About: Idyll

An Entity of Type: poem, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An idyll (/ˈaɪdɪl/, UK also /ˈɪdɪl/; from Greek εἰδύλλιον, eidullion, "short poem"; occasionally spelt idyl in American English) is a short poem, descriptive of rustic life, written in the style of Theocritus' short pastoral poems, the Idylls (Εἰδύλλια).

Property Value
dbo:abstract
 • Idyla (z řeckého εἰδύλλιον, eidullion, česky krátká báseň) je báseň, založená na ději z venkovského prostředí, psaná ve stylu Theokritových krátkých pastorálních básní, nazývaných Idyly. (cs)
 • Ειδύλλιο λέγεται το μικρό ποίημα, το οποίο έχει ως θέμα κυρίως τον έρωτα στην αγροτική ή ποιμενική ζωή. Το ειδύλλιο ανήκει στη βουκολική ποίηση και αποτελεί το ένα από τα δύο είδη ποιημάτων της. Επίσης, στην αρχαιότητα ειδύλλια λέγονταν και τα ποιήματα που έχουν μικρή έκταση σε στίχους, σε αντίθεση με τα μεγάλα ποιήματα, χωρίς την έννοια του βουκολικού ποιήματος που απέκτησαν μεταγενέστερα. (el)
 • En poezio, idilio (antikve-greke εἰδύλλιον, eidullion, latine īdyllium) estas mallonga poemo pri kampara vivo. (eo)
 • Der Begriff Idyll (n., von altgriechisch εἰδύλλιον eidýllion, ursprünglich „Bildchen“, dann „kleines Gedicht“), auch Idylle (f.), bezeichnet umgangssprachlich ein harmonisch verklärtes ländliches Leben. Man meint damit meist ein Bild oder einen Zustand, die auf den Betrachter beschaulich und friedlich wirken. Gestellte reizvolle Landschaftsaufnahmen, die häufig Burgen, Schlösser und einprägsame Naturobjekte oder Kulturlandschaften bildlich oder graphisch darstellen und in denen störende Objekte ausgeblendet bleiben, werden als Postkartenidylle bezeichnet. Daneben bezeichnet die Idylle (oder das Idyll) eine Gattung der Epik, die ebenso wie die umgangssprachliche Verwendung auf die Idylle (Εἰδύλλια Eidýllia) des altgriechischen Dichters Theokrit zurückgeht, in denen er in Form von Hirtengedichten (Bukolik) das ländliche Leben zum Hauptgegenstand machte. (de)
 • An idyll (/ˈaɪdɪl/, UK also /ˈɪdɪl/; from Greek εἰδύλλιον, eidullion, "short poem"; occasionally spelt idyl in American English) is a short poem, descriptive of rustic life, written in the style of Theocritus' short pastoral poems, the Idylls (Εἰδύλλια). Unlike Homer, Theocritus did not engage in heroes and warfare. His idylls are limited to a small intimate world, and describe scenes from everyday life. Later imitators include the Roman poets Virgil and Catullus, Italian poets Torquato Tasso, Sannazaro and Leopardi, the English poet Alfred, Lord Tennyson (Idylls of the King), and Nietzsche's Idylls from Messina. Goethe called his poem Hermann and Dorothea—which Schiller considered the very climax in Goethe's production—an idyll. (en)
 • El idilio (del lat. idyllĭum, y este del gr. εἰδύλλιον, poema breve) es un subgénero literario de la poesía lírica griega del Helenismo, el más característico de la bucólica, creado por el poeta siciliano Teócrito y seguido después por Mosco y Bión de Esmirna, de tema amoroso, dialogado entre pastores y desarrollado en una naturaleza agradable o paradisíaca, que su creador identifica con el paisaje de la Arcadia. Su equivalente en la literatura latina o romana posterior es la égloga. El idilio se escribe en dialecto dórico y en hexámetro dactílico, un verso asociado sin embargo con la más prestigiosa forma de la poesía griega, la épica. Los escenarios del idilio son campestres, los protagonistas son pastores, vaqueros o cabreros, hay ganados que pastan y multitud de términos pastoriles. El tema suele ser erótico y los cánticos y la música están presentes continuamente. En bastantes de ellos se alterna el diálogo, el monólogo o el relato con canciones o competiciones de canto, elemento que hace intervenir la música y que quedará para la posteridad como uno de los signos típicos de la pastoral. Los temas de estas canciones suelen ser eróticos o míticos. Las derivaciones bucólicas del idilio dieron lugar a las églogas de los latinos Virgilio, Calpurnio Sículo y Nemesiano, a las églogas en latín de los humanistas Francesco Petrarca, Giovanni Pontano, Mantuano y otros, a la novela pastoril de los renacentistas Jacopo Sannazaro y sus imitadores europeos, entre ellos Jorge de Montemayor, Philip Sidney, Honoré d'Urfé etcétera, y a las églogas en lengua vulgar de Garcilaso de la Vega, Pierre de Ronsard y muchos otros. (es)
 • Une idylle (du grec ancien εἰδύλλιον / eidúllion, littéralement « petit poème », de εἶδος / eĩdos, « forme ») est, à l'origine, un genre poétique de l’Antiquité grecque. Il s’agit de poèmes inspirés par la poésie pastorale de Théocrite, considéré comme le fondateur du genre. De forme courte et d’inspiration bucolique, proche de l’églogue, l'idylle porte sur la vie rustique ou les amours des bergers. Néanmoins, il peut également porter sur d'autres sujets : certaines de Théocrite sont ainsi des chants de louange en l’honneur de souverains. Le genre a été popularisé par les auteurs latins, qui lui ont donné son nom : Ausone, Calpurnius, Virgile ou encore Catulle. Par extension, après l'Antiquité gréco-romaine, une idylle est une œuvre contemplative d'inspiration bucolique, que ce soit en littérature, en peinture ou en musique. Ainsi, les romans champêtres de George Sand (La Mare au diable ou Les Maîtres sonneurs, par exemple) sont des idylles, ainsi que les Idylles du roi d'Alfred Tennyson, composées au sujet du roi Arthur. La peinture des idylles s'est développée au XVIIIe siècle après le rococo. Le terme est passé dans le langage courant, une idylle désignant un amour tendre et naïf vécu affectivement par deux êtres dans la fraîcheur d’un sentiment idéalisé. (fr)
 • L'idillio è un componimento poetico di brevi dimensioni con spiccate caratteristiche soggettive. Il nome deriva dal greco antico εἰδύλλιον, diminutivo di εἶδος = immagine, e quindi quadretto o bozzetto. Fu usato per la prima volta, forse, dal grammatico Artemidoro di Tarso per definire i carmi scritti da Teocrito nel III secolo a.C. Una parte dei testi di Teocrito (ovvero i carmi I e III-XI) presenta un'ambientazione pastorale, che poi per estensione è stata considerata una caratteristica dell'idillio, o del "carme bucolico". Nella letteratura italiana, l'aggettivo "idillico" si usa per definire espressioni poetiche (per esempio nella poesia lirica di modello petrarchesco, nella Gerusalemme liberata o nella favola pastorale Aminta di Torquato Tasso) che presentano un'ambientazione naturale svolta in toni idealizzati, come mondo di pace e armonia contrapposto alla realtà. In epoca