстве (вакууме) с одинаковой скоростью — скоростью света (свет также является электромагнитной волной). В зависимости от длины волны электромагнитное излучение подразделяется на радиоизлучение, свет (в том числе инфракрасный и ультрафиолет), рентгеновское излучение и гамма-излучение. (ru)
 • O campo eletromagnético é um fenômeno que envolve o campo elétrico e o campo magnético variando no tempo.As equações de Maxwell constituem basicamente a teoria dos fenômenos eletromagnéticos. No entanto, é importante ressaltar que a Lei de Faraday da indução é um dos importantes princípios do fenômeno. A Lei de Faraday da indução afirma que o módulo da força eletromotriz induzida em um circuito é diretamente proporcional à taxa temporal de variação do fluxo magnético através do mesmo circuito: Este sinal negativo que aparece na equação de Faraday é decorrente de outra lei proposta pelo físico Heinrich Lenz, onde a polaridade da força eletromotriz induzida que provoca o aparecimento de uma corrente elétrica gera um fluxo magnético de sentido oposto à variação do mesmo fluxo, através do circuito fechado. Ou seja, com a redução do fluxo magnético no tempo, a corrente induzida cria um campo magnético com mesmo sentido do fluxo; com o aumento do fluxo magnético no tempo, a corrente induzida cria o mesmo campo com sentido oposto ao do fluxo magnético. Uma experiência que se pode observar, comprovando o campo eletromagnético, é quando se aproxima um ímã de uma espira de um fio condutor ligado a um galvanômetro, notando-se que a agulha indicadora do instrumento desvia a direção. Quando o ímã é afastado, a agulha desvia para uma direção oposta e, havendo esse movimento relativo entre o ímã e a bobina, haverá uma indução de corrente elétrica, criando um campo eletromagnético formado pela interação do campo magnético com um campo elétrico, ou seja, um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico e, da mesma maneira, todo campo elétrico variável no tempo produz um campo magnético. Efeitos como este, não estacionários, constituem basicamente os fenômenos eletromagnéticos. (pt)
 • Elektromagnetiska fält består av oscillerande elektriska och magnetiska fält, därav namnet. Fälten genererar sig själva under vissa förutsättningar och beskrivs fullständigt av Maxwells ekvationer. Dessa ekvationer är dock mycket svårlösliga, om inte randvillkoren är någorlunda goda. Magnetiska fält och elektriska fält är alltid vinkelräta mot varandra. Elektromagnetiska fält färdas med ljusets hastighet i vakuum och det kan tolkas som en 'transport av energi'. Elektriska fält baseras på att ett fält uppstår mellan en negativt och en positivt laddad partikel. Det är dock bara en teoretisk konstruktion eftersom det inte finns något fysiskt fält eller eter. Det finns teoretiska skäl att tro att magnetfält genereras av nordpartiklar och sydpartiklar, så kallade monopoler, men detta har inte kunnat verifieras experimentellt. Maxwells ekvationer skulle då behövas modifieras, men eftersom de är linjära har det inte så stor påverkan. Magnetiska fält är också en teoretisk konstruktion. Fält anses också kunna adderas ihop enligt superpositionsprincipen, men detta är en fysikalisk approximation. Man kan tänka sig att det finns en eter där elektromagnetiska fält utbreder sig, vilket var en teori i början av 1900-talet, ungefär som när ljud transporteras genom luft. Det är ännu i princip omöjligt att framställa starka magnetiska fält. Men detta går i princip att göra med elektriska fält. Om ett elektriskt fält blir för starkt så kommer materialet mellan laddningarna att börja leda ström, vilket är förklaringen varför blixtar kan transporteras genom luften. Det kräver ett elektriskt fält på omkring 2 000 V/cm. Elektromagnetiska fält beskrivs ofta som vågor eftersom vågekvationen kan härledas med Maxwells ekvationer. Elektriska och magnetiska fältets styrka fluktuerar mellan varandra så att när elektriska fältet minskar så ökar den magnetiska fältkomponenten, så kallad oscillation. Detta är vad Maxwells ekvationer beskriver. (sv)
