Archaeoastronomy (also spelled archeoastronomy) is the interdisciplinary or multidisciplinary study of how people in the past "have understood the phenomena in the sky, how they used these phenomena and what role the sky played in their cultures". Clive Ruggles argues it is misleading to consider archaeoastronomy to be the study of ancient astronomy, as modern astronomy is a scientific discipline, while archaeoastronomy considers symbolically rich cultural interpretations of phenomena in the sky by other cultures. It is often twinned with ethnoastronomy, the anthropological study of skywatching in contemporary societies. Archaeoastronomy is also closely associated with historical astronomy, the use of historical records of heavenly events to answer astronomical problems and the history of

Property Value
dbo:abstract
 • علم الفلك الآثاري (بالإنجليزية: Archaeoastronomy)،هو دراسة كيف فهم الناس الظواهر السماوية في الماضي وكيف استخدموا هذه الظواهر وما الدور الذي لعبته السماء في ثقافاتهم. أن علم الفلك القديم الذي نستخلصه اليوم من دراسة الأوابد القديمة وكافة الدلائل الآثارية المكتشفة انطلاقاً من معارفنا الحالية في علوم الآثار والرياضيات والفلك... والحق أن هذا الفرع الجديد من تاريخ العلوم خطا خطوات واسعة حققت لنا معارف هامة ودقيقة تتعلق بإنجازات الإنسان القديم في مجال ملاحظاته الفلكية تحديداً، وفي مجالات معارفه الأخرى وفنونه ودياناته بشكل عام. ويختص علم الفلك الآثاري بدراسة كافة الآثار والمعطيات غير المكتوبة التي تركتها لنا الحضارات القديمة والمتعلقة بالرصد الفلكي، كالمعابد والأحجار الضخمة. ولهذا، وبقدر ما يكون العمل ممتعاً في هذا الفرع العلمي بما يقدمه لنا من جوانب ثقافية هامة في حياة الإنسان القديم، فهو أيضاً عمل صعب بسبب ندرة المعطيات من جهة، وكثرة المتطفلين أيضاً الذين يحلو لهم تفسير النتائج بأساليب غير علمية مما يؤدي إلى تشويهها، وفي الحقيقة، فإن تفسير النتائج العلمية المرتبطة بالتاريخ القديم يظل قابلاً لحيز من الخطأ، ولهذا لايصح أن نقبل بأي تفسير له، كما لا يجدر بنا أن ننساق وراء المتزمتين علمياً، الذين لايقبلون إلاّ بالتفسير الحرفي. ومن هنا، يحاول العلماء المختصون في هذا المجال قدر استطاعتهم الاستعانة بخبرات زملائهم في المجالات الأخرى لكي يتمكنوا من وضع النتائج التي يحصلون عليها في إطارها الصحيح، أي ضمن الإمكانيات الأكثر توافقاً مع الطبيعة الإنسانية ومع المعطيات الفنية والاجتماعية والدينية للشعوب القديمة. وهكذا، يمكن وضع حجر الأساس لدراسة الأساطير القديمة، والدوافع العميقة التي حفزت الإنسان القديم على تحقيق إنجازاته كافة. أما النتائج التي لم يستطع العلماء تفسيرها حتى الآن، فإنهم يعرضونها ضمن الحدود التي يسمح بها المنطق العلمي، ودون طرح فرضيات هوجاء قد تسيء لأصالة هذه الإنجازات مرتين: الأولى من خلال نسبها في كثير من الأحيان إلى حضارات غريبة كما يفعل كتاب كثيرون فيسقطون مضمونها الإنساني، والثانية حين ينتقصون من قدرات الإنسان القديم ولا يحاولون التفكر في القوى والدوافع الحقيقية التي قادته إلى مثل هذه الأعمال العظيمة. ولهذا أريد التنويه إلى أنني لا أهدف لطرح تفسيرات خاصة حول بعض اكتشافات علم الفلك الآثاري، بل سأحاول عرض أهم هذه الاكتشافات تاركاً لكم التأمل فيها وفي مقدرات الإنسان العظيمة. (ar)
 • L'arqueoastronomia és una disciplina científica que estudia les proves arqueològiques i històriques de les diverses cultures humanes a la recerca de la reconstrucció de les antigues astronomies i els seus diversos aspectes culturals. Aquesta ciència empra tant eines metodològiques i d'anàlisi de l'astronomia com de l'arqueologia. El terme prové de la combinació de la forma prefixada del mot grec archaîos, que significa 'antic','primitiu' i de la forma prefixada del mot grec ástron, que significa 'astre'. (ca)
 • Αντικείμενο της αρχαιοαστρονομίας είναι η μελέτη των αστρονομικών πρακτικών, της ουράνιας γνώσης, των μυθολογιών, των θρησκειών και των κοσμολογικών πεποιθήσεων σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς, ουσιαστικά του ρόλου που έπαιξε η αστρονομία και οι αστρονόμοι στη διαμόρφωση γηγενών πολιτισμών. Ουσιαστικά η αρχαιοαστρονομία περιγράφεται καλύτερα ως "ανθρωπολογία της αστρονομίας", προκειμένου να διακρίνεται από την "ιστορία της αστρονομίας". (el)
