The Government of India (ISO: Bhārat Sarkār), often abbreviated as GoI, is the union government created by the constitution of India as the legislative, executive and judicial authority of the union of twenty eight states and nine union territories of a constitutionally democratic republic. The seat of the Government is located in New Delhi, the capital of India.

Property Value
dbo:abstract
 • الحكومة الهندية (GoI)، والمعروفة رسميًا باسم حكومة الاتحاد هي الحكومة المركزية، التي تأسست بموجب الدستور الهندي، والسلطة الحاكمة ل29 ولاية وسبعة أقاليم تابعة للإتحاد، التي تشكل مجتمعة جمهورية الهند. ويوجد مقرها في نيودلهي عاصمة الهند. يتم تعيين القوانين المدنية والجنائية الأساسية التي تحكم مواطني الهند، مثل قانون الإجراءات المدنية، ، وقانون الإجراءات الجنائية، من خلال سلطة البرلمان التشريعية الكبرى. وتختلف الحكومة المركزية عن حكومات الولايات، التي تتوفر على صلاحيات تنفيذية وتشريعية خاصة بها . ويستند النظام القانوني المطبق على حكومات الولايات الفردية وكذلك الولايات التابعة لحكومة الاتحاد على القانون الإنجليزي والقانون التشريعي. وتعتبر "نيودلهي" عادة رمز لهذه الحكومة المركزية. (ar)
 • El Govern de l'Índia, oficialment conegut com el Govern de la Unió, i també conegut com a Govern Central, va ser establert per la Constitució de l'Índia, i és l'autoritat de govern de la unió dels 28 estats i set territoris de la Unió, de manera col·lectiva el nom de República de l'Índia. Està assentat a Nova Delhi, la capital de l'Índia. (ca)
 • Η Κυβέρνηση της Ινδίας (ISO: Bhārat Sarkār) συχνά συντομογραφούμενη στα αγγλικά ως Gol, είναι η ομοσπονδιακή δημοκρατική κυβέρνηση που δημιουργήθηκε από το Σύνταγμα της Ινδίας ως η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία της ομοσπονδίας των είκοσι οχτώ πολιτειών και εννέα ενωμένων περιφερειών μιας συνταγματικής δημοκρατίας. Βρίσκεται στο Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας. (el)
 • La Registaro de Barato, oficiale nomita Registaro de la Unio, aŭ ofte Centra Registaro, estis establita de la Konstitucio de Barato, kaj ĝi estas la aŭtoritato de regado de federala unio de 29 ŝtatoj kaj 7 teritorioj de la unio, kolektive nomata Respubliko Barato. La bazaj leĝoj kaj civilaj kaj punaj kiuj regas la civitanoj de Barato estas difinitaj en serio de gravaj leĝoj de la parlamento, kiel la Punkodo de Barato, la Kodo de Krimproceduroj ktp. La federalaj (unio) kaj ŝtataj kaj provinciaj registaroj unuope konsistas el plenuma, leĝofara kaj jura branĉoj. La jursistemo aplikita al la federala kaj provincaj ŝtatoj estas bazita sur la anglasaksa juro kaj en la Organika Leĝo. Barato akceptas la jurisdikcion de la Internacia Kortumo kun kelkaj malkonsentetoj. Je loka nivelo, la sistemo de registaro Panĉaĝat posedas kelkajn administraciajn sencentrigitajn funkciojn. (eo)
 • The Government of India (ISO: Bhārat Sarkār), often abbreviated as GoI, is the union government created by the constitution of India as the legislative, executive and judicial authority of the union of twenty eight states and nine union territories of a constitutionally democratic republic. The seat of the Government is located in New Delhi, the capital of India. (en)
 • Indien ist nach der am 26. Januar 1950 in Kraft getretenen Verfassung eine parlamentarisch-demokratische Republik mit bundesstaatlicher Ordnung. Sie besteht aus 29 Bundesstaaten, 7 Unionsterritorien und dem Hauptstadtterritorium. Im Demokratieindex 2019 der britischen Zeitschrift The Economist belegt Indien Platz 51 von 167 Ländern und gilt damit als eine „unvollständige Demokratie“. Im Länderbericht Freedom in the World 2017 der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Freedom House wird das politische System des Landes als „frei“ bewertet. (de)
