Software development is the process of conceiving, specifying, designing, programming, documenting, testing, and bug fixing involved in creating and maintaining applications, frameworks, or other software components. Software development is a process of writing and maintaining the source code, but in a broader sense, it includes all that is involved between the conception of the desired software through to the final manifestation of the software, sometimes in a planned and structured process. Therefore, software development may include research, new development, prototyping, modification, reuse, re-engineering, maintenance, or any other activities that result in software products.

Property Value
dbo:abstract
 • تعد عملية تطوير البرامج (المعروفة كذلك باسم تطوير التطبيقات أو تصميم البرامج أو برامج التصميم أو تطوير تطبيقات البرامج أو تطوير تطبيقات المؤسسات أو تطوير النظام الأساسي]</ref>) عبارة عن تطوير منتج برمجية حاسوب. ويمكن استخدام المصطلح "تطوير البرامج" للإشارة إلى نشاط البرمجة، والذي هو عبارة عن عملية كتابة الكود المصدري والاحتفاظ به، ولكن بالتمعن في المصطلح على نطاق أعم فسنجد أنه يشمل على كل ما يفصل بين وضع تصور للبرنامج المطلوب وصولاً إلى الإعلان النهائي عن البرنامج، وذلك في عملية مرتبة ومخطط لها على نحو مثالي. ولذلك، قد تشتمل عملية تطوير البرامج على البحث أو التطوير الجديد أو تصميم القوالب أو التعديل أو إعادة الاستخدام أو إعادة الهندسة أو الصيانة أو أية أنشطة أخرى قد تؤدي لإنتاج منتج برمجي. يمكن تطوير البرامج لعدة أغراض، والثلاثة الأكثر شيوعًا منها هي تلبية احتياجات خاصة لعميل/شركة معينة (كما هو الحال مع )، أو لتلبية حاجة متوقعة لمجموعة من المستخدمين المحتملين (كما هو الحال مع برمجيات مفتوحة المصدر وتجارية)، أو للاستخدام الشخصي (على سبيل المثال، قد يكتب أحد العلماء برنامجًا لتشغيل برنامج اعتيادي بشكل تلقائي). وتتطلب عملية تطوير البرامج المضمنة، والتي تعني، تطوير برنامج مضمن كذلك الذي يتم استخدامه في التحكم في المنتجات الاستهلاكية، دمج عملية التطوير مع عملية تطوير المنتج المادي الخاضعة للسيطرة. رفعت الحاجة إلى وجود مراقبة جودة أفضل في عملية تطوير البرامج من قيمة فرع العلم الخاص بـ هندسة البرمجيات، والتي تهدف لتطبيق نهجًا نظاميًا متمثلاً في نموذج الهندسة لعملية تطوير البرامج. (ar)
 • El desenvolupament de programari és la programació informàtica, documentació, proves i correcció d'errors involucrats en la creació i el manteniment d'aplicacions i frameworks donant com a resultat un producte de programari. El terme es refereix a un procés d'escriure i mantenir el codi font, però en un sentit més ampli del terme, inclou tot el que està involucrat entre la concepció del programari fins a la manifestació final del programari, idealment en un procés estructurat i planificat. Per tant, el desenvolupament de programari pot incloure investigació, desenvolupament, prototipatge, modificació, reutilització, reenginyeria, manteniment o qualsevol altra activitat que es tradueixi en productes de programari. El programari es pot desenvolupar per una gran varietat de proposits. Més communment: un programari dissenyat específicament per un client/empresa, un programari dissenyat per suplir les necessitats del públic general o per a ús personal. (ca)
 • Vývoj softwaru je proces koncipování, popisu, specifikace, návrhu, programování, dokumentace, testování a oprav chyb používaný při vytváření a údržbě aplikací, frameworků a jiných softwarových komponent. Jádrem vývoje softwaru je „programování“ – proces vytváření a údržby zdrojových kódů, ale v širším smyslu zahrnuje vše, co se používá od návrhu koncepce požadovaného softwaru až po jeho konečné nasazení, obvykle v plánovaném a strukturovaném procesu. Vývoj softwaru tak může zahrnovat výzkum, nový vývoj, prototypování, úpravy, znovupoužití, re-engineering, údržbu a všechny další činnosti, které přispívají k vytvoření softwarového produktu. Software se vyvíjí pro různé účely; třemi