 • Die Archäoastronomie beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Basis mit archäologischen Ausgrabungen, Baudenkmalen, Artefakten und deren astronomischer Deutung und Interpretation. Das Fachgebiet wird auch als Astroarchäologie bzw. Paläoastronomie und Ethnoastronomie bezeichnet. Der Begriff Archäoastronomie entstand in den 1960er Jahren. (de)
 • Archaeoastronomy (also spelled archeoastronomy) is the interdisciplinary or multidisciplinary study of how people in the past "have understood the phenomena in the sky, how they used these phenomena and what role the sky played in their cultures". Clive Ruggles argues it is misleading to consider archaeoastronomy to be the study of ancient astronomy, as modern astronomy is a scientific discipline, while archaeoastronomy considers symbolically rich cultural interpretations of phenomena in the sky by other cultures. It is often twinned with ethnoastronomy, the anthropological study of skywatching in contemporary societies. Archaeoastronomy is also closely associated with historical astronomy, the use of historical records of heavenly events to answer astronomical problems and the history of astronomy, which uses written records to evaluate past astronomical practice. Archaeoastronomy uses a variety of methods to uncover evidence of past practices including archaeology, anthropology, astronomy, statistics and probability, and history. Because these methods are diverse and use data from such different sources, integrating them into a coherent argument has been a long-term difficulty for archaeoastronomers. Archaeoastronomy fills complementary niches in landscape archaeology and cognitive archaeology. Material evidence and its connection to the sky can reveal how a wider landscape can be integrated into beliefs about the cycles of nature, such as Mayan astronomy and its relationship with agriculture. Other examples which have brought together ideas of cognition and landscape include studies of the cosmic order embedded in the roads of settlements. Archaeoastronomy can be applied to all cultures and all time periods. The meanings of the sky vary from culture to culture; nevertheless there are scientific methods which can be applied across cultures when examining ancient beliefs. It is perhaps the need to balance the social and scientific aspects of archaeoastronomy which led Clive Ruggles to describe it as "a field with academic work of high quality at one end but uncontrolled speculation bordering on lunacy at the other". (en)
 • Arkeoastronomio (ankaŭ literumita arkeolog-astronomio) estas la studo de kiel homoj en la pasinteco "komprenis la fenomenojn sur la ĉielo, kiel ili uzis tiujn fenomenojn kaj kiun rolon la ĉielo ludis en iliaj kulturoj." Clive Ruggles kverelas ke estas misinformi konsideri arkeoastronomion la studo de antikva astronomio, ĉar moderna astronomio estas scienca disciplino, dum arkeoastronomio pripensas simbole riĉajn kulturajn interpretojn de fenomenoj sur la ĉielo fare de aliaj kulturoj. Ĝi ofte estas ĝemelita kun etnoastronomio, nome la antropologia studo de ĉielobservado en nuntempaj socioj. Arkeoastronomio ankaŭ estas proksime asociita kun historia astronomio, la uzo de historiaj notoj pri ĉielaj okazaĵoj por respondi astronomiajn problemojn kaj la historio de astronomio, kiu uzas skribajn registrojn por analizi preter astronomia praktiko. Arkeoastronomio uzas gamon da metodoj por malkovri signojn de pasintaj praktikoj inkluzive de arkeologio, antropologio, astronomio, statistiko, probableco, kaj historio. Ĉar tiuj metodoj estas diversspecaj kaj utiligas datenojn de tiaj malsamaj fontoj, la problemo de integrado de ili en koheran argumenton estis longperspektiva temo por arkeoastronomoj. Arkeoastronomio plenigas komplementajn niĉojn en pejzaĝarkeologio kaj kogna arkeologio. Materiala indico kaj ĝia ligo al la ĉielo povas riveli kiel pli larĝa pejzaĝo povas esti integrita en kredojn pri la cikloj de naturo, kiel ekzemple majaa astronomio kaj ĝia rilato kun agrikulturo. Aliaj ekzemploj kiuj alportis kune ideojn de pensado kaj pejzaĝo inkludas studojn de la kosma ordo enkonstruita en la vojoj de setlejoj. Arkeoastronomio povas esti aplikita al ĉiuj kulturoj kaj ĉiamaj periodoj. La signifoj de la ĉielo varias de kulturo al kulturo; tamen ekzistas sciencaj metodoj kiuj povas esti uzitaj trans kulturoj dum ekzamenado de malnovegaj kredoj. Estas eble la bezono ekvilibrigi la sociajn kaj sciencajn aspektojn de arkeoastronomio kio igis Clive Ruggles priskribi ĝin: " ... fako kun akademia verko de alta kvalito je unu pinto sed nekontrolita spekulacio borde al frenezo je la alia." (eo)
