An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Language education – the process and practice of teaching a second or foreign language – is primarily a branch of applied linguistics, but can be an interdisciplinary field. There are four main learning categories for language education: communicative competencies, proficiencies, cross-cultural experiences, and multiple literacies.

Property Value
dbo:abstract
 • هو تدريس لغة أجنبية أو أكثر مع اللغة الأم بقصد توسيع مفاهيم الطالب أو التلميذ من أجل توسيع فهمه وادراكه للعالم حوله وكل دولة لها طريقتها ونظامها التعليمي في تدريس اللغات الأجنبية ولكن تحتل اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى عالميا من حيث دراستها كلغة أجنبية ثانية في أغلب دول العالم. (ar)
 • Výuka cizích jazyků je nezbytná pro dorozumívání se mezi jednotlivými národy, které nehovoří stejným jazykem. Jejím cílem je zvýšení jazykových znalostí, aby byli lidé schopni komunikovat v cizím jazyce a aby poznali reálie dané země a porozuměli tak jejím kulturním zvyklostem. Na osvojování cizího jazyka má vliv několik proměnných. Patří mezi ně zejména věk učícího se, metody, které učitelé jazyků využívají a strategie učení jazyka, které používají samotní žáci. (cs)
 • Instruado de lingvoj au lingvo-edukado estas la aro de teknikoj kaj praktiko de instruado kaj lernado de fremda aŭ dua lingvo. Ĝi estas ĉefe branĉo de aplikata lingvistiko. (eo)
 • Fremdsprachenunterricht bezeichnet das Lehren und das Erlernen einer Sprache, die nicht zu der/den Muttersprache(n) gehört, in Bildungsinstitutionen oder im Privatunterricht. (de)
 • La enseñanza de idiomas es la actividad que se ocupa de la adquisición de competencias en segundas lenguas o lenguas extranjeras. La enseñanza de idiomas es una rama de la lingüística aplicada. (es)
 • Language education – the process and practice of teaching a second or foreign language – is primarily a branch of applied linguistics, but can be an interdisciplinary field. There are four main learning categories for language education: communicative competencies, proficiencies, cross-cultural experiences, and multiple literacies. (en)
 • L’enseignement des langues étrangères est abordé de façons diverses selon les époques, les pays, les enseignants et les méthodes mobilisées. Il peut être individuel, collectif ou se pratiquer en immersion. (fr)
 • Pendidikan bahasa adalah pengajaran dan pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Pendidikan bahasa merupakan cabang linguistik terapan. Pendidikan bahasa dapat diberikan sebagai salah satu pada sekolah umum atau melalui suatu khusus. yang digunakan untuk pendidikan bahasa antara lain adalah pemerolehan bahasa kedua. * l * * s (in)
 • 外国語教育(がいこくごきょういく)とは、外国語を習得させることを目的とした教育の総称。 (ja)
 • 언어학에서 문법 교수의 종류에는 다음과 같은 방법들이 있다. * : 규칙 설명을 하거나 언어 형식으로 주의를 끌어 규칙을 이해시킨다. * : 규칙 설명을 하지 않거나 언어 형식으로 주의를 끄는 교수를 하지 않는다. * 의미 초점(focus on meaning) 교수: 학습자를 제2 언어 목표 항목에 많이 접하게 하지만 학습자의 주의를 의미에서 언어 형식으로 연결시키지 않는다. * 형태 초점(focus on form) 교수: 문법적 설명이나 기계적 연습을 사용해 학습자의 주의를 언어 형식으로 이끄는 것은 아니다. (ko)
