About: Ageism

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Ageism, also spelled agism, is stereotyping and/or discrimination against individuals or groups on the basis of their age. This may be casual or systemic. The term was coined in 1969 by Robert Neil Butler to describe discrimination against seniors, and patterned on sexism and racism. Butler defined "ageism" as a combination of three connected elements. Originally it was identified chiefly towards older people, old age, and the aging process; discriminatory practices against older people; and institutional practices and policies that perpetuate stereotypes about elderly people.

Property Value
dbo:abstract
 • التفرقة العمرية هو مصطلح لوصف التمييز على أساس العمر وهو تمييز (تنميط وتحيز) ضد افراد أو جماعات بسبب سنهم. هذه العبارة التي صيغت في 1969 من قبل الاختصاصي بالشيخوخة الاميركي روبرت ن. باتلر لوصف التمييز ضد كبار السن على نمط والتحيز الجنسي والعنصرية. مصطلح العنصرية العمرية يستخدم أيضا لوصف التمييز ضد أطفال ومراهقون، من خلال تجاهل افكارهم لانهم مسرورون من الشباب أو عن طريق افتراض انهم ينبغي ان يتصرفوا بطريقة معينة بسبب صغر سنهم. في ظل التغييرات الجذرية التي تشهدها أسواق العمل في العالم عموما تحول السن إلى عامل تمييز رئيسي. في المملكة المتحدة لا يوجد في الوقت الحالى أي قوانين تمنع الناس أو المنظمات من التمييز على أساس العمر. وفي مجال العمل مثلاً يسمح لأرباب العمل الأخذ بعين الاعتبار عامل السن عند توظيفهم لموظفين جدد أو عند اختيارهم بعض موظفيهم للترقية أو كعمالة زائدة إذا كان سن العامل أقل من 65 عاماً وعمل مع منظمة لفترة لا تقل عن عامين فيحق للعامل قانونياً صرف مال العمالة الزائدة. ولكن يمكن لرب العمل الإصرار على أخذ العامل المعاش عند الوصول إلى سن معين (عادة يكون ذلك 60-65 عاماً). (ar)
 • Ageismus [ejdžismus] (z angl. age = věk) je proces stereotypizování a diskriminace jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku. Tento proces může být náhodný nebo systematický. Ačkoli je termín využíván k popisu předsudků a diskriminaci dětí a adolescentů, ať už v podobě ignorování jejich nápadů z důvodu nízkého věku, nebo předpokládání, že by se měli chovat určitým způsobem s ohledem na jejich věk, je tento pojem používán především ve vztahu k zacházení se staršími lidmi. Termín tedy hlavně zastupuje roli vůči stáří. Kromě toho bylo poukázáno na to, že projevy ageismu se neobjevují pouze vně provázané skupiny starších lidí, ale zároveň probíhají v rámci stigmatizované skupiny samotné. Socioložka se ve své knize z roku 2008 „Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti“ zamýšlí nad problematikou definice ageismu, jejíž podstata se během posledních 50 let (k roku 2016) neustále měnila. Nakonec na základě získaných poznatků o tomto fenoménu navrhla následující definici: „Ageismus je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, manifestovaná skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na základě jejich příslušnosti k určité kohortě/generaci.“ Posuzování stáří by nemělo být pouze záležitostí reálného věku, ale měl by být brán zřetel především na určitá subjektivní kritéria. Přeci jenom "je nám tolik, na kolik se cítíme". Přehled možných měřítek pro určování věku, o němž bychom mohli říct, že se jedná o stáří, uvádí Křivohlavý (2011). Kritéria mohou být: * chronologický věk, * biologický stav organismu, * psychické zdraví, * kognitivní výkonnost, * sociální kompetence a produktivita, * kvalita sebeovládání, * spokojenost se životem. (cs)
