About: Regiment

An Entity of Type: military unit, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A regiment is a military unit. Its role and size varies markedly, depending on the country, service and/or a specialisation. In Medieval Europe, the term "regiment" denoted any large body of front-line soldiers, recruited or conscripted in one geographical area, by a leader who was often also the feudal lord in capite of the soldiers. Lesser barons of knightly rank could be expected to muster or hire a company or battalion from their manorial estate.

Property Value
dbo:abstract
 • فوج وحدة عسكرية تتألف من عدة كتائب يقودها ضابط برتبة عقيد، عدة أفواج تشكل قوة عسكرية بحجم لواء. (ar)
 • Pluk, dříve regiment je vojenský útvar, který tvoří základní taktický celek. Má pevnou organizaci a obvykle se skládá z velitelství, ze dvou až čtyř bojových praporů, které obvykle patří ke stejnému typu zbraně, a z podpůrných a zabezpečovacích jednotek. Velitelem pluku bývá plukovník. V mírových dobách má pluk obvykle od několika set do tří tisíc vojáků. Válečné počty mohou být i několikanásobně vyšší. V leteckých ozbrojených silách je obdobou pluku křídlo nebo eskadra. Nadřízeným útvarem pluku je brigáda a divize. Podřízené jednotky jsou prapory a roty. (cs)
 • El regiment és una unitat militar dins els exèrcits de terra i està format per la suma de 2 o més batallons sota el comandament d'un coronel. Es considera que el regiment és una unitat militar que va originar-se a Itàlia a final del segle xvi, quan els exèrcits van evolucionar de comitives que seguien els cavallers, a estructures militars formalment organitzades i permanents. Els regiments rebien el nom dels coronels al comandament, i es dissolien al final de la campanya o de guerra, en la que el coronel i el seu regiment poden ser contractats i servir a diversos monarques o països. En 1704, Felip V de Castella va ordenar la reorganització de l'exèrcit: els terços espanyols van perdre el seu nom passant a ser anomenats segons la norma francesa, regiment, inicialment amb un batalló, i dos a partir de 1706 de dos, i els mestres de camp van ser bandejats per donar lloc als anomenats colonel (coronel). (ca)
 • Das Regiment (lateinisch regimen = Lenkung, Herrschaft, Regierung) ist eine mittelgroße militärische Formation. Gliederung und Stärke variieren abhängig von Waffengattung, Epoche und Land stark. In den meisten Fällen besteht ein Regiment aus einigen Bataillonen, die je nach Ausrichtung das Regiment unabhängig einsetzbar machen können. In modernen militärischen Organisationsformen des 21. Jahrhunderts hat sich die Art der klassischen Regimentsformation weitgehend überlebt. Selbst bei kleineren Einheiten wie Bataillonskampfgruppen werden die taktischen Konzepte des Gefechts der verbundenen Waffen als Voraussetzung für die Einsetzbarkeit gesehen. (de)
 • Το σύνταγμα (συμβολισμός ΝΑΤΟ: ΙΙΙ) είναι μια στρατιωτική μονάδα. Αριθμεί περίπου 1.000 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από συνταγματάρχη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Σύνταγμα Πυροβολικού καλείται διοίκηση πυροβολικού. Το σύνταγμα υποδιαιρείται σε τάγματα. Τα τελευταία χρόνια τα συντάγματα του Ελληνικού Στρατού Ξηράς αντικαθίστανται από ταξιαρχίες. Στη Μεσαιωνική Ευρώπη ο όρος «σύνταγμα» εννοούσε κάθε μεγάλο σώμα στρατιωτών που πολεμούσαν στη γραμμή του μετώπου. Εκείνη την εποχή κατά παράδοση οι στρατιώτες στρατολογούνταν από συγκεκριμένες περιοχές, τα καντόνια. Οδεύοντας προς τα τέλη του 17ου αιώνα, τα συντάγματα είχαν γίνει μόνιμος στρατιωτικός σχηματισμός των περισσότερων Ευρωπαϊκών στρατών. Αριθμούσαν περίπου 1.000 άνδρες και ήταν υπό τη διοίκηση ενός συνταγματάρχη. (el)
