About: Price

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A price is the (usually not negative) quantity of payment or compensation given by one party to another in return for goods or services. In some situations, the price of production has a different name. If the product is a "good" in the commercial exchange, the payment for this product will likely be called its "price". However, if the product is "service", there will be other possible names for this product's name. For example, the graph on the bottom will show some situations A good's price is influenced by production costs, supply of the desired item, and demand for the product. A price may be determined by a monopolist or may be imposed on the firm by market conditions.

Property Value
dbo:abstract
 • En economia, el preu és l'assignació d'un valor monetari numèric a una mercaderia o servei. El concepte de preu és central en microeconomia on és una de les variables més importants en la . Quan es parla del preu dels valors mobiliaris, de les divises, o de béns que tenen un preu a una borsa, hom en diu . Al mercat lliure, el preu es fixa mitjançant la llei de l'oferta i la demanda. En el cas de monopoli el preu es fixa mitjançant la corba que maximitza el benefici de l'empresa en funció dels costos de producció. Al llarg del temps els preus poden créixer (inflació) o decréixer (deflació). Aquestes variacions es determinen mitjançant el càlcul de l'índex de preus, com per exemple l'Índex de Preus al Consum (IPC), l' (IPI), etc. (ca)
 • السِّعر (أو الثَمَن) هو قيمة أي منتج أو خدمة معبر عنها بشكل نقدي. التسعير هو تحديد سِعر بيع المنتج، وهو يوثر على المركز التنافسي للمشروع ونصيبه من السوق وبالتالي على الأرباح التي يمكن تحقيقها وعلى القائم ضرورة الاهتمام بدراسة العلاقة بين السعر والطلب ودراسة التغيرات التي طرأت على أسعار المنافسين كنتيجة لوجود منتجين جدد لنفس السلعة أو بديل لها في السوق أو أي اختلاف في سعر المادة الأولية المستخدمة في صنع هذه السلع. (ar)
 • التسعير هو ركيزه رئيسية من ركائز التسويق الاربعة والتي تشمل أيضًا المنتج والترويج والمكان، كذلك هو الإجراء الذي تضع بمقتضاه الشركة السعر الذي ستبيع به منتجاتها وخدماتها، ويكون في الغالب جزء من الخطة التسويقية للشركة. تأخذ الشركة بعين الاعتبار عند تحديد سعر منتجاتها تكلفة التصنيع، والمكان، والمنافسة، وحالة السوق، والعلامة التجارية، وجودة المنتج.التسعير هو الوحيد العنصر المدرة للدخل من باقي الركائز الأربعة، والباقين يعدوا من ضمن مراكز التكلفة، إلا أنهم سيساهمون في تقليل مرونة الأسعار وبالتالي ستمكن من زيادة الأسعار والتي ستقود إلى زيادة الأرباح. (ar)
 • Slovo oceňování má následující významy: 1. * určování ceny, hodnoty v penězích (oceňování dlouhodobého majetku, škod), 2. * kritické hodnocení a posuzování (např. reputable artist — oceňovaný umělec a jeho nejcennější díla), 3. * udělování cen (finalistům soutěže a pod.), 4. * pochvalné uznání hodnoty (například rčení "snaha se cení", "konečně to někdo ocenil"). Následující článek se zabývá jen prvním významem slova oceňování. Oceňování v podnikové praxi je určení toho, co firma dostane za svůj produkt. Faktory oceňování jsou výrobní náklady, trh, konkurence, situace na trhu, značka a kvalita produktu. Oceňování je klíčovou proměnnou v mikroekonomické teorii alokace ceny. Cena je základním aspektem finančního modelování a je jedním ze čtyř P marketingového mixu (další tři aspekty jsou produkt, propagace a místo). (cs)
 • Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky. Dnes obvykle ukazuje množství peněz potřebných k uskutečnění směny daného statku. Ceny mohou být vyjádřeny též v ostatních statcích (např. 1 kráva = 2 ovce a opačně 1 ovce = 1/2 krávy), ale dnes se již barterový obchod využívá jen minimálně. Pojem cena zahrnuje též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu (cena práce), kurz (cena cizí měny), úrok (cena peněz). Podle pojetí anglické klasické školy (David Ricardo, Adam Smith, John Stuart Mill) je cena statku určená tím, kolik práce bylo vynaloženo k jeho výrobě – to znamená, že výrobky, jejichž vytvoření je pracnější, mají tendenci být dražší než ty, které lze vytvořit snáze. Nákladovou teorii hodnoty posléze přejal i Karl Marx. Ačkoliv zní tato teorie intuitivně, je zcela chybná a nedokáže vysvětlit velké množství běžných jevů. Zásadní kritiku tohoto konceptu přednesl Carl Menger a další jako součást marginalistické revoluce. Ti tvrdí, že cena vychází ze subjektivního mezního užitku daného statku a je určena poptávkou a nabídkou tohoto statku. Podle