A pulpit is a raised stand for preachers in a Christian church. The origin of the word is the Latin pulpitum (platform or staging). The traditional pulpit is raised well above the surrounding floor for audibility and visibility, accessed by steps, with sides coming to about waist height. From the late medieval period onwards, pulpits have often had a canopy known as the sounding board or abat-voix above and sometimes also behind the speaker, normally in wood. Though sometimes highly decorated, this is not purely decorative, but can have a useful acoustic effect in projecting the preacher's voice to the congregation below. Most pulpits have one or more book-stands for the preacher to rest his or her bible, notes or texts upon.

Property Value
dbo:abstract
 • Un púlpit o trona és una plataforma elevada que hi ha als temples catòlics i als refetors dels monestirs i convents que servia per a la predicació o per a la lectura en veu alta. A les esglésies s'acostumen a trobar adossades a una columna o pilar de la nau central, prop del presbiteri. Poden ser construïdes en fusta o bé d'obra i s'hi acostuma a accedir per una escala que pot ser, igualment de fusta o bé obrada. Sovint disposen d'una peça superior anomenada tornaveu que com el seu nom indica servia per a millorar l'acústica de la predicació quan es feia sense amplificació. Les trones o púlpits sorgeixen com una evolució dels ambons i comencen a adquirir un gran desenvolupament a partir de la Baixa Edat Mitjana, en paral·lel a la importància creixent de la predicació. Algunes d'elles són notables obres d'art. La reforma litúrgica derivada del Concili Vaticà II i la introducció d'altaveus a les esglésies va fer caure en desús la predicació dels dels púlpits. Els púlpits dels refetors de convents i monestirs s'acostumen a trobar en una paret lateral i des d'allí es llegeix la Bíblia o altres textos mentre la comunitat fa els seus àpats. * Púlpit de l'església de , de Montpeller * Púlpit de la catedral de Besiers * Púlpit de la Cartoixa de Granada (ca)
 • Kazatelna je vyvýšené místo, architektonický útvar či nábytek v kostele, odkud kněz přednáší kázání. (cs)
 • Ο άμβωνας (από το ρήμα «αναβαίνω») είναι ένα ειδικό υπερυψωμένο βήμα στο εσωτερικού της εκκλησίας, από όπου εκφωνείται κήρυγμα ή ο διάκονος διαβάζει το ευαγγέλιο. Η ανάγκη του άμβωνα σαν ιδιαίτερου χώρου δημιουργήθηκε από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όπου έπρεπε ο αναγνώστης του ευαγγελίου και οι ψάλτες να είναι ορατοί απ' όλους τους πιστούς. Στην αρχή τοποθετούνταν στο μέσο του ναού, κατόπιν καθορίστηκε ως μόνιμος χώρος το αριστερό (βόρειο) μέρος του κυρίως ναού. Ο άμβωνας συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και ο διάκονος τον άγγελο της Αναστάσεως (Μάρκ. ιστ΄ 6). Ο άμβωνας είναι μαρμάρινος ή ξύλινος, πλούσιος σε φιλοτεχνήματα και αξιόλογα σκαλίσματα. Φέρει συνήθως παραστάσεις των ιερών Ευαγγελιστών και υπάρχει ανάγλυφο περιστέρι, πάνω στο οποίο τοποθετείται το ιερό Ευαγγέλιο και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. (el)
 • Predikejo aŭ predika katedro: En la kirkoj, do kristanaj preĝejoj, la prediko ekde la 13-a jarcento ekhavis pli gravan rolon, kio montriĝis en la arĥitekta stilo. La alta loko kaj la ornamaĵoj substrekis la gravecon de la prediko. Nuntempe per la elektraj laŭtiloj kaj la deziro de alproksimiĝo al la aŭskultantoj oni ofte uzas pli malgrandan lokon (ambono) por la prediko kaj aliaj laŭtlegoj. (eo)
