An Entity of Type: ScientificTheory105993844, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Scientific socialism is a term coined in 1840 by Pierre-Joseph Proudhon in his book What is Property? to mean a society ruled by a scientific government, i.e. one whose sovereignty rests upon reason, rather than sheer will: In the 1844 book The Holy Family, Karl Marx and Friedrich Engels described the writings of the socialist, communist writers Théodore Dézamy and Jules Gay as truly "scientific". Later in 1880, Engels used the term "scientific socialism" to describe Marx's social-political-economic theory.

Property Value
dbo:abstract
 • صاغ مصطلح الاشتراكية العلمية بيير جوزيف برودون عام 1840 في كتابه (ما هي الملكية؟)، ليدل على مجتمع تحكمه حكومة علمية، أي مجتمع تعتمد سيادته على العقل وليس على الصلاحيات المطلقة. «تتناسب سلطة الإنسان على الإنسان في مجتمعٍ ما عكسًا مع مرحلة التطور الفكري التي وصل إليها ذلك المجتمع، يمكن حساب المدة المحتملة لتلك السلطة من الرغبة العامة في تشكيل حكومة حقيقية علمية. ومثلما تراجع حق القوة مع التقدم المطرد للعدالة يجب أخيرًا إلغاؤه، وبالتالي خضوع سيادة الإرادة لسيادة العقل، وانصهارها في النهاية في الاشتراكية العلمية.» استخدم فريدريك إنجلز المصطلح في عام 1880 لوصف نظرية كارل ماركس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من أنَّ مصطلح الاشتراكية أصبح يدل على مجموعة من العلوم السياسية والاقتصادية فإنه ينطبق أيضًا على مجال أوسع من العلوم يشمل ما يُسمى الآن بعلم الاجتماع والإنسانيات. نشأ التمييز بين الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية مع ماركس الذي انتقد الخصائص الخيالية للاشتراكية الفرنسية والاقتصاد السياسي الإنجليزي والإسكتلندي. ذكر إنجلز في وقت لاحق أن فلاسفة الاشتراكية الخيالية فشلوا في إدراك سبب نشأة الاشتراكية في السياق التاريخي الذي نشأت فيه، إذ نشأت كرد فعل على التناقضات الاجتماعية الجديدة لنمط الإنتاج الجديد (أي الرأسمالية). أكّد إنجلز من خلال إدراكه طبيعة الاشتراكية كحل لهذا التناقض وتطبيق فهم علمي شامل للرأسمالية أنَّ الاشتراكية قد تحررت من حالتها البدائية وأصبحت علمًا. كان هذا التحول في الاشتراكية مكملًا للتحولات في علوم الأحياء المعاصرة التي أثارها تشارلز داروين لفهم التطور من خلال الانتقاء الطبيعي، رأى ماركس وإنجلز أنَّ هذه المفاهيم الجديدة في علم الأحياء ضرورية لفهم الاشتراكية الجديدة. وقد استخدم علماء النظريات غير الماركسية مثل جوزيف شومبيتر وثورستين فيبلين أساليب مماثلة لتحليل الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية وإظهار الاشتراكية كمنتج للتطور الاجتماعي والاقتصادي. (ar)
 • El socialisme científic és un terme que va encunyar el 1840 Pierre-Joseph Proudhon en el seu llibre La Propietat és un robatori! per referir-se a una societat governada per un govern científic, és a dir, un govern on la sobirania del qual restés a la raó, més que per pura voluntat: Així, en una societat donada, l'autoritat d'home sobre home és inversament proporcional a l'etapa de desenvolupament intel·lectual que aquella societat ha assolit; i la duració probable d'aquella autoritat pot ser calculada del desig més o menys general d'un govern cert, — que és, per un govern científic. De la mateixa manera que el dret de força i el dret d'artifici es retrocedeixen davant l'avanç constant de la justícia, i s'han d'extingir per fi en igualtat, així, la sobirania de la voluntat cedirà a la sobirania de la raó i, finalment, es perdrà en el socialisme científic. Més endavant; el 1880, Friedrich Engels va utilitzar el terme per descriure la teoria social-política-econòmica de Karl Marx. Tot i que el terme socialisme ha significat específicament una combinació de ciències polítiques i econòmiques, és també aplicable a una àrea més àmplia de la ciència englobant el que són avui considerades sociologia i humanitats. La distinció entre socialisme utòpic i científic es va originar amb Marx, qui va criticar les característiques utòpiques del socialisme francès i de la política econòmica anglesa i escocesa. Engels més tard va argumentar que els socialistes utòpics van fallar a reconèixer per què el socialisme va sorgir en el context històric en què ho va fer, que va sorgir com a resposta a contradiccions socials noves d'un nou mode de producció, el capitalisme. Reconeixent la naturalesa del socialisme com la resolució d'aquesta contradicció i aplicant una comprensió