 • La arqueoastronomía es el estudio del cómo las poblaciones del pasado «entendieron el fenómeno del cielo, cómo usaron estos fenómenos y cuál fue el papel del cielo en sus culturas».​ argumenta que es un error considerar a la arqueoastronomía como un estudio de astronomía antigua, ya que la astronomía moderna es una disciplina científica, mientras que la arqueoastronomía considera interpretaciones ricas en cultura de los fenómenos estelares por otras culturas.​​ Comúnmente está ligada a la etnoastronomía, que es el estudio antropológico de las observaciones estelares en las sociedad contemporáneas. La arqueoastronomía se relaciona ampliamente con la astronomía histórica, que es el uso de datos históricos de eventos estelares para responder a problemas astronómicos y la historia de la astronomía, la cual usa dicha información para evaluar prácticas astronómicas pasadas. La arqueoastronomía usa una variedad de métodos para descubrir evidencias de prácticas pasadas incluyendo la arqueología, astronomía, probabilidad y estadística, e historia. Dado que estos métodos son muy diversos y usan datos de diferentes fuentes de información, la integración de dichas herramientas en argumentos coherentes ha sido muy difícil para los arqueoastrónomos.​ La arqueoastronomía llena nichos complementarios en la arqueología del paisaje y la arqueología cognitiva. La evidencia material y sus conexiones con el cielo pueden revelar como un paisaje amplio puede ser integrado en creencias a cerca de los ciclos de la naturaleza, como en la astronomía maya y su relación con la agricultura.​ Otros ejemplos que han permitido la conjunción de ideas cognitivas y del paisaje incluyen los estudios del orden del cosmos incrustados en los caminos de las poblaciones.​​ La arqueoastronomía puede ser aplicada a todas las culturas en todos los periodos de tiempo. Los significados del cielo varían de cultura en cultura; sin embargo, existen métodos científicos que pueden ser aplicados a lo largo de culturas estudiando sus creencias antiguas.​ Es por ejemplo la necesidad de balancear los aspectos sociales y científicos de la arqueoastronomía que llevan a Clive Ruggles a describir esta área de estudio como: «... Un área con trabajo académico de alta calidad con un solo fin pero con especulación descontrolada, rozando la locura del otro».​ (es)
 • Arkeoastronomi merupakan interdisiplin ilmu astronomi dan berbagai ilmu sosial yang menyelidiki keterkaitan kebudayaan masyarakat di masa lampau terhadap benda-benda atau fenomena yang ada dan terjadi di langit. Pengertian arkeoastronomi seringkali disalahartikan terkait nama "arkeo" yang menjadi awalan dari istilah ini — alih-alih hanya mengkaji peninggalan sejarah yang berkaitan dengan astronomi, arkeoastronomi juga terlibat dalam pengkajian nilai, tradisi, dan praktik-praktik dalam kebudayaan masyarakat terkait berbagai benda dan fenomena yang ada di langit. Objek kajian ini menghasilkan istilah lainnya seperti etnoastronomi — interdisiplin ilmu etnografi dan astronomi — dan antropologi astronomi dengan kajian yang seringkali beririsan atau bahkan dianggap sama dengan arkeoastronomi. Anthony F. Aveni, salah seorang pelopor perkembangan ilmu arkeoastronomi menyatakan bahwa, arkeoastronomi telah menjadi pertemuan tiga bidang kajian ilmu yang memiliki keterkaitan dengan kajian ilmu astronomi kuno yaitu: 1. * Astroarkeologi merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk menggali informasi astronomis dari pengkajian dan penelitian terhadap arsitektur dan lanskap dari peninggalan-peninggalan kuno. Namun, penelitian pada bidang astroarkeologi lebih berfokus pada apa yang terjadi di langit ketimbang nilai-nilai kebudayaan yang berkaitan dengan peninggalan tersebut. 