 • El Gobierno de la India, oficialmente denominado el Gobierno de la Unión, y /o comúnmente Gobierno Central, fue establecido por la Constitución de la India, y es la autoridad de gobierno de una unión federal de 29 estados y 7 territorios de la unión, colectivamente llamado la República de la India. Las leyes básicas civiles y penales que gobiernan a los ciudadanos de la India son definidas en una serie de importantes leyes del parlamento, tales como el Código Penal de la India, el Código de Procedimientos Criminales, etc. Los gobiernos federal (unión) y gobiernos de los estados o provincias individuales consisten de ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El sistema legal aplicado a los gobiernos federal y de las provincias está basado en el derecho anglosajón y en la Ley Orgánica. India acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia con varias reservas. A nivel local, el sistema de gobierno Panchayat posee varias funciones administrativas descentralizadas. (es)
 • Pemerintah India (Hindi: भारत सरकार Bhārat Sarkār) didirikan oleh , dan memerintah sebagai uni federal 28 negara bagian dan 7 teritori persatuan. India menerima yurisdiksi International Court of Justice. Pemerintah terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang adalah Kepala Negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya. Cabang Legislatif atau Parlemen terdiri dari majelis rendah, Lok Sabha, dan majelis tinggi, Rajya Sabha, serta presiden. memiliki Mahkamah Agung pada puncaknya, 21 Pengadilan Tinggi, dan banyak pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat kabupaten. India adalah demokrasi terbesar di dunia. (in)
 • Le gouvernement de l'Inde (hindi : भारत सरकार, anglais : Government of India), également appelé gouvernement de l'Union (Union Government) ou gouvernement central (Central Government) comprend les institutions fédérales de la République d'Inde. Il est établi par la Constitution de l'Inde du 26 janvier 1950. Le gouvernement central se distingue des gouvernements des États, qui disposent de leurs propres pouvoirs exécutif et législatif. (fr)
 • Indie są republiką federalną. Zgodnie z indyjską konstytucją, wprowadzoną w 1950 roku i wielokrotnie nowelizowaną, głową państwa jest prezydent wybierany na 5 lat przez kolegium elektorów. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu - Izby Ludowej (Lok Sabha) o kadencji 5 letniej liczącej 545 członków wyłanianych w wyborach powszechnych i Izby Stanów (Rajya Sabha) liczącej 245 członków wybieranych przez parlamenty stanowe z wyjątkiem 12 mianowanych przez prezydenta. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd na czele z premierem mianowanym przez prezydenta. Rząd, powoływany przez prezydenta na wniosek premiera, jest odpowiedzialny przed parlamentem. Na czele władz stanowych stoją gubernatorzy mianowani przez prezydenta na 5 lat. Terytoriami związkowymi kierują przedstawiciele administracji centralnej. System sądowniczy jest trójstopniowy i składa się z Sądu Najwyższego oraz sądów niższej instancji (High Courts i Lower Courts). (pl)
 • ReO Governo da Índia (: Bhārat Sarkār), frequentemente abreviado como GI, é o governo da união criado pela como autoridade legislativa, executiva e judicial da união de vinte e oito estados e nove territórios da união de uma república constitucionalmente democrática. Está localizado em Nova Deli, capital da Índia. (pt)