científica minuciosa del capitalisme, Engels va afirmar que el socialisme s'havia alliberat d'un estat primitiu i s'havia convertit en ciència. Aquest canvi dins el socialisme va ser vist tan complementari a canvis en biologia contemporània començades per Charles Darwin i la comprensió de l'evolució per selecció natural—Marx i Engels van veure aquesta nova comprensió de la biologia com essencial a la nova comprensió del socialisme i viceversa. Mètodes similars per analitzar tendències socials i econòmiques i implicant el socialisme com a producte de l'evolució socioeconòmica també han estat utilitzats per teòrics no marxistes, com Joseph Schumpeter i Thorstein Veblen. (ca)
 • Sozialismo zientifikoa Karl Marxek eta Friedrich Engelsek eratutako teoria politikoaren sozialismoaren korrontea da, sozialismo utopikotik bereizteko erabilitako terminoa da, eta hark ez bezala datu enpirikoak baliatzen dituena, materialismo historiko eta beste kontzeptu marxistetan ere oinarrituz. (eu)
 • L'expression « socialisme scientifique » est utilisée, à partir du milieu XIXe siècle, pour désigner une forme de pensée socialiste fondée sur une analyse à visée scientifique des réalités sociales, historiques et économiques. Elle s'inscrit dans le renouveau de la philosophie matérialiste induite par les nouvelles découvertes scientifiques et techniques. Son objectif final est d'apporter une réponse à la question sociale agitant le XIXe siècle européen. Par la force des choses, cette expression est devenue par son usage par les divers cercles socialistes puis communistes un synonyme du terme marxisme. Celui-ci est souvent divisé entre plusieurs concepts forts : le matérialisme historique, la lutte des classes ou théorie de la plus-value, etc. Néanmoins, l'expression s'inscrit dans son siècle. La science moderne est alors inventée et devient à certains égards « la nouvelle religion de l'âge industriel ». La science participe de la culture commune des savants du moment, tout comme elle se retrouve dans les discours philosophiques et politiques. Le socialisme n'y échappe pas. Il peut ainsi être défini comme une pensée sociologique, un savoir sur le social que ses adhérent diffusent dans la société afin de la transformer. Le socialisme scientifique est alors tout autant le socialisme théorisé par Karl Marx et Friedrich Engels ainsi que par ceux se revendiquant de leur filiation, que le socialisme qui mobilise les savoirs de son temps et propose une explication "scientifique" du monde social. Mais comme toute pensée, il est difficile de rendre compte de sa diversité, tout autant qu'il est complexe de témoigner de sa diffusion. L'histoire des idées politiques reste bien souvent tributaire de ses sources, et bien plus de l'empreinte mémorielle de certains "grands penseurs". Si « les ouvriers peuvent penser », voire pour certains, être des « ouvriers philosophes », il n'en reste pas moins qu'ils ont laissé bien moins de traces que les journalistes, les intellectuels et autres penseurs professionnels socialistes. De plus, de par leur quotidien et leur éducation, ils ne disposent pas d'un égal rapport aux sciences et aux théories philosophique, politique et épistémologique. Enfin, les théories se diffusent au sein de divers réseaux locaux, nationaux, internationaux. (fr)
 • El socialismo científico es un término acuñado por Pierre-Joseph Proudhon en su obra ¿Qué es la propiedad? que significa una sociedad gobernada por un gobierno científico, es decir, una soberanía que se basa en la razón, en lugar de la pura voluntad: Así, en una sociedad, la autoridad del hombre sobre el hombre está en razón inversa del desarrollo intelectual conseguido por esa sociedad, y la duración probable de esta autoridad puede calcularse en razón directa de la mayor o menor aspiración a un verdadero gobierno, es decir, a un gobierno establecido con arreglo a principios científicos. Así como el derecho de la fuerza y el de la astucia se restringen por la determinación cada vez mayor de la idea de justicia y acabarán por desaparecer en la igualdad, la soberanía de la voluntad cede ante la soberanía de la razón y terminará por aniquilarse en un socialismo científico. La