About: CP/M

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

CP/M, originally standing for Control Program/Monitor and later Control Program for Microcomputers, is a mass-market operating system created in 1974 for Intel 8080/85-based microcomputers by Gary Kildall of Digital Research, Inc. Initially confined to single-tasking on 8-bit processors and no more than 64 kilobytes of memory, later versions of CP/M added multi-user variations and were migrated to 16-bit processors.

Property Value
dbo:abstract
 • CP/M (Control Program/Monitor o Control Program for Microcomputers: programa de control per a microordinadors) és un sistema operatiu de disc creat originalment per Gary Kildall de Digital Research, Inc. per a microordinadors basats en els microprocessadors Intel 8080/85. Va estar inicialment limitat per a ús monousuari/monotasca en processadors de 8 bits i amb poc més de 64 KiB de memòria RAM, tot i que en versions posteriors es van afegir capacitats d'ús multiusuari/multitasca i van ser convertides per a UCPs de 16 bits. La combinació de CP/M i ordinadors personals amb el bus S-100 iniciada amb l'Altair 8800 del MITS, va ser un dels primers estàndards industrials per a microordinadors, i era àmpliament utilitzada des de la dècada del 1970 fins a la meitat dels anys 1980. Reduint dràsticament la quantitat de programació necessària per instal·lar un aplicatiu en un ordinador d'un nou fabricant, el CP/M va incrementar tant el mercat de programari com de maquinari. (ca)
 • CP/M (původně Control Program/Monitor, později změněno na Control Program for Microcomputers) je operační systém pro mikropočítače s osmibitovými mikroprocesory Intel 8080/85, který vytvořil Gary Kildall z firmy Digital Research, Inc v roce 1974. Existovala i jeho rozšíření pro více než 64 kilobajtů paměti, víceuživatelské varianty i varianty pro . Systém CP/M a počítače se sběrnicí S-100 bus vyvinuté podle vzoru počítače Altair 8800 představovaly raný „průmyslový standard“ mikropočítačů, a tato platforma byla od konce 70. let do poloviny 80. let 20. století často dodávána různými výrobci mikropočítačů. (cs)
 • CP/M (englisch Control Program for Microcomputers) ist eine Reihe von Betriebssystemen, die ab etwa 1974 von Digital Research Inc. unter Gary Kildall entwickelt wurden. CP/M war (neben dem für leistungsstärkere Rechner konzipierten Unix) das erste plattformunabhängige Betriebssystem. Eine Multiuser-Variante wurde unter dem Namen MP/M entwickelt. Mit dem Aufkommen von MS-DOS bzw. dessen IBM-Variante PC-DOS verlor CP/M seine Bedeutung. CP/M ohne nähere Bezeichnung steht meist für CP/M-80, die ursprüngliche, ab 1974 entwickelte Version für die Mikroprozessoren Intel 8080 und Zilog Z80. Die letzte Version von CP/M-80 wurde CP/M-Plus genannt. CP/M-86 war eine Portierung auf die Prozessoren Intel 8086/8088. Mit CP/M-68K folgte eine weniger erfolgreiche Variante für den Motorola 68000. Die Abkürzung CP/M stand ursprünglich für Control Program/Monitor (englisch für Steuerungsprogramm/Überwacher). Das ursprüngliche Akronym wurde später in Control Program for Microcomputers umgedeutet. (de)