 • Индия — федеративное государство, где федеративное устройство обусловлено исторически. Созданная Конституцией и существовавшая до 1956 года федерация воспроизводила с незначительными изменениями административно-территориальное деление, возникшее во времена британского колониального господства. В Конституции закреплялась структура федерации, основанная на союзе трёх различных по своему правовому положению групп штатов, без учёта национальных и языковых особенностей. В результате принятия Закона о реорганизации штатов 1956 года и последующих изменений Конституции, была проведена реформа федерации, в результате которой: * Вместо штатов по территориальному принципу были созданы штаты по национальному и языковому принципу. Главным критерием создания штата была территория, население которой говорило на одном, и в некоторых случаях на двух языках. * Всем штатам были предоставлены равные права. * Были образованы союзные территории, обладающие меньшими правами, чем штаты, и находящиеся под управлением центра. * В настоящее время в состав индийской федерации входят 28 штатов и 7 союзных территорий. (ru)
 • Lista över ministrar i den indiska centralregeringen, juli 2004. Se även regeringskoalitionens regeringsplattform. Regeringen omfattar totalt 68 ministrar, viceministrar och statssekreterare enligt mönster från den brittiska regeringen. Av dessa 68 personer är 7 kvinnor. Den högst uppsatta kvinnan är Meira Kumar, som är ordinarie minister och departementschef. Av något lägre rang är , , och . Gruppen departmentschefer ingår i kabinettet. (sv)
 • 印度政府(印地语:भारत सरकार),正式名稱為聯邦政府(संघीय सरकार),一般亦被稱為中央政府(केन्द्रीय सरकार),根據《印度憲法》成立,是管轄印度诸邦与联邦属地的機關,統稱為印度共和國。總部位於印度首都新德里。 政府由行政、立法和司法三個分支組成。行政機關之首為總統,是國家元首,直接或通過其下屬行使權力。立法機關(即印度议会)由人民院和聯邦院以及议长組成。司法機關由、21個高級法院,以及地區層面的各民事、刑事和家庭法院組成。印度是世界上人口最多的民主國家。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 553883 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 45734 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984256407 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
dbp:data
dbp:header
dbp:headerstyle
 • vertical-align:middle;background-color:#efefef; (en)
dbp:image
 • 100 (xsd:integer)
 • 150 (xsd:integer)
dbp:label
dbp:reason
 • Persistent disruptive editing (en)
dbp:small
 • yes (en)
dbp:title
 • Government of India (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • El Govern de l'Índia, oficialment conegut com el Govern de la Unió, i també conegut com a Govern Central, va ser establert per la Constitució de l'Índia, i és l'autoritat de govern de la unió dels 28 estats i set territoris de la Unió, de manera col·lectiva el nom de República de l'Índia. Està assentat a Nova Delhi, la capital de l'Índia. (ca)
 • Η Κυβέρνηση της Ινδίας (ISO: Bhārat Sarkār) συχνά συντομογραφούμενη στα αγγλικά ως Gol, είναι η ομοσπονδιακή δημοκρατική κυβέρνηση που δημιουργήθηκε από το Σύνταγμα της Ινδίας ως η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία της ομοσπονδίας των είκοσι οχτώ πολιτειών και εννέα ενωμένων περιφερειών μιας συνταγματικής δημοκρατίας. Βρίσκεται στο Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας. (el)
 • The Government of India (ISO: Bhārat Sarkār), often abbreviated as GoI, is the union government created by the constitution of India as the legislative, executive and judicial authority of the union of twenty eight states and nine union territories of a constitutionally democratic republic. The seat of the Government is located in New Delhi, the capital of India. (en)
 • Indien ist nach der am 26. Januar 1950 in Kraft getretenen Verfassung eine parlamentarisch-demokratische Republik mit bundesstaatlicher Ordnung. Sie besteht aus 29 Bundesstaaten, 7 Unionsterritorien und dem Hauptstadtterritorium. Im Demokratieindex 2019 der britischen Zeitschrift The Economist belegt Indien Platz 51 von 167 Ländern und gilt damit als eine „unvollständige Demokratie“. Im Länderbericht Freedom in the World 2017 der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Freedom House wird das politische System des Landes als „frei“ bewertet. (de)