2. * Sejarah astronomi merupakan kajian ilmu astronomi yang mempelajari data tertulis terkait dengan benda-benda atau fenomena langit yang menjadi perhatian masyarakat pada masa lampau. Umumnya kajian sejarah astronomi dilakukan pada peninggalan-peninggalan peradaban di Dunia Lama. 3. * Etnoastronomi merupakan cabang dari antropologi budaya yang mencari bukti keterkaitan suatu kebudayaan masyarakat terhadap fenomena-fenomena astronomis melalui data etnohistoris dan kajian etnografi. Ilmu arkeoastronomi merupakan cabang ilmu yang relatif baru. Meskipun begitu, kajian-kajian dengan topik terkait telah lama dilakukan oleh para peneliti. Kelahiran ilmu arkeoastronomi pada awalnya didasari oleh ketertarikan para ahli arkeologi pada dasawarsa 1960-an untuk mempelajari keterkaitan monumen-monumen peradaban kuno seperti Piramida Giza, Stonehenge, dan Newgrange terhadap konstelasi bintang, planet, dan pergerakan Matahari. Seiring berjalannya waktu, tema dan permasalahan yang dikaji dalam ilmu arkeoastronomi mulai meluas. Arkeoastronomi tidak lagi hanya mengkaji keterkaitan monumen-monumen kuno terhadap langit, tetapi mulai memperhatikan konsep-konsep yang terkait dengan kebudayaan, kalender, sistem navigasi kuno, hingga peristiwa politik. (in)
 • L’archéoastronomie, appelée aussi paléoastronomie, résulte de la combinaison d’études astronomiques et archéologiques. Elle revêt deux facettes : d’une part elle cherche à expliquer les observations astronomiques passées, à la lumière des connaissances actuelles ; d’autre part, associée à des études archéologiques et ethnologiques, l’ethnoastronomie tente d’interpréter et de préciser un possible usage astronomique de constructions anciennes tels que les mégalithes ou les géoglyphes de Nazca. Dans un contexte inverse, elle peut contribuer à l'astronomie ordinaire qui peut trouver dans des textes anciens des mentions d'événements astronomiques. (fr)
 • L'archeoastronomia è una combinazione di studi astronomici e archeologici; rappresenta la conoscenza e comprensione che gli antichi abitanti della terra avevano dei fenomeni celesti, di come li hanno utilizzati ed interpretati e quale ruolo la "realtà" dei movimenti della volta celeste ha svolto all'interno delle loro culture. (it)
 • 天文考古学(てんもんこうこがく、英語:archaeoastronomy)とは、考古資料に残る天体現象の記録を、天文学の知識を用いて検証する考古学の分野。 また、天文学の立場から斉藤国治が命名した、先史時代・歴史時代の両方の天文現象の記録を扱う「古天文の学問」すなわち古天文学(こてんもんがく、英語:palaeoastronomy)と言う呼称も用いられている。 これにより、たとえば日食や彗星の記録から歴史的事件の日時を割り出すことや、古代の建造物の設計に特定の方角が関連付けられていることなどを明らかにできる。 近年のコンピューターの進歩や天文シミュレーションソフトの充実は、天文考古学を後押ししている。一方で、天文考古学は時として超古代文明論やオカルトなどに悪用されることも多い。 (ja)
 • 고천문학(古天文學, archaeoastronomy)은 과거의 인간들이 천문 현상을 어떻게 이해했고, 그들의 문화에 그 이해가 어떤 영향을 미쳤는지 연구하는 학문이다. 다른 말로 인류천문학(ethnoastronomy)이라고도 하며, 이는 당대 사회의 천문관측을 인류학적으로 연구함을 의미한다. 고천문학은 사료에 남아 있는 천문현상을 바탕으로 천문학적 문제에 대답하려 하는 및 사료를 통해 과거의 천문학 전통을 평가하는 천문학사와 밀접한 관계가 있다. 고천문학은 고고학, 인류학, 천문학, 확률과 통계학, 역사학 등 다양한 도구를 동원해 필요한 증거를 발굴한다. 이 방법들이 다양하고 각 자료들이 서로 다른 출처에서 오는 것이니만큼 그것들을 하나로 규합해 하나의 논증으로 엮어내는 것은 고천문학자들의 오랜 과제다. 고천문학은 모든 문화와 모든 시대를 연구 대상으로 삼을 수 있다. 하늘이 의미하는 바는 문화마다 제각기 다르지만 거기에 과학적 방법론을 적용하여 고대의 신앙을 탐구할 수 있다. 고천문학에서는 사회적 측면과 과학적 측면의 균형을 맞추어야 할 필요가 있으며, 그래서 가 말한 것처럼 “한 쪽 끝에는 높은 수준의 학술적 성과가 나오지만 반대쪽 끝에는 광기에 가까운 통제불능의 추측이 난무하는 분야”가 고천문학이다. (ko)
 • Astroarcheologia – studium poglądów, wierzeń, badań i praktyk astronomicznych w cywilizacjach starożytności. Polega na badaniu poziomu dawnej wiedzy astronomicznej na podstawie pozostałości materialnych. Zajmuje się wnioskowaniem na temat dawnej wiedzy astronomicznej na podstawie badania związanych z astronomią aspektów źródeł archeologicznych; łączy perspektywy właściwe archeologii i astronomii. (pl)