 • Το CP/M, αρχικά ως Control Program/Monitor (Πρόγραμμα ελέγχου / επίβλεψης) και αργότερα Control Program for Microcomputers ( Πρόγραμμα ελέγχου για Μικροϋπολογιστές), είναι λειτουργικό σύστημα για την ευρεία αγορά που δημιουργήθηκε το 1974 για μικροϋπολογιστές Intel 8080/85 από τον της Αρχικά περιορίστηκε σε μονή διεργασία σε και όχι περισσότερο από 64 kilobytes μνήμης, οι νεότερες εκδόσεις του CP/M πρόσθεσαν παραλλαγές πολλών χρηστών και μετακινήθηκαν σε . Ο συνδυασμός CP/M και επεξεργαστές με δίαυλο S-100 ήταν χαλαρά σχεδιασμένος στο , ένα πρώιμο πρότυπο στη βιομηχανία μικροϋπολογιστών. Αυτή η χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις επιχειρήσεις μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το CP/M αύξησε το μέγεθος της αγοράς τόσο για το υλικό όσο και για το λογισμικό μειώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο προγραμματισμό για την εγκατάσταση μιας εφαρμογής σε έναν υπολογιστή νέου κατασκευαστή. Ένας σημαντικός μοχλός καινοτομίας λογισμικού ήταν η έλευση (συγκριτικά) χαμηλού κόστους μικροϋπολογιστών που εκτελούσαν CP/M, καθώς ανεξάρτητοι προγραμματιστές και χάκερ τους αγόρασαν και μοιράστηκαν τις δημιουργίες τους σε . Το CP/M εκτοπίστηκε από το DOS αμέσως μετά την εισαγωγή του IBM PC το 1981. (el)
 • CP/M, originally standing for Control Program/Monitor and later Control Program for Microcomputers, is a mass-market operating system created in 1974 for Intel 8080/85-based microcomputers by Gary Kildall of Digital Research, Inc. Initially confined to single-tasking on 8-bit processors and no more than 64 kilobytes of memory, later versions of CP/M added multi-user variations and were migrated to 16-bit processors. The combination of CP/M and S-100 bus computers became an early standard in the microcomputer industry. This computer platform was widely used in business through the late 1970s and into the mid-1980s. CP/M increased the market size for both hardware and software by greatly reducing the amount of programming required to install an application on a new manufacturer's computer. An important driver of software innovation was the advent of (comparatively) low-cost microcomputers running CP/M, as independent programmers and hackers bought them and shared their creations in user groups. CP/M was eventually displaced by DOS following the 1981 introduction of the IBM PC. (en)
 • CP/M, sigle de Control Program/Monitor ou /Microcomputer, est un système d'exploitation créé en 1974 par Gary Kildall, fondateur de Digital Research. Il est utilisé notamment sur les Amstrad CPC et Amstrad PCW, Commodore 128, TRS-80, l'Osborne 1, BBC Micro, le ZX Spectrum. Il fut utilisé sur PC, notamment livré en standard avec les Amstrad PC-1512 en plus du MS-DOS et de GEM. Pour l'Apple II, Microsoft a créé en 1980 la carte d'extension Z-80 SoftCard qui permettait l'usage du système d'exploitation de Digital Research. Les premières versions de MS-DOS se sont largement inspirées de CP/M. (fr)
 • CP/M (Control Program for Microcomputers) fue un sistema operativo monousuario y monotarea desarrollado por Gary Kildall para el microprocesador Intel 8080 (los Intel 8085 y Zilog Z80 podían ejecutar directamente el código del 8080, aunque lo normal era que se entregara el código recompilado para el microprocesador de la máquina). Se trataba del sistema operativo más popular entre las computadoras personales en los años 1970. Aunque fue modificado para ejecutarse en un IBM PC, el hecho de que IBM eligiera MS-DOS, al fracasar las negociaciones con Digital Research, hizo que el uso de CP/M disminuyera hasta hacerlo desaparecer. CP/M originalmente significaba Control Program/Monitor y más tarde se cambió su nombre por Control Program for Microcomputers (en la época, la barra inclinada "/" tenía el significado de "diseñado para"; no obstante, Gary Kildall redefinió el significado del acrónimo poco después). CP/M se convirtió en un estándar de industria para los primeros micro-ordenadores. (es)
