About: Chain store

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A chain store or retail chain is a retail outlet in which several locations share a brand, central management and standardized business practices. They have come to dominate the retail and dining markets and many service categories, in many parts of the world. A franchise retail establishment is one form of chain store. In 2005, the world's largest retail chain, Walmart, became the world's largest corporation based on gross sales.

Property Value
dbo:abstract
 • سلسلة المتاجر أي متجر متعدد الفروع عبارة عن مخازن لتجارة التجزئة التي تشترك في العلامة والإدارة المركزية، وعادة ما تلتزم السلسلة بأساليب عمل وممارسات تجارية موحده. وأخذت المتاجر تهيمن علي السوق في تجارة التجزئة والطعام والكثير من أصناف الخدمات الأخرى في كافة أرجاء العالم. والمتاجر لتجارة التجزئة الممنوح بالإمتياز هو شكل من أشكال المتجر المتسلسل. وفي عام 2004، أصبحت شركة والمارت الأميركية أكبر مؤسسة تجارية في العالم من ناحية إجمالي المبيعات. (ar)
 • Obchodní řetězec je společnost vlastnící síť velkoobchodních či maloobchodních prodejen, které mají společné značku, vedení, podobnou architekturu, standardizované obchodní metody. Používají jednotný marketing, jako např. webové stránky, reklamu a . Shoduje se také nabízený sortiment produktů. V čele organizační struktury stojí centrální útvary, které obstarávají , obchodní politiku, marketing, nákup a logistiku. Pro jednotlivé prodejny zabezpečují operační provoz – objednávky a vystavení zboží, cenotvorbu a činnosti, které souvisí s obsluhou zákazníka. Vznik obchodních řetězců souvisí s počátkem modelu samoobslužného prodeje. První samoobsluha vznikla v roce 1916 v USA. Později obchodní řetězce zavedly spotřebitelská balení, oddělení platby za zboží od místa jeho výběru. Zkrátil se tak čas nutný k obsluze zákazníka a snížil se i počet potřebných zaměstnanců. Zvětšila se plocha prodejen a množství a druhy nabízených výrobků. První supermarketem byl pravděpodobně , který v roce 1930 otevřel Michael J. Cullen. Rozvoj obchodní řetězců souvisí také s velkou hospodářskou krizí, kdy byly nízké ceny nemovitostí, nadbytek zboží a lidé poptávali levné základní potraviny. (cs)
 • A chain store or retail chain is a retail outlet in which several locations share a brand, central management and standardized business practices. They have come to dominate the retail and dining markets and many service categories, in many parts of the world. A franchise retail establishment is one form of chain store. In 2005, the world's largest retail chain, Walmart, became the world's largest corporation based on gross sales. (en)
 • Eine Handelskette bezeichnet ein Handelsunternehmen, das mehrere Betriebsstätten besitzt. Diese sind entweder unselbständige Filialen des Handelsunternehmens oder folgen einem Franchise-Prinzip mit vertraglich gebundenen, jedoch rechtlich selbständigen Ladenbetreibern. Einige Handelsketten haben auch beide Formen; hier ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, ob es sich um eine Filiale oder um das Geschäft eines eigenständigen Kaufmanns handelt. Darüber hinaus gibt es auch eher lose gebundene , die nur über ein Kooperationsabkommen miteinander verbunden sind und zum Beispiel bestimmte Waren über einen zentralen Einkauf beziehen. Bekannte