propiedad y la autoridad están amenazadas de ruina desde el principio del mundo, y así como el hombre busca la justicia en la igualdad, la sociedad aspira al orden en la anarquía. Pierre-Joseph Proudhon (1840). ¿Qué es la propiedad? Capítulo V, II. Caracteres de la comunidad la propiedad Aunque el término socialismo ha llegado a significar específicamente una combinación de ciencia política y económica, también es aplicable a un área más amplia de la ciencia que abarca lo que ahora se considera sociología y humanidades. La distinción del socialismo científico se inició en el siglo XIX por obra de Karl Marx y Friedrich Engels, el cual fue llamado socialismo vivo marxista. Esta ideología rompió con los socialistas utópicos, porque no representaban en la práctica cómo combatir el capitalismo, pero reconocieron la importancia del análisis crítico de la realidad política y económica del capitalismo durante la revolución industrial. El llamado socialismo utópico hace referencia a aquellas formas de socialismo concebidas antes de que Marx hiciera pública su metodología científica (materialismo histórico). (es)
 • Sosialisme ilmiah adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh Friedrich Engels untuk menjelaskan teori sosial-politik-ekonomi yang dipioneri oleh Karl Marx. Alasan utama mengapa bentuk sosialismenya "sosialisme ilmiah" (berkebalikan dengan "sosialisme utopis"), yaitu karena berdasarkan pada metode ilmiah, oleh karena itu teorinya memiliki standar empirik; pengamatan sangat penting bagi perkembangannya; dan menghasilkan perubahan dan/atau elemen teori tersebut. Meski istilah sosialisme telah secara khusus menjadi kombinasi ilmu ilmu politik dan ilmu ekonomi, istilah ini juga dapat diaplikasikan dalam lingkup ilmu yang lebih luas dan . Perbedaan antara sosialisme utopis dan ilmiah berasal dari Marx, yang mengkritik karakteristik utopis dan . Engels kemudian menyatakan bahwa sosialis utopis gagal menyadari mengapa sosialisme muncul dalam konteks kesejarahan, bahwa sosialisme muncul sebagai respon terhadap kontradiksi sosial baru dari corak produksi baru, yaitu kapitalisme. Dalam menyadari asal sosialisme sebagai resolusi dari kontradiksi ini dan mengaplikasikan pemahaman yang teliti terhadap kapitalisme, Engels menyatakan bahwa sosialisme telah melepaskan diri dari keadaan primitif dan menjadi ilmiah. Perubahan dalam sosialisme ini dilihat sebagai perimbangan terhadap perubahan dalam biologi kontemporer yang dilakukan Charles Darwin dan pemahaman evolusi oleh seleksi alam; Marx dan Engels melihat pemahaman baru biologi ini sama pentingnya dengan pemahaman baru sosialisme, dan sebaliknya. Metode serupa untuk menganalisis kecenderungan sosial dan ekonomi serta melibatkan sosialisme sebagai produk evolusi sosial ekonomi juga telah digunakan oleh teoritikus non-Marxis, seperti Joseph Schumpeter dan . (in)
 • Il socialismo scientifico è una forma di socialismo che, già nel XIX secolo si distinse, in primo luogo, dal precedente e allora ancora contemporaneo socialismo utopistico, e poi dal socialismo libertario per un'analisi e una comprensione all'epoca considerata scientifica dai suoi maggiori teorici. Al di là delle diverse posizioni individuali di sociologi, filosofi, politici ed economisti che lo hanno commentato, il socialismo scientifico era ed è in ogni caso basato su uno studio analitico delle leggi della storia e della società; su questo studio basa argomenti, obiettivi e principi, contrariamente all'elaborazione da essi stessi considerata astratta e aprioristica del modello sociale utopico. Il socialismo scientifico è una teoria di base tuttora largamente presente sulla scena della teoria politica e sociologica. (it)
