Pyrolysis is the thermal decomposition of materials at elevated temperatures in an inert atmosphere. It involves a change of chemical composition. The word is coined from the Greek-derived elements pyro "fire" and lysis "separating". The process is used heavily in the chemical industry, for example, to produce ethylene, many forms of carbon, and other chemicals from petroleum, coal, and even wood, to produce coke from coal. Aspirational applications of pyrolysis would convert biomass into syngas and biochar, waste plastics back into usable oil, or waste into safely disposable substances.

Property Value
dbo:abstract
 • التحلل الحراري هو تحلل كيميائي للمواد العضوية عند درجات حرارة مرتفعة في غياب الأكسجين أو أي هالوجين، ويتضمن أيضا تغير في التركيب الكيميائي الذي يصاحبه تغير في حالة المادة الفيزيائية وهذا التغير للمادة هو تغير غير منعكس. التحلل الحراري هو إحدى العمليات الملحوظة في تحلل المواد والمنتشر بكثرة في تحلل المواد العضوية وتظهر هذه العملية في حرق الخشب عند تعرضه لدرجة حرارة (200- 300 درجة مئوية) لتحوله للفحم، وهو أيضا يحدث عند احتراق الوقود الصلب أو التقاء الغطاء النباتي مع الحمم البركانية، وبشكل عام التحلل الحراري للمواد العضوية ينتج المواد الغازية السائلة ويترك المواد الصلبة الغنية بوجود الكربون، والفحم، وحدوث التحلل الحراري بشكل قوي وعند درجات حرارة مرتفعة غالبا ما يترك بقايا تحتوي على الكربون بشكل كبير جدا وبعملية تسمى التفحم، وهذه العملية مستخدمة كثيرا في الصناعات الكيميائية، على سبيل المثال: في صناعة الفحم والفحم المنشط والميثانول وصناعات كيميائية أخرى من الخشب مثل: تحويل ثنائي كلورو الايثيلين إلى فينيل كلوريد لصناعة متعدد كلوريد الفينيل، وعملية إنتاج فحم الكوك من الفحم، وتحويل الكتلة الحيوية إلى غاز حيوي وفحم حيوي، وتحويل المخلفات البلاستيكية إلى زيوت قابلة للاستعمال، وتحويل المركبات الهيدروكربونية ذات الوزن الجزيئي المتوسط إلى مركبات ذات وزن جزيئي أخف مثل الجازولين، ومن الممكن أن تسمى هذه الاستعمالات للتحلل الحراري بعدة أسماء مختلفة حسب خصوصية الاستعمال مثل تقطير جاف وتقطير إتلافي. يستخدم التحلل الحراري أيضا في تحضير الجزيئات في مستوى النانو، و الزركونيا. وفي التحليل الكيميائي، على سبيل المثال: في مطيافية الكتلة وتأريخ بالكربون المشع، والعديد من المركبات الكيميائية مثل حمض فوسفوروز وحمض الكبريتيك تم الحصول عليها أولا من هذه العملية، وقد افترض أن الانحلال الحراري يحدث خلال عملية تحويل المواد العضوية المدفونة إلى الوقود الأحفوري، وقد استخدم المصريون القدماء خليط من المواد في عملية التحنيط، بما في ذلك الميثانول التي حصلوا عليها من التحلل الحراري للخشب. ويختلف التحلل الحراري عن العمليات الأخرى مثل الاحتراق أو التحلل من خلال انتزاع الماء (بلمهة) بأن التفاعل لا يتضمن وجود الأكسجين أو الماء أو أي وسيط آخر. ومن الناحية العملية لا يمكن تحقيق جو خال تماما من الأكسجين؛ لأن بعض الأكسجين موجود في أي نظام تحلل حراري، لذلك كمية صغيرة من تفاعلات أكسدة-اختزال يمكن أن تحدث،وقد تم تطبيق هذا المصطلح أيضا على تحلل المواد العضوية في وجود الماء أو بخار محمص (التحلل الحراري المائي)، كما يحدث في عملية تكرير النفط. (ar)
 • La piròlisi és la descomposició química de matèria orgànica causada per l'escalfament en absència d'oxigen o altres reactius, excepte possiblement el vapor d'aigua. La piròlisi extrema, que només deixa carboni com a residu, s'anomena carbonització. La piròlisi és un cas especial de termòlisi.Un exemple de piròlisi és una manera de reciclar rodes usades. En aquest context la piròlisi és la degradació del cautxú de la roda fent servir calor en absència d'oxigen. (ca)
 • Pyrolýza (řecky pýr = oheň, lysis = rozpuštění) je fyzikálně-chemický děj, řadící se do relativně široké skupiny termických procesů. Termickými procesy jsou v praxi míněny technologie, které působí na odpad teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické stability. Tato obecná definice zahrnuje velmi široké rozmezí teplot používaných v jednotlivých technologiích (300 – 2000 °C), přičemž není brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějů. Z tohoto důvodu mohou být termické procesy dále děleny do dvou kategorií, a to na: 1. * procesy oxidativní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní spalování), 2. * procesy reduktivní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). Některé, zejména zplyňovací procesy nepoužívají jako oxidační médium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, především CO2 a H2O. Pyrolýzou je míněn termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle dosahované teploty na: 1. * nízkoteplotní (< 500 °C), 2. * středněteplotní (500–800 °C), 3. * vysokoteplotní (> 800 °C). V závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, které je možné pro jednoduchost rozdělit do tří teplotních intervalů. V oblasti teplot do 200 °C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500 °C následuje oblast tzv. suché destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200 °C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. Většina v současné době provozovaných pyrolýzních systémů je založena na termickém rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají z následného spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. Pyrolýzní jednotky bývají vhodné pro šaržovitý provoz pro odpad, který nemá příliš vysoký obsah škodlivin a nemá tendenci ke spékání. Zbytek energie ze spálení plynů, která se nespotřebuje na ohřev vsádky se využívá v kotlích na odpadní teplo k výrobě páry nebo teplé užitkové vody. Jiný modernější přístup, který je uvažován mimo jiné v rámci této práce, předpokládá využití pyrolýzního plynu jako chemické suroviny nebo jako topného plynu např. pro motory kogeneračních jednotek. Dříve relativně skeptický pohled na možnosti materiálového a energetického využití pyrolýzních produktů se v posledních letech dosti podstatně mění. Příkladem může být velký rozvoj technologií zpracovávajících převážně odpadní biomasu v USA. Rozvíjí se mimo jiné zpracování odpadního dřeva a dalších substrátů dříve skládkovaných, čímž se rozšiřuje rozsah užitých zdrojů. Stoupá též zájem o energetické využívání chlévské mrvy a kejdy, protože se zpřísňují předpisy zajišťující ochranu zemského povrchu a spodních vod před znečištěním. Technologie, které na základě rychlé pyrolýzy vyrábějí vysoce kvalitní pyrolýzní olej (většinou z dřevních pilin), se už dostaly v posledních létech na komerční úroveň. Ačkoli hlavní upotřebení kvalitního dřevního oleje je v oblasti biochemie, probíhá výzkum jeho užití i jako náhradního paliva, např. po úpravě pro pohon pomaloběžných lodních a podobných velkoobsahových dieselových motorů nebo spalovacích turbín. Některé společnosti dodávají na trh malé agregáty na využívání zplynované práškové biomasy s výkonem 12 až 400 kW určené především pro rozvojové země. Několik výrobců dodává malé spalovací turbíny s výkony o rozsahu 30 až 75 kW. Tyto jsou miniaturními spalovacími turbínami, jejichž rychloběžná rotační součást – vlastní turbína – se ve vysokých otáčkách pohybuje na vzduchových ložiskách. (cs)
 • Η πυρόλυση είναι η οργανικών υλικών με την θέρμανση απουσία οξυγόνου και άλλων αντιδραστηρίων εκτός πιθανόν από ατμό. Η εκτενής πυρόλυση που αφήνει μόνο άνθρακα ως κατάλοιπο λέγεται ανθρακοποίηση. Η πυρόλυση είναι μια ειδική περίπτωση . (el)
 • Pirolizo ((termika malkombino) el la greka: pyr = fajro, lysis = malkombiniĝo) estas la nomo de termika spliĝo de kemiaj kombinaĵoj, kiu okazas je alta temperaturo. Plej ofte okazas tio en senoksigena medio, por malhelpi la . Teknikaj pirolizaj procesoj estas : * fulgoproduktado * kiel proceso en la petrokemio por produkto de aromoriĉa benzino, kiu certigas bonan fraporeziston (piroliza benzino). * piroliza ruboprilaboro. Tiukaze estiĝas gaso, uzebla – post purigo – por hejtado. * , ankaŭ nomata rapid-pirolizo, kiam la ligo estas transformita je 80 % al oleo, (restaĵo : karbo kaj gaso). * plastorecikligo * Hidrogenproduktado per uzo de . (eo)