 • Control Program/Monitor atau Control Program for Microcomputer, adalah sistem operasi pasar massal yang dibuat pada tahun 1974 untuk Intel 8080/85- based. mikrokomputer oleh Gary Kildall dari Digital Research, Inc. Awalnya terbatas pada tugas tunggal pada prosesor 8-bit dan tidak lebih dari 64 kilobyte memori, versi CP/M yang lebih baru menambahkan variasi multi-pengguna dan dimigrasikan ke prosesor 16-bit. Kombinasi komputer bus CP/M dan S-100 secara longgar bermotif pada MITS Altair, sebuah standar awal dalam industri komputer mikro. Platform komputer ini banyak digunakan dalam bisnis hingga akhir 1970-an dan hingga pertengahan 1980-an. CP/M meningkatkan ukuran pasar untuk perangkat keras dan perangkat lunak dengan sangat mengurangi jumlah pemrograman yang diperlukan untuk menginstal aplikasi pada komputer pabrikan baru. Penggerak penting dari inovasi perangkat lunak adalah munculnya mikrokomputer berbiaya rendah (relatif) yang menjalankan CP/M, ketika programmer dan peretas independen membelinya dan berbagi kreasi mereka dalam kelompok pengguna. CP/M dipindahkan oleh DOS segera setelah diperkenalkannya IBM PC tahun 1981. (in)
 • CP/M(Control Program for Microcomputers、シーピーエム)は1970年代にデジタルリサーチ (Digital Research Inc.) の創業者ゲイリー・キルドールによって開発、1976年に発売された、パソコン用のシングルユーザー・シングルタスクのオペレーティングシステム (OS) である。 最初は8ビットのCPUであるインテルの8080プロセッサ用に作られ、8ビットのパソコン用OSとしては最も代表的な存在だった。初期に普及したバージョンはCP/M 1.4で、そののち改訂されたCP/M 2.2が広く普及した。さらに、より洗練されたCP/M 3.0 (CP/M Plus) が登場したが、既に16ビットマシンへの移行が始まっていた時期でもあり普及することはなかった。 他のプロセッサに移植されたバージョンも存在するが、単にCP/Mといえば8080プロセッサ用のもの(中でもバージョン2.2)を指す。なおマイクロソフトによってOEMされたIBMのPC DOS(及び、のちにマイクロソフト自らが直販したMS-DOS)は、CP/Mをモデルに開発されたシアトル・コンピュータ・プロダクツの86-DOSを前身としている。 (ja)
 • CP/M은 인텔 8080/85 마이크로프로세서를 기반으로 하는 처음 제작된 운영 체제이다. 디지털 리서치(Digital Research, Inc)사의 개리 킬달(Gary Kildall)이 만들었다. (ko)
 • Il CP/M (sigla di Control Program for Microprocessor), è un sistema operativo per micro e personal computer pubblicato dalla Digital Research, Inc. di Gary Kildall nel 1974. Sviluppato inizialmente per l'Intel 8080, girava anche sul compatibile Zilog Z80 e sull'evoluzione dell'8080, l'Intel 8085; negli anni ottanta fu rilasciato anche per altre CPU, come l'Intel 8086 ed il Motorola 68000. L'insieme formato dal CP/M e da computer con il Bus S-100, realizzato per primo sul MITS Altair, ha costituito di fatto il primo vero e proprio standard industriale nel settore dei microcomputer, ampiamente diffuso dalla seconda metà degli anni settanta fino all'avvento del PC IBM nei primi anni ottanta. Il sistema operativo era così diffuso che sul mercato comparvero presto le schede per rendere compatibili con il CP/M i computer di altre marche, come ad esempio la Microsoft Z80 Card per l'Apple II o la CP/M Cartridge per il popolare Commodore 64. Il Commodore 128 integrava la CPU Zilog Z80 per cui era in grado nativamente di caricare ed eseguire il CP/M ed i programmi scritti per questo sistema. Iniziò ad essere progressivamente sostituito dall'MS-DOS. (it)
 • CP/M was oorspronkelijk een 8-bits-besturingssysteem. Het was het eerste besturingssysteem dat dankzij een modulaire opbouw aangepast kon worden aan de hardware van verschillende typen computers. (nl)
