An Entity of Type: Public university, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Beijing Normal University (BNU, Chinese: 北京师范大学), colloquially known as Beishida (北师大), is a public research university located in Beijing, China, with a strong emphasis on humanities and sciences. It is one of the oldest and most prestigious universities in China as part of Class A Double First Class University in the Double First Class University Plan and was designated by the Chinese Ministry of Education as a member of Project 985 and Project 211.

Property Value
dbo:abstract
 • Pekingská pedagogická univerzita (čínsky v českém přepisu Pej-ťing š’-fan ta-süe, pchin-jinem Běijīng Shīfàn Dàxué, znaky zjednodušené 北京师范大学, tradiční 北京師範大學) je univerzita s hlavním sídlem v Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky. Byla založena v roce 1902 z podnětu vlády říše Čching. Má přes dvacet tisíc studentů, z toho přibližně polovinu postgraduálních, a přibližně dva tisíce profesorů. Hlavní kampus univerzity je v pekingském obvodě Chaj-tien. Druhý kampus byl otevřen v roce 2002 ve vzdálené městské prefektuře Ču-chaj v provincii Kuang-tung. Mezi významné absolventy patří Mo Jen, držitel Nobelovy ceny za literaturu za rok 2012 a Liou Siao-po, držitel Nobelovy ceny za mír za rok 2010. (cs)
 • Die Pädagogische Universität Peking (chinesisch 北京师范大学, Pinyin Běijīng Shīfàn Dàxué, englisch Beijing Normal University) ist eine 1902 gegründete Pädagogische Universität in Peking, Volksrepublik China. Sie ist eine der besten Universitäten für Geisteswissenschaften und gehört zu den ältesten und renommiertesten Universitäten in China. Die Pädagogische Universität Peking gehört zu den Universitäten des Projekt 211 und hatte 2012 rund 18.500 Studenten. Als "Normal School" wurden im frühen 20. Jahrhundert Institutionen bezeichnet, die vorwiegend Schullehrer ausbildeten. Diese Bezeichnung blieb im offiziellen Institutionsnamen auch noch enthalten, nachdem diese den Universitätsstatus erhielt und Kurse verschiedener Bereiche anbot. (de)
 • Beijing Normal University (BNU, Chinese: 北京师范大学), colloquially known as Beishida (北师大), is a public research university located in Beijing, China, with a strong emphasis on humanities and sciences. It is one of the oldest and most prestigious universities in China as part of Class A Double First Class University in the Double First Class University Plan and was designated by the Chinese Ministry of Education as a member of Project 985 and Project 211. "Normal school" refers to an institution that trained schoolteachers in the early 20th century. The title is preserved in the names of Chinese institutions after they developed into comprehensive universities. It also reflects BNU's heritage as a Faculty of Education member of the Imperial