About: World

An Entity of Type: country, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In its most general sense, the term "world" refers to the totality of entities, to the whole of reality or to everything that is. The nature of the world has been conceptualized differently in different fields. Some conceptions see the world as unique while others talk of a "plurality of worlds". Some treat the world as while others analyze the world as a complex made up of many parts. In the world or universe is commonly defined as "[t]he totality of all space and time; all that is, has been, and will be". , on the other hand, talk of possible worlds as complete and consistent ways how things could have been. , starting from the horizon of co-given objects present in the periphery of every experience, defines the world as the biggest horizon or the "horizon of all horizons". In , the wo

Property Value
dbo:abstract
 • العالم هو الاسم الشائع لكوكب الأرض أن ينظر إليها من وجهة النظر الإنسانية، باعتباره مكانا يعيش فيه الإنسان. فإنه كثيراً ما يستخدم للدلالة على مجموع خبرات الإنسان والتاريخ، أو مجموع الدول، أو أحوال البشر، وأوضاع المجتمع الإنساني بصفة عامة. في بعض التعبيرات تستخدم كلمة عالم بقصد التعبير عن الكون، ولكن الفارق كبير بين الإثنين كما نرى، ولا يصح الخلط بينهما. المقصود بالعالم هنا هو كوكب الأرض الذي يسكنه الإنسان وأنواع أخرى من الكائنات الحيّة. ويُعتبر كوكب الأرض واحدًا من الأجرام السماويّة التي لا تقع تحت حصر، لكنه الكوكب الوحيد الذي عرف بوجود الحياة فيه. ويتكوّن سطح العالم من الماء والأرض، كما تحيط به طبقات من الغلاف الغازي تمتد في الفضاء الخارجي. ويوجد أغلب الماء في المحيطات التي تغطي أكبر مساحة من سطح الأرض. وتفصل هذه المحيطات بين كتل هائلة من الأرض الصلبّة يُطلق عليها اسم القارات، وبين كتل أخرى صغيرة يطلق عليها اسم الجزر. توجد معظم دول العالم داخل حدود القارات. الأرض هِي الْمَكَان الْوَحِيْد فِي الْكَوْن الْمَعْرُوْف بأن فيه الْحَيَاة الْبَشَرِيَّة فِي الْوُجُوْد. وتبين الأدلة الْعِلْمِيَّة أَن هَذَا الْكَوْكَب تشكل قَبْل 4.6 مليار سنة. وَيَبْدُو أَن الْحَيَاة عَلَى سَطْحِه قد ظهرت فِي غُضُوْن مِلْيَارَات الْسَّنَوَات. وعبر عصور التاريخ أثر المحيط الحيوي للأرض على الحياة في الأرض كما تأثرت الحياة علي الأرض بتغيرات المناخ والمحيط الحيوي. ويشمل المحيط الحيوي نشأة وتررع الأحياء على الأرض من نبات وحيوان، وعبر العصور َحْدَثت تَغْيِيرات كَبِيرة في مَنَأخ الأرض والظروف الأخرى غير المتعلقة بالأحياء مثل البراكين والزلازل وانزياح القارات ونشأة الجبال والمحيطات والبحار عَلَى كَوْكَب الأَرْض، مِمَّا مُكِّن مِن انْتِشَار الْكَائِنَات الخفيفة الطيارة مثل حبوب اللقاح والخلايا الأولية، فَضْلا على تشكيل طبقة الأوزون. ويعمل المجال المغناطيسي للأرض على إزاحة الجسيمات الأولية الضارة للكائنات الحية، وإزاحتها عن الأرض في أغوار الفضاء. بذلك نشات الحياة عَلَى الأرض. كما تمتص طبقة الأوزون في طبقات عليا الأشعة فوق البنفسجية الضارة أيضا باالكائنات الحية والإنسان. وتشكلت القارات على هيئة الصفائح التكتونية طافية فوق الصهارة المكونة للغلاف الأرضي الكروي الشكل. وتحتك تلك الصفائح التكتونية العظيمة الإتساع والتي تكون القارات وأجزاء عظمى من القارات، مثل شبه جزيرة الهند التي تصتدم بصفيحة القارة الآسيوية العظيمة، وتسبب هذا الاصتدام أو الاحتكاك الشديد في تكوّن سلسلة جبال الهمالايا التي يفوق ارتفاعها 8000 متر فوق سطح البحر. وتدل الدراسات العلمية على أنه في البداية كانت جميع القارات متجمعة في قارة عملاقة واحدة، ثم مرت بفترة تقسمت خلالها إلى مقاطعات كبيرة وانفصلت عن بعضها البعض، فنشأت القارات بذلك. ولا تزال تبتعد عن بعضها حثيثا عبر ملايين السنين، بل وتحتك وتتداخل مع بعضها في بعض الأماكن. ولا يزال هذا الانزياح بين والاحتكاك بين صفائح القارات نشطًا حتى يومنا هذا ولهذا تحدث الزلازل هنا وهناك حيث ترتطم صفيحتان تكتونيتان. (ar)