Handelsketten mit Filialsystemen sind beispielsweise Aldi oder Lidl, reine Franchiser Fressnapf oder die Benetton Group. Sowohl nach dem Filial- als auch nach dem Franchise-System arbeiten die Rewe Group und Obi. Zu den bekannteren freiwilligen Ketten gehören zum Beispiel Sport 2000 und Expert. Für einige Branchen von Handelsketten haben sich (umgangssprachliche) Kurzbezeichnungen etabliert, zum Beispiel „Baumarktkette“ (für ein Handelsunternehmen mit Heimwerkermärkten) oder „Lebensmittelkette“ (für eine Handelskette im Lebensmitteleinzelhandel). (de)
 • Se denomina cadena comercial a los negocios o tiendas que comparten una misma marca y una gestión centralizada, y por lo general posee un sistema de métodos y prácticas comerciales estandarizados.​ En numerosas categorías tales como la venta de ropa, comida y servicios, las cadenas comerciales han alcanzado tal preeminencia que dominan o controlan su segmento o categoría comercial. En un establecimiento de reventa por franquicia es un tipo de cadena comercial. En el año 2004, la mayor cadena comercial del mundo, Wal-Mart, pasó a ser la corporación más grande del mundo dependiente de ventas al menudeo. (es)
 • Une chaîne de magasins est un ensemble de magasins partageant la même signature corporative et un système de gestion centralisé qui s'occupe, entre autres, de marketing et d'approvisionnement. Cette formule permet d'appliquer les mêmes pratiques commerciales à cet ensemble, permettant des économies d'échelle. Ces caractéristiques s'appliquent également aux chaînes de restaurants et à quelques sociétés spécialisés dans les services. Le représentant type de cette formule commerciale est Walmart, la plus grosse société privée au monde en 2006. (Voir aussi : Walmartisation) La formule fut introduit au Québec en 1934 par Sam Steinberg. La théorie financière affirme que, pour un produit vendu au même prix qu'un concurrent qui n'applique pas le même modèle d'entreprise (business model), le bénéfice net est supérieur. Ces magasins peuvent être détenus par une société ou par des franchisés, chacun étant lié par contrat à la société mère. (fr)
 • Nel commercio, una catena è un gruppo di negozi di vendita al dettaglio che condividono la stessa firma sociale e un sistema di gestione centralizzato che si occupa, tra le altre cose, di marketing e approvvigionamenti. Questa formula consente di applicare le stesse pratiche aziendali che, insieme, permettono di realizzare economie di scala. Tali caratteristiche si applicano anche alle catene di ristoranti e ad alcune società di servizi specializzate. Un esempio pratico è la Wal-Mart, la più grande azienda privata del mondo nel 2006, fondata a Rogers nel 1962 da Sam Walton. La teoria finanziaria stabilisce che un prodotto venduto allo stesso prezzo di un concorrente che non applica lo stesso in genera un utile netto più alto. Questi negozi possono essere gestiti da una società o da affiliati, ognuno vincolato dal contratto stipulato con la società madre. (it)
 • 연쇄점, 또는 체인점(←chain store)은 넓은 지역에 같은 종류 또는 유사한 상품을 판매하는 다수의 소매점포를 갖는 결합 조직을 가리키는 말이다. 연쇄점이 대한민국에 처음 도입되었을 당시에는 '체인점'이라는 명칭이 많이 쓰였는데, 최근에는 '유통'이라는 말을 붙인 상호가 많이 늘어났다. 다루는 품목은 식료품, 생활용품, 위생용품, 잡화, 기호품 등 다양하다. (ko)