 • Η ηλικιακή διάκριση είναι προκατάληψη ενάντια σε ένα άτομο ή ομάδα βάσει της ηλικίας. Όταν αυτή η προκατάληψη είναι το κυρίαρχο κίνητρο πίσω από πράξεις διάκρισης ενάντια σε ένα τέτοιο άτομο ή ομάδα, τότε αυτές οι πράξεις συνιστούν ηλικιακή διάκριση. Η ηλικιακή διάκριση αναφέρεται στο στερεότυπο, την προκατάληψη και τη διάκριση απέναντι σε άτομα με βάση την ηλικία τους. (WHO, Q &A, 2021) Η τάση αυτοπεριορισμού αυξάνεται προοδευτικά με την ηλικιακή εξέλιξη. (el)
 • Ageism, also spelled agism, is stereotyping and/or discrimination against individuals or groups on the basis of their age. This may be casual or systemic. The term was coined in 1969 by Robert Neil Butler to describe discrimination against seniors, and patterned on sexism and racism. Butler defined "ageism" as a combination of three connected elements. Originally it was identified chiefly towards older people, old age, and the aging process; discriminatory practices against older people; and institutional practices and policies that perpetuate stereotypes about elderly people. The term "ageism" has also been used to describe the oppression of younger people by older people, for example in a 1976 pamphlet published by Youth Liberation of Ann Arbor, MI. Although in the UK it was used (March 1983) in terms of discrimination against younger people by Councillor Richard Thomas at a meeting of Bracknell Forest Council, it has much later (February 2021) been used in regards to prejudice and discrimination against especially adolescents and children, such as denying them certain rights and privileges usually reserved for adults such as the right to vote, run for political office, buy and use alcohol, tobacco, or cannabis, marry, own a gun, gamble, consent or refuse medical treatment, sign contracts, and so forth. This can also include ignoring their ideas because they are considered "too young", or assuming that they should behave in certain ways because of their age. Ageism against the young also includes penalties, burdens, or requirements imposed exclusively or to a greater degree on young people than on older people, such as age-based military conscription. The elderly themselves can be deeply ageist, having internalized a lifetime of negative stereotypes about aging. Fear of death and fear of disability and dependence are major causes of ageism; avoiding, segregating, and rejecting older people are coping mechanisms that allow people to avoid thinking about their own mortality. (en)
 • Der Ausdruck Altersdiskriminierung (englisch ageism) bezeichnet eine soziale und ökonomische Benachteiligung von Personen oder Gruppen aufgrund ihres Lebensalters. Den Betroffenen wird es im Falle einer Diskriminierung erschwert, in angemessener Weise am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Meist ist die Diskriminierung (angeblich) alter Menschen gemeint, gelegentlich jedoch auch die (angeblich) junger Menschen. Ein Fall von Altersdiskriminierung kann auch dann vorliegen, wenn bestimmte Jahrgangskohorten bevorzugt werden (indem beispielsweise bei Stellenausschreibungen Menschen im ersten Berufsjahr gesucht werden). Von Altersdiskriminierung wird gelegentlich auch dann gesprochen, wenn eine Begünstigung nur Angehörigen bestimmter Altersjahrgänge gewährt wird, sofern diejenigen, die nicht zu diesen Jahrgängen gehören, die Begründung für die Begünstigung nicht akzeptieren und sie als „willkürlich“ bewerten. (de)