moderna sei poesie di Leopardi, composte negli anni 1819-21, vennero dall'autore stesso definite idilli come si vede chiaramente nei manoscritti; in seguito il critico De Sanctis attribuì lo stesso nome, preceduto dall'aggettivo "grandi", ai Canti composti negli anni 1829-31 nei quali riconobbe caratteri affini a quelli dei "primi" o "piccoli" idilli. Con Leopardi comunque l'idillio viene a perdere ogni legame con il modello ellenistico e bucolico e diventa un genere in cui esprimere la propria interiorità traendo spunto da una contemplazione del mondo naturale. Infatti, in un appunto dei Disegni letterari (1828) il poeta scrive: «idilli esprimenti situazioni, affezioni, avventure storiche del mio animo». (it)
 • Een idylle (afgeleid van het Griekse eidyllion, kleine beeltenis) is een kort gedicht; veelal bevat een idylle beschrijvingen van landschappen, landelijke taferelen, burchten, enzovoort, beschreven in een vredige en harmonische stijl. De idylle wordt vaak verbonden met het beeld van Arcadië, is ook nauw verwant aan het herdersgedicht of de ecloge, maar heeft een wat bredere betekenis die zich ook niet beperkt tot de dichtkunst. Als vader van de idylle wordt de Griek Theocritus (3e eeuw voor Christus) beschouwd, en later ook de Romeinse dichter Vergilius. In het begin van de 18e eeuw, tijdens de Romantiek, kende het genre een sterke opleving en had het belangrijke vertegenwoordigers in de Italiaanse dichter Giacomo Leopardi en de Engelsman Alfred Tennyson, maar ook Johann Wolfgang von Goethe en William Wordsworth schreven idyllen. De meest recente Nederlandse bundel die dit genre omhelst is de bundel 'Idyllen' van Ilja Leonard Pfeijffer, welke verscheen in 2015 en de VSB Poëzieprijs won van 2016. De term idylle (en idyllisch) wordt ook gebruikt in de schilderkunst (bijvoorbeeld William-Adolphe Bouguereau) en de muziek (denk aan Wagners Siegfried-Idyll), in een vergelijkbare betekenis. (nl)
 • アイディルまたはイディル(牧歌、田園詩、小物語詩、小抒情詩、idyll or idyl, 発音:/ˈaɪdəl/ or /ˈɪdəl/。ギリシャ語のeidyllion, エイデュリオン(小景)に由来)は、田舎の生活を描いた短い詩。そのスタイルはテオクリトスが『牧歌(エイデュリオン)』で創り、ローマ時代のウェルギリウス、カトゥルス、イタリアのジャコモ・レオパルディ、イギリスのアルフレッド・テニスンがそれに続いた。 アイディルは一種の絵とも言え、通常、田舎を舞台に、羊飼いと飼育される動物たちを描く。気取らない方法で語られ、人・動物・自然環境の3つを構成要素とし、調和の取れた一貫性、風景画や風俗画、動物画にならないようにする。この組み合わせの中で自然は素朴で写実的な方法で描かれる。 アイディルの主題は通常、文明化されていない状況で暮らす純な人々で、その考え方のナイーヴさや、今でも幸せで陽気な生活を送っていることを取り上げる。反対に、田舎の貧困に関連したリアルな惨めさは無視する。そのアプローチはユーモラスではなく、感情的で、時には感傷的である。 代表的なアイディルには以下のようなものがある。 * アルフレッド・テニスン『国王牧歌』 * ウィリアム・ワーズワース『麦を刈る乙女』 * ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ『ヘルマンとドロテーア』 (ja)
 • Um idílio, do grego εἰδύλλιον, "poema curto") é uma poesia curta, descritivo da vida rústica, escrito no estilo dos curtos poemas pastorais de Teócrito, os Idílios. Ao contrário de Homero, Teócrito não escreveu sobre heróis e guerras. Seus idílios são limitados a um pequeno mundo íntimo e descrevem cenas da vida cotidiana. Adeptos posteriores incluem os poetas romanos Virgílio e Catulo, os poetas italianos Torquato Tasso, Sannazaro e Leopardi, o poeta inglês Alfred Tennyson (Idílios do rei) e Nietzsche. Goethe classificou seu poema Hermann e Doroteia — que Schiller considerou o próprio clímax na produção de Goethe — como um idílio. (pt)