 • Pyrolysis is the thermal decomposition of materials at elevated temperatures in an inert atmosphere. It involves a change of chemical composition. The word is coined from the Greek-derived elements pyro "fire" and lysis "separating". Pyrolysis is most commonly used in the treatment of organic materials. It is one of the processes involved in charring wood. In general, pyrolysis of organic substances produces volatile products and leaves a solid residue enriched in carbon, char. Extreme pyrolysis, which leaves mostly carbon as the residue, is called carbonization. Pyrolysis is considered as the first step in the processes of gasification or combustion. The process is used heavily in the chemical industry, for example, to produce ethylene, many forms of carbon, and other chemicals from petroleum, coal, and even wood, to produce coke from coal. Aspirational applications of pyrolysis would convert biomass into syngas and biochar, waste plastics back into usable oil, or waste into safely disposable substances. (en)
 • Pyrolyse oder pyrolytische Zersetzung (von altgriechisch πῦρ pyr ‚Feuer‘ und λύσις lýsis ‚(Auf)Lösung‘) bezeichnet verschiedene thermo-chemische Umwandlungsprozesse, in denen organische Verbindungen bei hohen Temperaturen und in Abwesenheit von Sauerstoff (λ=0) gespalten werden. Durch die hohen Temperaturen werden die Bindungen innerhalb der Moleküle gespalten und durch den Sauerstoffausschluss wird eine Verbrennung verhindert. Die entstehenden Produkte sind vielfältig. Pyrolyse kommt in vielen technischen Verfahren zum Einsatz. So kann Biomasse dadurch gezielt in höherwertige Produkte wie Brennstoffe oder Chemikalien umgewandelt werden, aber auch beim klassischen Verkoken von Kohle und bei der Herstellung von Holzkohle finden Pyrolysevorgänge statt. Chemisch gesehen ist auch das Cracken von Erdöl ein Pyrolyseverfahren, wird jedoch nicht so genannt. Veraltete Bezeichnungen für die technische Pyrolyse sind Brenzen, trockene Destillation, zersetzende Destillation, Entgasung oder Verschwelung. Der Wortstamm „Brenz-“ in den Namen chemischer Verbindungen wie Brenzcatechin, Brenzschleimsäure und Brenztraubensäure geht hierauf zurück. (de)
 • La pirólisis (del griego piro, ‘fuego’ y lisis, ‘rotura’) es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno (y de cualquier halógeno). Involucra cambios simultáneos de composición química y estado físico, los cuales son irreversibles. En este caso, no produce ni dioxinas ni furanos. La pirólisis extrema, que solo deja carbono como residuo, se llama carbonización. La pirólisis es un caso especial de termólisis. Un ejemplo de pirólisis es la destrucción de neumáticos usados. En este contexto, la pirólisis es la degradación del caucho de la rueda mediante el calor en ausencia de oxígeno. (es)
 • Dianscaoileadh ábhair trí théamh gan ocsaigin a bheith i láthair, próiseas a tháirgeann comhdhúile níos simplí de ghnáth. Sampla tábhachtach pirealaithe is ea cnagadh peitriliam, ina n-athraítear alcáin ina n-ailcéiní is ina n-alcáin níos giorra (mar shampla athrú própáin in eitéin is meatán, CH3CH2CH3 → CH2=CH2 + CH4). (ga)
 • Pirolisis adalah dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau pereaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Pirolisis adalah kasus khusus termolisis. Pirolisis ekstrem, yang hanya meninggalkan karbon sebagai residu, disebut karbonisasi. Briket batubara terkarbonisasi adalah briket yang sebelumnya mengalami suatu proses karbonisasi. Karbonisasi adalah proses pemanasan batubara sampai suhu dan waktu tertentu (200–1000 °C (390–1800 °F)) pada kondisi miskin oksigen untuk menghilangkan kandungan zat terbang batubara sehingga dihasilkan padatan yang berupa arang batubara atau kokas atau semi kokas dengan hasil samping tar dan gas. Proses ini digunakan secara umum dalam industri kimia, misalnya, untuk menghasilkan arang, karbon aktif, metanol, dan bahan kimia lainnya dari kayu, untuk mengkonversi etilena diklorida menjadi vinil klorida untuk membuat PVC, untuk menghasilkan kokas dari batubara, untuk mengubah biomassa menjadi gas sintesis dan biochar, untuk mengubah limbah plastik kembali menjadi minyak yang dapat digunakan . atau limbah menjadi zat yang aman sekali pakai, dan untuk mengubah hidrokarbon dengan berat molekul menengah seperti minyak menjadi yang lebih ringan seperti bensin. Pirolisis juga digunakan dalam pembuatan nanopartikel, zirkonia dan oksida memanfaatkan nozzle ultrasonik dalam proses yang disebut ultrasonic spray pyrolysis (USP). (in)