 • Aĝismo estas diskriminado kontraŭ, kaj uzado de stereotipoj pri, individuoj aŭ grupoj surbaze de iliaj aĝoj. Tio povas esti laŭnorma, aŭ sistema. La terminon inventis en 1969 por priskribi diskriminadon kontraŭ maljunuloj laŭ la ŝablonoj seksismo kaj rasismo. Butler difinis "aĝismon" kiel kombinon de tri konektitaj elementoj. Inter ili estis antaŭjuĝaj sintenoj al maljunuloj, maljuneco, kaj la maljuniĝa procezo; diskriminaj praktikoj kontraŭ maljunuloj; kaj instituciaj praktikoj kaj politikoj, kiuj daŭrigas stereotipojn pri maljunuloj. La termino poste etendiĝis por priskribi ankaŭ antaŭjuĝojn kaj diskriminadon kontraŭ adoleskantoj kaj infanoj, ekzemple ignori iliajn ideojn pro ilia juneco aŭ supozi ke ili estas naivuloj, aŭ ke ili kondutu sin iumaniere pro sia aĝo. Oni rimarkis, ke tia stigmato ne nur okazas ekster la image kohera grupo sed same okazas en la grupo al kiu la stigmato estas aplikata (same kiel seksismo, aliseksemismo, rasismo, lingvismo, ktp). (eo)
 • La discriminación por edad o edadismo, es la estereotipificación y discriminación contra personas o colectivos por motivo de edad. Engloba una serie de creencias, normas y valores que justifican la discriminación de las personas según su edad.​​​ Otros términos no recomendados, pero empleados en ocasiones, han sido el préstamo inglés ageism (de age ‘edad’ y el sufijo -ism), edaísmo (sin una segunda «d»),​ viejismo,​ ancianismo[cita requerida], gerontofobia​ o etarismo.​ El término ageism, o edadismo en español, fue acuñado en 1968 por el gerontólogo y psiquiatra Robert Butler para referirse a la discriminación contra las personas mayores, basándose en los términos sexismo y racismo.​ Butler definió al «edadismo» como una combinación de tres elementos conectados. Entre ellos se encuentran las actitudes perjudiciales hacia las personas mayores, la vejez y el proceso de envejecimiento; prácticas discriminatorias contra las personas mayores; y prácticas institucionales y políticas que perpetúan los estereotipos sobre las personas mayores.​ Si bien el término también se usa con respecto a prejuicios y discriminación contra adolescentes y niños, como negarles ciertos derechos (por ejemplo, votar),​ o ignorar sus ideas porque se los considera «demasiado jóvenes» o asumir que deben comportarse de cierta manera por su edad,​ se prefiere el término adultocentrismo para referirse a estos conflictos, mientras que el término ageism o edadismo se usa predominantemente en relación con el tratamiento de las personas mayores. Además, se ha señalado que la estigmatización no solo se produce fuera del grupo cohesivamente imaginado de los ancianos, sino que también tiene lugar dentro del propio grupo estigmatizado.​ El miedo a la muerte y el miedo a la discapacidad y la dependencia son las principales causas del edadismo. Evitar, segregar y rechazar a las personas mayores son mecanismos de afrontamiento que permiten a las personas evitar pensar en su propia mortalidad.​ También puede ser pasivo y encubierto, como por ejemplo, una película que muestra solo a las personas jóvenes que habitan una localidad y no se muestran niños, bebés o ancianos en la zona para generar la noción de que el lugar es «joven y romántico»; incluso en/con los medios de comunicación y la publicidad, con importantes sesgos de género y edad.​ (es)