této teorie se cena výsledného statku nesčítá z cen nákladů, ale právě opačně: spotřebitel ohodnotí penězi finální výrobek a následně dochází k formování cen zdrojů, které jsou k výrobě tohoto statku zapotřebí. Podle Post keynesovské a institucionální ekonomie ceny určují hlavně náklady a přirážkové ceny, které jsou založeny na celkových průměrných nákladech (včetně režijních/fixních nákladů) plus marže. Je třeba zmínit, že tvorba ceny neprobíhá obecně na úrovni statků (všechna voda vs. všechny diamanty světa), ale konkrétně u daných statků na daném místě v daném čase (jednokarátový diamant vs. jeden litr vody). Formálně jsou ceny stanoveny prodejci, kteří je následně upravují vzhledem k nabídce a poptávce tak, aby maximalizovali zisk. Prodejci se snaží o co nejvyšší ceny, kupující naopak o co nejnižší. (cs)
 • Γενικά στην Οικονομία με τον όρο τιμή ονομάζεται το μέτρο της ανταλλακτικής αξίας ενός αγαθού, (προϊόντος, ή υπηρεσίας) εκπεφρασμένο σε νομισματικές μονάδες, ή σ΄ ένα ευρύτατα αποδεκτό αγαθό - μέσον. Σύμφωνα με το Λεξιλόγιο Οικονομοτεχνικών Όρων του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητος: "Τιμή καλείται η ποσότης των χρηματικών μονάδων έναντι των οποίων ανταλλάσσεται εν δεδομένον οικονομικόν αγαθόν ή μία υπηρεσία". Ο ορισμός όμως αυτός δεν καλύπτει την διαφορετικότητα μεταξύ των όρων αξία - τιμή. Στην αγγλική γλώσσα η ίδια ονομασία Price χρησιμοποιείται και στο ρηματικό τύπο, όπως στη "τιμολόγηση αγαθών" (pricing goods) με την έννοια του καθορισμού μιας τιμής. Τέλος ο όρος τιμή στην οικονομία μπορεί να χρησιμοποιείται με την έννοια της τιμής της προσφοράς, όπως π.χ. τιμή της (παραγωγικής) προσπάθειας (price of effort). (Δείτε παρακάτω ενότητα "Διάκριση τιμών"). (el)
 • Der Preis ist die sich aus Angebot und Nachfrage auf einem Markt ergebende und in Geldeinheiten gezahlte Gegenleistung für eine bestimmte Mengeneinheit von erworbenen Produkten oder Dienstleistungen. (de)
 • Prezo estas sumo, kiu oni devas pagi por aĉeti iun varon aŭ servon. Prezo estas kutime esprimata pere de mono. Prezo estas inter malsamaj varoj. Sur la merkato prezo plenumas sekvajn funkciojn: * informan -- prezo signifas, ĉi varo estas rara aŭ ne. Do, prezo povas motivigi produktistojn por enveno sur la merkato. * dividan -- prezo separas aĉetantojn al tiuj, kiuj eblas aĉeti varon aŭ servon kaj tiuj, kiuj ne eblas. * kunordigan -- prezo povas kunordigi planojn de produktistoj kun deziroj de aĉetantoj. * situigan -- prezo ebligas lokigi produktadon tien, kie kostoj de produktado estos la plej malaltaj. Prezo estas formita kaŭze de mendado kaj ofertado (vidu merkata prezo), sed tio ne ekskluzivas influon de registaro en . (eo)
 • El precio es el pago o recompensa que se asigna a la obtención de bienes o servicios o, más en general, a una mercancía cualquiera. A pesar de que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista general, y entendiendo el dinero como una mercancía, se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en economías modernas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a través del dinero. En el desarrollo de la economía ha habido debate prolongado acerca de la relación entre el precio y el valor. Originalmente, la escuela clásica consideraba que el precio dependía directamente del valor, entendido como la cantidad de trabajo encapsulada en la producción de una mercancía dada (ver Teoría del valor-trabajo). Posteriormente, a partir del trabajo de los marginalistas, se llegó a concebir que el precio depende de la utilidad que cada individuo asigna al bien o servicio en cuestión. Una opinión que está llegando a ser de creciente influencia, a partir del trabajo de Piero Sraffa, es que el precio se determina en relación con un paquete de productos o mercaderías básicas o numerario (incluyendo el trabajo) que son fundamentales para la producción de los bienes de todo tipo. (ver Producción de mercancías por medio de mercancías) Dado que la relación entre valor (entendido como la cantidad de esas mercaderías básicas utilizadas en la producción) y precios constituyen la base de la ganancia, analizar la relación que se da entre el valor y el precio permite identificar la estrategia de precio que a largo plazo puede resultar exitosa para una compañía. (ver Valor agregado) A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). Estas variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, existiendo varios como el denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC), el (IPI), etc. (es)
