About: Income tax

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An income tax is a tax imposed on individuals or entities (taxpayers) in respect of the income or profits earned by them (commonly called taxable income). Income tax generally is computed as the product of a tax rate times the taxable income. Taxation rates may vary by type or characteristics of the taxpayer and the type of income.

Property Value
dbo:abstract
 • L'impost sobre la renda és un impost que grava la renda de les persones físiques o jurídiques. En principi aquest impost serveix per a mirar de moderar les desigualtats econòmiques entre les persones d'un Estat. En el cas de les persones jurídiques també es parla d'impost sobre societats. Tot i així, amb la incorporació de la figura del ciutadà global i amb la digitalització, han sortit buits legals gràcies als quals certs perfils de persones poden evitar pagar l'impost sobre la renda sense incomplir cap llei. (ca)
 • Daň z příjmů je daň uložená fyzickým nebo právnickým osobám, která se liší v závislosti na příslušném příjmu nebo zisku (zdanitelný příjem). Daň z příjmu se obecně počítá jako součin daňové sazby a zdanitelného příjmu. V USA se sazby daně mohou lišit podle typu nebo vlastností daňového poplatníka. Sazba daně se může zvyšovat se zvyšováním zdanitelného příjmu (dále jen odstupňované nebo progresivní sazby). Daň uvalená na společnosti se nazývá daň z příjmu právnických osob a vybírá se paušální sazbou. Fyzické osoby jsou však zdaněny různými sazbami v závislosti na pásmu, do kterého spadají. Partnerské firmy jsou dále zdaňovány paušálně. Většina jurisdikcí osvobozuje místní charitativní organizace od daně. Kapitálové zisky mohou být zdaněny odlišnými sazbami než ostatní příjmy. Mohou být povoleny úvěry různých druhů, které snižují daň. Některé jurisdikce ukládají vyšší daň z příjmu nebo daň z alternativního základu nebo míry příjmu. Zdanitelný příjem poplatníků s bydlištěm v jurisdikci je obecně celkový příjem snížený o náklady na výrobu a další odpočty. Obecně je do výnosů zahrnut pouze čistý zisk z prodeje majetku, včetně zboží drženého k prodeji. Příjem akcionářů korporace obvykle zahrnuje rozdělení zisku z korporace. Odpočty obvykle zahrnují veškeré produkční nebo obchodní náklady, včetně opravné položky na úhradu nákladů na obchodní aktiva. Mnoho jurisdikcí povoluje pro fyzické osoby pomyslné odpočty a může umožnit odpočet některých osobních nákladů. Většina jurisdikcí buď nezdaňuje příjmy získané mimo jurisdikci, nebo neumožňuje započítání daní zaplacených jiným jurisdikcím z těchto příjmů. Nerezidenti jsou zdaňováni pouze z určitých druhů příjmů ze zdrojů v jurisdikcích, až na několik výjimek. Většina jurisdikcí vyžaduje sebehodnocení daně a vyžaduje, aby plátci některých typů příjmů sráželi daň z těchto plateb. Mohou být požadovány zálohy na daň od daňových poplatníků. Daňoví poplatníci, kteří včas nezaplatí dlužnou daň, obvykle podléhají značným pokutám, které mohou zahrnovat vězení pro fyzické osoby nebo zrušení právní existence účetní jednotky. (cs)
 • ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص (سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات)الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات...الخ) والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة. حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين. قد يزيد معدل الضريبة مع زيادة الدخل الخاضع للضريبة (يشار إليه بمعدلات تدريجية أو تصاعدية). عادة ما تُعرف الضريبة المفروضة على الشركات باسم ضريبة الشركات وتُفرض بسعر موحد، أما الأفراد فيخضعون للضرائب بمعدلات مختلفة حسب النطاق الذي يقعون فيه. إضافة إلى ذلك، تفرض الضرائب على شركات الشراكة بسعر ثابت. تعفي معظم السلطات المنظمات الخيرية المنظمة محليًا من الضرائب. قد تخضع أرباح رأس المال للضريبة بمعدلات مختلفة عن الإيرادات الأخرى. الدخل الخاضع للضريبة لدافعي الضرائب المقيمين في مقاطعة معينة أو بلد معين هو إجمالي الدخل مطروحًا منه النفقات المنتجة للدخل والخصومات الأخرى. بشكل عام، يُضمّن في الدخل فقط صافي الربح من بيع الممتلكات، بما في ذلك السلع المحتفظ بها للبيع. عادة ما يشمل دخل المساهمين في الشركة توزيعات الأرباح من الشركة. تشمل الخصومات عادةً جميع نفقات إنتاج الدخل أو نفقات الأعمال بما في ذلك مخصصات تعويض تكاليف أصول الأعمال. تسمح العديد من السلطات بخصومات افتراضية للأفراد، وقد تسمح بخصم بعض النفقات الشخصية. معظم السلطات إما لا تفرض ضريبة على الدخل المكتسب خارج نطاقها سلطتها أو تسمح بخصم الضرائب التي يدفعها المكلف لسلطات أخرى على هذا الدخل. تُفرض ضرائب على غير المقيمين على أنواع معينة فقط من الدخل من مصادر تقع ضمن نطاق السلطة جابية الضرائب، مع وجود استثناءات قليلة. تتطلب معظم السلطات التقييم الذاتي للضريبة وتطلب من دافعي بعض أنواع الدخل حجب الضريبة عن تلك المدفوعات. قد تكون هناك حاجة ليسدد دافعوا الضرائب المتوجبات الضريبية عليهم بشكل مسبق. يخضع دافعو الضرائب الذين لا يسددون الضرائب المستحقة في الوقت المناسب لعقوبات كبيرة قد تشمل السجن للأفراد أو إلغاء الوجود القانوني للشركات. (ar)
 • Ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που επιβάλλεται στο ετήσιο σύνολο των εσόδων των φυσικών και νομικών προσώπων και οι οποίες προέρχονται από διάφορες πηγές, εργασία, εταιρεία, , μετοχές, τόκους κ.λ.π. Ο φόρος αυτός, αναλόγως της νομικής φύσης της φορολογούμενης μονάδας, επί του εισοδήματος της οποίας επιβάλλεται ο φόρος, διακρίνεται σε δυο κατηγορίες : * Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) * Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) ή φόρος επί των κερδών των Ανώνυμων εταιρειών. Ο φόρος εισοδήματος είναι ο λιγότερο άδικος φόρος, αφού προέρχεται από τη δημιουργία νέου εισοδήματος (μισθού, ημερομισθίου, κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα) του υποκείμενου σε φορολόγηση, φυσικού ή νομικού προσώπου. (el)
 • Enspezimposto estas tiu imposto, kiun alŝarĝas iu publika instanco je enspezo de la personoj aŭ kompanioj. Tiu imposto kutime estas progresiva, signifante ke ju pli granda la salajro des pli granda la imposto. Enkondukita dum la unua mondmilito, en la evoluintaj landoj la enspezimposto estas la ĉefa enspeza fonto de la ŝtato. Kutime laŭleĝe de la ŝtata jurisprudenca impostsistemo, ĉiuj enspezoj kaj ankaŭ mongajnoj, foje eĉ heredo, estas imposteblaj, do ne nur salaruloj pagas la imposton sed ankaŭ entreprenoj. (eo)
 • Ertragsteuer (oder Gewinnsteuer) ist der Oberbegriff für Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer. Gegensatz sind die Kostensteuern. (de)
 • Errenta-zerga pertsonen, enpresen edota beste legezko entitateen utilitate edo baliogarritasuna zergapetzen duen tributu bat da. Zerga mota honek, Estatu bateko pertsonen desberdintasun ekonomikoen araberako balioak hartzen ditu, hau da, gehiago duenak gehiago ordaintzen duela. (eu)
 • An income tax is a tax imposed on individuals or entities (taxpayers) in respect of the income or profits earned by them (commonly called taxable income). Income tax generally is computed as the product of a tax rate times the taxable income. Taxation rates may vary by type or characteristics of the taxpayer and the type of income. The tax rate may increase as taxable income increases (referred to as graduated or progressive tax rates). The tax imposed on companies is usually known as corporate tax and is commonly levied at a flat rate. Individual income is often taxed at progressive rates where the tax rate applied to each additional unit of income increases (e.g., the first $10,000 of income taxed at 0%, the next $10,000 taxed at 1%, etc.). Most jurisdictions exempt local charitable organizations from tax. Income from investments may be taxed at different (generally lower) rates than other types of income. Credits of various sorts may be allowed that reduce tax. Some jurisdictions impose the higher of an income tax or a tax on an alternative base or measure of income. Taxable income of taxpayers resident in the jurisdiction is generally total income less income producing expenses and other deductions. Generally, only net gain from the sale of property, including goods held for sale, is included in income. The income of a corporation's shareholders usually includes distributions