 • Idyll (grekiska: eidy’llion, liten bild) är en typ av dikt skapad av sicilianen Theokritos, som var verksam under första hälften av 200-talet f.Kr. De sicilianska herdarnas växelsånger var förebilder för enkla dikter, med dramatisk läggning om scener i herdars och lantmäns samt andra lägre samhällsmedlemmars enkla naturliv. Herdelivet framstår hos honom som i det hela ett idealiskt lugnt och lyckligt naturtillstånd. Efterföljarna Bion och Moschos tog en ton skild från mästarens naturtrohet och gav uttryck åt veka känslor och strävade efter prydlighet i formen. Hos romarna var Vergilius en författare av herdedikter (ekloger) efter Theokritos’ mönster, men de var anpassade till tidens smak och åskådningssätt samt till viss grad allegoriserande. Adam de la Halle skriver om idyllen i "Le jeu de Robin et Marion", men det är först under renässansen som diktformen fullt återupplivas, dels i form av lärd och allegorisk eklog i Vergilius’ stil av Francesco Petrarca. Nya stilar som herderomaner av bland annat Giovanni Boccaccio och Jacopo Sannazaro och herdedrama av bland annat Torquato Tasso ("Aminta"), Giovanni Battista Guarini ("Il pastor fido"). Idyllerna av Salomon Gessner och Jean-Pierre Claris de Florian anslöt sig till den äldre formen av idyll. Den äldre idyllen var i det närmaste ett växelbegrepp till herdedikten, med efter Jean-Jacques Rousseau genombrott antog idyllen nya former och var ofta en exotisk roman Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre ("Paul et Virginie"). Anna Maria Lenngren ("Den glada festen"), Johann Heinrich Voss ("Luise") och Johan Ludvig Runeberg ("Hanna") har hämtat sina motiv från livet på en lantlig prästgård och Jean Pauls "Schulmeisterlein Wutz" handlar om skollärarlivet men med ett övervägande intresse fäst vid den godmodige skolmästarens person. I överförd betydelse är idyll en problemfri värld, ofta med betydelsen opåverkad av industrialiseringen och förknippad med en lantlig miljö men också eller . (sv)
 • Іди́лія (грец. εἰδύλλιον — замальовка, невелика віршова пісенька; зменш. від eidos — образ; мовою александрійських учених — поетичний твір) — одна з основних форм буколіки, невеликий, переважно віршовий твір, у якому поетизується сільське життя. (uk)
 • Иди́ллия (лат. idyllium от др.-греч. εἰδύλλιον — «небольшое изображение», «картинка», уменьшительное от είδος — «вид», «картина») — первоначально (в Древнем Риме) небольшое стихотворение на тему сельской жизни. Позднее в Византии словом εἰδύλλιον пользовались схолиасты, толковавшие отдельные места из сочинений Феокрита. В историко-литературном отношении значение термина «идиллия» в значительной мере пересекается с «пасторалью» и «буколиками»; различие проявляется в том, что «идиллией» называют отдельное стихотворное произведение пасторального жанра, не ограничивающееся жизнеописанием лишь пастушеского быта. В новейшее время это узкое значение размывается, и идиллией часто называют произведения о мирной жизни влюблённой пары («Старосветские помещики» Гоголя), или даже о мирном патриархальном быте вообще, не обязательно сельском. (ru)
dbo:wikiPageID
 • 969817 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 4118 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1102751025 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Idyla (z řeckého εἰδύλλιον, eidullion, česky krátká báseň) je báseň, založená na ději z venkovského prostředí, psaná ve stylu Theokritových krátkých pastorálních básní, nazývaných Idyly. (cs)
