About: Keiretsu

An Entity of Type: SocialGroup107950920, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A keiretsu (Japanese: 系列, literally system, series, grouping of enterprises, order of succession) is a set of companies with interlocking business relationships and shareholdings. In the legal sense, it is a type of informal business group that are loosely organized alliances within the social world of Japan's business community. The keiretsu system dominated the Japanese economy for the second half of the 20th century, following the dissolution of the zaibatsu after World War II, and, to a lesser extent, continues to do so in the early 21st century.

Property Value
dbo:abstract
 • Keiretsu (系列) és un terme japonès que fa referència a un model empresarial en el qual existeix una coalició d'empreses que sense estar lligades necessàriament per vincles de propietat estan unides per interessos econòmics. L'estructura del keiretsu està basada en dues parts: un nucli central en el qual se situa una gran organització de gran poder econòmic i un conjunt d'organitzacions amb gran interdependència, però que comparteixen departaments i acords econòmics. El keiretsu és la versió actualitzada del zaibatsu, figura que va ser eliminada en acabar la Segona Guerra Mundial pels ocupants pel seu suport a la guerra. (ca)
 • Keiretsu (系列 ''Keiretsu''?) es un término japonés que hace referencia a un modelo empresarial y del en el que existe una coalición de empresas unidas por ciertos intereses económicos. Es un tipo de grupo de negocios donde una empresa central, que no es una cúspide jerárquica, plantea montar un entorno económico adecuado que ayude a diferentes empresas a autocoordinarse para aunar esfuerzos y posteriormente realizar un reparto equitativo de los resultados. Es una red regularizada de proveedores que mejora la eficiencia de los procesos de producción.​ Suele ser una estructura basada en dos partes, un núcleo central en el que se sitúan una organización de gran poder económico, un banco y una organización de desarrollo de negocios (operadora o trader). Por afuera del núcleo central existe un conjunto de pequeñas organizaciones con gran independencia, pero que comparten departamentos y acuerdos económicos, y que poseen una alta interdependencia con el núcleo central. Es una visión empresarial parecida al zaibatsu, con la diferencia de que el keiretsu posee una estructura mucho más horizontal, con una menor cadena de mando.[cita requerida] A diferencia del holding, en el keiretsu, no es necesario que las empresas pertenezcan todas a una sola sociedad. (es)
 • Keiretsu (jap. 系列, wörtlich: ‚Reihe‘, ‚Linie‘) bezeichnet japanische Zusammenschlüsse von Unternehmen, auch „wirtschaftliche Verbundgruppen“ genannt. Die Unternehmen sind rechtlich selbständig, aber wirtschaftlich voneinander abhängig. (de)
 • A keiretsu (Japanese: 系列, literally system, series, grouping of enterprises, order of succession) is a set of companies with interlocking business relationships and shareholdings. In the legal sense, it is a type of informal business group that are loosely organized alliances within the social world of Japan's business community. The keiretsu system dominated the Japanese economy for the second half of the 20th century, following the dissolution of the zaibatsu after World War II, and, to a lesser extent, continues to do so in the early 21st century. The members' companies own small portions of the shares in each other's companies, centered on a core bank; this system helps insulate each company from stock market fluctuations and takeover attempts, thus enabling long-term planning in projects. It is a key element of the manufacturing industry in Japan. (en)
 • Keiretsu (系列) ou zaki sont des termes japonais désignant un ensemble d'entreprises, de domaines variés, entretenant entre elles des participations croisées. Avant les années 1950, on parlait de zaibatsu mais ces dernières furent démantelées lors de la période d'occupation du Japon, puisque leurs forts liens avec le militarisme japonais impérial, au sein d'un complexe militaro-industriel, avaient été démontrés. (fr)