 • Erabilera arruntean, salneurria edo prezioa ondasun edota zerbitzu baten truke alderdi batek beste bati ematen dion ordaina da. Ekonomia moderno guztietan, salneurria zein den adierazteko eta salneurria ordaintzeko ia beti diru unitateak erabiltzen dira. Hala ere, salneurria zehazteko, beste ondasun edo zerbitzu baten kopuruak erabil daitezke (adibidez: «Bizikleta honek lau masaje balio du»). Ekonomiaren arloan, transakzio batean trukatzen diren ondasun kopuruen arteko ratioa da prezioa. Goiko adibidean, ekonomialari batentzat, masaje baten salneurria 0,25 bizikleta litzateke. Hartara, dirua ondasun mota bat dela onartzen badugu (bizikletak edo sagarrak diren bezala), salneurriaren definizio honek transakzio guztietarako balioko digu, erabilera arruntekoa baino definizio orokorragoa baita. Erraz ikus daiteke prezioen aldaketak, era berean, aldaketak sortzen dituela eskarian eta eskaintzan. Prezioak ekonomia sistema jakin batean den diru kopuruaren araberakoak dira halaber; izan ere dirua urrea eta zilarra antzina adibidez sinboloa izateaz gainera, merkantzia ere bada; diru kopurua handitzen denean Amerikatik Europa aldera urre kopuru handiak ekarri zirenean, adibidez diruaren balioa murrizten da (diruak erosteko ahalmena galtzen du) eta proportzioan ondasun edo zerbitzuen prezioak gorantz egiten dute. Egoera horretan desoreka handiak sortzen dira ekonomian (ikus inflazio), izan ere nekez pareka baitaitezke ondasun eta zerbitzuen prezioen igoerak errenta eta soldaten igoerekin. Prezioak produktuen balioaren neurgailuak dira halaber, erosleek produktua izateagatik zenbat ordainduko luketen adierazten baitute. Definizio horretatik ateratzen da eragin handiko ekonomia funtzioa betetzen dutela prezioek. Artifizialki kontrolatuak ez badira, ondasunak eta zerbitzuak nahi dituztenen artean banatzeko mekanismo ekonomikoa dira; sistema horri prezio-mekanismo deritzo; mekanismo horren arabera prezioak aske mugitzen direnean berdinduko dira soilik eskaria eta eskaintza. Gehiegizko eskaintza bada, prezioak apalak izango dira eta ekoizpena murriztu egingo da; horrek prezioak igoaraziko ditu eskariaren eta eskaintzaren arteko parekatze bat izan arte. Era berean, eskaintzak ez baditu asetzen biztanleen beharrak, prezioak handiak izango dira, eta horrek produkzioa areagotuko du; hala, prezio apalagoak sortuko dira, eskaria eta eskaintza parekatu arte. (eu)
 • A price is the (usually not negative) quantity of payment or compensation given by one party to another in return for goods or services. In some situations, the price of production has a different name. If the product is a "good" in the commercial exchange, the payment for this product will likely be called its "price". However, if the product is "service", there will be other possible names for this product's name. For example, the graph on the bottom will show some situations A good's price is influenced by production costs, supply of the desired item, and demand for the product. A price may be determined by a monopolist or may be imposed on the firm by market conditions. Price can be quoted to currency, quantities of goods or vouchers. * In modern economies, prices are generally expressed in units of some form of currency. (More specifically, for raw materials they are expressed as currency per unit weight, e.g. euros per kilogram or Rands per KG.) * Although prices could be quoted as quantities of other goods or services, this sort of barter exchange is rarely seen. Prices are sometimes quoted in terms of vouchers such as trading stamps and air miles. * In some circumstances, cigarettes have been used as currency, for example in prisons, in times of hyperinflation, and in some places during World War II. In a black market economy, barter is also relatively common. In many financial transactions, it is customary to quote prices in other ways. The most obvious example is in pricing a loan, when the cost will be expressed as the percentage rate of interest. The total amount of interest payable depends upon credit risk, the loan amount and the period of the loan. Other examples can be found in pricing financial derivatives and other financial assets. For instance the price of inflation-linked government securities in several countries is quoted as the actual price divided by a factor representing inflation since the security was