 • Archeoastronomie is de studie van antieke of traditionele astronomieën in hun culturele context en steunend op archeologische en antropologische bewijzen. De antropologische studie van astronomische gebruiken in contemporaine samenlevingen wordt meestal etnoastronomie genoemd, hoewel er geen werkelijke consensus bestaat over de vraag of etnoastronomie gezien moet worden als een afzonderlijke discipline of dat het deel uitmaakt van de archeoastronomie. Archeoastronomie is tevens nauw gelieerd aan , het gebruik van historische bronnen met betrekking tot gebeurtenissen aan het firmament bij de beantwoording van astronomische vraagstukken, en de geschiedenis van de astronomie, die zich bedient van geschreven bronnen ter evaluatie van astronomische tradities uit het verleden. Het wordt veelal in een adem genoemd met beweringen over het gebruik en de toepassing van astronomie door de bouwers van Stonehenge of de piramiden in Egypte. (nl)
 • Arqueoastronomia é o estudo da astronomia praticada por povos pré-históricos, por meio dos seus monumentos construídos pela observação dos astros que deu início à organização dos ciclos e contagem do tempo. Estuda os sítios arqueológicos onde existem construções de interesse da astrologia que foram posicionados usando-se conhecimentos de astronomia entre eles Stonehenge e a posição de algumas esculturas de barro como as pirâmides. (pt)
 • Arkeoastronomi (av arkeologi och astronomi) är det tvärvetenskapliga studiet av forntida kulturers observationer av och föreställningar om himlafenomen, främst genom studier av arkeologiskt material. Arkeoastronomi granskar människans världsbild och dess utveckling före teleskopens tillkomst, de äldsta astronomiska observationerna i ett förhistoriskt Europa, Egypten, Mesopotamien, antikens Grekland och Italien. Den behandlar också europeisk astronomi under första årtusendet efter vår tideräknings början, islamisk världsbild och vetenskap. Läran om himlakropparna i Östasien, astronomiska föreställningar i Indonesien, Australien och Polynesien behandlas likaså. Vidare behandlas prekolumbiansk kosmologi hos mayakulturen, aztekerna och inkafolket, stjärnskådning hos Nordamerikas ursprungsbefolkning och vissa delar av Afrika, stjärnhimlen som den naturliga kalendern och nattens kompass, stjärnbilderna och deras namn. Föreställningar om stjärnorna och tideräkning på Island och bland inuiter och samer hör också hit. (sv)
 • Археоастроно́мия (др.-греч. ἀρχη — начало, αστρον — звезда и νόμος — закон) — наука, сформировавшаяся во второй половине XX века, предметом изучения которой служат астрономические представления людей древности. Она разделяется на астроархеологию, изучающую археологические памятники и древние артефакты для поиска в них астрономического значения, этноастрономию, раскрывающую космологические и космогонические представления древних по фольклорным и этнографическим данным, астропиктографию, изучающую астрономическое значение древних рисунков (петроглифов), не всегда известное по этнической принадлежности, астромифологию, изучающую астрономическое значение мифологических концепций разных народов, зависящих от места проживания, астротеологию, изучающую изменение религиозных концепций в зависимости от временных изменений астрономических картин звездного неба, астрогносеологию, изучающую изменение познания (гносео- греч. познание) и мировоззрения древних людей в зависимости от изменения астрономических картин звездного неба. В свою очередь, археоастрономия является одним из разделов более широкой дисциплины палеоастрономии, изучающей древние астрономические события. Как междисциплинарная наука, археоастрономия использует результаты, полученные археологией и астрономией, а также историей науки, историей религии, этнологией, лингвистикой, палеоклиматологией и т. д. (ru)
 • 考古天文学是天文学史领域中新近发展起来的一个分支,它使用考古学的手段和天文学的方法来研究古代人类文明的各种遗址和遗物,从中探索有关古代天文学方面的内容及其发展状况。 考古天文学是一个與考古學相關的小作品。你可以通过編輯或修訂擴充其內容。 (zh)
 • Археоастрономія (дав.-гр. Ἀρχη — початок, αστρον — зоря і νόμος — закон) — наука, що сформувалася в другій половині XX століття, предметом вивчення якої є астрономічні уявлення людей давнини. Вона поділяється на власне археоастрономію, що вивчає археологічні пам'ятки й стародавні артефакти для пошуку в них астрономічного значення, й етноастрономію, що розкриває космологічні й космогонічні уявлення стародавніх за фольклорним та етнографічним даними, а також при вивченні древніх малюнків (петрогліфів). У свою чергу, археоастрономія є одним з розділів ширшої дисципліни палеоастрономії, що вивчає давні астрономічні події.