University of Peking which was established as China's first modern university. BNU ranked first among universities that originated as “normal schools”. The Faculty of Education is considered the best in China according to several widely cited international rankings, including the QS Rankings, the Academic Ranking of World Universities, and the U.S. News Rankings, and the URAP ranking. BNU is ranked 36th among the Global Top 100 Innovative Universities according to the World's Universities with Real Impacts (WURI) Ranking 2021. (en)
 • La Universidad Normal de Pekín (en chino tradicional, 北京師範大學; en chino simplificado, 北京师范大学; pinyin, Běijīng Shīfàn Dàxué), conocida coloquialmente como Beishida (北师大), es una universidad pública de Pekín que realiza un fuerte énfasis en las disciplinas básicas de las artes y las ciencias. Fundada en 1902, es una de las universidades más antiguas de China. (es)
 • L'université de pédagogie de Pékin ou université normale de Pékin (ch. trad. : 北京師範大學 ; ch. simp. : 北京师范大学 ; py : Běijīng Shīfàn Dàxué, anglais : Beijing Normal University), désignée aussi comme Beishida (北师大, Běishīdà), est une université publique chinoise créée en 1902 et située à Pékin. (fr)
 • Universitas Normal Beijing (UNB) Hanzi sederhana: 北京师范大学; Hanzi tradisional: 北京師範大學; Pinyin: Běijīng Shīfàn Dàxué), dalam bahasa sehari-hari disebut Beishida (北师大), adalah universitas riset negeri yang berlokasi di Beijing, Tiongkok, dengan penekanan pada disiplin ilmu humaniora dan sains. UNB merupakan salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di Tiongkok dan menjadi bagian dari Proyek 985 serta Proyek 211. Selain itu, UNB juga merupakan universitas Kelas Utama Ganda kategori Kelas A Kementerian Pendidikan Tiongkok. UNB sering menempati peringkat atas di antara universitas-universitas Tiongkok lainnya menurut versi terbaru QS World University Rankings dan Academic Ranking of World Universities. Kata "normal" mengacu pada lembaga yang bertujuan untuk melatih guru sekolah di awal abad ke-20. Terminologi ini dilestarikan di Tiongkok, bahkan setelah sekolah-sekolah tinggi berkembang menjadi universitas yang komprehensif. Kata "normal" masih tetap disandang oleh universitas ini sebagai warisan, bekas unit Fakultas Pendidikan di Universitas Peking. * Para mahasiswa UNB yang dibebaskan saat Gerakan 4 Mei 1919 * UNB tahun 1920-an * Panorama kampus * Gedung administrasi (depan) dan perpustakaan (belakang) * Kompleks gimnasium dan rekreasi * Asrama mahasiswa * Tugu peringatan untuk tiga mahasiswa UNB yang terbunuh dalam 1926 * Lonceng peringatan 100 tahun UNB * Motto UNB: 学为人师,行为世范(Xué wéirén shī, xíngwéi shì fàn) (in)
 • 北京師範大学(ペキンしはんだいがく、英語: Beijing Normal University)は、北京市新街口外大街19號に本部を置く中国の公立大学。1902年創立、1902年大学設置。簡体字中国語: 北京师范大学、拼音: Běijīng Shīfàn Dàxué。百年余の歴史を持ち、重点大学・国家重点投資建設校に指定されている。 副部級大学の一つとして、大学の略称は北師大である。複数の国家重点実験室も持っている。卒業生にはノーベル賞受賞者2名。 (ja)