issued. "Price" sometimes refers to the quantity of payment requested by a seller of goods or services, rather than the eventual payment amount. This requested amount is often called the asking price or selling price, while the actual payment may be called transaction price or traded price. Likewise, the bid price or buying price is the quantity of payment offered by a buyer of goods or services, although this meaning is more common in asset or financial markets than in consumer markets. Economic price theory asserts that in a free market economy the market price reflects interaction between supply and demand: the price is set so as to equate the quantity being supplied and that being demanded. In turn, these quantities are determined by the marginal utility of the asset to different buyers and to different sellers. Supply and demand, and hence price, may be influenced by other factors, such as government subsidy or manipulation through industry collusion. When a raw material or a similar economic good for sale at multiple locations, the law of one price is generally believed to hold. This essentially states that the cost difference between the locations cannot be greater than that representing shipping, taxes, other distribution costs and more. (en)
 • Le prix, exprimé en un montant de référence (en général monétaire), est la traduction de la compensation qu'un opérateur est disposé à remettre à un autre en contrepartie de la cession d'un bien ou un service. Le prix mesure la valeur vénale d'une transaction et en constitue l'un des éléments essentiels. (fr)
 • Il prezzo è il valore economico di un bene o servizio espresso in moneta corrente in un dato tempo e luogo, che varia in base a modificazioni della domanda e offerta, e deve corrispondere al rapporto fra il ricavo totale desiderato dall'azienda da quella merce e il quantitativo prodotto: In questo parametro si concentra tutta l'informazione a disposizione degli agenti economici. Per attività, opere o prodotti di natura immateriale, ovvero i servizi, si dovrebbe usare più correttamente il termine tariffa invece che prezzo. Sebbene, a volte usato erroneamente come sinonimo, il costo è un concetto diverso dal prezzo: questo è sinteticamente rappresentabile dalla somma di costo (totale) e margine (di profitto). (it)
 • ( 일본사에 대해서는 가격 (일본사) 문서를 참고하십시오.) 가격(價格, 영어: price)은 경제, 비즈니스 면에서 물건, 용역, 자산의 금전적 수적 가치를 따지는 것이다. 값, 가액(價額)이라고도 한다.한 제품 및 서비스의 가격이란 소비자가 그 제품이나 서비스를 한 단위로 구매하기 위해 지불해야 하는 화폐의 양을 말한다. (ko)
 • 가격결정(Pricing)은 기업들이 재화와 서비스를 제공하는 대가를 결정하는 과정이다. 가격요소로는 생산비, 시장가격, 경쟁, 시장상황, 브랜드와 재화의 품질이 있다. 가격은 다양한 미시경제 가격결정이론에서 결정되기도 한다. 가격은 재무모형과 마케팅믹스 4p의 기초이기도 하다. (다른 요소로는 product, promotion,place가 있다.) 가격은 원가중심점상에 4p중에 생성되는 수익의 결과이다. 그러나 다른 마케팅 p요소들은 가격탄력성을 감소하거나 이익과 효용의 극대화를 이끄는 가격을 유도하기도 한다. 가격은 다음과 같은 요소에 기반한 자동이나 수동적인 구입과 판매의 과정이다. 고정생산량, quantity break, 홍보 또는 판매 캠페인, 구체적인 판매 용어, 진입 장악 가격, 선적이나 송장청구 기일, 여러 주문과 생산라인의 조합 등등. 자동화시스템은 여러설비와 유지보수가 필요하지만 가격오차를 줄일 수가 있다. 소비자의 욕구는 단지 지불의사와 재화를 구입할 여력에 따라서만 변화한다. 그러므로 가격은 시장에서 매우 중요한 역할을 한다. 가격은 전통적으로 소비자가 구매를 결정하는데 가장 중요한 요소이기도 하다. (ko)
 • 価格(かかく、英: price)とは、有形・無形の各種の商品(サービスを含む)の取引に際して提示される金額をいう。値段(ねだん)とも呼ばれ、サービスについては料金(りょうきん)ということもある。 (ja)
 • De prijs van een goed of dienst is het geldbedrag dat voor dat goed of die dienst moet worden betaald om het goed in eigendom of de dienst geleverd te krijgen. In de economie is de prijs het bedrag (meestal in geld) dat betaald wordt bij verhandeling van een goed of een dienst (gerealiseerde prijs bij een koopovereenkomst), of het bedrag dat gevraagd wordt (vraagprijs) of geboden wordt (aanbodprijs), zie ook onderhandeling en prijsvorming. (nl)
 • Cena – pieniężny wyraz wartości. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra. Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). (pl)
 • Prijsvorming is het economische proces dat bepaalt tegen welke prijs goederen en diensten worden verhandeld. De prijsvorming is een van de verschijnselen die in de economische wetenschap wordt bestudeerd. Bij het vraagstuk met betrekking tot prijsvorming staan zowel micro- als macro-economische theorieën centraal. (nl)