of profits from the corporation. Deductions typically include all income-producing or business expenses including an allowance for recovery of costs of business assets. Many jurisdictions allow notional deductions for individuals and may allow deduction of some personal expenses. Most jurisdictions either do not tax income earned outside the jurisdiction or allow a credit for taxes paid to other jurisdictions on such income. Nonresidents are taxed only on certain types of income from sources within the jurisdictions, with few exceptions. Most jurisdictions require self-assessment of the tax and require payers of some types of income to withhold tax from those payments. Advance payments of tax by taxpayers may be required. Taxpayers not timely paying tax owed are generally subject to significant penalties, which may include jail for individuals.Taxable income of taxpayers resident in the jurisdiction is generally total income less income producing expenses and other deductions. Generally, only net gain from the sale of property, including goods held for sale, is included in income. The income of a corporation's shareholders usually includes distributions of profits from the corporation. Deductions typically include all income-producing or business expenses including an allowance for recovery of costs of business assets. Many jurisdictions allow notional deductions for individuals and may allow deduction of some personal expenses. Most jurisdictions either do not tax income earned outside the jurisdiction or allow a credit for taxes paid to other jurisdictions on such income. Nonresidents are taxed only on certain types of income from sources within the jurisdictions, with few exceptions. (en)
 • L’impôt sur le revenu ou IR est un impôt direct qui porte sur les revenus des individus, des entreprises ou autres entités similaires. (fr)
 • El impuesto sobre la renta es un impuesto que grava​ los beneficios económicos obtenidos por personas, empresas, u otras entidades legales. El impuesto a la renta es parte importante del sistema tributario porque liga el ahorro con la inversión, y tiene repercusiones sobre los incentivos en los mercados laborales y los emprendimientos.​ (es)
 • Pajak penghasilan dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, , atau . Pada akhir maret 2017 jumlah wajib pajak di Indonesia mencapai sekitar 36.031.972. (in)
 • 소득세(所得稅)는 개인이 얻은 소득이나 이윤에 부과하는 정부의 조세이며 직접세에 속한다. (ko)
 • Inkomstenbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven op het inkomen van (natuurlijke en rechts-) personen. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen personen die in die staat wonen (inwoners van de staat), dan wel van personen die niet in die staat wonen, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat). In Nederland wordt de term inkomstenbelasting specifiek gebruikt voor de rijksbelasting op het inkomen van natuurlijke personen (vanaf het jaar 2001 Wet inkomstenbelasting 2001 en tot die tijd Wet inkomstenbelasting 1964). In Nederland is de rijksoverheid het enige overheidsorgaan dat een inkomstenbelasting heft en volgens de huidige wet mag heffen. Het inkomen van rechtspersonen is in Nederland in de regel onderworpen aan een andere specifieke rijksbelasting, te weten de vennootschapsbelasting (Wet op de vennootschapsbelasting 1969). In België zijn de inkomstenbelastingen (meervoud) de algemene noemer voor alle belastingen op het inkomen, ook die van vennootschappen en andere rechtspersonen. Een aantal staten, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, heft inkomstenbelasting in de eerste plaats op basis van de nationaliteit van personen: een persoon met bijvoorbeeld de Amerikaanse nationaliteit is in beginsel voor zijn gehele inkomen in de Verenigde Staten van Amerika aan de aldaar geldende federale inkomstenbelasting onderworpen, zelfs indien die persoon niet in die staat woont. De Verenigde Staten van Amerika zijn voor wat betreft inkomstenbelastingen ook in een ander opzicht een bijzonder land: niet alleen de federale overheid heft een inkomstenbelasting, ook lagere overheidsorganen zoals de afzonderlijke staten en zelfs gemeenten mogen inkomstenbelastingen heffen. (nl)