 • Regimento estas parto de armeo, konsistanta el kelkaj batalionoj aŭ skadroj. Ĝi kutime enhavas inter mil kaj kelkmil homojn. Regimento povas esti batal-taĉmento aú nur administra. Historie unu el difinaj ecoj de regimento estas ke ĝi enhavas ĉiujn necesajn loĝistikajn taĉmentojn kaj povas agi aŭtonome dum militaj operacoj. La rango de estro por regimento plej ofte estas kolonelo aŭ egala. En armeoj, regimentoj estas ofte unuigataj en diviziojn (plej kutime, po 4), aú iuj malsamaj batalionoj (infanteria, artileria, tanka) kaj rotoj estas kunigitaj en brigado (eo)
 • Erregimentu koronel batek agintzen duen gudari taldea da. Kopurua herrialdez herrialde eta armadaz armada aldatzen da baina normalean 2.000 eta 3.000 soldadu artean, zenbait batailoitan banaturik. Commonwealtheko herrialdeetan txikiagoak dira, batailoien parekoak. Izena frantsesezko régiment hitzetik hartu zuten eta XVI. mendetik aurrera Europa osotik hedatu zen. Espainian tertzioak ordezkatu zituen Filipe V.ak 1704an armada berrantolatu zuenean. (eu)
 • Un regimiento es una unidad militar que por lo general agrupa a varios batallones, normalmente entre dos y cuatro, y es mandado por un coronel con su plana mayor. Los regimientos actuales suelen agrupar entre 1000 y 3000 hombres, dependiendo de su estado operativo y la doctrina existente en sus fuerzas armadas. (es)
 • Un régiment est une unité militaire dont l'effectif moyen varie habituellement entre 1 000 et 3 500 soldats, commandés par un officier supérieur du grade de colonel ou de lieutenant-colonel. L'appellation de régiment est surtout utilisée dans les forces terrestres mais parfois également dans certaines forces aériennes ou maritimes. La majorité des régiments appartiennent à une seule arme : régiments d'infanterie, du génie, de chars (ou régiments blindés), du train, etc. même s'il existe également des régiments interarmes. Subdivisé en unités élémentaires appelées, suivant l'arme, compagnies, escadrons ou batteries, le régiment peut, suivant le pays ou l'époque, comporter également une subdivision intermédiaire appelée bataillon, escadron ou groupe d'escadrons, groupe d'artillerie, etc. Toujours en fonction du pays et de l'époque, le régiment peut constituer simultanément une formation administrative et une unité tactique destinée à la manœuvre, comme la plupart des régiments français contemporains ou seulement une formation administrative. Dans ce dernier cas, le régiment est une entité généralement associée à une zone géographique , à une spécialité ou - sous l'Ancien Régime en France par exemple - à une charge vénale et le rôle tactique est assumé par le bataillon. L'échelon tactique supérieur au régiment (ou au bataillon) est généralement une brigade ou une division. (fr)
 • A regiment is a military unit. Its role and size varies markedly, depending on the country, service and/or a specialisation. In Medieval Europe, the term "regiment" denoted any large body of front-line soldiers, recruited or conscripted in one geographical area, by a leader who was often also the feudal lord in capite of the soldiers. Lesser barons of knightly rank could be expected to muster or hire a company or battalion from their manorial estate. By the end of the 17th century, infantry regiments in most European armies were permanent units, with approximately 800 men and commanded by a colonel. (en)
 • Resimen (di TNI disingkat Men) adalah pasukan tentara yang terdiri atas beberapa batalyon yang biasanya dikepalai oleh seorang . Biasanya 1 Resimen terdiri dari beberapa batalyon, 1 resimen dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel dan batalyon dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Mayor. (in)