 • Adinkeria taldeen edo norbanakoen aurka haien adinean oinarrituta gauzatzen den diskriminazioa da. gerontologoak sortu zuen kontzeptua 1969. urtean, zaharren aurka gertatzen ohi ziren diskriminazio ekintzak deskribatzeko. Hiru elementuren konbinazio gisa aurkeztu zuen Butlerrek adinkeria: zaharren eta zahartzaroaren aurkako jarrerak; adineko jendearen aurkarko praktikak; eta jende zaharraren inguruko estereotipoak sortu eta elikatzen dituzten erakunde praktika eta politikak. Terminoa gazteen eta haurren aurkako diskriminazioa izendatzeko ere erabiltzen da, batez ere haien ideiak baztertzen direnean gazteegiak direla pentsatzen delako, edo gazteak direnez modu jakin batean jokatu behar dutela uste denean, baina gehien bat adineko jendeari lotuta erabili izan da oro har. (eu)
 • L’âgisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondées sur l’âge. Selon le Glossaire du site Stop Discrimination publié par l'Union européenne, l'âgisme est un « préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l'âge ». Selon l'Observatoire de l'âgisme, l'âgisme est pour l'âge ce que le sexisme est au sexe ou ce que le racisme est aux « races ». (fr)
 • 年齢差別 (ねんれいさべつ、英: ageism) とは、年齢の高低を理由に行われる様々な差別の総称である。 (ja)
 • Ageismo è un inglesismo (in inglese: ageism) che indica la discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua età. (it)
 • Leeftijdsdiscriminatie is discriminatie op grond van leeftijd. (nl)
 • Discriminação etária, discriminação generacional, etaísmo, idadismo ou ainda etarismo é um tipo de discriminação contra pessoas ou grupos baseado na idade. Quando este preconceito é a motivação principal por trás dos atos de discriminação contra aquela pessoa ou grupo, então tais atos constituem-se discriminação por idade. Embora etarismo possa se referir ao preconceito contra qualquer grupo etário, a discriminação por idade está geralmente associada a duas faixas etárias específicas: * Adolescentes: (etarismo contra adolescentes é também chamado "adultismo"), a quem são atribuídos as características estereotipadas de imaturos, insubordinados e irresponsáveis; * Terceira idade: que são rotulados de lentos, fracos, dependentes e senis. (pt)
 • Ageizm (ang. agism i ageism, od age „wiek”, wym. ejdżyzm; także: wiekizm) – dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy (tak z jej znalezieniem, jak i utrzymaniem). Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Dotyka ludzi starych, postrzeganych jako niepotrzebnych. Dyskryminacja odnosząca się do ludzi młodych nazywana jest adultyzmem. W Polsce ofiarami ageizmu najczęściej padają kobiety po 35. roku życia oraz mężczyźni po 45. (pl)
 • Дискриминация по возрасту, эйджизм (англ. ageism [ˈeɪdʒ.ɪzm̩], от англ. age — «возраст») — дискриминация человека на основании его возраста. Проявляется в готовности взаимодействовать на равных началах и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию возраста. Понятие «эйджизм» ввёл директор национального института старения США Р. Н. Батлер в 1969 году, обозначая им дискриминацию одних возрастных групп другими. Дифференциация социальных статусов и возрастная стратификация во многих Западных обществах и культурах осуществлялись и продолжают осуществляться в соответствии с такими социальными ценностями, считающимися нормативными, как продуктивность и результативность. Это обстоятельство, в частности, лежит в основе негативно-пренебрежительного отношения к пожилым людям, как к субъектам, которые не соответствуют данным требованиям. Некоторые считают законы о возрасте сексуального согласия эйджизмом. (ru)
