PHP is a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web development. It was originally created by Danish-Canadian programmer Rasmus Lerdorf in 1994; the PHP reference implementation is now produced by The PHP Group. PHP originally stood for Personal Home Page, but it now stands for the recursive initialism PHP: Hypertext Preprocessor.

Property Value
dbo:abstract
 • بي إتش بي (PHP: Hypertext Preprocessor، 'الصفحة الرئيسية الشخصية كانت مجموعة من التطبيقات التي كتبت باستخدام لغة بيرل أطلق راسموس اسم Personal Home Page Tools ("المعالج المسبق للنصوص الفائقة") هي لغة برمجة نصية صممت أساسا من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة تطبيقات الويب. كما يمكن استخدامها لإنتاج برامج قائمة بذاتها وليس لها علاقة بالويب فقط. بي إتش بي لغة مفتوحة المصدر ويطورها فريق من المتطوعين تحت رخصة بي إتش بي، تدعم البرمجة كائنية التوجه وتركيبها البنيوي يشبه كثيرًا التركيب البنيوي للغة السي، هذا بالإضافة إلى أنها تعمل على أنظمة تشغيل متعددة مثل لينكس وويندوز. (ar)
 • PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina en format HTML, no podent visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys popular, també pot utilitzar-se per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb interfície gràfica. Disposa de versions tant per a Windows com per a GNU/Linux, així com d'altres. PHP es distribueix sota la llicència PHP, que la Free Software Foundation qualifica com a programari lliure. Les sigles són un acrònim recursiu de PHP: Hipertext Preprocessor, tot i que originalment eren les sigles de Personal Home Page Tools. (ca)
 • PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, česky „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. Pro desktopové použití existuje kompilovaná forma jazyka. Při použití PHP pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru – k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazového řádku, dotazovacích metod HTTP nebo pomocí webových služeb. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). Jazyk PHP je nezávislý na platformě, rozdíly v různých operačních systémech se omezují na několik systémově závislých funkcí a skripty lze většinou mezi operačními systémy přenášet bez jakýchkoli úprav. PHP podporuje mnoho knihoven pro různé účely – např. zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …). PHP je nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web, k červnu 2019 měl podíl přes 79 %. Oblíbeným se stal především díky jednoduchosti použití a bohaté zásobě funkcí. V kombinaci s operačním systémem Linux, databázovým systémem (obvykle MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací. Pro tuto kombinaci se vžila zkratka LAMP – tedy spojení Linux, Apache, MySQL a PHP, Perl nebo Python. V PHP jsou napsány i velké internetové projekty, včetně Wikipedie nebo Facebooku (Facebook používá PHP transformované do C++ pomocí aplikace HipHop for PHP a to především kvůli vyšší rychlosti). (cs)
 • H PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που είτε θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML ή θα επεξεργασθεί τις εισόδους δίχως να προβάλλει την έξοδο στο χρήστη, αλλά θα τις μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο PHP script. (el)