 • A pulpit is a raised stand for preachers in a Christian church. The origin of the word is the Latin pulpitum (platform or staging). The traditional pulpit is raised well above the surrounding floor for audibility and visibility, accessed by steps, with sides coming to about waist height. From the late medieval period onwards, pulpits have often had a canopy known as the sounding board or abat-voix above and sometimes also behind the speaker, normally in wood. Though sometimes highly decorated, this is not purely decorative, but can have a useful acoustic effect in projecting the preacher's voice to the congregation below. Most pulpits have one or more book-stands for the preacher to rest his or her bible, notes or texts upon. The pulpit is generally reserved for clergy. This is mandated in the regulations of the Catholic Church, and several others (though not always strictly observed). Even in Welsh Nonconformism, this was felt appropriate, and in some chapels a second pulpit was built opposite the main one for lay exhortations, testimonials and other speeches. Many churches have a second, smaller stand called the lectern, which can be used by lay persons, and is often used for all the readings and ordinary announcements. The traditional Catholic location of the pulpit to the side of the chancel or nave has been generally retained by Anglicans and some Protestant denominations, while in Presbyterian and Evangelical churches the pulpit has often replaced the altar at the centre. Equivalent platforms for speakers are the bema (bima, bimah) of ancient Greece and Jewish synagogues, and the minbar of Islamic mosques. From the pulpit is often used synecdochically for something which is said with official church authority. (en)
 • Púlpito, palabra proveniente del Latín pulpitum (tribuna),​ es la plataforma elevada en las iglesias desde la que se predica. Cuando se usan para proclamar las Lecturas se llaman también ambones. Se sitúan próximos al altar, generalmente adosados a uno de los soportes de la nave principal del templo. Actualmente se usan poco, pues las normas litúrgicas vigentes recomiendan que la homilía, como parte integrante de la misa, se diga desde el presbiterio, junto al altar. En el teatro clásico se llama púlpito al muro vertical que eleva el proscenio sobre la orchestra.​ (es)
 • Die Kanzel, zuweilen auch Predigtstuhl genannt, ist ein erhöhter Ort in oder an Kirchen, Synagogen und Moscheen, von dem aus der Geistliche das Wort Gottes verkündigt und die Predigt hält. (de)
 • Pulpitua edo Sermoitegia egiteko eta predikatzeko erabiltzen den plataforma antzekoa da, leku garaian kokatua eliza osoan entzun ahal izateko. Irakurgaiak aldarrikatzeko erabiltzen direnean, anboi ere deitzen zaie. Gehienetan, karel bat dute aurrean eta ahots-itzulkina gainaldean. Aldaretik gertu daude, oro har, tenpluko nabe nagusiaren euskarrietako bati itsatsirik. Gaur egun, gutxi erabiltzen dira, indarrean dauden arau liturgikoek, sermoia, mezaren zati bezala, presbiteriotik, aldare ondoan esatea gomendatzen baitute. (eu)
 • La chaire (du latin cathedra, « siège ») ou plus complètement la chaire de vérité ou chaire à prêcher, est à l'origine le siège d'un évêque dans son église principale (maintenant désigné sous le terme de cathèdre). * En tant que meuble, au Moyen Âge (XIIIe siècle), ce terme désigne un siège en bois à haut dossier et aux accotoirs pleins réservé au maître de maison. Elle est sans dais jusqu'au XVe siècle. La chaire a symbolisé la fonction d'autorité et d'enseignement de l'évêque, ce qui a conduit à deux sens dérivés : * en architecture, la chaire désigne également la tribune du prédicateur dans une église ; * le terme désigne le poste d'un professeur responsable de l'enseignement d'une matière dans l'enseignement universitaire. Jusqu'au XVIIe siècle, on utilisait indifféremment les mots « chaire » ou « chaise », la distinction entre les deux termes n'étant pas définitivement fixée à cette époque. Il semblerait que le langage précieux de cette époque refusait les consonnes « dures », considérées comme trop vulgaires. L'expression « chaire de Saint-Pierre » s'emploie lorsque le Pape parle d'autorité : ex cathedra. Depuis le concile Vatican II, les chaires de vérité ne sont que rarement utilisées. Pas tellement que ce changement soit issu de la réforme liturgique (qui n'interdit pas d'utiliser la chaire pour l'homélie), mais l'usage de plus en plus répandu des microphones et haut-parleurs permit de revenir à l'ambon comme lieu de prédication. Le prêtre ne doit plus se rendre au centre de la nef (en « chaire ») pour donner son sermon. (fr)
 • Mimbar gereja adalah sebuah panggung yang berada di dalam gereja yang dipakai untuk menyampaikan khotbah, khususnya pada hari Minggu. (in)
 • Il pulpito (dal latino pulpitum che significa impalcatura, piattaforma) indica una piattaforma rialzata usata per scopi civili e religiosi. (it)
 • 講壇 (こうだん、pulpit) は、キリスト教会において教役者が礼拝を導き、説教を行う場所。説教することを講壇に立つという。またキリスト教会において、初期教会などの聖書朗読台、または講壇のことをアンボ ambo という。これは後期ラテン語である。語源となった pulpitum はラテン語で、英語の pulpit は1338年からこの形で見える。 朗読台のように机のように作られたもの、教会の部屋の片隅に作られたおなじみのスタイルなどがあるが、などを行わないので、シナゴーグのビーマーのように周りを通路にしたものは無い。 * エステルゴム * アーヘン大聖堂 * * (ja)
 • 강대(講臺, platform, pulpit) 혹은 설교단(說教壇)는 예배시 설교, 성경봉독, 기도문 등을 이용하기 위해 만들어진 단이다. 보통 교회에서 '강대상'(講臺上), '설교단'(說敎壇)이라고 부른다. 신학적으로 강대는 하나님의 말씀이 선포되는 공간으로 모든 예배가 하나님의 말씀의 권위와 증거가 중심됨을 의미한다. 개혁 교회는 예배의 중심이 설교인데 설교없으면 예배가 없다고 본다. 어떤 교회에서는 강대상과 성경 낭독대를 별개로 이용하는데 영국 성공회의 영향이다. 대한예수교장로회(통합) 교단에서는 이 형식을 취한다. 대한예수교장로회(합동)측에서는 하나만 있다. 개혁 교회에서는 성경 낭독대(lectern)없이 오직 강대상 하나만을 사용하는 것이 전통이다.또한 교회에서 초기 교회에는 설교단이 없고 성경 낭독대만이 있었는데, 이 낭독대를 암보(ambo)라고 불렀다. 라틴어로 강단을 의미하는 pulpitum이 영어식 표현 pulpit으로 변형되어 1338년부터 사용되었다. 낭독대처럼 책상이 있도록 만들어져 있다. (ko)
 • Een kansel, preekstoel of spreekgestoelte is een verhoogde plaats in een kerk van waaraf de geestelijke spreekt. Ondanks het woord preekstoel doet hij dat steeds staande, al kan ook een zitplaats ingebouwd zijn. De preekstoel staat symbool voor de berg van waarop Jezus Christus predikte. (nl)
 • Ambona (gr. szczyt, podwyższenie), kazalnica – w budownictwie sakralnym miejsce służące duchownym do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań. (pl)
 • Púlpito é uma plataforma elevada utilizada por oradores e leitores em uma igreja ou templo. A origem da palavra é o termo latino "pulpitum", que significa "plataforma" ou "palco". Em muitas igrejas cristãs, há dois locais específicos para os leitores e oradores na frente do altar-mor. Geralmente, o da esquerda (do ponto de vista dos fieis na nave) é chamado "de púlpito" e como geralmente é dali que se lê o Evangelho durante a missa, é chamado também de "lado do Evangelho". Do outro lado direito está o atril, cuja função principal é servir como suporte para as demais leituras litúrgicas (Antigo Testamento e as epístolas), para chamar os fieis à oração ou para anúncios gerais. Este lado é conhecido, por isto, como "lado das epístolas". Em algumas igrejas, isto inverte-se: o atril fica à esquerda da congregação e o púlpito, de onde se profere a homilia, à direita, enquanto que o Evangelho é lido do centro do presbitério ou na frente do altar. (pt)
 • Predikstol är en upphöjd plats i kyrkor och moskéer varifrån Guds ord förkunnas och predikan hålls. (sv)
 • Кафедра — трибуна, возвышенное место в церквях, синагогах и мечетях, с которого духовное лицо читает проповедь. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 251307 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 26223 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 973789227 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Kazatelna je vyvýšené místo, architektonický útvar či nábytek v kostele, odkud kněz přednáší kázání. (cs)