 • CP/M (Control Program/Monitor) är ett operativsystem från Digital Research för datorer baserade på processorerna Intel 8080 från Intel och Z80 från Zilog. CP/M utvecklades från 1974 fram till version 3.1 ("CP/M-Plus") 1983. CP/M var det första standardiserade operativsystemet för persondatorer och var länge helt marknadsledande, från 1977 en standard de facto för 8-bitssystem. En tanke var att program skrivna för CP/M skulle gå att köra på alla datorer med samma processor och operativsystem. Digital Research hade även en fleranvändarlösning som hette MP/M. Operativsystemet arbetade med 8 bits ord, som processorerna. När IBM lanserade sin PC 1981 hade uppdraget att skriva ett lämpligt operativsystem gått till Microsoft som köpte upp QDOS, en ren kopia och av CP/M då en majoritet av maskinkoden för QDOS var direkt kopierad från CP/M. Microsoft skrev om delar av QDOS och döpte om det till MS-DOS (PC-DOS i IBM:s sammanhang). Eftersom CP/M var normsättande för operativsystem då MS-DOS kom till har emellertid MS-DOS-familjen stora likheter med CP/M. Samtidigt togs 16-bitsvarianten CP/M-86 fram, 1980. Den var anpassad för Intels 8086-processorer, och marknadsfördes som en "bättre produkt än MS-DOS". Operativsystemet användes exempelvis i den svenska skoldatorsatsningen COMPIS, men CP/M-86 kom aldrig att röna några stora marknadsmässiga framgångar. En 16-bitsversion för Motorolas 68000-serie togs också fram, CP/M-68K. Digital Research kom sedan tillbaka med DR-DOS och fönsterhanteraren GEM. (sv)
 • CP/M (Control Program/Monitor либо Control Programs for Microcomputers) — операционная система, первоначально предназначенная для 8-разрядных микрокомпьютеров. Написана в 1973 году программистом Гэри Килдаллом на языке программирования PL/M. Стала первой операционной системой общего назначения для микрокомпьютеров, в которой были предусмотрены операции с дисковыми магнитными накопителями. Во второй половине 1970-х годов была наиболее популярной системой для компьютеров на базе Intel 8080 и Zilog Z80, позднее была вытеснена MS-DOS. Стала основой операционной системы DR-DOS (1988). (ru)
 • CP/M (ang. Control Program/Monitor lub Control Program/Microcomputer) – prosty system operacyjny, produkowany przez firmę Digital Research, dopuszczający działanie tylko jednego procesu (wykonywanego programu). Ta cecha – normalna we wczesnych latach osiemdziesiątych XX w. – upraszczała konstrukcję systemu, przede wszystkim zarządzanie pamięcią, która poza obszarem zarezerwowanym dla systemu, była dostępna tylko dla jednego procesu. System CP/M miał ubogi zestaw poleceń wewnętrznych, interpreter poleceń był częścią jądra systemu i ładowany był do początkowego obszaru pamięci. Interpreter poleceń pozwalał na wyświetlenie w różnej postaci zawartości katalogu, zmianę katalogu, zmianę aktywnego użytkownika (polecenie user z parametrem w zakresie 0–15) i uruchomienie polecenia zewnętrznego lub programu. Struktura plików wykonywalnych przypominała format .COM stosowany w PC-DOS (była zresztą ich pierwowzorem). Dla systemu CP/M dostępne były aplikacje takie jak: WordStar (edytor tekstu, pierwowzór późniejszego WordPerfect dla systemu DOS; obsługiwany kombinacjami klawiszy Ctrl+klawisz), arkusz kalkulacyjny oraz oprogramowanie specjalistyczne. Pozwalał on na korzystanie z języków programowania BASIC, Pascal, C, Fortran, COBOL, a także narzędzi wspomagających programowanie w asemblerze. (pl)
 • CP/M (um acrônimo para Control Program for Microcomputers ou "Programa de Controle para Microcomputadores", é um sistema operacional em disco desenhado para os processadores Intel 8080, Intel 8085 e Zilog Z80. Foi desenvolvido por Gary Kildall da Digital Research, Inc e utilizado amplamente nos microcomputadores CPC, Commodore 128, TRS-80, BBC Micro e Osborne 1. (pt)
 • CP/M,是數位研究公司(Digital Research Inc.)在1974年开发,为8位CPU(如Intel 8080、Zilog Z80等)的个人电脑(PC)所设计之操作系统。在PC市场的黎明阶段,它成为被广泛应用的操作系统。可是因为在向16位CPU的转化上错失机会,在以IBM PC/AT以及IBM PC兼容机为中心的16位PC市场上惨败给微軟公司推出的MS-DOS,从而从市场上消失。虽然CP/M推出了为Intel 8086而设计的“CP/M 86”以及为Motorola 68000而设计的“CP/M 68k”等版本,但使用者几乎不存在。 (zh)