 • In seinem allgemeinsten Sinne bezieht sich der Begriff „Welt“ auf die Gesamtheit der Entitäten, auf die Realität im Ganzen oder auf alles, was war, ist und sein wird. Die Natur der Welt wird in verschiedenen Bereichen unterschiedlich konzeptualisiert. Manche Auffassungen sehen die Welt als einzigartig an, während andere von einer „Vielfalt der Welten“ sprechen. Einige betrachten die Welt als ein , während andere die Welt als einen aus vielen Teilen bestehenden Komplex analysieren. In der wird die Welt oder das Universum allgemein definiert als „die Gesamtheit von Raum und Zeit; alles, was ist, war und sein wird“. hingegen sprechen von möglichen Welten als vollständige und konsistente Weisen, wie die Dinge hätten sein können. Die , die vom Horizont der mitgegebenen Objekte ausgeht, welche in der Peripherie jeder Erfahrung vorhanden sind, definiert die Welt als den größten Horizont oder den „Horizont aller Horizonte“. In der wird die Welt üblicherweise dem Geist gegenübergestellt als das, was durch den Geist repräsentiert wird. Die konzeptualisiert die Welt in Bezug auf Gott, zum Beispiel als Gottes Schöpfung, als identisch mit Gott oder bezüglich der wechselseitigen Abhängigkeit der beiden. In den besteht oft die Tendenz, die materielle oder sinnliche Welt zugunsten einer spirituellen Welt herabzuwerten, welche durch religiöse Praxis angestrebt werden soll. Eine umfassende Darstellung der Welt und unseres Platzes in ihr, wie sie in den Religionen häufig anzutreffen ist, wird als bezeichnet. Die ist das Gebiet, das sich mit dem Ursprung oder der Schöpfung der Welt befasst, während sich die auf die Wissenschaft oder Lehre von den letzten Dingen oder vom Ende der Welt bezieht. In verschiedenen Kontexten nimmt der Begriff „Welt“ eine engere Bedeutung an, die beispielsweise im Zusammenhang steht mit der Erde und allem Leben auf ihr, mit der Menschheit als Ganzes oder mit einem internationalen oder interkontinentalen Rahmen. In diesem Sinne bezieht sich der Begriff „“ auf die Geschichte der Menschheit als Ganzes, während „“ die Disziplin der Politikwissenschaft ist, die sich mit Fragen beschäftigt, die über Nationen und Kontinente hinausgehen. Weitere Beispiele sind Begriffe wie „Weltreligion“, „Weltsprache“, „Weltregierung“, „Weltkrieg“, „Weltbevölkerung“, „Weltwirtschaft“ oder „Weltmeisterschaft“. (de)
 • Pojem svět označuje celek přírody, věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti, rozum a emoce. Nejběžnější význam slova odkazuje na planetu Zemi, její obyvatele a její životní prostředí. V širším slova smyslu se slovo vztahuje na vesmír jako celek. (Nějaký) svět (ve smyslu „prostředí“, „životní prostředí“) je prostor, kde se nachází osoba nebo věc, o které se hovoří, a vše, co tento prostor obsahuje. Například: něčí svět (něčí domov nebo svět něčí mysli), svět práce, svět vědy atd. V tomto (subjektivním) smyslu je možno říci, že nežijeme všichni ve stejném světě. (Srovnej s filozofií Nelsona Goodmana) Svět je též důležitý filosofický pojem. V současném filosofickém myšlení se svět nejčastěji[zdroj?!] chápe jako to, čehož smyslem je být místem k životu. Často se mluví o bytí ve světě (např. Martin Heidegger). V náboženském myšlení je často zastoupena víra v jiné světy. Častá je zde snaha o únik z tohoto světa (míněn v podstatě svět, ke kterému přistupujeme[kdo?] skrz fyzické smysly), považovaného za svět klamu (např. indický pojem májá či řecké doxa) či duchovního úpadku (různé perské věrouky např. zoroastrismus). (cs)
 • La mondo estas la plej granda loko de la mondo. La vorto mondo signifas la tuton de ekzistaĵoj: la universo, la tero, la homaro aŭ simile. La preciza signifo dependas de la kunteksto. Kelkafoje oni uzas la vorton kun preciziga adjektivo por paroli pri la ĝeneralaj trajtoj de iu grupo de homoj, ekzemple la islama mondo aŭ la esperantista mondo. Mondo uzeblas en pli metafora maniero: ekzemple, priskribante du homojn tre malsamajn, oni povas diri ke ili "vivas en du apartaj mondoj." Kiam homo parolas pri la "fino de la mondo," tio verŝajne signifas "la fino de ĉio kion mi konas." Mondo ofte uziĝas kiel sinonimo de planedo, ekzemple Marso kaj Jupitero estas du mondoj de la sunsistemo. Mondo ankaŭ povas signifi fikcian universon, ekzemple la mondon de Star Trek aŭ de La Mastro de la Ringoj. Kaj nun ekzistas virtualaj mondoj, kiel Dua Vivo. (eo)