 • Електромагні́тне по́ле — це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Розділ фізики, який вивчає електромагнітне поле, називається електродинамікою. Постійні електричні поля вивчаються електростатикою, а галузь фізики, яка досліджує постійні магнітні поля називається магнетизмом. Електромагнітне поле, як і речовина характеризується енергією, масою й імпульсом. (uk)
 • 電磁場(electromagnetic field)是由帶電粒子的運動而產生的一種物理場。處於電磁場的帶電粒子會受到電磁場的作用力。電磁場與帶電粒子(電荷或電流)之間的交互作用可以用馬克士威方程組和勞侖茲力定律來描述。 電磁場可以被視為電場和磁場的連結。追根究底,電場是由電荷產生的,磁場是由移動的電荷(電流)產生的。對於耦合的電場和磁場,根據法拉第電磁感應定律,電場會隨著含時磁場而改變;又根據馬克士威-安培方程式,磁場會隨著含時電場而改變。這樣,形成了傳播於空間的電磁波,又稱光波。無線電波或紅外線是較低頻率的電磁波;紫外光或X-射線是較高頻率的電磁波。 電磁場涉及的基本交互作用是電磁交互作用。這是大自然的四個基本作用之一。其它三個是重力相互作用,弱交互作用和強交互作用。電磁場倚靠電磁波傳播於空間。 從經典角度,電磁場可以被視為一種連續平滑的場,以類波動的方式傳播。從量子力學角度,電磁場是量子化的,是由許多個單獨粒子構成的。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9735 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 30076 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1108263445 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الحقل الكهرومغناطيسي أو المجال الكهرومغناطيسي (بالإنجليزية: Electromagnetic field)‏ هو حقل فيزيائي ينشأ بسبب الجسيمات المشحونة كهربائياً، بحيث أنّ أي شحنة تخترق، أو تمر من هذا المجال فإنها تتأثر بقوة مغناطسية يكون اتجاهها عموديا على اتجاه سرعتها، وتجاه المجال معاً، بالإضافة إلى قوة كهربائية يكون اتجاهها نفس تجاه المجال، ويمكن تسمية محصلة هاتين القوتين بقوة لورنتز. والقوة المغناطيسية المؤثرة في الشحنة المارة في المجال تعطى بهذه العلاقة: بينما القوة الكهربائية تعطى بالعلاقة التالية: فتكون قوة لورنتز مقداراً واتجاهاً عبارة عن بين القوتين. (ar)
 • Elektromagneta kampo - fizika kampo, stato de spaco en kiu sur fizika objekto havanta elektran ŝargon agas forto. Elektromagneta kampo konsistas de du kampoj elektra kampo kaj magneta kampo (unue oni malkovris kaj studis ĉiun sendepende). Ĉi tiuj kampoj estas kunplektata kaj percepto ilin dependas de observanto. Reciproka rilato de kampoj priskirbas ekvacioj de Maxwell. Ecoj de elektromagneta kampo, kaj ĝia ago kun materio studas elektrodinamiko. En kvanta meĥaniko elektromagneta kampo estas kiel virtualaj fotonoj (eo)
 • Das elektromagnetische Feld entsteht aufgrund von beschleunigten Ladungen. Es setzt sich zusammen aus dem elektrischen Feld und dem magnetischen Feld, wobei beide über die Maxwell-Gleichungen verknüpft sind. Ein elektromagnetisches Feld wird auch als elektromagnetische Welle bezeichnet, die sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. (de)
 • In fisica il campo elettromagnetico è il campo che descrive l'interazione elettromagnetica. È costituito dalla combinazione del campo elettrico e del campo magnetico ed è generato localmente da qualunque distribuzione di carica elettrica e corrente elettrica variabili nel tempo, propagandosi nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche. In elettrodinamica classica è descritto come un campo tensoriale; in elettrodinamica quantistica l'interazione è vista come lo scambio di particelle a massa nulla, i fotoni. (it)
 • 전자기장(電磁氣場, electromagnetic field, 약자 EMF)은 벡터장인 전기장과 자기장을 총칭하여 이르는 말이다. 전기장의 힘, 전속밀도와 자기장의 힘, 자속밀도가 시간의 흐름에 따라 변화하는 경우에는 서로 상호작용에 의해서 한층 더 변화해 가므로 이 둘을 아울러 전자기장으로 정리해 부르며, 특수 상대성 이론에서는 전자기장 텐서라는 하나의 객체로서 나타내어진다. 전자기장의 변동이 파동으로서 공간을 통해 전파되는 현상을 전자파라고 한다. 전자기장의 시간 변화는 맥스웰 방정식 및 양자전기역학을 통해 계산할 수 있다. (ko)
 • 電磁場(でんじば, 英語: electromagnetic field, EMF)、あるいは電磁界(でんじかい)は、電場(電界)と磁場(磁界)の総称。 電場と磁場は時間的に変化しないような静的な場合を除いて必ず同時に存在し、マクスウェル方程式で関連づけられる。電場、磁場が時間的に一定で 0 でない場合、それぞれは分離され、静電場、静磁場として別々に扱われる。 電磁場の変動が波動として空間中を伝播するとき、これを電磁波という。 (ja)
 • Pole elektromagnetyczne – pole fizyczne, stan przestrzeni, w której na obiekt fizyczny mający ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej. Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pola te są wzajemnie związane, a postrzeganie ich zależy też od obserwatora, wzajemną relację pól opisują równania Maxwella. Własności pola elektromagnetycznego, jego oddziaływanie z materią bada dział fizyki zwany elektrodynamiką. W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne jest postrzegane jako wirtualne fotony. (pl)