 • Scientific socialism is a term coined in 1840 by Pierre-Joseph Proudhon in his book What is Property? to mean a society ruled by a scientific government, i.e. one whose sovereignty rests upon reason, rather than sheer will: Thus, in a given society, the authority of man over man is inversely proportional to the stage of intellectual development which that society has reached; and the probable duration of that authority can be calculated from the more or less general desire for a true government, — that is, for a scientific government. And just as the right of force and the right of artifice retreat before the steady advance of justice, and must finally be extinguished in equality, so the sovereignty of the will yields to the sovereignty of the reason, and must at last be lost in scientific socialism. In the 1844 book The Holy Family, Karl Marx and Friedrich Engels described the writings of the socialist, communist writers Théodore Dézamy and Jules Gay as truly "scientific". Later in 1880, Engels used the term "scientific socialism" to describe Marx's social-political-economic theory. Although the term socialism has come to mean specifically a combination of political and economic science, it is also applicable to a broader area of science encompassing what is now considered sociology and the humanities. The distinction between Utopian and scientific socialism originated with Marx, who criticized the Utopian characteristics of French socialism and English and Scottish political economy. Engels later argued that Utopian socialists failed to recognize why it was that socialism arose in the historical context that it did, that it arose as a response to new social contradictions of a new mode of production, i.e. capitalism. In recognizing the nature of socialism as the resolution of this contradiction and applying a thorough scientific understanding of capitalism, Engels asserted that socialism had broken free from a primitive state and become a science. This shift in socialism was seen as complementary to shifts in contemporary biology sparked by Charles Darwin and the understanding of evolution by natural selection—Marx and Engels saw this new understanding of biology as essential to the new understanding of socialism and vice versa. Similar methods for analyzing social and economic trends and involving socialism as a product of socioeconomic evolution have also been used by non-Marxist theoreticians, such as Joseph Schumpeter and Thorstein Veblen. (en)
 • Wetenschappelijk socialisme is een overheidsbeleid dat uitgaat van de rede en gebaseerd zou moeten zijn op de wetenschappelijke methode. De Franse anarchist Pierre-Joseph Proudhon noemde het voor het eerst in Wat is eigendom? uit 1840. Proudhon zette zich niet alleen af tegen het kapitalisme, maar ook tegen het van Karl Marx. Karl Marx en Friedrich Engels onderscheidden het wetenschappelijk socialisme juist van wat zij noemden het utopisch socialisme. Dit zou bereikt zijn door de geschiedenis te analyseren op basis van het historisch materialisme waarbij de economie een centrale rol krijgt. Het was daarbij vooral Engels die de nadruk legde op het wetenschappelijke karakter. Zo stelde hij in zijn grafrede van Marx: Zoals Darwin de ontwikkelingswetten van leven en natuur blootlegde, zo heeft Marx de ontwikkelingswetten van de mensenmaatschappij blootgelegd. Een belangrijke hypothese van het wetenschappelijk socialisme is de relatie tussen de sociale structuur en de economische instituties . Bij elke verandering van productiewijze, past een verandering van productieverhoudingen. Die verandering van sociale structuur gaat telkens gepaard met een omwenteling, waarbij uiteindelijk ook het kapitalisme plaats zou maken voor de socialistische staat. Karl Popper stelde in The Open Society and Its Enemies uit 1945 dat dit socialisme aanvankelijk wetenschappelijk was geweest, aangezien het toetsbare voorspellingen deed. Toen deze echter niet uitkwamen, werd met ad-hoc-hypotheses geprobeerd falsificatie te voorkomen. Daarmee verwerd het tot metafysica (pseudowetenschap). (nl)