 • Le gouvernement de l'Inde (hindi : भारत सरकार, anglais : Government of India), également appelé gouvernement de l'Union (Union Government) ou gouvernement central (Central Government) comprend les institutions fédérales de la République d'Inde. Il est établi par la Constitution de l'Inde du 26 janvier 1950. Le gouvernement central se distingue des gouvernements des États, qui disposent de leurs propres pouvoirs exécutif et législatif. (fr)
 • ReO Governo da Índia (: Bhārat Sarkār), frequentemente abreviado como GI, é o governo da união criado pela como autoridade legislativa, executiva e judicial da união de vinte e oito estados e nove territórios da união de uma república constitucionalmente democrática. Está localizado em Nova Deli, capital da Índia. (pt)
 • Lista över ministrar i den indiska centralregeringen, juli 2004. Se även regeringskoalitionens regeringsplattform. Regeringen omfattar totalt 68 ministrar, viceministrar och statssekreterare enligt mönster från den brittiska regeringen. Av dessa 68 personer är 7 kvinnor. Den högst uppsatta kvinnan är Meira Kumar, som är ordinarie minister och departementschef. Av något lägre rang är , , och . Gruppen departmentschefer ingår i kabinettet. (sv)
 • 印度政府(印地语:भारत सरकार),正式名稱為聯邦政府(संघीय सरकार),一般亦被稱為中央政府(केन्द्रीय सरकार),根據《印度憲法》成立,是管轄印度诸邦与联邦属地的機關,統稱為印度共和國。總部位於印度首都新德里。 政府由行政、立法和司法三個分支組成。行政機關之首為總統,是國家元首,直接或通過其下屬行使權力。立法機關(即印度议会)由人民院和聯邦院以及议长組成。司法機關由、21個高級法院,以及地區層面的各民事、刑事和家庭法院組成。印度是世界上人口最多的民主國家。 (zh)
 • الحكومة الهندية (GoI)، والمعروفة رسميًا باسم حكومة الاتحاد هي الحكومة المركزية، التي تأسست بموجب الدستور الهندي، والسلطة الحاكمة ل29 ولاية وسبعة أقاليم تابعة للإتحاد، التي تشكل مجتمعة جمهورية الهند. ويوجد مقرها في نيودلهي عاصمة الهند. يتم تعيين القوانين المدنية والجنائية الأساسية التي تحكم مواطني الهند، مثل قانون الإجراءات المدنية، ، وقانون الإجراءات الجنائية، من خلال سلطة البرلمان التشريعية الكبرى. وتختلف الحكومة المركزية عن حكومات الولايات، التي تتوفر على صلاحيات تنفيذية وتشريعية خاصة بها . (ar)
 • La Registaro de Barato, oficiale nomita Registaro de la Unio, aŭ ofte Centra Registaro, estis establita de la Konstitucio de Barato, kaj ĝi estas la aŭtoritato de regado de federala unio de 29 ŝtatoj kaj 7 teritorioj de la unio, kolektive nomata Respubliko Barato. La bazaj leĝoj kaj civilaj kaj punaj kiuj regas la civitanoj de Barato estas difinitaj en serio de gravaj leĝoj de la parlamento, kiel la Punkodo de Barato, la Kodo de Krimproceduroj ktp. La federalaj (unio) kaj ŝtataj kaj provinciaj registaroj unuope konsistas el plenuma, leĝofara kaj jura branĉoj. La jursistemo aplikita al la federala kaj provincaj ŝtatoj estas bazita sur la anglasaksa juro kaj en la Organika Leĝo. Barato akceptas la jurisdikcion de la Internacia Kortumo kun kelkaj malkonsentetoj. Je loka nivelo, la sistemo de (eo)
 • El Gobierno de la India, oficialmente denominado el Gobierno de la Unión, y /o comúnmente Gobierno Central, fue establecido por la Constitución de la India, y es la autoridad de gobierno de una unión federal de 29 estados y 7 territorios de la unión, colectivamente llamado la República de la India. Las leyes básicas civiles y penales que gobiernan a los ciudadanos de la India son definidas en una serie de importantes leyes del parlamento, tales como el Código Penal de la India, el Código de Procedimientos Criminales, etc. Los gobiernos federal (unión) y gobiernos de los estados o provincias individuales consisten de ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El sistema legal aplicado a los gobiernos federal y de las provincias está basado en el derecho anglosajón y en la Ley Orgánica. India (es)