 • Språkundervisning är utbildningen och studiet av ett språk. Undervisningen kan betyda att man förbättrar studentens bemästrande av sitt modersmål, men termen används oftare för språkinlärning, det vill säga, att man lär sig ett främmande eller andra språk. Språkutbildningen är en del av den tillämpade lingvistiken. Under olika perioder har olika språk varit populära för språkundervisning. I Sverige under medeltiden var latin det populära språket. I det svenska skolsystemet under senare delen av 1900-talet lärde man sig först modersmålet svenska, sedan engelska som första utländska språk (A-språk). Därefter kunde man välja tyska eller franska som B-språk. Till C-språk kunde man välja det andra språket franska eller tyska, eller spanska, eller så småningom något av en hel rad ytterligare språk i mån av tillgång på lärare. På senare tid har språkundervisningens mångfald i svenska skolor försämrats. Dock har hemspråksundervisningen utvecklats, utom för de hemspråk som tillhör den nordgermanska språkgruppen, exempelvis dalmål, jämtska och botniska, som fortfarande diskrimineras hårt i skolväsendet. Olika språk är olika svåra att lära sig. Svårigheten beror delvis på likheten med elevens modersmål, dels på det nya språkets inneboende egenskaper. Universitetet i Paderborn undersökte hur lång tid det tog för jämbördiga grupper franska studenter att tillgodogöra sig ett främmande språk upp till en viss nivå där man talar språket flytande. Studenterna lärde sig flytande tyska på 2 000 studietimmar, engelska på 1 500 timmar, spanska på 1 000 timmar och esperanto på 150 timmar. Att lära sig esperanto gick alltså tio gånger så fort som att lära sig engelska. Det beror huvudsakligen på att esperanto är ett mer intelligent utformat språk, helt utan undantag eller oregelbundenheter i uttal, stavning, grammatik, ordbildning m.m., och med större uttrycksmöjligheter. I USA har språkundervisningen på främmande språk minskat i förhållande till allmän språkinlärning, som har ökat. Andelen som läser främmande språk jämfört med antalet intagna har sjunkit från ungefär 16,5% 1965 till hälften 2006. I USA märks även regionala skillnader i populära språk, där italienska och hebreiska är populära i nordöstra USA och i Florida. Asiatiska språk är populärare längs stilla havskusten, medan arabiska och spanska är jämnt fördelat. De femton populäraste språken i USA är, i fallande ordning, spanska, franska, tyska, ASL, italienska, japanska, kinesiska, latin, ryska, arabiska, klassisk grekiska, bibelhebreiska, portugisiska, modern hebreiska och koreanska. Inlärningsmetoderna har successivt förändrats. En märkbar skillnad finns mellan 1900-talet och 2000-talet, där man under 1900-talet inriktade sig mer på textbaserad undervisning, till att under 2000-talet gå allt mer från undervisning i ett främmande språk till undervisning på ett främmande språk. (sv)
 • 語言教育,泛指任何語言的教導行為與學習行為。其內容涵蓋文字形態、語音、語彙、語法、、會話、閱讀與寫作等。一般人提起語言教育的時多半會聯想為外語的教學。 外語的教學與第二語言教學與的最大分別,在於外語的學習原因可以很多,而隨同不同的學習原因,導師可以因應作出不同的教學方式。然而,第二語言是日常生活裡必須要使用的語言,就如英語在印度、新加坡及香港等地都是必須,教學模式因而會變得比較實用,使學習者在日常生活裡可以隨時使用。 而它与母语教学的最大不同,在于第二語言教学的目的主要是让学习者获得使用这种语言的交际能力,而学习者的学习原因可以有很多.学习第二语言时,学习者会受到母语的干扰,因而教学者应该考虑到这个因素,有意识的与他们的母语进行对比,对照,使教学效果达到最优。但也有人认为,第二外语通常与其母语在发音系统与语法结构上完全不同,不应进行对比、对照来进行学习。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 186467 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 48829 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1099449977 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • هو تدريس لغة أجنبية أو أكثر مع اللغة الأم بقصد توسيع مفاهيم الطالب أو التلميذ من أجل توسيع فهمه وادراكه للعالم حوله وكل دولة لها طريقتها ونظامها التعليمي في تدريس اللغات الأجنبية ولكن تحتل اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى عالميا من حيث دراستها كلغة أجنبية ثانية في أغلب دول العالم. (ar)