 • Keiretsu (系列, harfiah: sistem, seri, pengelompokan perusahaan, atau urutan suksesi) adalah suatu kelompok perusahaan dengan hubungan bisnis dan kepemilikan saham yang saling terkait. Keiretsu adalah salah satu jenis kelompok usaha, yang mulai muncul di Jepang setelah pasca Perang Dunia II. (in)
 • Un keiretsu (系列? letteralmente "serie" o "sussidiario") è un raggruppamento di imprese, operante in settori diversi (industria, commercio, finanza), collegati fra loro da partecipazioni incrociate, reti relazionali e in generale vincoli non tanto giuridici quanto etici di appartenenza al gruppo. (it)
 • 게이레쓰(일본어: 系列 케이레츠[*], 한국어: 계열)는 현대 일본의 거대 기업집단을 일컫는 용어이다. 일본 제국 시기의 기업집단이던 자이바쓰(재벌)는 전후 미군정에 의해 강제 해체를 당하였다. 그러나 구 재벌들은 1950년대부터 재결집을 시작하였고 그것이 게이레쓰의 원류이다. 1990년대에 일본에서 일어난 버블 붕괴로 인하여 다시 한 번 많은 게이레쓰들이 망하거나 합병되었다. 하지만 게이레쓰들은 여전히 일본 경제의 중추를 담당하고 있다. 그러나 일본의 게이레쓰 체제가 퇴색하고 있다는 분석도 존재한다. (ko)
 • 企業間組織(きぎょうかんそしき)とは、社長会・取引先組織・広報委員会等、企業間で構成されている組織である。この概念を指して企業集団と言うこともある。首脳・経営陣(社長・会長・専務等)による組織(社長会等)もあれば、広報系ポストによる組織(広報委員会等)等も存在する。 (ja)
 • Een keiretsu (Japans: 系列) (letterlijk een systeem of reeks) is een reeks bedrijven met in elkaar grijpende bedrijfsverhoudingen en wederkerig aandelenbezit. Het is een type van een commerciële groep, meer precies een conglomeraat. (nl)
 • Keiretsu (japanska:keiretsu, 系列) kallas de japanska horisontellt integrerade företagskonglomerat som äger stora delar av den japanska industrin. De har sitt ursprung i förkrigstidens zaibatsuer, som efter kriget delvis återbildades genom allianser och uppköp. Då som nu är disparata verksamheter centrerade kring en bank - en horisontell modell. (sv)
 • Keiretsu (jap. 系列 keiretsu; pol. system, serie) – grupa spółek powiązanych za pomocą zależności biznesowych i kapitałowych. (pl)
 • Um keiretsu (japonês :系列, literalmente, sistema, série, agrupamento de empresas, ordem de sucessão) é um conjunto de empresas com relações comerciais e participações acionárias interligadas. Trata-se de um modelo empresarial onde há uma coalizão de empresas unidas por certos interesses econômicos. Os keiretsus mantiveram o domínio sobre a economia japonesa durante a segunda metade do século XX e, domínio que continua a existir no início do século XXI, mas em menor grau. As empresas que integram um keiretsu possuem pequenas porções das ações das demais empresas do grupo. É um elemento-chave da indústria de manufatura no Japão. Estes grupos industriais foram criados para preencher o vazio deixado pela abolição dos zaibatsu depois de 1945. Os maiores são Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo. (pt)
 • Кэйрэ́цу (яп. 系列, буквально «система», «серия», «ряд», «иерархический порядок») в Японии — крупные финансово-промышленные группы, наследники более старой формы корпоративной структуры, дзайбацу, оставшиеся фундаментально связанными друг с другом в экономический кластер. Кэйрэцу сохраняли господство над японской экономикой во второй половине XX века и, в меньшей степени продолжают доминировать в начале XXI века Общее между «дзайбацу» и «кэйрэцу» состоит в том, что в обоих случаях речь идет об объединении ряда корпораций, которые чаще всего связаны узами не производственных, а коммерческих интересов. «Кэйрэцу» — это относительно устойчивые группы формально независимых друг от друга предприятий, где ядро составляют крупные корпорации, а вокруг них группируются мелкие и средние фирмы. До Второй мировой войны в промышленно развитой экономике Японии доминировали четыре основных дзайбацу: Мицубиси, Сумитомо, Ясуда и Мицуи. Их деятельность была сосредоточена в следующих отраслях: чёрная металлургия, банковское дело, международная торговля и различные другие ключевые сектора экономики, которые контролировались холдинговой компанией. Помимо этого, они оставались в тесной связи с влиятельными банками, которые финансировали их различные проекты. После войны старый механизм финансового и административного контроля в «кликах» был окончательно уничтожен. Несмотря на отсутствие актуального механизма развития для существования больших индустриальных конгломератов в Японии, прошлая вертикаль власти в дзайбацу, имевшая у своей верхушки одну семью, была заменена горизонтальными партнёрскими и координационными отношениями между ассоциациями в кэйрэцу — это является важнейшим