nejobvyklejšími je, aby splňoval specifické potřeby určitého zákazníka nebo firmy (v případě ), aby uspokojoval vnímanou potřebu nějaké skupiny potenciálních uživatelů (v případě komerčního softwaru a softwaru s otevřeným zdrojovým textem) nebo pro vlastní použití (například vědec může vytvořit software pro automatizaci svých rutinních úkolů). Vývoj vestavěného softwaru, tj. vývoj softwaru pro vestavěné systémy, který se používá například pro řízení elektronických výrobků, vyžaduje, aby byl vývojový proces integrován s vývojem příslušného fyzického výrobku. Naproti tomu systémový software, který vytváří prostředí pro běh aplikací a často i pro samotný proces programování, se obvykle vyvíjí odděleně. Potřeba lepšího řízení kvality procesu vývoje softwaru vedla k rozvoji softwarového inženýrství, které na proces vývoje softwaru aplikuje systematický přístup, jež je základem inženýrského paradigmatu. Existují různé přístupy k řízení softwarových projektů známých jako modely životního cyklu vývoje softwaru, metodologie, procesy nebo modely. Tradičním přístupem je vodopádový model, který je protikladem mnoha novějších metodik agilního vývoje softwaru. (cs)
 • Software development is the process of conceiving, specifying, designing, programming, documenting, testing, and bug fixing involved in creating and maintaining applications, frameworks, or other software components. Software development is a process of writing and maintaining the source code, but in a broader sense, it includes all that is involved between the conception of the desired software through to the final manifestation of the software, sometimes in a planned and structured process. Therefore, software development may include research, new development, prototyping, modification, reuse, re-engineering, maintenance, or any other activities that result in software products. The software can be developed for a variety of purposes, the three most common being to meet specific needs of a specific client/business (the case with custom software), to meet a perceived need of some set of potential users (the case with commercial and open source software), or for personal use (e.g. a scientist may write software to automate a mundane task). Embedded software development, that is, the development of embedded software, such as used for controlling consumer products, requires the development process to be integrated with the development of the controlled physical product. System software underlies applications and the programming process itself, and is often developed separately. The need for better quality control of the software development process has given rise to the discipline of software engineering, which aims to apply the systematic approach exemplified in the engineering paradigm to the process of software development. There are many approaches to software project management, known as software development life cycle models, methodologies, processes, or models. The waterfall model is a traditional version, contrasted with the more recent innovation of agile software development. (en)
 • El Proceso para el desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del desarrollo de software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades que tienen lugar durante el proceso. Algunos autores consideran un modelo de ciclo de vida un término más general que un determinado proceso para el desarrollo de software. Por ejemplo, hay varios procesos de desarrollo de software específicos que se ajustan a un modelo de ciclo de vida de espiral. (es)
 • Proses pengembangan perangkat lunak (Software development process) adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses. Contoh model proses pengembangan perangkat lunak antara lain adalah , , serta (waterfall). (in)
