Adhesive may be used interchangeably with glue, cement, mucilage, or paste, and is any substance applied to one surface, or both surfaces, of two separate items that binds them together and resists their separation. Adjectives may be used in conjunction with the word "adhesive" to describe properties based on the substance's physical or chemical form, the type of materials joined, or conditions under which it is applied.

Property Value
dbo:abstract
 • Adhesive may be used interchangeably with glue, cement, mucilage, or paste, and is any substance applied to one surface, or both surfaces, of two separate items that binds them together and resists their separation. Adjectives may be used in conjunction with the word "adhesive" to describe properties based on the substance's physical or chemical form, the type of materials joined, or conditions under which it is applied. The use of adhesives offers many advantages over binding techniques such as sewing, mechanical fastening, thermal bonding, etc. These include the ability to bind different materials together, to distribute stress more efficiently across the joint, the cost effectiveness of an easily mechanized process, an improvement in aesthetic design, and increased design flexibility. Disadvantages of adhesive use include decreased stability at high temperatures, relative weakness in bonding large objects with a small bonding surface area, and greater difficulty in separating objects during testing. Adhesives are typically organized by the method of adhesion. These are then organized into reactive and non-reactive adhesives, which refers to whether the adhesive chemically reacts in order to harden. Alternatively they can be organized by whether the raw stock is of natural or synthetic origin, or by their starting physical phase. Adhesives may be found naturally or produced synthetically. The earliest human use of adhesive-like substances was approximately 200,000 years ago. The first references to adhesives in literature first appeared in approximately 2000 BCE. The Greeks and Romans made great contributions to the development of adhesives. In Europe, glue was not widely used until the period 1500–1700 CE. From then until the 1900s increases in adhesive use and discovery were relatively gradual. Only since the last century has the development of synthetic adhesives accelerated rapidly, and innovation in the field continues to the present. (en)
 • المادة اللاصقة هي مادة تربط الأسطح بعضها مع بعض، وتستعمل المواد اللاصقة التي تشمل مواد مثل الاسمنت والإبوكسي والغراء والمعجون على نطاق واسع في الصناعة وفي الأغراض المنزلية. كما أنها تؤدي دورًا مهما في صناعة الطائرات والسيارات وتجليد الكتب، وكذلك الأثاث وإنشاء المباني والطرق. صنع الناس المواد اللاصقة قديما من المواد الطبيعية كعصارة الأشجار وجلود الحيوانات. أما اليوم، فإن معظم المواد اللاصقة تتكون بصورة رئيسية من المواد المصنّعة كالنيلون متعدد الإثيلين (بولي إثيلين) والسّليكون. وتتميز هذه المواد اللاصقة الاصطناعية بأنّها تعيش مدة أطول، وتكوِّن رباطًا أقوى من الذي يمكن أن توفره المواد الطبيعية اللاصقة. المواد اللاصقة هي مواد قادرة على ضم المواد مع بعضها البعض بشكل مفيد عن طريق وصل سطوح هذه القطع. إن الفائدة الأساسية من المواد اللاصقة هو قدرتها على تشكيل روابط قوية بين سطوح طيف واسع من المواد والمحافظة على قوة هذه الروابط تحت ظروف عمل محددة متوقعة. على الرغم من أن معظم المواد اللاصقة ليس لها خواص ميكانيكية جيدة على أحجام كبيرة لذلك يكون من الضروري المحافظة عليها على شكل شرائح رقيقة السماكة، من جهة أخرى فإن بعض اللواصق مثل الإبوكسي لها خصائص ميكيانيكية جيدة ومن الممكن استخدامها كمواد ميكانيكية في العديد من التطبيقات. (ar)