 • 베이징 사범대학(北京师范大学) 혹은 북경사범대학은 중화인민공화국 베이징에 있는 국립 종합대학이다. 약칭은 베이쉬다(北师大)이며 1902년에 개교했다. ① 학교 소개 북경사범대학교는 교육부 직속 중점대학으로, 교사교육, 교육과학 및 문,이과 기초학과가 주요 특색인 학교이며, 오랜 시간 중국 국내의 고등교육기관 중 최상위에 자리하였습니다. 1902년에 개교한 경사대학당사범관이 전신이며, 1923년 북경사범대학교로 교명을 개정, 중국역사상 첫 번째 사범대학교가 되었습니다. * 1950년, 마오쩌둥 주석이 친필로 북경사범대학교의 교명을 썼습니다. * 2002년 9월, 북경사범대학교의 백 번째 개교기념일에 당과 국가 지도자들이 참석하여 축하하였습니다. 백 번째 개교기념일을 맞이하여, 교육부와 북경시가 북경사범대학교를 집중적으로 발전시키로 결정하였으며, 베이징시 제9차 당대회에서는 북경사범대학이 세계 일류대학으로 도약할 수 있게 하기 위한 지원을 결정하였습니다 * 2014년 9월, 시진핑 총서기가 북경사범대학교를 방문하여 교사 및 학생들과 자리를 함께하였습니다. * 2017년, 북경사범대학교는 중국 국가주도의 세계 일류대학 건설계획 A항열에 들어갔고, 11개의 학과 또한 세계 일류 학과 건설계획의 명단에 포함되었습니다. * 2018년 중국본토, 대만, 홍콩, 마카오 전역의 대학순위 중 11위, 중국 본토7위의 순위에 위치하였습니다. * 2019년 영국QS 세계대학순위 중 292위, 중국 국내 11위의 순위에 위치하였습니다. * 2019년 미국USNEWS 세계대학순위 중 330위, 중국 국내 13위의 순위에 위치하였습니다. * 80년대, 북경사범대학교는 국가가 첫 번째 중점적으로 건설할 10개의 대학 중 하나로 선정되었으며, 20세기 말에는 “211공정” 건설계획의 첫 번째 주자로 포함되었습니다. “십오계획” 기간동안 북경사범대학교는 국가의 “985공정” 계획에 포함되었습니다. 북경사범대학교의 본교는 베이징시 베이얼환에 위치하고 있으며, 얼환구청구와 도시의 중심부분과 인접하여 있고, 총 부지면적은 1191묘에 달합니다. 북경사범대학의 학과종합실력은 전국의 고등교육기관 중 가장 선두에 위치하고 있으며, 현재 학부전공74개, 석사학위 수임1급 39개, 박사학위 수임1급28개, 석사학위 수임2급 146개, 박사학위 수임2급114개, 박사후 과정 연구소25개, 5개의 1급학과, 11개의 2급학과가 국가 중점학과, 2개의 2급학과가 국가중점(육성) 인가를 받았습니다. 교육부 학위 및 대학원 교육 발전 센터가 발표한 2016년 1급 학과 평가(4차) 결과에 따르면, 본교는 교육학, 심리학, 중국 언어문학, 중국사, 연극과 영상학, 지리학 6개의 1급학과에서 A+를, 2개 1급 학과에서 A를, 7개의 1급학과에서 A-의 평가를 얻어, 중국 전체고등교육기관 중 6위를 차지하였습니다. ② 역사 연혁 북경사범대학교의 전신은 1902년에 개교한 경사대학당사범관입니다. * 1949년 2월, 북평은 전란에서 해방되었습니다. 그해 9월, 북평의 명칭이 북경으로 바뀌었고, 그와 함께 학교의 이름 또한 북경사범대학교로 개정되었습니다. * 1950년, 마오쩌둥 주석이 직접 북경사범대학교를 방문하여 교사들을 격려하였고, 친필로 교명을 적었습니다. * 1959년, 베이징사범대학은 중국공산당 중앙위원회에 의해 최초의 전국 중점대학으로 지정되었습니다. * 1996년 “211공정”부문 예심을 거쳐, 국가 “211공정”건설 대열에 들어섰습니다. * 2002년 5월, 베이징사범대학은 베이징대학, 칭화대학, 중국인민대학과 함께 베이징시에서 세계 일류대학 건설을 중점적으로 지원하는 4개 대학으로 분류되었고, “985공정”건설 대열에 들어섰습니다. ③ 학과수준 2018년, 베이징사범대학의 총 14개 학과(수학, 환경/생태, 지구과학, 농업과학, 신경과학 및 행동과학, 화학, 정신의학/심리학, 공학, 물리학, 재료과학, 사회과학총론, 식물학 및 축산학, 생물학 및 생물화학, 임상의학)는 ESI 세계 상위 1%에 진입했습니다. 2019년, QS(Quacquarelli Symonds)세계 대학 학과 순위에서 총 15개 학과가 세계 200위권에 들었습니다. 이 중 교육학과는 세계 29위, 국내1위이며 언어학, 발전연구학, 지리학, 철학, 현대언어학, 환경과학 6개 학과는 세계 51-100위권 안에 들었습니다. ④교내환경 베이징사범대 본교는 베이징시 베이얼환 밖, 도시 중심부에 위치하고 있으며, 현대적인 경관과 옛 고도의 모습이 서로 어우러져 있습니다. 학교는 고궁문화지구, 니아오차오 체육관, 국가도서관, 국가고적관, 국가대극원 등의 문화· 오락· 체육시설과 직선거리10km내에 위치해 있어 접근성이 좋습니다. 또한 이는 학교 교직원과 재학생들에게 우수한 학습과 생활환경을 제공하고 있습니다. ⑤교내생활 베이징사범대학은 교육부가 제정한 최초의 전국 대학생 문화소양 교육거점 학교입니다. 학교 캠퍼스 문화는 문화제, 학술제, 체육제, 예술제를 주요 구성으로, 문화체육경진대회, 혁신창업, 자원봉사와 사회실천을 주요 내용으로 하여, 캠퍼스 문화 활동의 의미 있는 발전을 지속적으로 촉진시키고 있습니다. 학생의 흥미와 수요를 중심으로, 다채롭고 청년 친화적인 높은 질의 캠퍼스 문화활동이 펼쳐지고, 학생들을 위한 무대가 마련되어, 베이징사범대학교 학생들의 건강하고 적극적인 정신적 면모를 보여줍니다. ⑥국제교류 베이징사범대학은 국제 합작 교류를 광범위하게 진행하고 있습니다. 30여개 국가와 지역의 약500개의 대학 및 연구 기관과 협정을 맺고 있습니다. 미국, 캐나다, 영국, 독일, 일본, 한국, 스위스, 스페인, 홍콩, 마카오, 대만 등 국가와 지역의 200개 대학과는 학생 교류에 관한 항목에 협정을 맺고 있습니다. 그리고 영국 맨체스터대, 미국 샌프란시스코주립대, 오클라호마대, 캐나다 도슨대, 덴마크 올보르대, 이탈리아 마체라타대, 미국 윌리엄매리대, 미국 터프츠대와 협력하여 8곳의 공자학원이 설립되었습니다. 이 뿐만 아니라, 130개의 나라와 지역의 장,단기 유학생 4100여명을 받아들여, 장기유학생의 비율은 약 78.6%에 이릅니다. (ko)