 • Socjalizm naukowy – jedna z trzech części składowych marksizmu, głosząca, że socjalizm stanowi konieczne stadium rozwoju społecznego. Karol Marks i Fryderyk Engels ukuli ten termin, aby zdystansować się od tzw. socjalizmu utopijnego (tym mianem zwykło się określać nurty socjalizmu, które pojawiły się w pierwszej połowie XIX wieku). Autorzy ci, spoglądając z wyższością na próby poprzedników, chcieli w ten sposób eksponować „naukowość” własnej koncepcji. Socjalizm utopijny ... nie umiał wyjaśnić istoty niewolnictwa najemnego przy kapitalizmie, ani odkryć praw jego rozwoju, ani znaleźć tej siły społecznej, która zdolna jest stać się twórcą nowego społeczeństwa. Włodzimierz Lenin, Podstawowa cecha charakterystyczna marksistowskiego socjalizmu naukowego polega na tym, że opiera się on nie na pobożnych życzeniach, lecz na zrozumieniu prawidłowości rozwoju społecznego. Konieczność przekształcenia społeczeństwa kapitalistycznego w socjalistyczne Marks wyprowadził nie z jakichś utopijnych założeń, lecz z obiektywnych praw rozwoju społeczeństwa kapitalistycznego. W miejsce marzeń utopistów pojawiła się nauka o społeczeństwie komunistycznym, do którego siłą konieczności prowadzą prawa historii, obiektywny proces rozwoju sił wytwórczych i stosunków produkcji, proces rozwoju walki klasowej. Marksizm nie tylko uzasadnił nieuchronność zastąpienia kapitalizmu przez socjalizm, lecz także wskazał na siłę społeczną mogącą to zadanie wykonać. Główną rzeczą w nauce Marksa jest wyjaśnienie światowej roli historycznej proletariatu, jako twórcy społeczeństwa socjalistycznego. Włodzimierz Lenin, Losy historyczne nauki Karola Marksa Engels pisał, iż socjalizm naukowy nie jest niczym innym, jak odzwierciedleniem w myśleniu ludzkim konfliktu między nowymi siłami wytwórczymi a kapitalistycznymi stosunkami produkcji, odzwierciedleniem w umysłach robotników, którzy cierpią wskutek tego konfliktu. Według niektórych historyków, wszystkie odmiany socjalizmu zawierają w sobie zarówno pierwiastki naukowe, jak i utopijne. W latach 60. XX wieku teoria socjalizmu naukowego została przekształcona przez ideologów radzieckich w dyscyplinę naukowego komunizmu. (pl)
 • O Socialismo científico é um termo cunhado em 1840 por Pierre-Joseph Proudhon em What is Property? para se referir a uma sociedade governada por um governo científico, ou seja, aquele cuja soberania repousa sobre a razão, ao invés de pura vontade: Assim, numa determinada sociedade, a autoridade do homem sobre o homem é inversamente proporcional ao estágio de desenvolvimento intelectual que essa sociedade alcançou; e a provável duração dessa autoridade pode ser calculada a partir do desejo mais ou menos geral de um verdadeiro governo - isto é, de um governo científico. E assim como o direito da força e o direito do artifício recuam diante do avanço constante da justiça, e devem finalmente se extinguir em igualdade, assim a soberania da vontade cede à soberania da razão, e deve enfim se perder no socialismo científico. Mais tarde, em 1880, Friedrich Engels usou do termo para descrever a teoria sócio-político-econômica de Karl Marx. Embora o termo socialismo tenha significado especificamente uma combinação de ciência política e econômica, também é aplicável a uma área mais ampla da ciência, abrangendo o que hoje é considerado sociologia e humanidades. A distinção entre socialismo utópico e científico originou-se de Marx, que criticou as características utópicas do socialismo francês e da economia política inglesa e escocesa. Engels mais tarde argumentou que os socialistas utópicos não conseguiram reconhecer por que o socialismo surgiu no contexto histórico que ele criou, que surgiu como uma resposta às novas contradições sociais de um novo modo de produção, ou seja, o capitalismo. Ao reconhecer a natureza do socialismo como a resolução dessa contradição e aplicando uma compreensão científica completa do capitalismo, Engels afirmou que o socialismo havia se libertado de um estado primitivo e se tornado uma ciência. Essa mudança no socialismo foi vista como complementar às mudanças na biologia contemporânea desencadeada por Charles Darwin e a compreensão da evolução pela seleção natural - Marx e Engels viram essa nova compreensão da biologia como essencial para a nova compreensão do socialismo e vice-versa. Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), desenvolveram a teoria socialista, partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Ao contrário dos utópicos, Marx e Engels não se preocuparam em pensar como seria uma sociedade ideal. Preocuparam-se, em primeiro lugar, em compreender a dinâmica do capitalismo e para tal estudaram a fundo suas origens, a acumulação prévia de capital, a consolidação da produção capitalista e, mais importante, suas contradições. Eles acreditavam que o capitalismo seria, inevitavelmente, superado e destruído. E, para eles, isso ocorreria na medida em que, na sua dinâmica evolutiva, o capitalismo, necessariamente, geraria os elementos que acabariam por destruí-lo e que determinariam sua superação. Entenderam, que a classe trabalhadora agora completamente expropriada dos meios de subsistência, ao desenvolver sua consciência histórica e entender-se como uma , teria um papel decisivo na destruição da ordem capitalista e burguesa. Apesar dele defender a ciência, ele criticava o cientificismo e alegava que método científico não era neutro nem estava isento de dogmas. Marx e Engels afirmaram, também, que o socialismo seria apenas uma etapa intermediária, porém, necessária, para se alcançar a sociedade comunista. Esta representaria o momento máximo da evolução histórica do homem, momento em que a sociedade já não mais estaria dividida em classes, não haveria a propriedade privada e o Estado, entendido como um instrumento da classe dominante, uma vez que no comunismo não existiriam classes sociais. Chegar-se-ia portanto, à mais completa igualdade entre os homens. Para eles isso não era um sonho, mas, uma realidade concreta e inevitável. Para se alcançar tais objetivos o primeiro passo seria a organização da classe trabalhadora. A teoria marxista, expressa em dezenas de obras, foi claramente apresentada no pequeno livro publicado em 1848, O Manifesto Comunista. Posteriormente, a partir de 1867, foi publicada a obra básica para o entendimento do pensamento marxista: O Capital, de autoria de Marx. Os demais volumes, graças ao esforço de Engels, foram publicados após a morte de Marx. Os princípios básicos que fundamentam a teoria marxista podem ser sintetizados em quatro teorias centrais: * A teoria da mais-valia, caracterizada pelo excedente referente ao lucro do capitalista, que não participa ativamente da produção mas, ainda assim, concentra a maior parte do capital obtido; * A teoria do materialismo histórico, na qual defende-se que os acontecimentos históricos são determinados pelas condições materiais da sociedade; * A teoria da luta de classes, onde se afirma que a história da sociedade humana é a história da luta de classes, ou do conflito permanente entre as classes sociais que compõem determinada sociedade, havendo sempre a contraposição entre exploradores e explorados; * A teoria do materialismo dialético, onde Marx e Engels tentam compreender a dinâmica das transformações históricas. Assim como, por exemplo, a morte é a negação da vida e está contida na própria vida, toda formação social (escravatura, feudalismo, capitalismo) encerra em si os germes de sua própria destruição. (pt)
 • Vetenskaplig socialism eller den vetenskapliga socialismen är termen Friedrich Engels använde för att beskriva den sociopolitiska teori som presenterades av Karl Marx. Den vetenskapliga socialismen står i kontrast till den utopiska socialismen på det sätt att dess teorier bygger på empiri, observationer är avgörande för teorins utveckling, och kan i sina teoretiska beståndsdelar falsifieras. (sv)
 • Нау́чный социали́зм — в марксизме научное обществоведение и научная теория преобразования общества. Научный социализм является теорией социальной революции, а марксизм как политическое явление тождественен понятию "научный социализм". Научный социализм изучает общество на основе материалистического понимания диалектического развития истории человечества. "Введением в научный социализм" Карл Маркс называл брошюру Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» (см. введение к французскому изданию). В СССР также существовала дисциплина научный коммунизм. (ru)
 • Науковий соціалізм (англ. Scientific Socialism — фр. socialisme, від лат. socialis — громадський) — ідеї побудови безкласового суспільства у марксизмі. Вони є соціальними прогнозами, що спираються на філософські та суспільно-економічних погляди європейських соціалістів кінця XIX століття. Саму назву «науковий соціалізм» сформулював друг і соратник Маркса Фрідріх Енгельс. Головним «методом» наукового соціалізму соціалісти вважають діалектико-матеріалістичний погляд на історію людства. У Радянському Союзі інтерпретація Сталіним та його послідовниками цієї теорії отримала назву «науковий комунізм». (uk)