 • Výuka cizích jazyků je nezbytná pro dorozumívání se mezi jednotlivými národy, které nehovoří stejným jazykem. Jejím cílem je zvýšení jazykových znalostí, aby byli lidé schopni komunikovat v cizím jazyce a aby poznali reálie dané země a porozuměli tak jejím kulturním zvyklostem. Na osvojování cizího jazyka má vliv několik proměnných. Patří mezi ně zejména věk učícího se, metody, které učitelé jazyků využívají a strategie učení jazyka, které používají samotní žáci. (cs)
 • Instruado de lingvoj au lingvo-edukado estas la aro de teknikoj kaj praktiko de instruado kaj lernado de fremda aŭ dua lingvo. Ĝi estas ĉefe branĉo de aplikata lingvistiko. (eo)
 • Fremdsprachenunterricht bezeichnet das Lehren und das Erlernen einer Sprache, die nicht zu der/den Muttersprache(n) gehört, in Bildungsinstitutionen oder im Privatunterricht. (de)
 • La enseñanza de idiomas es la actividad que se ocupa de la adquisición de competencias en segundas lenguas o lenguas extranjeras. La enseñanza de idiomas es una rama de la lingüística aplicada. (es)
 • Language education – the process and practice of teaching a second or foreign language – is primarily a branch of applied linguistics, but can be an interdisciplinary field. There are four main learning categories for language education: communicative competencies, proficiencies, cross-cultural experiences, and multiple literacies. (en)
 • L’enseignement des langues étrangères est abordé de façons diverses selon les époques, les pays, les enseignants et les méthodes mobilisées. Il peut être individuel, collectif ou se pratiquer en immersion. (fr)
 • Pendidikan bahasa adalah pengajaran dan pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Pendidikan bahasa merupakan cabang linguistik terapan. Pendidikan bahasa dapat diberikan sebagai salah satu pada sekolah umum atau melalui suatu khusus. yang digunakan untuk pendidikan bahasa antara lain adalah pemerolehan bahasa kedua. * l * * s (in)
 • 外国語教育(がいこくごきょういく)とは、外国語を習得させることを目的とした教育の総称。 (ja)
 • 언어학에서 문법 교수의 종류에는 다음과 같은 방법들이 있다. * : 규칙 설명을 하거나 언어 형식으로 주의를 끌어 규칙을 이해시킨다. * : 규칙 설명을 하지 않거나 언어 형식으로 주의를 끄는 교수를 하지 않는다. * 의미 초점(focus on meaning) 교수: 학습자를 제2 언어 목표 항목에 많이 접하게 하지만 학습자의 주의를 의미에서 언어 형식으로 연결시키지 않는다. * 형태 초점(focus on form) 교수: 문법적 설명이나 기계적 연습을 사용해 학습자의 주의를 언어 형식으로 이끄는 것은 아니다. (ko)
 • 語言教育,泛指任何語言的教導行為與學習行為。其內容涵蓋文字形態、語音、語彙、語法、、會話、閱讀與寫作等。一般人提起語言教育的時多半會聯想為外語的教學。 外語的教學與第二語言教學與的最大分別,在於外語的學習原因可以很多,而隨同不同的學習原因,導師可以因應作出不同的教學方式。然而,第二語言是日常生活裡必須要使用的語言,就如英語在印度、新加坡及香港等地都是必須,教學模式因而會變得比較實用,使學習者在日常生活裡可以隨時使用。 而它与母语教学的最大不同,在于第二語言教学的目的主要是让学习者获得使用这种语言的交际能力,而学习者的学习原因可以有很多.学习第二语言时,学习者会受到母语的干扰,因而教学者应该考虑到这个因素,有意识的与他们的母语进行对比,对照,使教学效果达到最优。但也有人认为,第二外语通常与其母语在发音系统与语法结构上完全不同,不应进行对比、对照来进行学习。 (zh)
 • Språkundervisning är utbildningen och studiet av ett språk. Undervisningen kan betyda att man förbättrar studentens bemästrande av sitt modersmål, men termen används oftare för språkinlärning, det vill säga, att man lär sig ett främmande eller andra språk. Språkutbildningen är en del av den tillämpade lingvistiken. (sv)
rdfs:label
 • Language education (en)
 • تعليم اللغات الأجنبية (ar)
 • Výuka cizích jazyků (cs)
 • Fremdsprachenunterricht (de)
 • Instruado de lingvoj (eo)
 • Enseñanza de idiomas (es)
 • Enseignement des langues étrangères (fr)
 • Pendidikan bahasa (in)
 • 문법 교수 (ko)
 • 外国語教育 (ja)
 • Språkundervisning (sv)
 • 語言教育 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:mainInterests of
is dbp:purpose of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License