 • 所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。所得税は広義の所得税と、狭義の所得税に分類できる。 1. * 広義には、狭義の所得税のほか、国税(中央税)における法人の各事業年度の所得に対して課せられる法人税や地方税における住民税、事業税などもこれに含まれる。 2. * 狭義には、個人の所得に課税される税金(国税)の事を指し、これを個人所得税という。この税金に係る実体法として、日本では所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)がある。 ここでは、主に上記2.の個人所得税について記述する。 (ja)
 • Un'imposta sul reddito è un'imposta applicata a persone fisiche o giuridiche (contribuenti) in relazione al reddito o agli utili da loro realizzati (comunemente chiamato «imponibile»). L'imposta sul reddito è generalmente calcolata come il prodotto di un'aliquota fiscale per il reddito imponibile. Le aliquote fiscali possono variare a seconda della tipologia o delle caratteristiche del contribuente e del tipo di reddito. (it)
 • O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento é um tributo da espécie imposto existente em vários países, que cada contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, paga uma certa porcentagem de sua renda ao governo, nacional ou regional, a depender de cada jurisdição. O cálculo do tributo tem por base uma nova riqueza produzida pelo contribuinte, seja por fruto de trabalho, capital, ou ambos (rendimentos tributáveis), sobre a qual se aplica uma porcentagem (alíquota), obedecendo tabela produzida pelo organismo fiscalizador de cada país. Este tributo tem como critérios orientadores a generalidade, sujeitando todo contribuinte que obtenha rendimentos tributáveis; a universalidade, atingindo todo e qualquer rendimento tributável auferido pelo contribuinte; e a progressividade, impondo alíquotas maiores para rendimentos maiores e vice-versa, havendo, usualmente, um limite mínimo de rendimentos obtidos para que haja incidência do imposto. Os princípios da generalidade e universalidade garantam que o imposto cumpra sua principal função, a de arrecadar recursos para o governo (função fiscal), enquanto a progressividade se presta a cumprir a função de redistribuição de renda, sendo considerado por alguns autores como o tributo que melhor atende a essa tarefa. (pt)
 • Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Podstawą opodatkowania jest dochód. Dochód z podatkowego punktu widzenia jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Można zapisać tę zależność następującym wzorem: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. Prawo w niektórych krajach (między innymi w Polsce) wyróżnia pojęcia podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W niektórych krajach (między innymi w Monako) nie obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych, a w USA wprowadzono go w 1913 r. na mocy 16. poprawki do Konstytucji. (pl)
 • Inkomstskatt är en skatt som betalas av den som har en beskattningsbar inkomst. Skatten kan beräknas enligt tre principer: 1. * Progressiv skatt, där den procentsats som betalas i skatt ökas om inkomsten ökas. 2. * Platt skatt eller proportionell skatt, där varje betalar en fast procentsats av inkomsten i skatt. 3. * Regressiv skatt, där den procentsats som betalas i skatt minskas om inkomsten ökas. Modellen är sällsynt vad avser skatt som dras direkt på inkomsten, men indirekta skatter som t.ex. punktskatter och moms kan innebära att den totala skattebelastningen blir procentuellt sett mindre för en höginkomsttagare jämfört med en låginkomsttagare. Grunden för beskattning i allmänhet, och inkomstskatt i synnerhet, vilar ofta enligt lagstiftningen på en av två principer: 1. * Nyttoprincipen. Den skattskyldige betalar skatt beräknat efter sin hypotetiska nytta av allmän verksamhet. 2. * Bärkraftsprincipen. Den skattskyldige betalar skatt efter sin betalningsförmåga. (sv)
 • Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. В ряде стран подоходным налогом называют только налог на доходы физических лиц, а для юридических применяют термины налог на прибыль корпораций или налог на прибыль. (ru)
