An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In finance, an interest rate swap (IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs). Interest rate swaps can be traded as an index through the FTSE MTIRS Index.

Property Value
dbo:abstract
 • Un swap de taux d'intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) est un produit dérivé financier, dont l'appellation officielle en français est « contrat d'échange de taux d'intérêt ». Voir les articles généraux : swap et produit dérivé. (fr)
 • In finance, an interest rate swap (IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs). In its December 2014 statistics release, the Bank for International Settlements reported that interest rate swaps were the largest component of the global OTC derivative market, representing 60%, with the notional amount outstanding in OTC interest rate swaps of $381 trillion, and the gross market value of $14 trillion. Interest rate swaps can be traded as an index through the FTSE MTIRS Index. (en)
 • 金利スワップ(きんりすわっぷ、英: Interest Rate Swap)は、取引当事者が一定の想定元本、期間、利息交換日およびその機関を決定し、変動利率と固定利率の支払義務を相互に交換するスワップ取引をさす。デリバティブ取引の一種。 (ja)
 • Gli swap sono contratti a termine; essi prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa, calcolati con modalità stabilite alla stipulazione del contratto. Questo sistema può permettere di annullare il rischio connesso per esempio alle fluttuazioni dei tassi di interesse o di cambio. L'Interest Rate Swap è il contratto swap più diffuso, con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale. Da sottolineare che non c'è scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra i due interessi (di solito uno fisso ed uno variabile). (it)
 • Swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji. Transakcja IRS umożliwia zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, pozwalając na zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji ze stopy zmiennej na stałą lub inną zmienną, albo ze stopy stałej na zmienną. IRS daje możliwość zabezpieczenia przed wzrostem kosztu kredytu lub przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji. Obecnie w coraz większym zakresie transakcje IRS zawierają korporacje. Dokonują tego m.in. w celu zapewnienia sobie stałego kosztu finansowania (receive floating rate and pay fixed), albo pozyskania tańszego finansowania w walucie obcej (receive foreign fixed rate vs. pay domestic fixed rate). W rodzinie IRS można wyróżnić: 1. * waniliowy swap stopy procentowej (ang. plain vanilla IRS) – strony wymieniają się przepływami uzależnionymi od stopy stałej i zmiennej (fixed rate vs. floating rate), 2. * basis swap – obie strony płacą odsetki według różnej stopy zmiennej, np. WIBOR 3-miesięczny w zamian za WIBOR 6-miesięczny (floating rate vs. floating rate) 3. * walutowy swap stopy procentowej (ang. currency IRS, CIRS) – strony wymieniają się płatnościami denominowanymi w różnych walutach. Nie należy go mylić ze swapem walutowym. W waniliowej transakcji IRS wyróżnia się dwie pozycje, przy czym to kierunek płatności stawki zmiennej określa, jaką pozycję zajmuje kontrahent w transakcji IRS: 1. * kontrahent A zajmuje długą pozycję w stopie zmiennej/referencyjnej np. w WIBOR 3M (ang. long WIBOR 3M), gdy otrzymuje przepływ determinowany przez stawkę zmienną w zamian za ustaloną stawkę stałą (RECEIVE floating and PAY fixed), 2. * kontrahent B zajmuje krótką pozycję w stopie zmiennej (ang. short position), gdy płaci odsetki określone przez stawkę zmienną, a w zamian otrzymuje płatności determinowane przez stawkę stałą (RECEIVE fixed and PAY floating). W charakterze stopy zmiennej występuje zazwyczaj stopa „rynkowa” (LIBOR, EURIBOR, WIBOR lub inna, zależnie od rynku). Wysokość stopy stałej dla standardowych kontraktów kwotowana jest przez banki i zwana stopą swapową (ang. swap rate). Jest ona dobrana w taki sposób, że początkowa wartość kontraktu była zerowa. Należy zwrócić uwagę, że wysokość stopy zmiennej płaconej w danym okresie odsetkowym standardowo jest ustalana z góry na początku tego okresu (tak jak dla lokat bankowych). Niekiedy są spotykane kontrakty w których stopa ta ustalana jest z dołu (tzw. ang. LIA swap lub Libor in arrears swap), należą one jednak do grupy skomplikowanych w wycenie, tzw. egzotycznych instrumentów pochodnych. (pl)
 • Процентный своп (англ. interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую. На практике такие платежи неттингуются. Соглашение о будущей процентной ставке (англ. Forward Rate Agreement) — стандартизованный процентный своп. Процентные свопы обычно используют при хеджировании (страховании) операций с активами и пассивами для взаимного перевода фиксированных ставок в плавающие и наоборот. Процентные свопы являются очень популярными и высоко ликвидными инструментами. Это позволяет использовать их для спекулятивных операций. (ru)