 • Пекинский педагогический университет (кит. упр. 北京师范大学, пиньинь Běijīng Shīfàn Dàxué, палл. Бэйцзин Шифань Дасюэ) — университет в Пекине, один из старейших университетов Китая. (ru)
 • Pekings läraruniversitet eller Pekings normaluniversitet (traditionell kinesiska: 北京師範大學?, förenklad kinesiska: 北京师范大学?, pinyin: Běijīng Shīfàn Dàxué, förkortat 北师大, Běishīdà; engelska: Beijing Normal University) är ett universitet i Peking, Kina. Universitetet har, som namnet antyder, varit en normalskola (normerande skola) för lärarutbildning i Kina. Beishida bildades 1902 som en renodlad lärarutbildning. I dag läser där knappt 20 000 elever, och universitetet hyser ungefär lika många forskare och forskarstuderande. Universitet är idag ett av Pekings fyra största universitet och har nära internationellt akademiskt samarbete med bland annat School of Oriental and African Studies i London, Storbritannien, och Roms universitet i Rom, Italien. (sv)
 • A Universidade Normal de Pequim (em chinês tradicional: 北京師範大學; chinês simplificado: 北京师范大学; pinyin: Běijīng shīfàn dàxué) é uma universidade localizada em Pequim, na China. É considerada uma das mais prestigiadas universidades na China, e é também uma das mais antigas instituições de ensino superior. A predecessora da escola foi fundada em 1902. Anteriormente conhecida como Grande Escola de Jinsi, 1923 renomeado Universidade Normal de Pequim. Atualmente, conta com 42 faculdades e mais 57 cursos de pesquisas. Entre os seus professores ou estudantes famosos estão Li Dazhao, Lu Xun, , , , , , Huang Xianfan, e Qi Gong. (pt)
 • 北京师范大学(英語:Beijing Normal University,縮寫:BNU),简称北师大,位于北京市海淀区北太平庄街道。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。北京师范大学是中华人民共和国顶尖高校之一,是“双一流A类”和原“985工程”、原“211工程”重点建设大学,是以基础文理学科、教育学、心理学为主要特色的中华人民共和国教育部直属全国重点大学。 北京师范大学是公立综合性研究型大学,其学科综合实力位居中国高校前列。2002年,北京师范大学成为首批拥有自主设置本科专业审批权的6所高校之一。学科点覆盖了除军事学以外的12个学科门类,形成了综合性学科布局。根据中华人民共和国教育部学位与研究生教育发展中心发布的2017年一级学科评估(第四轮)结果,北师大教育学、心理学、中国语言文学、中国史、戏剧与影视学、地理学6个一级学科获评A+,居中国第六位,2个一级学科获评A,7个一级学科获评A-。在英国高等教育调查公司(QS)公布的2017/18世界大学排行榜中,北师大排名第256位,在中国内地高校中排名第8位。2017年,北京师范大学进入中国“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入中国“世界一流学科”建设名单,位居中国第8位。 北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区(含四个校园)组成。同时也成立了北京师范大学珠海分校和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院。 (zh)
dbo:campus
dbo:city
dbo:country
dbo:facultySize
 • 3086 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:motto
 • Learn, so as to instruct others; Act, to serve as a model for all.