 • Податок на прибуток або на доходи — це податок, що стягується з фізичних або юридичних осіб (платників податків), який змінюється залежно від відповідного доходу або прибутку (оподатковуваного доходу). Податок на прибуток, як правило, обчислюється як добуток податкової ставки, зменшений на оподатковуваний прибуток. Ставки оподаткування можуть різнитися залежно від типу або характеристик платника податків. Ставка податку може зростати зі збільшенням оподатковуваного доходу (званого градуйованими або прогресивними ставками). Податок, що стягується з компаній, зазвичай називається корпоративним податком і справляється за єдиною ставкою. Індивідуальний дохід часто оподатковується за прогресивними ставками, де ставка податку, що застосовується до кожної додаткової одиниці валюти, зростає (наприклад, перші 10 тис. доларів доходу, оподатковувані 0 %, наступні 10 тис. доларів, оподатковувані 1 % тощо). Більшість юрисдикцій звільняють місцеві благодійні організації від податку. Дохід від інвестиційної діяльності може оподатковуватися за різними (як правило, нижчими) ставками, ніж інші доходи. Можуть бути дозволені різного роду кредити, що зменшують податок. Деякі юрисдикції встановлюють вищий податок на прибуток або податок на альтернативну базу або показник доходу. Оподатковуваний дохід платників податків, які проживають у цій юрисдикції, як правило, становить загальний дохід за вирахуванням витрат та інших відрахувань. Як правило, до прибутку включається лише чистий прибуток від продажу майна, включаючи товари, призначені для продажу. Дохід акціонерів корпорації зазвичай включає розподіл прибутку від корпорації. Відрахування, як правило, включають усі комерційні витрати, включаючи відшкодування витрат на господарські активи. Багато юрисдикцій дозволяють умовні відрахування для фізичних осіб і можуть дозволити відрахування деяких особистих витрат. Більшість юрисдикцій або не оподатковують доходи, отримані за межами юрисдикції, або дозволяють зарахувати податки, сплачені іншим юрисдикціям із таких доходів. Нерезиденти оподатковуються лише певними видами доходів із джерел, що перебувають у межах юрисдикції, за невеликими винятками. Більшість юрисдикцій вимагають самооцінки величини податку. Можуть знадобитися авансові платежі податку платниками податків. Платники податків, які своєчасно не сплачують податок, як правило, піддаються суворому штрафу, який може включати арешт для фізичних осіб або скасування юридичної реєстрації суб'єкта господарювання. (uk)
 • 所得税(英語:Income Tax,香港称「入息税」,日本、韩国和台湾称「所得税」),是稅種之一類,按自然人、公司或者法人為扣稅單位。世界各地有不同的課稅率系統,例如有累進稅率(progressive tax)也有單一平稅率多種。 有些國家或地区以公司為課稅的稱作企業稅,這經常被稱為公司稅、公司收入稅或營利事業綜合所得稅。有些國家或地区以個人收入課稅的。个人所得税为法律规定,自然人应向政府上缴的收入的一部分。各地政府在不同时期对个人应纳税收入的定义和征收的百分比不尽相同,有时还分稿费收入、工资收入以及偶然所得(例如彩票中奖)等等情况分别纳税。目前全世界中僅只有卡達和巴林沒有徵收所謂的所得稅。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 50845 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 47842 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123668452 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2015-06-28 (xsd:date)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • L'impost sobre la renda és un impost que grava la renda de les persones físiques o jurídiques. En principi aquest impost serveix per a mirar de moderar les desigualtats econòmiques entre les persones d'un Estat. En el cas de les persones jurídiques també es parla d'impost sobre societats. Tot i així, amb la incorporació de la figura del ciutadà global i amb la digitalització, han sortit buits legals gràcies als quals certs perfils de persones poden evitar pagar l'impost sobre la renda sense incomplir cap llei. (ca)
 • Enspezimposto estas tiu imposto, kiun alŝarĝas iu publika instanco je enspezo de la personoj aŭ kompanioj. Tiu imposto kutime estas progresiva, signifante ke ju pli granda la salajro des pli granda la imposto. Enkondukita dum la unua mondmilito, en la evoluintaj landoj la enspezimposto estas la ĉefa enspeza fonto de la ŝtato. Kutime laŭleĝe de la ŝtata jurisprudenca impostsistemo, ĉiuj enspezoj kaj ankaŭ mongajnoj, foje eĉ heredo, estas imposteblaj, do ne nur salaruloj pagas la imposton sed ankaŭ entreprenoj. (eo)