 • Е́йджизм (англ. ageism, від слова age – вік) — дискримінація людини на підставі її віку, поширена як у формальних, так і в неформальних сферах життя суспільства. Проявляється в готовності адекватно сприймати і співпрацювати лише з людьми, які відповідають заздалегідь установленим віковим критеріям. Саме поняття «ейджизм» було запропоновано в 1969 році директором Національного інституту старіння, США (англ. National Institute on Aging) геронтологом Робертом Батлером, дослідивши дискримінацію одних вікових груп іншими. Диференціація соціальних статусів і вікова стратифікація в багатьох західних суспільствах і культурах здійснювалася та продовжує здійснюватися у відповідність з тими соціальними цінностями, що вважаються нормативними, як от продуктивність і . Ця обставина, зокрема, лежить в основі негативно-зневажливого ставлення до , як до суб'єктів, які не відповідають даним вимогам. (uk)
 • Åldersdiskriminering eller ålderism är diskriminering av individer eller grupper på grund av deras ålder. Detta kan vara undermedvetet eller systematiskt. Begreppet myntades 1969 på engelska (ageism) av Robert Neil Butler för att beskriva diskriminering av äldre och liknar på många sätt sexism och rasism. Butler definierade åldersdiskriminering som en kombination av tre sammankopplade delar. Bland dem var fördomliga attityder gentemot äldre, ålderdom och åldringsprocessen; diskriminerande praxis mot äldre; och institutionell praxis och policy som upprätthåller stereotyper om äldre. (sv)
 • 年龄歧视(英文:Ageism),指一种认为老年人是生理或社会方面的,并因此而歧视老年人的观点,源自持有人对老年人的刻板印象。年龄歧视可以是偶然的,也可以是系统性的。这个词最早见于1969年,由美国老人学家用来描述对老年人的歧视,与性别歧视、种族歧视归纳在同一模式下。 與此同時,雖然這個詞語也會用以形容對青少年及兒童的偏見和歧視,例如以他們年輕為由而忽視他們的意見,或者因為他們的年紀而設想他們應該以某種特定方式做事,不過這個詞語的使用主要和對待老人的方式有關。而且,有指侮辱不一定來自大家想像中的老人群體以外,被侮辱的群體內部同樣會出現這個情況。 老人遍地的日本有“老害”(ろうがい,字面理解为“令人厌恶的老害虫”)等词语专门形容那些占着社会资源却对社会毫无贡献的老年人,伴随着日本老龄化问题,“老害”一词也被广泛使用。此一詞彙亦傳入台灣使用。 为了对抗年龄歧视,韩国某科技公司曾出台“只招聘55岁以上老人”的政策。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 22648231 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 114601 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073798861 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Η ηλικιακή διάκριση είναι προκατάληψη ενάντια σε ένα άτομο ή ομάδα βάσει της ηλικίας. Όταν αυτή η προκατάληψη είναι το κυρίαρχο κίνητρο πίσω από πράξεις διάκρισης ενάντια σε ένα τέτοιο άτομο ή ομάδα, τότε αυτές οι πράξεις συνιστούν ηλικιακή διάκριση. Η ηλικιακή διάκριση αναφέρεται στο στερεότυπο, την προκατάληψη και τη διάκριση απέναντι σε άτομα με βάση την ηλικία τους. (WHO, Q &A, 2021) Η τάση αυτοπεριορισμού αυξάνεται προοδευτικά με την ηλικιακή εξέλιξη. (el)
 • L’âgisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondées sur l’âge. Selon le Glossaire du site Stop Discrimination publié par l'Union européenne, l'âgisme est un « préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l'âge ». Selon l'Observatoire de l'âgisme, l'âgisme est pour l'âge ce que le sexisme est au sexe ou ce que le racisme est aux « races ». (fr)
 • 年齢差別 (ねんれいさべつ、英: ageism) とは、年齢の高低を理由に行われる様々な差別の総称である。 (ja)
 • Ageismo è un inglesismo (in inglese: ageism) che indica la discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua età. (it)
 • Leeftijdsdiscriminatie is discriminatie op grond van leeftijd. (nl)