отличием от дзайбацу. Кэйрэцу значительно укрепили свою экономическую мощь, воспользовавшись послевоенной политикой оккупационной администрации США по поддержке целевых отраслей промышленности. Как правило, кэйрэцу группируются вокруг того или иного мощного банка, который обеспечивает финансирование всех компаний группы и фактически исключает возможность их враждебного поглощения другими участниками рынка. Члены группы сохраняют свою операционную независимость, но координируют стратегию и часто обмениваются активами и ресурсами с другими фирмами в группе. Для эффективного контроля над их компаниями, кэйрэцу передали управление менеджерам, а не семьям дзайбацу. Примечательно, что семьи дзайбацу управленческие обязанности профессиональным менеджерам передали ещё на ранней стадии. Типичными примерами кэйрэцу являются, в частности, группы Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Fuyo Group. Ниже приведена структура некоторых наиболее известных групп такого рода. (ru)
 • Кейрецу (яп. 系列, буквально: «система», «серія», «ряд», «ієрархічний порядок») — в Японії — великі корпоративні конгломерати і холдинги, спадкоємці більш старої форми корпоративної структури, дзайбацу, що залишилися фундаментально пов'язаними один з одним в економічний кластер. Старий механізм фінансового і адміністративного контролю в «кліках» був остаточно знищений. Незважаючи на відсутність актуального механізму розвитку для існування великих індустріальних конгломератів в Японії, минула в дзайбацу, що мала у своєї верхівки одну сім'ю, була замінена горизонтальними партнерськими і координаційними відносинами між асоціаціями в кейрецу — це є найважливішою відмінністю від дзайбацу. Зазвичай, кейрецу групуються навколо того чи іншого потужного банку, який забезпечує фінансування всіх компаній групи і фактично виключає можливість їх ворожого поглинання іншими учасниками ринку. Типовими прикладами кейрецу є, зокрема, групи Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, . Ось структура деяких найбільш відомих груп такого роду: (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 17467 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 38038 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124870465 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:date
 • February 2020 (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Keiretsu (jap. 系列, wörtlich: ‚Reihe‘, ‚Linie‘) bezeichnet japanische Zusammenschlüsse von Unternehmen, auch „wirtschaftliche Verbundgruppen“ genannt. Die Unternehmen sind rechtlich selbständig, aber wirtschaftlich voneinander abhängig. (de)
 • Keiretsu (系列) ou zaki sont des termes japonais désignant un ensemble d'entreprises, de domaines variés, entretenant entre elles des participations croisées. Avant les années 1950, on parlait de zaibatsu mais ces dernières furent démantelées lors de la période d'occupation du Japon, puisque leurs forts liens avec le militarisme japonais impérial, au sein d'un complexe militaro-industriel, avaient été démontrés. (fr)
 • Keiretsu (系列, harfiah: sistem, seri, pengelompokan perusahaan, atau urutan suksesi) adalah suatu kelompok perusahaan dengan hubungan bisnis dan kepemilikan saham yang saling terkait. Keiretsu adalah salah satu jenis kelompok usaha, yang mulai muncul di Jepang setelah pasca Perang Dunia II. (in)
 • Un keiretsu (系列? letteralmente "serie" o "sussidiario") è un raggruppamento di imprese, operante in settori diversi (industria, commercio, finanza), collegati fra loro da partecipazioni incrociate, reti relazionali e in generale vincoli non tanto giuridici quanto etici di appartenenza al gruppo. (it)
 • 게이레쓰(일본어: 系列 케이레츠[*], 한국어: 계열)는 현대 일본의 거대 기업집단을 일컫는 용어이다. 일본 제국 시기의 기업집단이던 자이바쓰(재벌)는 전후 미군정에 의해 강제 해체를 당하였다. 그러나 구 재벌들은 1950년대부터 재결집을 시작하였고 그것이 게이레쓰의 원류이다. 1990년대에 일본에서 일어난 버블 붕괴로 인하여 다시 한 번 많은 게이레쓰들이 망하거나 합병되었다. 하지만 게이레쓰들은 여전히 일본 경제의 중추를 담당하고 있다. 그러나 일본의 게이레쓰 체제가 퇴색하고 있다는 분석도 존재한다. (ko)
 • 企業間組織(きぎょうかんそしき)とは、社長会・取引先組織・広報委員会等、企業間で構成されている組織である。この概念を指して企業集団と言うこともある。首脳・経営陣(社長・会長・専務等)による組織(社長会等)もあれば、広報系ポストによる組織(広報委員会等)等も存在する。 (ja)
 • Een keiretsu (Japans: 系列) (letterlijk een systeem of reeks) is een reeks bedrijven met in elkaar grijpende bedrijfsverhoudingen en wederkerig aandelenbezit. Het is een type van een commerciële groep, meer precies een conglomeraat. (nl)