 • Predikejo aŭ predika katedro: En la kirkoj, do kristanaj preĝejoj, la prediko ekde la 13-a jarcento ekhavis pli gravan rolon, kio montriĝis en la arĥitekta stilo. La alta loko kaj la ornamaĵoj substrekis la gravecon de la prediko. Nuntempe per la elektraj laŭtiloj kaj la deziro de alproksimiĝo al la aŭskultantoj oni ofte uzas pli malgrandan lokon (ambono) por la prediko kaj aliaj laŭtlegoj. (eo)
 • Púlpito, palabra proveniente del Latín pulpitum (tribuna),​ es la plataforma elevada en las iglesias desde la que se predica. Cuando se usan para proclamar las Lecturas se llaman también ambones. Se sitúan próximos al altar, generalmente adosados a uno de los soportes de la nave principal del templo. Actualmente se usan poco, pues las normas litúrgicas vigentes recomiendan que la homilía, como parte integrante de la misa, se diga desde el presbiterio, junto al altar. En el teatro clásico se llama púlpito al muro vertical que eleva el proscenio sobre la orchestra.​ (es)
 • Die Kanzel, zuweilen auch Predigtstuhl genannt, ist ein erhöhter Ort in oder an Kirchen, Synagogen und Moscheen, von dem aus der Geistliche das Wort Gottes verkündigt und die Predigt hält. (de)
 • Pulpitua edo Sermoitegia egiteko eta predikatzeko erabiltzen den plataforma antzekoa da, leku garaian kokatua eliza osoan entzun ahal izateko. Irakurgaiak aldarrikatzeko erabiltzen direnean, anboi ere deitzen zaie. Gehienetan, karel bat dute aurrean eta ahots-itzulkina gainaldean. Aldaretik gertu daude, oro har, tenpluko nabe nagusiaren euskarrietako bati itsatsirik. Gaur egun, gutxi erabiltzen dira, indarrean dauden arau liturgikoek, sermoia, mezaren zati bezala, presbiteriotik, aldare ondoan esatea gomendatzen baitute. (eu)
 • Mimbar gereja adalah sebuah panggung yang berada di dalam gereja yang dipakai untuk menyampaikan khotbah, khususnya pada hari Minggu. (in)
 • Il pulpito (dal latino pulpitum che significa impalcatura, piattaforma) indica una piattaforma rialzata usata per scopi civili e religiosi. (it)
 • 講壇 (こうだん、pulpit) は、キリスト教会において教役者が礼拝を導き、説教を行う場所。説教することを講壇に立つという。またキリスト教会において、初期教会などの聖書朗読台、または講壇のことをアンボ ambo という。これは後期ラテン語である。語源となった pulpitum はラテン語で、英語の pulpit は1338年からこの形で見える。 朗読台のように机のように作られたもの、教会の部屋の片隅に作られたおなじみのスタイルなどがあるが、などを行わないので、シナゴーグのビーマーのように周りを通路にしたものは無い。 * エステルゴム * アーヘン大聖堂 * * (ja)
 • 강대(講臺, platform, pulpit) 혹은 설교단(說教壇)는 예배시 설교, 성경봉독, 기도문 등을 이용하기 위해 만들어진 단이다. 보통 교회에서 '강대상'(講臺上), '설교단'(說敎壇)이라고 부른다. 신학적으로 강대는 하나님의 말씀이 선포되는 공간으로 모든 예배가 하나님의 말씀의 권위와 증거가 중심됨을 의미한다. 개혁 교회는 예배의 중심이 설교인데 설교없으면 예배가 없다고 본다. 어떤 교회에서는 강대상과 성경 낭독대를 별개로 이용하는데 영국 성공회의 영향이다. 대한예수교장로회(통합) 교단에서는 이 형식을 취한다. 대한예수교장로회(합동)측에서는 하나만 있다. 개혁 교회에서는 성경 낭독대(lectern)없이 오직 강대상 하나만을 사용하는 것이 전통이다.또한 교회에서 초기 교회에는 설교단이 없고 성경 낭독대만이 있었는데, 이 낭독대를 암보(ambo)라고 불렀다. 라틴어로 강단을 의미하는 pulpitum이 영어식 표현 pulpit으로 변형되어 1338년부터 사용되었다. 낭독대처럼 책상이 있도록 만들어져 있다. (ko)
 • Een kansel, preekstoel of spreekgestoelte is een verhoogde plaats in een kerk van waaraf de geestelijke spreekt. Ondanks het woord preekstoel doet hij dat steeds staande, al kan ook een zitplaats ingebouwd zijn. De preekstoel staat symbool voor de berg van waarop Jezus Christus predikte. (nl)
 • Ambona (gr. szczyt, podwyższenie), kazalnica – w budownictwie sakralnym miejsce służące duchownym do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań. (pl)
 • Predikstol är en upphöjd plats i kyrkor och moskéer varifrån Guds ord förkunnas och predikan hålls. (sv)
 • Кафедра — трибуна, возвышенное место в церквях, синагогах и мечетях, с которого духовное лицо читает проповедь. (ru)