 • Ageizm (ang. agism i ageism, od age „wiek”, wym. ejdżyzm; także: wiekizm) – dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy (tak z jej znalezieniem, jak i utrzymaniem). Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Dotyka ludzi starych, postrzeganych jako niepotrzebnych. Dyskryminacja odnosząca się do ludzi młodych nazywana jest adultyzmem. W Polsce ofiarami ageizmu najczęściej padają kobiety po 35. roku życia oraz mężczyźni po 45. (pl)
 • Åldersdiskriminering eller ålderism är diskriminering av individer eller grupper på grund av deras ålder. Detta kan vara undermedvetet eller systematiskt. Begreppet myntades 1969 på engelska (ageism) av Robert Neil Butler för att beskriva diskriminering av äldre och liknar på många sätt sexism och rasism. Butler definierade åldersdiskriminering som en kombination av tre sammankopplade delar. Bland dem var fördomliga attityder gentemot äldre, ålderdom och åldringsprocessen; diskriminerande praxis mot äldre; och institutionell praxis och policy som upprätthåller stereotyper om äldre. (sv)
 • 年龄歧视(英文:Ageism),指一种认为老年人是生理或社会方面的,并因此而歧视老年人的观点,源自持有人对老年人的刻板印象。年龄歧视可以是偶然的,也可以是系统性的。这个词最早见于1969年,由美国老人学家用来描述对老年人的歧视,与性别歧视、种族歧视归纳在同一模式下。 與此同時,雖然這個詞語也會用以形容對青少年及兒童的偏見和歧視,例如以他們年輕為由而忽視他們的意見,或者因為他們的年紀而設想他們應該以某種特定方式做事,不過這個詞語的使用主要和對待老人的方式有關。而且,有指侮辱不一定來自大家想像中的老人群體以外,被侮辱的群體內部同樣會出現這個情況。 老人遍地的日本有“老害”(ろうがい,字面理解为“令人厌恶的老害虫”)等词语专门形容那些占着社会资源却对社会毫无贡献的老年人,伴随着日本老龄化问题,“老害”一词也被广泛使用。此一詞彙亦傳入台灣使用。 为了对抗年龄歧视,韩国某科技公司曾出台“只招聘55岁以上老人”的政策。 (zh)
 • التفرقة العمرية هو مصطلح لوصف التمييز على أساس العمر وهو تمييز (تنميط وتحيز) ضد افراد أو جماعات بسبب سنهم. هذه العبارة التي صيغت في 1969 من قبل الاختصاصي بالشيخوخة الاميركي روبرت ن. باتلر لوصف التمييز ضد كبار السن على نمط والتحيز الجنسي والعنصرية. مصطلح العنصرية العمرية يستخدم أيضا لوصف التمييز ضد أطفال ومراهقون، من خلال تجاهل افكارهم لانهم مسرورون من الشباب أو عن طريق افتراض انهم ينبغي ان يتصرفوا بطريقة معينة بسبب صغر سنهم. في ظل التغييرات الجذرية التي تشهدها أسواق العمل في العالم عموما تحول السن إلى عامل تمييز رئيسي. (ar)
 • Ageismus [ejdžismus] (z angl. age = věk) je proces stereotypizování a diskriminace jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku. Tento proces může být náhodný nebo systematický. Ačkoli je termín využíván k popisu předsudků a diskriminaci dětí a adolescentů, ať už v podobě ignorování jejich nápadů z důvodu nízkého věku, nebo předpokládání, že by se měli chovat určitým způsobem s ohledem na jejich věk, je tento pojem používán především ve vztahu k zacházení se staršími lidmi. Termín tedy hlavně zastupuje roli vůči stáří. Kromě toho bylo poukázáno na to, že projevy ageismu se neobjevují pouze vně provázané skupiny starších lidí, ale zároveň probíhají v rámci stigmatizované skupiny samotné. (cs)
 • Der Ausdruck Altersdiskriminierung (englisch ageism) bezeichnet eine soziale und ökonomische Benachteiligung von Personen oder Gruppen aufgrund ihres Lebensalters. Den Betroffenen wird es im Falle einer Diskriminierung erschwert, in angemessener Weise am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Meist ist die Diskriminierung (angeblich) alter Menschen gemeint, gelegentlich jedoch auch die (angeblich) junger Menschen. Ein Fall von Altersdiskriminierung kann auch dann vorliegen, wenn bestimmte Jahrgangskohorten bevorzugt werden (indem beispielsweise bei Stellenausschreibungen Menschen im ersten Berufsjahr gesucht werden). (de)