 • Een winkelketen is een winkelbedrijf met meerdere vestigingen (soms ook filialen genoemd). De vestigingen van de winkelketen kunnen allemaal dezelfde naam hebben en dezelfde stijl hanteren (zoals de HEMA), maar ook verschillende winkels kunnen besluiten om samen te gaan en zo een winkelketen te vormen. De winkels in een keten kunnen beheerd worden door het winkelbedrijf zelf. Ze kunnen echter ook beheerd worden door ondernemers die de winkelformule van het winkelbedrijf gebruiken. Dit laatste heet franchise. Een bekende franchiseketen in Nederland is Jamin. Restaurants in de winkels van een winkelketen (bijvoorbeeld in de HEMA en IKEA) vormen min of meer een restaurantketen. Winkelketens komen het meest voor op A- en B-locaties in de binnensteden. (nl)
 • チェーンストア(Chain Store)は、大資本を元手にブランド、経営方針、サービスの内容、外観などに統一性を持たせ、多数の店舗の運営や管理を行う経営形態のこと。チェーン店(チェーンてん)とも呼ばれる。かつては連鎖店とも。 経営学的には「単一資本が自ら設置した店舗を11店以上直営している小売・飲食業」のことを指し、小規模の出資者を募って店舗を設置する経営形態であるフランチャイズ(FC)とは区別される。 場合によっては小売業や、飲食店(レストラン、居酒屋など)やホテルなどのサービス業も含め、統一性を持った複数店舗の集合体のことをチェーンストア(一般にいう「チェーン」「チェーン店」、直訳して「連鎖店」)と呼ぶことがあり、社会通念上ではフランチャイズの意味も含めて使われている。 これは、客から見れば「直営店」と「フランチャイズ店」において、外見やサービスの区別がほとんどつかないことと、同一形態の「直営店」と「フランチャイズ店」両方を持つチェーンも数多く存在するためだ。 なお、チェーンストアの典型であるゼネラルマーチャンダイズストア(GMS:総合スーパー)に関しては、百貨店との差異は近年なくなりつつあるように思われているが、百貨店は「を対面販売することを重視」する一方で、チェーンストアの大多数は「客のセルフサービスによる一般品の大量販売を重視」している。 (ja)
 • Сеть магазинов — несколько магазинов одной зарегистрированной торговой марки, находящихся под общим владением и контролем, с одним узнаваемым дизайном, размещённых в разных районах города, в разных городах или разных странах, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих общую службу закупок и сбыта. (ru)
 • En butikskedja är ett företag med flera filialer i form av butiker, franchise eller fristående butiker med gemensam inköpsorganisation. (sv)
 • 連鎖店是一組以同一品牌的零售商,通常是含有標準化的商業方法及實習的中央集團管理。它們是的一種。這種店舖可能是由該擁有,或可能是個人或中小企公司由母公司取得在加盟連鎖合約下經營。通常連鎖店的特色是包括中央的营销及交易,從中,較低的成本可以獲得更高的盈利。 這種特色亦應用至連鎖餐廳和一些以服務為本的連鎖商業。有些認為對於標準化中所產生的標準化產品從文化角度中有不度影響;例如,如果連鎖排斥知名度較低(通常是獨立的歌手),通常會存入較多流行音乐的作品。有評論指出連鎖店會在經濟角度上損害社會,因為它們可從其它的地方經濟中提取資本,在本地經濟及獨立自主商業之間不斷循環。 獨立行業被連鎖店取代在很多的國家中引起爭議,因此產生出獨立行業之間的共同合作,以防止連鎖店的擴張。在這些因素下一些組織因此產生,例如及,同時亦有民間的聯盟,好像。對於國家上的有及在美國中展示實力。在英國中,創立民間為本的經濟及獨立的所有權。 連鎖店的形式可以包括以下的行業,好像從批發、零售等,以至飲食及服務行業都可以以連鎖式策略經營。 在全球中,麥當勞、漢堡王、必勝客、吉野家等是全球知名的連鎖快餐店。另外7-Eleven是全球最大的連鎖便利店。此外,家樂福、沃爾瑪、玩具反斗城等亦是全球較知名的連鎖銷售店。 (zh)
 • Мережа магазинів (англ. Chain store) — два або більше магазинів однієї зареєстрованої торгової марки, які перебувають під спільним володінням і контролем, мають той самий дизайн, розміщені в різних районах одного міста, в різних містах або різних країнах, продають товари аналогічного асортименту, мають спільну службу закупівель і збуту. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 449182 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22793 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121096237 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:footer
 • Walmart and Target are two of the most popular chain stores in the United States. (en)
dbp:totalWidth
 • 250 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • سلسلة المتاجر أي متجر متعدد الفروع عبارة عن مخازن لتجارة التجزئة التي تشترك في العلامة والإدارة المركزية، وعادة ما تلتزم السلسلة بأساليب عمل وممارسات تجارية موحده. وأخذت المتاجر تهيمن علي السوق في تجارة التجزئة والطعام والكثير من أصناف الخدمات الأخرى في كافة أرجاء العالم. والمتاجر لتجارة التجزئة الممنوح بالإمتياز هو شكل من أشكال المتجر المتسلسل. وفي عام 2004، أصبحت شركة والمارت الأميركية أكبر مؤسسة تجارية في العالم من ناحية إجمالي المبيعات. (ar)