 • Le développement de logiciel consiste à étudier, concevoir, construire, transformer, mettre au point, maintenir et améliorer des logiciels. Ce travail est effectué par les employés d'éditeurs de logiciels, de sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII), des travailleurs indépendants (freelance) et des membres de la communauté du logiciel libre. Un logiciel est créé petit à petit par une équipe d'ingénieurs conformément à un cahier des charges établi par un client demandeur ou une équipe interne. Le logiciel est décomposé en différents modules et un chef de projet, ou architecte, se charge de la cohérence de l'ensemble. Différentes activités permettent de prendre connaissance des attentes de l'usager, créer un modèle théorique du logiciel, qui servira de plan de construction, puis construire le logiciel, contrôler son bon fonctionnement et son adéquation au besoin. La planification et la répartition des travaux permet d'anticiper le délai et le coût de fabrication. Le logiciel est accompagné d'une procédure d'installation, d'une procédure de vérification de bonne installation, de documentation (parfois créé automatiquement à partir de commentaires placés à cet effet dans le code source) et d'une équipe d'assistance au déploiement et à la maintenance, désignée sous le nom de support. Outre les travaux d'analyse, de conception, de construction et de tests, une procédure de recette - simulacre d'acquisition, permettra de déterminer si le logiciel peut être considéré comme utilisable. (fr)
 • Lo sviluppo software, in informatica e nell'ambito dell'ingegneria del software, indica la serie di passi o percorso da svolgere per ottenere risultati di alta qualità e in tempi prefissati nello sviluppo di un prodotto o sistema software. (it)
 • ソフトウェア開発(ソフトウェアかいはつ、Software Development)とは、ユーザーのニーズやマーケティング上の目標をソフトウェア製品に変換する作業である。ソフトウェア開発には、ソフトウェア工学の研究的側面とソフトウェア製品を開発するマーケティング的側面が含まれていると言われることがある。ソフトウェア製品のマーケティング活動そのものは、必ずしも新商品開発とは結びつかない。顧客の期待を満足させるべく開発されたソフトウェア製品の成功/失敗の責任が工学的側面にあるのかマーケティング的側面にあるのかを判別するのは、多くの場合困難である。そのため、ソフトウェア開発全体として工学的側面とマーケティング的側面を共に理解し、それらの協調を促進することが重要である。工学とマーケティングの両方の側面をまとめ、バランスをとるのは、プロジェクトマネージャなどと呼ばれる立場の人である。 マーケティングとの関わりはソフトウェア要求分析としても知られている。ソフトウェア開発はクライアントが必要とするもの以上の機能を開発しようとしたり、逆に妥協しようとしたりする。そのため、ソフトウェア開発は通常の工学/技術とは関連付けられていなかった各種プロセス(市場調査、人材登用、リスクマネジメント、知的財産権、予算、危機管理など)まで取り込もうとする場合がある。その場合、ソフトウェア開発は Business Development と呼ばれる領域ともオーバーラップすることになる。 Alan M. Davis は著書 "Great Software Debates" の章 "Requirements" の節 "The Missing Piece of Software Development" で次のように述べている: 「工学部の学生は工学だけを学び、滅多に経済やマーケティングを学ばない。マーケティングの学生はマーケティングだけを学び、経済や工学を学ばない。我々の多くは1つの領域の専門家になっている。複雑な問題に対して、学際的能力を有する人が身近にほとんどいないため、人々が真似をする対象もほとんどいないのである。ソフトウェア製品の企画立案は開発の成否を握っており、各種領域の専門知識を必要とする」 (ja)
 • 소프트웨어 개발(영어: software development)은 시장 목표나 사용자의 요구를 소프트웨어 제품으로 만드는 과정이다. (ko)
 • Proces wytwórczy oprogramowania (ang. software development process) – proces mający na celu wytworzenie oprogramowania. Oprogramowanie wytwarzane jest od stosunkowo niedawna, dlatego procesy wytwórcze oprogramowania szybko się zmieniają w czasie, zmienia się też często opinia na temat jakości i efektywności poszczególnych procesów. Istnieje wiele szkół mówiących o tym, jak należy wytwarzać oprogramowanie – podają one najczęściej wariacje dwóch głównych – i skrajnie różnych w stosunku do siebie procesów: Metodyki tradycyjne: * Rational Unified Process (ang. Rational Unified Process) – proces wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę (która jest również twórcą języka UML). Proces dostosowany jest do prowadzenia większych projektów. * Open Unified Process – metodyka wytwarzania oparta na metodyce RUP. Szablon do tworzenia procesu zaimplementowany jest w produkcje Eclipse Process Framework rozwijanym przez Eclipse Foundation. * – metodyka Open