dbo:numberOfPostgraduateStudents
 • 12891 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:numberOfStudents
 • 24700 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:numberOfUndergraduateStudents
 • 10260 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:thumbnail
dbo:type
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 913002 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 33503 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119578905 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:address
 • 19 (xsd:integer)
dbp:arwuW
 • 200 (xsd:integer)
dbp:arwuWYear
 • 2022 (xsd:integer)
dbp:bcurN
 • 13 (xsd:integer)
dbp:bcurNYear
 • 2021 (xsd:integer)
dbp:campus
 • Urban, (en)
dbp:city
dbp:country
 • People's Republic of China (en)
dbp:faculty
 • Over 3,086 (en)
dbp:imageName
 • 180 (xsd:integer)
dbp:imageSize
 • = (en)
dbp:latinName
 • Universitas Normalis Pechinum (en)
dbp:motto
 • (en)
dbp:mottoeng
 • Learn, so as to instruct others; Act, to serve as a model for all. (en)
dbp:name
 • Beijing Normal University (en)
dbp:nativeName
 • (en)
dbp:postgrad
 • 12891 (xsd:integer)
dbp:president
 • Dong Qi (en)
dbp:qsAsia
 • 51 (xsd:integer)
dbp:qsAsiaYear
 • 2021 (xsd:integer)
dbp:qsBrics
 • 27 (xsd:integer)
dbp:qsBricsYear
 • 2019 (xsd:integer)
dbp:qsN
 • 12 (xsd:integer)
dbp:qsNYear
 • 2021 (xsd:integer)
dbp:qsW
 • 262 (xsd:integer)
dbp:qsWYear
 • 2023 (xsd:integer)
dbp:students
 • Over 24,700 (en)
dbp:theAsia
 • 36 (xsd:integer)
dbp:theAsiaYear
 • 2021 (xsd:integer)
dbp:theEmerging
 • 17 (xsd:integer)
dbp:theEmergingYear
 • 2021 (xsd:integer)
dbp:theN
 • 10 (xsd:integer)
dbp:theNYear
 • 2021 (xsd:integer)
dbp:theW
 • 251 (xsd:integer)
dbp:theWReputation
 • 126 (xsd:integer)
dbp:theWReputationYear
 • 2021 (xsd:integer)
dbp:theWYear
 • 2023 (xsd:integer)
dbp:type
dbp:undergrad
 • 10260 (xsd:integer)
dbp:usnwrAsia
 • 46 (xsd:integer)
dbp:usnwrAsiaYear
 • 2023 (xsd:integer)
dbp:usnwrW
 • 269 (xsd:integer)
dbp:usnwrWYear
 • 2023 (xsd:integer)
dbp:website
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
georss:point
 • 39.95722222222222 116.3625
rdf:type
rdfs:comment
 • La Universidad Normal de Pekín (en chino tradicional, 北京師範大學; en chino simplificado, 北京师范大学; pinyin, Běijīng Shīfàn Dàxué), conocida coloquialmente como Beishida (北师大), es una universidad pública de Pekín que realiza un fuerte énfasis en las disciplinas básicas de las artes y las ciencias. Fundada en 1902, es una de las universidades más antiguas de China. (es)
 • L'université de pédagogie de Pékin ou université normale de Pékin (ch. trad. : 北京師範大學 ; ch. simp. : 北京师范大学 ; py : Běijīng Shīfàn Dàxué, anglais : Beijing Normal University), désignée aussi comme Beishida (北师大, Běishīdà), est une université publique chinoise créée en 1902 et située à Pékin. (fr)