Як міждисциплінарна наука, археоастрономія використовує результати, отримані археологією та астрономією, а також історією науки, історією релігії, етнологією, лінгвістикою, палеокліматологією. Засновником археоастрономії вважають англійського астронома Дж. Хокінса, який вивчав давню мегалітичну обсерваторію Стоунхендж. В епоху неоліту на півночі Західної Європи було багато таких споруд. Вони могли мати вигляд кількох стоячих каменів (менгірів), або кіл із каменів (кромлехів). Комплекс поблизу Карнака (Франція) не поступається Стоунхенджу. Подібні давні астрономічні споруди знайдено в долині річки Білий Іюс (Хакасія) та в місті (біля Єревана). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2864 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 112654 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986095518 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'arqueoastronomia és una disciplina científica que estudia les proves arqueològiques i històriques de les diverses cultures humanes a la recerca de la reconstrucció de les antigues astronomies i els seus diversos aspectes culturals. Aquesta ciència empra tant eines metodològiques i d'anàlisi de l'astronomia com de l'arqueologia. El terme prové de la combinació de la forma prefixada del mot grec archaîos, que significa 'antic','primitiu' i de la forma prefixada del mot grec ástron, que significa 'astre'. (ca)
 • Αντικείμενο της αρχαιοαστρονομίας είναι η μελέτη των αστρονομικών πρακτικών, της ουράνιας γνώσης, των μυθολογιών, των θρησκειών και των κοσμολογικών πεποιθήσεων σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς, ουσιαστικά του ρόλου που έπαιξε η αστρονομία και οι αστρονόμοι στη διαμόρφωση γηγενών πολιτισμών. Ουσιαστικά η αρχαιοαστρονομία περιγράφεται καλύτερα ως "ανθρωπολογία της αστρονομίας", προκειμένου να διακρίνεται από την "ιστορία της αστρονομίας". (el)
 • Die Archäoastronomie beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Basis mit archäologischen Ausgrabungen, Baudenkmalen, Artefakten und deren astronomischer Deutung und Interpretation. Das Fachgebiet wird auch als Astroarchäologie bzw. Paläoastronomie und Ethnoastronomie bezeichnet. Der Begriff Archäoastronomie entstand in den 1960er Jahren. (de)
 • L’archéoastronomie, appelée aussi paléoastronomie, résulte de la combinaison d’études astronomiques et archéologiques. Elle revêt deux facettes : d’une part elle cherche à expliquer les observations astronomiques passées, à la lumière des connaissances actuelles ; d’autre part, associée à des études archéologiques et ethnologiques, l’ethnoastronomie tente d’interpréter et de préciser un possible usage astronomique de constructions anciennes tels que les mégalithes ou les géoglyphes de Nazca. Dans un contexte inverse, elle peut contribuer à l'astronomie ordinaire qui peut trouver dans des textes anciens des mentions d'événements astronomiques. (fr)
 • L'archeoastronomia è una combinazione di studi astronomici e archeologici; rappresenta la conoscenza e comprensione che gli antichi abitanti della terra avevano dei fenomeni celesti, di come li hanno utilizzati ed interpretati e quale ruolo la "realtà" dei movimenti della volta celeste ha svolto all'interno delle loro culture. (it)
 • 天文考古学(てんもんこうこがく、英語:archaeoastronomy)とは、考古資料に残る天体現象の記録を、天文学の知識を用いて検証する考古学の分野。 また、天文学の立場から斉藤国治が命名した、先史時代・歴史時代の両方の天文現象の記録を扱う「古天文の学問」すなわち古天文学(こてんもんがく、英語:palaeoastronomy)と言う呼称も用いられている。 これにより、たとえば日食や彗星の記録から歴史的事件の日時を割り出すことや、古代の建造物の設計に特定の方角が関連付けられていることなどを明らかにできる。 近年のコンピューターの進歩や天文シミュレーションソフトの充実は、天文考古学を後押ししている。一方で、天文考古学は時として超古代文明論やオカルトなどに悪用されることも多い。 (ja)
 • Astroarcheologia – studium poglądów, wierzeń, badań i praktyk astronomicznych w cywilizacjach starożytności. Polega na badaniu poziomu dawnej wiedzy astronomicznej na podstawie pozostałości materialnych. Zajmuje się wnioskowaniem na temat dawnej wiedzy astronomicznej na podstawie badania związanych z astronomią aspektów źródeł archeologicznych; łączy perspektywy właściwe archeologii i astronomii. (pl)