 • PHP is a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web development. It was originally created by Danish-Canadian programmer Rasmus Lerdorf in 1994; the PHP reference implementation is now produced by The PHP Group. PHP originally stood for Personal Home Page, but it now stands for the recursive initialism PHP: Hypertext Preprocessor. PHP code is usually processed on a web server by a PHP interpreter implemented as a module, a daemon or as a Common Gateway Interface (CGI) executable. On a web server, the result of the interpreted and executed PHP code – which may be any type of data, such as generated HTML or binary image data – would form the whole or part of a HTTP response. Various web template systems, web content management systems, and web frameworks exist which can be employed to orchestrate or facilitate the generation of that response. Additionally, PHP can be used for many programming tasks outside of the web context, such as standalone graphical applications and robotic drone control. Arbitrary PHP code can also be interpreted and executed via command-line interface (CLI). The standard PHP interpreter, powered by the Zend Engine, is free software released under the PHP License. PHP has been widely ported and can be deployed on most web servers on almost every operating system and platform, free of charge. The PHP language evolved without a written formal specification or standard until 2014, with the original implementation acting as the de facto standard which other implementations aimed to follow. Since 2014, work has gone on to create a formal PHP specification. As of July 2020, over half of sites on the web that use PHP are still on discontinued PHP versions, and well over a third of all websites use version 5.6 or older, that not even Debian supports (while Debian 9 still supports version 7.0 and 7.1 which are also discontinued by The PHP Development Team). In addition, PHP version 7.2, the most popular supported PHP version, will stop getting security updates on November 30, 2020, then unless PHP websites are upgraded to version 7.3, 70% of PHP websites will be on discontinued versions. (en)
 • Pri la aliaj signifoj de PHP rigardu en PHP (apartigilo). PHP estas ĝenerala-programlingvo, kiu estis kreita por fari dinamikajn retpaĝojn. Tiu estis iu de la unuaj lingvoj, kiuj estis kreitaj por la programado bazita sur la TTT-servilo, kiun oni tajpas en HTML-fontkodon anstataŭ en eksteran dosieron. Finfine, la kodo estas interpretata per la servilo per la procesora modulo de PHP, kiu faras la rezultintan retpaĝon. Ĝi evoluis por havi konzola-interfacon kaj uzadecon kun memstaraj grafika-programoj. PHP estis unue verkita de Rasmus LERDORF en la jaro 1995. Nun la ĉefrealigo de PHP estas farita de la Grupo de PHP, kaj estas la formala referenco de la lingvo. PHP estas libera programaro ellasi sub la Permesilo de PHP, kiu ne estas akordigebla al la Ĝenerala Publika Permesilo de GNU, ĉar ĝiaj katenoj pri la uzado de la nomo PHP. Unue PHP signifis "Personal Home Page" (esperante: "Persona Hejma Paĝo"), sed nun signifas "PHP: Hypertext Preprocessor" (esperante: "PHP: Hiperteksto-Preprocesoro"). PHP estas instalata sur pli ol 20 milionoj da retejoj kaj 1 miliono da TTT-serviloj, kaj estas konkursanto de Aktivaj Servilaj Paĝoj de Mikrosofto. (eo)
 • PHP (rekursives Akronym und Backronym für „PHP: Hypertext Preprocessor“, ursprünglich „Personal Home Page Tools“) ist eine Skriptsprache mit einer an C und Perl angelehnten Syntax, die hauptsächlich zur Erstellung dynamischer Webseiten oder Webanwendungen verwendet wird. PHP wird als freie Software unter der PHP-Lizenz verbreitet. PHP zeichnet sich durch breite Datenbankunterstützung und Internet-Protokolleinbindung sowie die Verfügbarkeit zahlreicher Funktionsbibliotheken aus. (de)