 • La piròlisi (o piroscissione) è un processo di decomposizione termochimica di materiali organici, ottenuto mediante l'applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (normalmente ossigeno). In pratica, se si riscalda il materiale in presenza di ossigeno avviene una combustione che genera calore e produce composti gassosi ossidati; effettuando invece lo stesso riscaldamento in condizioni anossiche (totale assenza di ossigeno), il materiale subisce la scissione dei legami chimici originari con formazione di molecole più semplici. Il calore fornito nel processo di pirolisi viene quindi utilizzato per scindere i legami chimici, attuando quella che viene definita omolisi termicamente indotta. Tra i principali processi pirolitici sfruttati su larga scala spiccano il cracking industriale e il trattamento termico dei rifiuti. Prima del 1925 la pirolisi del legno costituì la fonte principale di metanolo e di carbone vegetale. (it)
 • La pyrolyse, ou thermolyse, est la décomposition chimique d'un composé organique par une augmentation importante de sa température pour obtenir d'autres produits (gaz et matière) qu'il ne contenait pas. L'opération est réalisée en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène pour éviter l'oxydation et la combustion (l’opération ne produit donc pas de flamme). Il s'agit du premier stade de transformation thermique après la déshydratation. Elle permet généralement d'obtenir un solide carboné, une huile et un gaz. Elle débute à un niveau de température relativement bas (à partir de 200 °C) et se poursuit jusqu'à 1 000 °C environ. Selon la température, la proportion des trois composés résultants est différente. Elle peut notamment être produite dans un four solaire, comme cela a été montré à Odeillo. (fr)
 • 熱分解(ねつぶんかい、英語: pyrolysis)は、有機化合物などを、酸素やハロゲンなどを存在させずに加熱することによって行われる化学分解である。化学合成の変化を実験で調べることができる。また逆反応は起こらない。英語 pyrolysis の語源はギリシャ語由来の形態素 pyro-〈火〉と -lysis〈分解〉の合成によるものである。蒸気の共存下に行われる場合もある。 化学分析においては、複雑な組成の物質を単純な分子へと分けることによって同定を行う目的で利用される。などがその例である。 工業的には、ある単一物質を他の物質へ変換するのに用いられる。例えば1,2-ジクロロエタンを熱分解して塩化ビニルが製造される。これはポリ塩化ビニルの原料となる。また、バイオマスや廃棄物をより有益な、あるいはより危険性の少ない物質へ変換するのにも利用される(合成ガスなど)。 炭素のみが得られる過酷な条件での熱分解は炭化と呼ばれる。 (ja)
 • 열분해(熱分解)는 물질에 높은 온도로 가열하여 일어나는 화학물질의 분해 반응을 가리킨다. 열분해는 일반적으로 430 °C (800 °F) 이상의 온도에서 운영된다. 이 용어의 영어 낱말 pyrolysis는 그리스어에서 파생한 형태소 pyr("불")과 lysis(분리)에서 만들어졌다. (ko)
 • Piroliza (gr. pyro, ogień, i lysis, rozpad), sucha destylacja, destylacja rozkładowa – proces degradacji zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury i prowadzony bez tlenu i innych celowo dodawanych reagentów. Podobnym procesem jest przebiegające w niższej temperaturze wytlewanie. (pl)
 • Pyrolyse, letterlijk ontleding met vuur (neologisme (1869), ontleend aan Oudgrieks πῦρ (pyr) vuur, en λύσις (lýsis) splitsing), ook kraken of (foutief) droge destillatie genoemd, is een endotherm proces waarbij koolstofhoudend materiaal wordt ontleed door het te verhitten tot hoge temperaturen (200 - 900 °C) zonder dat er zuurstof bij kan komen. (nl)