 • Ertragsteuer (oder Gewinnsteuer) ist der Oberbegriff für Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer. Gegensatz sind die Kostensteuern. (de)
 • Errenta-zerga pertsonen, enpresen edota beste legezko entitateen utilitate edo baliogarritasuna zergapetzen duen tributu bat da. Zerga mota honek, Estatu bateko pertsonen desberdintasun ekonomikoen araberako balioak hartzen ditu, hau da, gehiago duenak gehiago ordaintzen duela. (eu)
 • L’impôt sur le revenu ou IR est un impôt direct qui porte sur les revenus des individus, des entreprises ou autres entités similaires. (fr)
 • El impuesto sobre la renta es un impuesto que grava​ los beneficios económicos obtenidos por personas, empresas, u otras entidades legales. El impuesto a la renta es parte importante del sistema tributario porque liga el ahorro con la inversión, y tiene repercusiones sobre los incentivos en los mercados laborales y los emprendimientos.​ (es)
 • Pajak penghasilan dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, , atau . Pada akhir maret 2017 jumlah wajib pajak di Indonesia mencapai sekitar 36.031.972. (in)
 • 소득세(所得稅)는 개인이 얻은 소득이나 이윤에 부과하는 정부의 조세이며 직접세에 속한다. (ko)
 • 所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。所得税は広義の所得税と、狭義の所得税に分類できる。 1. * 広義には、狭義の所得税のほか、国税(中央税)における法人の各事業年度の所得に対して課せられる法人税や地方税における住民税、事業税などもこれに含まれる。 2. * 狭義には、個人の所得に課税される税金(国税)の事を指し、これを個人所得税という。この税金に係る実体法として、日本では所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)がある。 ここでは、主に上記2.の個人所得税について記述する。 (ja)
 • Un'imposta sul reddito è un'imposta applicata a persone fisiche o giuridiche (contribuenti) in relazione al reddito o agli utili da loro realizzati (comunemente chiamato «imponibile»). L'imposta sul reddito è generalmente calcolata come il prodotto di un'aliquota fiscale per il reddito imponibile. Le aliquote fiscali possono variare a seconda della tipologia o delle caratteristiche del contribuente e del tipo di reddito. (it)
 • Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. В ряде стран подоходным налогом называют только налог на доходы физических лиц, а для юридических применяют термины налог на прибыль корпораций или налог на прибыль. (ru)
 • 所得税(英語:Income Tax,香港称「入息税」,日本、韩国和台湾称「所得税」),是稅種之一類,按自然人、公司或者法人為扣稅單位。世界各地有不同的課稅率系統,例如有累進稅率(progressive tax)也有單一平稅率多種。 有些國家或地区以公司為課稅的稱作企業稅,這經常被稱為公司稅、公司收入稅或營利事業綜合所得稅。有些國家或地区以個人收入課稅的。个人所得税为法律规定,自然人应向政府上缴的收入的一部分。各地政府在不同时期对个人应纳税收入的定义和征收的百分比不尽相同,有时还分稿费收入、工资收入以及偶然所得(例如彩票中奖)等等情况分别纳税。目前全世界中僅只有卡達和巴林沒有徵收所謂的所得稅。 (zh)
 • ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص (سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات)الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات...الخ) والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة. حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين. تتطلب معظم السلطات التقييم الذاتي للضريبة وتطلب من دافعي بعض أنواع الدخل حجب الضريبة عن تلك المدفوعات. قد تكون هناك حاجة ليسدد دافعوا الضرائب المتوجبات الضريبية عليهم بشكل مسبق. يخضع دافعو الضرائب الذين لا يسددون الضرائب المستحقة في الوقت المناسب لعقوبات كبيرة قد تشمل السجن للأفراد أو إلغاء الوجود القانوني للشركات. (ar)
 • Daň z příjmů je daň uložená fyzickým nebo právnickým osobám, která se liší v závislosti na příslušném příjmu nebo zisku (zdanitelný příjem). Daň z příjmu se obecně počítá jako součin daňové sazby a zdanitelného příjmu. V USA se sazby daně mohou lišit podle typu nebo vlastností daňového poplatníka. Sazba daně se může zvyšovat se zvyšováním zdanitelného příjmu (dále jen odstupňované nebo progresivní sazby). Daň uvalená na společnosti se nazývá daň z příjmu právnických osob a vybírá se paušální sazbou. Fyzické osoby jsou však zdaněny různými sazbami v závislosti na pásmu, do kterého spadají. Partnerské firmy jsou dále zdaňovány paušálně. Většina jurisdikcí osvobozuje místní charitativní organizace od daně. Kapitálové zisky mohou být zdaněny odlišnými sazbami než ostatní příjmy. Mohou být povo (cs)
 • Ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που επιβάλλεται στο ετήσιο σύνολο των εσόδων των φυσικών και νομικών προσώπων και οι οποίες προέρχονται από διάφορες πηγές, εργασία, εταιρεία, , μετοχές, τόκους κ.λ.π. Ο φόρος αυτός, αναλόγως της νομικής φύσης της φορολογούμενης μονάδας, επί του εισοδήματος της οποίας επιβάλλεται ο φόρος, διακρίνεται σε δυο κατηγορίες : * Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) * Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) ή φόρος επί των κερδών των Ανώνυμων εταιρειών. (el)
 • An income tax is a tax imposed on individuals or entities (taxpayers) in respect of the income or profits earned by them (commonly called taxable income). Income tax generally is computed as the product of a tax rate times the taxable income. Taxation rates may vary by type or characteristics of the taxpayer and the type of income. (en)
 • Inkomstenbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven op het inkomen van (natuurlijke en rechts-) personen. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen personen die in die staat wonen (inwoners van de staat), dan wel van personen die niet in die staat wonen, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat). (nl)
 • Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Podstawą opodatkowania jest dochód. Dochód z podatkowego punktu widzenia jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Można zapisać tę zależność następującym wzorem: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. Prawo w niektórych krajach (między innymi w Polsce) wyróżnia pojęcia podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. (pl)
 • Inkomstskatt är en skatt som betalas av den som har en beskattningsbar inkomst. Skatten kan beräknas enligt tre principer: 1. * Progressiv skatt, där den procentsats som betalas i skatt ökas om inkomsten ökas. 2. * Platt skatt eller proportionell skatt, där varje betalar en fast procentsats av inkomsten i skatt. 3. * Regressiv skatt, där den procentsats som betalas i skatt minskas om inkomsten ökas. Modellen är sällsynt vad avser skatt som dras direkt på inkomsten, men indirekta skatter som t.ex. punktskatter och moms kan innebära att den totala skattebelastningen blir procentuellt sett mindre för en höginkomsttagare jämfört med en låginkomsttagare. (sv)
 • O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento é um tributo da espécie imposto existente em vários países, que cada contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, paga uma certa porcentagem de sua renda ao governo, nacional ou regional, a depender de cada jurisdição. O cálculo do tributo tem por base uma nova riqueza produzida pelo contribuinte, seja por fruto de trabalho, capital, ou ambos (rendimentos tributáveis), sobre a qual se aplica uma porcentagem (alíquota), obedecendo tabela produzida pelo organismo fiscalizador de cada país. (pt)
 • Податок на прибуток або на доходи — це податок, що стягується з фізичних або юридичних осіб (платників податків), який змінюється залежно від відповідного доходу або прибутку (оподатковуваного доходу). Податок на прибуток, як правило, обчислюється як добуток податкової ставки, зменшений на оподатковуваний прибуток. Ставки оподаткування можуть різнитися залежно від типу або характеристик платника податків. (uk)
rdfs:label
 • Income tax (en)
 • ضريبة الدخل (ar)
 • Impost sobre la renda (ca)
 • Daň z příjmů (cs)
 • Ertragsteuer (de)
 • Φόρος εισοδήματος (el)
 • Enspezimposto (eo)
 • Impuesto sobre la renta (es)
 • Errenta-zerga (eu)
 • Pajak penghasilan (in)
 • Impôt sur le revenu (fr)
 • Imposta sul reddito (it)
 • 소득세 (ko)
 • 所得税 (ja)
 • Inkomstenbelasting (nl)
 • Podatek dochodowy (pl)
 • Imposto de renda (pt)
 • Подоходный налог (ru)
 • Inkomstskatt (sv)
 • 所得稅 (zh)
 • Податок на доходи (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:keywords of
is dbp:space of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License