 • 北京師範大学(ペキンしはんだいがく、英語: Beijing Normal University)は、北京市新街口外大街19號に本部を置く中国の公立大学。1902年創立、1902年大学設置。簡体字中国語: 北京师范大学、拼音: Běijīng Shīfàn Dàxué。百年余の歴史を持ち、重点大学・国家重点投資建設校に指定されている。 副部級大学の一つとして、大学の略称は北師大である。複数の国家重点実験室も持っている。卒業生にはノーベル賞受賞者2名。 (ja)
 • Пекинский педагогический университет (кит. упр. 北京师范大学, пиньинь Běijīng Shīfàn Dàxué, палл. Бэйцзин Шифань Дасюэ) — университет в Пекине, один из старейших университетов Китая. (ru)
 • Pekingská pedagogická univerzita (čínsky v českém přepisu Pej-ťing š’-fan ta-süe, pchin-jinem Běijīng Shīfàn Dàxué, znaky zjednodušené 北京师范大学, tradiční 北京師範大學) je univerzita s hlavním sídlem v Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky. Byla založena v roce 1902 z podnětu vlády říše Čching. Má přes dvacet tisíc studentů, z toho přibližně polovinu postgraduálních, a přibližně dva tisíce profesorů. Hlavní kampus univerzity je v pekingském obvodě Chaj-tien. Druhý kampus byl otevřen v roce 2002 ve vzdálené městské prefektuře Ču-chaj v provincii Kuang-tung. (cs)
 • Beijing Normal University (BNU, Chinese: 北京师范大学), colloquially known as Beishida (北师大), is a public research university located in Beijing, China, with a strong emphasis on humanities and sciences. It is one of the oldest and most prestigious universities in China as part of Class A Double First Class University in the Double First Class University Plan and was designated by the Chinese Ministry of Education as a member of Project 985 and Project 211. (en)
 • Die Pädagogische Universität Peking (chinesisch 北京师范大学, Pinyin Běijīng Shīfàn Dàxué, englisch Beijing Normal University) ist eine 1902 gegründete Pädagogische Universität in Peking, Volksrepublik China. Sie ist eine der besten Universitäten für Geisteswissenschaften und gehört zu den ältesten und renommiertesten Universitäten in China. Die Pädagogische Universität Peking gehört zu den Universitäten des Projekt 211 und hatte 2012 rund 18.500 Studenten. (de)
 • Universitas Normal Beijing (UNB) Hanzi sederhana: 北京师范大学; Hanzi tradisional: 北京師範大學; Pinyin: Běijīng Shīfàn Dàxué), dalam bahasa sehari-hari disebut Beishida (北师大), adalah universitas riset negeri yang berlokasi di Beijing, Tiongkok, dengan penekanan pada disiplin ilmu humaniora dan sains. UNB merupakan salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di Tiongkok dan menjadi bagian dari Proyek 985 serta Proyek 211. Selain itu, UNB juga merupakan universitas Kelas Utama Ganda kategori Kelas A Kementerian Pendidikan Tiongkok. UNB sering menempati peringkat atas di antara universitas-universitas Tiongkok lainnya menurut versi terbaru QS World University Rankings dan Academic Ranking of World Universities. (in)