 • En su sentido más general, la palabra "mundo" se refiere a la totalidad de entidades, al conjunto de la realidad o a todo lo que fue, es y será.​ La naturaleza del mundo se ha conceptualizado de diferentes maneras en distintos ámbitos. Algunas concepciones ven el mundo como algo único, mientras que otras hablan de una "pluralidad de mundos". Algunos tratan el mundo como un mientras que otros analizan el mundo como un complejo compuesto por muchas partes. En la , el mundo o el universo se define comúnmente como "la totalidad de todo el espacio y el tiempo; todo lo que es, ha sido y será". Las , por otro lado, hablan de mundos posibles como maneras completas y consistentes de cómo podrían haber sido las cosas. La , partiendo del horizonte de los objetos co-presentes en la periferia de cada experiencia, define el mundo como el horizonte más grande o el "horizonte de todos los horizontes". En la , el mundo se contrasta comúnmente con la mente como aquello que está representado por la mente. La conceptualiza el mundo en relación con Dios, por ejemplo, como la creación de Dios, como idéntico a Dios o en relación con la interdependencia entre ambos. En las , a menudo hay una tendencia a depreciar el mundo material o sensorial en favor de un mundo espiritual que se busca a través de la práctica religiosa. Una representación abarcadora del mundo y de nuestro lugar en él, como se encuentra comúnmente en las religiones, se conoce como una . La es el campo que estudia el origen o la creación del mundo, mientras que la se refiere a la ciencia o doctrina de las últimas cosas o del fin del mundo. En varios contextos, el término "mundo" adquiere un significado más restringido asociado, por ejemplo, con la Tierra y toda la vida en ella, con la humanidad en su conjunto o con un ámbito internacional o intercontinental. En este sentido, la se refiere a la historia de la humanidad en su conjunto o la es la disciplina de la ciencia política que estudia temas que trascienden naciones y continentes. Otros ejemplos incluyen términos como "", "lengua mundial", "gobierno mundial", "guerra mundial", "población mundial", "economía mundial" o "campeonato mundial". (es)
 • Mundua, Ludia edo Lurbira gizakien ikuspuntutik Lur planetari ematen zaion izena da, gizakien bizilekua. Sarri, giza esperientzia eta historiaren multzoari dagokio. Filosofiaren testuinguruan, mundu hitza errealitatea osatzen duen orori dagokio, hau da, unibertso osoa. (eu)
 • Il existe plusieurs acceptions du terme : * le monde est la matière, l'espace et les phénomènes qui nous sont accessibles par les sens, l'expérience ou la raison. Le sens le plus courant désigne notre planète, la Terre, avec ses habitants, et son environnement plus ou moins naturel. Le sens étendu désigne l'Univers dans son ensemble. * un monde (synonymes : milieu, environnement) est l'espace dans lequel est la personne ou l'objet dont on parle et tout ce que cet espace contient. Par exemple : le monde de quelqu'un (son habitat ou le monde de son esprit), le monde du travail, etc. Dans ce sens-là, on ne vit pas tous dans le même monde. * un Monde est la représentation culturelle de l'espace dans lequel évolue un groupe. Cette représentation est historiquement, géographiquement, culturellement datée. Elle dépend à la fois de l'observateur et de l'observé. (fr)