 • Em economia, contabilidade, finanças e negócios, preço é o valor monetário expresso numericamente associado a uma mercadoria, serviço ou patrimônio. O conceito de preço é central para a microeconomia, onde é uma das variáveis mais importantes na teoria de alocação de recursos (também chamada de teoria dos preços). Em marketing, preço é uma das quatro variáveis no composto mercadológico, ou marketing mix, que os mercadólogos usam para desenvolver um plano de marketing. Segundo Jay Conrad Levinson, 14% dos consumidores decidem suas compras baseando-se exclusivamente no preço. Computa-se no preço, não apenas o valor monetário de um produto, mas tudo aquilo que o consumidor tem que sacrificar ao adquirir um bem. Normalmente o chamado "preço de custo" é o trabalho e a dificuldade para adquirir o produto. Por isso, os mercadólogos incluem em suas considerações os custos contábeis indiretos, custos de manutenção, a necessidade de recompra, e econômicos como mesmo a energia física, o tempo e o custo emocional de se adquirir uma oferta. Outras espécies de preço são: * Preço de atacado e varejo - determinado pelo volume de vendas; * Preço corrente - determinado no mercado de oferta e procura; * Preço justo - conceito capitalista que se opõe à mais valia socialista. (pt)
 • Pris är värdesumman av en produkt eller tjänst som konsumenten betalar vid köptillfället. Det är den summan som kunder ger för att få fördelar av produkten genom att använda den. Baspris är priset kunden betalar för en vara eller tjänst, exkluderat externa kostnader, såsom skatt, produktion och transport som betalas av säljaren. (sv)
 • Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория. Величину соотношений (пропорцию) при добровольном обмене товаров называют стоимостью. Поэтому цена является стоимостью единицы товара, выраженной в деньгах, или денежной стоимостью единицы товара, или денежным выражением стоимости. В повседневной речи цена часто является синонимом стоимости товара (например, «сколько сто́ят спички?») и эти слова могут взаимно заменять друг друга. (ru)
 • Precificação (do inglês: pricing), no marketing estadunidense, é o processo de colocar preços, automaticamente ou manualmente, aos pedidos de vendas e compras, tanto no varejo ou atacado, baseado em fatores tais como: quantia fixa; diferença por quantidades; (vendidas ou compradas), campanhas de promoção ou vendas; orçamento considerado por representante; preço prevalecente por direitos ou por índices; data da fatura, ou do envio; combinação de múltiplas compras ou linhas; e muitos outros fatores. Enquanto estratégia, faz parte do Price, que é um dos quatro "P"s do Marketing Mix. Os outros três são: * "Product" — produto; * "Promotion" promoção; e * "Place" — ponto (i.e. local de venda). Pricing é uma variável controlada na teoria dos preços da microeconomia. Pricing é o único elemento entre os quatro Ps do marketing que gera rendimento; os outros três geram custos. (pt)
 • Ціноутво́рення — процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності). Базується на попиті, вартості, пропозиції, товарно-грошовому обігу. * Витратне ціноутворення — ціноутворення, при якому в основу формування ціни закладають витрати виробництва та обігу. * Кероване ціноутворення — становище в економіці, при якому ціни на окремі товари і послуги (цінності) визначаються урядовими органами, офіційними або неофіційними об'єднаннями постачальників, а також торговельними асоціаціями на основі ринкових механізмів. * Пікове ціноутворення — встановлення ціни за використання споруд і обладнання або за товар і послугу (цінності) на вищому рівні, коли попит на них вищий, і на нижчому, коли попит нижчий. * Ринкове ціноутворення — ціноутворення на основі взаємодії попиту та пропозиції. * Централізоване державне ціноутворення — ціноутворення на основі призначення цін державними органами. * Цільове ціноутворення — метод встановлення цін, при якому вони формуються таким чином, щоб одержати бажаний або якомога більший рівень доходу на вкладений капітал. Установлення цін у межах товарного асортименту — установлення цінового інтервалу між товарами (цінностями), що входять до асортиментної групи, з огляду на різницю в їхній собівартості, на оцінку споживачами їхніх властивостей, а також на ціни конкурентів. (uk)
 • Ценообразование — установление цены на товар или услугу. Различают две основные системы ценообразования: рыночное ценообразование на основе взаимодействия спроса и предложения и централизованное государственное на основе назначения цен государственными органами.В рыночной экономике процесс выбора окончательной цены производится в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов. (ru)