 • PHP, acrónimo recursivo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor (preprocesador de hipertexto), es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor originalmente diseñado para el preprocesado de texto plano en UTF-8. Posteriormente se aplicó al desarrollo web de contenido dinámico, dando un paso evolutivo en el concepto de aplicación en línea, por su carácter de servicio. Su implementación en los documentos HTML era aparentemente muy sencilla. Hay que decir, que, PHP no genera HTML, sino que ofrece una salida de texto con codificación UTF-8 compatible con los documentos HTML. El programador puede dotar a la salida de los tag's propios del HTML y los exploradores más comunes para navegar por internet, reconocerán muy rápidamente el formato UTF-8 y lo adaptarán ofreciendo una salida entendible. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en un documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera el texto plano en formato UTF-8, ampliamente reconocido por el estándar HTML, dando como resultado, en los exploradores, una salida al usuario perfectamente entendible. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en muchos sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en el año 1995. Actualmente el lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.​ Este lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHPv3_01, una licencia Open Source validada por Open Source Initiative. La licencia de PHP es del estilo de licencias BSD, sin la condición de copyleft asociada con la Licencia Pública General de GNU. (es)
 • PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) interpretatutako programazio lengoaia bat da, batez ere webgune dinamikoak sortzeko erabili ohi dena. Datu-base sistema ugarirekin funtzionatzeko aukera izatea eta sistema eragile gehienetarako eskuragarri izatea dira beronen abantaila nagusiak. (eu)
 • PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Tidak hanya berjalan melalui peladen web, PHP juga bisa menyelesaikan tugas-tugas pemrograman dalam bentuk antarmuka baris perintah (CLI). (in)
 • PHP (acronimo ricorsivo di "PHP: Hypertext Preprocessor", preprocessore di ipertesti; originariamente acronimo di "Personal Home Page") è un linguaggio di scripting interpretato, originariamente concepito per la programmazione di pagine web dinamiche. L'interprete PHP è un software libero distribuito sotto la PHP License. Attualmente è principalmente utilizzato per sviluppare applicazioni web lato server, ma può essere usato anche per scrivere script a riga di comando o applicazioni stand-alone con interfaccia grafica. Un esempio di software scritto in PHP è MediaWiki, su cui si basano i progetti wiki della Wikimedia Foundation come Wikipedia. (it)
 • PHP: Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP (sigle auto-référentiel), est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet. PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres, comme Facebook, Wikipédia, etc. Il est considéré comme une des bases de la création de sites web dits dynamiques mais également des applications web. (fr)
 • PHP(ピー・エイチ・ピー)は "The PHP Group" によってコミュニティベースで開発されているオープンソースの汎用プログラミング言語およびその公式の処理系であり、特にサーバーサイドで動的なウェブページ作成するための機能を多く備えていることを特徴とする。名称の PHP は再帰的頭字語として、 "PHP: Hypertext Preprocessor" を意味するとされており、「PHPはHTMLのプリプロセッサである」とPHP自身を再帰的に説明している。 (ja)