 • A chain store or retail chain is a retail outlet in which several locations share a brand, central management and standardized business practices. They have come to dominate the retail and dining markets and many service categories, in many parts of the world. A franchise retail establishment is one form of chain store. In 2005, the world's largest retail chain, Walmart, became the world's largest corporation based on gross sales. (en)
 • Se denomina cadena comercial a los negocios o tiendas que comparten una misma marca y una gestión centralizada, y por lo general posee un sistema de métodos y prácticas comerciales estandarizados.​ En numerosas categorías tales como la venta de ropa, comida y servicios, las cadenas comerciales han alcanzado tal preeminencia que dominan o controlan su segmento o categoría comercial. En un establecimiento de reventa por franquicia es un tipo de cadena comercial. En el año 2004, la mayor cadena comercial del mundo, Wal-Mart, pasó a ser la corporación más grande del mundo dependiente de ventas al menudeo. (es)
 • 연쇄점, 또는 체인점(←chain store)은 넓은 지역에 같은 종류 또는 유사한 상품을 판매하는 다수의 소매점포를 갖는 결합 조직을 가리키는 말이다. 연쇄점이 대한민국에 처음 도입되었을 당시에는 '체인점'이라는 명칭이 많이 쓰였는데, 최근에는 '유통'이라는 말을 붙인 상호가 많이 늘어났다. 다루는 품목은 식료품, 생활용품, 위생용품, 잡화, 기호품 등 다양하다. (ko)
 • チェーンストア(Chain Store)は、大資本を元手にブランド、経営方針、サービスの内容、外観などに統一性を持たせ、多数の店舗の運営や管理を行う経営形態のこと。チェーン店(チェーンてん)とも呼ばれる。かつては連鎖店とも。 経営学的には「単一資本が自ら設置した店舗を11店以上直営している小売・飲食業」のことを指し、小規模の出資者を募って店舗を設置する経営形態であるフランチャイズ(FC)とは区別される。 場合によっては小売業や、飲食店(レストラン、居酒屋など)やホテルなどのサービス業も含め、統一性を持った複数店舗の集合体のことをチェーンストア(一般にいう「チェーン」「チェーン店」、直訳して「連鎖店」)と呼ぶことがあり、社会通念上ではフランチャイズの意味も含めて使われている。 これは、客から見れば「直営店」と「フランチャイズ店」において、外見やサービスの区別がほとんどつかないことと、同一形態の「直営店」と「フランチャイズ店」両方を持つチェーンも数多く存在するためだ。 なお、チェーンストアの典型であるゼネラルマーチャンダイズストア(GMS:総合スーパー)に関しては、百貨店との差異は近年なくなりつつあるように思われているが、百貨店は「を対面販売することを重視」する一方で、チェーンストアの大多数は「客のセルフサービスによる一般品の大量販売を重視」している。 (ja)
 • Сеть магазинов — несколько магазинов одной зарегистрированной торговой марки, находящихся под общим владением и контролем, с одним узнаваемым дизайном, размещённых в разных районах города, в разных городах или разных странах, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих общую службу закупок и сбыта. (ru)
 • En butikskedja är ett företag med flera filialer i form av butiker, franchise eller fristående butiker med gemensam inköpsorganisation. (sv)
 • 連鎖店是一組以同一品牌的零售商,通常是含有標準化的商業方法及實習的中央集團管理。它們是的一種。這種店舖可能是由該擁有,或可能是個人或中小企公司由母公司取得在加盟連鎖合約下經營。通常連鎖店的特色是包括中央的营销及交易,從中,較低的成本可以獲得更高的盈利。 這種特色亦應用至連鎖餐廳和一些以服務為本的連鎖商業。有些認為對於標準化中所產生的標準化產品從文化角度中有不度影響;例如,如果連鎖排斥知名度較低(通常是獨立的歌手),通常會存入較多流行音乐的作品。有評論指出連鎖店會在經濟角度上損害社會,因為它們可從其它的地方經濟中提取資本,在本地經濟及獨立自主商業之間不斷循環。 獨立行業被連鎖店取代在很多的國家中引起爭議,因此產生出獨立行業之間的共同合作,以防止連鎖店的擴張。在這些因素下一些組織因此產生,例如及,同時亦有民間的聯盟,好像。對於國家上的有及在美國中展示實力。在英國中,創立民間為本的經濟及獨立的所有權。 連鎖店的形式可以包括以下的行業,好像從批發、零售等,以至飲食及服務行業都可以以連鎖式策略經營。 在全球中,麥當勞、漢堡王、必勝客、吉野家等是全球知名的連鎖快餐店。另外7-Eleven是全球最大的連鎖便利店。此外,家樂福、沃爾瑪、玩具反斗城等亦是全球較知名的連鎖銷售店。 (zh)
 • Мережа магазинів (англ. Chain store) — два або більше магазинів однієї зареєстрованої торгової марки, які перебувають під спільним володінням і контролем, мають той самий дизайн, розміщені в різних районах одного міста, в різних містах або різних країнах, продають товари аналогічного асортименту, мають спільну службу закупівель і збуту. (uk)