 • Pirólise - (do Grego pyr, pyrós = fogo + lýsis = dissolução) - Em sentido estrito é uma reação de análise ou decomposição que ocorre pela ação de altas temperaturas. Ocorre uma ruptura da estrutura molecular original de um determinado composto pela ação do calor em um ambiente com pouco ou nenhum oxigênio. Entretanto, em sentido amplo, conceitua-se como pirólise todo e qualquer processo de decomposição ou de alteração da composição de um composto ou mistura pela ação de calor, nas condições acima descritas, como por exemplo a carbonização. Excetua-se talvez, as reações térmicas executadas em presença de catalisador, quando segundo certos autores, seriam melhor definidas como reações de reforma catalítica ou "cracking" catalítico. Este sistema é bastante utilizado pela indústria petroquímica e na fabricação de fibra de carbono. Outra aplicação da pirólise se dá no tratamento do lixo. O processo é auto-sustentável sob o ponto de vista energético, pois, a decomposição química pelo calor na ausência de oxigênio, produz mais energia do que consome. O para tratamento do lixo funciona com qualquer produto, desde o lixo doméstico até resíduos industriais e plásticos que inicialmente são triturados depois de ser previamente selecionados. Através deste processo, são produzidos biocombustíveis. Após a seleção e trituração, o material segue ao reator pirolítico onde ocorre uma reação endotérmica e as conseqüentes separações dos subprodutos. No entanto, a partir de 1980 houveram significativos avanços na tecnologia de pirólise tradicional, sendo anexadas ao processo original técnicas com catalisadores, técnicas a vácuo, de destilação fracionada, e equipamentos de tecnologias de recuperação térmica avançada da empresa Sílex, com desenvolvimento tecnológico de Luiz Gilberto Lauffer, onde os resíduos não precisam mais serem previamente triturados. Também, estas novas tecnologias já separam três tipos de óleos, sendo um leve semelhante a gasolina, um óleo intermediário semelhante a óleo Diesel e um óleo combustível pesado. O gás combustível gerado com as novas tecnologias da Sílex são utilizados parcialmente para manter a sustentabilidade térmica do processo, e o excedente é utilizado por microturbinas a gás de síntese especialmente desenvolvidas com as tecnologias da Sílex para este processo de pirólise e para o processo de Gaseificação, gerando energia elétrica proporcionalmente ao excedente de gás de síntese gerado, e ainda reutilizando a energia térmica residual de saída da microturbina (ou de motor a explosão se for o caso) e gerar mais energia elétrica através da tecnologia da Sílex no ciclo Rankine Orgânico, chegando a 49% de rendimento em energia elétrica, bastante acima dos processos térmicos de geração ou de cogeração tradicionais. Com as novas tecnologias incorporadas gera-se carvão, óleo pesado, óleo leve, gasolina e energia elétrica, com tecnologia limpa e auto sustentável inédita. Com as novas tecnologias da Sílex foram desenvolvidas unidades de processamento móveis em contêineres, podendo processar diversos tipos de resíduos no mesmo reator no local da deposição dos resíduos (agora sendo matérias primas) como lixo urbano novo ou já aterrado há muito tempo, pneus, solo contaminado e resíduos industriais diversos entre outros, ou ainda matérias primas tradicionais como madeira, serragem, resíduos frigoríficos, carvão mineral, cascas como de arroz e caroços como de Açaí entre outros resíduos. (pt)
 • Пиро́лиз (от др.-греч. πῦρ «огонь, жар» + λύσις «разложение, распад») — термическое разложение органических и многих неорганических соединений. В узком смысле — разложение органических природных соединений при недостатке кислорода (древесины, нефтепродуктов и прочего).Пиролиз может определяться как высокотемпературный (750—800 °С) термолиз углеводородов, проводимый при низком давлении и малой продолжительности. В широком смысле под пиролизом понимают высокотемпературный термолиз органических соединений. В наиболее широком смысле — разложение любых соединений на составляющие менее тяжёлые молекулы или химические элементы под действием повышенной температуры. Так, например, теллуроводород разлагается на водород и теллур уже при температуре около 0 °С. (ru)