 • Keiretsu (japanska:keiretsu, 系列) kallas de japanska horisontellt integrerade företagskonglomerat som äger stora delar av den japanska industrin. De har sitt ursprung i förkrigstidens zaibatsuer, som efter kriget delvis återbildades genom allianser och uppköp. Då som nu är disparata verksamheter centrerade kring en bank - en horisontell modell. (sv)
 • Keiretsu (jap. 系列 keiretsu; pol. system, serie) – grupa spółek powiązanych za pomocą zależności biznesowych i kapitałowych. (pl)
 • Keiretsu (系列) és un terme japonès que fa referència a un model empresarial en el qual existeix una coalició d'empreses que sense estar lligades necessàriament per vincles de propietat estan unides per interessos econòmics. L'estructura del keiretsu està basada en dues parts: un nucli central en el qual se situa una gran organització de gran poder econòmic i un conjunt d'organitzacions amb gran interdependència, però que comparteixen departaments i acords econòmics. (ca)
 • A keiretsu (Japanese: 系列, literally system, series, grouping of enterprises, order of succession) is a set of companies with interlocking business relationships and shareholdings. In the legal sense, it is a type of informal business group that are loosely organized alliances within the social world of Japan's business community. The keiretsu system dominated the Japanese economy for the second half of the 20th century, following the dissolution of the zaibatsu after World War II, and, to a lesser extent, continues to do so in the early 21st century. (en)
 • Keiretsu (系列 ''Keiretsu''?) es un término japonés que hace referencia a un modelo empresarial y del en el que existe una coalición de empresas unidas por ciertos intereses económicos. Es un tipo de grupo de negocios donde una empresa central, que no es una cúspide jerárquica, plantea montar un entorno económico adecuado que ayude a diferentes empresas a autocoordinarse para aunar esfuerzos y posteriormente realizar un reparto equitativo de los resultados. Es una red regularizada de proveedores que mejora la eficiencia de los procesos de producción.​ (es)
 • Um keiretsu (japonês :系列, literalmente, sistema, série, agrupamento de empresas, ordem de sucessão) é um conjunto de empresas com relações comerciais e participações acionárias interligadas. Trata-se de um modelo empresarial onde há uma coalizão de empresas unidas por certos interesses econômicos. Os keiretsus mantiveram o domínio sobre a economia japonesa durante a segunda metade do século XX e, domínio que continua a existir no início do século XXI, mas em menor grau. (pt)
 • Кейрецу (яп. 系列, буквально: «система», «серія», «ряд», «ієрархічний порядок») — в Японії — великі корпоративні конгломерати і холдинги, спадкоємці більш старої форми корпоративної структури, дзайбацу, що залишилися фундаментально пов'язаними один з одним в економічний кластер. Зазвичай, кейрецу групуються навколо того чи іншого потужного банку, який забезпечує фінансування всіх компаній групи і фактично виключає можливість їх ворожого поглинання іншими учасниками ринку. Типовими прикладами кейрецу є, зокрема, групи Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, . (uk)
 • Кэйрэ́цу (яп. 系列, буквально «система», «серия», «ряд», «иерархический порядок») в Японии — крупные финансово-промышленные группы, наследники более старой формы корпоративной структуры, дзайбацу, оставшиеся фундаментально связанными друг с другом в экономический кластер. Кэйрэцу сохраняли господство над японской экономикой во второй половине XX века и, в меньшей степени продолжают доминировать в начале XXI века Кэйрэцу значительно укрепили свою экономическую мощь, воспользовавшись послевоенной политикой оккупационной администрации США по поддержке целевых отраслей промышленности. (ru)
rdfs:label
 • Keiretsu (en)
 • Keiretsu (ca)
 • Keiretsu (de)
 • Keiretsu (es)
 • Keiretsu (fr)
 • Keiretsu (in)
 • Keiretsu (it)
 • 企業間組織 (ja)
 • 게이레쓰 (ko)
 • Keiretsu (nl)
 • Keiretsu (pl)
 • Keiretsu (pt)
 • Keiretsu (sv)
 • Кэйрэцу (ru)
 • Кейрецу (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:owner of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License