 • Ειδύλλιο λέγεται το μικρό ποίημα, το οποίο έχει ως θέμα κυρίως τον έρωτα στην αγροτική ή ποιμενική ζωή. Το ειδύλλιο ανήκει στη βουκολική ποίηση και αποτελεί το ένα από τα δύο είδη ποιημάτων της. Επίσης, στην αρχαιότητα ειδύλλια λέγονταν και τα ποιήματα που έχουν μικρή έκταση σε στίχους, σε αντίθεση με τα μεγάλα ποιήματα, χωρίς την έννοια του βουκολικού ποιήματος που απέκτησαν μεταγενέστερα. (el)
 • En poezio, idilio (antikve-greke εἰδύλλιον, eidullion, latine īdyllium) estas mallonga poemo pri kampara vivo. (eo)
 • アイディルまたはイディル(牧歌、田園詩、小物語詩、小抒情詩、idyll or idyl, 発音:/ˈaɪdəl/ or /ˈɪdəl/。ギリシャ語のeidyllion, エイデュリオン(小景)に由来)は、田舎の生活を描いた短い詩。そのスタイルはテオクリトスが『牧歌(エイデュリオン)』で創り、ローマ時代のウェルギリウス、カトゥルス、イタリアのジャコモ・レオパルディ、イギリスのアルフレッド・テニスンがそれに続いた。 アイディルは一種の絵とも言え、通常、田舎を舞台に、羊飼いと飼育される動物たちを描く。気取らない方法で語られ、人・動物・自然環境の3つを構成要素とし、調和の取れた一貫性、風景画や風俗画、動物画にならないようにする。この組み合わせの中で自然は素朴で写実的な方法で描かれる。 アイディルの主題は通常、文明化されていない状況で暮らす純な人々で、その考え方のナイーヴさや、今でも幸せで陽気な生活を送っていることを取り上げる。反対に、田舎の貧困に関連したリアルな惨めさは無視する。そのアプローチはユーモラスではなく、感情的で、時には感傷的である。 代表的なアイディルには以下のようなものがある。 * アルフレッド・テニスン『国王牧歌』 * ウィリアム・ワーズワース『麦を刈る乙女』 * ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ『ヘルマンとドロテーア』 (ja)
 • Um idílio, do grego εἰδύλλιον, "poema curto") é uma poesia curta, descritivo da vida rústica, escrito no estilo dos curtos poemas pastorais de Teócrito, os Idílios. Ao contrário de Homero, Teócrito não escreveu sobre heróis e guerras. Seus idílios são limitados a um pequeno mundo íntimo e descrevem cenas da vida cotidiana. Adeptos posteriores incluem os poetas romanos Virgílio e Catulo, os poetas italianos Torquato Tasso, Sannazaro e Leopardi, o poeta inglês Alfred Tennyson (Idílios do rei) e Nietzsche. Goethe classificou seu poema Hermann e Doroteia — que Schiller considerou o próprio clímax na produção de Goethe — como um idílio. (pt)
 • Іди́лія (грец. εἰδύλλιον — замальовка, невелика віршова пісенька; зменш. від eidos — образ; мовою александрійських учених — поетичний твір) — одна з основних форм буколіки, невеликий, переважно віршовий твір, у якому поетизується сільське життя. (uk)
 • Der Begriff Idyll (n., von altgriechisch εἰδύλλιον eidýllion, ursprünglich „Bildchen“, dann „kleines Gedicht“), auch Idylle (f.), bezeichnet umgangssprachlich ein harmonisch verklärtes ländliches Leben. Man meint damit meist ein Bild oder einen Zustand, die auf den Betrachter beschaulich und friedlich wirken. Gestellte reizvolle Landschaftsaufnahmen, die häufig Burgen, Schlösser und einprägsame Naturobjekte oder Kulturlandschaften bildlich oder graphisch darstellen und in denen störende Objekte ausgeblendet bleiben, werden als Postkartenidylle bezeichnet. (de)
 • An idyll (/ˈaɪdɪl/, UK also /ˈɪdɪl/; from Greek εἰδύλλιον, eidullion, "short poem"; occasionally spelt idyl in American English) is a short poem, descriptive of rustic life, written in the style of Theocritus' short pastoral poems, the Idylls (Εἰδύλλια). (en)