 • Pyrolys eller torrdestillation är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring 500-1000°C, i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker. Vid pyrolys avgår flyktiga ämnen i gasform, medan en återstod i fast eller flytande form blir kvar. Pyrolys är därför en form av termisk nedbrytning. Förkolning är ett exempel på pyrolys. Pyrolys skiljer sig från förgasning, en annan liknande process. Under förgasning tillsätts en viss kontrollerad mängd vattenånga och/eller syre, medan pyrolys sker utan syre. (sv)
 • 裂解(英語:pyrolysis,或称热解、热裂、热裂解、高温裂解)指有机物质於无氧气存在下的分解反应。它涉及的化学成分和物理相位的同时变化,并且是不可逆的反應。 裂解与干馏及烷烃的裂化反应有相似之处,同属于;但由於細部的差異與專門用途的不同,因此有不同的稱呼,如干馏、,和裂化反应。如果裂解的温度再升高,则会发生,所有的反应物都会转变为碳。 裂解与燃烧和水解等其他工艺不同之处在于它通常不涉及与氧,水或任何其它试剂的反应 ,但是在实作上,不一定會在完全无氧的环境下進行熱裂解反應,因为任何裂解系统中都存在一些空氣(含有氧),因此會发生少量的氧化反應。此外,若着火时(如:火災)氧气供应较少,便會發生類似裂解的反应,这也是目前研究裂解反应机理和性质的重要原因。 (zh)
 • Піроліз, або теплова деградація — від «піро» — вогонь, і «лізис» — розчинення; означає «розчинення вогнем» (так само«гідроліз», «електроліз») — хімічна реакція, під час якої органічні сполуки розпадаються. У вузькому сенсі, піроліз — розкладання органічних природних сполук (деревини, нафтопродуктів тощо) за нестачі кисню. Піроліз може визначатися як високотемпературний (750—800 °С) термоліз вуглеводнів, що проводиться за низького тиску і малої тривалості. У широкому сенсі під піролізом розуміють вискотемпературний термоліз органічних сполук. В найширшому розумінні — розкладання будь-яких сполук на складові легші молекули або хімічні елементи під дією підвищеної температури. Так, наприклад, розкладається на водень і телур вже при температурі близько 0 °С. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 262252 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 54112 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986480182 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • left (en)
dbp:alt
 • A blacked bent disc, barely recognizible as a pizza, standing up stiffly from a plate (en)
 • Brownish onions with carrots and celery in a frying pan. (en)
dbp:b
 • no (en)
dbp:c
 • Category:Pyrolysis (en)
dbp:caption
 • This pizza is pyrolyzed, almost completely carbonized. (en)
 • Caramelized onions are slightly pyrolyzed. (en)
dbp:d
 • Q176848 (en)
dbp:image
 • Caramelisation of carrots.jpg (en)
 • Verkohlte Pizza 2013-04-01-2658.jpg (en)
dbp:m
 • no (en)
dbp:mw
 • no (en)
dbp:n
 • no (en)
dbp:q
 • no (en)
dbp:s
 • no (en)
dbp:v
 • no (en)
dbp:voy
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikt
 • pyrolysis (en)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La piròlisi és la descomposició química de matèria orgànica causada per l'escalfament en absència d'oxigen o altres reactius, excepte possiblement el vapor d'aigua. La piròlisi extrema, que només deixa carboni com a residu, s'anomena carbonització. La piròlisi és un cas especial de termòlisi.Un exemple de piròlisi és una manera de reciclar rodes usades. En aquest context la piròlisi és la degradació del cautxú de la roda fent servir calor en absència d'oxigen. (ca)
 • Η πυρόλυση είναι η οργανικών υλικών με την θέρμανση απουσία οξυγόνου και άλλων αντιδραστηρίων εκτός πιθανόν από ατμό. Η εκτενής πυρόλυση που αφήνει μόνο άνθρακα ως κατάλοιπο λέγεται ανθρακοποίηση. Η πυρόλυση είναι μια ειδική περίπτωση . (el)
 • Dianscaoileadh ábhair trí théamh gan ocsaigin a bheith i láthair, próiseas a tháirgeann comhdhúile níos simplí de ghnáth. Sampla tábhachtach pirealaithe is ea cnagadh peitriliam, ina n-athraítear alcáin ina n-ailcéiní is ina n-alcáin níos giorra (mar shampla athrú própáin in eitéin is meatán, CH3CH2CH3 → CH2=CH2 + CH4). (ga)
 • 熱分解(ねつぶんかい、英語: pyrolysis)は、有機化合物などを、酸素やハロゲンなどを存在させずに加熱することによって行われる化学分解である。化学合成の変化を実験で調べることができる。また逆反応は起こらない。英語 pyrolysis の語源はギリシャ語由来の形態素 pyro-〈火〉と -lysis〈分解〉の合成によるものである。蒸気の共存下に行われる場合もある。 化学分析においては、複雑な組成の物質を単純な分子へと分けることによって同定を行う目的で利用される。などがその例である。 工業的には、ある単一物質を他の物質へ変換するのに用いられる。例えば1,2-ジクロロエタンを熱分解して塩化ビニルが製造される。これはポリ塩化ビニルの原料となる。また、バイオマスや廃棄物をより有益な、あるいはより危険性の少ない物質へ変換するのにも利用される(合成ガスなど)。 炭素のみが得られる過酷な条件での熱分解は炭化と呼ばれる。 (ja)
 • 열분해(熱分解)는 물질에 높은 온도로 가열하여 일어나는 화학물질의 분해 반응을 가리킨다. 열분해는 일반적으로 430 °C (800 °F) 이상의 온도에서 운영된다. 이 용어의 영어 낱말 pyrolysis는 그리스어에서 파생한 형태소 pyr("불")과 lysis(분리)에서 만들어졌다. (ko)