 • Klebstoff ist ein Prozesswerkstoff, der zum Kleben verschiedener Werkstoffe verwendet wird. Nach ÖNORM und DIN EN 923 wird ein Klebstoff definiert als „nichtmetallischer Werkstoff, der Fügeteile durch Flächenhaftung (siehe Adhäsion) und innere Festigkeit (siehe Kohäsion) verbinden kann“. Obwohl es auch Klebstoffe auf Basis anorganischer Verbindungen gibt wie Wasserglas (Natrium- oder Kaliumsilikat) oder die Produkte auf Basis von Zement, ist die überwiegende Mehrzahl der heute eingesetzten Klebstoffe den organischen Verbindungen zuzuordnen. (de)
 • El adhesivo es una sustancia que puede mantener unidos dos o más cuerpos por contacto superficial. Es sinónimo de cola y pegamento. Su importancia en la industria moderna es considerable. Aunque la adherencia puede obedecer a diversos mecanismos de naturaleza física y química, como lo son el magnetismo o las fuerzas electrostáticas, desde el punto de vista tecnológico los adhesivos son los integrantes del grupo de productos, naturales o sintéticos, que permiten obtener una fijación de carácter mecánico. (es)
 • Pour les articles homonymes, voir colle (homonymie) et Glu (homonymie). Une colle, ou glu, est un produit de consistance liquide, gélatineuse ou pâteuse servant à lier des pièces entre elles par contact. Ces pièces peuvent être de même nature ou de natures différentes . On a l'habitude de distinguer le collage de positionnement, qui ne nécessite pas de résistance particulière, et le collage structural, qui permet de réaliser des assemblages susceptibles de transmettre des efforts importants. (fr)
 • Una colla (o adesivo) è una sostanza capace di far aderire in maniera permanente una superficie ad un'altra, anche composte da materiali diversi. Può essere di origine naturale o sintetica. Il termine indica inoltre una sostanza glutinosa animale con forte potere adesivo. (it)
 • Een lijm, kleefmiddel of adhesief is een tussenstof die twee of meer delen permanent aan elkaar bevestigt. Een lijm kan zowel een natuurlijke als een kunstmatige oorsprong hebben. Enkele moderne lijmen zijn extreem sterk en zeer belangrijk in moderne constructies en in de industrie. (nl)
 • 接着剤(せっちゃくざい、Adhesive、Glue)は、物と物をつなぐ(接着)ために使われる物質。塗料やラミネート・シーリング材なども、片面を接着するという機能から接着剤の一種に含まれることがある。なお、日本では家庭用品品質表示法の適用対象とされており雑貨工業品品質表示規程に定めがある。 (ja)
 • Klej – substancja, która wprowadzona między powierzchnie przylegające dwóch przedmiotów, wykonanych z takich samych lub różnych materiałów, umożliwia trwałe ich połączenie w procesie klejenia. Kleje są zaliczane do materiałów czynnych powierzchniowo (podobnie jak farby, lakiery i detergenty), których cechą charakterystyczną jest zwiększanie adhezji. Podstawowym składnikiem klejów jest syntetyczny lub naturalny polimer w postaci koloidalnej zawiesiny w określonym rozpuszczalniku lub tworzący taką zawiesinę po wymieszaniu z utwardzaczem, plastyfikatorem, substancjami modyfikującymi i innymi.Kleje występują najczęściej w postaci ciekłej, a niekiedy w postaci stałej – proszku, perełek, folii lub sztyftów, wkładów klejących, które po roztopieniu tworzą złącze. Klejenie zasadniczo przebiega następująco: dwa elementy, które chce się połączyć ze sobą, należy pokryć warstwą kleju, docisnąć do siebie i odczekać aż klej je zwiąże. Niektóre kleje wymagają dodatkowej obróbki termicznej. Inne z kolei wymagają swoistej obróbki chemicznej – np. dwie łączone powierzchnie trzeba