 • 連隊(れんたい、聯隊とも、仏: Régiment、英: regiment)は、近世以降の陸軍の部隊編制単位のひとつである。ヨーロッパにおいて16世紀末までに成立した。「統治」を意味するregimeの語幹が意味する通り、連隊は管理・行政用の単位で、そのまま一つの駐屯地・兵営に相当することが多い。このため、戦時編制としては上位の旅団か、下位の大隊が重視される。師団が普及するまでは徴兵と管理の基本単位で、それ以後は同一兵科で編成される最大の部隊であった。諸兵科の混成が進んだ現代では独自の意義は薄れた。 本来ならば旅団の下で大隊の上にあたるが、旅団・連隊・大隊のいずれかを中抜きする編制を採ることもあるので、師団のすぐ下に連隊を置く編制(アメリカ海兵隊やロシア陸軍、ロシア空挺軍など)や連隊のすぐ下に中隊を置く編制(フランス陸軍や陸上自衛隊など)、さらに連隊を置かず旅団のすぐ下に大隊を置く編制(アメリカ陸軍など)も現代では珍しくない。第二次世界大戦後の連隊の人員は3,000名程度。連隊長には、通常大佐が充てられるが、場合によっては中佐が充てられることもある。 大隊同様、旅団や師団の隷下に置かれず、軍・軍団・軍集団の指揮官の直接麾下になって特命に従事する独立部隊となることもある。 (ja)
 • Il reggimento è un'unità militare monoarma composta normalmente da più battaglioni, o anche da un singolo battaglione, oltre al reparto comando. In taluni eserciti è costituito da più compagnie, come nel caso dell'Esercito francese.È costituito da un numero variabile di militare in funzione della composizione dei battaglioni. È normalmente comandato da un colonnello. Il reggimento copre specifiche funzioni nell'ambito delle grandi unità a cui viene aggregato. Nel caso di specialità d'arma particolari (genio, artiglieria, trasporti ecc.) viene aggregato ad unità di livello superiore come unità di supporto. Attualmente, nell'Esercito Italiano, più reggimenti formano una brigata.In altri eserciti, invece, più reggimenti formavano (e formano ancora, negli eserciti che lo prevedono) una divisione. (it)
 • 연대(聯隊, 문화어: 련대, 영어: regiment)는 육군의 부대 편성 단위 중의 하나이다. 근세부터 존재하던 부대 단위이다. (ko)
 • Een regiment is een militaire eenheid die verschillende betekenissen kan hebben. In het Nederlandse en Britse leger is het regiment de administratieve organisatie die de tradities van een eenheid bewaart en niet zozeer een organieke gevechtseenheid. Een regiment kan bestaan uit één of meer bataljons. Het regiment bestaat van oudsher uit gevechtseenheden van dezelfde aard (infanterie, cavalerie, etc.) met enkele ondersteunende eenheden. Een regiment staat onder leiding van een kolonel. Bataljons van verschillende regimenten kunnen samengevoegd worden in gevechtseenheden zoals brigades of divisies. Regimenten ontstonden midden 17e eeuw met de opkomst van vaste beroepslegers in plaats van legers van losse huurlingen.In Nederland is met de oprichting van de Koninklijke Landmacht in eerste instantie voorbijgegaan aan de naam regiment. Gelijkvormige eenheden werden tot in de jaren 40 van de 19e eeuw aangeduid met afdelingen. Dit wijzigde in de naam regiment, met uitzondering van de artillerie. Zij is in groter verband georganiseerd in een Korps en benut (tot heden) de naam afdeling voor een eenheid vergelijkbaar met een bataljon. Het Britse leger is gebaseerd op een sterke regimentstraditie, waarbij veel belang wordt gehecht aan de geschiedenis en de tradities die bij dat regiment horen. Het oudste infanterieregiment in het Britse leger is The Royal Scots, in het Nederlandse leger is dat het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (oprichting 1577). In het Amerikaanse leger is een regiment een gevechtseenheid, ongeveer te vergelijken met een brigade in het Nederlandse of Britse leger. (nl)
 • Полк — формирование (воинская часть), основная тактическая и административно-хозяйственная единица в вооружённых силах многих государств мира. Полк по составу занимает промежуточное место между батальоном и бригадой. Встречается практически во всех видах вооружённых сил, родах войск и специальных войсках. Предназначен для выполнения боевых задач в составе соединения, а также самостоятельного ведения боевых действий. В зависимости от принадлежности роду войск (сил), специальным войскам полк может вести общевойсковой, воздушный (противовоздушный) бой или осуществлять боевое или тыловое обеспечение боевых действий. (ru)