 • Arqueoastronomia é o estudo da astronomia praticada por povos pré-históricos, por meio dos seus monumentos construídos pela observação dos astros que deu início à organização dos ciclos e contagem do tempo. Estuda os sítios arqueológicos onde existem construções de interesse da astrologia que foram posicionados usando-se conhecimentos de astronomia entre eles Stonehenge e a posição de algumas esculturas de barro como as pirâmides. (pt)
 • 考古天文学是天文学史领域中新近发展起来的一个分支,它使用考古学的手段和天文学的方法来研究古代人类文明的各种遗址和遗物,从中探索有关古代天文学方面的内容及其发展状况。 考古天文学是一个與考古學相關的小作品。你可以通过編輯或修訂擴充其內容。 (zh)
 • علم الفلك الآثاري (بالإنجليزية: Archaeoastronomy)،هو دراسة كيف فهم الناس الظواهر السماوية في الماضي وكيف استخدموا هذه الظواهر وما الدور الذي لعبته السماء في ثقافاتهم. أن علم الفلك القديم الذي نستخلصه اليوم من دراسة الأوابد القديمة وكافة الدلائل الآثارية المكتشفة انطلاقاً من معارفنا الحالية في علوم الآثار والرياضيات والفلك... والحق أن هذا الفرع الجديد من تاريخ العلوم خطا خطوات واسعة حققت لنا معارف هامة ودقيقة تتعلق بإنجازات الإنسان القديم في مجال ملاحظاته الفلكية تحديداً، وفي مجالات معارفه الأخرى وفنونه ودياناته بشكل عام. ويختص علم الفلك الآثاري بدراسة كافة الآثار والمعطيات غير المكتوبة التي تركتها لنا الحضارات القديمة والمتعلقة بالرصد الفلكي، كالمعابد والأحجار الضخمة. ولهذا، وبقدر ما يكون العمل ممتعاً في هذا الفرع العلمي بما يقدمه لنا من جوانب ثقافية هامة في حياة الإنسان القديم، فهو أيضاً (ar)
 • Archaeoastronomy (also spelled archeoastronomy) is the interdisciplinary or multidisciplinary study of how people in the past "have understood the phenomena in the sky, how they used these phenomena and what role the sky played in their cultures". Clive Ruggles argues it is misleading to consider archaeoastronomy to be the study of ancient astronomy, as modern astronomy is a scientific discipline, while archaeoastronomy considers symbolically rich cultural interpretations of phenomena in the sky by other cultures. It is often twinned with ethnoastronomy, the anthropological study of skywatching in contemporary societies. Archaeoastronomy is also closely associated with historical astronomy, the use of historical records of heavenly events to answer astronomical problems and the history of (en)
 • Arkeoastronomio (ankaŭ literumita arkeolog-astronomio) estas la studo de kiel homoj en la pasinteco "komprenis la fenomenojn sur la ĉielo, kiel ili uzis tiujn fenomenojn kaj kiun rolon la ĉielo ludis en iliaj kulturoj." Clive Ruggles kverelas ke estas misinformi konsideri arkeoastronomion la studo de antikva astronomio, ĉar moderna astronomio estas scienca disciplino, dum arkeoastronomio pripensas simbole riĉajn kulturajn interpretojn de fenomenoj sur la ĉielo fare de aliaj kulturoj. Ĝi ofte estas ĝemelita kun etnoastronomio, nome la antropologia studo de ĉielobservado en nuntempaj socioj. Arkeoastronomio ankaŭ estas proksime asociita kun historia astronomio, la uzo de historiaj notoj pri ĉielaj okazaĵoj por respondi astronomiajn problemojn kaj la historio de astronomio, kiu uzas skribajn (eo)
 • La arqueoastronomía es el estudio del cómo las poblaciones del pasado «entendieron el fenómeno del cielo, cómo usaron estos fenómenos y cuál fue el papel del cielo en sus culturas».​ argumenta que es un error considerar a la arqueoastronomía como un estudio de astronomía antigua, ya que la astronomía moderna es una disciplina científica, mientras que la arqueoastronomía considera interpretaciones ricas en cultura de los fenómenos estelares por otras culturas.​​ Comúnmente está ligada a la etnoastronomía, que es el estudio antropológico de las observaciones estelares en las sociedad contemporáneas. La arqueoastronomía se relaciona ampliamente con la astronomía histórica, que es el uso de datos históricos de eventos estelares para responder a problemas astronómicos y la historia de la astron (es)
 • Arkeoastronomi merupakan interdisiplin ilmu astronomi dan berbagai ilmu sosial yang menyelidiki keterkaitan kebudayaan masyarakat di masa lampau terhadap benda-benda atau fenomena yang ada dan terjadi di langit. Pengertian arkeoastronomi seringkali disalahartikan terkait nama "arkeo" yang menjadi awalan dari istilah ini — alih-alih hanya mengkaji peninggalan sejarah yang berkaitan dengan astronomi, arkeoastronomi juga terlibat dalam pengkajian nilai, tradisi, dan praktik-praktik dalam kebudayaan masyarakat terkait berbagai benda dan fenomena yang ada di langit. (in)