 • PHP(PHP: Hypertext Preprocessor PHP: 하이퍼텍스트 프리프로세서[*])는 프로그래밍 언어의 일종이다. 원래는 동적 웹 페이지를 만들기 위해 설계되었으며 이를 구현하기 위해 PHP로 작성된 코드를 HTML 소스 문서 안에 넣으면 PHP 처리 기능이 있는 웹 서버에서 해당 코드를 인식하여 작성자가 원하는 웹 페이지를 생성한다. 근래에는 PHP 코드와 HTML을 별도 파일로 분리하여 작성하는 경우가 일반적이며, PHP 또한 웹서버가 아닌 php-fpm(PHP FastCGI Process Manager)을 통해 실행하는 경우가 늘어나고 있다. 또한 PHP는 명령 줄 인터페이스 방식의 자체 인터프리터를 제공하여 이를 통해 범용 프로그래밍 언어로도 사용할 수 있으며 그래픽 애플리케이션을 제작할 수도 있다. 많은 서버 측 오픈 소스 소프트웨어는 PHP로 구현되었다. PHP를 바탕으로 하는 프로그램 중 대표적인 예로 블로깅 도구 워드프레스와 위키백과를 구동시키는 미디어위키를 들 수 있다. 대한민국의 PHP 기반 BBS는 제로보드, 그누보드, XpressEngine [웹솔루션, 랭크업]등이 있다. PHP는 마이크로소프트의 ASP.NET, 비주얼 베이직, 매크로미디어의 콜드퓨전, 오라클의 자바나 오픈 소스 커뮤니티의 파이썬, 펄, 루비에 대한 대안으로 생각될 수 있다. PHP는 텍스트, 특히 HTML의 처리에 강점을 가지고 있다. URL의 파싱이나 폼 처리, 정규 표현식 등이 그 한 예이다. 또한 다양한 데이터베이스를 지원하므로 데이터베이스와 사용자간의 다리 역할도 잘 수행한다. PHP는 PHP 사용 허가서의 규정을 따라 릴리즈된 자유 소프트웨어이다. 그러나 PHP 사용 허가서는 PHP라는 단어의 사용에 제한을 두는 규정을 가지고 있기 때문에 GNU 일반 공중 사용 허가서와 호환되지 않는다. (ko)
 • PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior softwareontwikkelaar bij IBM. Lerdorf gebruikte Perl als inspiratie. Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: PHP: Hypertext Preprocessor. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HyperText Markup Language (HTML) en Extensible HyperText Markup Language (XHTML)). (nl)
 • PHP – interpretowany skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux – LAMP, w Windows – WAMP). (pl)
 • PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Page) é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web. Figura entre as primeiras linguagens passíveis de inserção em documentos HTML, dispensando em muitos casos o uso de arquivos externos para eventuais processamentos de dados. O código é interpretado no lado do servidor pelo módulo PHP, que também gera a página web a ser visualizada no lado do cliente. A linguagem evoluiu, passou a oferecer funcionalidades em linha de comando, e além disso, ganhou características adicionais, que possibilitaram usos adicionais do PHP, não relacionados a web sites. É possível instalar o PHP na maioria dos sistemas operacionais, gratuitamente. Concorrente direto da tecnologia ASP pertencente à Microsoft, o PHP é utilizado em aplicações como o MediaWiki, Facebook, Drupal, Joomla, WordPress, Magento e o Oscommerce. Criado por Rasmus Lerdorf em 1995, o PHP tem a produção de sua implementação principal, referência formal da linguagem, mantida por uma organização chamada The PHP Group. O PHP é software livre, licenciado sob a PHP License, uma licença incompatível com a GNU General Public License (GPL) devido a restrições no uso do termo PHP. (pt)
 • PHP (/pi:.eɪtʃ.pi:/ англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор гипертекста»; первоначально Personal Home Page Tools — «Инструменты для создания персональных веб-страниц») — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. Язык и его интерпретатор (Zend Engine) разрабатываются группой энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом. Проект распространяется под собственной лицензией, несовместимой с GNU GPL. (ru)
 • PHP(全称:PHP:Hypertext Preprocessor,即“PHP:超文本预处理器”)是一种开源的通用计算机脚本语言,尤其适用于网络开发并可嵌入HTML中使用。PHP的语法借鉴吸收C语言、Java和Perl等流行计算机语言的特点,易于一般程序员学习。PHP的主要目标是允许网络开发人员快速编写动态页面,但PHP也被用于其他很多领域。 PHP最初是由勒多夫在1995年开始开发的;現在PHP的標準由the PHP Group維護。PHP以PHP License作為許可協議,不過因為這個協議限制了PHP名稱的使用,所以和開放原始碼許可協議GPL不相容。 PHP的應用範圍相當廣泛,尤其是在網頁程式的開發上。一般來說PHP大多執行在網頁伺服器上,透過執行PHP程式碼來產生使用者瀏覽的網頁。PHP可以在多數的伺服器和作業系統上執行,而且使用PHP完全是免費的。根據2013年4月的統計資料,PHP已經被安裝在超過2億4400萬個網站和210萬台伺服器上。 PHP在Windows上有专门的官方移植编译项目,并且分多个VC编译器版本和线程安全特性来提供不同的版本支持。 (zh)
 • PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередня назва: Personal Home Page Tools — скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP — проект відкритого програмного забезпечення. PHP інтерпретується веб-сервером у HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не бачить PHP-коду, тому що браузер отримує готовий html-код. Це є перевагою з точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок. Але ніхто не забороняє використовувати PHP для генерування JavaScript-кодів, які виконуються вже на стороні клієнта. (uk)
dbo:designer
dbo:developer
dbo:influenced
dbo:influencedBy
dbo:latestReleaseDate
 • 2020-10-01 (xsd:date)
dbo:latestReleaseVersion
 • 7.4.11
dbo:license
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 24131 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 119450 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986207209 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • left (en)
dbp:b
 • PHP Programming (en)
dbp:caption
 • PHP: PHP Hypertext Preprocessors (en)
dbp:code
 • ?? (en)
 • $_POST (en)
 • $_SESSION (en)
 • $x (en)
 • $y (en)
 • Closure::call (en)
 • session_is_registered (en)
 • session_register (en)
 • session_unregister (en)
dbp:commons
 • Category:PHP (en)
dbp:designer
dbp:developer
 • The PHP Development Team, Zend Technologies (en)
dbp:fileExt
 • , , , , , , , , , (en)
dbp:footer
 • Rasmus Lerdorf, who wrote the original Common Gateway Interface component, together with Andi Gutmans and Zeev Suraski, who rewrote the parser that formed PHP 3. (en)
dbp:image
 • Andi Gutmans 1.jpg (en)
 • Rasmus Lerdorf cropped.jpg (en)
 • Zeev Suraski 2005 cropped.jpg (en)
dbp:implementations
dbp:influenced
dbp:influencedBy
dbp:lang
 • php (en)
dbp:latestPreviewDate
 • 2020-10-30 (xsd:date)
dbp:latestPreviewVersion
 • 8 (xsd:integer)
dbp:license
 • PHP License (en)
dbp:logo
 • PHP-logo.svg (en)
dbp:logoSize
 • 100 (xsd:integer)
dbp:mw
 • PHP (en)
dbp:n
 • no (en)
dbp:oldName
 • Personal Home Page (en)
dbp:operatingSystem
dbp:paradigm
dbp:programmingLanguage
 • C (en)
dbp:q
 • no (en)
dbp:s
 • no (en)
dbp:typing
 • Dynamic, weak since version 7.0: Gradual (en)
dbp:v
 • Topic:PHP (en)
dbp:voy
 • no (en)
dbp:website
dbp:width
 • 105 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikibooks
 • PHP Programming (en)
dbp:wikt
 • no (en)
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • بي إتش بي (PHP: Hypertext Preprocessor، 'الصفحة الرئيسية الشخصية كانت مجموعة من التطبيقات التي كتبت باستخدام لغة بيرل أطلق راسموس اسم Personal Home Page Tools ("المعالج المسبق للنصوص الفائقة") هي لغة برمجة نصية صممت أساسا من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة تطبيقات الويب. كما يمكن استخدامها لإنتاج برامج قائمة بذاتها وليس لها علاقة بالويب فقط. بي إتش بي لغة مفتوحة المصدر ويطورها فريق من المتطوعين تحت رخصة بي إتش بي، تدعم البرمجة كائنية التوجه وتركيبها البنيوي يشبه كثيرًا التركيب البنيوي للغة السي، هذا بالإضافة إلى أنها تعمل على أنظمة تشغيل متعددة مثل لينكس وويندوز. (ar)
 • H PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που είτε θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML ή θα επεξεργασθεί τις εισόδους δίχως να προβάλλει την έξοδο στο χρήστη, αλλά θα τις μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο PHP script. (el)