 • Dunia adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut keseluruhan peradaban manusia, pengalaman manusia, sejarah, atau secara umum di seluruh Bumi, atau mengenai segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Dalam konteks filosofi, dunia bisa merujuk pada keseluruhan fisik alam semesta, atau sebuah konsep ontologi. Dalam konteks teologi, dunia biasanya mengacu pada materi atau profan duniawi, lawan dari samawi atau langit, bersifat spiritual, transenden atau sakral. Akhir dunia mengacu pada skenario akhir dari sejarah manusia, sering kali dijelaskan dalam konteks agama. Sejarah dunia umumnya mencakup perkembangan geopolitik sejak lima ribu tahun yang lalu, dari peradaban pertama hingga saat ini. Populasi dunia adalah jumlah semua penduduk manusia yang menghuni Bumi. Ekonomi dunia adalah perekonomian seluruh masyarakat dunia, terutama dalam konteks globalisasi. Populasi dunia saat ini berjumlah sekitar 7 miliar, yang terbagi menjadi 206 negara berdaulat dan wilayah lainnya. (in)
 • 世界(せかい、(英: World、梵: loka-dhaatu、羅: mundus)とは、以下の概念を指す。 * 地球上の人間社会のすべて。人間の社会全体。限定された社会ではなく、全ての社会の集合、全人類の社会を指す。地球上の全ての国。万国の意。特定の一国ではなく全ての国々ということ。報道・政治等で多用される用法。例:「世界の豊田」「世界経済」「世界の歴史」「世界人口」「世界の地理」。類義語に「国際」や「グローバル」。 * 世の中。人の住むところ。例:「世界が狭い」。類義語に「世間」。 * すべての有限な事物や事象の全体。宇宙。 * 特定の範囲。例:「勝負の世界」。 * 同類の者の集まり、またその社会。例:「学者の世界」「役者の世界」「芸術家の世界」。 * 特定の文化・文明を共有する人々の社会やそのまとまりを指す。「キリスト教世界」「イスラム世界」。また「第一世界」「第二世界」「第三世界」のように冷戦体制下で見られた陣営ごとの国々のまとまりを指すこともある。 * 歌舞伎や浄瑠璃で、特定の時代・人物による類型。例:「義経記の世界」。 * (仏教用語、loka-dhaatu) 宇宙の中のひとつの区域で、一仏の教化する領域。例:「三千大千世界」「娑婆世界」。 * フィクション文学において、「世界」概念を拡大解釈し、ある生物が活動する社会・空間・天体など。 * 生物がを認識する過程で主観体験として構築する「環世界」など。 (ja)
 • Con il sostantivo mondo si usa designare la totalità della dimensione in cui vivono gli esseri umani, comprendente tutti i suoi abitanti animati e inanimati, inteso anche come il loro luogo primigenio in senso cosmologico e filosofico, distinto dagli altri pianeti ed oggetti materiali o metafisici che costellano l'Universo. Si distingue dal concetto di Terra che ricopre invece il significato di mera entità fisica. In un contesto metafisico, esso può anche fare riferimento a ogni ambito, insieme o sfera globale in sé compiuta, esistente nella realtà o nell'universo. (it)
 • In its most general sense, the term "world" refers to the totality of entities, to the whole of reality or to everything that is. The nature of the world has been conceptualized differently in different fields. Some conceptions see the world as unique while others talk of a "plurality of worlds". Some treat the world as while others analyze the world as a complex made up of many parts. In the world or universe is commonly defined as "[t]he totality of all space and time; all that is, has been, and will be". , on the other hand, talk of possible worlds as complete and consistent ways how things could have been. , starting from the horizon of co-given objects present in the periphery of every experience, defines the world as the biggest horizon or the "horizon of all horizons". In , the world is commonly contrasted with the mind as that which is represented by the mind. conceptualizes the world in relation to God, for example, as God's creation, as identical to God or as the two being interdependent. In , there is often a tendency to downgrade the material or sensory world in favor of a spiritual world to be sought through religious practice. A comprehensive representation of the world and our place in it, as is commonly found in religions, is known as a . is the field that studies the origin or creation of the world while refers to the science or doctrine of the last things or of the end of the world. In various contexts, the term "world" takes a more restricted meaning associated, for example, with the Earth and all life on it, with humanity as a whole or with an international or intercontinental scope. In this sense, refers to the history of humanity as a whole or is the discipline of political science studying issues that transcend nations and continents. Other examples include terms such as "world religion", "world language", "world government", "world war", "world population", "world economy" or "world championship". (en)