 • Regimento é uma unidade militar tradicionalmente comandada por um coronel e composta por um número variável de batalhões ou subunidades equivalentes da mesma arma. Em termos de organização e de funções, os regimentos dos vários exércitos podem ser divididos em dois grandes tipos, correspondentes aos sistemas Regimental e Continental. Os regimentos do primeiro tipo constituem unidades operacionais, empenháveis em combate. Já os do segundo tipo são apenas unidades administrativas, responsáveis pela gestão não operacional das suas subunidades - estas sim, constituindo unidades operacionais - em termos de recursos humanos, de instrução, de mobilização e de reserva. A dimensão, a organização e a função dos regimentos modernos varia bastante de exército para exército, podendo mesmo variar dentro de um mesmo exército. Em alguns exércitos, pode nem sequer existir este tipo de unidades. Nos exércitos que mantêm regimentos de múltiplos batalhões como unidades operacionais de combate, dependendo do país, da arma, da organização e da função, estes têm caraterísticas muito semelhantes às de uma brigada, podendo incluir além de subunidades da arma a que estão associados, também subunidades de apoio de outras armas e de serviços. Por outro lado, alguns exércitos, por razões históricas, designam como "regimentos" algumas unidades de dimensões menores, normalmente do escalão de batalhão. (pt)
 • Pułk (przestarz. i w innych językach „regiment”) – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie). Pułk jest oddziałem taktycznym złożonym z dowództwa, sztabu, kwatermistrzostwa, kilku pododdziałów (batalionów, dywizjonów, kompanii, baterii, eskadr) określonego dla danego pułku rodzaju wojsk oraz z pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań pułku. Pułk jest jednostką samodzielną pod względem administracyjnym i gospodarczym, ma też własny sztandar. W zależności od przeznaczenia istnieją pułki piechoty, pułki zmechanizowane, pułki czołgów, pułki powietrznodesantowe, pułki artylerii, pułki artylerii przeciwlotniczej, pułki , pułki artylerii przeciwpancernej, pułki saperów, pułki łączności, pułki lotnicze, pułki samochodowe i wiele innych. Najczęściej pułk stanowi część związku taktycznego (brygady lub dywizji), ale może także występować samodzielnie. (pl)
 • Regemente är en militär administrativ enhet. I Sverige är regementet en fredstida utbildningsenhet samt den högsta organisationsnivån inom ett truppslag. Regementet är också en viktig traditionsbärare inom de flesta arméer. Under Gustav II Adolfs tid bestämdes infanteriregementets normalstyrka till 8 kompanier och 1 200 man, kavalleriregementets till 8 kompanier och 1 000 man. På grund av 1634 års riksdagsbeslut fick svenska armén 1636 en fast indelning i regementen med nyssnämnda styrka. Vid uppgörande fäste man ännu föga avseende vid regementsindelningen. Först på 1700-talet blev detta vanligt. Infanteriregementet utgjordes i början av 1900-talet i de flesta arméer av 3 bataljoner. Artilleriregementet motsvarade i allmänhet en infanteridivision (fördelning) och räknade 6–12 batterier (utdrag ur Nordisk Familjebok). (sv)
 • 团(英語:Regiment)是现代军队的一个单位,欧美国家的军编制通常會包括两千至三千名左右的士兵,在亞洲国家的编制一般則在两千人左右。团的最高指挥官是团长。 (zh)