 • Obchodní řetězec je společnost vlastnící síť velkoobchodních či maloobchodních prodejen, které mají společné značku, vedení, podobnou architekturu, standardizované obchodní metody. Používají jednotný marketing, jako např. webové stránky, reklamu a . Shoduje se také nabízený sortiment produktů. V čele organizační struktury stojí centrální útvary, které obstarávají , obchodní politiku, marketing, nákup a logistiku. Pro jednotlivé prodejny zabezpečují operační provoz – objednávky a vystavení zboží, cenotvorbu a činnosti, které souvisí s obsluhou zákazníka. (cs)
 • Eine Handelskette bezeichnet ein Handelsunternehmen, das mehrere Betriebsstätten besitzt. Diese sind entweder unselbständige Filialen des Handelsunternehmens oder folgen einem Franchise-Prinzip mit vertraglich gebundenen, jedoch rechtlich selbständigen Ladenbetreibern. Einige Handelsketten haben auch beide Formen; hier ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, ob es sich um eine Filiale oder um das Geschäft eines eigenständigen Kaufmanns handelt. (de)
 • Une chaîne de magasins est un ensemble de magasins partageant la même signature corporative et un système de gestion centralisé qui s'occupe, entre autres, de marketing et d'approvisionnement. Cette formule permet d'appliquer les mêmes pratiques commerciales à cet ensemble, permettant des économies d'échelle. Ces caractéristiques s'appliquent également aux chaînes de restaurants et à quelques sociétés spécialisés dans les services. (fr)
 • Nel commercio, una catena è un gruppo di negozi di vendita al dettaglio che condividono la stessa firma sociale e un sistema di gestione centralizzato che si occupa, tra le altre cose, di marketing e approvvigionamenti. Questa formula consente di applicare le stesse pratiche aziendali che, insieme, permettono di realizzare economie di scala. Tali caratteristiche si applicano anche alle catene di ristoranti e ad alcune società di servizi specializzate. Un esempio pratico è la Wal-Mart, la più grande azienda privata del mondo nel 2006, fondata a Rogers nel 1962 da Sam Walton. (it)
 • Een winkelketen is een winkelbedrijf met meerdere vestigingen (soms ook filialen genoemd). De vestigingen van de winkelketen kunnen allemaal dezelfde naam hebben en dezelfde stijl hanteren (zoals de HEMA), maar ook verschillende winkels kunnen besluiten om samen te gaan en zo een winkelketen te vormen. De winkels in een keten kunnen beheerd worden door het winkelbedrijf zelf. Ze kunnen echter ook beheerd worden door ondernemers die de winkelformule van het winkelbedrijf gebruiken. Dit laatste heet franchise. Een bekende franchiseketen in Nederland is Jamin. (nl)
rdfs:label
 • سلسلة متاجر (ar)
 • Obchodní řetězec (cs)
 • Handelskette (Unternehmen) (de)
 • Vendĉeno (eo)
 • Cadena comercial (es)
 • Chain store (en)
 • Catena (commercio) (it)
 • Chaîne de magasins (fr)
 • 연쇄점 (ko)
 • チェーンストア (ja)
 • Winkelketen (nl)
 • Сеть магазинов (ru)
 • Butikskedja (sv)
 • 連鎖店 (zh)
 • Мережа магазинів (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:occupation of
is dbp:producttype of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License