 • Piroliza (gr. pyro, ogień, i lysis, rozpad), sucha destylacja, destylacja rozkładowa – proces degradacji zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury i prowadzony bez tlenu i innych celowo dodawanych reagentów. Podobnym procesem jest przebiegające w niższej temperaturze wytlewanie. (pl)
 • Pyrolyse, letterlijk ontleding met vuur (neologisme (1869), ontleend aan Oudgrieks πῦρ (pyr) vuur, en λύσις (lýsis) splitsing), ook kraken of (foutief) droge destillatie genoemd, is een endotherm proces waarbij koolstofhoudend materiaal wordt ontleed door het te verhitten tot hoge temperaturen (200 - 900 °C) zonder dat er zuurstof bij kan komen. (nl)
 • Pyrolys eller torrdestillation är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring 500-1000°C, i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker. Vid pyrolys avgår flyktiga ämnen i gasform, medan en återstod i fast eller flytande form blir kvar. Pyrolys är därför en form av termisk nedbrytning. Förkolning är ett exempel på pyrolys. Pyrolys skiljer sig från förgasning, en annan liknande process. Under förgasning tillsätts en viss kontrollerad mängd vattenånga och/eller syre, medan pyrolys sker utan syre. (sv)
 • 裂解(英語:pyrolysis,或称热解、热裂、热裂解、高温裂解)指有机物质於无氧气存在下的分解反应。它涉及的化学成分和物理相位的同时变化,并且是不可逆的反應。 裂解与干馏及烷烃的裂化反应有相似之处,同属于;但由於細部的差異與專門用途的不同,因此有不同的稱呼,如干馏、,和裂化反应。如果裂解的温度再升高,则会发生,所有的反应物都会转变为碳。 裂解与燃烧和水解等其他工艺不同之处在于它通常不涉及与氧,水或任何其它试剂的反应 ,但是在实作上,不一定會在完全无氧的环境下進行熱裂解反應,因为任何裂解系统中都存在一些空氣(含有氧),因此會发生少量的氧化反應。此外,若着火时(如:火災)氧气供应较少,便會發生類似裂解的反应,这也是目前研究裂解反应机理和性质的重要原因。 (zh)
 • التحلل الحراري هو تحلل كيميائي للمواد العضوية عند درجات حرارة مرتفعة في غياب الأكسجين أو أي هالوجين، ويتضمن أيضا تغير في التركيب الكيميائي الذي يصاحبه تغير في حالة المادة الفيزيائية وهذا التغير للمادة هو تغير غير منعكس. ويختلف التحلل الحراري عن العمليات الأخرى مثل الاحتراق أو التحلل من خلال انتزاع الماء (بلمهة) بأن التفاعل لا يتضمن وجود الأكسجين أو الماء أو أي وسيط آخر. (ar)
 • Pyrolýza (řecky pýr = oheň, lysis = rozpuštění) je fyzikálně-chemický děj, řadící se do relativně široké skupiny termických procesů. Termickými procesy jsou v praxi míněny technologie, které působí na odpad teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické stability. Tato obecná definice zahrnuje velmi široké rozmezí teplot používaných v jednotlivých technologiích (300 – 2000 °C), přičemž není brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějů. Z tohoto důvodu mohou být termické procesy dále děleny do dvou kategorií, a to na: (cs)
 • Pyrolyse oder pyrolytische Zersetzung (von altgriechisch πῦρ pyr ‚Feuer‘ und λύσις lýsis ‚(Auf)Lösung‘) bezeichnet verschiedene thermo-chemische Umwandlungsprozesse, in denen organische Verbindungen bei hohen Temperaturen und in Abwesenheit von Sauerstoff (λ=0) gespalten werden. Durch die hohen Temperaturen werden die Bindungen innerhalb der Moleküle gespalten und durch den Sauerstoffausschluss wird eine Verbrennung verhindert. Die entstehenden Produkte sind vielfältig. (de)
 • Pyrolysis is the thermal decomposition of materials at elevated temperatures in an inert atmosphere. It involves a change of chemical composition. The word is coined from the Greek-derived elements pyro "fire" and lysis "separating". The process is used heavily in the chemical industry, for example, to produce ethylene, many forms of carbon, and other chemicals from petroleum, coal, and even wood, to produce coke from coal. Aspirational applications of pyrolysis would convert biomass into syngas and biochar, waste plastics back into usable oil, or waste into safely disposable substances. (en)
 • Pirolizo ((termika malkombino) el la greka: pyr = fajro, lysis = malkombiniĝo) estas la nomo de termika spliĝo de kemiaj kombinaĵoj, kiu okazas je alta temperaturo. Plej ofte okazas tio en senoksigena medio, por malhelpi la . Teknikaj pirolizaj procesoj estas : (eo)