Unified Process przystosowana do małych projektów. Zawiera zarówno elementy RUP, jak również elementy z metodyk zwinnych Agile. Metodyki nurtu zwinnego: * XP (ang. Extreme Programming) – proces lżejszy od metodyki RUP, obarczony jednak większym ryzykiem – jest znacznie mniej sformalizowany. * Scrum – jest bardziej sformalizowany od XP, ale wciąż przyjemny i przyjazny dla programistów. Oprogramowanie jest tworzone w wyszczególnionych odstępach czasowych, tzw. sprintach, timebox'ach, w czasie których zespół ma za zadanie wykonać z góry określone wymogami zadania. Nad zespołem czuwa Scrum Master, który jest raczej pomocnikiem niż liderem zespołu. (pl)
 • Na computação, o desenvolvimento de software é o ato de elaborar e implementar um sistema computacional, isto é, transformar a necessidade de um utilizador ou de um mercado em um produto de software. Também é entendido como a aplicação dos processos da engenharia de software combinados com a pesquisa das necessidades do produto para desenvolver software. (pt)
 • Разрабо́тка програ́ммного обеспе́чения (англ. software development) — деятельность по созданию нового программного обеспечения. Разработка программного обеспечения как инженерная дисциплина является составной частью (областью) программной инженерии, наряду с дисциплинами, отвечающими за функционирование и сопровождение программных продуктов. (ru)
 • Programutvecklingsmetodik är en vald metod för att genomföra programutveckling. Den klassiska metoden kallas för vattenfallsmodellen, vilken innebär att varje programutvecklingsfas skall vara klar innan nästa påbörjas, och att omfattande specifikationsarbete sker innan den faktiskta programutvecklingen påbörjas. Specifikationen sker traditionellt och utvecklingen baseras på strukturerad programmering, det vill säga ett slutmål för projektet formuleras först, och programmet bryts sedan successivt ned i mindre funktionella delar. Nyare metoder är agila, det vill säga lättrörliga, iterativa och testbaserade. De bygger på att man successivt utvecklar många delleveranser (inkrement) av programmet (systemet) och möjliggör att de olika utvecklingsfaserna kan bedrivas cykliskt eller parallellt. Beställare och användare får inflytande under hela utvecklingsprocessen. Prototyputveckling och test påbörjas så tidigt som möjligt, innan alla detaljer i kravspecifikationen är klara. Beslut om kravspecifikation av leveransversioner tas så sent som möjligt, när användarna har testat och förstått vad de egentligen vill ha och god kunskap finns om behov, tekniska möjligheter och svårigheter. Man växlar mellan top-down-metoden (att utgå från syfte och mål) och bottom-up-metoden (att utgå från vad man redan har och kan återanvända, och att börja med enkla specialfall men successivt göra programmet allt mer generellt). Exempel på agila metoder är: * Extrem programmering * Scrum * RUP En annan välkänd modell för programvaruutveckling är V-modellen. Modellen visar vertikalt abstraktionsnivå och horisontellt tidsdimensionen. Modellen kan anpassas för att även passa till iterativ utveckling. (sv)
 • 软件开发(英語:Software development)是根据用户要求建造出或者系统中软件部分的一个产品开发的過程。软件开发是一项包括需求获取、开发规划、需求分析和设计、编程实现、软件测试、版本控制的系统工程。换句话说,软件开发就是一系列最终构建出软件产品的活动。软件开发可能包括研究、新的开发工作、修改、复用、重新设计(再工程)、维护,或者任何最终获得软件产品的其他活动。尤其是在软件开发过程的初始阶段,其中可能会涉及许多的部门,包括市场营销、、研究与开发以及一般意义上的管理。 “软件开发”一词还可能是指计算机编程,也就是编写和维护源代码的过程。软件一般是通过某种或数种程序设计语言、在特定的计算机平台上实现的。通常采用软件开发工具可以进行开发。 (zh)
 • Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) — це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 248932 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 31561 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986533991 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • El Proceso para el desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del desarrollo de software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades que tienen lugar durante el proceso. Algunos autores consideran un modelo de ciclo de vida un término más general que un determinado proceso para el desarrollo de software. Por ejemplo, hay varios procesos de desarrollo de software específicos que se ajustan a un modelo de ciclo de vida de espiral. (es)
 • Proses pengembangan perangkat lunak (Software development process) adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses. Contoh model proses pengembangan perangkat lunak antara lain adalah , , serta (waterfall). (in)
 • Lo sviluppo software, in informatica e nell'ambito dell'ingegneria del software, indica la serie di passi o percorso da svolgere per ottenere risultati di alta qualità e in tempi prefissati nello sviluppo di un prodotto o sistema software. (it)
 • 소프트웨어 개발(영어: software development)은 시장 목표나 사용자의 요구를 소프트웨어 제품으로 만드는 과정이다. (ko)
 • Na computação, o desenvolvimento de software é o ato de elaborar e implementar um sistema computacional, isto é, transformar a necessidade de um utilizador ou de um mercado em um produto de software. Também é entendido como a aplicação dos processos da engenharia de software combinados com a pesquisa das necessidades do produto para desenvolver software. (pt)
 • Разрабо́тка програ́ммного обеспе́чения (англ. software development) — деятельность по созданию нового программного обеспечения. Разработка программного обеспечения как инженерная дисциплина является составной частью (областью) программной инженерии, наряду с дисциплинами, отвечающими за функционирование и сопровождение программных продуктов. (ru)
 • 软件开发(英語:Software development)是根据用户要求建造出或者系统中软件部分的一个产品开发的過程。软件开发是一项包括需求获取、开发规划、需求分析和设计、编程实现、软件测试、版本控制的系统工程。换句话说,软件开发就是一系列最终构建出软件产品的活动。软件开发可能包括研究、新的开发工作、修改、复用、重新设计(再工程)、维护,或者任何最终获得软件产品的其他活动。尤其是在软件开发过程的初始阶段,其中可能会涉及许多的部门,包括市场营销、、研究与开发以及一般意义上的管理。 “软件开发”一词还可能是指计算机编程,也就是编写和维护源代码的过程。软件一般是通过某种或数种程序设计语言、在特定的计算机平台上实现的。通常采用软件开发工具可以进行开发。 (zh)
 • Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) — це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання. (uk)
 • تعد عملية تطوير البرامج (المعروفة كذلك باسم تطوير التطبيقات أو تصميم البرامج أو برامج التصميم أو تطوير تطبيقات البرامج أو تطوير تطبيقات المؤسسات أو تطوير النظام الأساسي]</ref>) عبارة عن تطوير منتج برمجية حاسوب. ويمكن استخدام المصطلح "تطوير البرامج" للإشارة إلى نشاط البرمجة، والذي هو عبارة عن عملية كتابة الكود المصدري والاحتفاظ به، ولكن بالتمعن في المصطلح على نطاق أعم فسنجد أنه يشمل على كل ما يفصل بين وضع تصور للبرنامج المطلوب وصولاً إلى الإعلان النهائي عن البرنامج، وذلك في عملية مرتبة ومخطط لها على نحو مثالي. ولذلك، قد تشتمل عملية تطوير البرامج على البحث أو التطوير الجديد أو تصميم القوالب أو التعديل أو إعادة الاستخدام أو إعادة الهندسة أو الصيانة أو أية أنشطة أخرى قد تؤدي لإنتاج منتج برمجي. (ar)
 • El desenvolupament de programari és la programació informàtica, documentació, proves i correcció d'errors involucrats en la creació i el manteniment d'aplicacions i frameworks donant com a resultat un producte de programari. El programari es pot desenvolupar per una gran varietat de proposits. Més communment: un programari dissenyat específicament per un client/empresa, un programari dissenyat per suplir les necessitats del públic general o per a ús personal. (ca)
 • Vývoj softwaru je proces koncipování, popisu, specifikace, návrhu, programování, dokumentace, testování a oprav chyb používaný při vytváření a údržbě aplikací, frameworků a jiných softwarových komponent. Jádrem vývoje softwaru je „programování“ – proces vytváření a údržby zdrojových kódů, ale v širším smyslu zahrnuje vše, co se používá od návrhu koncepce požadovaného softwaru až po jeho konečné nasazení, obvykle v plánovaném a strukturovaném procesu. Vývoj softwaru tak může zahrnovat výzkum, nový vývoj, prototypování, úpravy, znovupoužití, re-engineering, údržbu a všechny další činnosti, které přispívají k vytvoření softwarového produktu. (cs)