pokryć dwiema różnymi substancjami, które tworzą razem klej, lub odczekać po pokryciu określony czas, w trakcie którego klej reaguje wstępnie z powietrzem. Ponadto, wiele klejów wymaga wstępnego przygotowania powierzchni – zwykle jej umycia i wysuszenia – a czasami nadania jej struktury chropowatej. Najczęściej stosowane w przemyśle metody czyszczenia powierzchni przed klejeniem: * obróbka chemiczna – wytrawianie (stosowane przy metalach), powlekanie związkami nieorganicznymi * obróbka ścierna – czyszczenie materiałami ściernymi (stosowane przy metalach, tworzywach sztucznych, gumie * odtłuszczenie – przemywanie rozpuszczalnikami, kwasami (stosowane przy większości materiałów klejonych) * aktywowanie powierzchni – (stosowane do tworzyw sztucznych) * lakierowanie – powlekanie lakierem podkładowym (stosowane do metali, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki) W wyniku procesu klejenia powstaje spoina o strukturze jak poniżej: W różnego rodzaju klejach niektóre elementy spoiny mogą nie występować – np. może nie występować warstwa samego kleju (kleje rozpuszczalnikowe) lub klej może nie wnikać w głąb struktury materiału. Na wytrzymałość mechaniczną klejonej spoiny mają wpływ cztery czynniki: * rodzaj i siła chemicznego oddziaływania kleju z klejonymi powierzchniami – adhezja – jeśli klej reaguje chemicznie z podłożem tworząc z nim wiązania chemiczne to taka spoina jest zazwyczaj bardziej wytrzymała niż w przypadku klejów, które tylko wnikają w klejoną powierzchnię – jednak większość klejów uniwersalnych nie reaguje bezpośrednio z podłożem, gdyż nie ma związków chemicznych które potrafią reagować ze wszystkim * głębokość penetracji klejonego materiału przez klej – im większa tym lepiej, ale jeśli klej penetruje zbyt głęboko to może zniszczyć strukturę samego klejonego materiału; głębokość penetracji można też zwiększać zwiększając chropowatość powierzchni klejonego materiału. Materiały bardzo gładkie (np. szkło) jest zwykle bardzo trudno skleić * wytrzymałość mechaniczna samej warstwy kleju – kohezja – ma to znaczenie tylko w przypadku tych klejów, które taką warstwę tworzą, zależy ona od struktury chemicznej kleju * kształt i rozmiar całej spoiny – im większa powierzchnia spoiny i bardziej nieregularny jej kształt tym staje się ona mocniejsza. Ze względu na mechanizm klejenia, kleje można podzielić na: * kleje rozpuszczalnikowe – kleje te wnikają głęboko w materiał powodując ich napęcznienie i częściowe rozpuszczenie; po połączeniu klejonych elementów i dociśnięciu spoiny powierzchnie klejonych materiałów nawzajem się przenikają, po czym rozpuszczalnik paruje pozostawiając trwałą spoinę bez warstwy samego kleju; kleje rozpuszczalnikowe stosuje się do klejenia tworzyw sztucznych. * kleje oparte na polimerowych żywicach – kleje te nie wnikają zbyt głęboko w materiał, mają one jednak silne powinowactwo chemiczne do klejonego materiału a warstwa samego utwardzonego kleju jest bardzo odporna mechanicznie; kleje te stosuje się do „trudnych” do sklejenia materiałów – takich jak metale, szkło itp, których nie można skleić klejami penetrującymi materiał; przykłady takich klejów to np. kleje epoksydowe (Poxipol). * kleje mieszane – składają się one z żywicy wymieszanej z rozpuszczalnikiem, który może penetrować klejony materiał – żywica wraz z rozpuszczalnikiem wnika głęboko w klejony materiał, więc nie musi mieć ona tak silnego powinowactwa chemicznego z klejonym materiałem; kleje mieszane są najbardziej rozpowszechnione