 • Полк — формування (військова частина), основна тактична та адміністративно-господарська одиниця у військових силах багатьох держав світу.[джерело?] Полк за складом займає проміжне місце між батальйоном і бригадою. Зустрічається практично у всіх видах збройних сил, родах військ і спеціальних військ. Призначений для виконання бойових завдань у складі з'єднань, а також самостійного ведення бойових дій. У залежності від особливостей роду військ (сил), спеціальним військом полк може вести загальновійськовий, повітряний (протиповітряний) бій або здійснювати бойове чи тилове забезпечення бойових дій. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 166653 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 55872 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1109666655 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • فوج وحدة عسكرية تتألف من عدة كتائب يقودها ضابط برتبة عقيد، عدة أفواج تشكل قوة عسكرية بحجم لواء. (ar)
 • Pluk, dříve regiment je vojenský útvar, který tvoří základní taktický celek. Má pevnou organizaci a obvykle se skládá z velitelství, ze dvou až čtyř bojových praporů, které obvykle patří ke stejnému typu zbraně, a z podpůrných a zabezpečovacích jednotek. Velitelem pluku bývá plukovník. V mírových dobách má pluk obvykle od několika set do tří tisíc vojáků. Válečné počty mohou být i několikanásobně vyšší. V leteckých ozbrojených silách je obdobou pluku křídlo nebo eskadra. Nadřízeným útvarem pluku je brigáda a divize. Podřízené jednotky jsou prapory a roty. (cs)
 • Regimento estas parto de armeo, konsistanta el kelkaj batalionoj aŭ skadroj. Ĝi kutime enhavas inter mil kaj kelkmil homojn. Regimento povas esti batal-taĉmento aú nur administra. Historie unu el difinaj ecoj de regimento estas ke ĝi enhavas ĉiujn necesajn loĝistikajn taĉmentojn kaj povas agi aŭtonome dum militaj operacoj. La rango de estro por regimento plej ofte estas kolonelo aŭ egala. En armeoj, regimentoj estas ofte unuigataj en diviziojn (plej kutime, po 4), aú iuj malsamaj batalionoj (infanteria, artileria, tanka) kaj rotoj estas kunigitaj en brigado (eo)
 • Erregimentu koronel batek agintzen duen gudari taldea da. Kopurua herrialdez herrialde eta armadaz armada aldatzen da baina normalean 2.000 eta 3.000 soldadu artean, zenbait batailoitan banaturik. Commonwealtheko herrialdeetan txikiagoak dira, batailoien parekoak. Izena frantsesezko régiment hitzetik hartu zuten eta XVI. mendetik aurrera Europa osotik hedatu zen. Espainian tertzioak ordezkatu zituen Filipe V.ak 1704an armada berrantolatu zuenean. (eu)
 • Un regimiento es una unidad militar que por lo general agrupa a varios batallones, normalmente entre dos y cuatro, y es mandado por un coronel con su plana mayor. Los regimientos actuales suelen agrupar entre 1000 y 3000 hombres, dependiendo de su estado operativo y la doctrina existente en sus fuerzas armadas. (es)
 • Resimen (di TNI disingkat Men) adalah pasukan tentara yang terdiri atas beberapa batalyon yang biasanya dikepalai oleh seorang . Biasanya 1 Resimen terdiri dari beberapa batalyon, 1 resimen dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel dan batalyon dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Mayor. (in)
 • 連隊(れんたい、聯隊とも、仏: Régiment、英: regiment)は、近世以降の陸軍の部隊編制単位のひとつである。ヨーロッパにおいて16世紀末までに成立した。「統治」を意味するregimeの語幹が意味する通り、連隊は管理・行政用の単位で、そのまま一つの駐屯地・兵営に相当することが多い。このため、戦時編制としては上位の旅団か、下位の大隊が重視される。師団が普及するまでは徴兵と管理の基本単位で、それ以後は同一兵科で編成される最大の部隊であった。諸兵科の混成が進んだ現代では独自の意義は薄れた。 本来ならば旅団の下で大隊の上にあたるが、旅団・連隊・大隊のいずれかを中抜きする編制を採ることもあるので、師団のすぐ下に連隊を置く編制(アメリカ海兵隊やロシア陸軍、ロシア空挺軍など)や連隊のすぐ下に中隊を置く編制(フランス陸軍や陸上自衛隊など)、さらに連隊を置かず旅団のすぐ下に大隊を置く編制(アメリカ陸軍など)も現代では珍しくない。第二次世界大戦後の連隊の人員は3,000名程度。連隊長には、通常大佐が充てられるが、場合によっては中佐が充てられることもある。 大隊同様、旅団や師団の隷下に置かれず、軍・軍団・軍集団の指揮官の直接麾下になって特命に従事する独立部隊となることもある。 (ja)
 • 연대(聯隊, 문화어: 련대, 영어: regiment)는 육군의 부대 편성 단위 중의 하나이다. 근세부터 존재하던 부대 단위이다. (ko)