 • Un púlpit o trona és una plataforma elevada que hi ha als temples catòlics i als refetors dels monestirs i convents que servia per a la predicació o per a la lectura en veu alta. A les esglésies s'acostumen a trobar adossades a una columna o pilar de la nau central, prop del presbiteri. Poden ser construïdes en fusta o bé d'obra i s'hi acostuma a accedir per una escala que pot ser, igualment de fusta o bé obrada. Sovint disposen d'una peça superior anomenada tornaveu que com el seu nom indica servia per a millorar l'acústica de la predicació quan es feia sense amplificació. * * * (ca)
 • Ο άμβωνας (από το ρήμα «αναβαίνω») είναι ένα ειδικό υπερυψωμένο βήμα στο εσωτερικού της εκκλησίας, από όπου εκφωνείται κήρυγμα ή ο διάκονος διαβάζει το ευαγγέλιο. Η ανάγκη του άμβωνα σαν ιδιαίτερου χώρου δημιουργήθηκε από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όπου έπρεπε ο αναγνώστης του ευαγγελίου και οι ψάλτες να είναι ορατοί απ' όλους τους πιστούς. Στην αρχή τοποθετούνταν στο μέσο του ναού, κατόπιν καθορίστηκε ως μόνιμος χώρος το αριστερό (βόρειο) μέρος του κυρίως ναού. (el)
 • A pulpit is a raised stand for preachers in a Christian church. The origin of the word is the Latin pulpitum (platform or staging). The traditional pulpit is raised well above the surrounding floor for audibility and visibility, accessed by steps, with sides coming to about waist height. From the late medieval period onwards, pulpits have often had a canopy known as the sounding board or abat-voix above and sometimes also behind the speaker, normally in wood. Though sometimes highly decorated, this is not purely decorative, but can have a useful acoustic effect in projecting the preacher's voice to the congregation below. Most pulpits have one or more book-stands for the preacher to rest his or her bible, notes or texts upon. (en)
 • La chaire (du latin cathedra, « siège ») ou plus complètement la chaire de vérité ou chaire à prêcher, est à l'origine le siège d'un évêque dans son église principale (maintenant désigné sous le terme de cathèdre). * En tant que meuble, au Moyen Âge (XIIIe siècle), ce terme désigne un siège en bois à haut dossier et aux accotoirs pleins réservé au maître de maison. Elle est sans dais jusqu'au XVe siècle. La chaire a symbolisé la fonction d'autorité et d'enseignement de l'évêque, ce qui a conduit à deux sens dérivés : (fr)
 • Púlpito é uma plataforma elevada utilizada por oradores e leitores em uma igreja ou templo. A origem da palavra é o termo latino "pulpitum", que significa "plataforma" ou "palco". Em muitas igrejas cristãs, há dois locais específicos para os leitores e oradores na frente do altar-mor. Geralmente, o da esquerda (do ponto de vista dos fieis na nave) é chamado "de púlpito" e como geralmente é dali que se lê o Evangelho durante a missa, é chamado também de "lado do Evangelho". Do outro lado direito está o atril, cuja função principal é servir como suporte para as demais leituras litúrgicas (Antigo Testamento e as epístolas), para chamar os fieis à oração ou para anúncios gerais. Este lado é conhecido, por isto, como "lado das epístolas". (pt)
rdfs:label
 • Púlpit (ca)
 • Kazatelna (cs)
 • Kanzel (de)
 • Άμβωνας (el)
 • Predikejo (eo)
 • Púlpito (es)
 • Pulpit (en)
 • Pulpitu (eu)
 • Chaire (église) (fr)
 • Mimbar Gereja (in)
 • Pulpito (it)
 • 講壇 (ja)
 • 강대 (ko)
 • Kansel (nl)
 • Ambona (architektura) (pl)
 • Púlpito (pt)
 • Кафедра (возвышение для оратора) (ru)
 • Predikstol (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:architect of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:attributes of
is foaf:primaryTopic of