 • Em seu sentido mais geral, o termo "mundo" se refere à totalidade das entidades, ao conjunto da realidade ou a tudo o que existe. A natureza do mundo foi conceitualizada de diferentes maneiras em distintos campos. Algumas concepções veem o mundo como único, enquanto outras falam de uma "pluralidade de mundos". Alguns tratam o mundo como , enquanto outros analisam o mundo como um complexo composto por muitas partes. Na , o mundo ou universo é comumente definido como "a totalidade de todo o espaço e tempo; tudo o que é, foi e será". As , por outro lado, falam de mundos possíveis como formas completas e consistentes de como as coisas poderiam ter sido. A , partindo do horizonte dos objetos co-presentes na periferia de cada experiência, define o mundo como o horizonte maior ou o "horizonte de todos os horizontes". Na , o mundo é comumente contrastado com a mente como aquilo que é representado pela mente. A conceptualiza o mundo em relação a Deus, por exemplo, como a criação de Deus, como idêntico a Deus ou em relação à interdependência entre os dois. Nas , muitas vezes há uma tendência a depreciar o mundo material ou sensorial em favor de um mundo espiritual que é procurado através da prática religiosa. Uma representação abrangente do mundo e de nosso lugar nele, como é comumente encontrada nas religiões, é conhecida como uma . A é o campo que estuda a origem ou criação do mundo, enquanto a se refere à ciência ou doutrina das últimas coisas ou do fim do mundo. Em vários contextos, o termo "mundo" tem um significado mais restrito associado, por exemplo, com a Terra e toda a vida nela, com a humanidade como um todo, ou com um âmbito internacional ou intercontinental. Neste sentido, a se refere à história da humanidade como um todo ou a é a disciplina da ciência política que estuda questões que transcendem nações e continentes. Outros exemplos incluem termos como "religião mundial", "língua mundial", "governo mundial", "guerra mundial", "população mundial", "economia mundial" ou "campeonato mundial". (pt)
 • De wereld is de antropocentristische betekenis voor de Aarde, waarbij het niet gaat over de planeet zelf, maar over het geheel van menselijke beschaving, zoals de landen, de steden en het internet. Etymologisch is het woord wereld afkomstig van were, dat man of mens betekent, en eld, dat leeftijd of tijdperk betekent; oorspronkelijk betekent wereld daarom tijdperk van de mens. (nl)
 • Миром в узком смысле (в отличие от Вселенной) называется планета Земля с антропоцентрической, человеческой точки зрения, как сообщество людей («страны мира», «карта мира»). Это название используется для описания человеческой истории и опыта («всемирная история», «крупнейший в мире»), в то время как название «Земля» используется в физическом смысле и для отличия от других планет.Слово «мир», «мировой» противопоставляет глобальную (общечеловеческую) перспективу социальной, региональной и т. п. частной точке зрения; ср. мировое сообщество. Употребляется для более узких сообществ, подчёркивая их сложность, самодостаточность и своеобразие; ср. для культурных сообществ Pax Romana, китайский мир, в переносном смысле — мир моды, мир мебели, литературный мир, в мире животных. Слово «мир» применимо метафорически и к системам за пределами Земли, особенно в научно-фантастическом контексте ср. . В русском языке в этом употреблении мир часто имеет синоним свет; части света, наибольший на свете, на том свете (в загробном мире), Новый Свет и т. д. (ru)
 • Världen är planeten jorden sedd från en antropocentristisk, eller mänsklig världssyn, en plats bebodd av människor. Benämningen används ofta för att beteckna summan av människans erfarenheter och historia, eller det mänskliga tillståndet i allmänhet. Övrigt djurliv räknas då ibland inte in. Det bor uppskattningsvis 7 miljarder människor i världen. Särskilt i metafysiska sammanhang så kan värld syfta till allt som utgör verklighet och universum. (sv)