 • El idilio (del lat. idyllĭum, y este del gr. εἰδύλλιον, poema breve) es un subgénero literario de la poesía lírica griega del Helenismo, el más característico de la bucólica, creado por el poeta siciliano Teócrito y seguido después por Mosco y Bión de Esmirna, de tema amoroso, dialogado entre pastores y desarrollado en una naturaleza agradable o paradisíaca, que su creador identifica con el paisaje de la Arcadia. Su equivalente en la literatura latina o romana posterior es la égloga. El idilio se escribe en dialecto dórico y en hexámetro dactílico, un verso asociado sin embargo con la más prestigiosa forma de la poesía griega, la épica. (es)
 • Une idylle (du grec ancien εἰδύλλιον / eidúllion, littéralement « petit poème », de εἶδος / eĩdos, « forme ») est, à l'origine, un genre poétique de l’Antiquité grecque. Il s’agit de poèmes inspirés par la poésie pastorale de Théocrite, considéré comme le fondateur du genre. De forme courte et d’inspiration bucolique, proche de l’églogue, l'idylle porte sur la vie rustique ou les amours des bergers. Néanmoins, il peut également porter sur d'autres sujets : certaines de Théocrite sont ainsi des chants de louange en l’honneur de souverains. Le genre a été popularisé par les auteurs latins, qui lui ont donné son nom : Ausone, Calpurnius, Virgile ou encore Catulle. (fr)
 • L'idillio è un componimento poetico di brevi dimensioni con spiccate caratteristiche soggettive. Il nome deriva dal greco antico εἰδύλλιον, diminutivo di εἶδος = immagine, e quindi quadretto o bozzetto. Fu usato per la prima volta, forse, dal grammatico Artemidoro di Tarso per definire i carmi scritti da Teocrito nel III secolo a.C. Una parte dei testi di Teocrito (ovvero i carmi I e III-XI) presenta un'ambientazione pastorale, che poi per estensione è stata considerata una caratteristica dell'idillio, o del "carme bucolico". (it)
 • Een idylle (afgeleid van het Griekse eidyllion, kleine beeltenis) is een kort gedicht; veelal bevat een idylle beschrijvingen van landschappen, landelijke taferelen, burchten, enzovoort, beschreven in een vredige en harmonische stijl. De idylle wordt vaak verbonden met het beeld van Arcadië, is ook nauw verwant aan het herdersgedicht of de ecloge, maar heeft een wat bredere betekenis die zich ook niet beperkt tot de dichtkunst. (nl)
 • Idyll (grekiska: eidy’llion, liten bild) är en typ av dikt skapad av sicilianen Theokritos, som var verksam under första hälften av 200-talet f.Kr. De sicilianska herdarnas växelsånger var förebilder för enkla dikter, med dramatisk läggning om scener i herdars och lantmäns samt andra lägre samhällsmedlemmars enkla naturliv. Herdelivet framstår hos honom som i det hela ett idealiskt lugnt och lyckligt naturtillstånd. I överförd betydelse är idyll en problemfri värld, ofta med betydelsen opåverkad av industrialiseringen och förknippad med en lantlig miljö men också eller . (sv)
 • Иди́ллия (лат. idyllium от др.-греч. εἰδύλλιον — «небольшое изображение», «картинка», уменьшительное от είδος — «вид», «картина») — первоначально (в Древнем Риме) небольшое стихотворение на тему сельской жизни. Позднее в Византии словом εἰδύλλιον пользовались схолиасты, толковавшие отдельные места из сочинений Феокрита. (ru)
rdfs:label
 • Idyll (en)
 • Idyla (cs)
 • Ειδύλλιο (λογοτεχνία) (el)
 • Idyll (de)
 • Idilio (eo)
 • Idilio (es)
 • Idylle (fr)
 • Idillio (it)
 • アイディル (ja)
 • Idylle (nl)
 • Idílio (pt)
 • Идиллия (ru)
 • Idyll (sv)
 • Ідилія (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License