 • Software development is the process of conceiving, specifying, designing, programming, documenting, testing, and bug fixing involved in creating and maintaining applications, frameworks, or other software components. Software development is a process of writing and maintaining the source code, but in a broader sense, it includes all that is involved between the conception of the desired software through to the final manifestation of the software, sometimes in a planned and structured process. Therefore, software development may include research, new development, prototyping, modification, reuse, re-engineering, maintenance, or any other activities that result in software products. (en)
 • Le développement de logiciel consiste à étudier, concevoir, construire, transformer, mettre au point, maintenir et améliorer des logiciels. Ce travail est effectué par les employés d'éditeurs de logiciels, de sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII), des travailleurs indépendants (freelance) et des membres de la communauté du logiciel libre. Outre les travaux d'analyse, de conception, de construction et de tests, une procédure de recette - simulacre d'acquisition, permettra de déterminer si le logiciel peut être considéré comme utilisable. (fr)
 • ソフトウェア開発(ソフトウェアかいはつ、Software Development)とは、ユーザーのニーズやマーケティング上の目標をソフトウェア製品に変換する作業である。ソフトウェア開発には、ソフトウェア工学の研究的側面とソフトウェア製品を開発するマーケティング的側面が含まれていると言われることがある。ソフトウェア製品のマーケティング活動そのものは、必ずしも新商品開発とは結びつかない。顧客の期待を満足させるべく開発されたソフトウェア製品の成功/失敗の責任が工学的側面にあるのかマーケティング的側面にあるのかを判別するのは、多くの場合困難である。そのため、ソフトウェア開発全体として工学的側面とマーケティング的側面を共に理解し、それらの協調を促進することが重要である。工学とマーケティングの両方の側面をまとめ、バランスをとるのは、プロジェクトマネージャなどと呼ばれる立場の人である。 Alan M. Davis は著書 "Great Software Debates" の章 "Requirements" の節 "The Missing Piece of Software Development" で次のように述べている: (ja)
 • Proces wytwórczy oprogramowania (ang. software development process) – proces mający na celu wytworzenie oprogramowania. Oprogramowanie wytwarzane jest od stosunkowo niedawna, dlatego procesy wytwórcze oprogramowania szybko się zmieniają w czasie, zmienia się też często opinia na temat jakości i efektywności poszczególnych procesów. Istnieje wiele szkół mówiących o tym, jak należy wytwarzać oprogramowanie – podają one najczęściej wariacje dwóch głównych – i skrajnie różnych w stosunku do siebie procesów: Metodyki tradycyjne: Metodyki nurtu zwinnego: (pl)
 • Programutvecklingsmetodik är en vald metod för att genomföra programutveckling. Den klassiska metoden kallas för vattenfallsmodellen, vilken innebär att varje programutvecklingsfas skall vara klar innan nästa påbörjas, och att omfattande specifikationsarbete sker innan den faktiskta programutvecklingen påbörjas. Specifikationen sker traditionellt och utvecklingen baseras på strukturerad programmering, det vill säga ett slutmål för projektet formuleras först, och programmet bryts sedan successivt ned i mindre funktionella delar. * Extrem programmering * Scrum * RUP (sv)
rdfs:label
 • Software development (en)
 • تطوير برمجيات (ar)
 • Desenvolupament de programari (ca)
 • Vývoj softwaru (cs)
 • Proceso para el desarrollo de software (es)
 • Développement de logiciel (fr)
 • Proses pengembangan perangkat lunak (in)
 • Sviluppo software (it)
 • ソフトウェア開発 (ja)
 • 소프트웨어 개발 (ko)
 • Proces wytwórczy oprogramowania (pl)
 • Desenvolvimento de software (pt)
 • Разработка программного обеспечения (ru)
 • Programutvecklingsmetodik (sv)
 • Розробка програмного забезпечення (uk)
 • 软件开发 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:occupation of
is dbp:products of
is dbp:purpose of
is dbp:services of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of