 • 世界一詞在现代社会意为對所有事物的代稱。原本是佛教概念,由「世」(時間)和「界」(空間)組合而成的世界(梵語:लोकधातु lokadhātu),即所謂由所有時間空間組成的萬事萬物。 (zh)
 • Світ — назва планети Земля з людського погляду як місце, заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей. Особливо в метафізичному розумінні, поняття світ може мати на увазі все, що становить реальність, дійсність, всесвіт: дивись Світ (філософія). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 38714 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 63661 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073028732 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Mundua, Ludia edo Lurbira gizakien ikuspuntutik Lur planetari ematen zaion izena da, gizakien bizilekua. Sarri, giza esperientzia eta historiaren multzoari dagokio. Filosofiaren testuinguruan, mundu hitza errealitatea osatzen duen orori dagokio, hau da, unibertso osoa. (eu)
 • 世界(せかい、(英: World、梵: loka-dhaatu、羅: mundus)とは、以下の概念を指す。 * 地球上の人間社会のすべて。人間の社会全体。限定された社会ではなく、全ての社会の集合、全人類の社会を指す。地球上の全ての国。万国の意。特定の一国ではなく全ての国々ということ。報道・政治等で多用される用法。例:「世界の豊田」「世界経済」「世界の歴史」「世界人口」「世界の地理」。類義語に「国際」や「グローバル」。 * 世の中。人の住むところ。例:「世界が狭い」。類義語に「世間」。 * すべての有限な事物や事象の全体。宇宙。 * 特定の範囲。例:「勝負の世界」。 * 同類の者の集まり、またその社会。例:「学者の世界」「役者の世界」「芸術家の世界」。 * 特定の文化・文明を共有する人々の社会やそのまとまりを指す。「キリスト教世界」「イスラム世界」。また「第一世界」「第二世界」「第三世界」のように冷戦体制下で見られた陣営ごとの国々のまとまりを指すこともある。 * 歌舞伎や浄瑠璃で、特定の時代・人物による類型。例:「義経記の世界」。 * (仏教用語、loka-dhaatu) 宇宙の中のひとつの区域で、一仏の教化する領域。例:「三千大千世界」「娑婆世界」。 * フィクション文学において、「世界」概念を拡大解釈し、ある生物が活動する社会・空間・天体など。 * 生物がを認識する過程で主観体験として構築する「環世界」など。 (ja)
 • Con il sostantivo mondo si usa designare la totalità della dimensione in cui vivono gli esseri umani, comprendente tutti i suoi abitanti animati e inanimati, inteso anche come il loro luogo primigenio in senso cosmologico e filosofico, distinto dagli altri pianeti ed oggetti materiali o metafisici che costellano l'Universo. Si distingue dal concetto di Terra che ricopre invece il significato di mera entità fisica. In un contesto metafisico, esso può anche fare riferimento a ogni ambito, insieme o sfera globale in sé compiuta, esistente nella realtà o nell'universo. (it)
 • De wereld is de antropocentristische betekenis voor de Aarde, waarbij het niet gaat over de planeet zelf, maar over het geheel van menselijke beschaving, zoals de landen, de steden en het internet. Etymologisch is het woord wereld afkomstig van were, dat man of mens betekent, en eld, dat leeftijd of tijdperk betekent; oorspronkelijk betekent wereld daarom tijdperk van de mens. (nl)
 • Världen är planeten jorden sedd från en antropocentristisk, eller mänsklig världssyn, en plats bebodd av människor. Benämningen används ofta för att beteckna summan av människans erfarenheter och historia, eller det mänskliga tillståndet i allmänhet. Övrigt djurliv räknas då ibland inte in. Det bor uppskattningsvis 7 miljarder människor i världen. Särskilt i metafysiska sammanhang så kan värld syfta till allt som utgör verklighet och universum. (sv)
 • 世界一詞在现代社会意为對所有事物的代稱。原本是佛教概念,由「世」(時間)和「界」(空間)組合而成的世界(梵語:लोकधातु lokadhātu),即所謂由所有時間空間組成的萬事萬物。 (zh)
 • Світ — назва планети Земля з людського погляду як місце, заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей. Особливо в метафізичному розумінні, поняття світ може мати на увазі все, що становить реальність, дійсність, всесвіт: дивись Світ (філософія). (uk)
 • العالم هو الاسم الشائع لكوكب الأرض أن ينظر إليها من وجهة النظر الإنسانية، باعتباره مكانا يعيش فيه الإنسان. فإنه كثيراً ما يستخدم للدلالة على مجموع خبرات الإنسان والتاريخ، أو مجموع الدول، أو أحوال البشر، وأوضاع المجتمع الإنساني بصفة عامة. في بعض التعبيرات تستخدم كلمة عالم بقصد التعبير عن الكون، ولكن الفارق كبير بين الإثنين كما نرى، ولا يصح الخلط بينهما. المقصود بالعالم هنا هو كوكب الأرض الذي يسكنه الإنسان وأنواع أخرى من الكائنات الحيّة. ويُعتبر كوكب الأرض واحدًا من الأجرام السماويّة التي لا تقع تحت حصر، لكنه الكوكب الوحيد الذي عرف بوجود الحياة فيه. (ar)