 • Ціна́ — фундаментальна економічна категорія, яка означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару (певної цінності, в т.ч. нематеріальної, наприклад, знання). Ціна певної кількості одиниць виміру товару складає його вартість, тому правомірно говорити про ціну як грошову вартість одиниці товару/цінності. Ціна формується на конкурентному (вільному) ринку в результаті численних актів добровільного обміну. Будь-яке регулювання цін, зокрема з боку держапарату, призводить до викривлення роботи цінового механізму. У випадку, коли одиниця даного товару/цінності обмінюється на певну кількість іншого товару/цінності, його кількість стає товарною (еквівалентною) ціною даного товару. (uk)
 • 在经济学及營商的過程中,價格是一項以货币為表现形式,為商品、服務及資產所訂立的價值數字。在微觀經濟學之中,資源在需求和供應者之間重新分配的過程中,價格是重要的變數之一。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 211295 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19577 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124165676 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • السِّعر (أو الثَمَن) هو قيمة أي منتج أو خدمة معبر عنها بشكل نقدي. التسعير هو تحديد سِعر بيع المنتج، وهو يوثر على المركز التنافسي للمشروع ونصيبه من السوق وبالتالي على الأرباح التي يمكن تحقيقها وعلى القائم ضرورة الاهتمام بدراسة العلاقة بين السعر والطلب ودراسة التغيرات التي طرأت على أسعار المنافسين كنتيجة لوجود منتجين جدد لنفس السلعة أو بديل لها في السوق أو أي اختلاف في سعر المادة الأولية المستخدمة في صنع هذه السلع. (ar)
 • التسعير هو ركيزه رئيسية من ركائز التسويق الاربعة والتي تشمل أيضًا المنتج والترويج والمكان، كذلك هو الإجراء الذي تضع بمقتضاه الشركة السعر الذي ستبيع به منتجاتها وخدماتها، ويكون في الغالب جزء من الخطة التسويقية للشركة. تأخذ الشركة بعين الاعتبار عند تحديد سعر منتجاتها تكلفة التصنيع، والمكان، والمنافسة، وحالة السوق، والعلامة التجارية، وجودة المنتج.التسعير هو الوحيد العنصر المدرة للدخل من باقي الركائز الأربعة، والباقين يعدوا من ضمن مراكز التكلفة، إلا أنهم سيساهمون في تقليل مرونة الأسعار وبالتالي ستمكن من زيادة الأسعار والتي ستقود إلى زيادة الأرباح. (ar)
 • Der Preis ist die sich aus Angebot und Nachfrage auf einem Markt ergebende und in Geldeinheiten gezahlte Gegenleistung für eine bestimmte Mengeneinheit von erworbenen Produkten oder Dienstleistungen. (de)
 • Le prix, exprimé en un montant de référence (en général monétaire), est la traduction de la compensation qu'un opérateur est disposé à remettre à un autre en contrepartie de la cession d'un bien ou un service. Le prix mesure la valeur vénale d'une transaction et en constitue l'un des éléments essentiels. (fr)
 • ( 일본사에 대해서는 가격 (일본사) 문서를 참고하십시오.) 가격(價格, 영어: price)은 경제, 비즈니스 면에서 물건, 용역, 자산의 금전적 수적 가치를 따지는 것이다. 값, 가액(價額)이라고도 한다.한 제품 및 서비스의 가격이란 소비자가 그 제품이나 서비스를 한 단위로 구매하기 위해 지불해야 하는 화폐의 양을 말한다. (ko)
 • 가격결정(Pricing)은 기업들이 재화와 서비스를 제공하는 대가를 결정하는 과정이다. 가격요소로는 생산비, 시장가격, 경쟁, 시장상황, 브랜드와 재화의 품질이 있다. 가격은 다양한 미시경제 가격결정이론에서 결정되기도 한다. 가격은 재무모형과 마케팅믹스 4p의 기초이기도 하다. (다른 요소로는 product, promotion,place가 있다.) 가격은 원가중심점상에 4p중에 생성되는 수익의 결과이다. 그러나 다른 마케팅 p요소들은 가격탄력성을 감소하거나 이익과 효용의 극대화를 이끄는 가격을 유도하기도 한다. 가격은 다음과 같은 요소에 기반한 자동이나 수동적인 구입과 판매의 과정이다. 고정생산량, quantity break, 홍보 또는 판매 캠페인, 구체적인 판매 용어, 진입 장악 가격, 선적이나 송장청구 기일, 여러 주문과 생산라인의 조합 등등. 자동화시스템은 여러설비와 유지보수가 필요하지만 가격오차를 줄일 수가 있다. 소비자의 욕구는 단지 지불의사와 재화를 구입할 여력에 따라서만 변화한다. 그러므로 가격은 시장에서 매우 중요한 역할을 한다. 가격은 전통적으로 소비자가 구매를 결정하는데 가장 중요한 요소이기도 하다. (ko)
 • 価格(かかく、英: price)とは、有形・無形の各種の商品(サービスを含む)の取引に際して提示される金額をいう。値段(ねだん)とも呼ばれ、サービスについては料金(りょうきん)ということもある。 (ja)
 • De prijs van een goed of dienst is het geldbedrag dat voor dat goed of die dienst moet worden betaald om het goed in eigendom of de dienst geleverd te krijgen. In de economie is de prijs het bedrag (meestal in geld) dat betaald wordt bij verhandeling van een goed of een dienst (gerealiseerde prijs bij een koopovereenkomst), of het bedrag dat gevraagd wordt (vraagprijs) of geboden wordt (aanbodprijs), zie ook onderhandeling en prijsvorming. (nl)
 • Cena – pieniężny wyraz wartości. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra. Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). (pl)
 • Prijsvorming is het economische proces dat bepaalt tegen welke prijs goederen en diensten worden verhandeld. De prijsvorming is een van de verschijnselen die in de economische wetenschap wordt bestudeerd. Bij het vraagstuk met betrekking tot prijsvorming staan zowel micro- als macro-economische theorieën centraal. (nl)