i są one stosowane do klejenia „łatwych do sklejenia” materiałów porowatych takich jak guma, papier, skóra itp.; przykładem takiego kleju jest np. butapren lub guma arabska. Kleje dzielimy także na jednoskładnikowe oraz dwuskładnikowe: * Kleje jednoskładnikowe – ta grupa klejów charakteryzuje się dużą wrażliwością na wilgotność, dlatego przeznaczone są głównie do stosowania wewnątrz budynków. * Kleje dwuskładnikowe – produkty, w których jeden ze składników jest utwardzaczem inicjującym proces krystalizacji i wiązania w drugim składniku. Szczególnym rodzajem klejów mieszanych są kleje składające się z żywicy polimerowej rozpuszczonej w monomerze, który w pierwszym etapie zachowuje się jak rozpuszczalnik, potem jednak nie paruje lecz ulega kopolimeryzacji z żywicą tworząc jedną usieciowaną strukturę. Takie kleje działają szybko i są dość uniwersalne – przykładem takiego kleju jest cyjanoakryl (znany jako „superglue”). (pl)
 • Adesivo é qualquer substância aplicada na superfície, ou em ambas as superfícies, de dois objetos separados que os une e oferece resistência à sua separação. Dependendo do contexto, há vários termos usados com o mesmo significado, como cola ou cimento. Há vários adjetivos que podem ser usados com o termo "adesivo" para descrever as suas propriedades de acordo com as formas químicas ou físicas, o tipo de materiais unidos ou as condições em que é aplicado. O uso de adesivos apresenta várias ossíveis vantagens em relação a outras técnicas de união, como a costura, parafusos ou soldagem. Entre estas estão a capacidade de unir diferentes materiais entre si, de distribuir os esforços de forma mais eficiente no ponto de união, os menores custos económicos, uma melhor aparência estética e maior flexibilidade no desenho. Entre as possíveis desvantagens do uso de adesivos estão a diminuição da estabilidade a temperaturas elevadas, a relativa fragilidade na ligação de objetos de grande dimensão com uma superfície de contacto pequena e a maior dificuldade em separar os objetos durante eventuais testes. Os adesivos são geralmente divididos de acordo com o processo de adesão e são depois classificados em adesivos reativos ou não reativos, termo que indica se o adesivo reage quimicamente ou não no processo de endurecimento. Em alternativa, podem também ser classificados de acordo com a sua origem, natural ou sintética, ou pela fase química original. Os adesivos podem ter origem natural ou ser produzidos de forma sintética. O primeiro uso de substâncias adesivas ocorreu há cerca de 200 000 anos. As primeiras referências aos adesivos na literatura apareceram por volta de 2000 a.C.. Os gregos e os romanos fizeram contribuições importantes para o desenvolvimento de adesivos. Um tipo antigo de cola é a chamada goma-arábica, que consiste em um extrato retirado do tronco e ramos da acácia, de uso bastante difundido no passado, por ser eficiente e atóxica. Na Europa, a cola só começou a ter uso generalizado entre os séculos XVI e XVIII. Até ao início do século XX o avanço tecnológico nos adesivos foi lento e gradual e só no último século e até à atualidade é que a inovação nos adesivos sintéticos ocorreu de forma acelerada . (pt)
 • Клей — вещество или смесь, а также многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических веществ, способные соединять (склеивать) различные материалы — в частности, древесину, кожу, бумагу, ткани, стекло, керамику, металлы, пластмассы, резину.Склеивание обусловлено образованием прочной адгезионной связи между прослойкой клея и материалами соединяемых поверхностей. На прочность клеевого шва влияют также когезия клея к поверхности, аутогезия — самослипание при контакте однородных материалов. (ru)