 • PHP (rekursives Akronym und Backronym für „PHP: Hypertext Preprocessor“, ursprünglich „Personal Home Page Tools“) ist eine Skriptsprache mit einer an C und Perl angelehnten Syntax, die hauptsächlich zur Erstellung dynamischer Webseiten oder Webanwendungen verwendet wird. PHP wird als freie Software unter der PHP-Lizenz verbreitet. PHP zeichnet sich durch breite Datenbankunterstützung und Internet-Protokolleinbindung sowie die Verfügbarkeit zahlreicher Funktionsbibliotheken aus. (de)
 • PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) interpretatutako programazio lengoaia bat da, batez ere webgune dinamikoak sortzeko erabili ohi dena. Datu-base sistema ugarirekin funtzionatzeko aukera izatea eta sistema eragile gehienetarako eskuragarri izatea dira beronen abantaila nagusiak. (eu)
 • PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Tidak hanya berjalan melalui peladen web, PHP juga bisa menyelesaikan tugas-tugas pemrograman dalam bentuk antarmuka baris perintah (CLI). (in)
 • PHP: Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP (sigle auto-référentiel), est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet. PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres, comme Facebook, Wikipédia, etc. Il est considéré comme une des bases de la création de sites web dits dynamiques mais également des applications web. (fr)
 • PHP(ピー・エイチ・ピー)は "The PHP Group" によってコミュニティベースで開発されているオープンソースの汎用プログラミング言語およびその公式の処理系であり、特にサーバーサイドで動的なウェブページ作成するための機能を多く備えていることを特徴とする。名称の PHP は再帰的頭字語として、 "PHP: Hypertext Preprocessor" を意味するとされており、「PHPはHTMLのプリプロセッサである」とPHP自身を再帰的に説明している。 (ja)
 • PHP – interpretowany skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux – LAMP, w Windows – WAMP). (pl)
 • PHP(全称:PHP:Hypertext Preprocessor,即“PHP:超文本预处理器”)是一种开源的通用计算机脚本语言,尤其适用于网络开发并可嵌入HTML中使用。PHP的语法借鉴吸收C语言、Java和Perl等流行计算机语言的特点,易于一般程序员学习。PHP的主要目标是允许网络开发人员快速编写动态页面,但PHP也被用于其他很多领域。 PHP最初是由勒多夫在1995年开始开发的;現在PHP的標準由the PHP Group維護。PHP以PHP License作為許可協議,不過因為這個協議限制了PHP名稱的使用,所以和開放原始碼許可協議GPL不相容。 PHP的應用範圍相當廣泛,尤其是在網頁程式的開發上。一般來說PHP大多執行在網頁伺服器上,透過執行PHP程式碼來產生使用者瀏覽的網頁。PHP可以在多數的伺服器和作業系統上執行,而且使用PHP完全是免費的。根據2013年4月的統計資料,PHP已經被安裝在超過2億4400萬個網站和210萬台伺服器上。 PHP在Windows上有专门的官方移植编译项目,并且分多个VC编译器版本和线程安全特性来提供不同的版本支持。 (zh)
 • PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina en format HTML, no podent visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys popular, també pot utilitzar-se per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb interfície gràfica. Disposa de versions tant per a Windows com per a GNU/Linux, així com d'altres. (ca)
 • PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, česky „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. Pro desktopové použití existuje kompilovaná forma jazyka. (cs)
 • PHP is a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web development. It was originally created by Danish-Canadian programmer Rasmus Lerdorf in 1994; the PHP reference implementation is now produced by The PHP Group. PHP originally stood for Personal Home Page, but it now stands for the recursive initialism PHP: Hypertext Preprocessor. (en)
 • Pri la aliaj signifoj de PHP rigardu en PHP (apartigilo). PHP estas ĝenerala-programlingvo, kiu estis kreita por fari dinamikajn retpaĝojn. Tiu estis iu de la unuaj lingvoj, kiuj estis kreitaj por la programado bazita sur la TTT-servilo, kiun oni tajpas en HTML-fontkodon anstataŭ en eksteran dosieron. Finfine, la kodo estas interpretata per la servilo per la procesora modulo de PHP, kiu faras la rezultintan retpaĝon. Ĝi evoluis por havi konzola-interfacon kaj uzadecon kun memstaraj grafika-programoj. (eo)