 • 베이징 사범대학(北京师范大学) 혹은 북경사범대학은 중화인민공화국 베이징에 있는 국립 종합대학이다. 약칭은 베이쉬다(北师大)이며 1902년에 개교했다. ① 학교 소개 북경사범대학교는 교육부 직속 중점대학으로, 교사교육, 교육과학 및 문,이과 기초학과가 주요 특색인 학교이며, 오랜 시간 중국 국내의 고등교육기관 중 최상위에 자리하였습니다. 1902년에 개교한 경사대학당사범관이 전신이며, 1923년 북경사범대학교로 교명을 개정, 중국역사상 첫 번째 사범대학교가 되었습니다. 북경사범대학교의 본교는 베이징시 베이얼환에 위치하고 있으며, 얼환구청구와 도시의 중심부분과 인접하여 있고, 총 부지면적은 1191묘에 달합니다. 북경사범대학의 학과종합실력은 전국의 고등교육기관 중 가장 선두에 위치하고 있으며, 현재 학부전공74개, 석사학위 수임1급 39개, 박사학위 수임1급28개, 석사학위 수임2급 146개, 박사학위 수임2급114개, 박사후 과정 연구소25개, 5개의 1급학과, 11개의 2급학과가 국가 중점학과, 2개의 2급학과가 국가중점(육성) 인가를 받았습니다. ② 역사 연혁 북경사범대학교의 전신은 1902년에 개교한 경사대학당사범관입니다. ③ 학과수준 ④교내환경 ⑤교내생활 ⑥국제교류 (ko)
 • Pekings läraruniversitet eller Pekings normaluniversitet (traditionell kinesiska: 北京師範大學?, förenklad kinesiska: 北京师范大学?, pinyin: Běijīng Shīfàn Dàxué, förkortat 北师大, Běishīdà; engelska: Beijing Normal University) är ett universitet i Peking, Kina. Universitetet har, som namnet antyder, varit en normalskola (normerande skola) för lärarutbildning i Kina. (sv)
 • A Universidade Normal de Pequim (em chinês tradicional: 北京師範大學; chinês simplificado: 北京师范大学; pinyin: Běijīng shīfàn dàxué) é uma universidade localizada em Pequim, na China. É considerada uma das mais prestigiadas universidades na China, e é também uma das mais antigas instituições de ensino superior. A predecessora da escola foi fundada em 1902. Anteriormente conhecida como Grande Escola de Jinsi, 1923 renomeado Universidade Normal de Pequim. Atualmente, conta com 42 faculdades e mais 57 cursos de pesquisas. (pt)
 • 北京师范大学(英語:Beijing Normal University,縮寫:BNU),简称北师大,位于北京市海淀区北太平庄街道。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。北京师范大学是中华人民共和国顶尖高校之一,是“双一流A类”和原“985工程”、原“211工程”重点建设大学,是以基础文理学科、教育学、心理学为主要特色的中华人民共和国教育部直属全国重点大学。 北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区(含四个校园)组成。同时也成立了北京师范大学珠海分校和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院。 (zh)
rdfs:label
 • Beijing Normal University (en)
 • Pekingská pedagogická univerzita (cs)
 • Pädagogische Universität Peking (de)
 • Universidad Normal de Pekín (es)
 • Universitas Normal Beijing (in)
 • Université normale de Pékin (fr)
 • 베이징 사범대학 (ko)
 • 北京師範大学 (ja)
 • Universidade Normal de Pequim (pt)
 • Пекинский педагогический университет (ru)
 • Pekings lärarhögskola (sv)
 • 北京师范大学 (zh)
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(116.36250305176 39.957221984863)
geo:lat
 • 39.957222 (xsd:float)
geo:long
 • 116.362503 (xsd:float)
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Beijing Normal University (en)
 • Universitas Normalis Pechinum (la)
is dbo:affiliation of
is dbo:almaMater of
is dbo:award of
is dbo:college of
is dbo:education of
is dbo:institution of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:affiliation of
is dbp:almaMater of
is dbp:awards of
is dbp:college of
is dbp:education of
is dbp:opponent of
is dbp:t of
is dbp:workplaces of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License