 • 黏著劑也稱膠黏劑、黏合劑,在1742年被美國人亨利·庫特博士(Dr. Harry Coover)發明。指將兩個物體黏在一起的材料,根據所要黏合材料的特性(主要是表面特性,如粗糙度),使用不同的黏著劑。 黏合劑其實是稀釋的樹脂,而樹脂本身就具有黏性。但有的膠水成份是:聚乙烯醇、水、防腐劑。 透明膠水(香港及台灣用語)是平時文書處理、從事美勞創作常用的一種黏著劑,它的成分是聚乙烯醇和及硼砂。聚乙烯醇是一種水溶性塑膠,當把聚乙烯醇加入水時,聚乙烯醇會溶解在水,再把硼砂加入時,硼原子與氧原子會將聚乙烯醇分子串在一起,所形成的黏稠狀液體就是膠水。而膠水在空氣中會慢慢凝固,而且是不可逆的。 透明膠水是一種黏著劑,其黏著的原理如下:當透明膠水塗在紙張上時,膠水本身的分子和紙張的分子會出現「鍵結」,膠水會有黏性原因是膠水的分子親水基團多導致以水為中介,彼此互相吸引糾纏產生黏性,膠水的凝固是一個化學反應。 液態的透明膠水用手摸起來感覺黏黏的,其原因是:聚乙烯醇含有許多羥基(醇基,R-O-H),具有極性,且可與水形成氫鍵,彼此互相吸引糾纏產生黏性。如果把膠水用更多水稀釋,此時膠水分子被水分子隔開太遠了,黏性就會快速下降。 而快乾膠又稱AA膠或超能膠,則使用Cyanoacrylates作為主要的組合劑。當膠水一接觸到空氣,那些空氣中的水份會與它作用,把溶劑蒸發接合劑聚合放熱,變成強韌的所謂Super Glue膠黏貼著接觸面。由於它的溶劑在瞬間蒸發,所以你會嗅到它的氣味。 黏合劑亦可以用天然材料製造,就是熟馬鈴薯。某地農村的工人經常出去貼傳單,在貼的過程中發現:用煮熟的馬鈴薯做黏合劑非常好用。因為馬鈴薯的主要成份是澱粉,是天然的固體膠。 具體做法:用熟馬鈴薯往牆上擦幾下,把要貼傳單的位置抹遍,然後把傳單端正的貼上,用手一抹,就好了。這樣貼上去的傳單非常牢固,也很難撕下來。不僅在水泥牆上非常好用,就是貼在光滑的瓷磚上也可以的。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2396 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745089468 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Klebstoff ist ein Prozesswerkstoff, der zum Kleben verschiedener Werkstoffe verwendet wird. Nach ÖNORM und DIN EN 923 wird ein Klebstoff definiert als „nichtmetallischer Werkstoff, der Fügeteile durch Flächenhaftung (siehe Adhäsion) und innere Festigkeit (siehe Kohäsion) verbinden kann“. Obwohl es auch Klebstoffe auf Basis anorganischer Verbindungen gibt wie Wasserglas (Natrium- oder Kaliumsilikat) oder die Produkte auf Basis von Zement, ist die überwiegende Mehrzahl der heute eingesetzten Klebstoffe den organischen Verbindungen zuzuordnen. (de)
 • El adhesivo es una sustancia que puede mantener unidos dos o más cuerpos por contacto superficial. Es sinónimo de cola y pegamento. Su importancia en la industria moderna es considerable. Aunque la adherencia puede obedecer a diversos mecanismos de naturaleza física y química, como lo son el magnetismo o las fuerzas electrostáticas, desde el punto de vista tecnológico los adhesivos son los integrantes del grupo de productos, naturales o sintéticos, que permiten obtener una fijación de carácter mecánico. (es)
 • Pour les articles homonymes, voir colle (homonymie) et Glu (homonymie). Une colle, ou glu, est un produit de consistance liquide, gélatineuse ou pâteuse servant à lier des pièces entre elles par contact. Ces pièces peuvent être de même nature ou de natures différentes . On a l'habitude de distinguer le collage de positionnement, qui ne nécessite pas de résistance particulière, et le collage structural, qui permet de réaliser des assemblages susceptibles de transmettre des efforts importants. (fr)
 • Una colla (o adesivo) è una sostanza capace di far aderire in maniera permanente una superficie ad un'altra, anche composte da materiali diversi. Può essere di origine naturale o sintetica. Il termine indica inoltre una sostanza glutinosa animale con forte potere adesivo. (it)
 • Een lijm, kleefmiddel of adhesief is een tussenstof die twee of meer delen permanent aan elkaar bevestigt. Een lijm kan zowel een natuurlijke als een kunstmatige oorsprong hebben. Enkele moderne lijmen zijn extreem sterk en zeer belangrijk in moderne constructies en in de industrie. (nl)
 • 接着剤(せっちゃくざい、Adhesive、Glue)は、物と物をつなぐ(接着)ために使われる物質。塗料やラミネート・シーリング材なども、片面を接着するという機能から接着剤の一種に含まれることがある。なお、日本では家庭用品品質表示法の適用対象とされており雑貨工業品品質表示規程に定めがある。 (ja)