 • Pojem svět označuje celek přírody, věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti, rozum a emoce. Nejběžnější význam slova odkazuje na planetu Zemi, její obyvatele a její životní prostředí. V širším slova smyslu se slovo vztahuje na vesmír jako celek. Svět je též důležitý filosofický pojem. V současném filosofickém myšlení se svět nejčastěji[zdroj?!] chápe jako to, čehož smyslem je být místem k životu. Často se mluví o bytí ve světě (např. Martin Heidegger). (cs)
 • In seinem allgemeinsten Sinne bezieht sich der Begriff „Welt“ auf die Gesamtheit der Entitäten, auf die Realität im Ganzen oder auf alles, was war, ist und sein wird. Die Natur der Welt wird in verschiedenen Bereichen unterschiedlich konzeptualisiert. Manche Auffassungen sehen die Welt als einzigartig an, während andere von einer „Vielfalt der Welten“ sprechen. Einige betrachten die Welt als ein , während andere die Welt als einen aus vielen Teilen bestehenden Komplex analysieren. In der wird die Welt oder das Universum allgemein definiert als „die Gesamtheit von Raum und Zeit; alles, was ist, war und sein wird“. hingegen sprechen von möglichen Welten als vollständige und konsistente Weisen, wie die Dinge hätten sein können. Die , die vom Horizont der mitgegebenen Objekte ausgeht, welche (de)
 • La mondo estas la plej granda loko de la mondo. La vorto mondo signifas la tuton de ekzistaĵoj: la universo, la tero, la homaro aŭ simile. La preciza signifo dependas de la kunteksto. Kelkafoje oni uzas la vorton kun preciziga adjektivo por paroli pri la ĝeneralaj trajtoj de iu grupo de homoj, ekzemple la islama mondo aŭ la esperantista mondo. Mondo uzeblas en pli metafora maniero: ekzemple, priskribante du homojn tre malsamajn, oni povas diri ke ili "vivas en du apartaj mondoj." Kiam homo parolas pri la "fino de la mondo," tio verŝajne signifas "la fino de ĉio kion mi konas." (eo)
 • En su sentido más general, la palabra "mundo" se refiere a la totalidad de entidades, al conjunto de la realidad o a todo lo que fue, es y será.​ La naturaleza del mundo se ha conceptualizado de diferentes maneras en distintos ámbitos. Algunas concepciones ven el mundo como algo único, mientras que otras hablan de una "pluralidad de mundos". Algunos tratan el mundo como un mientras que otros analizan el mundo como un complejo compuesto por muchas partes. En la , el mundo o el universo se define comúnmente como "la totalidad de todo el espacio y el tiempo; todo lo que es, ha sido y será". Las , por otro lado, hablan de mundos posibles como maneras completas y consistentes de cómo podrían haber sido las cosas. La , partiendo del horizonte de los objetos co-presentes en la periferia de cada (es)
 • Il existe plusieurs acceptions du terme : * le monde est la matière, l'espace et les phénomènes qui nous sont accessibles par les sens, l'expérience ou la raison. Le sens le plus courant désigne notre planète, la Terre, avec ses habitants, et son environnement plus ou moins naturel. Le sens étendu désigne l'Univers dans son ensemble. * un monde (synonymes : milieu, environnement) est l'espace dans lequel est la personne ou l'objet dont on parle et tout ce que cet espace contient. Par exemple : le monde de quelqu'un (son habitat ou le monde de son esprit), le monde du travail, etc. Dans ce sens-là, on ne vit pas tous dans le même monde. * un Monde est la représentation culturelle de l'espace dans lequel évolue un groupe. Cette représentation est historiquement, géographiquement, culturel (fr)