 • CP/M (Control Program/Monitor або Control Programs for Microcomputers) — операційна система, спершу призначена для 8-розрядних мікрокомп'ютерів. Написана в 1973 році програмістом Гері Кілдаллом (Gary Kildall) на мові програмування PL/M (Programming Language for Microcomputers). Платформою, для якої Ґері писав операційну систему, була Intel Intellec-8 з 8-дюймовим дисководом фірми Shugart Associates, що під'єднувався до контролера власної конструкції. Оскільки нові виробники мікрокомп'ютерів створювали свої машини, орієнтуючись на CP/M, ця система ставала свого роду стандартом для розробників програмного забезпечення. (uk)
dbo:developer
dbo:language
dbo:latestReleaseVersion
 • 3.1
dbo:license
dbo:programmingLanguage
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 45146 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 92675 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1097713961 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:caption
 • A screenshot of CP/M-86 (en)
dbp:cs1Dates
 • y (en)
dbp:date
 • February 2022 (en)
 • April 2016 (en)
dbp:developer
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:influencedBy
dbp:kernelType
dbp:language
dbp:latestReleaseVersion
 • 3.100000 (xsd:double)
dbp:license
 • Originally proprietary, now BSD-like (en)
dbp:name
 • CP/M (en)
dbp:packageManager
 • None (en)
dbp:progLanguage
 • Assembly language, BASIC, Modula-2, Pascal etc. (en)
dbp:programmedIn
dbp:screenshot
 • CPM-86.png (en)
dbp:sourceModel
 • Originally closed source, now open source (en)
dbp:succeededBy
dbp:supportedPlatforms
dbp:ui
dbp:updateModel
 • Re-installation (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dbp:workingState
 • Historical (en)
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • CP/M, sigle de Control Program/Monitor ou /Microcomputer, est un système d'exploitation créé en 1974 par Gary Kildall, fondateur de Digital Research. Il est utilisé notamment sur les Amstrad CPC et Amstrad PCW, Commodore 128, TRS-80, l'Osborne 1, BBC Micro, le ZX Spectrum. Il fut utilisé sur PC, notamment livré en standard avec les Amstrad PC-1512 en plus du MS-DOS et de GEM. Pour l'Apple II, Microsoft a créé en 1980 la carte d'extension Z-80 SoftCard qui permettait l'usage du système d'exploitation de Digital Research. Les premières versions de MS-DOS se sont largement inspirées de CP/M. (fr)
 • CP/M(Control Program for Microcomputers、シーピーエム)は1970年代にデジタルリサーチ (Digital Research Inc.) の創業者ゲイリー・キルドールによって開発、1976年に発売された、パソコン用のシングルユーザー・シングルタスクのオペレーティングシステム (OS) である。 最初は8ビットのCPUであるインテルの8080プロセッサ用に作られ、8ビットのパソコン用OSとしては最も代表的な存在だった。初期に普及したバージョンはCP/M 1.4で、そののち改訂されたCP/M 2.2が広く普及した。さらに、より洗練されたCP/M 3.0 (CP/M Plus) が登場したが、既に16ビットマシンへの移行が始まっていた時期でもあり普及することはなかった。 他のプロセッサに移植されたバージョンも存在するが、単にCP/Mといえば8080プロセッサ用のもの(中でもバージョン2.2)を指す。なおマイクロソフトによってOEMされたIBMのPC DOS(及び、のちにマイクロソフト自らが直販したMS-DOS)は、CP/Mをモデルに開発されたシアトル・コンピュータ・プロダクツの86-DOSを前身としている。 (ja)
 • CP/M은 인텔 8080/85 마이크로프로세서를 기반으로 하는 처음 제작된 운영 체제이다. 디지털 리서치(Digital Research, Inc)사의 개리 킬달(Gary Kildall)이 만들었다. (ko)
 • CP/M was oorspronkelijk een 8-bits-besturingssysteem. Het was het eerste besturingssysteem dat dankzij een modulaire opbouw aangepast kon worden aan de hardware van verschillende typen computers. (nl)
 • CP/M (Control Program/Monitor либо Control Programs for Microcomputers) — операционная система, первоначально предназначенная для 8-разрядных микрокомпьютеров. Написана в 1973 году программистом Гэри Килдаллом на языке программирования PL/M. Стала первой операционной системой общего назначения для микрокомпьютеров, в которой были предусмотрены операции с дисковыми магнитными накопителями. Во второй половине 1970-х годов была наиболее популярной системой для компьютеров на базе Intel 8080 и Zilog Z80, позднее была вытеснена MS-DOS. Стала основой операционной системы DR-DOS (1988). (ru)