 • Клей — вещество или смесь, а также многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических веществ, способные соединять (склеивать) различные материалы — в частности, древесину, кожу, бумагу, ткани, стекло, керамику, металлы, пластмассы, резину.Склеивание обусловлено образованием прочной адгезионной связи между прослойкой клея и материалами соединяемых поверхностей. На прочность клеевого шва влияют также когезия клея к поверхности, аутогезия — самослипание при контакте однородных материалов. (ru)
 • Adhesive may be used interchangeably with glue, cement, mucilage, or paste, and is any substance applied to one surface, or both surfaces, of two separate items that binds them together and resists their separation. Adjectives may be used in conjunction with the word "adhesive" to describe properties based on the substance's physical or chemical form, the type of materials joined, or conditions under which it is applied. (en)
 • المادة اللاصقة هي مادة تربط الأسطح بعضها مع بعض، وتستعمل المواد اللاصقة التي تشمل مواد مثل الاسمنت والإبوكسي والغراء والمعجون على نطاق واسع في الصناعة وفي الأغراض المنزلية. كما أنها تؤدي دورًا مهما في صناعة الطائرات والسيارات وتجليد الكتب، وكذلك الأثاث وإنشاء المباني والطرق. صنع الناس المواد اللاصقة قديما من المواد الطبيعية كعصارة الأشجار وجلود الحيوانات. أما اليوم، فإن معظم المواد اللاصقة تتكون بصورة رئيسية من المواد المصنّعة كالنيلون متعدد الإثيلين (بولي إثيلين) والسّليكون. وتتميز هذه المواد اللاصقة الاصطناعية بأنّها تعيش مدة أطول، وتكوِّن رباطًا أقوى من الذي يمكن أن توفره المواد الطبيعية اللاصقة. (ar)
 • Klej – substancja, która wprowadzona między powierzchnie przylegające dwóch przedmiotów, wykonanych z takich samych lub różnych materiałów, umożliwia trwałe ich połączenie w procesie klejenia. Kleje są zaliczane do materiałów czynnych powierzchniowo (podobnie jak farby, lakiery i detergenty), których cechą charakterystyczną jest zwiększanie adhezji. Najczęściej stosowane w przemyśle metody czyszczenia powierzchni przed klejeniem: W wyniku procesu klejenia powstaje spoina o strukturze jak poniżej: Na wytrzymałość mechaniczną klejonej spoiny mają wpływ cztery czynniki: (pl)
 • Adesivo é qualquer substância aplicada na superfície, ou em ambas as superfícies, de dois objetos separados que os une e oferece resistência à sua separação. Dependendo do contexto, há vários termos usados com o mesmo significado, como cola ou cimento. Há vários adjetivos que podem ser usados com o termo "adesivo" para descrever as suas propriedades de acordo com as formas químicas ou físicas, o tipo de materiais unidos ou as condições em que é aplicado. (pt)
 • 黏著劑也稱膠黏劑、黏合劑,在1742年被美國人亨利·庫特博士(Dr. Harry Coover)發明。指將兩個物體黏在一起的材料,根據所要黏合材料的特性(主要是表面特性,如粗糙度),使用不同的黏著劑。 黏合劑其實是稀釋的樹脂,而樹脂本身就具有黏性。但有的膠水成份是:聚乙烯醇、水、防腐劑。 透明膠水(香港及台灣用語)是平時文書處理、從事美勞創作常用的一種黏著劑,它的成分是聚乙烯醇和及硼砂。聚乙烯醇是一種水溶性塑膠,當把聚乙烯醇加入水時,聚乙烯醇會溶解在水,再把硼砂加入時,硼原子與氧原子會將聚乙烯醇分子串在一起,所形成的黏稠狀液體就是膠水。而膠水在空氣中會慢慢凝固,而且是不可逆的。 透明膠水是一種黏著劑,其黏著的原理如下:當透明膠水塗在紙張上時,膠水本身的分子和紙張的分子會出現「鍵結」,膠水會有黏性原因是膠水的分子親水基團多導致以水為中介,彼此互相吸引糾纏產生黏性,膠水的凝固是一個化學反應。 液態的透明膠水用手摸起來感覺黏黏的,其原因是:聚乙烯醇含有許多羥基(醇基,R-O-H),具有極性,且可與水形成氫鍵,彼此互相吸引糾纏產生黏性。如果把膠水用更多水稀釋,此時膠水分子被水分子隔開太遠了,黏性就會快速下降。 黏合劑亦可以用天然材料製造,就是熟馬鈴薯。某地農村的工人經常出去貼傳單,在貼的過程中發現:用煮熟的馬鈴薯做黏合劑非常好用。因為馬鈴薯的主要成份是澱粉,是天然的固體膠。 (zh)
rdfs:label
 • Adhesive (en)
 • لاصق (ar)
 • Klebstoff (de)
 • Adhesivo (es)
 • Colla (it)
 • Colle (fr)
 • 接着剤 (ja)
 • Lijm (nl)
 • Klej (pl)
 • Adesivo (pt)
 • Клей (ru)
 • 黏合剂 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of