 • 科学社会主义(英語:Scientific socialism)是马克思主义的三个组成部分之一,是马克思批判地继承了乌托邦社会主义中的合理因素而发展的理论。之所以是“科学”,是因为找到实现社会主义的阶级力量——无产阶级和为此进行奋斗的阶级组织方式——共产党,使社会主义从“空想”转变为“科学”。 科学社会主义,之所以被命名为科学,一方面是为了与空想社会主义区别,更重要的是为了表明社会主义学说不是固定不变的,是可以研究、可以修改的。恩格斯在《〈德国农民战争〉序言》中说道:“社会主义自从成为科学以来,就要求人们把它当作科学看待。” 1880年起,弗雷德里希·恩格斯开始用这个词描述卡尔·马克思的社会-政治-经济理论。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 44379582 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7191 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023013672 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Sozialismo zientifikoa Karl Marxek eta Friedrich Engelsek eratutako teoria politikoaren sozialismoaren korrontea da, sozialismo utopikotik bereizteko erabilitako terminoa da, eta hark ez bezala datu enpirikoak baliatzen dituena, materialismo historiko eta beste kontzeptu marxistetan ere oinarrituz. (eu)
 • Vetenskaplig socialism eller den vetenskapliga socialismen är termen Friedrich Engels använde för att beskriva den sociopolitiska teori som presenterades av Karl Marx. Den vetenskapliga socialismen står i kontrast till den utopiska socialismen på det sätt att dess teorier bygger på empiri, observationer är avgörande för teorins utveckling, och kan i sina teoretiska beståndsdelar falsifieras. (sv)
 • Нау́чный социали́зм — в марксизме научное обществоведение и научная теория преобразования общества. Научный социализм является теорией социальной революции, а марксизм как политическое явление тождественен понятию "научный социализм". Научный социализм изучает общество на основе материалистического понимания диалектического развития истории человечества. "Введением в научный социализм" Карл Маркс называл брошюру Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» (см. введение к французскому изданию). В СССР также существовала дисциплина научный коммунизм. (ru)
 • 科学社会主义(英語:Scientific socialism)是马克思主义的三个组成部分之一,是马克思批判地继承了乌托邦社会主义中的合理因素而发展的理论。之所以是“科学”,是因为找到实现社会主义的阶级力量——无产阶级和为此进行奋斗的阶级组织方式——共产党,使社会主义从“空想”转变为“科学”。 科学社会主义,之所以被命名为科学,一方面是为了与空想社会主义区别,更重要的是为了表明社会主义学说不是固定不变的,是可以研究、可以修改的。恩格斯在《〈德国农民战争〉序言》中说道:“社会主义自从成为科学以来,就要求人们把它当作科学看待。” 1880年起,弗雷德里希·恩格斯开始用这个词描述卡尔·马克思的社会-政治-经济理论。 (zh)
 • صاغ مصطلح الاشتراكية العلمية بيير جوزيف برودون عام 1840 في كتابه (ما هي الملكية؟)، ليدل على مجتمع تحكمه حكومة علمية، أي مجتمع تعتمد سيادته على العقل وليس على الصلاحيات المطلقة. «تتناسب سلطة الإنسان على الإنسان في مجتمعٍ ما عكسًا مع مرحلة التطور الفكري التي وصل إليها ذلك المجتمع، يمكن حساب المدة المحتملة لتلك السلطة من الرغبة العامة في تشكيل حكومة حقيقية علمية. ومثلما تراجع حق القوة مع التقدم المطرد للعدالة يجب أخيرًا إلغاؤه، وبالتالي خضوع سيادة الإرادة لسيادة العقل، وانصهارها في النهاية في الاشتراكية العلمية.» (ar)
 • El socialisme científic és un terme que va encunyar el 1840 Pierre-Joseph Proudhon en el seu llibre La Propietat és un robatori! per referir-se a una societat governada per un govern científic, és a dir, un govern on la sobirania del qual restés a la raó, més que per pura voluntat: Més endavant; el 1880, Friedrich Engels va utilitzar el terme per descriure la teoria social-política-econòmica de Karl Marx. (ca)
 • El socialismo científico es un término acuñado por Pierre-Joseph Proudhon en su obra ¿Qué es la propiedad? que significa una sociedad gobernada por un gobierno científico, es decir, una soberanía que se basa en la razón, en lugar de la pura voluntad: Aunque el término socialismo ha llegado a significar específicamente una combinación de ciencia política y económica, también es aplicable a un área más amplia de la ciencia que abarca lo que ahora se considera sociología y humanidades. (es)
 • L'expression « socialisme scientifique » est utilisée, à partir du milieu XIXe siècle, pour désigner une forme de pensée socialiste fondée sur une analyse à visée scientifique des réalités sociales, historiques et économiques. Elle s'inscrit dans le renouveau de la philosophie matérialiste induite par les nouvelles découvertes scientifiques et techniques. Son objectif final est d'apporter une réponse à la question sociale agitant le XIXe siècle européen. Par la force des choses, cette expression est devenue par son usage par les divers cercles socialistes puis communistes un synonyme du terme marxisme. Celui-ci est souvent divisé entre plusieurs concepts forts : le matérialisme historique, la lutte des classes ou théorie de la plus-value, etc. (fr)