 • Pris är värdesumman av en produkt eller tjänst som konsumenten betalar vid köptillfället. Det är den summan som kunder ger för att få fördelar av produkten genom att använda den. Baspris är priset kunden betalar för en vara eller tjänst, exkluderat externa kostnader, såsom skatt, produktion och transport som betalas av säljaren. (sv)
 • Ценообразование — установление цены на товар или услугу. Различают две основные системы ценообразования: рыночное ценообразование на основе взаимодействия спроса и предложения и централизованное государственное на основе назначения цен государственными органами.В рыночной экономике процесс выбора окончательной цены производится в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов. (ru)
 • 在经济学及營商的過程中,價格是一項以货币為表现形式,為商品、服務及資產所訂立的價值數字。在微觀經濟學之中,資源在需求和供應者之間重新分配的過程中,價格是重要的變數之一。 (zh)
 • En economia, el preu és l'assignació d'un valor monetari numèric a una mercaderia o servei. El concepte de preu és central en microeconomia on és una de les variables més importants en la . Quan es parla del preu dels valors mobiliaris, de les divises, o de béns que tenen un preu a una borsa, hom en diu . Al mercat lliure, el preu es fixa mitjançant la llei de l'oferta i la demanda. En el cas de monopoli el preu es fixa mitjançant la corba que maximitza el benefici de l'empresa en funció dels costos de producció. (ca)
 • Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky. Dnes obvykle ukazuje množství peněz potřebných k uskutečnění směny daného statku. Ceny mohou být vyjádřeny též v ostatních statcích (např. 1 kráva = 2 ovce a opačně 1 ovce = 1/2 krávy), ale dnes se již barterový obchod využívá jen minimálně. Pojem cena zahrnuje též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu (cena práce), kurz (cena cizí měny), úrok (cena peněz). (cs)
 • Slovo oceňování má následující významy: 1. * určování ceny, hodnoty v penězích (oceňování dlouhodobého majetku, škod), 2. * kritické hodnocení a posuzování (např. reputable artist — oceňovaný umělec a jeho nejcennější díla), 3. * udělování cen (finalistům soutěže a pod.), 4. * pochvalné uznání hodnoty (například rčení "snaha se cení", "konečně to někdo ocenil"). Následující článek se zabývá jen prvním významem slova oceňování. (cs)
 • Γενικά στην Οικονομία με τον όρο τιμή ονομάζεται το μέτρο της ανταλλακτικής αξίας ενός αγαθού, (προϊόντος, ή υπηρεσίας) εκπεφρασμένο σε νομισματικές μονάδες, ή σ΄ ένα ευρύτατα αποδεκτό αγαθό - μέσον. Σύμφωνα με το Λεξιλόγιο Οικονομοτεχνικών Όρων του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητος: "Τιμή καλείται η ποσότης των χρηματικών μονάδων έναντι των οποίων ανταλλάσσεται εν δεδομένον οικονομικόν αγαθόν ή μία υπηρεσία". Ο ορισμός όμως αυτός δεν καλύπτει την διαφορετικότητα μεταξύ των όρων αξία - τιμή. Στην αγγλική γλώσσα η ίδια ονομασία Price χρησιμοποιείται και στο ρηματικό τύπο, όπως στη "τιμολόγηση αγαθών" (pricing goods) με την έννοια του καθορισμού μιας τιμής. Τέλος ο όρος τιμή στην οικονομία μπορεί να χρησιμοποιείται με την έννοια της τιμής της προσφοράς, όπως π.χ. τιμή της (παραγωγικής) προσπ (el)
 • Prezo estas sumo, kiu oni devas pagi por aĉeti iun varon aŭ servon. Prezo estas kutime esprimata pere de mono. Prezo estas inter malsamaj varoj. Sur la merkato prezo plenumas sekvajn funkciojn: * informan -- prezo signifas, ĉi varo estas rara aŭ ne. Do, prezo povas motivigi produktistojn por enveno sur la merkato. * dividan -- prezo separas aĉetantojn al tiuj, kiuj eblas aĉeti varon aŭ servon kaj tiuj, kiuj ne eblas. * kunordigan -- prezo povas kunordigi planojn de produktistoj kun deziroj de aĉetantoj. * situigan -- prezo ebligas lokigi produktadon tien, kie kostoj de produktado estos la plej malaltaj. (eo)
 • El precio es el pago o recompensa que se asigna a la obtención de bienes o servicios o, más en general, a una mercancía cualquiera. A pesar de que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista general, y entendiendo el dinero como una mercancía, se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en economías modernas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a través del dinero. (es)
 • Erabilera arruntean, salneurria edo prezioa ondasun edota zerbitzu baten truke alderdi batek beste bati ematen dion ordaina da. Ekonomia moderno guztietan, salneurria zein den adierazteko eta salneurria ordaintzeko ia beti diru unitateak erabiltzen dira. Hala ere, salneurria zehazteko, beste ondasun edo zerbitzu baten kopuruak erabil daitezke (adibidez: «Bizikleta honek lau masaje balio du»). (eu)