 • PHP, acrónimo recursivo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor (preprocesador de hipertexto), es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor originalmente diseñado para el preprocesado de texto plano en UTF-8. Posteriormente se aplicó al desarrollo web de contenido dinámico, dando un paso evolutivo en el concepto de aplicación en línea, por su carácter de servicio. (es)
 • PHP (acronimo ricorsivo di "PHP: Hypertext Preprocessor", preprocessore di ipertesti; originariamente acronimo di "Personal Home Page") è un linguaggio di scripting interpretato, originariamente concepito per la programmazione di pagine web dinamiche. L'interprete PHP è un software libero distribuito sotto la PHP License. Attualmente è principalmente utilizzato per sviluppare applicazioni web lato server, ma può essere usato anche per scrivere script a riga di comando o applicazioni stand-alone con interfaccia grafica. (it)
 • PHP(PHP: Hypertext Preprocessor PHP: 하이퍼텍스트 프리프로세서[*])는 프로그래밍 언어의 일종이다. 원래는 동적 웹 페이지를 만들기 위해 설계되었으며 이를 구현하기 위해 PHP로 작성된 코드를 HTML 소스 문서 안에 넣으면 PHP 처리 기능이 있는 웹 서버에서 해당 코드를 인식하여 작성자가 원하는 웹 페이지를 생성한다. 근래에는 PHP 코드와 HTML을 별도 파일로 분리하여 작성하는 경우가 일반적이며, PHP 또한 웹서버가 아닌 php-fpm(PHP FastCGI Process Manager)을 통해 실행하는 경우가 늘어나고 있다. 또한 PHP는 명령 줄 인터페이스 방식의 자체 인터프리터를 제공하여 이를 통해 범용 프로그래밍 언어로도 사용할 수 있으며 그래픽 애플리케이션을 제작할 수도 있다. 많은 서버 측 오픈 소스 소프트웨어는 PHP로 구현되었다. PHP를 바탕으로 하는 프로그램 중 대표적인 예로 블로깅 도구 워드프레스와 위키백과를 구동시키는 미디어위키를 들 수 있다. 대한민국의 PHP 기반 BBS는 제로보드, 그누보드, XpressEngine [웹솔루션, 랭크업]등이 있다. (ko)
 • PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior softwareontwikkelaar bij IBM. Lerdorf gebruikte Perl als inspiratie. (nl)
 • PHP (/pi:.eɪtʃ.pi:/ англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор гипертекста»; первоначально Personal Home Page Tools — «Инструменты для создания персональных веб-страниц») — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. (ru)
 • PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Page) é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web. Figura entre as primeiras linguagens passíveis de inserção em documentos HTML, dispensando em muitos casos o uso de arquivos externos para eventuais processamentos de dados. O código é interpretado no lado do servidor pelo módulo PHP, que também gera a página web a ser visualizada no lado do cliente. A linguagem evoluiu, passou a oferecer funcionalidades em linha de comando, e além disso, ganhou características adicionais, que possibilitaram usos adicionais do PHP, não relacionados a web sites. É possí (pt)
 • PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередня назва: Personal Home Page Tools — скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP — проект відкритого програмного забезпечення. (uk)
rdfs:label
 • PHP (en)
 • بي إتش بي (ar)
 • PHP (ca)
 • PHP (cs)
 • PHP (de)
 • PHP (el)
 • PHP (eo)
 • PHP (es)
 • PHP (eu)
 • PHP (fr)
 • PHP (in)
 • PHP (it)
 • PHP (プログラミング言語) (ja)
 • PHP (ko)
 • PHP (nl)
 • PHP (pl)
 • PHP (pt)
 • PHP (ru)
 • PHP (uk)
 • PHP (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:page
is dbo:computingPlatform of
is dbo:gameEngine of
is dbo:genre of
is dbo:influenced of
is dbo:influencedBy of
is dbo:language of
is dbo:operatingSystem of
is dbo:programmingLanguage of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is dbp:engine of
is dbp:implementations of
is dbp:influenced of
is dbp:influencedBy of
is dbp:language of
is dbp:operatingSystem of
is dbp:owner of
is dbp:platform of
is dbp:programmingLanguage of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of