 • Dunia adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut keseluruhan peradaban manusia, pengalaman manusia, sejarah, atau secara umum di seluruh Bumi, atau mengenai segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Dalam konteks filosofi, dunia bisa merujuk pada keseluruhan fisik alam semesta, atau sebuah konsep ontologi. Dalam konteks teologi, dunia biasanya mengacu pada materi atau profan duniawi, lawan dari samawi atau langit, bersifat spiritual, transenden atau sakral. Akhir dunia mengacu pada skenario akhir dari sejarah manusia, sering kali dijelaskan dalam konteks agama. (in)
 • In its most general sense, the term "world" refers to the totality of entities, to the whole of reality or to everything that is. The nature of the world has been conceptualized differently in different fields. Some conceptions see the world as unique while others talk of a "plurality of worlds". Some treat the world as while others analyze the world as a complex made up of many parts. In the world or universe is commonly defined as "[t]he totality of all space and time; all that is, has been, and will be". , on the other hand, talk of possible worlds as complete and consistent ways how things could have been. , starting from the horizon of co-given objects present in the periphery of every experience, defines the world as the biggest horizon or the "horizon of all horizons". In , the wo (en)
 • Em seu sentido mais geral, o termo "mundo" se refere à totalidade das entidades, ao conjunto da realidade ou a tudo o que existe. A natureza do mundo foi conceitualizada de diferentes maneiras em distintos campos. Algumas concepções veem o mundo como único, enquanto outras falam de uma "pluralidade de mundos". Alguns tratam o mundo como , enquanto outros analisam o mundo como um complexo composto por muitas partes. Na , o mundo ou universo é comumente definido como "a totalidade de todo o espaço e tempo; tudo o que é, foi e será". As , por outro lado, falam de mundos possíveis como formas completas e consistentes de como as coisas poderiam ter sido. A , partindo do horizonte dos objetos co-presentes na periferia de cada experiência, define o mundo como o horizonte maior ou o "horizonte de (pt)
 • Миром в узком смысле (в отличие от Вселенной) называется планета Земля с антропоцентрической, человеческой точки зрения, как сообщество людей («страны мира», «карта мира»). Это название используется для описания человеческой истории и опыта («всемирная история», «крупнейший в мире»), в то время как название «Земля» используется в физическом смысле и для отличия от других планет.Слово «мир», «мировой» противопоставляет глобальную (общечеловеческую) перспективу социальной, региональной и т. п. частной точке зрения; ср. мировое сообщество. Употребляется для более узких сообществ, подчёркивая их сложность, самодостаточность и своеобразие; ср. для культурных сообществ Pax Romana, китайский мир, в переносном смысле — мир моды, мир мебели, литературный мир, в мире животных. (ru)
rdfs:label
 • World (en)
 • العالم (ar)
 • Món (ca)
 • Svět (cs)
 • Welt (de)
 • Mondo (eo)
 • Mundo (es)
 • Mundu (eu)
 • Monde (univers) (fr)
 • Dunia (in)
 • 世界 (ja)
 • Mondo (it)
 • 세계 (ko)
 • Mundo (pt)
 • Wereld (Aarde) (nl)
 • Świat (pl)
 • Світ (uk)
 • Världen (sv)
 • Мир (Земля) (ru)
 • 世界 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:broadcastArea of
is dbo:country of
is dbo:distributingCompany of
is dbo:distributingLabel of
is dbo:genre of
is dbo:headquarter of
is dbo:jurisdiction of
is dbo:location of
is dbo:region of
is dbo:regionServed of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:area of
is dbp:areaServed of
is dbp:availability of
is dbp:continent of
is dbp:distribution of
is dbp:fightingOutOf of
is dbp:genre of
is dbp:jurisdiction of
is dbp:location of
is dbp:markets of
is dbp:numLocations of
is dbp:region of
is dbp:regionServed of
is dbp:territorialExtent of
is dbp:title of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License