 • Scientific socialism is a term coined in 1840 by Pierre-Joseph Proudhon in his book What is Property? to mean a society ruled by a scientific government, i.e. one whose sovereignty rests upon reason, rather than sheer will: In the 1844 book The Holy Family, Karl Marx and Friedrich Engels described the writings of the socialist, communist writers Théodore Dézamy and Jules Gay as truly "scientific". Later in 1880, Engels used the term "scientific socialism" to describe Marx's social-political-economic theory. (en)
 • Sosialisme ilmiah adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh Friedrich Engels untuk menjelaskan teori sosial-politik-ekonomi yang dipioneri oleh Karl Marx. Alasan utama mengapa bentuk sosialismenya "sosialisme ilmiah" (berkebalikan dengan "sosialisme utopis"), yaitu karena berdasarkan pada metode ilmiah, oleh karena itu teorinya memiliki standar empirik; pengamatan sangat penting bagi perkembangannya; dan menghasilkan perubahan dan/atau elemen teori tersebut. (in)
 • Il socialismo scientifico è una forma di socialismo che, già nel XIX secolo si distinse, in primo luogo, dal precedente e allora ancora contemporaneo socialismo utopistico, e poi dal socialismo libertario per un'analisi e una comprensione all'epoca considerata scientifica dai suoi maggiori teorici. (it)
 • Wetenschappelijk socialisme is een overheidsbeleid dat uitgaat van de rede en gebaseerd zou moeten zijn op de wetenschappelijke methode. De Franse anarchist Pierre-Joseph Proudhon noemde het voor het eerst in Wat is eigendom? uit 1840. Proudhon zette zich niet alleen af tegen het kapitalisme, maar ook tegen het van Karl Marx. (nl)
 • Socjalizm naukowy – jedna z trzech części składowych marksizmu, głosząca, że socjalizm stanowi konieczne stadium rozwoju społecznego. Karol Marks i Fryderyk Engels ukuli ten termin, aby zdystansować się od tzw. socjalizmu utopijnego (tym mianem zwykło się określać nurty socjalizmu, które pojawiły się w pierwszej połowie XIX wieku). Autorzy ci, spoglądając z wyższością na próby poprzedników, chcieli w ten sposób eksponować „naukowość” własnej koncepcji. Włodzimierz Lenin, Włodzimierz Lenin, Losy historyczne nauki Karola Marksa (pl)
 • O Socialismo científico é um termo cunhado em 1840 por Pierre-Joseph Proudhon em What is Property? para se referir a uma sociedade governada por um governo científico, ou seja, aquele cuja soberania repousa sobre a razão, ao invés de pura vontade: Mais tarde, em 1880, Friedrich Engels usou do termo para descrever a teoria sócio-político-econômica de Karl Marx. Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), desenvolveram a teoria socialista, partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. (pt)
 • Науковий соціалізм (англ. Scientific Socialism — фр. socialisme, від лат. socialis — громадський) — ідеї побудови безкласового суспільства у марксизмі. Вони є соціальними прогнозами, що спираються на філософські та суспільно-економічних погляди європейських соціалістів кінця XIX століття. Саму назву «науковий соціалізм» сформулював друг і соратник Маркса Фрідріх Енгельс. Головним «методом» наукового соціалізму соціалісти вважають діалектико-матеріалістичний погляд на історію людства. (uk)
rdfs:label
 • اشتراكية علمية (ar)
 • Socialisme científic (ca)
 • Wissenschaftlicher Sozialismus (de)
 • Scientific socialism (en)
 • Sozialismo zientifiko (eu)
 • Socialismo científico (es)
 • Sosialisme ilmiah (in)
 • Socialisme scientifique (fr)
 • Socialismo scientifico (it)
 • 과학적 사회주의 (ko)
 • Socjalizm naukowy (pl)
 • Wetenschappelijk socialisme (nl)
 • Научный социализм (ru)
 • Socialismo científico (pt)
 • Vetenskaplig socialism (sv)
 • Науковий соціалізм (uk)
 • 科学社会主义 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:ideology of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:ideology of
is dbp:political of
is dbp:purpose of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License