 • CP/M (um acrônimo para Control Program for Microcomputers ou "Programa de Controle para Microcomputadores", é um sistema operacional em disco desenhado para os processadores Intel 8080, Intel 8085 e Zilog Z80. Foi desenvolvido por Gary Kildall da Digital Research, Inc e utilizado amplamente nos microcomputadores CPC, Commodore 128, TRS-80, BBC Micro e Osborne 1. (pt)
 • CP/M,是數位研究公司(Digital Research Inc.)在1974年开发,为8位CPU(如Intel 8080、Zilog Z80等)的个人电脑(PC)所设计之操作系统。在PC市场的黎明阶段,它成为被广泛应用的操作系统。可是因为在向16位CPU的转化上错失机会,在以IBM PC/AT以及IBM PC兼容机为中心的16位PC市场上惨败给微軟公司推出的MS-DOS,从而从市场上消失。虽然CP/M推出了为Intel 8086而设计的“CP/M 86”以及为Motorola 68000而设计的“CP/M 68k”等版本,但使用者几乎不存在。 (zh)
 • CP/M (Control Program/Monitor o Control Program for Microcomputers: programa de control per a microordinadors) és un sistema operatiu de disc creat originalment per Gary Kildall de Digital Research, Inc. per a microordinadors basats en els microprocessadors Intel 8080/85. Va estar inicialment limitat per a ús monousuari/monotasca en processadors de 8 bits i amb poc més de 64 KiB de memòria RAM, tot i que en versions posteriors es van afegir capacitats d'ús multiusuari/multitasca i van ser convertides per a UCPs de 16 bits. (ca)
 • CP/M (původně Control Program/Monitor, později změněno na Control Program for Microcomputers) je operační systém pro mikropočítače s osmibitovými mikroprocesory Intel 8080/85, který vytvořil Gary Kildall z firmy Digital Research, Inc v roce 1974. Existovala i jeho rozšíření pro více než 64 kilobajtů paměti, víceuživatelské varianty i varianty pro . (cs)
 • Το CP/M, αρχικά ως Control Program/Monitor (Πρόγραμμα ελέγχου / επίβλεψης) και αργότερα Control Program for Microcomputers ( Πρόγραμμα ελέγχου για Μικροϋπολογιστές), είναι λειτουργικό σύστημα για την ευρεία αγορά που δημιουργήθηκε το 1974 για μικροϋπολογιστές Intel 8080/85 από τον της Αρχικά περιορίστηκε σε μονή διεργασία σε και όχι περισσότερο από 64 kilobytes μνήμης, οι νεότερες εκδόσεις του CP/M πρόσθεσαν παραλλαγές πολλών χρηστών και μετακινήθηκαν σε . (el)
 • CP/M (englisch Control Program for Microcomputers) ist eine Reihe von Betriebssystemen, die ab etwa 1974 von Digital Research Inc. unter Gary Kildall entwickelt wurden. CP/M war (neben dem für leistungsstärkere Rechner konzipierten Unix) das erste plattformunabhängige Betriebssystem. Eine Multiuser-Variante wurde unter dem Namen MP/M entwickelt. Mit dem Aufkommen von MS-DOS bzw. dessen IBM-Variante PC-DOS verlor CP/M seine Bedeutung. (de)
 • CP/M, originally standing for Control Program/Monitor and later Control Program for Microcomputers, is a mass-market operating system created in 1974 for Intel 8080/85-based microcomputers by Gary Kildall of Digital Research, Inc. Initially confined to single-tasking on 8-bit processors and no more than 64 kilobytes of memory, later versions of CP/M added multi-user variations and were migrated to 16-bit processors. (en)
 • CP/M (Control Program for Microcomputers) fue un sistema operativo monousuario y monotarea desarrollado por Gary Kildall para el microprocesador Intel 8080 (los Intel 8085 y Zilog Z80 podían ejecutar directamente el código del 8080, aunque lo normal era que se entregara el código recompilado para el microprocesador de la máquina). Se trataba del sistema operativo más popular entre las computadoras personales en los años 1970. Aunque fue modificado para ejecutarse en un IBM PC, el hecho de que IBM eligiera MS-DOS, al fracasar las negociaciones con Digital Research, hizo que el uso de CP/M disminuyera hasta hacerlo desaparecer. CP/M originalmente significaba Control Program/Monitor y más tarde se cambió su nombre por Control Program for Microcomputers (en la época, la barra inclinada "/" ten (es)