 • Ageism, also spelled agism, is stereotyping and/or discrimination against individuals or groups on the basis of their age. This may be casual or systemic. The term was coined in 1969 by Robert Neil Butler to describe discrimination against seniors, and patterned on sexism and racism. Butler defined "ageism" as a combination of three connected elements. Originally it was identified chiefly towards older people, old age, and the aging process; discriminatory practices against older people; and institutional practices and policies that perpetuate stereotypes about elderly people. (en)
 • Aĝismo estas diskriminado kontraŭ, kaj uzado de stereotipoj pri, individuoj aŭ grupoj surbaze de iliaj aĝoj. Tio povas esti laŭnorma, aŭ sistema. La terminon inventis en 1969 por priskribi diskriminadon kontraŭ maljunuloj laŭ la ŝablonoj seksismo kaj rasismo. Butler difinis "aĝismon" kiel kombinon de tri konektitaj elementoj. Inter ili estis antaŭjuĝaj sintenoj al maljunuloj, maljuneco, kaj la maljuniĝa procezo; diskriminaj praktikoj kontraŭ maljunuloj; kaj instituciaj praktikoj kaj politikoj, kiuj daŭrigas stereotipojn pri maljunuloj. (eo)
 • La discriminación por edad o edadismo, es la estereotipificación y discriminación contra personas o colectivos por motivo de edad. Engloba una serie de creencias, normas y valores que justifican la discriminación de las personas según su edad.​​​ Otros términos no recomendados, pero empleados en ocasiones, han sido el préstamo inglés ageism (de age ‘edad’ y el sufijo -ism), edaísmo (sin una segunda «d»),​ viejismo,​ ancianismo[cita requerida], gerontofobia​ o etarismo.​ (es)
 • Adinkeria taldeen edo norbanakoen aurka haien adinean oinarrituta gauzatzen den diskriminazioa da. gerontologoak sortu zuen kontzeptua 1969. urtean, zaharren aurka gertatzen ohi ziren diskriminazio ekintzak deskribatzeko. Hiru elementuren konbinazio gisa aurkeztu zuen Butlerrek adinkeria: zaharren eta zahartzaroaren aurkako jarrerak; adineko jendearen aurkarko praktikak; eta jende zaharraren inguruko estereotipoak sortu eta elikatzen dituzten erakunde praktika eta politikak. (eu)
 • Discriminação etária, discriminação generacional, etaísmo, idadismo ou ainda etarismo é um tipo de discriminação contra pessoas ou grupos baseado na idade. Quando este preconceito é a motivação principal por trás dos atos de discriminação contra aquela pessoa ou grupo, então tais atos constituem-se discriminação por idade. Embora etarismo possa se referir ao preconceito contra qualquer grupo etário, a discriminação por idade está geralmente associada a duas faixas etárias específicas: (pt)
 • Е́йджизм (англ. ageism, від слова age – вік) — дискримінація людини на підставі її віку, поширена як у формальних, так і в неформальних сферах життя суспільства. Проявляється в готовності адекватно сприймати і співпрацювати лише з людьми, які відповідають заздалегідь установленим віковим критеріям. (uk)
 • Дискриминация по возрасту, эйджизм (англ. ageism [ˈeɪdʒ.ɪzm̩], от англ. age — «возраст») — дискриминация человека на основании его возраста. Проявляется в готовности взаимодействовать на равных началах и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию возраста. (ru)
rdfs:label
 • Ageism (en)
 • تفرقة عمرية (ar)
 • Ageismus (cs)
 • Edatisme (ca)
 • Ηλικιακή διάκριση (el)
 • Altersdiskriminierung (de)
 • Aĝismo (eo)
 • Discriminación por edad (es)
 • Adinkeria (eu)
 • Âgisme (fr)
 • Diskriminasi usia (in)
 • Ageismo (it)
 • 年齢差別 (ja)
 • 연령 차별 (ko)
 • Leeftijdsdiscriminatie (nl)
 • Discriminação etária (pt)
 • Ageizm (pl)
 • Åldersdiskriminering (sv)
 • Дискриминация по возрасту (ru)
 • Ейджизм (uk)
 • 年龄歧视 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License