 • Електромагні́тне по́ле — це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Розділ фізики, який вивчає електромагнітне поле, називається електродинамікою. Постійні електричні поля вивчаються електростатикою, а галузь фізики, яка досліджує постійні магнітні поля називається магнетизмом. Електромагнітне поле, як і речовина характеризується енергією, масою й імпульсом. (uk)
 • 電磁場(electromagnetic field)是由帶電粒子的運動而產生的一種物理場。處於電磁場的帶電粒子會受到電磁場的作用力。電磁場與帶電粒子(電荷或電流)之間的交互作用可以用馬克士威方程組和勞侖茲力定律來描述。 電磁場可以被視為電場和磁場的連結。追根究底,電場是由電荷產生的,磁場是由移動的電荷(電流)產生的。對於耦合的電場和磁場,根據法拉第電磁感應定律,電場會隨著含時磁場而改變;又根據馬克士威-安培方程式,磁場會隨著含時電場而改變。這樣,形成了傳播於空間的電磁波,又稱光波。無線電波或紅外線是較低頻率的電磁波;紫外光或X-射線是較高頻率的電磁波。 電磁場涉及的基本交互作用是電磁交互作用。這是大自然的四個基本作用之一。其它三個是重力相互作用,弱交互作用和強交互作用。電磁場倚靠電磁波傳播於空間。 從經典角度,電磁場可以被視為一種連續平滑的場,以類波動的方式傳播。從量子力學角度,電磁場是量子化的,是由許多個單獨粒子構成的。 (zh)
 • El camp electromagnètic és un camp produït per la presència d'objectes carregats elèctricament. Aquest camp s'estén indefinidament a través de l'espai i afecta el comportament dels objectes. El camp electromagnètic, la base de l'electromagnetisme, és una de les quatre forces fonamentals de la natura (les altres són la força gravitatòria, la força nuclear forta i la força nuclear feble). (ca)
 • Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které vyjadřuje působení elektrické a magnetické síly v prostoru. Skládá se tedy ze dvou fyzikálně propojených polí, elektrického pole a magnetického pole. Souvislost obou polí popisují Maxwellovy rovnice, z kterých plyne, že elektromagnetické pole je samo o sobě vlastním přenašečem elektrické energie, elektrický proud a elektrické napětí jsou jen vnější projevy tohoto pole, nikoliv přenašeče. Obecněji souvislost obou polí popisuje speciální teorie relativity, která obě pole popisuje pomocí jednoho čtyřrozměrného antisymetrického tenzoru elektromagnetického pole, kde je elektromagnetické pole popsáno šesti číselnými hodnotami v každém bodě. (cs)
 • Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι σύνθετο πεδίο που προκύπτει από την ταυτόχρονη παρουσία στον χώρο ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επεκτείνεται επ' άπειρον στο χώρο και περιγράφει τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Είναι μια από τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις στη φύση (οι άλλες είναι η βαρύτητα, η ασθενής αλληλεπίδραση και η ισχυρή αλληλεπίδραση). (el)
 • An electromagnetic field (also EM field or EMF) is a classical (i.e. non-quantum) field produced by accelerating electric charges. It is the field described by classical electrodynamics and is the classical counterpart to the quantized electromagnetic field tensor in quantum electrodynamics. The electromagnetic field propagates at the speed of light (in fact, this field can be identified as light) and interacts with charges and currents. Its quantum counterpart is one of the four fundamental forces of nature (the others are gravitation, weak interaction and strong interaction.) (en)
 • Un campo electromagnético es un campo físico, de tipo tensorial, producido por aquellos elementos cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga eléctrica.​ Convencionalmente, dado un sistema de referencia, el campo electromagnético se divide en una "parte eléctrica" y en una "parte magnética". Sin embargo, esta distinción no puede ser universal sino dependiente del observador. Así un observador en movimiento relativo respecto al sistema de referencia medirá efectos eléctricos y magnéticos diferentes, que un observador en reposo respecto a dicho sistema. Esto ilustra la relatividad de lo que se denomina "parte eléctrica" y "parte magnética" del campo electromagnético. Como consecuencia de lo anterior tenemos que ni el "vector" campo eléctrico ni el "vector" de inducción magnéti (es)