 • Control Program/Monitor atau Control Program for Microcomputer, adalah sistem operasi pasar massal yang dibuat pada tahun 1974 untuk Intel 8080/85- based. mikrokomputer oleh Gary Kildall dari Digital Research, Inc. Awalnya terbatas pada tugas tunggal pada prosesor 8-bit dan tidak lebih dari 64 kilobyte memori, versi CP/M yang lebih baru menambahkan variasi multi-pengguna dan dimigrasikan ke prosesor 16-bit. (in)
 • Il CP/M (sigla di Control Program for Microprocessor), è un sistema operativo per micro e personal computer pubblicato dalla Digital Research, Inc. di Gary Kildall nel 1974. Sviluppato inizialmente per l'Intel 8080, girava anche sul compatibile Zilog Z80 e sull'evoluzione dell'8080, l'Intel 8085; negli anni ottanta fu rilasciato anche per altre CPU, come l'Intel 8086 ed il Motorola 68000. L'insieme formato dal CP/M e da computer con il Bus S-100, realizzato per primo sul MITS Altair, ha costituito di fatto il primo vero e proprio standard industriale nel settore dei microcomputer, ampiamente diffuso dalla seconda metà degli anni settanta fino all'avvento del PC IBM nei primi anni ottanta. Il sistema operativo era così diffuso che sul mercato comparvero presto le schede per rendere compatib (it)
 • CP/M (ang. Control Program/Monitor lub Control Program/Microcomputer) – prosty system operacyjny, produkowany przez firmę Digital Research, dopuszczający działanie tylko jednego procesu (wykonywanego programu). Ta cecha – normalna we wczesnych latach osiemdziesiątych XX w. – upraszczała konstrukcję systemu, przede wszystkim zarządzanie pamięcią, która poza obszarem zarezerwowanym dla systemu, była dostępna tylko dla jednego procesu. (pl)
 • CP/M (Control Program/Monitor) är ett operativsystem från Digital Research för datorer baserade på processorerna Intel 8080 från Intel och Z80 från Zilog. CP/M utvecklades från 1974 fram till version 3.1 ("CP/M-Plus") 1983. CP/M var det första standardiserade operativsystemet för persondatorer och var länge helt marknadsledande, från 1977 en standard de facto för 8-bitssystem. En tanke var att program skrivna för CP/M skulle gå att köra på alla datorer med samma processor och operativsystem. Digital Research hade även en fleranvändarlösning som hette MP/M. (sv)
 • CP/M (Control Program/Monitor або Control Programs for Microcomputers) — операційна система, спершу призначена для 8-розрядних мікрокомп'ютерів. Написана в 1973 році програмістом Гері Кілдаллом (Gary Kildall) на мові програмування PL/M (Programming Language for Microcomputers). Платформою, для якої Ґері писав операційну систему, була Intel Intellec-8 з 8-дюймовим дисководом фірми Shugart Associates, що під'єднувався до контролера власної конструкції. (uk)
rdfs:label
 • CP/M (en)
 • CP/M (ca)
 • CP/M (cs)
 • CP/M (el)
 • CP/M (de)
 • CP/M (es)
 • Control Program/Monitor (fr)
 • CP/M (in)
 • CP/M (it)
 • CP/M (ja)
 • CP/M (ko)
 • CP/M (pt)
 • CP/M (pl)
 • CP/M (nl)
 • CP/M (ru)
 • CP/M (uk)
 • CP/M (sv)
 • CP/M (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • CP/M (en)
is dbo:computingPlatform of
is dbo:knownFor of
is dbo:operatingSystem of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:family of
is dbp:influencedBy of
is dbp:operatingSystem of
is dbp:os of
is dbp:platform of
is dbp:platforms of
is dbp:precededBy of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License