 • A price is the (usually not negative) quantity of payment or compensation given by one party to another in return for goods or services. In some situations, the price of production has a different name. If the product is a "good" in the commercial exchange, the payment for this product will likely be called its "price". However, if the product is "service", there will be other possible names for this product's name. For example, the graph on the bottom will show some situations A good's price is influenced by production costs, supply of the desired item, and demand for the product. A price may be determined by a monopolist or may be imposed on the firm by market conditions. (en)
 • Il prezzo è il valore economico di un bene o servizio espresso in moneta corrente in un dato tempo e luogo, che varia in base a modificazioni della domanda e offerta, e deve corrispondere al rapporto fra il ricavo totale desiderato dall'azienda da quella merce e il quantitativo prodotto: In questo parametro si concentra tutta l'informazione a disposizione degli agenti economici. Per attività, opere o prodotti di natura immateriale, ovvero i servizi, si dovrebbe usare più correttamente il termine tariffa invece che prezzo. (it)
 • Precificação (do inglês: pricing), no marketing estadunidense, é o processo de colocar preços, automaticamente ou manualmente, aos pedidos de vendas e compras, tanto no varejo ou atacado, baseado em fatores tais como: quantia fixa; diferença por quantidades; (vendidas ou compradas), campanhas de promoção ou vendas; orçamento considerado por representante; preço prevalecente por direitos ou por índices; data da fatura, ou do envio; combinação de múltiplas compras ou linhas; e muitos outros fatores. * "Product" — produto; * "Promotion" promoção; e * "Place" — ponto (i.e. local de venda). (pt)
 • Em economia, contabilidade, finanças e negócios, preço é o valor monetário expresso numericamente associado a uma mercadoria, serviço ou patrimônio. O conceito de preço é central para a microeconomia, onde é uma das variáveis mais importantes na teoria de alocação de recursos (também chamada de teoria dos preços). * Preço de atacado e varejo - determinado pelo volume de vendas; * Preço corrente - determinado no mercado de oferta e procura; * Preço justo - conceito capitalista que se opõe à mais valia socialista. (pt)
 • Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория. Величину соотношений (пропорцию) при добровольном обмене товаров называют стоимостью. Поэтому цена является стоимостью единицы товара, выраженной в деньгах, или денежной стоимостью единицы товара, или денежным выражением стоимости. (ru)
 • Ціна́ — фундаментальна економічна категорія, яка означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару (певної цінності, в т.ч. нематеріальної, наприклад, знання). Ціна певної кількості одиниць виміру товару складає його вартість, тому правомірно говорити про ціну як грошову вартість одиниці товару/цінності. Ціна формується на конкурентному (вільному) ринку в результаті численних актів добровільного обміну. Будь-яке регулювання цін, зокрема з боку держапарату, призводить до викривлення роботи цінового механізму. (uk)
 • Ціноутво́рення — процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності). Базується на попиті, вартості, пропозиції, товарно-грошовому обігу. * Витратне ціноутворення — ціноутворення, при якому в основу формування ціни закладають витрати виробництва та обігу. * Кероване ціноутворення — становище в економіці, при якому ціни на окремі товари і послуги (цінності) визначаються урядовими органами, офіційними або неофіційними об'єднаннями постачальників, а також торговельними асоціаціями на основі ринкових механізмів. * Пікове ціноутворення — встановлення ціни за використання споруд і обладнання або за товар і послугу (цінності) на вищому рівні, коли попит на них вищий, і на нижчому, коли попит нижчий. * Ринкове ціноутворення — ціноутворення на основі взаємодії попиту та пропозиц (uk)
rdfs:label
 • Price (en)
 • تسعير (ar)
 • سعر (ar)
 • Preu (ca)
 • Cena (cs)
 • Oceňování (cs)
 • Preis (Wirtschaft) (de)
 • Τιμή (οικονομία) (el)
 • Prezo (eo)
 • Precio (es)
 • Prezio (eu)
 • Prix (fr)
 • Prezzo (it)
 • 가격 결정 (ko)
 • 가격 (ko)
 • 価格 (ja)
 • Prijs (economie) (nl)
 • Cena (pl)
 • Prijsvorming (nl)
 • Precificação (pt)
 • Preço (pt)
 • Ценообразование (ru)
 • Цена (ru)
 • Pris (sv)
 • Ціноутворення (uk)
 • Ціна (uk)
 • 价格 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License