 • Полк — формирование (воинская часть), основная тактическая и административно-хозяйственная единица в вооружённых силах многих государств мира. Полк по составу занимает промежуточное место между батальоном и бригадой. Встречается практически во всех видах вооружённых сил, родах войск и специальных войсках. Предназначен для выполнения боевых задач в составе соединения, а также самостоятельного ведения боевых действий. В зависимости от принадлежности роду войск (сил), специальным войскам полк может вести общевойсковой, воздушный (противовоздушный) бой или осуществлять боевое или тыловое обеспечение боевых действий. (ru)
 • 团(英語:Regiment)是现代军队的一个单位,欧美国家的军编制通常會包括两千至三千名左右的士兵,在亞洲国家的编制一般則在两千人左右。团的最高指挥官是团长。 (zh)
 • Полк — формування (військова частина), основна тактична та адміністративно-господарська одиниця у військових силах багатьох держав світу.[джерело?] Полк за складом займає проміжне місце між батальйоном і бригадою. Зустрічається практично у всіх видах збройних сил, родах військ і спеціальних військ. Призначений для виконання бойових завдань у складі з'єднань, а також самостійного ведення бойових дій. У залежності від особливостей роду військ (сил), спеціальним військом полк може вести загальновійськовий, повітряний (протиповітряний) бій або здійснювати бойове чи тилове забезпечення бойових дій. (uk)
 • El regiment és una unitat militar dins els exèrcits de terra i està format per la suma de 2 o més batallons sota el comandament d'un coronel. Es considera que el regiment és una unitat militar que va originar-se a Itàlia a final del segle xvi, quan els exèrcits van evolucionar de comitives que seguien els cavallers, a estructures militars formalment organitzades i permanents. Els regiments rebien el nom dels coronels al comandament, i es dissolien al final de la campanya o de guerra, en la que el coronel i el seu regiment poden ser contractats i servir a diversos monarques o països. (ca)
 • Το σύνταγμα (συμβολισμός ΝΑΤΟ: ΙΙΙ) είναι μια στρατιωτική μονάδα. Αριθμεί περίπου 1.000 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από συνταγματάρχη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Σύνταγμα Πυροβολικού καλείται διοίκηση πυροβολικού. Το σύνταγμα υποδιαιρείται σε τάγματα. Τα τελευταία χρόνια τα συντάγματα του Ελληνικού Στρατού Ξηράς αντικαθίστανται από ταξιαρχίες. Στη Μεσαιωνική Ευρώπη ο όρος «σύνταγμα» εννοούσε κάθε μεγάλο σώμα στρατιωτών που πολεμούσαν στη γραμμή του μετώπου. Εκείνη την εποχή κατά παράδοση οι στρατιώτες στρατολογούνταν από συγκεκριμένες περιοχές, τα καντόνια. (el)
 • Das Regiment (lateinisch regimen = Lenkung, Herrschaft, Regierung) ist eine mittelgroße militärische Formation. Gliederung und Stärke variieren abhängig von Waffengattung, Epoche und Land stark. In den meisten Fällen besteht ein Regiment aus einigen Bataillonen, die je nach Ausrichtung das Regiment unabhängig einsetzbar machen können. (de)
 • A regiment is a military unit. Its role and size varies markedly, depending on the country, service and/or a specialisation. In Medieval Europe, the term "regiment" denoted any large body of front-line soldiers, recruited or conscripted in one geographical area, by a leader who was often also the feudal lord in capite of the soldiers. Lesser barons of knightly rank could be expected to muster or hire a company or battalion from their manorial estate. (en)
 • Un régiment est une unité militaire dont l'effectif moyen varie habituellement entre 1 000 et 3 500 soldats, commandés par un officier supérieur du grade de colonel ou de lieutenant-colonel. L'appellation de régiment est surtout utilisée dans les forces terrestres mais parfois également dans certaines forces aériennes ou maritimes. La majorité des régiments appartiennent à une seule arme : régiments d'infanterie, du génie, de chars (ou régiments blindés), du train, etc. même s'il existe également des régiments interarmes. (fr)