 • Eremu elektromagnetikoa espazioaren propietatea da, karga elektriko mugikorren abiadura-aldaketak eragindakoa. Karga elektriko batek, geldirik dagoela, eremu elektriko bat sorrarazten du bere inguruko espazioan. Karga mugitzen bada, eremu magnetiko bat ere sorraraziko du. Baina, bestalde, eremu magnetiko aldakor batek eremu elektriko bat ere sorrarazten du. Hala, esan daiteke eremu elektrikoaren eta magnetikoaren arteko elkarrekintzaren emaitza dela eremu elektromagnetikoa. Karga elektrikoa duten partikulen abiadura —adibidez, elektroiak— aldatzen denean (abiadura azkartzen edo moteltzen denean), eremu elektromagnetiko bat sortzen da. Eremu elektromagnetikoa espazioan existitzen dela kontsideratu, eta hura sorrarazten duten karga edo korronte elektrikoetatik aparte aztertu ohi da. Zenbait (eu)
 • Dalam fisika elektromagnetisme, sebuah medan elektromagnetik adalah sebuah medan terdiri dari dua medan vektor yang berhubungan: medan listrik dan medan magnet. Ketika dibilang medan elektromagnetik, medan tersebut dibayangkan mencakup seluruh ruang; biasanya medan elektromagnetik hanya terbatas di sebuah daerah kecil di sekitar objek dalam ruang. Medan elektromagnetik dapat dijelaskan dengan sebuah dasar kuantum oleh elektrodinamika kuantum. (in)
 • Un champ électromagnétique ou Champ EM (en anglais, electromagnetic field ou EMF) est la représentation dans l'espace de la force électromagnétique qu'exercent des particules chargées. Concept important de l'électromagnétisme, ce champ représente l'ensemble des composantes de la force électromagnétique s'appliquant sur une particule chargée se déplaçant dans un référentiel galiléen. Une particule de charge q et de vecteur vitesse subit une force qui s'exprime par : où est le champ électrique et est le champ magnétique. Le champ électromagnétique est l'ensemble . (fr)
 • Het elektromagnetische veld is een veld dat heel de ruimte beslaat. Het bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld. De elektrische veldsterkte en de magnetische fluxdichtheid (of de magnetische veldsterkte ) hangen af van de plaats en van de tijd. Een lading met snelheid ondervindt in een elektromagnetisch veld een lorentzkracht, + . Het is een van de vier fundamentele natuurkrachten. (nl)
 • O campo eletromagnético é um fenômeno que envolve o campo elétrico e o campo magnético variando no tempo.As equações de Maxwell constituem basicamente a teoria dos fenômenos eletromagnéticos. No entanto, é importante ressaltar que a Lei de Faraday da indução é um dos importantes princípios do fenômeno. A Lei de Faraday da indução afirma que o módulo da força eletromotriz induzida em um circuito é diretamente proporcional à taxa temporal de variação do fluxo magnético através do mesmo circuito: (pt)
 • Elektromagnetiska fält består av oscillerande elektriska och magnetiska fält, därav namnet. Fälten genererar sig själva under vissa förutsättningar och beskrivs fullständigt av Maxwells ekvationer. Dessa ekvationer är dock mycket svårlösliga, om inte randvillkoren är någorlunda goda. Magnetiska fält och elektriska fält är alltid vinkelräta mot varandra. Elektromagnetiska fält färdas med ljusets hastighet i vakuum och det kan tolkas som en 'transport av energi'. (sv)
 • Электромагни́тное по́ле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых условиях, порождать друг друга, а по сути являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля. Действие электромагнитного поля на заряженные тела описывается в классическом приближении посредством силы Лоренца. (ru)
rdfs:label
 • مجال كهرومغناطيسي (ar)
 • Camp electromagnètic (ca)
 • Elektromagnetické pole (cs)
 • Elektromagnetisches Feld (de)
 • Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (el)
 • Elektromagneta kampo (eo)
 • Campo electromagnético (es)
 • Eremu elektromagnetiko (eu)
 • Electromagnetic field (en)
 • Medan elektromagnetik (in)
 • Campo elettromagnetico (it)
 • Champ électromagnétique (fr)
 • 電磁場 (ja)
 • 전자기장 (ko)
 • Elektromagnetisch veld (nl)
 • Campo eletromagnético (pt)
 • Pole elektromagnetyczne (pl)
 • Электромагнитное поле (ru)
 • Elektromagnetiskt fält (sv)
 • Електромагнітне поле (uk)
 • 电磁场 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:related of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License