 • La pirólisis (del griego piro, ‘fuego’ y lisis, ‘rotura’) es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno (y de cualquier halógeno). Involucra cambios simultáneos de composición química y estado físico, los cuales son irreversibles. En este caso, no produce ni dioxinas ni furanos. La pirólisis extrema, que solo deja carbono como residuo, se llama carbonización. La pirólisis es un caso especial de termólisis. (es)
 • La pyrolyse, ou thermolyse, est la décomposition chimique d'un composé organique par une augmentation importante de sa température pour obtenir d'autres produits (gaz et matière) qu'il ne contenait pas. L'opération est réalisée en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène pour éviter l'oxydation et la combustion (l’opération ne produit donc pas de flamme). Il s'agit du premier stade de transformation thermique après la déshydratation. (fr)
 • Pirolisis adalah dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau pereaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Pirolisis adalah kasus khusus termolisis. Pirolisis ekstrem, yang hanya meninggalkan karbon sebagai residu, disebut karbonisasi. (in)
 • La piròlisi (o piroscissione) è un processo di decomposizione termochimica di materiali organici, ottenuto mediante l'applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (normalmente ossigeno). In pratica, se si riscalda il materiale in presenza di ossigeno avviene una combustione che genera calore e produce composti gassosi ossidati; effettuando invece lo stesso riscaldamento in condizioni anossiche (totale assenza di ossigeno), il materiale subisce la scissione dei legami chimici originari con formazione di molecole più semplici. Il calore fornito nel processo di pirolisi viene quindi utilizzato per scindere i legami chimici, attuando quella che viene definita omolisi termicamente indotta. (it)
 • Pirólise - (do Grego pyr, pyrós = fogo + lýsis = dissolução) - Em sentido estrito é uma reação de análise ou decomposição que ocorre pela ação de altas temperaturas. Ocorre uma ruptura da estrutura molecular original de um determinado composto pela ação do calor em um ambiente com pouco ou nenhum oxigênio. Este sistema é bastante utilizado pela indústria petroquímica e na fabricação de fibra de carbono. O para tratamento do lixo funciona com qualquer produto, desde o lixo doméstico até resíduos industriais e plásticos que inicialmente são triturados depois de ser previamente selecionados. (pt)
 • Пиро́лиз (от др.-греч. πῦρ «огонь, жар» + λύσις «разложение, распад») — термическое разложение органических и многих неорганических соединений. В узком смысле — разложение органических природных соединений при недостатке кислорода (древесины, нефтепродуктов и прочего).Пиролиз может определяться как высокотемпературный (750—800 °С) термолиз углеводородов, проводимый при низком давлении и малой продолжительности. В широком смысле под пиролизом понимают высокотемпературный термолиз органических соединений. (ru)
 • Піроліз, або теплова деградація — від «піро» — вогонь, і «лізис» — розчинення; означає «розчинення вогнем» (так само«гідроліз», «електроліз») — хімічна реакція, під час якої органічні сполуки розпадаються. У вузькому сенсі, піроліз — розкладання органічних природних сполук (деревини, нафтопродуктів тощо) за нестачі кисню. Піроліз може визначатися як високотемпературний (750—800 °С) термоліз вуглеводнів, що проводиться за низького тиску і малої тривалості. У широкому сенсі під піролізом розуміють вискотемпературний термоліз органічних сполук. (uk)
rdfs:label
 • Pyrolysis (en)
 • تحلل حراري (ar)
 • Piròlisi (ca)
 • Pyrolýza (cs)
 • Pyrolyse (de)
 • Πυρόλυση (el)
 • Pirolizo (eo)
 • Pirólisis (es)
 • Pyrolyse (fr)
 • Pirealú (ga)
 • Pirolisis (in)
 • Pirolisi (it)
 • 熱分解 (ja)
 • 열분해 (ko)
 • Pyrolyse (nl)
 • Piroliza (pl)
 • Pirólise (pt)
 • Пиролиз (ru)
 • Піроліз (uk)
 • Pyrolys (sv)
 • 裂解 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:products of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of