 • Процентний своп (англ. interest rate swap, IRS) — похідний фінансовий інструмент у формі угоди між двома сторонами про те, що в певну дату одна сторона заплатить другій стороні фіксований відсоток на певну суму і отримає платіж на суму відсотка за плаваючою ставкою (наприклад за ставкою LIBOR) від другої сторони. Фактично, ця угода про заміну однієї форми процентних платежів на іншу. На практиці такі платежі неттингуються і одна зі сторін виплачує різницю зазначених вище платежів, тобто робиться тільки один платіж, а не два зустрічних. Угода про майбутню процентну ставку FRA (угода про майбутню процентну ставку) — стандартизований процентний своп. Процентні свопи зазвичай використовують при хеджуванні (страхуванні) операцій з активами та пасивами для взаємного перекладу фіксованих ставок в плаваючі і навпаки. Процентні свопи є дуже популярними і високо ліквідними інструментами. Це дозволяє їх використовувати для спекулятивних операцій. (uk)
 • 利率交換交易(Interest Rate Swap ,簡稱 IRS)。是指債信評等不同的籌資者,立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量,以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率風險行為。 在利率交換契約中,是以不同的利率指標(浮動或固定利率)作為交換標的,不過,雖然計息方式改變,但卻不需交換雙方的原始本金,而僅就利息差額進行結算(Netting Settlement);換言之,利率交換的風險僅在於淨現金流量的部分。利率交換的基本交易型態為固定利率與浮動利率(Fixed-Floating Swap)的交換,亦稱為Plain Vanilla IRS,市場上尚有牽涉不同浮動利率指標間的交換,如基差交換(Basis Swap)等,完全視交易雙方對利率指標之選擇,較常見的浮動利率指標為LIBOR。利率交換通常起於交易兩造之債信評等不同,致帶來融資成本上的差異。另外,對未來利率走勢的看法不同,亦為產生利率交換的原因。此外,由於利率交換係屬長期資本性交易,有助於企業取得特定成本的資金,亦可協助企業鎖住利率水準,調整其資產負債結構,因此已被普遍作為目前國際間長期資本性交易的避險工具。近年來,利率交換已成為交換市場中最熱門的商品,約占全部交換契約的80%。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 236849 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 28848 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1022572478 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Un swap de taux d'intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) est un produit dérivé financier, dont l'appellation officielle en français est « contrat d'échange de taux d'intérêt ». Voir les articles généraux : swap et produit dérivé. (fr)
 • 金利スワップ(きんりすわっぷ、英: Interest Rate Swap)は、取引当事者が一定の想定元本、期間、利息交換日およびその機関を決定し、変動利率と固定利率の支払義務を相互に交換するスワップ取引をさす。デリバティブ取引の一種。 (ja)
 • 利率交換交易(Interest Rate Swap ,簡稱 IRS)。是指債信評等不同的籌資者,立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量,以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率風險行為。 在利率交換契約中,是以不同的利率指標(浮動或固定利率)作為交換標的,不過,雖然計息方式改變,但卻不需交換雙方的原始本金,而僅就利息差額進行結算(Netting Settlement);換言之,利率交換的風險僅在於淨現金流量的部分。利率交換的基本交易型態為固定利率與浮動利率(Fixed-Floating Swap)的交換,亦稱為Plain Vanilla IRS,市場上尚有牽涉不同浮動利率指標間的交換,如基差交換(Basis Swap)等,完全視交易雙方對利率指標之選擇,較常見的浮動利率指標為LIBOR。利率交換通常起於交易兩造之債信評等不同,致帶來融資成本上的差異。另外,對未來利率走勢的看法不同,亦為產生利率交換的原因。此外,由於利率交換係屬長期資本性交易,有助於企業取得特定成本的資金,亦可協助企業鎖住利率水準,調整其資產負債結構,因此已被普遍作為目前國際間長期資本性交易的避險工具。近年來,利率交換已成為交換市場中最熱門的商品,約占全部交換契約的80%。 (zh)
 • In finance, an interest rate swap (IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs). Interest rate swaps can be traded as an index through the FTSE MTIRS Index. (en)
 • Gli swap sono contratti a termine; essi prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa, calcolati con modalità stabilite alla stipulazione del contratto. Questo sistema può permettere di annullare il rischio connesso per esempio alle fluttuazioni dei tassi di interesse o di cambio. (it)
 • Swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji. (pl)
 • Процентный своп (англ. interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую. На практике такие платежи неттингуются. Соглашение о будущей процентной ставке (англ. Forward Rate Agreement) — стандартизованный процентный своп. (ru)
 • Процентний своп (англ. interest rate swap, IRS) — похідний фінансовий інструмент у формі угоди між двома сторонами про те, що в певну дату одна сторона заплатить другій стороні фіксований відсоток на певну суму і отримає платіж на суму відсотка за плаваючою ставкою (наприклад за ставкою LIBOR) від другої сторони. Фактично, ця угода про заміну однієї форми процентних платежів на іншу. На практиці такі платежі неттингуються і одна зі сторін виплачує різницю зазначених вище платежів, тобто робиться тільки один платіж, а не два зустрічних. (uk)
rdfs:label
 • Zinsswap (de)
 • Interest rate swap (en)
 • Swap de taux d'intérêt (fr)
 • Interest Rate Swap (it)
 • 金利スワップ (ja)
 • Swap stopy procentowej (pl)
 • Процентный своп (ru)
 • Процентний своп (uk)
 • 利率掉期交易 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License