 • Pemerintah India (Hindi: भारत सरकार Bhārat Sarkār) didirikan oleh , dan memerintah sebagai uni federal 28 negara bagian dan 7 teritori persatuan. India menerima yurisdiksi International Court of Justice. (in)
 • Indie są republiką federalną. Zgodnie z indyjską konstytucją, wprowadzoną w 1950 roku i wielokrotnie nowelizowaną, głową państwa jest prezydent wybierany na 5 lat przez kolegium elektorów. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu - Izby Ludowej (Lok Sabha) o kadencji 5 letniej liczącej 545 członków wyłanianych w wyborach powszechnych i Izby Stanów (Rajya Sabha) liczącej 245 członków wybieranych przez parlamenty stanowe z wyjątkiem 12 mianowanych przez prezydenta. (pl)
 • Индия — федеративное государство, где федеративное устройство обусловлено исторически. Созданная Конституцией и существовавшая до 1956 года федерация воспроизводила с незначительными изменениями административно-территориальное деление, возникшее во времена британского колониального господства. В Конституции закреплялась структура федерации, основанная на союзе трёх различных по своему правовому положению групп штатов, без учёта национальных и языковых особенностей. (ru)
rdfs:label
 • Government of India (en)
 • الحكومة الهندية (ar)
 • Govern de l'Índia (ca)
 • Politisches System Indiens (de)
 • Κυβέρνηση της Ινδίας (el)
 • Registaro de Barato (eo)
 • Gobierno de la India (es)
 • Gouvernement de l'Inde (fr)
 • Pemerintah India (in)
 • Ustrój polityczny Indii (pl)
 • Governo da Índia (pt)
 • Государственный строй Индии (ru)
 • Indiens regering (sv)
 • 印度政府 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:affiliation of
is dbo:authority of
is dbo:award of
is dbo:birthPlace of
is dbo:country of
is dbo:developer of
is dbo:distributor of
is dbo:employer of
is dbo:foundedBy of
is dbo:founder of
is dbo:governingBody of
is dbo:governmentType of
is dbo:institution of
is dbo:jurisdiction of
is dbo:occupation of
is dbo:origin of
is dbo:owner of
is dbo:owningCompany of
is dbo:owningOrganisation of
is dbo:parentCompany of
is dbo:parentOrganisation of
is dbo:politicalPartyInLegislature of
is dbo:predecessor of
is dbo:presenter of
is dbo:president of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:affiliation of
is dbp:affiliations of
is dbp:agencyName of
is dbp:agencyType of
is dbp:appointer of
is dbp:authority of
is dbp:awardedBy of
is dbp:beforeParty of
is dbp:blank2InfoSec of
is dbp:blank4InfoSec of
is dbp:blank5InfoSec of
is dbp:blank7InfoSec of
is dbp:body of
is dbp:cabinet of
is dbp:client of
is dbp:controlledby of
is dbp:currentOwner of
is dbp:data of
is dbp:department of
is dbp:designatedAsTerrorGroupBy of
is dbp:developer of
is dbp:employer of
is dbp:endowment of
is dbp:founder of
is dbp:free of
is dbp:funding of
is dbp:governingBody of
is dbp:governingbody of
is dbp:governmentType of
is dbp:jurisdiction of
is dbp:landlord of
is dbp:ministry of
is dbp:nominator of
is dbp:office of
is dbp:operatingAgency of
is dbp:operator of
is dbp:opponents of
is dbp:organization of
is dbp:organizers of
is dbp:oversight of
is dbp:owned of
is dbp:owner of
is dbp:ownership of
is dbp:parent of
is dbp:parentAgency of
is dbp:parentDepartment of
is dbp:parentOrganisation of
is dbp:parentOrganization of
is dbp:parentagency of
is dbp:patron of
is dbp:presenter of
is dbp:president of
is dbp:reportsTo of
is dbp:reportsto of
is dbp:schooltype of
is dbp:side of
is dbp:sponsor of
is dbp:status of
is dbp:subdivisionType of
is dbp:type of
is dbp:workInstitution of
is foaf:primaryTopic of