 • 고천문학(古天文學, archaeoastronomy)은 과거의 인간들이 천문 현상을 어떻게 이해했고, 그들의 문화에 그 이해가 어떤 영향을 미쳤는지 연구하는 학문이다. 다른 말로 인류천문학(ethnoastronomy)이라고도 하며, 이는 당대 사회의 천문관측을 인류학적으로 연구함을 의미한다. 고천문학은 사료에 남아 있는 천문현상을 바탕으로 천문학적 문제에 대답하려 하는 및 사료를 통해 과거의 천문학 전통을 평가하는 천문학사와 밀접한 관계가 있다. 고천문학은 고고학, 인류학, 천문학, 확률과 통계학, 역사학 등 다양한 도구를 동원해 필요한 증거를 발굴한다. 이 방법들이 다양하고 각 자료들이 서로 다른 출처에서 오는 것이니만큼 그것들을 하나로 규합해 하나의 논증으로 엮어내는 것은 고천문학자들의 오랜 과제다. (ko)
 • Archeoastronomie is de studie van antieke of traditionele astronomieën in hun culturele context en steunend op archeologische en antropologische bewijzen. De antropologische studie van astronomische gebruiken in contemporaine samenlevingen wordt meestal etnoastronomie genoemd, hoewel er geen werkelijke consensus bestaat over de vraag of etnoastronomie gezien moet worden als een afzonderlijke discipline of dat het deel uitmaakt van de archeoastronomie. Archeoastronomie is tevens nauw gelieerd aan , het gebruik van historische bronnen met betrekking tot gebeurtenissen aan het firmament bij de beantwoording van astronomische vraagstukken, en de geschiedenis van de astronomie, die zich bedient van geschreven bronnen ter evaluatie van astronomische tradities uit het verleden. (nl)
 • Археоастроно́мия (др.-греч. ἀρχη — начало, αστρον — звезда и νόμος — закон) — наука, сформировавшаяся во второй половине XX века, предметом изучения которой служат астрономические представления людей древности. Она разделяется на астроархеологию, изучающую археологические памятники и древние артефакты для поиска в них астрономического значения, этноастрономию, раскрывающую космологические и космогонические представления древних по фольклорным и этнографическим данным, астропиктографию, изучающую астрономическое значение древних рисунков (петроглифов), не всегда известное по этнической принадлежности, астромифологию, изучающую астрономическое значение мифологических концепций разных народов, зависящих от места проживания, астротеологию, изучающую изменение религиозных концепций в зависимост (ru)
 • Археоастрономія (дав.-гр. Ἀρχη — початок, αστρον — зоря і νόμος — закон) — наука, що сформувалася в другій половині XX століття, предметом вивчення якої є астрономічні уявлення людей давнини. Вона поділяється на власне археоастрономію, що вивчає археологічні пам'ятки й стародавні артефакти для пошуку в них астрономічного значення, й етноастрономію, що розкриває космологічні й космогонічні уявлення стародавніх за фольклорним та етнографічним даними, а також при вивченні древніх малюнків (петрогліфів). (uk)
 • Arkeoastronomi (av arkeologi och astronomi) är det tvärvetenskapliga studiet av forntida kulturers observationer av och föreställningar om himlafenomen, främst genom studier av arkeologiskt material. Arkeoastronomi granskar människans världsbild och dess utveckling före teleskopens tillkomst, de äldsta astronomiska observationerna i ett förhistoriskt Europa, Egypten, Mesopotamien, antikens Grekland och Italien. Den behandlar också europeisk astronomi under första årtusendet efter vår tideräknings början, islamisk världsbild och vetenskap. Läran om himlakropparna i Östasien, astronomiska föreställningar i Indonesien, Australien och Polynesien behandlas likaså. Vidare behandlas prekolumbiansk kosmologi hos mayakulturen, aztekerna och inkafolket, stjärnskådning hos Nordamerikas ursprungsbefol (sv)
rdfs:label
 • Archaeoastronomy (en)
 • علم الآثار الفلكي (ar)
 • Arqueoastronomia (ca)
 • Archäoastronomie (de)
 • Αρχαιοαστρονομία (el)
 • Arkeoastronomio (eo)
 • Arqueoastronomía (es)
 • Archéoastronomie (fr)
 • Arkeoastronomi (in)
 • 天文考古学 (ja)
 • Archeoastronomia (it)
 • 고천문학 (ko)
 • Archeoastronomie (nl)
 • Archeoastronomia (pl)
 • Arqueoastronomia (pt)
 • Археоастрономия (ru)
 • Arkeoastronomi (sv)
 • Археоастрономія (uk)
 • 考古天文学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:region of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:region of
is dbp:subject of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of