 • Il reggimento è un'unità militare monoarma composta normalmente da più battaglioni, o anche da un singolo battaglione, oltre al reparto comando. In taluni eserciti è costituito da più compagnie, come nel caso dell'Esercito francese.È costituito da un numero variabile di militare in funzione della composizione dei battaglioni. È normalmente comandato da un colonnello. Attualmente, nell'Esercito Italiano, più reggimenti formano una brigata.In altri eserciti, invece, più reggimenti formavano (e formano ancora, negli eserciti che lo prevedono) una divisione. (it)
 • Een regiment is een militaire eenheid die verschillende betekenissen kan hebben. In het Nederlandse en Britse leger is het regiment de administratieve organisatie die de tradities van een eenheid bewaart en niet zozeer een organieke gevechtseenheid. Een regiment kan bestaan uit één of meer bataljons. Het regiment bestaat van oudsher uit gevechtseenheden van dezelfde aard (infanterie, cavalerie, etc.) met enkele ondersteunende eenheden. Een regiment staat onder leiding van een kolonel. Bataljons van verschillende regimenten kunnen samengevoegd worden in gevechtseenheden zoals brigades of divisies. (nl)
 • Pułk (przestarz. i w innych językach „regiment”) – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie). Pułk jest oddziałem taktycznym złożonym z dowództwa, sztabu, kwatermistrzostwa, kilku pododdziałów (batalionów, dywizjonów, kompanii, baterii, eskadr) określonego dla danego pułku rodzaju wojsk oraz z pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań pułku. Pułk jest jednostką samodzielną pod względem administracyjnym i gospodarczym, ma też własny sztandar. W zależności od przeznaczenia istnieją pułki piechoty, pułki zmechanizowane, pułki czołgów, pułki powietrznodesantowe, pułki artylerii, pułki artylerii przeciwlotniczej, pułki , pułki artylerii przeciwpancernej, pułki saperów, pułki łączności, pułki lotnicz (pl)
 • Regimento é uma unidade militar tradicionalmente comandada por um coronel e composta por um número variável de batalhões ou subunidades equivalentes da mesma arma. Em termos de organização e de funções, os regimentos dos vários exércitos podem ser divididos em dois grandes tipos, correspondentes aos sistemas Regimental e Continental. Os regimentos do primeiro tipo constituem unidades operacionais, empenháveis em combate. Já os do segundo tipo são apenas unidades administrativas, responsáveis pela gestão não operacional das suas subunidades - estas sim, constituindo unidades operacionais - em termos de recursos humanos, de instrução, de mobilização e de reserva. (pt)
 • Regemente är en militär administrativ enhet. I Sverige är regementet en fredstida utbildningsenhet samt den högsta organisationsnivån inom ett truppslag. Regementet är också en viktig traditionsbärare inom de flesta arméer. (sv)
rdfs:label
 • Regiment (en)
 • فوج (وحدة عسكرية) (ar)
 • Regiment (ca)
 • Pluk (cs)
 • Regiment (de)
 • Στρατιωτικό σύνταγμα (el)
 • Regimento (eo)
 • Regimiento (es)
 • Erregimentu (eu)
 • Resimen (in)
 • Régiment (fr)
 • Reggimento (it)
 • 연대 (군사) (ko)
 • Regiment (nl)
 • 連隊 (ja)
 • Pułk (pl)
 • Regimento (pt)
 • Полк (ru)
 • Regemente (sv)
 • Полк (uk)
 • 團 (軍隊) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:commandStructure of
is dbo:militaryUnit of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:commands of
is dbp:role of
is dbp:size of
is dbp:type of
is dbp:unit of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License